Styresak. Februar 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Februar 2016"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Februar 2016 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2015 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 62,0 73,5 Fristbrudd 1,1% 6,1% Aktivitet DRG-poeng "Sørge for" (Dag, døgn og polikl.) Dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler Totalt antall DRG-poeng "sørge for" Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Sum lønnkostnad ekskl pensjon Sykefravær (forrige måned) 7,7 % 8,4 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetning Korrigert resultat

4 2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng "sørge for" (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (grønn linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. DRG-poeng sørge for : DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4

5 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Jan Feb HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 66,8 63,4 65,1 75,8 85,6 74,6 82,3 Oslo universitetssykehus HF 73,1 72,3 72,7 95,1 96,4 85,4 86,0 Sunnaas sykehus HF 57,8 48,5 53,2 55,1 76,5 51,7 75,7 Sykehuset i Vestfold HF 58,6 59,6 59,1 64,5 74,6 62,7 70,4 Sykehuset Innlandet HF 59,5 53,6 56,5 66,3 65,1 62,3 64,4 Sykehuset Telemark HF 57,2 50,0 53,7 52,6 71,3 55,2 64,7 Sykehuset Østfold HF 62,1 64,7 63,5 74,7 62,8 69,5 64,5 Sørlandet sykehus HF 62,2 56,8 59,6 63,8 68,8 61,4 68,1 Vestre Viken HF 62,4 58,3 60,3 80,5 72,0 67,6 76,1 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 63,2 60,2 61,7 73,5 75,5 68,2 72,6 Betanien Hospital 56,0 55,0 55,0 53,0 65,0 62,0 52,0 Diakonhjemmet Sykehus 48,8 44,2 46,4 53,1 60,7 54,7 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 89,6 84,6 87,0 90,7 75,2 89,2 85,9 Martina Hansens Hospital 60,0 62,0 56,0 67,0 77,0 64,0 76,0 Revmatismesykehuset 72,0 78,0 75,0 70,0 67,0 73,0 72,0 Private rusinstitusjoner med avtale 68,0 60,0 65,0 86,0 107,0 71,0 124,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 63,6 60,5 62,0 73,5 75,1 68,4 72,7 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 5

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager 95 Ventetid somatikk 70 Ventetid BUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav Krav 70 Ventetid VOP 90 Ventetid TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav Krav

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Ventetid ventende med rett - somatikk Gjennomsnittlig ventetid ventende somatikk med rett Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Antall ventende med rett - somatikk Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Ventetid ventende uten rett - somatikk Gjennomsnittlig ventetid ventende somatikk uten rett Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Antall ventende uten rett - somatikk Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende - somatikk 10

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet 11

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Andel fristbrudd avviklede pasienter per tjenesteområde 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Prosentandel fristbrudd avviklede pasienter per foretak og tjenesteområde HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 1,1 0,0 2,8 0,0 1,0 1,3 8,9 8,3 6,4 8,1 Oslo universitetssykehus HF 0,8 4,2 3,1 0,0 0,9 1,1 19,4 16,0 12,0 14,6 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 0,2 0,6 0,0 0,0 0,2 0,3 1,0 1,4 1,3 2,4 Sykehuset Innlandet HF 0,4 0,0 2,9 0,0 0,4 0,5 1,9 2,6 1,6 2,7 Sykehuset Telemark HF 1,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 9,3 17,5 7,3 13,3 Sykehuset Østfold HF 2,6 2,1 0,8 0,0 2,5 2,7 3,2 2,6 2,6 3,1 Sørlandet sykehus HF 2,3 1,4 0,0 0,0 2,3 2,6 2,6 4,7 3,7 5,3 Vestre Viken HF 0,2 0,3 2,3 0,0 0,2 0,3 1,0 1,9 0,9 1,7 Betanien Hospital 0,5 0,5 0,4 1,7 0,5 1,7 2,8 Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,6 0,9 3,4 Martina Hansens Hospital 0,6 0,6 0,6 0,7 2,3 0,5 0,9 Revmatismesykehuset 1,3 1,3 1,1 0,6 0,3 1,1 1,8 Private institusjoner m/avtale 0,6 0,0 0,0 1,3 0,6 0,6 2,6 4,8 1,9 4,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Februar ,9 0,8 1,5 0,2 0,9 1,1 6,1 6,7 4,3 6,3 13

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 10,0 % Andel fristbrudd avviklede - somatikk 4,0 % Andel fristbrudd avviklede - BUP 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ,0 % Andel fristbrudd avviklede - VOP 7,0 % Andel fristbrudd avviklede - TSB 3,5 % 6,0 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel fristbrudd for avviklede og ventende pasienter 15

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd ventende somatikk 16

17 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft nasjonal oversikt over 28 pakkeforløp Resultater tom

18 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst alle 28 pakkeforløp tom

19 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Brystkreft, HSØ 19

20 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Tykk og endetarmskreft, HSØ 20

21 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Lungekreft, HSØ 21

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Prostatakreft, HSØ 22

23 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom

24 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom

25 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom

26 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom

27 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Andel som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Jan Feb HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 80 % 77 % 79 % 64 % 51 % Oslo universitetssykehus HF 60 % 66 % 63 % 56 % 0 % Sunnaas sykehus HF 89 % 81 % 85 % 71 % 85 % Sykehuset i Vestfold HF 80 % 81 % 80 % 55 % 55 % Sykehuset Innlandet HF 84 % 85 % 84 % 65 % 58 % Sykehuset Telemark HF 78 % 79 % 79 % 64 % 60 % Sykehuset Østfold HF 62 % 62 % 62 % 57 % 60 % Sørlandet sykehus HF 76 % 78 % 77 % 61 % 56 % Vestre Viken HF 87 % 84 % 85 % 66 % 60 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 74 % 76 % 75 % 61 % 57 % Betanien Hospital 75 % 79 % 78 % 71 % 72 % Diakonhjemmet Sykehus 86 % 90 % 88 % 80 % 78 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 84 % 80 % 82 % 68 % 67 % Martina Hansens Hospital 5 % 3 % 4 % 39 % 39 % Revmatismesykehuset 91 % 90 % 91 % 69 % 68 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 73 % 75 % 74 % 61 % 58 % 27

28 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk Jan Feb HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 1,5 % 1,0 % 1,2 % 5,7 % 3,2 % Oslo universitetssykehus HF 1,4 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 0,8 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,5 % 1,2 % Sykehuset Innlandet HF 1,0 % 0,9 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Sykehuset Telemark HF 3,3 % 2,5 % 2,9 % 3,4 % 2,6 % Sykehuset Østfold HF 2,1 % 2,1 % 2,1 % 3,3 % 3,8 % Sørlandet sykehus HF 0,3 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Vestre Viken HF 2,5 % 2,7 % 2,6 % 3,3 % 2,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,6 % 1,5 % 1,6 % 2,4 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 1,0 % 0,1 % 0,5 % 0,7 % 0,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 4,7 % 3,1 % 3,9 % 2,7 % 1,6 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,6 % 1,5 % 1,6 % 2,3 % 1,6 % 28

29 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2016 HiÅ a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4,1 3,8 4,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 3,9 3,7 3, a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 96 % 96 % 96 % 92 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 96 % 97 % 96 % 93 % 29

30 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 16 7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient

31 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 5 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient som ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. 31

32 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2016 HiÅ 2015 Somatikk 63,2 75,4 BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 52,2 49,6 VoP - Psykisk helsevern for voksne 47,0 51,1 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 39,9 52,9 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 62,0 73,5 32

33 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett HiÅ Budsjett avvik Avvik i prosent Estimat Budsjett Avvik Avvik i prosent HiÅ 2015 Endring Avvik i prosent Somatikk ,5 % ,0 % ,6 % Psykisk helsevern ,1 % ,5 % ,9 % TSB ,2 % ,9 % ,9 % 33

34 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Bemanning Månedsverk fordelt på tjenesteområder Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Feb Denne periode Budsjettavvik Avvik i prosent Hittil i år (gjennomsnitt) HiÅ Budsjettavvik Avvik i prosent Årsestimat vs årsbudsjett (gjennomsnitt) Estimat Budsjett Avvik Avvik i prosent Hittil i år HIÅ 2015 Endring Avvik i prosent Somatikk ,6% ,7% ,2% ,1% Psykisk helsevern ,7% ,6% ,3% ,4% Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet ,8% ,9% ,1% ,4% Preshospitale tjenester ,2% ,3% ,2% ,1% Annet ,7% ,9% ,8% ,0% TOTAL ,0% ,0% ,3% ,7% 34

35 5. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte DRG-poeng Hittil i år HiÅ 2016 mot HiÅ 2015 Årsestimat vs årsbudsjett DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % % Estimat per februar Avvik budsjett DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,3 % ,9 % ,2 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,2 % 53 0,5 % ,1 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,1 % 836 3,9 % ,1 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,2 % ,8 % ,2 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,1 % ,8 % ,0 % DRG-poeng kreftlegemidler ,9 % ,0 % % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,1 % ,7 % ,2 % ,0 % ,1 % ,2 % 35

36 5. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,4 % ,3 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,3 % ,2 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,1 % ,1 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,3 % ,2 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,0 % ,1 % DRG-poeng kreftlegemidler ,6 % ,9 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,3 % ,1 % ,3 % ,0 % 36

37 5. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % 0 0,0 % 845 6,2 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % 0 0,0 % ,4 % Sunnaas sykehus HF ,1 % 0 0,0 % 11 1,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % 0 0,0 % 354 3,9 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % 0 0,0 % 505 3,1 % Sykehuset Telemark HF ,5 % 0 0,0 % 260 3,9 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,0 % 17 0,2 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,3 % 14 0,1 % Vestre Viken HF ,7 % 0 0,0 % 759 4,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,1 % ,3 % Betanien Hospital ,5 % ,0 % 43 5,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,9 % - 2 0,0 % 150 4,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % 0 0,0 % 268 9,1 % Martina Hansens Hospital ,1 % 0 0,0 % 21 1,4 % Revmatismesykehuset ,0 % 0 0,0 % 39 14,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,2 % ,5 % Kjøp fra andre helseregioner ,9 % ,0 % ,9 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,5 % - 1 0,0 % ,6 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,2 % ,2 % ,8 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,1 % 0 0,0 % ,8 % DRG-poeng kreftlegemidler ,9 % 0 0,0 % 909 Endring HiÅ Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,1 % ,2 % ,4 % 37

38 5. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Februar 2016 Februar mnd Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF ,8 % ,5 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 734 4,4 % Sunnaas sykehus HF ,9 % 5 1,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % 304 7,1 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % 641 8,2 % Sykehuset Telemark HF ,3 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,0 % 361 8,4 % Sørlandet sykehus HF ,5 % 320 5,8 % Vestre Viken HF ,3 % 331 4,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % ,3 % Betanien Hospital ,8 % 37 9,9 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % 99 6,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,2 % Martina Hansens Hospital ,7 % 53 7,4 % Revmatismesykehuset ,3 % 11 8,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,5 % Kjøp fra andre helseregioner ,0 % -5-0,9 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,2 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % ,8 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,0 % 8 0,3 % DRG-poeng kreftlegemidler ,6 % 450 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,3 % ,2 % 38

39 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % ,1 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % 0 0,0 % ,2 % Sunnaas sykehus HF ,9 % 0 0,0 % ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 0 0,0 % ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % 0 0,0 % ,7 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 0 0,0 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,8 % 0 0,0 % ,4 % Sørlandet sykehus HF ,5 % 0 0,0 % ,6 % Vestre Viken HF ,2 % 0 0,0 % ,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % 0 0,0 % ,2 % Betanien Hospital ,3 % 0 0,0 % 222 5,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,1 % 0 0,0 % ,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % 0 0,0 % ,9 % Martina Hansens Hospital ,0 % 0 0,0 % ,2 % Revmatismesykehuset ,4 % 0 0,0 % ,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % 0 0,0 % ,6 % 39

40 5. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Somatikk VoP BUP TSB Februar 2016 Hittil i år Endring HiÅ Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,1 % ,4 % 559 0,7 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,2 % ,7 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,6 % ,3 % ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,5 % ,6 % 0 0,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,1 % ,2 % 192 4,7 % 17 0,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,9 % ,2 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,5 % ,2 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,8 % ,9 % ,8 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,5 % ,5 % - 4-1,8 % 0 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,8 % 363 5,0 % 77 0,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,2 % ,9 % ,5 % 5 0,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,5 % 585 0,7 % 0 0,0 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % ,4 % ,3 % ,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,5 % ,5 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % ,4 % ,4 % 10 0,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,2 % ,9 % ,9 % 40

41 5. Aktivitet Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak HiÅ Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF 449 1,0% 422 1,8% ,6% 7 0,1% Oslo universitetssykehus HF ,2% 872 5,2% 92 1,2% 147 3,9% Sunnaas sykehus HF ,9% Sykehuset i Vestfold HF 644 1,7% ,6% 139 1,4% ,4% Sykehuset Innlandet HF ,7% ,2% ,4% 344 7,8% Sykehuset Telemark HF ,1% ,9% ,3% ,9% Sykehuset Østfold HF 623 1,8% 174 1,6% 63 0,8% ,3% Sørlandet sykehus HF ,5% ,5% 88 1,1% ,5% Vestre Viken HF ,2% ,1% ,4% ,4% Helse Sør-Øst RHF ,9% ,8% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,4% ,1% ,8% ,5% Betanien Hospital 210 5,3% Diakonhjemmet Sykehus 872 8,1% ,7% ,5% ,3% Lovisenberg Diakonale Sykehus 213 2,1% 282 2,3% ,5% 81 5,4% Martina Hansens Hospital 263 5,0% Revmatismesykehuset ,4% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5% ,8% ,5% ,2% 41

42 6. Bemanning Bemanning Månedsverk apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Budsjett Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Februar 2016 Hittil i år per feb (snitt) HiÅ per feb Endring Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik %-vis endring Akershus universitetssykehus HF ,2% Oslo universitetssykehus HF ,7% Sunnaas sykehus HF ,8% 813 Sykehusapotekene HF ,7% 863 Sykehuset i Vestfold HF ,0% Sykehuset Innlandet HF ,1% Sykehuset Telemark HF ,2% Sykehuset Østfold HF ,2% Sykehuspartner HF ,0% Sørlandet sykehus HF ,0% Vestre Viken HF ,1% Helse Sør-Øst RHF ,7% 174 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7% Totalt antall ansatte per feb (snitt) 42

43 6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2016 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2016 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,7 % ,3 % 232 0,0 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % ,3 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,9 % ,9 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,5 % ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,7 % ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % ,2 % ,1 % Sykehuset Telemark HF ,2 % ,6 % 612 0,2 % Sykehuset Østfold HF ,9 % ,5 % ,3 % Sykehuspartner HF ,0 % ,7 % ,7 % Sørlandet sykehus HF ,4 % ,7 % ,3 % Vestre Viken HF ,6 % ,0 % ,0 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,2 % ,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % ,1 % ,4 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 43

44 6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2016 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2015 Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år Akershus universitetssykehus HF ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % Sunnaas sykehus HF ,9 % Sykehusapotekene HF ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % Sykehuset Telemark HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,5 % Sykehuspartner HF ,7 % Sørlandet sykehus HF ,7 % Vestre Viken HF ,0 % Helse Sør-Øst RHF ,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 44

45 6. Bemanning Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % Sykef ravær i prosent 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2013 Sykefravær 2014 Sykefravær 2015 Sykefravær

46 6. Bemanning Bemanning Sykefravær 12 måneder gjennomsnitt 8,0 % 7,9 % 7,8 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

47 6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Januar 2016 Januar 2015 Januar 2014 Hittil i år 2016 Hittil i år 2015 Hittil i år 2014 Akershus universitetssykehus HF 8,4 % 8,9 % 9,0 % 8,4 % 8,9 % 9,0 % Oslo universitetssykehus HF 7,6 % 8,0 % 7,5 % 7,6 % 8,0 % 7,5 % Sunnaas sykehus HF 8,0 % 5,8 % 6,5 % 8,0 % 5,8 % 6,5 % Sykehusapotekene HF 6,8 % 8,5 % 9,1 % 6,8 % 8,5 % 9,1 % Sykehuset i Vestfold HF 7,4 % 7,6 % 7,7 % 7,4 % 7,6 % 7,7 % Sykehuset Innlandet HF 6,5 % 8,3 % 8,0 % 6,5 % 8,3 % 8,0 % Sykehuset Telemark HF 7,8 % 7,8 % 6,7 % 7,8 % 7,8 % 6,7 % Sykehuset Østfold HF 9,1 % 7,4 % 8,4 % 9,1 % 7,4 % 8,4 % Sykehuspartner HF 6,3 % 5,7 % 6,3 % 5,7 % Sørlandet sykehus HF 6,4 % 7,1 % 6,7 % 6,4 % 7,1 % 6,7 % Vestre Viken HF 7,3 % 8,1 % 7,7 % 7,3 % 8,1 % 7,7 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,1 % 5,1 % Helse Sør-Øst RHF 3,8 % 2,4 % 1,3 % 3,8 % 2,4 % 1,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,6 % 7,9 % 7,7 % 7,6 % 7,9 % 7,7 % 47

48 6. Bemanning Bemanning Fast ansatte - deltid Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Fast ansatte Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % 90,1 % 21,7 % 91,4 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % 93,7 % 13,9 % 94,5 % Sunnaas sykehus HF ,8 % 92,4 % 16,2 % 94,2 % Sykehusapotekene HF ,5 % 94,5 % 11,2 % 96,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % 86,0 % 32,9 % 88,1 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % 86,7 % 31,1 % 89,4 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 87,2 % 32,9 % 89,1 % Sykehuset Østfold HF ,9 % 85,5 % 35,7 % 87,2 % Sykehuspartner HF ,9 % 99,3 % 1,7 % 99,4 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 85,0 % 31,9 % 87,8 % Vestre Viken HF ,0 % 87,9 % 31,0 % 89,1 % Helse Sør-Øst RHF ,2 % 99,8 % 0,6 % 99,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % 89,4 % 24,8 % 90,9 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 48

49 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat Budsjettavvik Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode korrigert for Forrige periode korrigert for Resultat korrigert for Tall i endringer i pensjon endringer i pensjon endringer i pensjon Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

50 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2015 til 2016 TNOK Resultat per måned korrigert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2015 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode korrigert for endringer i pensjon Hittil i år per feb Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Endring

51 7. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,2% -1,4% Oslo universitetssykehus HF ,8% -1,8% Sunnaas sykehus HF ,3% 3,8% Sykehusapotekene HF ,8% 0,7% Sykehuset i Vestfold HF ,0% 0,0% Sykehuset Innlandet HF ,2% -0,4% Sykehuset Telemark HF ,7% -1,1% Sykehuset Østfold HF ,1% -3,9% Sykehuspartner HF ,2% 2,2% Sørlandet sykehus HF ,8% -0,6% Vestre Viken HF ,9% -0,8% Helse Sør-Øst RHF ,8% 0,1% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1% -0,9% 51

52 7. Økonomi/finans Akkumulerte driftsinntekter tall i Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Avvik budsjett Basisramme faktisk ISFrefusjoner faktisk Driftsinntekter Herav basisramme og ISF-refusjoner hittil i år ISFrefusjoner budjsett Avvik budsjett ISFrefusjoner Årsbudsjett basisramme Årsbudsjett ISFrefusjoner Årsestimat ISFrefusjoner Avvik ift årsbudsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Elimineringer Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst

53 7. Økonomi/finans Likviditetsutvikling Likviditetsprognosen for foretakgsruppen Helse Sør-Øst viser en utgående likviditetsreserve på 1270 millioner kroner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Estimat UB likviditet Faktisk UB budsjett Driftskredittramme 2016 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Februar 2016 Bankinnskudd alle banker Hvorav forskudd fra HOD Trukket driftskreditt i Norges Bank Netto bankbeholdning Innskudd bank fratrukket forskudd Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank Reell likviditetsreserve Innvilget driftskredittramme i Norges Bank

54 7. Økonomi/finans Investeringer Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2015 F2015 BHiÅ B2016 RHiÅ E2016 Investeringer pr kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2016 B2016 Avvik Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

55 7. Økonomi/finans Investeringer 2016 per helseforetak Per februar Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Estimat 2016 Budsjett 2016 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Nytt østfoldsykehus Digital fornying - strategiske programmer Sykehuspartner HF Risikobuffer Helse Sør-Øst RHF Sum investeringer Egenkapitalinnskudd til pensjonskassen Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Avvik 55

56 7. Økonomi/finans IKT Investeringer IKT investeringer Februar Budsjett Avvik Estimat Budsjett Avvik Digital fornying herav: -Strategiske programmer Driftsinvesteringer Leasing Nytt østfoldsykehus Lokale IKT investeringer Total I budsjettert og estimert totalnivå er ikke investeringsbuffer IKT inkludert 56

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 FORETAKSGRUPPEN SAMLET Resultat 2016 HSØ før oppdateringer februar DRG produktivitet 2016 HSØ Bemanning 2016

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer