Styresak. Desember 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Desember 2015"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Samhandlingsreformen 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 2

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2014 Kvalitet Ventetid 68,4 72,7 Fristbrudd 4,3% 6,3% Aktivitet DRG-poeng "Sørge for" (Dag, døgn og polikl.) Dyre biologiske legemidler og kreftlege Totalt antall DRG-poeng "sørge for" Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (forrige måned) 7,4 % 7,4 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat

4 2. Statusbilde Tilbake til innholdsfortegnelse Statusbilde DRG-poeng "sørge for" (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (grønn linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. DRG-poeng sørge for : DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4

5 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 95 Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP - Psykisk helsevern for voksne Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Nov Des HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 71,0 65,9 74,6 82,3 Oslo universitetssykehus HF 81,5 67,7 85,4 86,0 Sunnaas sykehus HF 50,0 54,2 51,7 75,7 Sykehuset i Vestfold HF 63,3 59,2 62,7 70,4 Sykehuset Innlandet HF 61,4 52,7 62,3 64,4 Sykehuset Telemark HF 54,5 50,8 55,2 64,7 Sykehuset Østfold HF 72,2 62,4 69,5 64,5 Sørlandet sykehus HF 61,4 58,8 61,4 68,1 Vestre Viken HF 64,4 56,0 67,6 76,1 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 66,6 59,1 68,2 72,6 Betanien Hospital 54,0 48,0 62,0 52,0 Diakonhjemmet Sykehus 54,6 54,8 54,7 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 83,9 83,3 89,2 85,9 Martina Hansens Hospital 61,0 60,0 64,0 76,0 Revmatismesykehuset 64,0 61,0 73,0 72,0 Private rusinstitusjoner med avtale 60,0 43,0 71,0 124,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 66,6 59,6 68,4 72,7 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi 5

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 95 Ventetid somatikk 70 Ventetid BUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav Krav 70 Ventetid VOP 95 Ventetid TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav Krav 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid ventende somatikk Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid ventende med og uten rett for alle somatikk 8

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende - somatikk 9

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 10

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 11

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Pasientene opplever ikke fristbrudd 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Andel fristbrudd avviklede pasienter per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Desember 2015 HiÅ HiÅ Prosentandel fristbrudd avviklede pasienter per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 1,2 0,0 3,1 0,0 1,2 6,4 8,1 Oslo universitetssykehus HF 1,2 0,6 0,0 0,0 1,1 12,0 14,6 Sunnaas sykehus HF 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 2,2 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 2,4 Sykehuset Innlandet HF 0,6 0,0 2,0 0,0 0,6 1,6 2,7 Sykehuset Telemark HF 0,9 0,7 0,0 0,0 0,9 7,3 13,3 Sykehuset Østfold HF 1,3 1,3 0,0 0,0 1,3 2,6 3,1 Sørlandet sykehus HF 3,6 0,7 0,0 4,8 3,4 3,7 5,3 Vestre Viken HF 0,3 0,0 1,3 0,0 0,3 0,9 1,7 Betanien Hospital 0,2 0,2 1,7 2,8 Diakonhjemmet Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,2 0,0 0,0 7,4 0,4 0,9 3,4 Martina Hansens Hospital 0,1 0,1 0,5 0,9 Revmatismesykehuset 0,6 0,6 1,1 1,8 Private institusjoner m/avtale 0,2 0,0 0,0 3,0 0,4 1,9 4,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 1,0 0,3 1,1 1,6 1,0 4,3 6,3 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Pasientene opplever ikke fristbrudd 10,0 % Andel fristbrudd avviklede - somatikk 4,0 % Andel fristbrudd avviklede - BUP 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 5,0 % 2,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ,0 % Andel fristbrudd avviklede - VOP 7,0 % Andel fristbrudd avviklede - TSB 3,5 % 6,0 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel fristbrudd for avviklede og ventende pasienter 14

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd ventende - somatikk 1400 Topp Antall fristbrudd ventende Fagområder somatikk Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Gastroenterologisk kirurgi 50 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 70 Urologi 105 Mamma- og para-/tyreoideakirurgi 140 Fordøyelsessykdommer 300 Øyesykdommer 15

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Pakkeforløp for kreft oversikt over 28 pakkeforløp Resultater tom

17 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel kreftpasienter registrert i et pakkeforløp de fire store pasientgruppene tom desember

18 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel kreftpasienter som er behandlet innen standard forløpstid de fire store pasientgruppene tom desember

19 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling; per des

20 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling; per des

21 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling; per des

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling; per des

23 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Andel som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Nov Des HiÅ 2015 HiÅ 2014 HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF 76 % 77 % 64 % 55 % 49 % Oslo universitetssykehus HF 65 % 60 % 57 % 0 % 0 % Sunnaas sykehus HF 86 % 91 % 74 % 77 % 62 % Sykehuset i Vestfold HF 85 % 83 % 61 % 53 % 58 % Sykehuset Innlandet HF 80 % 80 % 69 % 61 % 56 % Sykehuset Telemark HF 68 % 73 % 65 % 60 % 64 % Sykehuset Østfold HF 59 % 60 % 57 % 56 % 58 % Sørlandet sykehus HF 74 % 73 % 62 % 56 % 54 % Vestre Viken HF 81 % 83 % 72 % 61 % 58 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 73 % 73 % 63 % 58 % 57 % Betanien Hospital 70 % 66 % 66 % 70 % 66 % Diakonhjemmet Sykehus 90 % 82 % 79 % 71 % 67 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 89 % 83 % 72 % 65 % 57 % Martina Hansens Hospital 5 % 2 % 27 % 54 % 45 % Revmatismesykehuset 70 % 87 % 74 % 69 % 62 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 72 % 72 % 63 % 58 % 57 % 23

24 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk Nov Des HiÅ 2015 HiÅ 2014 HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF 1,0 % 0,8 % 2,7 % 3,1 % 2,7 % Oslo universitetssykehus HF 1,2 % 1,1 % 1,2 % 0,9 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,0 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,6 % Sykehuset Innlandet HF 0,7 % 0,5 % 0,7 % 1,0 % 0,7 % Sykehuset Telemark HF 3,5 % 3,5 % 3,0 % 2,3 % 3,0 % Sykehuset Østfold HF 0,3 % 0,1 % 2,2 % 2,8 % 2,2 % Sørlandet sykehus HF 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % 0,4 % Vestre Viken HF 1,7 % 1,6 % 2,0 % 1,8 % 2,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,2 % 1,1 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,8 % 2,2 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,2 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 24

25 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2015 HiÅ a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,5 5,4 5,1 5,0 5,5 5,3 5,4 5,6 4,8 4,5 4,4 4,5 5,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,4 5,2 4,9 4,8 5,3 5,1 5,2 5,3 4,7 4,4 4,4 4,4 4, a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 91 % 93 % 93 % 93 % 93 % 94 % 93 % 94 % 95 % 95 % 96 % 97 % 94 % 93 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 92 % 93 % 93 % 94 % 94 % 94 % 93 % 94 % 95 % 95 % 96 % 97 % 94 % 93 % 25

26 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. 26

27 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient som ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. 27

28 4. Samhandlingsreformen Tilbake til innholdsfortegnelse Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per desember 2015 HiÅ Faktisk Budsjett Avvik 2014 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen

29 4. Samhandlingsreformen Tilbake til innholdsfortegnelse Samhandlingsreformen Øyeblikkelig hjelp Kostnadsføring øyeblikkelig hjelp per mnd Foretaksgruppen Kostnadsføring øyeblikkelig hjelp HiÅ - Foretaksgruppen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett per mnd Faktisk per mnd 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Kostnadsføring øyeblikkelig hjelp Hittil i år per desember 2015 HiÅ Faktisk Budsjett Avvik 2014 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen

30 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetertte DRG-poeng (periodisert) 2015 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret 2014 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret 2015 Hittil i år HiÅ 2015 mot HiÅ 2014 DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % % DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,5 % ,6 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,8 % ,5 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,9 % ,4 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,9 % ,0 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,0 % 507 2,1 % DRG-poeng kreftlegemidler ,7 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,1 % ,5 % ,9 % ,9 % 30

31 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,1 % ,5 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,2 % ,8 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,0 % ,9 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,6 % ,9 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,1 % ,0 % DRG-poeng kreftlegemidler ,3 % ,7 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,4 % ,1 % ,8 % ,9 % 31

32 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,5 % ,6 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % 958 1,8 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 463 1,2 % Sykehuset Østfold HF ,7 % ,6 % Sørlandet sykehus HF ,8 % 889 1,3 % Vestre Viken HF ,0 % ,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5 % ,9 % Betanien Hospital ,3 % ,2 % Diakonhjemmet Sykehus ,4 % 867 4,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % 161 1,0 % Martina Hansens Hospital ,3 % ,8 % Revmatismesykehuset ,7 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % ,8 % Kjøp fra andre helseregioner ,6 % 521 6,4 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,4 % ,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,9 % ,0 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,0 % 507 2,1 % DRG-poeng kreftlegemidler ,7 % Endring HiÅ Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,1 % ,6 % 32

33 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Desember 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,8 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % ,7 % Sunnaas sykehus HF ,6 % -7-1,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % 76 1,9 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,9 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,9 % Sørlandet sykehus HF ,3 % ,9 % Vestre Viken HF ,3 % 283 3,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % ,9 % Betanien Hospital ,0 % 32 8,3 % Diakonhjemmet Sykehus ,9 % -15-0,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % -40-2,9 % Martina Hansens Hospital ,7 % -44-6,6 % Revmatismesykehuset ,2 % ,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % ,8 % Kjøp fra andre helseregioner ,3 % ,1 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,2 % ,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,6 % ,2 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,1 % ,3 % DRG-poeng kreftlegemidler ,3 % 77 Desember mnd Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,4 % ,5 % 33

34 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Endring HiÅ Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 215 7,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % ,0 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,3 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,5 % ,9 % Sørlandet sykehus HF ,6 % ,3 % Vestre Viken HF ,3 % ,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % ,9 % Betanien Hospital ,4 % ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % ,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % ,8 % Martina Hansens Hospital ,2 % 679 2,4 % Revmatismesykehuset ,0 % 106 1,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % ,0 % 34

35 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Somatikk VoP BUP TSB Desember 2015 Hittil i år Endring HiÅ Årsestimat november mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,0 % ,4 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,4 % ,3 % ,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,6 % ,3 % ,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,5 % ,0 % ,7 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,7 % ,7 % 554 2,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,1 % ,9 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,1 % ,6 % ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,9 % ,1 % ,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,1 % 31 2,5 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,8 % ,9 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % ,0 % 735 9,1 % 168 1,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,6 % ,0 % ,1 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % ,4 % 247 2,9 % 129 1,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,2 % ,8 % ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,1 % ,1 % ,8 % 3 0,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % ,4 % ,2 % ,6 % 35

36 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder SOM VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,3% ,8% 554 0,6% ,4% Oslo universitetssykehus HF ,0% ,9% ,4% ,5% Sunnaas sykehus HF 262 9,4% Sykehuset i Vestfold HF ,3% ,1% ,6% 18 0,1% Sykehuset Innlandet HF ,5% ,3% ,2% ,9% Sykehuset Telemark HF ,3% ,5% ,0% 971 6,2% Sykehuset Østfold HF ,5% ,2% ,4% ,8% Sørlandet sykehus HF ,6% ,8% ,8% ,3% Vestre Viken HF ,3% 828 0,7% ,5% ,7% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% ,0% ,4% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,4% ,7% ,5% ,2% Betanien Hospital ,4% Diakonhjemmet Sykehus ,0% 73 0,2% ,1% ,4% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2% ,1% ,9% 513 6,3% Martina Hansens Hospital ,2% Revmatismesykehuset ,0% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5% ,9% ,6% 935 0,4% 36

37 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Budsjett Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Desember 2015 Hittil i år per des (snitt) HiÅ per des Endring Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik %-vis endring Akershus universitetssykehus HF ,1% Oslo universitetssykehus HF ,5% Sunnaas sykehus HF ,0% 768 Sykehusapotekene HF ,6% 819 Sykehuset i Vestfold HF ,6% Sykehuset Innlandet HF ,0% Sykehuset Telemark HF ,0% Sykehuset Østfold HF ,9% Sykehuspartner HF ,1% Sørlandet sykehus HF ,1% Vestre Viken HF ,3% Helse Sør-Øst RHF ,1% 175 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2% Totalt antall ansatte per des (snitt) 37

38 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % Sykef ravær i prosent 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2012 Sykefravær 2013 Sykefravær 2014 Sykefravær

39 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær 12 måneder gjennomsnitt 8,0 % 7,9 % 7,8 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

40 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak November 2015 November 2014 November 2013 Hittil i år 2015 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Akershus universitetssykehus HF 8,3 % 8,8 % 8,8 % 8,3 % 8,4 % 8,2 % Oslo universitetssykehus HF 7,6 % 7,7 % 7,9 % 7,5 % 7,3 % 7,6 % Sunnaas sykehus HF 7,1 % 5,4 % 7,5 % 6,6 % 6,4 % 7,4 % Sykehusapotekene HF 8,6 % 7,8 % 8,6 % 9,0 % 7,8 % 8,1 % Sykehuset i Vestfold HF 7,2 % 7,1 % 7,7 % 7,0 % 7,4 % 7,2 % Sykehuset Innlandet HF 7,2 % 7,2 % 7,7 % 7,3 % 7,3 % 7,4 % Sykehuset Telemark HF 6,9 % 7,4 % 6,6 % 7,0 % 6,8 % 6,5 % Sykehuset Østfold HF 7,7 % 7,9 % 8,5 % 7,5 % 7,9 % 8,4 % Sykehuspartner HF 5,8 % 5,2 % Sørlandet sykehus HF 6,4 % 6,7 % 6,6 % 6,5 % 6,7 % 6,6 % Vestre Viken HF 7,3 % 7,7 % 7,6 % 7,4 % 7,5 % 7,7 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 6,3 % 5,7 % 5,3 % 5,5 % Helse Sør-Øst RHF 2,1 % 1,7 % 2,5 % 2,7 % 2,7 % 3,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,4 % 7,6 % 7,7 % 7,3 % 7,4 % 7,5 % 40

41 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Fast ansatte - deltid Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Fast ansatte Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,5 % 90,6 % 21,0 % 91,9 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % 93,7 % 13,8 % 94,5 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 91,8 % 17,9 % 93,5 % Sykehusapotekene HF ,6 % 94,7 % 9,7 % 97,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 86,9 % 31,5 % 89,2 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % 86,7 % 30,6 % 89,6 % Sykehuset Telemark HF ,0 % 87,4 % 32,6 % 89,3 % Sykehuset Østfold HF ,5 % 85,8 % 35,0 % 87,5 % Sykehuspartner HF ,7 % 99,4 % 1,5 % 99,5 % Sørlandet sykehus HF ,9 % 84,9 % 31,8 % 87,8 % Vestre Viken HF ,6 % 88,1 % 30,5 % 89,3 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % 99,7 % 0,6 % 99,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % 89,6 % 24,2 % 91,2 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 41

42 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2015 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2015 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,6 % ,3 % ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,7 % ,3 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,8 % ,8 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,9 % ,9 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % ,1 % ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % ,6 % ,1 % Sykehuset Telemark HF ,3 % ,1 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,1 % ,7 % ,0 % Sykehuspartner HF ,0 % ,8 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,2 % ,9 % ,2 % Vestre Viken HF ,5 % ,5 % ,1 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,7 % ,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % ,1 % ,7 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 42

43 7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse DRG-produktivitet hittil i år DRG-poeng DRG-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,75 1,79 1,79 1,44 1,46 1,46 1,06 1,06 1,06 2,03 2,09 2,09 1,72 1,75 1,75 1,72 1,78 1,78 1,89 2,04 2,04 1,72 1,86 1,86 2,02 2,00 2,00 1,68 1,72 1,72 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,75 1,79-0,04 1,79 Oslo universitetssykehus HF ,44 1,46-0,02 1,46 Sunnaas sykehus HF ,06 1,06-0,01 1,06 Sykehuset i Vestfold HF ,03 2,09-0,06 2,09 Sykehuset Innlandet HF ,72 1,75-0,03 1,75 Sykehuset Telemark HF ,72 1,78-0,06 1,78 Sykehuset Østfold HF ,89 2,04-0,15 2,04 Sørlandet sykehus HF ,72 1,86-0,13 1,86 Vestre Viken HF ,02 2,00 0,02 2,00 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,68 1,72-0,04 1,72 43

44 7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse DRG-produktivitet hittil i år 2014 og 2015 DRG-poeng 2,5 2,0 1,5 1,70 1,75 1,43 1,44 1,06 1,06 2,03 2,03 DRG-produktivitet 1,72 1,72 1,66 1,72 1,95 1,89 1,79 1,72 1,99 2,02 1,67 1,68 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2014 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2014 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2014 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF ,75 1,70 Oslo universitetssykehus HF ,44 1,43 Sunnaas sykehus HF ,06 1,06 Sykehuset i Vestfold HF ,03 2,03 Sykehuset Innlandet HF ,72 1,72 Sykehuset Telemark HF ,72 1,66 Sykehuset Østfold HF ,89 1,95 Sørlandet sykehus HF ,72 1,79 Vestre Viken HF ,02 1,99 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,68 1,67 44

45 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat Budsjettavvik Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Denne periode korrigert for endringer i pensjon Forrige periode korrigert for endringer i pensjon Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Resultat korrigert for endringer i pensjon 45

46 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak, endring 2014 til 2015 TNOK Resultat per måned korrigert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2014 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat Denne periode Hittil i år per des Budsjettavvik hittil i år Endring Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Endring

47 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,2% -1,2% Oslo universitetssykehus HF ,6% -0,2% Sunnaas sykehus HF ,9% 0,5% Sykehusapotekene HF ,3% 0,3% Sykehuset i Vestfold HF ,4% -0,1% Sykehuset Innlandet HF ,2% -1,0% Sykehuset Telemark HF ,2% 0,2% Sykehuset Østfold HF ,6% -3,8% Sykehuspartner HF ,2% 0,4% Sørlandet sykehus HF ,8% -0,1% Vestre Viken HF ,5% 0,2% Helse Sør-Øst RHF ,4% 5,8% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,0% 0,3% 47

48 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulerte driftsinntekter tall i Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Avvik budsjett Basis faktisk Driftsinntekter Herav basis og ISF-refusjoner hittil i år ISFrefusjoner faktisk ISFrefusjoner budjsett Avvik budsjett ISFrefusjoner Årsbudsjett basis Årsbudsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Elimineringer Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst

49 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Endring i årsestimat - årsestimat t.o.m november, desember er faktisk innrapportert Estimat - Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) B 2015 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Mai 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Des 2015 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sum Helse Sør-Øst ekskl. RHFet Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

50 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditetsutvikling Likviditetsprognosen for foretakgsruppen Helse Sør-Øst viser en utgående likviditetsreserve på 1090 millioner kroner 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB budsjett Driftskredittramme 2015 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Desember 2015 Bankinnskudd alle banker Hvorav forskudd fra HOD Trukket driftskreditt i Norges Bank Netto bankbeholdning Innskudd bank fratrukket forskudd Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank Reell likviditetsreserve Innvilget driftskredittramme i Norges Bank

51 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2014 F2014 BHiÅ RHiÅ Investeringer pr kategori RHiÅ BHiÅ Avvik Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 FORETAKSGRUPPEN SAMLET Resultat 2016 HSØ før oppdateringer februar DRG produktivitet 2016 HSØ Bemanning 2016

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 28.2.2018 Sak nr: 04/2018 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering desember 20/januar 2018 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer