Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

3 Oppsummering februar 2016 Kvalitet Ventetid 56 % Fistbrudd 0,6 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik 1. Oppsummering Aktivitet DRG poeng "Sørge for" (Dag, døgn og poliklinikk) Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VOP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk Innleie helsepersonell (tall i 1000) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) Sykefravær (tall i 1000) Sykefravær i % 7,5 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Endrede pensjonskostnader utover forutsetningen Resultat

4 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Polikliniske konsultasjoner (TSB) Driftsinntekter 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Polikliniske konsultasjoner (PHV) Driftskostnader Månedsverk Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2016 Nullinje Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4

5 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett 3. Kvalitet mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i februar var 53 dager, dvs. nedgang på 6 dager fra januar. Ventetiden for somatikk var 54 dager, for voksenpsykiatri 36 dager, og for TSB 27 dager. Alle sektorer viser en nedgang etter sesongreaksjonen i januar, og ligger godt under kravet. 5

6 Andel fristbrudd 3. Kvalitet 4,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i februar på 0,5% for SI samlet (33 pasienter). BUP har 3 fristbrudd. Fristbrudd for ventende var 0,4 % (42 pasienter). Fem fristbrudd ble meldt til HELFO i februar, og 3 har takket ja til tilbud derfra. 6

7 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 3. Kvalitet Divisjon Avd Andel KorrPas (Alle) 1,4 % Totalt 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % Totalt 0,4 % 0,2 % 0,0 % feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 periode Innen somatikk er 0,9% av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i februar. Det er fortsatt hovedsakelig en divisjon som har utfordringer, med 2,1 % på korridor i februar. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 7

8 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 3. Kvalitet Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % sep 14 okt 14 nov 14 des 14 jan 15 feb 15 mar 15 apr 15 mai 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 des 15 jan 16 feb 16 Mnd År Sist oppdatert: :06: Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for februar er 85 % (spredning 75 % 94 %). 8

9 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 3. Kvalitet 100 % Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 Somatikk VOP BUP TSB Andelen epikriser innen 7 dager var 85 % innen somatikk i februar, og 90 % for psykisk helsevern totalt, hvorav VOP 90%, BUP 83% og TSB (rus) 86%. 9

10 Nøkkeltall på foretaksnivå 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 0,5 % 0,6 % Andel fristbrudd somatikk 0,5 % 0,5 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,0 % 0,2 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 3,5 % 3,2 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 85,0 % 85,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager SI Samlet Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 85 % 86 % Epikrisetid PHV voksen 90 % 88 % Epikrisetid PHV barn og unge 83 % 83 % Epikrisetid TSB 86 % 88 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,9 % 1,0 % Kilde: interne data fra SI Mål 10

11 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon Nøkkeltall pr divisjon - februar Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk Andel fristbrudd PHV voksen Andel fristbrudd PHV barn og unge Andel fristbrudd TSB Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,0 % 0,8 % 1,1 % 0,0 % 3,5 % 0,0 % 75,0 % 94,0 % 89,0 % 85,0 % 87,0 % 88,0 % 93,0 % Mål Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 36 Ventetid PHV barn og unge 43 Ventetid TSB 27 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 81 % 91 % 86 % 70 % 89 % 83 % 89 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0,4 % 0,7 % 2,1 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % Kilde: interne data fra SI 11

12 3. Kvalitet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Resultat pr mnd og akkumulert Resultat korrigert for pensjon Hele tusen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned 12

13 Aktivitet 4. Aktivitet Feb 2016 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2015 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,7 % ,0 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,4 % ,0 % ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,9 % ,0 % ,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,7 % ,0 % ,7 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,9 % ,2 % ,0 % ,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,4 % ,0 % ,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,2 % ,4 % ,3 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,9 % ,9 % ,0 % ,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,9 % ,0 % ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 2 2 0,0 % 2 2 0,0 % 5 5 0,0 % ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,4 % ,0 % ,2 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,1 % ,7 % ,3 % ,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,6 % ,3 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,3 % ,8 % ,7 % ,6 % 13

14 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 4. Aktivitet Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,9% -0,9% 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2016 F 2014 F 2015 F

15 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 4. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Feb Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2016 Budsjettavviavvik Budsjett- Endring % Faktisk % Estimat Avvik % HiÅ % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,4% ,0% ,0% ,6% Dagbehandling ,1% ,1% ,0% ,1% Poliklinisk virksomhet ,7% ,6% ,0% ,8% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,1% ,9% ,0% ,0% DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,0% ,0% ,0% ,6% DRG-poeng kreftlegemidler ,0% ,0% ,0% 113 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,1% ,9% ,0% ,9% 15

16 Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2016 vs Aktivitet Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2014 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar ,2% ,9% B02 Gjøvik ,0% ,1% B03 Lillehammer ,9% ,1% B05 Hab/Rehab ,1% ,0% B10 Kongsvinger ,4% ,1% B20 Tynset ,2% ,3% Totalt ,0% ,2% I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Det er stor usikkerhet knyttet til aktiviteten pr februar. Ny DRG-grouper for 2016 er fortsatt ikke på plass. Det er inntektsført etter DRG-grouper 2015 men controllerne har vurdert dette opp mot midlertidig 2016 grouper. I tillegg er det et stort etterslep knyttet til koding. Divisjonene ligger 1538 DRG-poeng etter plantall i februar. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet i februar. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 150 DRG-poeng etter plantall. 16

17 Prioriteringsregelen Poliklinikk - alle tjenesteområder 4. Aktivitet Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk Feb 2016 Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ Budsjett Avvik i Budsjett Avvik i Avvik i Faktisk Estimat Budsjett Avvik HiÅ 2015 Endring avvik prosent avvik prosent prosent Avvik i prosent Somatikk ,5 % ,7 % ,0 % ,7 % Psykisk helsevern ,6 % ,3 % ,7 % ,5 % VOP ,5 % ,2 % ,4 % ,3 % BUP ,6 % ,4 % ,0 % ,2 % TSB ,3 % ,8 % ,7 % ,6 % For foretaksgruppen i HSØ skal det samlet i 2016 planlegges med en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Det forutsettes at helseforetakene og sykehusene bidrar til at dette målet innfris. SI har i plantallet for 2016 tatt høyde for dette. Divisjon Psykisk helsevern har i februar 30 ledige stillinger i poliklinikkene. Dette tilsvarer 7,3 % av planlagt bemanning. Bemanningen øker med 8 månedsverk i mars. Færre ansatte enn planlagt samt lavere produktivitet gir en svikt i aktiviteten. For BUP har dette også sammenheng med overgang i pasientdatasystem fra BUP-data til DIPS. Dette har resultert i at avdelingene ligger etter med registreringen. På området TSB har divisjonen høyere aktivitet enn budsjett. Dette må sees i sammenheng med svikten for VOP, da det er sammenheng mellom disse områdene. Avdelingene fortsetter arbeidet med å øke produktiviteten i poliklinikkene. Svikten i aktivitet var betydelig mindre i februar enn i januar. Sammenlignet med fjoråret er det en større aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og rus enn somatikk. 17

18 Bemanning Brutto månedsverk 5. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for februar måned ligger 20 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene et forbruk som ligger 6 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket har vi et avvik på 0,53 %, tilsvarende et merforbruk på 39 brutto månedsverk hittil i

19 Bemanning månedsverk pr divisjon 5. Bemanning Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis endring Stab ,8 % Elverum-Hamar ,5 % Gjøvik ,1 % Lillehammer ,8 % PHT ,1 % Hab/Rehab ,8 % Med. Service ,7 % Psykisk helsevern ,8 % Eiendom og Intern service ,9 % Kongsvinger ,7 % Tynset ,6 % Forskning ,5 % Sykehuset Innlandet ,3 % 19

20 Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie 5. Bemanning I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. Denne periode Hittil i år Sykehuset Innlandet HF Budsjett - Budsjett - Feb % HiÅ avvik avvik % Lønn til fast ansatte ,1% ,1% Overtid og ekstrahjelp ,6% ,3% Annen lønn ,4% ,4% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,8% ,2% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) ,0% ,2% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,1% ,0% Innleid arbeidskraft ,9% ,0% 20

21 Sykefravær 5. Bemanning 21

22 Sykefravær pr divisjon 5. Bemanning Sykefravær Divisjon jan.16 jan.15 jan.14 Hittil i år Hittil i år Hittil i år Stab 3,9 % 4,1 % 4,4 % 3,9 % 4,1 % 4,4 % Elverum-Hamar 6,7 % 8,4 % 6,4 % 6,7 % 8,4 % 6,4 % Gjøvik 6,8 % 8,2 % 7,5 % 6,8 % 8,2 % 7,5 % Lillehammer 7,6 % 6,6 % 7,4 % 7,6 % 6,6 % 7,4 % PHT 7,0 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 8,0 % 7,5 % Hab/Rehab 7,8 % 7,9 % 6,0 % 7,8 % 7,9 % 6,0 % Med. Service 5,8 % 7,9 % 7,3 % 5,8 % 7,9 % 7,3 % Psykisk helsevern 8,7 % 9,3 % 8,7 % 8,7 % 9,3 % 8,7 % Eiendom og Intern service 8,8 % 8,6 % 10,7 % 8,8 % 8,6 % 10,7 % Kongsvinger 7,4 % 6,8 % 6,9 % 7,4 % 6,8 % 6,9 % Tynset 7,1 % 5,8 % 6,8 % 7,1 % 5,8 % 6,8 % Forskning 7,1 % 4,6 % 1,0 % 7,1 % 4,6 % 1,0 % Sykehuset Innlandet 7,5 % 8,0 % 7,7 % 7,5 % 8,0 % 7,7 % 22

23 Brudd på arbeidsmiljøloven 5. Bemanning For foretaket sett under ett viser antall Aml-brudd i februar i underkant av brudd. Det er fortsatt fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten Brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er ikke inkludert i søylediagrammene. Det er lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. For ambulansetjenesten er bruddgrensen satt til 26,06 som en følge av normallengden på vakter. 23

24 Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Feb Budsjett - avvik % HiÅ Budsjett - avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% Kvalitetsbasert finansiering ,0% ,0% ,0% Sum ISF-refusjoner ,8% ,2% ,0% Utskrivningsklare pasienter ,0% ,2% ,0% Gjestepasienter ,4% ,3% ,0% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,4% ,9% ,0% Polikliniske inntekter ,4% ,2% ,0% Andre driftsinntekter ,9% ,6% ,0% Sum driftsinntekter ,2% ,4% ,0% Varekostnader ,2% ,0% ,0% Innleid arbeidskraft ,9% ,0% ,0% Lønnskostnader eks pensjon ,0% ,2% ,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,1% ,0% ,2% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,6% ,8% ,0% Andre driftskostnader ,1% ,2% ,0% Sum driftskostnader ,8% ,1% ,3% Driftsresultat ,3% ,1% ,6% Netto finans ,8% ,7% ,0% Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin Korrigert resultat

25 Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer: SI mottok i januar ny aktuarberegning fra KLP. NRS-beregning fra januar 2016 viser at pensjonskostnadene i 2016 vil bli lavere enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. For SI utgjør dette 393,4 mill kr lavere pensjonskostnad i Dette er midler SI ikke kan regne med å få beholde. Pr februar er det en reduksjon i kostnaden på 65,6 mill kr. Dette er bokført i regnskapet for februar. Justerer vi for besparelsen knyttet til pensjon har SI et positivt resultat på 2,7 mill kr hittil i år og et negativt avvik mot budsjett på 5,6 mill kr. For februar isolert er det et overskudd på 3,2 mill kr, noe som er ca 1 mill kr etter budsjett. I resultatet for februar ligger en bokført gevinst ved salg av eiendommen Hagen behandlingssenter på 3,2 mill kr. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til flere av postene i resultatet for pr februar, spesielt knyttet til inntektssiden, men også for store kostnadsposter på fellesområdet. Ny DRG-grouper for 2016 er fortsatt ikke på plass. Det er inntektsført etter DRG-grouper 2015, men controllerne har vurdert dette opp mot midlertidig 2016 grouper. Videre er det foreløpig ikke mottatt noen oversikt over inntekter knyttet til H-resepter. Dette er avsatt iht budsjett. På kostnadssiden er det fortsatt stor usikkerhet og etterslep knyttet til gjestepasientkostnader så tidlig på året. Her er det periodisert iht budsjett og erfaringstall. Vi har ikke oppdaterte tall knyttet til høykostmedisinene, og det er periodisert inn i stor grad etter budsjett. I 2016 har helseforetakene fått finansieringsansvar for en rekke nye medikamenter, og forbruket av dette er vanskelig å forutsi. Dette utgjør store beløp. Divisjonene og stab har samlet et negativt resultat på 6 mill kr etter februar. De somatiske divisjonene har et underskudd på til sammen 12,1 mill kr pr februar. Selv om det fortsatt er noe usikkerhet knyttet til resultatet pr februar vil det bli et sterkt fokus på om nødvendige tiltak er i tråd med planen. Dette vil bli fulgt opp i planlagte oppfølgingsmøter med divisjonene. Der det er nødvendig/behov vil det bli satt i gang ytterligere tiltak. I tillegg er det innkalt til ekstra oppfølgingsmøter med Divisjon Gjøvik og Kongsvinger pga det dårlige resultatet så langt i

26 Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: ISF- refusjoner Det er et negativt avvik på 4,4 mill kr hittil i år på ISF-refusjoner. Foretaket har ikke mottatt ny DRG-grouper for 2016 pr februar. ISF-inntektene er derfor inntektsført etter grouper 2015 men controllerne har vurdert dette opp mot midlertidig 2016 grouper. I tillegg er det et stort etterslep knyttet til koding på sykehusene. Dette skyldes bl.a forsinkelse med implementeringen av nytt medisinsk kodeverk. Det er til sammen periodisert inn ISFinntekter på 29,2 mill kr pr februar. Foreløpig beregninger viser at grupperingseffekten for 2016 gir lite endring for Sykehuset Innlandet samlet. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 8,2 mill kr pr februar. Gjestepasientkostnader og kjøp av offentlige helsetjenester har et negativt avvik på 6 mill kr pr februar. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et mindreforbruk på 3,6 mill kr. I 2016 fikk helseforetakene ansvar for en rekke nye legemidler, og finansiering ifht å dekke dette. Foretaket har ikke oppdaterte tall knyttet til disse høykostmedisinene, og det er periodisert inn i stor grad etter budsjett. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie pr februar på 1 mill kr. Dette er fordelt på flere divisjoner. Lønnskostnader eks pensjon Det er positivt avvik ift budsjett på lønnsområdet på 1,6 mill kr. Divisjon Elverum/Hamar, Gjøvik og Kongsvinger har et negativt avvik hver på ca 1-2 mill kr pr februar. Øvrige divisjoner er omtrent i balanse eller har en liten besparelse på lønnsområdet. Det er et merforbruk på overtid og ekstrahjelp på 10 mill kr hittil i år. Det er divisjon Elverum/Hamar som har det største merforbruket, 6 mill kr. 26

27 Endring i årsestimat Pr divisjon 6. Økonomi / finans 2016 Estimat - resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Stab Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer PHT Hab/Rehab Med. Service Psykisk helsevern Eiendom og Intern service Kongsvinger Tynset Felles Forskning Sykehuset Innlandet Foretakets prognose er satt lik årsbudsjett. Dette pga usikkerhet knyttet til både inntekts- og kostnadssiden. Dette gjør det vanskelig å vurdere utviklingen. Denne usikkerheten vil være redusert ved avleggelse av mars regnskapet. 27

28 Økonomi Resultat pr februar- divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Årsbusdjett Årsprognose Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % B00 Stab SI HF ,4 % ,2 % B01 Elverum / Hamar ,7 % ,9 % B02 Gjøvik ,2 % ,2 % 0 B03 Lillehammer ,6 % ,2 % 0 B04 Prehospitale tjenester ,2 % ,6 % 0 B05 Hab/Rehab ,0 % ,7 % 0 B07 Med service 7 7 0,0 % ,4 % 0 B08 Psykiatri ,0 % ,8 % 0 B09 Eiendom og Internservice ,9 % ,1 % 0 B10 Kongsvinger ,5 % ,6 % B20 Tynset ,0 % ,5 % 0 B90 Felles SI HF ,4 % ,1 % B92 Forskning ,2 % ,6 % Resultat ,4 % ,9 % Herav endrede pensjonskostnader utover fo Korrigert resultat ,1 % ,4 %

29 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Kommentarer til enkelte divisjoner: Stab: Resultatet for stab pr februar er på pluss 2,3 mill kr. Overskuddet skyldes i hovedsak mindreforbruk prosjektmidler, utleie av personell, økte sykelønnsrefusjoner og mindreforbruk på andre driftskostnader hittil i år. Prognosen er justert til + 1,4 mill kr for 2016 Divisjon Elverum/Hamar: Resultat pr februar er på minus - 2 mill kr. Divisjonens aktivitet er høy. Dette medfører høyere kostnader til medikamenter og medisinske forbruksvarer enn budsjettert. Også andre driftskostnader som service, reiser, diett og telekostnader er høyere enn budsjettert blant annet som følge av stor aktivitet i pasientbehandlingen. De samlede personalkostnadene til lønn og innleie fra vikarbyrå var lavere enn budsjettert i februar. Etter to måneders drift er kostnadene ca 1,5 mill kr høyere enn budsjettert. Reduksjonen i kostnadsnivå fra januar til februar er positivt. Divisjonen arbeider fortløpende med å skape kultur og holdninger til å bruke personalressurser i tråd med behovene i pasientbehandlingen. Prognosen for 2016 settes til minus - 2 mill kr etter februar med usikkerhet inntil minus -10 mill kr på grunn av forsinket innføring av nytt medisinsk kodeverk, forsinket implementering av DRG-grouper og usikkerhet knyttet til kostnadsutvikling blant annet vedrørende prosjektet nytt RIS/PACS. Resultatprognose for divisjonen vil nesten alltid være +/- 1% (+/- 12 mill kr) på grunn av variasjoner i driftsforutsetninger som delvis er utenfor divisjonens kontroll. Divisjon Gjøvik: Resultatet for divisjon Gjøvik i februar er på - 1,4 mill kr. Akkumulert resultat etter februar er - 2,8 mill kr. Avvik inneværende måned skyldes i hovedsak høyere varekostnader enn budsjettert, samt noe avvik knyttet til lønnskostnader. Det er pr februar stor usikkerhet knyttet til ISF inntektene pga at ny grouper for 2016 ikke er klar, samt at divisjonen har noe etterslep på koding. Det er periodisert inntekter i samsvar med tidligere praksis knyttet til faktisk antall kontakter, og historisk indeks. Det er i tillegg usikkert hvilken effekt det vil ha at nye grupper helsepersonell kan generere takster. Med bakgrunn i dette opprettholdes prognose for året i henhold til budsjett på kr

30 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Lillehammer: Divisjon Lillehammer fikk et underskudd på -0,5 mill kr i februar, akkumulert har divisjonen et negativt avvik på -3,3 mill kr. Aktiviteten i februar har vært meget høy, og det medførte også høyere varekostnader enn budsjettert i februar. Dette har sammenheng med den høye aktiviteten, i tillegg til at det må leies inn onkolog på Indremedisinsk avdeling. Lønnskostnadene holder seg på budsjettert nivå også i februar, det er gledelig. Årsprognosen settes lik 0. Divisjon Psykisk helsevern: Divisjon psykisk helsevern hadde i februar et resultat i balanse og et akkumulert resultat på 2,1 mill kr i overskudd. Divisjonen hadde et overskudd på gjestepasientoppgjør på 1,6 mill kr. I tillegg var lønnskostnadene i sammenheng med ledige stillinger noe lavere enn budsjett. Andre driftskostnader var også lavere enn budsjett. Det blir i tiden fremover viktig for divisjonen å sikre nødvendig resultat av de kostnadsreduserende tiltak, og det legges ned betydelig innsats for å få til dette. Prognosen er satt lik 0. Divisjon Kongsvinger: Resultatet isolert i februar er på -1,7 mill kr, akkumulert er divisjonen i minus 4,2 mill kr. Divisjonen har hatt en vanskelig start på Lavere aktivitet enn antatt i kombinasjon med overforbruk på lønn har gitt et underskudd etter to måneder på - 4,2 mill kr. Årsprognosen er satt til -10 mill kr. 30

31 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Felles: På fellesområdet er det et positivt resultat på 74,3 mill kr pr februar. Avviket er i hovedsak knyttet til besparelsen på pensjon, 65,6 mill kr. Det knytter seg fortsatt usikkerhet til flere poster på fellesområdet. Bl.a. er det fortsatt stor usikkerhet og etterslep knyttet til gjestepasientkostnader så tidlig på året, så her er det periodisert iht budsjett og erfaringstall. I 2016 fikk helseforetakene ansvar for en rekke nye legemidler, og finansiering ifht å dekke dette. Vi har ikke oppdaterte tall knyttet til disse høykostmedisinene, og det er periodisert inn i stor grad etter budsjett. Videre er det en gevinst ved salg av eiendommen Hagen på 3,2 mill kr. Dette er inntektsført i februar og forklarer mye av overskuddet pr februar. Dette er salget som ble foretatt i 2015, men hvor utbetalingen og gevinsten er tatt i februar Så tidlig i året er det en stor usikkerhet i kostnadene til pasientreiser. Pr februar er det et merforbruk på ca 5,9 mill kr som er overført fra divisjon Prehospitale tjenester til fellesområdet, men her er budsjettet periodisert slik at dette merforbruket ikke er forventet å bli tilsvarende høyt resten av året. Behandlingshjelpemidler hadde et merforbruk på til sammen 2,7 mill kr i februar. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon Medisinsk service. Forskning: Fra og med inneværende år er det knapt med midler til tildeling av nye SI-stipend innen ordinært budsjett. Budsjett SIstipend er 27,5 mill kr mens allerede innvilgende prosjekter har kostnad forpliktet til 28,5 mill kr. Dvs. at regnskap SI-prosjekt 2016 stipuleres til minus 1 mill kr allerede før tildeling av nye SI-stipend. Tildeling nye SI-stipend var i mill kr. Antall søknader om SI-stipend er økende. I 2016 kan forskningsavdelingen «trekke på» en andel av 10 mill kr «overført» fra Det vises til styresak nr Mål og budsjett 2016 side 21: Ti millioner kroner overført i styresak nr , er fortsatt ubenyttet og kan brukes til SI-stipend til og med Bruken av disse midlene må vurderes opp i mot situasjonen foretaket er i, og nærmere prognose avgis når søknader om SI-stipend er behandlet i april. 31

32 Finans 6. Økonomi / finans Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på MNOK TNOK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr februar er på 478 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

33 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2015 F2015 BHiÅ B2016 RHiÅ E

34 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2016 B2016 Avvik Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli 2017 Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer