K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l"

Transkript

1 K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l

2 1. Innledning Hovedmål Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling Forskning og innovasjon Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling og god økonomistyring Hovedstadsprosessen Nøkkeltall per foretak Tabeller og figurer Særskilte satsingsområder

3 1. Innledning Denne tertialrapporten er kun en oversikt med tabeller og figurer per tredje tertial For kommentarer på resultatene ved utgangen av 2012 vises det til styresakene Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2012, Årlig melding 2012 og Årsberetning og regnskap for Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 2011 Status hittil i år (gj. Snitt) Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 90 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) % Pasienten opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 7,6 % 10% 5% 0% 10% Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % * (oppdatert per 4. kvartal 2012) 3 % 5% 5,7 % 0% Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100 % 59,6 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet ** 49 % 200 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (MNOK) Budsjettavvik = ,8-200 Tabell 1: Hovedmål og status 3

4 3. Drift Kvalitet Ventetid Mål: Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være ned mot 65 dager Figur 1: Gjennomsnittlig ventetid 2011 og 2012 Figur 2: Ventetider alle regioner

5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Alle tjenesteområder - (med og uten rett) Hittil i år per 3. tertial Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner Tabell 2: Gjennomsnittlig ventetid per helseforetak (dager) per 3. tertial 2012 Ventetid og fagområde Figur 3: Ventetid rettighetspasienter og fagområde somatikk (alle omsorgsnivå) 3. tertial 2011 og

6 Langtidsventende ventet over ett år Figur 4: Antall langtidsventende (ventet mer enn ett år) somatikk Tallene for langtidsventende viser status ved utgangen av tertial, de er ikke et snitt for perioden Figur 5: Totalt antall ventende med rett over ett år somatikk. Per 1. og 2. tertial

7 Figur 6: Antall rettighetspasienter ventet over ett år og utvalgte fagområder innen somatikk. Per 3. tertial 2011 og 2012 Fristbrudd Mål: Pasienten opplever ikke fristbrudd Figur 7: Andel fristbrudd Andel fristbrudd hittil i år per Desember 2012 Somatikk VoP BUP TSB Totalt Totalt 2011 Akershus universitetssykehus HF 17,5 % 3,2 % 2,9 % 2,0 % 15,6 % 24,8 % Oslo universitetssykehus HF 13,9 % 6,5 % 3,2 % 7,2 % 13,5 % 12,2 % Sunnaas sykehus HF 0,3 % 0,3 % 0,9 % Sykehuset i Vestfold HF 1,1 % 0,7 % 0,4 % 0,5 % 1,0 % 0,9 % Sykehuset Innlandet HF 3,8 % 11,1 % 4,1 % 4,6 % 4,3 % 8,6 % Sykehuset Telemark HF 6,1 % 1,2 % 2,8 % 0,7 % 5,5 % 2,2 % Sykehuset Østfold HF 2,6 % 1,4 % 1,7 % 0,3 % 2,8 % 3,0 % Sørlandet sykehus HF 5,7 % 13,2 % 5,1 % 4,4 % 6,1 % 1,8 % Vestre Viken HF 6,1 % 1,7 % 5,1 % 1,8 % 5,6 % 14,5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus 2,6 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 1,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,9 % 1,3 % 0,4 % 0,7 % 3,7 % 5,3 % Privat Sør-Øst HF 6,1 % 0,0 % 0,0 % 9,3 % 6,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 8,0 % 4,8 % 3,1 % 5,9 % 7,6 % 7,8 % Tabell 3: Fristbrudd per helseforetak per desember

8 Andel fristbrudd Helseregion Sør-Øst Helseregion Vest Helseregion Midt-Norge Helseregion Nord Somatikk 7,7 % 6,6 % 4,9 % 11,1 % VOP 3,2 % 5,6 % 1,9 % 15,0 % BUP 2,1 % 11,3 % 12,5 % 15,4 % RUS 3,4 % 9,2 % 6,3 % 9,6 % Ubestemt 8,4 % 4,4 % 15,7 % Totalt 7,3 % 6,7 % 4,9 % 11,5 % Tabell 4: Fristbrudd fordelt på helseregioner per 3. tertial 2012 Kretsforløpstider T id fra henvisning til fø rste behandling tykktarmkreft per 2. tertial 2012 A ndel (%) pas. beh. innen 20 virkedg T id (median) (1) Akershus Universitetssykehus HF 43 % 24 Sykehuset Innlandet HF 65 % 13 Oslo Universitetssykehus HF 46 % 25 Sykehuset i Østfold HF 67 % 17 Vestre Viken HF 62 % 17 Sørlandets Sykehus HF 61 % 0 Sykehuset i Telemark HF 70 % 7 Sykehuset i Vestfold HF 48 % 21 Helse Sør-Øst 58 % 17 Tabell 5: Tid fra henvisning til første behandling tykktarmkreft per 2. tertial 2012 (1) median tid virkedager Kilde: Norsk pasientregister T id fra henvisning til fø rste behandling tykktarmkreft per 2. tertial 2012 A ndel (%) pas. beh. innen 20 virkedg T id (median) (1) Helse Vest RHF 59 % 18 Helse Midt-Norge RHF 77 % 12 Helse Nord RHF 60 % 17 Private sykehus 82 % 12 Landet 63 % 16 Tabell 6: Tid fra henvisning til første behandling tykktarmkreft per 2. tertial 2012 (1) median tid virkedager T id fra henvisning til fø rste behandling lungekreft - per 2. tertial 2012 A ndel (%) pas. beh. innen 20 virkedg T id (median) (1) Akershus Universitetssykehus HF 41 % 25 Sykehuset Innlandet HF 50 % 21 Oslo Universitetssykehus HF 18 % 37 Sykehuset i Østfold HF 42 % 25 Vestre Viken HF 47 % 21 Sørlandets Sykehus HF 41 % 23 Sykehuset i Telemark HF 83 % 12 Sykehuset i Vestfold HF 62 % 11 Helse Sør-Øst 31 % 31 Tabell 7: Tid fra henvisning til første behandling lungekreft per 2. tertial 2012 (1) median tid virkedager Kilde: Norsk pasientregister 8

9 T id fra henvisning til fø rste behandling lungekreft - per 2. tertial 2012 A ndel (%) pas. beh. innen 20 virkedg T id (median) (1) Helse Vest RHF 37 % 25 Helse Midt-Norge RHF 45 % 24 Helse Nord RHF 50 % 20 Private sykehus 100 % 12 Landet 37 % 26 Tabell 8: Tid fra henvisning til første behandling lungekreft per 2. tertial 2012 (1) median tid virkedager Kilde: Norsk pasientregister T id fra henvisning til fø rste behandling brystkreft - per 2. tertial 2012 A ndel (%) pas. beh. innen 20 virkedg T id (median) (1) Akershus Universitetssykehus HF 90 % 6 Sykehuset Innlandet HF 51 % 20 Oslo Universitetssykehus HF 63 % 18 Sykehuset i Østfold HF 70 % 15 Vestre Viken HF 82 % 13 Sørlandets Sykehus HF 52 % 19 Sykehuset i Telemark HF 79 % 16 Sykehuset i Vestfold HF 84 % 12 Helse Sør-Øst 69 % 16 Tabell 9: Tid fra henvisning til første behandling brystkreft per 2. tertial 2012 (1) median tid virkedager Kilde: Norsk pasientregister T id fra henvisning til fø rste behandling brystkreft - per 2. tertial 2012 A ndel (%) pas. beh. innen 20 virkedg T id (median) (1) Helse Vest RHF 67 % 15 Helse Midt-Norge RHF 65 % 16 Helse Nord RHF 50 % 21 Private sykehus - - Landet 67 % 16 Tabell 10: Tid fra henvisning til første behandling brystkreft per 2. tertial 2012 (1) median tid virkedager Kilde: Norsk pasientregister Nyhenviste Figur 8: Antall nyhenviste somatikk 9

10 Figur 9: Antall nyhenviste VOP, BUP og TSB Utskrivningsklare pasienter Andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter hittil i år per 3. tertial Somatikk PHV Totalt Akershus universitetssykehus HF 0,9 % 4,3 % 0,7 % 1,2 % 0,9 % 3,6 % Oslo universitetssykehus HF 0,4 % 2,0 % 6,4 % 8,9 % 1,2 % 2,9 % Sykehuset i Vestfold HF 1,3 % 4,6 % 1,1 % 1,2 % 4,6 % Sykehuset Innlandet HF 1,5 % 2,3 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 2,0 % Sykehuset Telemark HF 0,5 % 1,9 % 1,4 % 1,8 % 0,7 % 1,9 % Sykehuset Østfold HF 0,4 % 3,1 % 1,4 % 0,7 % 3,1 % Sørlandet sykehus HF 0,2 % 17,2 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 12,5 % Vestre Viken HF 3,1 % 5,3 % 0,2 % 0,3 % 2,2 % 4,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,0 % 4,6 % 1,6 % 2,0 % 1,1 % 4,0 % Diakonhjemmet Sykehus 2,3 % 12,8 % 6,0 % 6,4 % 3,2 % 10,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,2 % 9,6 % 3,0 % 0,9 % 1,3 % 6,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,0 % 4,8 % 1,7 % 2,1 % 1,2 % 4,2 % Tabell 11: Andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter per 3. tertial

11 Korridorpasienter Krav: Det skal normalt ikke være korridorpasienter Figur 10: Andel korridorpasienter somatikk Andel korridorpasienter hittil i år per 3. tertial Somatikk Akershus universitetssykehus HF 3,1 % Oslo universitetssykehus HF 1,0 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 0,8 % Sykehuset Innlandet HF 0,7 % Sykehuset Telemark HF 3,9 % Sykehuset Østfold HF 3,4 % Sørlandet sykehus HF 0,5 % Vestre Viken HF 2,1 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,0 % Martina Hansens Hospital 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,6 % Tabell 12: Andel korridorpasienter somatikk per foretak per 3. tertial

12 Korridorpasienter Totalt antall korridorpasienter Totalt antall liggedøgn Antall pasienter i korridor per dag Andel (%) pasienter i korridor Helse Sør-Øst RHF ,2 1,7 % Helse Vest RHF ,0 2,3 % Helse Midt-Norge RHF ,4 0,6 % Helse Nord RHF ,1 1,8 % Private sykehus ,0 1,6 % Landet ,6 1,6 % Tabell 13: Korridorpasienter per 2. tertial regionale helseforetak Epikrisetid Krav: 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Figur 11: Andel epikriser sendt innen 7 dager 12

13 Andel epikriser sendt ut innen 7 dager (hittil i år per 3. tertial) Somatikk PHV TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 75,8 % 80,8 % 79,8 % 76,8 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 85,1 % 85,1 % Sykehuset i Vestfold HF 89,0 % 89,5 % 81,7 % 88,9 % Sykehuset Innlandet HF 85,9 % 82,0 % 69,9 % 85,5 % Sykehuset Telemark HF 82,1 % 63,9 % 79,9 % 79,9 % Sykehuset Østfold HF 84,5 % 86,4 % 65,6 % 84,4 % Sørlandet sykehus HF 81,9 % 81,5 % 77,4 % 81,6 % Vestre Viken HF 81,7 % 59,9 % 61,8 % 77,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 82,7 % 78,2 % 75,1 % 81,8 % Betanien Hospital 71,4 % 71,4 % Diakonhjemmet Sykehus 83,7 % 77,3 % 77,3 % 82,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 89,4 % 91,7 % 95,4 % 90,2 % Martina Hansens Hospital 79,1 % 79,1 % Revmatismesykehuset 90,6 % 90,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 82,9 % 79,0 % 75,9 % 82,1 % Tabell 14: Epikrisetid per 3. tertial 2012 Epikrisetid Antall utskrivninger Antall utskrivninger med epikreise inne 7 dager Andel (%) epikrier sendt innen 7 dager Helse Sør-Øst RHF ,4 Helse Vest RHF ,3 Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF ,3 Private sykehus ,3 Landet ,2 Tabell 15: Epikrisetid per 2. tertial regionale helseforetak 13

14 Sykehusinfeksjoner Mål: Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent Figur 12: Sykehusinfeksjoner per regionale helseforetak 4. kvartal 2011 og 4. kvartal Sykehusinfeksjoner registreres ved såkalt prevalensmåling (endagsmåling) som tilbys fire ganger årlig i regi av Folkehelseinstituttet. Sykehusinfeksjoner 4. kvartal kvartal kvartal 2011 Akershus universitetssykehus HF 3,7 % 2,2 % 3,2 % Oslo universitetssykehus HF 5,5 % 5,5 % 5,9 % Sunnaas sykehus HF 9,3 % 9,4 % 9,2 % Sykehuset i Vestfold HF 3,0 % 4,3 % 5,6 % Sykehuset Innlandet HF 5,0 % 3,9 % 6,1 % Sykehuset Telemark HF 9,4 % 6,1 % 3,5 % Sykehuset Østfold HF 8,2 % 5,0 % 6,4 % Sørlandet sykehus HF 7,2 % 6,7 % 6,6 % Vestre Viken HF 5,2 % 3,7 % 9,2 % Diakonhjemmet Sykehus 8,1 % 3,6 % 5,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,3 % 4,3 % 1,4 % Martina Hansens Hospital 8,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,7 % 4,7 % 5,8 % Tabell 16: Sykehusinfeksjoner per foretak per 4. kvartal 2011, 2. kvartal 2012 og 4. kvartal 2012 Det er ikke alle foretak som har levert på denne indikatoren hvert kvartal 14

15 Pasientinnkalling Mål: Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt i samme brev T T T T T T Akershus universitetssykehus HF 45 % 46 % 49 % Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF 67 % 78 % 81 % Sunnaas sykehus HF 40 % 39 % 41 % Sykehuset i Vestfold HF 83 % 61 % 58 % Sykehuset Innlandet HF 49 % 52 % 57 % Sykehuset Telemark HF 73 % 70 % 73 % 77 % 78 % 79 % Sykehuset Østfold HF 76 % 60 % 55 % Sørlandet sykehus HF 65 % 56 % 55 % 54 % Vestre Viken HF 61 % 59 % 55 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 72 % 70 % 71 % 58 % 58 % 58 % Betanien Hospital 48 % 60 % 75 % Diakonhjemmet Sykehus 79 % 87 % 80 % 69 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 70 % 20 % 100 % 82 % 81 % 69 % Martina Hansens Hospital 46 % 46 % Revmatismesykehuset 22 % 46 % 78 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 72 % 70 % 72 % 61 % 59 % 59 % Tabell 17: Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt i samme brev Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativ arbeid også kalt Glemt av sykehuset a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 8,0 6,6 7,3 8,1 7,3 8,1 7,6 5,7 6,3 7,8 5,7 6,2 7,0 Oslo universitetssykehus HF 8,0 7,5 6,8 8,6 7,8 7,6 8,1 7,6 6,5 7,5 7,5 6,6 7,5 Sunnaas sykehus HF 7,3 7,0 9,7 9,3 7,7 6,5 9,7 10,1 6,7 7,0 8,4 9,3 8,1 Sykehuset i Vestfold HF 3,3 2,7 4,0 4,9 5,1 11,0 6,1 4,6 4,2 3,6 3,6 2,7 4,7 Sykehuset Innlandet HF 2,8 2,5 3,4 2,5 2,7 4,0 4,0 3,5 3,4 3,4 3,2 3,4 3,2 Sykehuset Telemark HF 2,1 2,4 2,4 2,4 2,5 2,2 3,1 2,3 2,2 2,3 2,0 2,4 2,3 Sykehuset Østfold HF 4,4 5,5 8,7 5,2 6,9 5,2 5,2 4,4 10,9 12,2 14,0 15,1 8,4 Sørlandet sykehus HF 3,8 4,2 4,3 5,0 4,9 5,0 3,4 4,0 4,2 4,2 4,9 4,6 4,4 Vestre Viken HF 7,1 2,8 3,0 2,2 4,5 4,4 5,0 2,7 2,6 2,3 2,3 2,9 3,5 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 5,4 4,5 5,2 5,0 5,4 6,0 5,6 4,6 5,1 5,6 5,5 5,6 5,3 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 5,8 6,6 4,5 4,0 4,9 3,0 3,9 4,1 3,7 2,6 2,3 2,6 4,0 Lovisenberg Diakonale Sykehus 7,4 7,0 7,2 5,4 5,3 7,6 7,0 10,5 13,7 8,0 8,1 9,3 7,7 Martina Hansens Hospital 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 2,0 2,2 3,6 3,0 4,3 4,3 3,6 3,5 Revmatismesykehuset 1,4 1,3 1,5 1,1 1,9 1,3 1,4 4,0 2,5 1,6 1,5 1,2 1,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 6,1 5,2 5,9 5,5 5,9 6,6 6,1 5,1 5,9 6,0 6,0 6,1 5,9 Tabell 18: Gjennomsnittstid fra mottatt primærhenvisning til vurdering av henvisning er fullført. 15

16 2012 8b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Tabell 19: Antall åpne dokumenter EPJ, > 14 dager gamle (totalt, uansett tidspunkt for opprettelse) Andel Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer Snitt for 3. Andel legedokumenter sykepleiedokumenter enn 14 dager gamle 3. tertial tertial Akershus universitetssykehus HF ,5 % 31,8 % Oslo universitetssykehus HF 0 Sunnaas sykehus HF ,1 % 23,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % 19,7 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % 26,1 % Sykehuset Telemark HF 0 Sykehuset Østfold HF ,6 % 16,7 % Sørlandet sykehus HF ,9 % 21,5 % Vestre Viken HF ,2 % 33,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,9 % 26,6 % Betanien Hospital 0 Diakonhjemmet Sykehus ,9 % 49,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % 28,6 % Martina Hansens Hospital ,0 % 6,2 % Revmatismesykehuset 48 56,3 % 13,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % 28,1 % Tabell 20: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Tabell 21: Antall åpne henvisningsperioder, uten avtalt ny kontakt 16

17 Andre kvalitetsindikatorer Andel pasienter med hjerneinfarkt Andel som får trombolyse per 2. tertial 2012 trombolyse 0-80 Akershus universitetssykehus HF 13,7 % Oslo universitetssykehus HF 20,3 % Sykehuset i Vestfold HF 11,5 % Sykehuset Innlandet HF 5,7 % Sykehuset Telemark HF 7,3 % Sykehuset Østfold HF 3,6 % Sørlandet sykehus HF 12,5 % Vestre Viken HF 8,2 % Helse Sør-Øst 10,0 % Helse Vest 18,0 % Helse Midt-Norge 6,6 % Helse Nord 5,4 % Landet 10,0 % Tabell 22: Trombolysebehandling ved hjerneinfarkt og region 2. tertial Kilde: Norsk pasientregister. Pasientbehandling Aktivitet somatikk Hittil i år HiÅ 2012 mot HiÅ 2011 Av v ik i DRG -poeng Fak tis k Buds jett Av v ik pros ent Pros ent DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,43 % ,2 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,3 % ,1 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret ,2 % ,7 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret ,7 % ,1 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,5 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret ,3 % ,6 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"- ansvaret ,0 % ,5 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner Tabell 23: Aktivitet innen somatikk for foretaksgruppen per desember ,8 % ,3 % 17

18 Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Hittil i år HiÅ 2012 mot HiÅ 2011 Av v ik i Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik pros ent Pros ent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,2 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,6 % Antall dagbehandlinger ,6 % ,9 % Antall inntektsgivende polikl. kons ,1 % ,0 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,5 % 263 1,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,9 % ,9 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,7 % 74 8 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,2 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % ,5 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,2 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,1 % Antall oppholdsdager - dagbeh ,0 % % Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % ,3 % Tabell 24: Antall behandlinger per desember Forskning og innovasjon Innovasjon Indikator Tabell 25: Nøkkelindikator Kilde: Inven2 AHUS OUS SUN APO SiV SI ST SØ SS ST VV Helse Sør-Øst totalt per 3. tertial 2012 Helse Sør-Øst totalt hele 2011 Antall registrerte oppfinnelser (DOFI) Antall patentsøknader Antall bedriftsetableringer 0 1 Antall lisenser / opsjoner Antall Innomed forprosjekter* * I flere av de 8 pågående Innomedprosjektene deltar flere Helseforetak; summen av tallene for hvert enkelt foretak er derfor høyere enn 8. 18

19 Organisering og utvikling av fellestjenester Innkjøp og logistikk # Indikator 1. tertial 2. tertial 3. tertial Mål Faktisk kjøp på avtale 65,7 % 68,3 % 68,9 % >60% 2 Utnyttelse av elektronisk bestillingssystem (innkjøpssystem) 54,1 % 51,6 % 52,1 % >60% 3 Kjøp fra felles forsyningssenter 14,8 % 13,7 % 13,6 % >15% 4 Bruk av elektroniske produktkataloger 30,7 % 32,2 % 31,6 % <10% 5 Utnyttelse av forsyningskonseptet Aktiv forsyning 55,2 % 52,4 % 62,5 % Tabell 26:Nøkkelindikatorer for innkjøp og logistikk Kilde: Helse Sør-Øst Mobilisering av medarbeidere og ledere Involvering av medarbeidere Mål: Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Foretak Opplevd oppfølging 2012 Opplevd oppfølging 2011 Opplevd oppfølging 2010 Akershus universitetssykehus HF 55 % 47 % 56 % Oslo universitetssykehus HF 48 % 34 % Sunnaas sykehus HF 49 % 62 % 54 % Psykiatrien i Vestfold HF 67 % 38 % Sykehuset i Vestfold HF 62 % 57 % 40 % Sykehuset Innlandet HF 60 % 57 % 41 % Sykehuset Telemark HF 67 % 61 % 46 % Sykehuset Østfold HF 56 % 56 % 44 % Sørlandet sykehus HF 62 % 55 % 36 % Vestre Viken HF 48 % 50 % 39 % Sykehusapotkene HF 76 % 74 % 64 % Sykehuspartner 62 % 52 % 29 % Helse Sør-Øst RHF 87 % 81 % 54 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 55 % Tabell 27: Endring i ansattes opplevelse av deltakelse i oppfølgingsarbeidet

20 Bemanningsutvikling og sykefravær Figur13: Bemanningsutvikling (brutto månedsverk) Kilde: Sykehuspartner Hittil i år per 3. tertial (snitt) HiÅ per 3. tertial Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik %-vis 2012 endring Akershus universitetssykehus HF ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % Sunnaas sykehus HF ,8 % Sykehusapotekene HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % Sykehuset Telemark HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,1 % Sørlandet sykehus HF ,5 % Vestre Viken HF ,0 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,0 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3 % Tabell 28: Bemanningsutvikling (brutto månedsverk) per foretak Definisjon brutto månedsverk: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft. Den inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn HiÅ per desember Netto månedsverk nasj. indikator desember Hittil i år per desember (snitt) %-vis endring Akershus universitetssykehus HF ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % Sunnaas sykehus HF ,3 % Sykehusapotekene HF ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % Sykehuset Telemark HF ,9 % Sykehuset Østfold HF ,5 % Sørlandet sykehus HF ,3 % Vestre Viken HF ,0 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,0 % Helse Sør-Øst RHF ,1 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,6 % Tabell 29: Bemanningsutvikling (netto månedsverk) per foretak Definisjon netto månedsverk: Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb. 20

21 Antall ansatte 2012 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Tabell 30: Antall ansatte per foretak Definisjon antall ansatte: Omfatter alle med arbeidsavtale inklusive medarbeidere i permisjon uten lønn, vikarer og timebetalte med en gyldig arbeidsavtale. Figur 14: Sykefravær Andel deltid Deltid - Fast ansatte Helseforetak Gj.snittlig Gj.snittlig korr. Totalt antall Korrigert andel Herav deltid Andel juridisk stillingsprosenprosent stillings- ansatte deltid Akershus universitetssykehus HF ,9 % 91,9 % 19,9 % 94,0 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % 96,3 % 14,6 % 97,3 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 93,4 % 22,5 % 95,2 % Sykehusapotekene HF ,8 % 94,5 % 11,4 % 97,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % 89,7 % 33,3 % 92,6 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % 87,8 % 29,9 % 92,0 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 88,8 % 34,2 % 91,6 % Sykehuset Østfold HF ,0 % 86,0 % 37,5 % 88,5 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 86,6 % 34,2 % 90,5 % Vestre Viken HF ,6 % 91,0 % 31,2 % 92,8 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,7 % 99,2 % 2,3 % 99,3 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 98,6 % 1,4 % 98,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3 % 91,3 % 25,3 % 93,6 % Tabell 31: Andel deltid fast ansatte per tredje tertial 21

22 Antall midlertidig ansatte Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Engasjement/tidsbegrenset stilling Vikar Ekstrahjelp Andre Figur 15: Brutto månedsverk midlertidig ansatte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Engasjement/tidsbegrenset stilling Vikar Ekstrahjelp Andre Figur 16: Antall midlertidig ansatte 22

23 Bærekraftig utvikling og god økonomistyring Økonomi Mål: Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 3. tertial Hittil i år Hittil i 2011 Faktisk Avvik budsjett Avvik i % Faktisk Avvik budsjett Avvik i % Faktisk D Endring i % Basisramme ,0 % ,0 % ,2 % Aktivitetsbaserte inntekter ,1 % ,0 % ,8 % Andre inntekter ,2 % ,1 % ,6 % Sum driftsinntekter ,2 % ,2 % ,4 % Lønn -og innleiekostnader ,0 % ,8 % ,5 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,2 % ,3 % ,3 % Andre driftskostnader ,2 % ,0 % ,3 % Sum driftskostnader ,4 % ,0 % ,7 % Driftsresultat Netto finans ,5 % ,9 % ,7 % Resultat Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S ( ) Resultat justert for økte pensjonskostnader Tabell 32: Resultat for foretaksgruppen (i tusen kroner) 3. tertial isolert og hittil i år Foretak Fak tis k Buds jett Hittil i år per 3. tertial HiÅ per 3. tertial 2011 Akershus universitetssykehus HF ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % Sunnaas sykehus HF ,9 % Sykehusapotekene HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % Sykehuset Telemark HF ,2 % Sykehuset Østfold HF ,6 % Sørlandet sykehus HF ,2 % Vestre Viken HF ,2 % Helse Sør-Øst RHF - Sykehuspartner ,1 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % Resultat Helse Sør-Øst ,7 % Tabell 33: Resultat per helseforetak (i tusen kroner)- korrigert for økte pensjonskostnader utover forutsetningene per 3. tertial Av v ik buds jett Fak tis k Endring R esultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) 23

24 Produktivitet Kvalitet Bemanning Økonomi Aktivitet Likviditet IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 17: Likviditetsutvikling for hele foretaksgruppen Hovedstadsprosessen Likviditet regnskap Likviditetsprognose Likviditets budsjett Driftskreditt ramme Nøkkeltallsoversikt hovedstaden: Desember 2013 OUS HF Ahus HF VV HF Sum hovedstaden Antall DRG-poeng % % % % Døgnbehandling % % % % Dagbehandling % % % % Poliklinikk % % % % Antall utskrevne pasienter % % % % Antall dagbehandlinger % % % % Antall polikliniske kons % % % % Driftsinntekter % % % % Driftskostnader % % % % Driftsresultat % % % % Antall brutto månedsverk % % % % Overlegeårsverk Leger i spesialisering Sykepleieårsverk Gjn.-snitt ventetid (dager) % % % % Antall nyhenvisinger somatikk m/rett % % % % Antall nyhenvisinger somatikk u/rett % % % % DRG-poeng pr. somatisk overlegeårsverk 169,2 219,6 220,9 DRG-poeng pr. somatisk legeårsverk 273,1 268,7 321,3 Tabell 34: Nøkkeltall for hovedstadsprosessen 24

25 Fakta Bemanning Aktivitet Krav Mål 4. Nøkkeltall per foretak Nøkkeltall per foretak hittil i år (3. tertial 2012) AHUS HF OUS HF SUN HF APO SIV HF SI HF ST HF SØ HF SS HF VV HF SP RHF HSØ RHF Andel fristbrudd somatikk 7,2 % 13,6 % 0,0 % 0,8 % 1,8 % 1,9 % 2,2 % 3,3 % 2,7 % Andel fristbrudd PHV voksen 1,2 % 6,1 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,5 % 0,7 % 6,8 % 0,8 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 2,4 % 4,9 % 15,4 % 0,0 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 46,9 % 40,0 % 60,0 % 52,4 % 77,7 % 62,0 % 54,9 % 58,5 % Budsjettavvik økonomi (MNOK) -123,5-125,8-68,3-4,5 60,5 113,6 74,1-51,7 26,1-40,1 Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB Ventetid totalt Korridorpasienter somatikk 3,1 % 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,7 % 3,9 % 3,4 % 0,5 % 2,1 % Alle epikriser skal sendes ut innen syv dager 77 % 85 % 89 % 85 % 80 % 84 % 82 % 77 % DRG-poeng (sørge for) per utfører budsjettavvik HiÅ -0,2 % 1,1 % -4,5 % -0,6 % 2,9 % 1,4 % -0,6 % 2,0 % -0,8 % 0,0 % DRG-poeng utført i eget foretak budsjettavvik HiÅ 0,1 % -1,6 % 3,2 % 0,4 % -2,4 % -1,3 % 0,3 % -2,0 % 0,8 % Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Antall polikliniske konsultasjoner PHV voksen Antall polikliniske konsultasjoner PHV barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner TSB Antall utskrevne pasienter somatikk Antall utskrevne pasienter PHV voksen Antall utskrevne pasienter PHV barn og unge Antall utskrevne pasienter TSB Sykefravær i % HiÅ (per juli) 8,4 % 7,7 % 7,4 % 8,4 % 7,3 % 7,8 % 7,0 % 8,3 % 7,0 % 7,8 % 5,8 % Sykefraværsdagsverk (per juli) Budsjettavvik lønn -og innleiekostnader (MNOK) 109,9 492,3-2,9 5,6-24,1-3,5 5,9 68,2-1,9 110,2-28,0-0,6 Andel ansatte i deltid 33 % 24 % 30 % 31 % 42 % 44 % 45 % 49 % 49 % 40 % 6 % Andel fast ansatte 67 % 76 % 70 % 69 % 58 % 56 % 55 % 51 % 51 % 60 % 94 % Andel månedsverk utført av ansatte over 60 år 3,0 % 11,3 % 1,1 % 5,7 % 27,8 % 7,5 % 9,5 % 7,9 % 0,0 % 36,1 % Antall DRG-poeng iht. "sørge for"-ansvaret totalt Antall månedsverk Antall legemånedsverk Tabell 35: Nøkkeltall per foretak 25

26 5. Tabeller og figurer Særskilte satsingsområder Antall pasienter med perinealruptur (fødeselsrifter) (grad 3 og 4) Fødselsrifter grad 3 og 4 Antall vaginalfødsler Andel fødselsrifter grad 3 og 4 totalt Akershus Universitetssykehus HF ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % Sykehuset i Telemark HF ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % Sykehuset i Østfold HF ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % Sørlandet sykehus HF ,2 % Vestre Viken HF ,7 % Helse Sør-Øst ,1 % Helse Vest ,2 % Helse Midt-Norge ,3 % Helse Nord ,7 % Total landet ,1 % Tabell 36: Fødselsrifter grad 3 og 4 i Kilde: Medisinsk fødselsregister. Data for Tabellen viser andel fødselsrifter 3. og 4. grad. Underekstremitetsamputasjoner blant pasienter med diabetes Antall amputasjoner 2011 (1) Populasjon diabetesbrukere i helseregionen (2) Rate pr innbyggere Helse Sør-Øst ,6 Helse Vest ,9 Helse Midt-Norge ,8 Helse Nord ,4 Landet ,5 Tabell 37: Ben- og fot-amputasjoner blant pasienter med diabetes 2011 Kilde: Norsk pasientregister og Reseptregisteret (1) - Alle avsluttede sykehusopphold i 2011 med diabetes som hoved- eller bidiagnose. Antall amputasjoner tas ut på bakgrunn av prosedyrekoder NCSP. Ekskludert er pasienter med trauma- og kreft som diagnosekode. (2) - Antall brukere i helseregionen som tar blodsukkersenkende medisin (Reseptregisteret ATC-kode A10A/B) Behandlingssted Akse 1 - klinisk psykiatrisk syndrom Akse 2 - spes. utviklingsforstyrrelser Akershus universitetssykehus HF 79 % 66 % 63 % 57 % 66 % 65 % Oslo universitetssykehus HF 80 % 74 % 74 % 72 % 71 % 73 % Sykehuset Innlandet HF 84 % 71 % 62 % 55 % 71 % 73 % Sykehuset Østfold HF 76 % 56 % 59 % 46 % 58 % 58 % Sørlandet sykehus HF 58 % 44 % 41 % 35 % 43 % 34 % Sykehuset Telemark HF 72 % 62 % 63 % 57 % 61 % 48 % Vestre Viken HF 63 % 45 % 50 % 38 % 21 % 8 % Psykiatrien i Vestfold HF 79 % 78 % 77 % 74 % 78 % 77 % Privat Sør-Øst 95 % 73 % 73 % 71 % 73 % 73 % Helse Sør-Øst 75 % 62 % 61 % 54 % 59 % 55 % Helse Vest 82 % 56 % 57 % 51 % 54 % 50 % Helse Midt 75 % 65 % 66 % 62 % 63 % 60 % Helse Nord 71 % 60 % 61 % 52 % 56 % 53 % Landet 76 % 61 % 61 % 54 % 58 % 54 % Tabell 38: Registrering av hovedtilstand (diagnoser) psykisk helsevern barn og unge Kilde: Norsk pasientregister Alle avsluttede pasientopphold i psykisk helsevern barn og unge alle omsorgsnivåer. Alle uavsluttede pasientopphold i psykisk helsevern barn og unge 2011 med minimum 6 direkte pasientkontakt - alle omsorgsnivåer. Diagnoseklassifikasjonssystemet i psykisk helsevern barn og unge (BUP) er inndelt i 6 ulike akser. Tabellen viser antall og andel på spesifikk/uspesifikk og manglende koding på de ulike aksene. 26 Akse 3 - Intelligensnivå Akse 4 - Somatiske tilstander Akse 5 - Akse 6 - aktuelle psykososial vanskelige funksjonsnivå psykososiale (CGAS) forhold

27 A ndel reg. B ehandlingssted diagno ser (no te 2) Akershus universitetssykehus HF 61 % Oslo universitetssykehus HF 62 % Sykehuset Innlandet HF 73 % Sykehuset Østfold HF 58 % Sørlandet sykehus HF 77 % Sykehuset Telemark HF 0 % Vestre Viken HF 73 % Psykiatrien i Vestfold HF 75 % Helse Sør-Øst RHF, Privat 67 % Helse Sør-Øst 69 % Helse Vest 83 % Helse Midt 74 % Helse Nord 68 % Landet 73 % Tabell 39: Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern voksne Datakilde: Norsk pasientregister Alle avsluttede pasientopphold i psykisk helsevern voksne alle omsorgsnivåer. (note 2) - viser andel med registrert spesifikk diagnosekode ved utskriving. 27

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Tredje tertial 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Tertialrapport alle tabeller og figurer... 4 Oversiktstabell... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 5 Pasientbehandling...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 027-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer