Ledelsesrapport. April 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport. April 2017"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 9. Vedlegg 2

3 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Mar Apr HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 52,8 57,0 54,4 65,2 73,6 62,2 74,6 Oslo universitetssykehus HF 57,3 57,7 60,4 69,9 90,9 66,6 85,4 Sunnaas sykehus HF 47,3 52,5 50,5 52,0 51,6 52,3 51,7 Sykehuset i Vestfold HF 51,7 51,0 53,2 59,0 61,8 56,8 62,7 Sykehuset Innlandet HF 44,5 47,7 46,6 55,9 64,9 53,1 62,3 Sykehuset Telemark HF 57,2 57,1 56,5 52,7 54,2 54,1 55,2 Sykehuset Østfold HF 54,2 54,0 53,7 62,4 71,5 57,6 69,5 Sørlandet sykehus HF 54,3 54,6 54,6 58,6 62,8 57,8 61,4 Vestre Viken HF 53,2 55,5 54,2 59,0 75,8 57,9 67,6 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 52,8 54,1 54,0 60,6 71,1 58,4 68,2 Betanien Hospital 66,3 54,4 62,9 66,0 69,0 67,8 62,0 Diakonhjemmet Sykehus 48,3 53,8 49,1 46,6 53,8 47,6 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 78,4 76,0 79,1 86,5 89,1 87,1 89,2 Martina Hansens Hospital 45,6 48,7 50,0 52,0 65,0 50,9 64,0 Revmatismesykehuset 61,5 59,1 63,8 68,0 70,0 65,9 73,0 Private rusinstitusjoner med avtale 89,0 78,2 81,3 57,0 78,0 54,5 71,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 53,7 54,8 54,9 61,0 71,0 59,0 68,4 3

4 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus Helseforetak/Sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Trend Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus Sykehuset i Vestfold Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet sykehus Vestre Viken Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Privat HSØ (Alle) Total

5 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd Tilbake til innholdsfortegnelse 7% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 1,6 0,0 0,0 3,6 1,5 1,4 1,3 9,2 1,5 6,4 Oslo universitetssykehus HF 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,8 1,2 17,7 1,1 12,0 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 1,5 0,0 0,0 0,0 1,3 1,2 0,5 1,1 0,6 1,3 Sykehuset Innlandet HF 1,1 0,4 1,8 0,0 1,1 1,1 0,5 1,8 0,9 1,6 Sykehuset Telemark HF 1,1 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2 1,1 11,3 1,4 7,3 Sykehuset Østfold HF 1,4 0,6 0,0 0,0 1,3 1,6 2,7 2,7 2,6 2,6 Sørlandet sykehus HF 1,2 1,0 0,0 1,8 1,2 1,8 2,5 2,7 2,3 3,7 Vestre Viken HF 1,2 0,4 0,0 0,0 1,1 0,8 0,3 0,9 0,7 0,9 Betanien Hospital 0,2 0,2 0,2 0,3 2,0 0,2 1,7 Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 Martina Hansens Hospital 0,3 0,3 0,2 0,6 0,6 0,4 0,5 Revmatismesykehuset 1,5 1,5 1,0 1,6 0,6 1,1 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 1,6 1,4 2,9 2,8 2,4 3,7 1,9 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner April ,2 0,2 0,2 0,8 1,1 1,1 1,1 6,0 1,2 4,3 5

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall og andel passert planlagt tid per april Helseforetak Ikke passert planlagt tid Passert planlagt tid Andel passert planlagt tid Akershus universitetssykehus HF ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % Sunnaas sykehus HF ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % Sykehuset Telemark HF ,2 % Sykehuset Østfold HF ,7 % Sørlandet sykehus HF ,0 % Vestre Viken HF ,8 % Totalsum ,8 % 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Brystkreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 8

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 9

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 10

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Prostatakreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 11

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Indikator 8D - Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november Endringene medførte at eksisterende indikator 8D hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Feb Mar HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 82 % 76 % 80 % 77 % 62 % Oslo universitetssykehus HF 85 % 83 % 84 % 63 % 55 % Sunnaas sykehus HF 77 % 100 % 89 % 82 % 72 % Sykehuset i Vestfold HF 77 % 73 % 75 % 80 % 54 % Sykehuset Innlandet HF 84 % 82 % 83 % 85 % 65 % Sykehuset Telemark HF 86 % 86 % 86 % 81 % 62 % Sykehuset Østfold HF 64 % 65 % 66 % 62 % 57 % Sørlandet sykehus HF 77 % 74 % 76 % 77 % 61 % Vestre Viken HF 88 % 88 % 88 % 86 % 67 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 81 % 79 % 80 % 76 % 60 % Betanien Hospital 87 % 85 % 80 % 80 % 70 % Diakonhjemmet Sykehus 96 % 94 % 95 % 90 % 79 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 77 % 78 % 77 % 88 % 69 % Martina Hansens Hospital 97 % 98 % 98 % 97 % 42 % Revmatismesykehuset 87 % 85 % 87 % 84 % 74 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 81 % 79 % 81 % 77 % 61 % 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk Mar Apr HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 1,8 % 0,6 % 1,7 % 1,1 % 4,7 % Oslo universitetssykehus HF 0,7 % 0,6 % 0,9 % 1,4 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,4 % 1,9 % 1,8 % 1,6 % 2,0 % Sykehuset Innlandet HF 1,1 % 0,8 % 1,3 % 0,9 % 0,9 % Sykehuset Telemark HF 0,9 % 0,5 % 1,1 % 2,5 % 3,0 % Sykehuset Østfold HF 3,0 % 2,0 % 2,2 % 1,4 % 2,8 % Sørlandet sykehus HF 1,6 % 0,9 % 1,1 % 0,6 % 0,4 % Vestre Viken HF 1,1 % 0,8 % 1,4 % 2,4 % 2,5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,2 % 0,8 % 1,3 % 1,4 % 2,0 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,1 % 1,1 % 1,7 % 2,1 % 1,7 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,2 % 0,8 % 1,3 % 1,4 % 1,9 % 13

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel epikriser Tertialsvise tall på somatikk, psykisk helsevern og TSB per april Tilbake til innholdsfortegnelse 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel epikriser sendt innen syv dager hittil i år per april 2017 Somatikk Psykisk helsevern TSB HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 81,8 % 80,4 % 80,4 % 76,5 % 89,6 % 90,8 % Oslo universitetssykehus HF 71,7 % 66,9 % 74,9 % 64,2 % 60,9 % 60,1 % Sunnaas sykehus HF 72,3 % 79,6 % Sykehuset i Vestfold HF 88,7 % 89,4 % 63,7 % 89,1 % 52,0 % 87,5 % Sykehuset Innlandet HF 86,2 % 84,7 % 81,6 % 75,2 % 93,2 % 79,7 % Sykehuset Telemark HF 81,0 % 78,7 % 70,4 % 66,3 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset Østfold HF 78,5 % 78,8 % 88,2 % 91,5 % 97,8 % 94,2 % Sørlandet sykehus HF 87,1 % 84,7 % 89,5 % 87,5 % 86,4 % 79,6 % Vestre Viken HF 87,1 % 86,1 % 77,3 % 75,8 % 68,9 % 76,1 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 81,5 % 79,9 % 79,1 % 79,9 % 75,2 % 78,1 % Betanien Hospital 70,5 % 68,4 % Diakonhjemmet Sykehus 89,6 % 90,0 % 79,9 % 77,9 % 93,9 % 89,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 92,2 % 93,0 % 92,0 % 93,5 % 73,9 % 89,5 % Martina Hansens Hospital 84,7 % 84,9 % Revmatismesykehuset 85,0 % 76,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 82,0 % 80,5 % 80,3 % 80,8 % 75,8 % 78,6 % 14

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 2017 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 15

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter Antall og andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Liggedøgn utskrivningsklare Hittil i år per april 2017 Hittil i år per april 2016 Totalt antall liggedøgn Andel Liggedøgn utskrivningsklare Totalt antall liggedøgn Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,8 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % ,2 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,6 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,1 % ,5 % Sørlandet sykehus HF ,4 % ,4 % Vestre Viken HF ,7 % ,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5 % ,8 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % ,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % ,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % ,8 % Andel 16

17 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Prioriteringsregelen status hittil i år per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Helseforetak / sykehus Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF -18,1 % -7,1 % -5,9 % 48,6 % 6,9 % 15,2 % 6,5 % 16,2 % 0,7 % 2,6 % -1,1 % -1,2 % Oslo universitetssykehus HF -13,8 % -10,5 % 7,5 % -11,0 % -0,1 % 7,2 % 0,0 % 4,7 % 2,1 % -0,1 % 4,0 % -1,3 % Sunnaas sykehus HF -3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF -10,1 % 6,7 % 3,5 % -14,0 % 2,4 % -5,1 % -24,9 % 4,9 % 0,4 % -2,6 % -7,1 % 0,2 % Sykehuset Innlandet HF -17,9 % 5,9 % -0,9 % 29,6 % 4,6 % 1,1 % 5,1 % -6,0 % -0,7 % -3,6 % 2,8 % -1,7 % Sykehuset Telemark HF 7,8 % 6,1 % -3,7 % -3,4 % 0,7 % 3,5 % 9,7 % -14,2 % -1,2 % -0,2 % 2,6 % -21,2 % Sykehuset Østfold HF -14,8 % -5,1 % 8,1 % 7,0 % 6,7 % -1,3 % -9,7 % 18,3 % -1,5 % -1,9 % -2,7 % -2,7 % Sørlandet sykehus HF -6,7 % 10,3 % 2,1 % -7,9 % -0,3 % 5,2 % -1,0 % 32,8 % 0,7 % -0,5 % 5,5 % 4,8 % Vestre Viken HF -8,1 % -5,5 % -4,3 % -15,3 % 3,1 % 1,1 % 13,0 % 11,9 % 1,5 % -2,5 % 1,9 % -1,5 % Helse Sør-Øst RHF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 7,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2,4 % 4,8 % 0,6 % 9,5 % 0,8 % -1,1 % 0,8 % -1,0 % Betanien Hospital -4,8 % -2,3 % Diakonhjemmet Sykehus 5,4 % 4,6 % 14,3 % 6,4 % 1,3 % 18,9 % 7,7 % 13,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus -8,3 % 5,4 % -27,6 % -14,0 % 1,4 % 9,5 % 5,9 % 5,1 % Martina Hansens Hospital -4,1 % 10,6 % % endring hittil i år Ventetider Polikliniske konsultasjoner Bemanning Revmatismesykehuset -6,2 % -9,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus -10,6 % 0,3 % -2,0 % 9,2 % 2,4 % 5,9 % 1,0 % 9,5 % 17

18 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk akkumulert avvik mot fjoråret Per tjenesteområde Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - avvik mot fjoråret per Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent foretak HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,9% ,2% ,5% ,2% Oslo universitetssykehus HF ,1% ,2% 5 0,0% 398 4,7% Sunnaas sykehus HF 54 4,1% Sykehuset i Vestfold HF ,4% ,1% ,9% 373 4,9% Sykehuset Innlandet HF ,6% 440 1,1% 941 5,1% ,0% Sykehuset Telemark HF 384 0,7% 695 3,5% 950 9,7% ,2% Sykehuset Østfold HF ,7% ,3% ,7% ,3% Sørlandet sykehus HF ,3% ,2% ,0% ,8% Vestre Viken HF ,1% 453 1,1% ,0% ,9% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% ,0% 0 0,0% 744 7,1% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,4% ,8% 899 0,6% ,5% Betanien Hospital ,3% Diakonhjemmet Sykehus 314 1,3% ,9% 338 7,7% ,8% Lovisenberg Diakonale Sykehus 299 1,4% ,5% 465 5,9% 158 5,1% Martina Hansens Hospital ,6% Revmatismesykehuset ,7% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4% ,9% ,0% ,5% Med virkning fra er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk 2017 er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 18

19 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning per helseforetak Månedsverk per tjenesteområde akkumulert mot fjoråret Brutto månedsverk (utbetalt tid) Hittil i år 2016 (snitt) Hittil i år 2017 (snitt) Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,7 % 2,6 % -1,1 % -1,2 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % -0,1 % 4,0 % -1,3 % Sunnaas sykehus HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % -2,6 % -7,1 % 0,2 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % -3,6 % 2,8 % -1,7 % Sykehuset Telemark HF ,2 % -0,2 % 2,6 % -21,2 % Sykehuset Østfold HF ,5 % -1,9 % -2,7 % -2,7 % Sørlandet sykehus HF ,7 % -0,5 % 5,5 % 4,8 % Vestre Viken HF ,5 % -2,5 % 1,9 % -1,5 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % -1,1 % 0,8 % -1,0 % Ved Oslo universitetssykehus er det fra inntatt 220 månedsverk innen somatikk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. 19

20 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Kostnader per tjenesteområde (hittil i år per tertial) Eksklusive avskrivninger, legemidler og pensjon Per helseforetak/sykehus Tilbake til innholdsfortegnelse Kostnader per tjenesteområde Per 1. tertial 2016 Per 1. tertial 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,3 % 4,5 % -1,8 % -5,8 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 3,4 % -4,7 % 5,8 % Sunnaas sykehus HF ,4 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % -0,2 % 4,0 % -5,6 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % -3,4 % 4,4 % -6,1 % Sykehuset Telemark HF ,6 % 0,5 % 1,9 % -12,1 % Sykehuset Østfold HF ,3 % -2,0 % -9,9 % 0,2 % Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF ,2 % 3,7 % 4,5 % -2,0 % Vestre Viken HF ,1 % -1,3 % 2,6 % 1,7 % Helse Sør-Øst RHF ,2 % -5,2 % 3,8 % 15,0 % Elimineringer Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % 0,0 % -0,1 % 5,2 % 20

21 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2016 mot HiÅ 2017 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per april Avvik budsjett ISF (døgn) iht. "sørge for" ,4 % ,0 % ,5 % ISF (dag) iht. "sørge for" ,5 % ,6 % ,5 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" ,1 % ,7 % ,2 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,7 % ,5 % ,3 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,9 % ,3 % ,1 % Nye legemidler ,0 % ,0 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,1 % ,8 % ,4 % ,6 % ,4 % ,3 % 21

22 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik April 2017 April måned Avvik i prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % ,3 % Sunnaas sykehus HF ,6 % ,4 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % ,0 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % ,0 % Sykehuset Telemark HF ,9 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,0 % 180 3,5 % Sørlandet sykehus HF ,2 % ,9 % Vestre Viken HF ,9 % ,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5 % ,5 % Betanien Hospital ,1 % ,8 % Diakonhjemmet Sykehus ,4 % ,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,7 % Martina Hansens Hospital ,3 % ,4 % Revmatismesykehuset ,5 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % ,4 % Kjøp fra andre helseregioner ,6 % 58 9,0 % Kjøp fra private avtaleparter ,9 % ,3 % Fritt behandlingsvalg ,7 % 7 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,4 % ,3 % Legemidler ,5 % ,5 % Nye legemidler ,8 % 678 Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,1 % ,8 % 22

23 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret (hittil i år) ISF (døgn, dag, poli, DBL, kreft, FBV) "sørge for" Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,6 % 0 0,0 % 441 1,4 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 0 0,0 % ,1 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 0 0,0 % ,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % ,2 % 228 1,1 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % ,2 % ,0 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 566 1,3 % 586 4,1 % Sykehuset Østfold HF ,1 % 0 0,0 % ,6 % Sørlandet sykehus HF ,9 % ,6 % 603 2,3 % Vestre Viken HF ,2 % 145 0,1 % 843 2,2 % Helse Sør-Øst RHF ,1 % 0 0,0 % ,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % ,4 % ,3 % Betanien Hospital ,5 % ,9 % ,2 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % 4 0,0 % ,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % ,3 % ,5 % Martina Hansens Hospital ,4 % 0 0,0 % 117 3,9 % Revmatismesykehuset ,9 % ,0 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,1 % ,4 % ,8 % 23

24 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) April 2017 ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,5 % ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,8 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % ,7 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % ,8 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,7 % ,6 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,0 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,3 % ,1 % Vestre Viken HF ,0 % ,5 % ,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % ,6 % ,1 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % ,2 % ,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,0 % ,7 % ,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus VOP BUP TSB Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent ,9 % ,8 % ,3 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,9 % ,8 % ,8 % 24

25 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,6% ,0% ,0% ,5% Oslo universitetssykehus HF ,2% ,9% ,1% 379 4,5% Sunnaas sykehus HF 118 9,5% Sykehuset i Vestfold HF ,6% ,8% ,8% ,3% Sykehuset Innlandet HF ,5% ,2% ,6% ,8% Sykehuset Telemark HF 711 1,3% 66 0,3% 777 7,8% ,5% Sykehuset Østfold HF ,4% ,0% ,5% 745 7,5% Sørlandet sykehus HF ,4% 314 0,8% ,3% ,8% Vestre Viken HF ,8% ,9% 805 2,4% 43 0,4% Helse Sør-Øst RHF ,7% ,3% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,1% ,5% ,5% ,0% Betanien Hospital 279 3,4% Diakonhjemmet Sykehus 609 2,6% ,5% 137 3,0% ,5% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1% 987 3,7% ,2% ,7% Martina Hansens Hospital 403 3,4% Revmatismesykehuset ,7% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,1% ,5% ,2% ,9% 25

26 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng psykisk helsevern og TSB budsjettavvik hittil i år «Sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) April 2017 ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,5 % ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,8 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % ,7 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % ,8 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,7 % ,6 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,0 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,3 % ,1 % Vestre Viken HF ,0 % ,5 % ,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % ,6 % ,1 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % ,2 % ,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,0 % ,7 % ,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus VOP BUP TSB Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent ,9 % ,8 % ,3 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,9 % ,8 % ,8 % 26

27 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Ved Oslo universitetssykehus er det fra inntatt 220 månedsverk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. April 2017 Hittil i år per apr (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ per apr Endring Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,1 % 57 0,9% Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,3 % 314 1,7% Sunnaas sykehus HF ,0 % ,2 % - 6-1,0% 787 Sykehusapotekene HF ,3 % ,5 % 9 1,3% 830 Sykehuset i Vestfold HF ,3 % ,4 % ,5% Sykehuset Innlandet HF ,3 % ,0 % ,2% Sykehuset Telemark HF ,7 % ,5 % ,2% Sykehuset Østfold HF ,8 % ,2 % ,2% Sykehuspartner HF ,3 % ,2 % ,1% Sørlandet sykehus HF ,1 % ,6 % 58 1,1% Vestre Viken HF ,1 % ,1 % 52 0,7% Helse Sør-Øst RHF ,3 % ,0 % 0-0,1% 171 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % ,7 % 209 0,3% %-vis endring Totalt antall ansatte per apr (snitt) 27

28 6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader Tilbake til innholdsfortegnelse TNOK Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2017 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2017 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,9 % ,9 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,4 % ,7 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,0 % ,0 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,6 % ,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % ,1 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % ,8 % ,5 % Sykehuset Telemark HF ,5 % ,2 % 293 0,0 % Sykehuset Østfold HF ,6 % ,1 % ,9 % Sykehuspartner HF ,0 % ,1 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,3 % ,4 % ,3 % Vestre Viken HF ,2 % ,2 % ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,1 % ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % ,2 % ,6 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 28

29 6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader Tilbake til innholdsfortegnelse TNOK Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2017 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2016 Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år Akershus universitetssykehus HF ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % Sunnaas sykehus HF ,0 % Sykehusapotekene HF ,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % Sykehuset Telemark HF ,2 % Sykehuset Østfold HF ,1 % Sykehuspartner HF ,1 % Sørlandet sykehus HF ,4 % Vestre Viken HF ,2 % Helse Sør-Øst RHF ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % 29

30 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Hittil i år 2017 Hittil i år 2016 Hittil i år 2015 Akershus universitetssykehus HF 8,2 % 8,1 % 9,0 % 8,6 % 8,6 % 9,2 % Oslo universitetssykehus HF 7,4 % 7,3 % 7,8 % 7,8 % 7,8 % 8,3 % Sunnaas sykehus HF 7,9 % 6,9 % 6,3 % 8,8 % 8,0 % 6,3 % Sykehusapotekene HF 6,8 % 5,7 % 10,0 % 7,4 % 6,6 % 10,1 % Sykehuset i Vestfold HF 7,1 % 6,8 % 7,5 % 7,5 % 7,4 % 7,9 % Sykehuset Innlandet HF 7,8 % 7,3 % 8,1 % 8,3 % 7,8 % 8,6 % Sykehuset Telemark HF 6,8 % 7,2 % 7,6 % 7,0 % 7,6 % 7,9 % Sykehuset Østfold HF 8,2 % 8,3 % 7,9 % 8,3 % 9,0 % 7,9 % Sykehuspartner HF 5,2 % 5,8 % 6,2 % 6,5 % Sørlandet sykehus HF 6,8 % 6,9 % 6,8 % 7,3 % 7,1 % 7,3 % Vestre Viken HF 8,2 % 7,2 % 8,0 % 8,4 % 7,7 % 8,4 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,3 % 5,9 % Helse Sør-Øst RHF 2,9 % 4,7 % 2,4 % 3,8 % 4,4 % 2,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,5 % 7,3 % 7,8 % 7,9 % 7,8 % 8,2 % 30

31 7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-produktivitet somatikk hittil i år ISF-poeng ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,67 1,73 1,66 1,31 1,35 1,30 0,91 0,91 0,92 1,78 1,87 1,82 1,84 1,86 1,77 1,70 1,67 1,61 1,72 1,75 1,67 1,66 1,77 1,68 1,90 1,91 1,86 1,58 1,63 1,56 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,67 1,73-0,06 1,66 Oslo universitetssykehus HF ,31 1,35-0,04 1,30 Sunnaas sykehus HF ,91 0,91 0,00 0,92 Sykehuset i Vestfold HF ,78 1,87-0,09 1,82 Sykehuset Innlandet HF ,84 1,86-0,02 1,77 Sykehuset Telemark HF ,70 1,67 0,02 1,61 Sykehuset Østfold HF ,72 1,75-0,03 1,67 Sørlandet sykehus HF ,66 1,77-0,11 1,68 Vestre Viken HF ,90 1,91-0,01 1,86 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,58 1,63-0,04 1,56 Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. 31

32 7. Produktivitet ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2016 og 2017 Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng 3,0 ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,66 1,67 1,30 1,31 0,92 0,91 1,77 1,78 1,80 1,84 1,61 1,70 1,56 1,72 1,63 1,66 1,89 1,90 1,56 1,58 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2016 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2016 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2016 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF ,67 1,66 Oslo universitetssykehus HF ,31 1,30 Sunnaas sykehus HF ,91 0,92 Sykehuset i Vestfold HF ,78 1,77 Sykehuset Innlandet HF ,84 1,80 Sykehuset Telemark HF ,70 1,61 Sykehuset Østfold HF ,72 1,56 Sørlandet sykehus HF ,66 1,63 Vestre Viken HF ,90 1,89 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,58 1,56 32

33 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat Budsjettavvik Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Denne periode Forrige periode Resultat Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

34 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditetsutvikling Likviditetsprognosen for foretakgsruppen Helse Sør-Øst viser en utgående likviditetsreserve på 2733 millioner kroner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Estimat UB likviditet Faktisk UB budsjett Driftskredittramme 2017 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen April 2017 Bankinnskudd alle banker Hvorav forskudd fra HOD Trukket driftskreditt i Norges Bank Netto bankbeholdning Innskudd bank fratrukket forskudd Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank Reell likviditetsreserve Innvilget driftskredittramme i Norges Bank

35 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2016 F2016 BHiÅ B2017 RHiÅ E2017 Investeringer pr kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2017 B2017 Avvik Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

36 9. Vedlegg Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat, budsjettavvik, ventetid og fristbrudd per foretak 36

37 9. Vedlegg Tilbake til innholdsfortegnelse Sykehuset Innlandet HF (1/2) 2017 Sykehuset Innlandet HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 0,9% 1,1% 1,2% 1,1% TNOK Sykehuset Innlandet HF - Korrigert resultat per måned Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Sykehuset Innlandet HF - Akkumulert budsjettavvik og korrigert resultat Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. budsjettavvik Akk. resultat 37

38 9. Vedlegg Tilbake til innholdsfortegnelse Sykehuset Innlandet HF (2/2) 2017 Sykehuset Innlandet HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 0,9% 1,1% 1,2% 1,1% Dager Sykehuset Innlandet HF- Ventetid (alle områder) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Prosent 5% Sykehuset Innlandet HF- f ristbrudd (alle områder) 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 FORETAKSGRUPPEN SAMLET Resultat 2016 HSØ før oppdateringer februar DRG produktivitet 2016 HSØ Bemanning 2016

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR 058-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi

Virksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi Virksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi Styremøte i SSHF 8.9.2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 08.09.2016 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 28.2.2018 Sak nr: 04/2018 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering desember 20/januar 2018 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR 066-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer