Ledelsesrapport. Januar 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport. Januar 2016"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Aktivitet 5. Prioriteringsregelen 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 9. Vedlegg 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2015 Kvalitet Ventetid 63,6 73,8 Fristbrudd 1,2% 6,5% Aktivitet DRG-poeng "Sørge for" (Dag, døgn og polikl.) Dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler Totalt antall DRG-poeng "sørge for" Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (forrige måned) 7,7 % 7,9 % Økonomi (beløp i 1 000) Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin Korrigert resultat

4 3. Kvalitet og pasientbehandling Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 2015 Status hittil i år (gj.snitt) Ventetiden er redusert og pasienter opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager (alle tjenesteområder) ,0 % Pasienter opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 1,2 % 15,0 % 5,0 % 0,0 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% (oppdatert data november 2014) 3 % 4,2 % Pasienter får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100 % 73,5 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølgning av medarbeider undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet (sist oppdatert høst 2014) 55,0 % Der er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (tall i 1000 kr) Budsjettavvik =

5 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Somatikk VoP - Psykisk helsevern for voksne Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Des Jan HiÅ HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 65,9 66,8 66,8 79,6 Oslo universitetssykehus HF 67,7 73,1 73,1 92,3 Sunnaas sykehus HF 54,2 57,8 57,8 60,7 Sykehuset i Vestfold HF 59,2 58,6 58,6 66,1 Sykehuset Innlandet HF 52,7 59,5 59,5 67,8 Sykehuset Telemark HF 50,8 57,2 57,2 53,6 Sykehuset Østfold HF 62,4 62,1 62,1 74,2 Sørlandet sykehus HF 58,8 62,2 62,2 63,3 Vestre Viken HF 56,0 62,4 62,4 81,5 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59,1 63,2 63,2 73,9 Betanien Hospital 48,0 56,0 56,0 56,0 Diakonhjemmet Sykehus 54,8 48,8 48,8 51,5 Lovisenberg Diakonale Sykehus 83,3 89,6 89,6 91,0 Martina Hansens Hospital 60,0 60,0 60,0 71,0 Revmatismesykehuset 61,0 72,0 72,0 74,0 Private rusinstitusjoner med avtale 43,0 68,0 68,0 81,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 59,6 63,6 63,6 73,8 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi 5

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 95 Ventetid somatikk 70 Ventetid BUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Krav 2015 Krav 70 Ventetid VOP 70 Ventetid TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Krav 2015 Krav 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende med og uten rett for alle somatikk 8

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Antall langtidsventende - somatikk >4 år 1-4 år

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 10

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 11

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Andel fristbrudd avviklede pasienter per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Januar HiÅ HiÅ Prosentandel fristbrudd avviklede pasienter per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2015 Akershus universitetssykehus HF 1,6 1,0 2,6 0,0 1,5 1,5 9,5 Oslo universitetssykehus HF 1,4 0,0 1,2 0,0 1,4 1,4 20,9 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,4 Sykehuset Innlandet HF 0,6 0,7 2,8 0,0 0,6 0,6 2,1 Sykehuset Telemark HF 1,1 1,2 0,0 0,0 1,1 1,1 8,5 Sykehuset Østfold HF 3,0 0,9 0,0 0,0 2,8 2,8 3,8 Sørlandet sykehus HF 3,2 1,0 0,0 2,8 3,0 3,0 2,3 Vestre Viken HF 0,3 0,0 0,0 1,5 0,3 0,3 1,3 Betanien Hospital 0,4 0,4 0,4 2,2 Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 Martina Hansens Hospital 0,5 0,5 0,5 1,2 Revmatismesykehuset 0,8 0,8 0,8 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,5 0,0 0,0 2,0 0,6 0,6 2,6 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 1,2 0,5 1,0 0,9 1,2 1,2 6,5 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 8,0 % Andel fristbrudd avviklede - somatikk 2,5 % Andel fristbrudd avviklede - BUP 7,0 % 6,0 % 2,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 1,5 % 1,0 % 2,0 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ,8 % Andel fristbrudd avviklede - VOP 4,0 % Andel fristbrudd avviklede - TSB 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd i % av de med rett Fristbrudd i % av de med rett Andel fristbrudd for avviklede og ventende pasienter Andel fristbrudd avviklede pasienter i % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Faktisk 2014 Faktisk 2015 Faktisk Andel fristbrudd ventende pasienter i % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Aksetittel Styresak - januar 14

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd ventende somatikk 15

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft nasjonal oversikt over 28 pakkeforløp Resultater tom

17 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst alle 28 pakkeforløp tom

18 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Brystkreft, HSØ 18

19 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Tykk og endetarmskreft, HSØ 19

20 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Lungekreft, HSØ 20

21 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Prostatakreft, HSØ 21

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Blærekreft, HSØ 22

23 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Lymfom, HSØ 23

24 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Akutt levkemi, HSØ 24

25 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom

26 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom

27 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom

28 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom

29 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Andel som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev 75% 70% 65% 60% 55% 50% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Des Jan HiÅ HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 77 % 80 % 80 % 64 % 49 % Oslo universitetssykehus HF 60 % 60 % 60 % 56 % 0 % Sunnaas sykehus HF 91 % 89 % 89 % 72 % 88 % Sykehuset i Vestfold HF 83 % 80 % 80 % 56 % 56 % Sykehuset Innlandet HF 80 % 84 % 84 % 63 % 58 % Sykehuset Telemark HF 73 % 78 % 78 % 65 % 61 % Sykehuset Østfold HF 60 % 62 % 62 % 59 % 61 % Sørlandet sykehus HF 73 % 76 % 76 % 61 % 56 % Vestre Viken HF 83 % 87 % 87 % 65 % 60 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 73 % 74 % 74 % 61 % 57 % Betanien Hospital 65 % 75 % 75 % 75 % 73 % Diakonhjemmet Sykehus 82 % 86 % 86 % 78 % 76 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 83 % 84 % 84 % 66 % 60 % Martina Hansens Hospital 2 % 5 % 5 % 38 % 38 % Revmatismesykehuset 87 % 91 % 91 % 75 % 58 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 72 % 73 % 73 % 61 % 58 % Oslo universitetssykehus HF rapporterte på indikatoren fra og med januar

30 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Andel korridorpasienter - somatikk Des Jan HiÅ HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 0,8 % 1,5 % 1,5 % 6,0 % 3,0 % Oslo universitetssykehus HF 1,1 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 0,8 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,5 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 1,5 % Sykehuset Innlandet HF 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Sykehuset Telemark HF 3,5 % 3,3 % 3,3 % 3,7 % 2,8 % Sykehuset Østfold HF 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,9 % 3,2 % Sørlandet sykehus HF 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,8 % Vestre Viken HF 1,6 % 2,5 % 2,5 % 3,3 % 1,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,2 % 1,6 % 1,6 % 2,4 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,2 % 1,0 % 1,0 % 0,6 % 0,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,2 % 4,7 % 4,7 % 2,9 % 1,3 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,2 % 1,6 % 1,6 % 2,4 % 1,6 % 30

31 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 4,4 4,4 Oslo universitetssykehus HF 4,7 4,7 Sunnaas sykehus HF 5,0 5,0 Sykehuset i Vestfold HF 4,0 4,0 Sykehuset Innlandet HF 5,0 5,0 Sykehuset Telemark HF 2,1 2,1 Sykehuset Østfold HF 5,5 5,5 Sørlandet sykehus HF 2,9 2,9 Vestre Viken HF 3,3 3,3 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4,1 4,1 Betanien Hospital 3,1 3,1 Diakonhjemmet Sykehus 2,7 2,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,0 1,0 Martina Hansens Hospital 3,0 3,0 Revmatismesykehuset 1,1 1,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 3,9 3,9 31

32 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall henvisninger vurdert 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 32

33 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 95 % 95 % 88 % Oslo universitetssykehus HF 96 % 96 % 87 % Sunnaas sykehus HF 97 % 97 % 75 % Sykehuset i Vestfold HF 94 % 94 % 87 % Sykehuset Innlandet HF 97 % 97 % 95 % Sykehuset Telemark HF 99 % 99 % 98 % Sykehuset Østfold HF 92 % 92 % 87 % Sørlandet sykehus HF 97 % 97 % 96 % Vestre Viken HF 98 % 98 % 94 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 96 % 96 % 91 % Betanien Hospital 98 % 98 % 94 % Diakonhjemmet Sykehus 98 % 98 % 98 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 98 % 98 % 105 % Martina Hansens Hospital 98 % 98 % 92 % Revmatismesykehuset 99 % 99 % 100 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 96 % 96 % 92 % 33

34 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 596 Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 148 Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital 894 Revmatismesykehuset 16 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. 34

35 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn enn 14 dager å få ferdigbehandlet Akershus universitetssykehus HF 571 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 138 Sykehuset i Vestfold HF 0 Sykehuset Innlandet HF 523 Sykehuset Telemark HF 67 Sykehuset Østfold HF 293 Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF 842 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 0 Diakonhjemmet Sykehus 28 Lovisenberg Diakonale Sykehus 10 Martina Hansens Hospital 0 Revmatismesykehuset 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 35

36 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 8c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 132 Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF 960 Sykehuset Østfold HF 797 Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 77 Diakonhjemmet Sykehus 703 Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient som ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. 36

37 4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte DRG-poeng 2015 Hittil i år HiÅ mot HiÅ 2015 DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,2 % ,8 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,0 % ,4 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,9 % 378 3,5 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,0 % ,8 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,2 % ,9 % DRG-poeng kreftlegemidler ,2 % 114 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,8 % ,7 % ,7 % ,1 % Grouper er ikke ferdigstilt, og rapporteringen av aktivitet i januar er derfor i hovedsak basert på grouper for 2015 og budsjett. 37

38 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) Januar Januar mnd DRG-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Avvik i Faktisk Budsjett Avvik prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF ,1 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % 452 2,5 % Sunnaas sykehus HF ,6 % 6 1,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 50 1,0 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,0 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,8 % ,7 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,0 % Vestre Viken HF ,6 % 428 5,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % ,3 % Betanien Hospital ,2 % 6 1,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,6 % 51 3,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6 % 13 0,8 % Martina Hansens Hospital ,9 % ,4 % Revmatismesykehuset ,7 % 28 20,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % ,2 % Kjøp fra andre helseregioner ,6 % ,6 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,9 % ,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus (døgn, dag og poliklinikk) ,0 % ,8 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,2 % ,9 % DRG-poeng kreftlegemidler ,2 % 114 3,9 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg 0 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,8 % ,7 % 38

39 4. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,6 % 0 0,0 % 129 0,5 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,0 % 0 0,0 % -1-0,4 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % 0 0,0 % 529 2,9 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % 0 0,0 % ,0 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 0 0,0 % 354 2,7 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 0 0,0 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,9 % ,9 % 659 2,6 % Vestre Viken HF ,5 % 0 0,0 % ,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % ,2 % ,5 % Betanien Hospital ,0 % 0 0,0 % -79-3,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,7 % 0 0,0 % 452 8,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3 % 0 0,0 % ,4 % Martina Hansens Hospital ,1 % 0 0,0 % 234 9,2 % Revmatismesykehuset ,6 % 0 0,0 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,2 % ,8 % 39

40 4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder Januar Endring HiÅ Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % D Prosent ,3 % ,6 % 588 2,4 % ,8 % ,9 % ,7 % ,4 % ,9 % 6 5,6 % ,8 % ,1 % ,9 % ,7 % ,7 % ,9 % ,8 % 40

41 4. Aktivitet Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder SOM VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,6% ,4% ,9% ,2% Oslo universitetssykehus HF 0 0,0% 114 1,4% ,1% 145 7,6% Sunnaas sykehus HF 0 0,0% Sykehuset i Vestfold HF ,6% ,4% 13 0,3% ,1% Sykehuset Innlandet HF ,6% ,0% ,1% 93 4,2% Sykehuset Telemark HF ,1% ,0% ,6% ,3% Sykehuset Østfold HF ,3% ,2% ,3% ,8% Sørlandet sykehus HF ,9% ,1% ,5% ,7% Vestre Viken HF ,5% ,2% ,4% ,7% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 85 15,9% ,6% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3% ,8% ,0% ,1% Betanien Hospital ,0% Diakonhjemmet Sykehus 305 5,7% ,8% ,1% ,8% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3% ,8% ,2% 43 5,7% Martina Hansens Hospital 58 2,1% Revmatismesykehuset ,6% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2% ,9% ,8% ,8% 41

42 5. Prioriteringsregelen Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett HiÅ Budsjett avvik Avvik i prosent Estimat Budsjett Avvik Avvik i prosent HiÅ 2015 Endring Avvik i prosent Somatikk ,2 % ,2 % ,8 % VOP ,9 % ,0 % ,9 % BUP ,8 % ,2 % ,9 % Psykisk helsevern ,7 % ,1 % ,2 % TSB ,8 % ,2 % ,8 % 42

43 5. Prioriteringsregelen Poliklinikk akkumulert avvik mot fjoråret Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - avvik mot fjoråret per foretak HiÅ Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF 129 0,5% ,7% ,8% ,0% Oslo universitetssykehus HF ,5% ,0% ,9% ,3% Sunnaas sykehus HF - 1-0,4% Sykehuset i Vestfold HF 529 2,9% ,5% 153 3,2% ,9% Sykehuset Innlandet HF ,0% 416 4,5% ,6% ,1% Sykehuset Telemark HF 354 2,7% ,8% ,6% ,8% Sykehuset Østfold HF ,1% ,0% ,5% 24 1,1% Sørlandet sykehus HF 659 2,6% ,6% ,9% ,1% Vestre Viken HF ,3% ,6% ,2% 185 8,4% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% ,0% 272 0,0% ,2% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,5% ,0% ,9% ,1% Betanien Hospital ,7% Diakonhjemmet Sykehus 452 8,8% 85 2,8% ,1% ,7% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4% 249 4,4% ,5% 69 9,4% Martina Hansens Hospital 234 9,2% Revmatismesykehuset ,2% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8% ,9% ,9% ,8% 43

44 5. Prioriteringsregelen Bemanning Månedsverk fordelt på tjenesteområder Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Jan Denne periode Budsjettavvik Avvik i prosent Hittil i år (gjennomsnitt) HiÅ Budsjettavvik Avvik i prosent Årsestimat vs årsbudsjett (gjennomsnitt) Estimat Budsjett Avvik Avvik i prosent HIÅ 2015 Hittil i år Endring Avvik i prosent Somatikk ,8% ,8% ,0% ,2% VoP ,5% ,5% ,1% ,9% BUP ,2% ,2% ,0% ,5% Psykisk helsevern ,8% ,8% ,1% ,8% Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet ,0% ,0% ,0% ,2% Preshospitale tjenester ,4% ,4% ,0% ,9% Annet ,6% ,6% ,8% ,8% TOTAL ,0% ,0% ,1% ,8% 44

45 6. Bemanning Bemanning Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Januar Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen HiÅ per jan Endring %-vis endring ,4% 355 2,0% 18 3,4% 20 3,0% 118 3,0% 1 0,0% ,5% 265 5,7% 66 2,3% 122 2,3% 142 2,1% ,4% ,8% 45

46 6. Bemanning Sykef ravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2012 Sykefravær 2013 Sykefravær 2014 Sykefravær

47 6. Bemanning Bemanning Sykefravær 12 måneder gjennomsnitt 8,0 % 7,9 % 7,8 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

48 6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Desember 2015 Desember 2014 Desember 2013 Hittil i år 2015 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Akershus universitetssykehus HF 8,4 % 8,7 % 8,8 % 8,3 % 8,4 % 8,3 % Oslo universitetssykehus HF 7,7 % 7,9 % 7,7 % 7,5 % 7,4 % 7,6 % Sunnaas sykehus HF 7,0 % 5,3 % 7,3 % 6,6 % 6,3 % 7,4 % Sykehusapotekene HF 7,7 % 7,6 % 9,4 % 8,9 % 7,8 % 8,2 % Sykehuset i Vestfold HF 7,6 % 7,1 % 8,0 % 7,0 % 7,3 % 7,2 % Sykehuset Innlandet HF 7,7 % 7,5 % 7,8 % 7,3 % 7,3 % 7,5 % Sykehuset Telemark HF 7,1 % 7,9 % 6,8 % 7,0 % 6,9 % 6,5 % Sykehuset Østfold HF 9,1 % 7,8 % 9,2 % 7,7 % 7,9 % 8,5 % Sykehuspartner HF 5,2 % 5,2 % Sørlandet sykehus HF 6,5 % 6,9 % 6,5 % 6,5 % 6,7 % 6,6 % Vestre Viken HF 7,6 % 7,8 % 7,7 % 7,4 % 7,5 % 7,7 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 6,1 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % Helse Sør-Øst RHF 3,6 % 1,7 % 1,1 % 2,8 % 2,6 % 3,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,7 % 7,7 % 7,7 % 7,4 % 7,4 % 7,5 % 48

49 6. Bemanning Bemanning Fast ansatte - deltid Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Fast ansatte Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,9 % 90,3 % 21,4 % 91,6 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % 93,7 % 13,8 % 94,5 % Sunnaas sykehus HF ,1 % 92,5 % 16,8 % 94,1 % Sykehusapotekene HF ,4 % 94,9 % 9,9 % 97,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % 86,8 % 31,5 % 89,0 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % 86,5 % 30,8 % 89,4 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 87,3 % 32,9 % 89,2 % Sykehuset Østfold HF ,5 % 85,8 % 35,3 % 87,4 % Sykehuspartner HF ,9 % 99,4 % 1,6 % 99,5 % Sørlandet sykehus HF ,6 % 85,0 % 31,7 % 87,8 % Vestre Viken HF ,7 % 88,1 % 30,7 % 89,3 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % 99,7 % 0,6 % 99,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % 89,5 % 24,4 % 91,1 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 49

50 6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,4 % ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % ,3 % ,6 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,1 % ,1 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,7 % 968 2,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,2 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % ,6 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,8 % ,9 % 855 0,5 % Sykehuset Østfold HF ,5 % ,5 % ,5 % Sykehuspartner HF ,0 % ,2 % ,2 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,5 % ,3 % Vestre Viken HF ,9 % ,7 % ,6 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,1 % ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,1 % ,4 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 50

51 6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2015 Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Annen lønn Akershus universitetssykehus HF ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % Sunnaas sykehus HF ,1 % Sykehusapotekene HF ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % Sykehuset Telemark HF ,9 % Sykehuset Østfold HF ,5 % Sykehuspartner HF ,2 % Sørlandet sykehus HF ,5 % Vestre Viken HF ,7 % Helse Sør-Øst RHF ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år 51

52 7. Produktivitet DRG-produktivitet hittil i år 1,53 1,75 1,62 1,32 1,36 1,31 0,85 0,77 0,93 1,86 1,91 1,80 1,72 1,79 1,70 1,62 1,74 1,61 1,50 1,67 1,58 1,59 1,80 1,67 1,88 1,87 1,79 1,53 1,62 1,54 DRG-poeng 2,5 DRG-produktivitet 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,53 1,75-0,22 1,62 Oslo universitetssykehus HF ,32 1,36-0,04 1,31 Sunnaas sykehus HF ,85 0,77 0,08 0,93 Sykehuset i Vestfold HF ,86 1,91-0,06 1,80 Sykehuset Innlandet HF ,72 1,79-0,07 1,70 Sykehuset Telemark HF ,62 1,74-0,12 1,61 Sykehuset Østfold HF ,50 1,67-0,17 1,58 Sørlandet sykehus HF ,59 1,80-0,21 1,67 Vestre Viken HF ,88 1,87 0,01 1,79 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,53 1,62-0,09 1,54 Produktivitet = DRG-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og skal fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde følge samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Faktiske tall for månedsverk 2015 er beregnet med fordelingsnøkkel fra foretakene, slik at produktiviteten for 2015 er sammenlignbar med F. 52

53 7. Produktivitet 1,58 1,53 1,30 1,32 0,81 0,85 1,90 1,86 1,75 1,72 1,67 1,62 1,74 1,50 1,71 1,59 1,84 1,88 1,56 1,53 DRG-produktivitet hittil i år 2015 og DRG-poeng 2,5 DRG-produktivitet 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2015 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF ,53 1,58 Oslo universitetssykehus HF ,32 1,30 Sunnaas sykehus HF ,85 0,81 Sykehuset i Vestfold HF ,86 1,90 Sykehuset Innlandet HF ,72 1,75 Sykehuset Telemark HF ,62 1,67 Sykehuset Østfold HF ,50 1,74 Sørlandet sykehus HF ,59 1,71 Vestre Viken HF ,88 1,84 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,53 1,56 53

54 8. Økonomi/finans Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat Budsjettavvik 0 Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Denne periode korrigert for endringer i pensjon Resultat Denne Budsjettavvik periode Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Årsest. vs. Årsbud Estimat Budsjett Avvik

55 8. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2015 til TNOK Resultat per måned korrigert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2015 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode korrigert for endringer i pensjon Resultat 2015 Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Budsjettavvik hittil i år 2015 Endring

56 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan. feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,3% -2,9% Oslo universitetssykehus HF ,4% -1,3% Sunnaas sykehus HF ,9% 5,4% Sykehusapotekene HF ,7% -0,2% Sykehuset i Vestfold HF ,0% 0,0% Sykehuset Innlandet HF ,1% -0,6% Sykehuset Telemark HF ,2% -1,6% Sykehuset Østfold HF ,4% -4,0% Sykehuspartner HF ,5% 2,2% Sørlandet sykehus HF ,2% -1,2% Vestre Viken HF ,2% -0,5% Helse Sør-Øst RHF ,7% 0,1% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3% -1,0% 56

57 8. Økonomi/finans Endring i årsestimat Estimat - Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) B Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sum Helse Sør-Øst ekskl. RHFet Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

58 8. Økonomi/finans Likviditetsutvikling 58

59 8. Økonomi/finans Investeringer 59

60 9. Vedlegg Ventetid, fristbrudd og korridorpasienter 60

61 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Alle tjenesteområder Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Alle tjenesteområder - (med og uten rett) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private institusjoner m/avtale Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner

62 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Somatikk Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Somatikk - (med og uten rett) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle

63 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Psykisk helsevern barn og unge Gjennomsnitt ventetid - psykisk helsevern - barn og unge Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Sør-Øst inkl. private ideelle

64 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Psykisk helsevern voksne Gjennomsnitt ventetid - psykisk helsevern - voksne Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

65 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet Gjennomsnitt ventetid - TSB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Private institusjoner m/avtale Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner

66 9. Vedlegg Andel fristbrudd per foretak Somatikk Andel fristbrudd - somatikk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 2 % 11 % 10 % 2 % Oslo universitetssykehus HF 1 % 19 % 22 % 1 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 0 % 2 % 2 % 0 % Sykehuset Innlandet HF 1 % 3 % 2 % 1 % Sykehuset Telemark HF 1 % 20 % 9 % 1 % Sykehuset Østfold HF 3 % 3 % 4 % 3 % Sørlandet sykehus HF 3 % 5 % 3 % 3 % Vestre Viken HF 0 % 2 % 1 % 0 % Diakonhjemmet Sykehus 0 % 0 % 1 % 0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0 % 1 % 2 % 0 % Betanien Hospital 0 % 1 % 2 % 0 % Martina Hansens Hospital 1 % 4 % 1 % 1 % Revmatismesykehuset 1 % 0 % 1 % 1 % Private institusjoner m/avtale 0 % 1 % 0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1 % 8 % 7 % 1 % 66

67 9. Vedlegg Andel fristbrudd per foretak Psykisk helsevern voksne Andel fristbrudd - VoP Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 1 % 3 % 1 % Oslo universitetssykehus HF 0 % 3 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 0 % 0 % 0 % Sykehuset Innlandet HF 1 % 2 % 1 % Sykehuset Telemark HF 1 % 0 % 1 % Sykehuset Østfold HF 1 % 1 % 1 % Sørlandet sykehus HF 1 % 1 % 1 % Vestre Viken HF 0 % 0 % 0 % Diakonhjemmet Sykehus 0 % 0 % 0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0 % 0 % 0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 0 % 1 % 0 % 67

68 9. Vedlegg Andel fristbrudd per foretak Psykisk helsevern barn og unge Andel fristbrudd - BUP Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 3 % 4 % 3 % Oslo universitetssykehus HF 1 % 1 % 1 % Sykehuset i Vestfold HF 0 % 0 % 0 % Sykehuset Innlandet HF 3 % 4 % 3 % Sykehuset Telemark HF 0 % 2 % 0 % Sykehuset Østfold HF 0 % 1 % 0 % Sørlandet sykehus HF 0 % 0 % 0 % Vestre Viken HF 0 % 3 % 0 % Diakonhjemmet Sykehus 0 % 0 % 0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0 % 0 % 0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1 % 2 % 1 % 68

69 9. Vedlegg Andel fristbrudd per foretak Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet Andel fristbrudd - TSB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 0 % 0 % 5 % 0 % Oslo universitetssykehus HF 0 % 5 % 4 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 0 % 0 % 2 % 0 % Sykehuset Innlandet HF 0 % 5 % 4 % 0 % Sykehuset Telemark HF 0 % 4 % 0 % 0 % Sykehuset Østfold HF 0 % 3 % 0 % 0 % Sørlandet sykehus HF 3 % 2 % 0 % 3 % Vestre Viken HF 2 % 0 % 0 % 2 % Diakonhjemmet Sykehus 0 % 0 % 0 % 0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0 % 6 % 0 % 0 % Private institusjoner m/avtale 2 % 8 % 2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 1 % 5 % 3 % 1 % 69

70 9. Vedlegg Korridorpasienter somatikk Per foretak Andel korridorpasienter - somatikk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 1,5 % 3,0 % 5,7 % 1,5 % Oslo universitetssykehus HF 1,4 % 0,8 % 1,2 % 1,4 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,3 % 1,5 % 2,5 % 2,3 % Sykehuset Innlandet HF 1,0 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 3,3 % 2,8 % 3,4 % 3,3 % Sykehuset Østfold HF 2,1 % 3,2 % 3,3 % 2,1 % Sørlandet sykehus HF 0,3 % 0,8 % 0,6 % 0,3 % Vestre Viken HF 2,5 % 1,8 % 3,3 % 2,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1,6 % 1,7 % 2,4 % 1,6 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 1,0 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 4,7 % 1,3 % 2,7 % 4,7 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,6 % 1,6 % 2,3 % 1,6 % 70

71 9. Vedlegg Resultat, budsjettavvik, ventetid og fristbrudd per foretak 71

72 9. Vedlegg Akershus universitetssykehus HF (1/2) Akershus universitetssykehus HF Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) 67 Fristbrudd (alle områder) 1,5% Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TNOK Akershus universitetssykehus HF - Resultat per måned (justert f or ekstraordinere pensjonskostnader) Jan 15 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Akershus universitetssykehus HF - Akkumulert budsjettavvik og resultat (justert for ekstraordinere pensjonskostnader) Jan 15 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat 72

73 9. Vedlegg Akershus universitetssykehus HF (2/2) Akershus universitetssykehus HF Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) 67 Fristbrudd (alle områder) 1,5% Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Dager Akershus universitetssykehus HF- Ventetid (alle områder) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2015 Prosent 15% Akershus universitetssykehus HF- f ristbrudd (alle områder) 10% 5% 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 FORETAKSGRUPPEN SAMLET Resultat 2016 HSØ før oppdateringer februar DRG produktivitet 2016 HSØ Bemanning 2016

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlegg 2 2. tertial 2014

Vedlegg 2 2. tertial 2014 Vedlegg 2 2. tertial 2014 Slette t: 4 Slette t: 4 Slette t: 5 Slette t: 5 Slette t: 6 Slette t: 6 Slette t: 7 Slette t: 7 Slette t: 8 Slette t: 8 Slette t: 9 Slette t: 9 Slette t: 9 Slette t: 10 Slette

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Vedlegg 2 3. tertial 2015

Vedlegg 2 3. tertial 2015 Vedlegg 2 3. tertial 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 28.2.2018 Sak nr: 04/2018 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering desember 20/januar 2018 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer