Ledelsesrapport Februar 2018

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport Februar 2018"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 9. Vedlegg 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2017 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 58,5 55,5 Fristbrudd 1,6% 1,1% Aktivitet ISF-poeng somatikk "Sørge for" (døgn, dag og polikl.) Legemidler Totalt antall ISF-poeng "sørge for" Utført i eget HF/sykehus ISF-poeng psykisk helsevern og TSB - "sørge for" Psykisk helsevern TSB Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Sum lønnskostnad ekskl pensjon Sykefravær (forrige måned) 8,3 % 8,2 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger Korrigert resultat

4 2. Statusbilde Tilbake til innholdsfortegnelse Statusbilde ISF-poeng "sørge for" somatikk (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % -12,0 % -14,0 % Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (rød linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. ISF-poeng sørge for somatikk: ISF-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4

5 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 57 dager Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Februar 2018 HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 60,4 48,6 51,3 34,8 59,1 59,2 54,2 65,1 57,5 62,1 Oslo universitetssykehus HF 58,6 42,0 63,9 27,1 58,0 59,1 63,1 72,7 60,3 66,6 Sunnaas sykehus HF 56,6 56,6 58,2 51,8 53,5 55,5 52,3 Sykehuset i Vestfold HF 56,7 46,3 52,9 27,7 55,7 57,7 54,8 59,1 54,7 56,8 Sykehuset Innlandet HF 51,7 43,6 53,4 28,6 51,2 53,0 47,2 56,5 49,5 53,1 Sykehuset Telemark HF 54,6 47,5 42,6 40,6 54,0 55,6 55,9 53,8 56,6 54,0 Sykehuset Østfold HF 59,3 49,8 46,1 28,9 58,1 57,4 53,3 63,5 55,8 57,6 Sørlandet sykehus HF 60,0 49,8 33,8 30,1 58,7 57,6 54,8 59,5 56,6 57,7 Vestre Viken HF 57,9 41,1 57,4 35,5 57,0 58,7 54,3 60,3 56,6 57,9 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 57,3 45,7 50,6 31,0 56,4 57,3 54,6 61,7 55,8 58,4 Betanien Hospital 78,1 78,1 75,4 64,3 55,4 68,0 67,8 Diakonhjemmet Sykehus 63,9 36,1 36,6 36,1 59,0 56,7 47,8 46,4 53,3 47,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 92,4 53,2 48,7 43,4 84,8 84,2 80,7 87,0 81,6 87,1 Martina Hansens Hospital 60,7 60,7 59,3 52,7 55,0 52,1 50,6 Revmatismesykehuset 72,2 72,2 69,0 67,0 74,8 63,3 65,9 Private institusjoner m/avtale 70,2 64,1 63,2 78,2 64,4 60,3 54,5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 58,9 45,8 50,1 38,9 57,9 58,5 55,5 62,0 56,7 59,0 For de private rusinstitusjonene med avtale er ventetider for somatikk, og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes på disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten. 5

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd Tilbake til innholdsfortegnelse 3% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 1,8 0,7 0,0 1,8 1,7 2,1 1,3 1,2 3,4 1,4 Oslo universitetssykehus HF 1,1 0,5 1,3 0,0 1,0 1,1 0,7 1,0 1,1 1,0 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Sykehuset i Vestfold HF 0,9 0,0 0,0 2,7 0,9 1,7 1,6 0,3 1,0 0,6 Sykehuset Innlandet HF 2,0 0,7 3,3 0,0 1,9 1,9 1,0 0,5 1,4 0,8 Sykehuset Telemark HF 0,9 0,7 0,0 0,0 0,9 1,2 1,4 0,9 1,3 1,4 Sykehuset Østfold HF 1,4 1,5 0,0 1,6 1,4 1,2 1,6 2,4 1,7 2,5 Sørlandet sykehus HF 1,8 1,0 0,0 0,0 1,7 1,8 2,2 2,3 2,4 2,2 Vestre Viken HF 1,7 0,0 0,7 0,0 1,6 2,4 0,8 0,2 1,6 0,7 Betanien Hospital 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 Diakonhjemmet Sykehus 0,2 1,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 Martina Hansens Hospital 0,2 0,2 1,0 0,2 0,5 0,2 0,3 Revmatismesykehuset 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,0 5,6 0,0 1,2 1,5 0,8 2,4 1,4 1,8 3,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Februar 2018 HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ ,4 0,6 0,7 0,8 1,3 1,6 1,1 1,0 1,6 1,2 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall og andel passert planlagt tid 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (2017 tom februar 2018) 8

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november Endringene medførte at eksisterende indikator hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Des Jan HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 75 % 81 % 81 % 84 % 80 % Oslo universitetssykehus HF 80 % 83 % 83 % 85 % 65 % Sunnaas sykehus HF 97 % 96 % 96 % 94 % 83 % Sykehuset i Vestfold HF 81 % 83 % 83 % 79 % 83 % Sykehuset Innlandet HF 76 % 81 % 81 % 83 % 86 % Sykehuset Telemark HF 85 % 89 % 89 % 87 % 81 % Sykehuset Østfold HF 75 % 76 % 76 % 69 % 62 % Sørlandet sykehus HF 79 % 80 % 80 % 76 % 76 % Vestre Viken HF 85 % 90 % 90 % 89 % 88 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 79 % 83 % 83 % 81 % 77 % Betanien Hospital 86 % 88 % 88 % 75 % 79 % Diakonhjemmet Sykehus 91 % 93 % 93 % 97 % 90 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 76 % 62 % 62 % 78 % 88 % Martina Hansens Hospital 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % Revmatismesykehuset 84 % 77 % 77 % 92 % 83 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 80 % 82 % 82 % 82 % 78 % 9

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk Jan Feb HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 2,7 % 2,3 % 2,5 % 2,1 % 1,2 % Oslo universitetssykehus HF 0,6 % 0,7 % 0,6 % 1,0 % 1,3 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 3,7 % 3,5 % 3,6 % 2,1 % 2,2 % Sykehuset Innlandet HF 1,2 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 1,0 % 0,9 % 0,9 % 1,5 % 2,9 % Sykehuset Østfold HF 5,0 % 5,4 % 5,2 % 2,0 % 2,1 % Sørlandet sykehus HF 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,5 % Vestre Viken HF 3,3 % 2,3 % 2,8 % 1,9 % 2,6 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,5 % 1,6 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,9 % 2,0 % 1,4 % 0,2 % 0,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,1 % 2,0 % 2,6 % 2,3 % 2,2 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,5 % 1,5 % 10

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel epikriser Tertialsvise tall på somatikk, psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel epikriser sendt innen syv dager hittil i år per desember 2017 Somatikk Psykisk helsevern TSB HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 81,0 % 80,3 % 79,2 % 79,0 % 85,1 % 86,2 % Oslo universitetssykehus HF 73,4 % 69,4 % 71,3 % 66,9 % 66,9 % 57,0 % Sunnaas sykehus HF 78,1 % 73,5 % Sykehuset i Vestfold HF 89,3 % 88,8 % 68,9 % 66,8 % 54,4 % 60,8 % Sykehuset Innlandet HF 86,0 % 85,2 % 79,9 % 80,8 % 85,9 % 82,6 % Sykehuset Telemark HF 81,0 % 80,1 % 71,8 % 75,8 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset Østfold HF 80,2 % 80,0 % 87,8 % 92,7 % 95,3 % 95,2 % Sørlandet sykehus HF 86,1 % 84,4 % 90,0 % 87,1 % 87,4 % 81,7 % Vestre Viken HF 88,0 % 86,6 % 78,4 % 79,8 % 76,6 % 61,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 82,1 % 80,6 % 79,2 % 79,4 % 76,6 % 72,7 % Betanien Hospital 68,0 % 70,2 % Diakonhjemmet Sykehus 87,7 % 89,6 % 84,0 % 79,1 % 96,1 % 93,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 93,2 % 92,0 % 92,3 % 92,6 % 87,4 % 87,0 % Martina Hansens Hospital 86,2 % 83,0 % Revmatismesykehuset 85,3 % 77,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 82,6 % 81,1 % 80,7 % 80,5 % 77,5 % 73,4 % 11

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Tilbake til innholdsfortegnelse Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 7 23 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger om pasientforløpet/pasientbehandlingen. 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 0 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 13

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Antall og andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Liggedøgn utskrivningsklare Hittil i år per februar 2018 Hittil i år per februar 2017 Totalt antall liggedøgn Andel Liggedøgn utskrivningsklare Totalt antall liggedøgn Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,6 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % ,6 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % ,5 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % ,7 % Sykehuset Telemark HF ,3 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,9 % ,3 % Sørlandet sykehus HF ,9 % ,6 % Vestre Viken HF ,6 % ,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % ,9 % Betanien Hospital ,1 % ,0 % Diakonhjemmet Sykehus ,9 % ,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % ,4 % Martina Hansens Hospital ,0 % ,0 % Revmatismesykehuset ,0 % ,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % ,8 % Andel 14

15 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Prioriteringsregelen status hittil i år per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Helseforetak / sykehus Ventetider % endring hittil i år Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 10,2 % -1,7 % 13,6 % -8,4 % -2,9 % -5,5 % -0,9 % -5,9 % Oslo universitetssykehus HF -6,4 % -4,1 % -16,7 % 47,1 % 2,9 % -1,5 % -4,6 % 1,3 % Sunnaas sykehus HF 12,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 34,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 3,9 % 45,5 % 3,0 % 0,8 % 5,1 % 18,1 % -13,0 % -5,6 % Sykehuset Innlandet HF 12,8 % 4,0 % 10,1 % -7,5 % 3,3 % -4,9 % -1,2 % 3,3 % Sykehuset Telemark HF -0,8 % 6,1 % 2,4 % 32,3 % 0,9 % -10,1 % -4,4 % -19,7 % Sykehuset Østfold HF 8,4 % 9,5 % -14,5 % 10,2 % 3,1 % -8,0 % -3,1 % 2,1 % Sørlandet sykehus HF 5,0 % 11,4 % -6,6 % 14,9 % 4,5 % -3,6 % -0,3 % -26,0 % Vestre Viken HF 9,0 % 0,0 % -1,2 % -2,7 % 3,1 % 8,5 % -9,2 % -5,5 % Helse Sør-Øst RHF -43,3 % -15,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,0 % 6,3 % -0,3 % 7,6 % 2,7 % -1,9 % -4,5 % -8,5 % Betanien Hospital 17,3 % 27,3 % Diakonhjemmet Sykehus 20,0 % 7,9 % -3,1 % -16,3 % -0,3 % -21,5 % 8,4 % -31,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,8 % -1,3 % 14,4 % -5,8 % 11,6 % 20,1 % 4,6 % -6,7 % Martina Hansens Hospital 13,3 % -6,6 % Polikliniske konsultasjoner Revmatismesykehuset 3,1 % -24,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,7 % 4,7 % 0,5 % 2,2 % 2,8 % -1,0 % -3,7 % -9,2 % 15

16 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2018 HiÅ 2017 Endring Endring i % Somatikk 59,4 56,3 3,2 5,7 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 48,9 46,7 2,2 4,7 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 51,8 51,5 0,2 0,5 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 39,9 39,1 0,9 2,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 58,5 55,5 3,0 5,5 % 16

17 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde hittil i år Per helseforetak/sykehus Feb 2017 Feb 2018 Endring i % 2017 til 2018 Ventetid hittil i år Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 54,6 53,4 47,4 43,7 60,1 52,5 53,9 40,1 10,2 % -1,7 % 13,6 % -8,4 % Oslo universitetssykehus HF 63,8 47,5 74,5 25,8 59,7 45,6 62,0 38,0-6,4 % -4,1 % -16,7 % 47,1 % Sunnaas sykehus HF 51,8 58,2 12,3 % Sykehuset i Vestfold HF 56,1 39,2 49,1 28,8 58,2 57,0 50,6 29,0 3,9 % 45,5 % 3,0 % 0,8 % Sykehuset Innlandet HF 47,4 42,0 47,8 39,7 53,5 43,7 52,6 36,7 12,8 % 4,0 % 10,1 % -7,5 % Sykehuset Telemark HF 56,6 47,9 43,5 34,0 56,1 50,9 44,6 44,9-0,8 % 6,1 % 2,4 % 32,3 % Sykehuset Østfold HF 53,9 47,2 59,8 24,7 58,4 51,7 51,2 27,3 8,4 % 9,5 % -14,5 % 10,2 % Sørlandet sykehus HF 56,0 43,8 40,6 27,5 58,8 48,8 38,0 31,6 5,0 % 11,4 % -6,6 % 14,9 % Vestre Viken HF 54,9 43,5 56,1 40,1 59,8 43,5 55,4 39,0 9,0 % 0,0 % -1,2 % -2,7 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 55,3 45,7 51,6 32,4 58,1 48,6 51,4 34,8 5,0 % 6,3 % -0,3 % 7,6 % Betanien Hospital 64,3 75,4 17,3 % Diakonhjemmet Sykehus 49,5 36,7 59,0 46,0 59,5 39,6 57,2 38,5 20,0 % 7,9 % -3,1 % -16,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 87,8 56,7 47,4 47,9 91,2 56,0 54,2 45,1 3,8 % -1,3 % 14,4 % -5,8 % Martina Hansens Hospital 52,3 59,3 13,3 % Revmatismesykehuset 67,0 69,0 3,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 56,3 46,7 51,5 39,1 59,4 48,9 51,8 39,9 5,7 % 4,7 % 0,5 % 2,2 % 17

18 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde endring fra forrige år Per helseforetak/sykehus Ventetid 2017 Hittil i år - Feb 2018 Endring i % 2017 til HiÅ 2018 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 58,4 50,8 49,4 41,9 60,1 52,5 53,9 40,1 2,9 % 3,2 % 9,2 % -4,3 % Oslo universitetssykehus HF 60,9 48,0 62,9 25,8 59,7 45,6 62,0 38,0-2,0 % -5,0 % -1,5 % 47,3 % Sunnaas sykehus HF 55,5 58,2 4,9 % Sykehuset i Vestfold HF 56,2 38,5 44,7 25,8 58,2 57,0 50,6 29,0 3,7 % 48,0 % 13,2 % 12,6 % Sykehuset Innlandet HF 49,9 42,6 49,1 34,5 53,5 43,7 52,6 36,7 7,3 % 2,6 % 7,3 % 6,3 % Sykehuset Telemark HF 57,3 49,0 43,8 36,8 56,1 50,9 44,6 44,9-2,1 % 3,8 % 1,7 % 22,1 % Sykehuset Østfold HF 56,5 52,0 53,6 24,4 58,4 51,7 51,2 27,3 3,4 % -0,6 % -4,5 % 11,5 % Sørlandet sykehus HF 57,9 45,3 35,8 29,2 58,8 48,8 38,0 31,6 1,6 % 7,6 % 6,1 % 8,5 % Vestre Viken HF 57,3 45,0 57,0 37,5 59,8 43,5 55,4 39,0 4,4 % -3,3 % -2,8 % 4,0 % Helse Sør-Øst RHF Betanien Hospital 68,0 75,4 11,0 % Diakonhjemmet Sykehus 56,3 35,0 62,7 45,2 59,5 39,6 57,2 38,5 5,7 % 12,9 % -8,8 % -14,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 89,0 54,5 52,4 46,1 91,2 56,0 54,2 45,1 2,5 % 2,7 % 3,4 % -2,2 % Martina Hansens Hospital 52,1 59,3 13,9 % Revmatismesykehuset 63,3 69,0 9,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 57,6 46,7 50,0 36,8 59,4 48,9 51,8 39,9 3,2 % 4,6 % 3,4 % 8,4 % 18

19 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ F årsestimat Endring Endring i prosent F 2017 Årsestimat 2018 Endring Endring i prosent Somatikk ,8 % ,4 % VOP ,0 % ,9 % BUP ,7 % ,7 % Psykisk helsevern ,9 % ,5 % TSB ,2 % ,0 % 19

20 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske konsultasjoner Hittil i år 2017 Hittil i år 2018 Endring i % 2017 til 2018 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,9 % -5,5 % -0,9 % -5,9 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % -1,5 % -4,6 % 1,3 % Sunnaas sykehus HF ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % 18,1 % -13,0 % -5,6 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % -4,9 % -1,2 % 3,3 % Sykehuset Telemark HF ,9 % -10,1 % -4,4 % -19,7 % Sykehuset Østfold HF ,1 % -8,0 % -3,1 % 2,1 % Sørlandet sykehus HF ,5 % -3,6 % -0,3 % -26,0 % Vestre Viken HF ,1 % 8,5 % -9,2 % -5,5 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % -15,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % -1,9 % -4,5 % -8,5 % Betanien Hospital ,3 % Diakonhjemmet Sykehus ,3 % -21,5 % 8,4 % -31,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6 % 20,1 % 4,6 % -6,7 % Martina Hansens Hospital ,6 % Revmatismesykehuset ,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % -1,0 % -3,7 % -9,2 % 20

21 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk akkumulert avvik mot fjoråret Per tjenesteområde Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - avvik mot fjoråret per Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent foretak HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,9% ,5% ,9% ,9% Oslo universitetssykehus HF ,9% ,5% ,6% 51 1,3% Sunnaas sykehus HF ,5% Sykehuset i Vestfold HF ,1% ,1% ,0% ,6% Sykehuset Innlandet HF ,3% ,9% ,2% 134 3,3% Sykehuset Telemark HF 268 0,9% ,1% ,4% ,7% Sykehuset Østfold HF ,1% ,0% ,1% 104 2,1% Sørlandet sykehus HF ,5% ,6% ,3% ,0% Vestre Viken HF ,1% ,5% ,2% ,5% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% ,3% 0 0,0% ,8% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,7% ,9% ,5% ,5% Betanien Hospital ,3% Diakonhjemmet Sykehus ,3% ,5% 175 8,4% ,0% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6% ,1% 154 4,6% ,7% Martina Hansens Hospital ,6% Revmatismesykehuset ,9% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8% ,0% ,7% ,2% 21

22 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2017 mot HiÅ 2018 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per februar Avvik budsjett ISF (døgn) iht. "sørge for" ,9 % 635 0,6 % ,0 % ISF (dag) iht. "sørge for" ,1 % ,4 % ,0 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" ,8 % ,7 % ,0 % Herav ISF- poeng Raskere tilbake ,5 % ,7 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,2 % ,8 % ,0 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,7 % ,9 % ,7 % Nye legemidler ,8 % ,4 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,5 % ,2 % ,0 % ,0 % ,8 % ,0 % 22

23 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,1 % 0 0,0 % 327 2,2 % Oslo universitetssykehus HF ,6 % 0 0,0 % ,1 % Sunnaas sykehus HF ,0 % 0 0,0 % ,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 0 0,0 % 475 5,1 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % 0 0,0 % ,1 % Sykehuset Telemark HF ,4 % 0 0,0 % 77 1,1 % Sykehuset Østfold HF ,4 % 0 0,0 % 265 2,5 % Sørlandet sykehus HF ,6 % 0 0,0 % 157 1,3 % Vestre Viken HF ,2 % 0 0,0 % 217 1,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % 0 0,0 % ,3 % Betanien Hospital ,3 % 0 0,0 % 90 13,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,1 % 0 0,0 % 127 3,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6 % 0 0,0 % 31 1,0 % Martina Hansens Hospital ,1 % 0 0,0 % ,9 % Revmatismesykehuset ,1 % ,6 % 1 0,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,0 % ,2 % Kjøp fra andre helseregioner ,3 % 0 0,0 % 48 4,3 % Kjøp fra private avtaleparter ,4 % 0 0,0 % ,2 % Fritt behandlingsvalg ,0 % 0 0,0 % 6 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,2 % ,0 % ,8 % Legemidler ,7 % 205 0,7 % ,9 % Nye legemidler ,8 % 150 1,4 % 629 Endring HiÅ Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,5 % 295 0,0 % ,2 % 23

24 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret (hittil i år) ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) "sørge for" Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,8 % 0 0,0 % 586 3,6 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % 0 0,0 % 476 1,3 % Sunnaas sykehus HF ,0 % 0 0,0 % ,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 0 0,0 % 438 4,4 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % 0 0,0 % ,8 % Sykehuset Telemark HF ,5 % 0 0,0 % 151 2,0 % Sykehuset Østfold HF ,4 % 0 0,0 % 324 2,9 % Sørlandet sykehus HF ,5 % 0 0,0 % 538 4,1 % Vestre Viken HF ,6 % 0 0,0 % 971 4,9 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 0 0,0 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % 0 0,0 % ,1 % Betanien Hospital ,3 % 0 0,0 % 90 13,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,1 % 355 1,5 % 292 7,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3 % 0 0,0 % 190 5,5 % Martina Hansens Hospital ,1 % 0 0,0 % ,9 % Revmatismesykehuset ,1 % ,6 % 1 0,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % 295 0,0 % ,2 % 24

25 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk raskere tilbake ISF-poeng «sørge for»-ansvaret (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret ISF (døgn) iht. "sørge for" ISF (dag) iht. "sørge for" Faktisk hittil i år ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" Totalt ISF (døgn) iht. "sørge for" Herav "Raskere tilbake" ISF (dag) iht. "sørge for" ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Totalt 25

26 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Februar hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,1 % ,0 % ,6 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % ,0 % ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % ,4 % ,9 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % ,1 % ,3 % Sykehuset Telemark HF ,0 % ,7 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,4 % ,1 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,0 % ,4 % Vestre Viken HF ,4 % ,8 % ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % ,4 % ,4 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % ,1 % ,3 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % ,4 % ,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,1 % ,3 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,1 % ,1 % ,8 % 26

27 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) Februar 2018 ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik VOP BUP TSB Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF ,1 % ,6 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % ,5 % ,9 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % ,2 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,4 % ,9 % Sykehuset Telemark HF ,8 % ,9 % ,3 % Sykehuset Østfold HF ,6 % ,2 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,6 % ,1 % ,9 % Vestre Viken HF ,7 % ,9 % ,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % ,2 % ,4 % Diakonhjemmet Sykehus ,6 % ,7 % ,8 % Avvik i prosent Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % ,2 % ,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,0 % ,7 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,0 % ,0 % ,0 % 27

28 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng (hittil i år) Faktisk hittil i år Februar 2018 VOP BUP TSB VOP BUP TSB VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,3 3,2 9,0 Oslo universitetssykehus HF ,3 3,3 7,1 Sykehuset i Vestfold HF ,4 2,8 7,2 Sykehuset Innlandet HF ,9 3,2 7,4 Sykehuset Telemark HF ,6 3,0 9,0 Sykehuset Østfold HF ,0 3,1 8,1 Sørlandet sykehus HF ,8 3,3 7,5 Vestre Viken HF ,0 3,2 6,6 Helse Sør-Øst RHF ,7 12,6 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,0 3,1 8,0 Diakonhjemmet Sykehus ,6 3,7 7,8 Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 3,0 7,8 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Antall polikliniske konsultasjoner Antall ISF-poeng Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng ,0 3,1 8,0 28

29 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet ISF-poeng fritt behandlingsvalg Februar 2018 ISF-poeng fritt behandlingsvalg Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinisk virksomhet Total Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

30 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Fritt behandlingsvalg ISF-poeng og pasientbehandling Fritt behandlingsvalg - ISF-poeng og antall behandlinger ISF-poeng - Pasienter bosatt i egen region behandlet innen Fritt behandlingsvalg Februar 2018 Hittil i år Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinisk virksomhet Totalt antall ISF-poeng 5 Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Faktisk Årsestimat Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

31 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Avvik i Faktisk Budsjett Avvik Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % 0 0,0 % ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,9 % Sunnaas sykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % 0 0,0 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % 0 0,0 % ,3 % Sykehuset Telemark HF ,8 % 0 0,0 % 268 0,9 % Sykehuset Østfold HF ,2 % 0 0,0 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,5 % Vestre Viken HF ,0 % 0 0,0 % ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % 0 0,0 % ,7 % Betanien Hospital ,3 % 0 0,0 % ,3 % Diakonhjemmet Sykehus ,5 % 0 0,0 % -41-0,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % 0 0,0 % ,6 % Martina Hansens Hospital ,5 % 0 0,0 % ,6 % Revmatismesykehuset ,5 % ,7 % ,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % ,0 % ,8 % 31

32 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern og TSB (hittil i år) Februar hittil i år Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % ,7 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % ,1 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % ,0 % ,5 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,3 % ,7 % Sykehuset Telemark HF ,2 % ,2 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,8 % ,3 % ,2 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,1 % ,3 % Vestre Viken HF ,3 % ,8 % ,2 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % ,2 % ,8 % Diakonhjemmet Sykehus ,9 % ,1 % ,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6 % ,9 % ,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % ,1 % ,2 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 32

33 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern og TSB (denne periode) Februar 2018 Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk Budsjett Avvik VOP BUP TSB Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF ,1 % ,8 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % ,4 % ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,4 % ,9 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % ,1 % ,4 % Sykehuset Telemark HF ,2 % ,7 % ,8 % Sykehuset Østfold HF ,9 % ,2 % ,2 % Sørlandet sykehus HF ,6 % ,7 % ,2 % Vestre Viken HF ,6 % ,7 % ,2 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % ,1 % ,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,6 % ,3 % ,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % ,1 % ,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,9 % ,7 % ,9 % Avvik i prosent 33

34 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Avvik i Faktisk Budsjett Avvik Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % 0 0,0 % ,5 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % 0 0,0 % ,5 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,8 % 0 0,0 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % 0 0,0 % ,9 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 0 0,0 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,8 % 0 0,0 % ,0 % Sørlandet sykehus HF ,1 % 0 0,0 % ,6 % Vestre Viken HF ,3 % 0 0,0 % ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 0 0,0 % ,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % 0 0,0 % ,9 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,9 % 0 0,0 % ,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6 % 0 0,0 % ,1 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % 0 0,0 % ,0 % 34

35 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % 0 0,0 % ,6 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,0 % 0 0,0 % ,0 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % 0 0,0 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 0 0,0 % ,4 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 0 0,0 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,1 % 0 0,0 % -23-0,3 % Vestre Viken HF ,8 % 0 0,0 % ,2 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % 0 0,0 % ,5 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,1 % 0 0,0 % 175 8,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,2 % 154 4,6 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,1 % ,2 % ,7 % 35

36 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner TSB Polikliniske konsultasjoner TSB Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % 51 1,3 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,5 % 0 0,0 % ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % 1 0,0 % 134 3,3 % Sykehuset Telemark HF ,7 % 0 0,0 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,2 % 0 0,0 % 104 2,1 % Sørlandet sykehus HF ,3 % 0 0,0 % ,0 % Vestre Viken HF ,2 % 0 0,0 % ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 0 0,0 % ,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % 0 0,0 % ,5 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,3 % ,0 % ,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % ,2 % ,7 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,3 % ,2 % 36

37 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner «Raskere tilbake» Polikliniske konsultasjoner Faktisk hittil i år Herav "Raskere tilbake" Somatikk VOP Somatikk VOP Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

38 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.18 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Februar 2018 Hittil i år Endring HiÅ Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,5 % ,9 % 603 0,7 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,1 % ,4 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,1 % ,4 % 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,3 % ,8 % ,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,5 % ,4 % - 5 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,7 % ,1 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,0 % 13 33,3 % 12 0,8 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,8 % ,0 % 0 0,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % ,6 % 12 5,4 % 0 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,9 % ,3 % 0 0,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,5 % ,7 % 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,7 % ,1 % ,7 % ,2 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,3 % 88 6,7 % 0 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,1 % ,3 % 0 0,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,3 % 29 10,7 % 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,2 % ,2 % ,3 % 38

39 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,2% ,2% ,7% ,7% Oslo universitetssykehus HF ,7% ,4% ,1% ,0% Sunnaas sykehus HF 47 5,7% Sykehuset i Vestfold HF ,3% 518 4,0% ,0% ,5% Sykehuset Innlandet HF ,5% ,1% ,3% ,7% Sykehuset Telemark HF ,8% ,6% ,2% ,7% Sykehuset Østfold HF ,2% ,8% ,3% ,2% Sørlandet sykehus HF 937 1,7% ,1% ,1% ,3% Vestre Viken HF 714 1,0% 64 0,3% ,8% ,2% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 0 0 0,0% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,2% ,7% ,2% ,8% Betanien Hospital ,3% Diakonhjemmet Sykehus ,5% ,9% 24 1,1% ,3% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9% ,6% ,9% ,7% Martina Hansens Hospital ,5% Revmatismesykehuset ,5% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3% ,0% ,1% ,2% 39

40 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Februar 2018 Hittil i år per feb (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ per feb Endring Akershus universitetssykehus HF ,9 % ,7 % - 5-0,1% Oslo universitetssykehus HF ,6 % ,6 % 266 1,4% Sunnaas sykehus HF ,5 % ,5 % ,4% 761 Sykehusapotekene HF ,2 % ,2 % 11 1,6% 821 Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,2 % 5 0,1% Sykehuset Innlandet HF ,9 % ,2 % 14 0,2% Sykehuset Telemark HF ,8 % ,7 % ,2% Sykehuset Østfold HF ,9 % ,9 % 44 0,9% Sykehuspartner HF ,5 % ,6 % ,3% Sørlandet sykehus HF ,4 % ,9 % 45 0,8% Vestre Viken HF ,0 % ,2 % 5 0,1% Helse Sør-Øst RHF ,3 % ,1 % 7 4,4% 177 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % ,4 % 295 0,5% %-vis endring Totalt antall ansatte per feb (snitt) 40

41 6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader Tilbake til innholdsfortegnelse TNOK Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2018 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2018 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,7 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % ,1 % ,4 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,7 % ,7 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,5 % ,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % ,1 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % ,7 % ,8 % Sykehuset Telemark HF ,9 % ,0 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,9 % ,3 % ,2 % Sykehuspartner HF ,0 % ,4 % ,4 % Sørlandet sykehus HF ,4 % ,1 % ,2 % Vestre Viken HF ,9 % ,5 % ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,5 % ,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % ,2 % ,4 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 41

42 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

43 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Januar 2018 Januar 2017 Januar 2016 Hittil i år 2018 Hittil i år 2017 Hittil i år 2016 Akershus universitetssykehus HF 8,8 % 8,9 % 8,6 % 8,8 % 8,9 % 8,6 % Oslo universitetssykehus HF 8,4 % 8,2 % 7,8 % 8,4 % 8,2 % 7,8 % Sunnaas sykehus HF 7,2 % 9,1 % 8,3 % 7,2 % 9,1 % 8,3 % Sykehusapotekene HF 7,2 % 8,1 % 7,0 % 7,2 % 8,1 % 7,0 % Sykehuset i Vestfold HF 8,0 % 7,9 % 7,5 % 8,0 % 7,9 % 7,5 % Sykehuset Innlandet HF 8,6 % 8,6 % 7,8 % 8,6 % 8,6 % 7,8 % Sykehuset Telemark HF 8,5 % 7,5 % 7,8 % 8,5 % 7,5 % 7,8 % Sykehuset Østfold HF 8,4 % 8,4 % 9,3 % 8,4 % 8,4 % 9,3 % Sykehuspartner HF 6,9 % 7,0 % 6,9 % 7,0 % Sørlandet sykehus HF 7,6 % 7,7 % 6,7 % 7,6 % 7,7 % 6,7 % Vestre Viken HF 8,4 % 8,6 % 7,6 % 8,4 % 8,6 % 7,6 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 6,6 % 6,6 % Helse Sør-Øst RHF 3,1 % 4,5 % 3,8 % 3,1 % 4,5 % 3,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 8,3 % 8,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 7,8 % 43

44 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Fast ansatte - deltid Fast ansatte Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % 90,9 % 21,8 % 91,8 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % 93,8 % 14,0 % 94,5 % Sunnaas sykehus HF ,6 % 90,6 % 19,5 % 91,8 % Sykehusapotekene HF ,1 % 95,6 % 10,3 % 97,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 86,6 % 29,3 % 88,9 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % 87,4 % 30,8 % 89,6 % Sykehuset Telemark HF ,0 % 87,4 % 33,0 % 89,0 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 86,3 % 35,2 % 87,5 % Sykehuspartner HF ,1 % 99,1 % 1,9 % 99,2 % Sørlandet sykehus HF ,5 % 86,8 % 29,4 % 89,0 % Vestre Viken HF ,3 % 89,3 % 28,4 % 90,4 % Helse Sør-Øst RHF ,8 % 99,3 % 1,2 % 99,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % 90,1 % 23,7 % 91,4 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 44

45 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat 2017 Budsjettavvik 2018 Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsestimat vs. Årsbudsjett Resultat Faktisk Budsjettavviavviavvik Budsjett- Budsjett- Faktisk Faktisk Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

46 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak, endring 2017 til 2018 Resultat per måned justert f or endrede pensjonskostnader - sammenligning 2017 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode Hittil i år per feb Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring Endring Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

47 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditetsutvikling 47

48 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer 2018 per helseforetak 48

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Tredje tertial 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Tertialrapport alle tabeller og figurer... 4 Oversiktstabell... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 5 Pasientbehandling...

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2011 kl 10.00-16.00

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 FORETAKSGRUPPEN SAMLET Resultat 2016 HSØ før oppdateringer februar DRG produktivitet 2016 HSØ Bemanning 2016

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer