Ledelsesrapport. Mars 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport. Mars 2017"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 9. Vedlegg 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2016 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 54,6 61,1 Fristbrudd 1,1% 1,1% Aktivitet ISF-poeng somatikk "Sørge for" (døgn, dag og polikl.) Legemidler Totalt antall ISF-poeng "sørge for" Utført i eget HF/sykehus Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Sum lønnkostnad ekskl pensjon Sykefravær (forrige måned) 8,0 % 7,8 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger Korrigert resultat

4 2. Statusbilde Statusbilde ISF-poeng "sørge for" somatikk (dag, døgn og poliklinikk) Driftsinntekter 20% 15% 10% 5% Driftskostnader 0% Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) -5% Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (rød linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. ISF-poeng sørge for somatikk: ISF-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4

5 3. Kvalitet og pasientbehandling Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 2016 Status hittil i år (gj.snitt) Ventetiden er redusert og pasienter opplever ikke fristbrudd 70 Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager (alle tjenesteområder) Pasienter opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 1,1 % 3% 2% 1% 0% Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% (oppdatert per 4. kvartal 2016) 3 % 4,2 % Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 100 % 81,4 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølgning av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet (sist oppdatert høst 2016) Der er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (tall i 1000 kr) ,0 % Budsjettavvik =

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Feb Mar HiÅ HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 53,4 52,8 53,7 63,5 74,0 62,2 74,6 Oslo universitetssykehus HF 62,4 57,3 61,1 71,0 91,0 66,6 85,4 Sunnaas sykehus HF 53,0 47,3 50,1 53,0 51,5 52,3 51,7 Sykehuset i Vestfold HF 53,1 51,7 53,7 58,7 62,3 56,8 62,7 Sykehuset Innlandet HF 45,9 44,5 46,3 56,5 65,2 53,1 62,3 Sykehuset Telemark HF 55,2 57,2 56,3 53,7 53,6 54,1 55,2 Sykehuset Østfold HF 53,0 54,2 53,6 62,3 71,7 57,6 69,5 Sørlandet sykehus HF 53,7 54,3 54,6 58,6 62,7 57,8 61,4 Vestre Viken HF 54,9 53,2 53,9 58,6 77,0 57,9 67,6 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 53,9 52,8 54,0 61,1 71,4 58,4 68,2 Betanien Hospital 71,5 66,3 65,1 60,0 52,0 67,8 62,0 Diakonhjemmet Sykehus 47,6 48,3 48,0 45,9 53,5 47,6 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 78,4 79,6 87,9 87,1 87,1 89,2 Martina Hansens Hospital 51,8 45,6 50,3 53,0 66,3 50,9 64,0 Revmatismesykehuset 69,8 61,5 64,8 70,0 68,2 65,9 73,0 Private rusinstitusjoner med avtale 81,0 89,0 78,5 56,0 80,2 54,5 71,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 54,1 53,7 54,6 61,1 71,2 59,0 68,4 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter menes ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet. 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager 95 Ventetid somatikk 70 Ventetid BUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB 65 Ventetid VOP 60 Ventetid TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav psykisk helsevern og TSB Krav psykisk helsevern og TSB 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 8

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Ventetid ventende uten rett - somatikk 9

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet «Topp 10» Per fagområde 10

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus 11

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 7% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 1,6 1,6 0,5 0,0 1,5 1,4 1,3 9,1 1,5 6,4 Oslo universitetssykehus HF 0,8 1,1 0,0 0,0 0,8 0,7 1,1 18,4 1,1 12,0 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 0,4 0,9 0,6 1,3 Sykehuset Innlandet HF 1,3 0,3 0,8 1,8 1,2 1,1 0,5 1,8 0,9 1,6 Sykehuset Telemark HF 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2 1,0 11,0 1,4 7,3 Sykehuset Østfold HF 2,0 0,9 0,0 0,0 1,9 1,7 2,5 2,7 2,6 2,6 Sørlandet sykehus HF 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 2,0 2,6 2,6 2,3 3,7 Vestre Viken HF 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,3 1,0 0,7 0,9 Betanien Hospital 0,0 0,0 0,2 0,3 1,9 0,2 1,7 Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 0,9 Martina Hansens Hospital 0,3 0,3 0,2 0,6 0,7 0,4 0,5 Revmatismesykehuset 0,8 0,8 0,9 1,6 0,6 1,1 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 5,2 4,4 3,2 2,1 2,5 3,7 1,9 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Mars ,0 0,4 0,2 1,1 1,0 1,1 1,1 6,1 1,2 4,3 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 8,0 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - somatikk 2,5 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - BUP 7,0 % 6,0 % 2,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 1,5 % 1,0 % 2,0 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Pasienter med helsehjelpen påstartet - VOP Pasienter med helsehjelpen påstartet - TSB 1,8 % 4,0 % 1,6 % 3,5 % 1,4 % 3,0 % 1,2 % 2,5 % 1,0 % 0,8 % 2,0 % 0,6 % 1,5 % 0,4 % 1,0 % 0,2 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter 14

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (2016 og hittil i år) 15

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (2016 og hittil i år) 16

17 3. Kvalitet og pasientbehandling Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 17

18 3. Kvalitet og pasientbehandling Brystkreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 18

19 3. Kvalitet og pasientbehandling Brystkreft pasienter til kirurgi 2016 tom mars Oslo universitetssykehus HF 469 pasienter OF4K = fra start pakkeforløp til operasjon, normert tid 27 dager Fin utvikling 19

20 Kvalitet og pasientbehandling Brystkreft pasienter til kirurgi 2016 tom mars Sørlandet Sykehus HF 195 pasienter OF4K = fra start pakkeforløp til operasjon, normert tid 27 dager Fin utvikling Opererte pasienter i tidsserie Mean: UCL: Mean: UCL: Mean: UCL: Mean: LCL: 0.94 UCL: EpiData Analysis Graph 20

21 3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 21

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pasienter til kirurgi 2016 og hittil i år Sykehuset Innlandet HF 275 pasienter OF4K = FRA START PAKKEFORLØP TIL OPERASJON, normert tid 35 dager Fin utvikling. 22

23 3. Kvalitet og pasientbehandling Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 23

24 3. Kvalitet og pasientbehandling Prostatakreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 24

25 3. Kvalitet og pasientbehandling Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Indikator 8D - Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november Endringene medførte at eksisterende indikator 8D hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Jan Feb HiÅ HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 84 % 82 % 83 % 79 % 64 % Oslo universitetssykehus HF 85 % 85 % 85 % 65 % 56 % Sunnaas sykehus HF 94 % 0 % 94 % 83 % 71 % Sykehuset i Vestfold HF 75 % 77 % 76 % 83 % 55 % Sykehuset Innlandet HF 83 % 84 % 84 % 86 % 65 % Sykehuset Telemark HF 87 % 86 % 86 % 81 % 64 % Sykehuset Østfold HF 69 % 64 % 67 % 62 % 57 % Sørlandet sykehus HF 76 % 77 % 76 % 77 % 61 % Vestre Viken HF 89 % 88 % 89 % 87 % 66 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 81 % 81 % 81 % 77 % 61 % Betanien Hospital 75 % 87 % 78 % 81 % 71 % Diakonhjemmet Sykehus 97 % 96 % 96 % 90 % 80 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 78 % 77 % 77 % 88 % 68 % Martina Hansens Hospital 97 % 97 % 97 % 97 % 39 % Revmatismesykehuset 92 % 87 % 90 % 84 % 69 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 81 % 81 % 81 % 78 % 61 % 25

26 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Andel korridorpasienter - somatikk Feb Mar HiÅ HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 2,0 % 1,8 % 2,0 % 1,1 % 5,3 % Oslo universitetssykehus HF 1,0 % 0,7 % 1,1 % 1,4 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,3 % 1,4 % 1,8 % 1,8 % 2,2 % Sykehuset Innlandet HF 1,6 % 1,1 % 1,5 % 1,0 % 1,1 % Sykehuset Telemark HF 1,5 % 0,9 % 1,3 % 2,6 % 3,2 % Sykehuset Østfold HF 2,5 % 3,0 % 2,3 % 1,7 % 2,9 % Sørlandet sykehus HF 0,8 % 1,6 % 1,2 % 0,5 % 0,5 % Vestre Viken HF 1,9 % 1,1 % 1,6 % 2,4 % 2,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,6 % 1,2 % 1,5 % 1,5 % 2,2 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,2 % 1,1 % 1,9 % 2,1 % 2,0 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,5 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 2,1 % 26

27 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel epikriser Tertialsvise tall på somatikk, psykisk helsevern og TSB per desember % 85% 80% 75% 70% 65% 60% 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel epikriser sendt innen syv dager hittil i år per desember 2016 Somatikk Psykisk helsevern TSB HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 80,3 % 80,3 % 79,0 % 82,3 % 86,2 % 91,2 % Oslo universitetssykehus HF 69,4 % 62,6 % 66,9 % 43,4 % 57,0 % 59,2 % Sunnaas sykehus HF 73,5 % 81,1 % Sykehuset i Vestfold HF 88,8 % 88,9 % 66,8 % 90,2 % 60,8 % 86,7 % Sykehuset Innlandet HF 85,2 % 86,3 % 80,8 % 88,8 % 82,6 % 82,4 % Sykehuset Telemark HF 80,1 % 77,8 % 75,8 % 59,8 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset Østfold HF 80,0 % 80,6 % 92,7 % 90,0 % 95,2 % 94,9 % Sørlandet sykehus HF 84,4 % 84,0 % 87,1 % 89,6 % 81,7 % 85,4 % Vestre Viken HF 86,6 % 86,6 % 79,8 % 79,0 % 61,3 % 76,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 80,6 % 79,2 % 79,4 % 79,0 % 72,7 % 78,9 % Betanien Hospital 70,2 % 64,8 % Diakonhjemmet Sykehus 89,6 % 87,0 % 79,1 % 77,9 % 93,0 % 93,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 92,0 % 87,7 % 92,6 % 93,6 % 87,0 % 95,3 % Martina Hansens Hospital 83,0 % 85,6 % Revmatismesykehuset 77,6 % 81,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 81,1 % 79,6 % 80,5 % 80,0 % 73,4 % 79,7 % 27

28 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 4,4 4,0 3,8 4,1 Oslo universitetssykehus HF 5,0 4,1 0,0 4,5 Sunnaas sykehus HF 4,5 4,1 3,9 4,1 Sykehuset i Vestfold HF 8,3 2,8 2,7 4,6 Sykehuset Innlandet HF 6,8 6,5 4,3 6,1 Sykehuset Telemark HF 3,7 3,4 2,9 3,3 Sykehuset Østfold HF 5,0 4,1 5,4 4,9 Sørlandet sykehus HF 2,8 2,6 2,6 2,7 Vestre Viken HF 3,3 3,1 3,5 3,3 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,1 4,2 3,7 4,4 Betanien Hospital 1,9 2,2 2,2 2,1 Diakonhjemmet Sykehus 2,6 2,8 2,5 2,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,0 1,0 1,0 1,0 Martina Hansens Hospital 2,5 2,4 1,7 2,2 Revmatismesykehuset 0,5 0,6 0,3 0,5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 4,9 4,0 3,4 4,2 28

29 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall henvisninger vurdert 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 29

30 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 98 % 98 % 98 % 98 % 97 % Oslo universitetssykehus HF 97 % 97 % 0 % 97 % 97 % Sunnaas sykehus HF 95 % 96 % 97 % 96 % 97 % Sykehuset i Vestfold HF 87 % 98 % 96 % 94 % 96 % Sykehuset Innlandet HF 86 % 88 % 96 % 89 % 98 % Sykehuset Telemark HF 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % Sykehuset Østfold HF 95 % 96 % 92 % 94 % 92 % Sørlandet sykehus HF 97 % 98 % 98 % 98 % 97 % Vestre Viken HF 98 % 99 % 99 % 99 % 96 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 93 % 95 % 97 % 95 % 96 % Betanien Hospital 99 % 98 % 99 % 99 % 94 % Diakonhjemmet Sykehus 99 % 98 % 99 % 98 % 99 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 99 % 99 % 99 % 99 % 98 % Martina Hansens Hospital 98 % 98 % 100 % 99 % 98 % Revmatismesykehuset 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 94 % 96 % 97 % 95 % 97 % 30

31 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger om pasientforløpet/pasientbehandlingen. 31

32 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn enn 14 dager å få ferdigbehandlet Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 32

33 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 8c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 33

34 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter Antall og andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Liggedøgn utskrivningsklare Hittil i år per mars Hittil i år per mars 2016 Totalt antall liggedøgn Andel Liggedøgn utskrivningsklare Totalt antall liggedøgn Akershus universitetssykehus HF ,5 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % ,2 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % ,5 % Sykehuset Telemark HF ,2 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,2 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,6 % Vestre Viken HF ,9 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % ,0 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % ,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % ,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,6 % ,0 % Andel 34

35 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ HiÅ 2016 Endring Endring i % Somatikk 55,3 62,2-6,9-11,1 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 45,6 46,2-0,6-1,4 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 50,0 51,6-1,5-3,0 % TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 41,1 38,3 2,7 7,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 54,6 61,1-6,5-10,6 % 35

36 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde hittil i år Per helseforetak/sykehus Ventetid hittil i år Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 65,0 56,0 51,8 33,6 54,1 52,7 47,0 49,8-16,7 % -6,0 % -9,3 % 48,1 % Oslo universitetssykehus HF 72,0 53,9 63,6 28,3 61,8 46,8 68,6 24,0-14,3 % -13,2 % 7,8 % -14,9 % Sunnaas sykehus HF 53,3 50,1-6,0 % Sykehuset i Vestfold HF 60,4 36,6 42,8 30,8 55,1 38,5 46,3 27,3-8,8 % 5,2 % 8,4 % -11,4 % Sykehuset Innlandet HF 57,6 39,5 47,6 31,0 46,5 41,2 46,3 42,4-19,2 % 4,3 % -2,7 % 37,0 % Sykehuset Telemark HF 54,1 45,1 44,9 39,4 57,1 46,8 43,6 34,6 5,5 % 3,8 % -2,8 % -12,0 % Sykehuset Østfold HF 63,6 49,4 53,2 24,7 54,3 46,8 57,0 26,4-14,7 % -5,2 % 7,1 % 7,0 % Sørlandet sykehus HF 59,8 39,6 38,3 31,1 55,8 42,9 39,0 27,6-6,7 % 8,4 % 1,9 % -11,3 % Vestre Viken HF 59,3 47,0 58,8 49,0 54,5 42,7 55,4 38,0-8,0 % -9,0 % -5,8 % -22,5 % Helse Sør-Øst RHF Mar 2016 Mar Endring i % 2016 til Betanien Hospital 60,0 65,1 8,5 % Diakonhjemmet Sykehus 47,6 35,3 51,2 44,7 49,5 38,5 57,4 44,9 4,0 % 8,9 % 12,0 % 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 95,9 51,1 71,1 51,9 86,2 56,2 48,6 51,3-10,1 % 10,0 % -31,6 % -1,1 % Martina Hansens Hospital 52,0 50,0-3,9 % Revmatismesykehuset 70,0 64,8-7,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 62,2 46,2 51,6 38,3 55,3 45,6 50,0 41,1-11,1 % -1,4 % -3,0 % 7,1 % 36

37 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde endring fra forrige år Per helseforetak/sykehus Ventetid Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 63,5 53,6 49,6 35,2 54,1 52,7 47,0 49,8-14,8 % -1,8 % -5,2 % 41,5 % Oslo universitetssykehus HF 67,6 46,8 58,3 32,2 61,8 46,8 68,6 24,0-8,6 % 0,0 % 17,7 % -25,3 % Sunnaas sykehus HF 52,3 50,1-4,4 % Sykehuset i Vestfold HF 58,3 38,5 42,8 28,7 55,1 38,5 46,3 27,3-5,5 % 0,2 % 8,2 % -4,9 % Sykehuset Innlandet HF 53,9 40,4 46,8 35,5 46,5 41,2 46,3 42,4-13,7 % 2,1 % -0,9 % 19,5 % Sykehuset Telemark HF 54,6 47,0 44,6 32,7 57,1 46,8 43,6 34,6 4,5 % -0,4 % -2,2 % 5,9 % Sykehuset Østfold HF 58,5 50,0 52,3 23,9 54,3 46,8 57,0 26,4-7,3 % -6,3 % 8,9 % 10,4 % Sørlandet sykehus HF 59,1 41,7 38,1 29,3 55,8 42,9 39,0 27,6-5,5 % 2,9 % 2,6 % -5,9 % Vestre Viken HF 58,8 44,3 56,8 41,8 54,5 42,7 55,4 38,0-7,2 % -3,6 % -2,5 % -9,1 % Helse Sør-Øst RHF 2016 Hittil i år - Mar Endring i % 2016 til HiÅ Betanien Hospital 67,8 65,1-4,1 % Diakonhjemmet Sykehus 49,6 36,5 50,7 38,4 49,5 38,5 57,4 44,9-0,2 % 5,4 % 13,3 % 16,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 94,9 52,2 62,8 52,5 86,2 56,2 48,6 51,3-9,1 % 7,6 % -22,7 % -2,2 % Martina Hansens Hospital 50,6 50,0-1,3 % Revmatismesykehuset 65,9 64,8-1,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 60,1 45,6 49,8 36,7 55,3 45,6 50,0 41,1-7,9 % 0,1 % 0,5 % 12,0 % 37

38 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ F årsestimat 2016 Endring Avvik i prosent F 2016 Årsestimat Endring Avvik i prosent Somatikk ,4 % ,2 % VOP ,4 % ,8 % BUP ,2 % ,6 % Psykisk helsevern ,6 % ,0 % TSB ,5 % ,0 % Med virkning fra 1.1. er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 38

39 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske konsultasjoner Mar 2016 Mar Endring i % 2016 til Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,9 % 25,7 % 17,8 % 24,3 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % 15,7 % 11,9 % 16,6 % Sunnaas sykehus HF ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 5,3 % -10,2 % 14,7 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % 11,1 % 15,9 % 0,3 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 13,6 % 23,5 % -7,8 % Sykehuset Østfold HF ,0 % 5,7 % -1,9 % 23,6 % Sørlandet sykehus HF ,5 % 13,5 % 9,6 % 52,7 % Vestre Viken HF ,9 % 7,5 % 12,8 % 15,9 % Helse Sør-Øst RHF ,6 % 7,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % 14,1 % 9,8 % 17,1 % Betanien Hospital ,9 % Diakonhjemmet Sykehus ,6 % 32,7 % 18,6 % 29,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % 19,8 % 13,1 % 17,2 % Martina Hansens Hospital ,5 % Revmatismesykehuset ,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % 15,4 % 10,2 % 17,5 % Med virkning fra 1.1. er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 39

40 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Poliklinikk akkumulert avvik mot fjoråret Per tjenesteområde Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - avvik mot fjoråret per Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent foretak HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,9% ,7% ,8% ,3% Oslo universitetssykehus HF ,5% ,7% ,9% ,6% Sunnaas sykehus HF ,7% Sykehuset i Vestfold HF ,2% ,3% ,2% ,7% Sykehuset Innlandet HF ,7% ,1% ,9% 18 0,3% Sykehuset Telemark HF ,2% ,6% ,5% ,8% Sykehuset Østfold HF ,0% 942 5,7% ,9% ,6% Sørlandet sykehus HF ,5% ,5% ,6% ,7% Vestre Viken HF ,9% ,5% ,8% ,9% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% ,6% 0 0,0% 543 7,0% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3% ,1% ,8% ,1% Betanien Hospital 306 4,9% Diakonhjemmet Sykehus ,6% ,7% ,6% ,6% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5% ,8% ,1% ,2% Martina Hansens Hospital ,5% Revmatismesykehuset ,4% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4% ,4% ,2% ,5% Med virkning fra 1.1. er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 40

41 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Bemanning Månedsverk per tjenesteområde Hittil i år Endring F 2016 til E Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2016 Endring Endring i % F 2016 Årsestimat Endring Endring i % Somatikk ,9% ,1% VOP ,2% ,3% BUP ,1% ,9% Psykisk helsevern ,8% ,4% Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ,2% ,8% Preshospitale tjenester ,4% ,6% Annet ,7% ,7% TOTAL ,4% ,2% Ved Oslo universitetssykehus er det fra 1.1. inntatt 220 månedsverk innen somatikk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. 41

42 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Bemanning per helseforetak Månedsverk per tjenesteområde akkumulert mot fjoråret Brutto månedsverk (utbetalt tid) Mar 2016 Mar Endring i % 2016 til Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,7 % 2,5 % -1,1 % -1,3 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % -0,2 % 4,5 % -2,3 % Sunnaas sykehus HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % -3,0 % -6,8 % -0,2 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % -3,6 % 2,5 % -2,3 % Sykehuset Telemark HF ,9 % -0,6 % 2,9 % -20,0 % Sykehuset Østfold HF ,4 % -2,2 % -2,5 % -2,8 % Sørlandet sykehus HF ,7 % -0,5 % 5,2 % 4,5 % Vestre Viken HF ,6 % -2,8 % 2,8 % -0,8 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % -1,2 % 1,1 % -1,2 % Ved Oslo universitetssykehus er det fra 1.1. inntatt 220 månedsverk innen somatikk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. 42

43 5. Aktivitet Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng 2016 ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2016 mot HiÅ Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per mars Avvik budsjett DRG (døgn) iht. "sørge for" ,6 % ,6 % ,3 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,9 % ,5 % ,3 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,6 % ,6 % ,3 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,2 % ,3 % ,2 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,1 % ,2 % ,0 % Nye legemidler ,2 % ,0 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,5 % ,6 % ,2 % ,2 % ,2 % ,2 % 43

44 5. Aktivitet Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % ISF-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,1 % ,6 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,9 % ,9 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,4 % ,6 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,3 % ,2 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,1 % ,1 % Nye legemidler ,0 % ,2 % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt ant ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,8 % ,5 % ,9 % ,2 % 44

45 5. Aktivitet Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % 0 0,0 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 1 0,0 % ,1 % Sunnaas sykehus HF ,7 % 0 0,0 % 42 3,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 0 0,0 % 688 5,0 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % 0 0,0 % ,4 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 800 2,0 % 833 8,3 % Sykehuset Østfold HF ,5 % 0 0,0 % ,0 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,5 % ,0 % Vestre Viken HF ,3 % 0 0,0 % ,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,1 % ,5 % Betanien Hospital ,3 % 0 0,0 % - 9-0,8 % Diakonhjemmet Sykehus ,3 % 4 0,0 % 332 6,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % ,5 % 83 1,8 % Martina Hansens Hospital ,3 % 0 0,0 % ,0 % Revmatismesykehuset ,4 % ,0 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,1 % ,2 % ,3 % Kjøp fra andre helseregioner ,6 % - 1 0,0 % ,9 % Kjøp fra private avtaleparter ,6 % 0 0,0 % ,9 % Fritt behandlingsvalg ,2 % 20 6,7 % 11 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,2 % ,2 % ,3 % Legemidler ,1 % 0 0,0 % ,2 % Nye legemidler ,2 % 0 0,0 % Endring HiÅ Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,5 % ,2 % ,6 % 45

46 5. Aktivitet Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Mars Mars måned Avvik i prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,6 % ,4 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % ,0 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % 506 5,9 % Sykehuset Telemark HF ,5 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,5 % 516 9,6 % Sørlandet sykehus HF ,4 % ,7 % Vestre Viken HF ,0 % 834 9,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % ,6 % Betanien Hospital ,2 % ,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,7 % ,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,6 % Martina Hansens Hospital ,9 % ,2 % Revmatismesykehuset ,7 % 4 3,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,8 % Kjøp fra andre helseregioner ,2 % ,9 % Kjøp fra private avtaleparter ,4 % ,8 % Fritt behandlingsvalg ,4 % 6 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,3 % ,6 % Legemidler ,1 % ,5 % Nye legemidler ,0 % Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,8 % ,4 % 46

47 5. Aktivitet Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Mars ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,5 % ,3 % ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % ,4 % ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,0 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % ,8 % ,4 % Sykehuset Telemark HF ,6 % ,1 % ,6 % Sykehuset Østfold HF ,7 % ,6 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,0 % ,4 % ,9 % Vestre Viken HF ,5 % ,1 % ,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % ,9 % ,3 % Diakonhjemmet Sykehus ,4 % ,0 % ,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % ,3 % ,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus VOP BUP TSB Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent ,9 % ,3 % ,2 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,9 % ,3 % ,7 % 47

48 5. Aktivitet Aktivitet psykisk helsevern og TSB Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng (hittil i år) Faktisk HiÅ Mars VOP BUP TSB VOP BUP TSB VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,3 4,2 7,8 Oslo universitetssykehus HF ,5 4,2 10,6 Sykehuset i Vestfold HF ,4 3,5 6,1 Sykehuset Innlandet HF ,9 4,1 8,4 Sykehuset Telemark HF ,2 4,3 8,1 Sykehuset Østfold HF ,7 3,8 6,3 Sørlandet sykehus HF ,3 3,8 7,0 Vestre Viken HF ,0 4,6 5,9 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 4,1 7,6 Diakonhjemmet Sykehus ,2 4,4 9,0 Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 4,0 5,8 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Antall polikliniske konsultasjoner Antall ISF-poeng Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng ,4 4,1 7,6 48

49 5. Aktivitet Aktivitet ISF-poeng fritt behandlingsvalg Mars ISF-poeng fritt behandlingsvalg Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinisk virksomhet Total Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

50 5. Aktivitet Aktivitet Fritt behandlingsvalg ISF-poeng og pasientbehandling Fritt behandlingsvalg - ISF-poeng og antall behandlinger ISF-poeng - Pasienter bosatt i egen region behandlet innen Fritt behandlingsvalg Mars Hittil i år Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinisk virksomhet Totalt antall ISF-poeng 6 Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Faktisk Årsestimat Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

51 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % 0 0,0 % ,9 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 0 0,0 % ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % 0 0,0 % ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % ,1 % ,7 % Sykehuset Telemark HF ,7 % ,1 % ,2 % Sykehuset Østfold HF ,9 % ,8 % ,0 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,5 % Vestre Viken HF ,2 % 0 0,0 % ,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % ,5 % ,4 % Betanien Hospital ,7 % 600 2,5 % 306 4,9 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 949 1,4 % ,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % 0 0,0 % ,5 % Martina Hansens Hospital ,7 % 0 0,0 % ,5 % Revmatismesykehuset ,5 % ,4 % ,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,5 % ,5 % 51

52 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % 0 0,0 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % 0 0,0 % ,3 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 0 0,0 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % ,7 % ,1 % Sykehuset Telemark HF ,2 % ,8 % ,6 % Sykehuset Østfold HF ,1 % 0 0,0 % 942 5,7 % Sørlandet sykehus HF ,9 % 0 0,0 % ,5 % Vestre Viken HF ,6 % 0 0,0 % ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,2 % ,3 % ,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % 509 0,1 % ,5 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,5 % ,4 % ,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % 0 0,0 % ,8 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,2 % ,9 % 52

53 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,8 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % 0 0,0 % ,9 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,8 % 0 0,0 % ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,0 % ,9 % Sykehuset Telemark HF ,7 % 555 2,0 % ,5 % Sykehuset Østfold HF ,1 % 0 0,0 % ,9 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,6 % Vestre Viken HF ,9 % 0 0,0 % ,8 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,2 % ,8 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,6 % 110 0,9 % ,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % 0 0,0 % ,1 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,2 % ,2 % 53

54 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner TSB Polikliniske konsultasjoner TSB Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % 0 0,0 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,6 % 0 0,0 % ,6 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,8 % 0 0,0 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % ,6 % 18 0,3 % Sykehuset Telemark HF ,6 % ,9 % ,8 % Sykehuset Østfold HF ,6 % 0 0,0 % ,6 % Sørlandet sykehus HF ,9 % ,1 % ,7 % Vestre Viken HF ,6 % 0 0,0 % ,9 % Helse Sør-Øst RHF ,5 % ,3 % 543 7,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,0 % ,6 % ,1 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,4 % 150 1,7 % ,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % 0 0,0 % ,2 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % ,6 % ,5 % 54

55 5. Aktivitet Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.17 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Mars Hittil i år Endring HiÅ 2016 Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,3 % ,6 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,6 % ,2 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,1 % ,7 % ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % ,4 % ,5 % ,5 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,6 % 167 2,6 % 140 0,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,7 % 456 0,3 % ,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,3 % ,8 % 7 0,5 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,2 % ,9 % ,2 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,9 % 3 0,9 % 16 1,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,4 % ,3 % 588 1,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,1 % ,8 % 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,0 % ,2 % ,2 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % ,6 % 46 2,3 % 0 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,8 % ,2 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,7 % 3 0,7 % 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,3 % ,5 % ,6 % 55

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Tredje tertial 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Tertialrapport alle tabeller og figurer... 4 Oversiktstabell... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 5 Pasientbehandling...

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR 058-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2011 kl 10.00-16.00

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR 084-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer