Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)"

Transkript

1 Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager Jan 2016 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 2017 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 2018 Feb Mar Apr Somatikk VOP BUP TSB Mål somatikk Mål øvrig April 2018 Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelp påstartet Somatikk VOP BUP TSB Totalt Hiå 2018 Hiå 2017 Hiå Akershus universitetssykehus 58,2 52,1 55,1 39,6 57,4 58,6 54,3 65,3 57,5 62,1 Oslo universitetssykehus 57,8 45,2 56,1 30,6 57,1 58,0 60,4 69,9 60,3 66,6 Sunnaas sykehus 58,2 58,2 57,0 50,5 52,1 55,5 52,3 Sykehuset i Vestfold 64,2 43,2 47,0 27,1 61,8 58,3 53,2 59,0 54,7 56,8 Sykehuset Innlandet 52,4 45,2 55,2 28,5 52,0 51,9 46,6 56,0 49,5 53,1 Sykehuset Telemark 53,9 48,3 50,4 30,6 53,3 54,2 56,5 52,5 56,6 54,0 Sykehuset Østfold 63,6 53,4 51,4 25,0 62,6 58,4 53,7 62,4 55,8 57,6 Sørlandet sykehus 61,8 47,1 34,5 31,7 60,3 58,6 54,5 58,3 56,6 57,7 Vestre Viken 59,3 48,7 58,8 51,0 58,7 57,9 54,2 58,9 56,6 57,9 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58,6 47,9 51,8 34,1 57,7 56,9 54,0 60,6 55,8 58,4 Betanien Hospital 61,6 61,6 70,3 62,9 66,3 68,0 67,8 Diakonhjemmet Sykehus 59,7 51,1 83,9 31,1 58,5 57,3 49,1 46,6 53,3 47,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 90,0 55,8 61,7 37,1 82,1 83,2 79,1 86,6 81,6 87,1 Martina Hansens Hospital 56,1 56,1 57,7 49,9 51,6 52,1 50,6 Revmatismesykehuset 71,7 71,7 66,5 63,8 67,6 63,3 65,9 Private institusjoner med avtale 60,3 62,0 60,8 81,5 57,5 60,3 54,5 Helse Sør-Øst inkl private ideelle sykehus og private institusjoner 59,5 49,0 53,2 37,1 58,6 58,0 54,8 61,0 56,7 59,0 For de private institusjonene er ventetider for somatikk, og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes på disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten. 1

2 Pasientene opplever ikke fristbrudd Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 3,5 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 3,0 % Andel fristbrudd 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Somatikk VOP BUP TSB April 2018 HiÅ HiÅ HiÅ Andel fristbrudd pasienter helsehjelp påstartet Somatikk VOP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus 3,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 2,7 % 2,3 % 1,4 % 1,2 % 3,4 % 1,4 % Oslo universitetssykehus 0,9 % 0,4 % 3,2 % 0,0 % 0,9 % 1,1 % 0,8 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % Sunnaas sykehus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Sykehuset i Vestfold 1,9 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 0,5 % 1,0 % 0,6 % Sykehuset Innlandet 2,5 % 0,7 % 0,0 % 2,6 % 2,4 % 2,0 % 1,1 % 0,5 % 1,4 % 0,8 % Sykehuset Telemark 1,4 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % 1,4 % Sykehuset Østfold 2,5 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 1,5 % 1,6 % 2,5 % 1,7 % 2,5 % Sørlandet sykehus 2,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 1,9 % 1,8 % 2,3 % 2,4 % 2,2 % Vestre Viken 2,2 % 0,3 % 0,6 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % 0,8 % 0,3 % 1,5 % 0,7 % Betanien Hospital 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % Diakonhjemmet Sykehus 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % Martina Hansens Hospital 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,2 % 0,5 % 0,2 % 0,3 % Revmatismesykehuset 1,3 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,0 % 1,1 % Private institusjoner med avtale 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,4 % 5,5 % 1,6 % 2,8 % 2,4 % 1,8 % 3,0 % Helse Sør-Øst med private ideelle sykehus og private institusjoner 1,9 % 0,2 % 0,7 % 1,3 % 1,8 % 1,6 % 1,1 % 1,0 % 1,6 % 1,2 % 2

3 Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter - topp 5 fagområder Antall fristbrudd helsehjelp påstartet - topp 5 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) Urologi Øyesykdommer Fordøyelsessykdommer Antall fristbrudd ventende pasienter - topp 5 Blodsykdommer (hematologi) Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp Fordøyelsessykdommer Øyesykdommer Barnesykdommer Barnesykdommer Antall fristbrudd Fagområder - topp 5 helsehjelp påstartet Barnesykdommer 44 Fordøyelsessykdommer 17 Øyesykdommer 16 Urologi 9 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 5 Totalsum 91 Fagområder - topp 5 Antall fristbrudd ventende pasienter Barnesykdommer 73 Øyesykdommer 30 Fordøyelsessykdommer 16 Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 10 Blodsykdommer (hematologi) 8 Totalsum 137 Sykehuset Østfold HF 3

4 Antall og andel passert planlagt tid Helseforetak Helse Sør-Øst Totalt antall planlagte kontakter Kontakter med ikke passert planlagt tid Kontakter med passert planlagt tid Andel passert planlagt tid Akershus universitetssykehus ,0 % Oslo universitetssykehus ,2 % Sykehuset Innlandet ,9 % Sykehuset i Vestfold ,5 % Sørlandet sykehus ,7 % Sykehuset Telemark ,5 % Sunnaas sykehus ,4 % Sykehuset Østfold ,8 % Vestre Viken ,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % Diakonhjemmet Sykehus ,9 % Betanien Hospital ,9 % Martina Hansen Hospital ,5 % Sykehuset Østfold HF 4

5 Utvikling antall kontakter med passert planlagt tid jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Sykehuset Østfold HF 5

6 Passert planlagt tid Andel og antall passert planlagt tid - topp 15 fagområder Andel passert planlagt tid Antall Fagområde Ahus OUS SI SIV SS ST SØ VV Ahus OUS SI SIV SS ST SØ VV Hjertesykdommer 30,2 % 3,1 % 10,0 % 11,0 % 0,2 % 2,4 % 31,2 % 15,1 % Øyesykdommer 0,0 % 7,6 % 20,7 % 9,0 % 12,7 % 0,0 % 3,7 % 15,5 % Øre-nese-hals sykdommer 19,8 % 4,1 % 9,2 % 1,1 % 13,8 % 13,1 % 21,6 % 16,9 % Nevrologi 16,4 % 14,5 % 21,9 % 8,5 % 20,3 % 6,5 % 48,0 % 3,2 % Fordøyelsessykdommer 15,8 % 3,5 % 12,2 % 22,1 % 9,3 % 20,2 % 5,1 % 13,7 % Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 15,4 % 5,3 % 3,6 % 7,2 % 8,3 % 17,1 % 13,8 % 3,8 % Lungesykdommer 32,4 % 9,0 % 7,2 % 26,6 % 14,9 % 3,3 % 25,1 % 9,8 % Endokrinologi 31,9 % 0,7 % 6,5 % 14,5 % 8,8 % 3,1 % 27,8 % 21,4 % Barnesykdommer 9,9 % 7,7 % 2,9 % 14,0 % 10,3 % 7,3 % 16,5 % 6,9 % Psykisk helsevern voksne 4,4 % 3,0 % 3,8 % 0,6 % 5,8 % 5,5 % 8,5 % 3,1 % Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 2,4 % 5,7 % 2,3 % 2,4 % 2,7 % 2,6 % 5,0 % 6,0 % Gastroenterologisk kirurgi 15,4 % 5,7 % 3,9 % 17,7 % 9,5 % 2,3 % 18,8 % 5,2 % Urologi 21,2 % 2,6 % 1,8 % 6,8 % 5,9 % 3,2 % 9,7 % 10,8 % Psykisk helsevern barn og unge 4,2 % 3,9 % 6,3 % 0,2 % 2,3 % 5,9 % 6,9 % 7,6 % Onkologi 2,1 % 1,2 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 4,4 % 5,3 % 1,2 % Totalsum 15,7 % 5,2 % 8,7 % 9,1 % 8,5 % 8,1 % 15,6 % 10,4 % Sykehuset Østfold HF 6

7 Andel med fast time eller tentativ dato de neste 6 måneder 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Tentativ dato Tildelt time mai jun jul aug sep okt 2018 Sykehuset Østfold HF 7

8 Pasientsikkerhet Sykehuset Østfold HF Mar Apr Hittil i år Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning (ansiennitetsdato) til vurdering av henvisningen er fullført Gj.sn.tid for prioriteringsvurdering for måneden 4,84 5,47 5,29 Antall henvisninger som er vurdert samme måned Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Tot.ant. dok.mer enn 14 dager gamle Herav: ant legedok. mer enn 14dgr Herav: ant. sykepleiedok. mer enn 14dgr Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Ant. pas.med åpen henvisningsper. u/ ny kontakt Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 72,2 % 74,2 % 5a Andel korridorpasienter - somatikk 4,3 % 3,0 % 4,4 % Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november Endringene medførte at eksisterende indikator hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Sykehuset Østfold HF 8

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst, HF Januar tom april 2018 Ledelsesrapport - april

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Bryst kreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst, HF Januar tom april 2018 Ledelsesrapport - april

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst Januar tom april 2018 Ledelsesrapport - april

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst Januar tom april 2018 Ledelsesrapport - april

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Prostata kreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst Januar tom april 2018 Ledelsesrapport - april

14 Utvikling i andel avslag VOP 14

15 Utvikling i andel avslag VOP 15

16 Utvikling i andel avslag VOP 16

17 Utvikling i andel avslag BUP 17

18 Utvikling i andel avslag TSB 18

19 Utvikling i antall tvangsvedtak 19

20 Utvikling i antall tvangsvedtak

21 Utvikling antall tvangsvedtak 4-8c 21

22 Utvikling antall tvangsvedtak 4-8d 22

23 Utvikling antall beltelegginger 23

24 Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider og polikliniske konsultasjoner Sykehuset Østfold HF Somatikk VOP BUP TSB Ventetider (pasienter som har fått helsehjelpen påstartet) Apr antall dager hittil i år 59,4 51,0 49,9 24,9 Faktisk 2017 (per desember) 56,5 52,0 53,6 24,4 % endring HiÅ ,2 % -1,8 % -7,0 % 2,1 % Polikliniske konsultasjoner Apr antall hittil i år % endring hittil i år ,4 % -3,8 % 0,2 % 5,9 % Faktisk 2017 (per desember) Estimat % endring faktisk estimat ,5 % 9,2 % 11,2 % 7,7 % Sykehuset Østfold HF 24

25 Prioritering av psykisk helsevern og TSB Aktivitet døgn, dag og poliklinikk - alle tjenesteområder Somatikk Sykehuset Østfold HF Faktisk Budsjett % Faktisk Budsjett Budsjettavvik Budsjettavvik Avvik i prosent Estimat Budsjett Avvik % HiÅ 2017 Endring % Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,4 % ,6 % ,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,0 % ,3 % ,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,1 % ,2 % ,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % ,7 % ,0 % ,4 % VoP - Psykisk helsevern for voksne herav "Raskere tilbake" ,0 % ,0 % ,0 % 0 20 Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,4 % ,0 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,9 % ,0 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,5 % ,3 % ,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,5 % ,1 % ,8 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge herav "Raskere tilbake" ,0 % ,0 % ,0 % 0 0 Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,6 % ,0 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,2 % ,0 % ,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,3 % ,0 % ,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,6 % ,0 % ,2 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Apr 2018 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Antall utskrivninger døgnbehandling ,1 % ,0 % ,0 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,9 % ,0 % ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,4 % ,0 % ,9 % Sykehuset Østfold HF 25

26 Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider Ventetid Apr 2018 HiÅ Faktisk Hittil i år HiÅ 2017 Endring Endring i prosent Somatikk 63,6 59,4 54,3 5,1 9,3 % VOP 53,4 51,0 47,0 4,1 8,7 % BUP 51,4 49,9 56,8-7,0-12,3 % TSB 25,0 24,9 26,2-1,2-4,7 % Sykehuset Østfold HF 26

27 Aktivitet somatikk Antall ISF-poeng Totalt antall ISF- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,5% -2,6% 0,1% 1,3% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2018 F 2016 F 2017 F 2018 ISF-poeng "sørge for" Sykehuset Østfold HF Faktisk Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2018 Budsjett % Faktisk Budsjett Budsjettavvik Budsjettavvik % Estimat Budsjett Avvik % HiÅ 2017 Døgnbehandling ,4% ,9% ,0% ,0% Dagbehandling ,2% ,9% ,0% ,8% Poliklinisk virksomhet ,7% ,1% ,0% ,4% Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,7% ,3% ,0% ,5% Herav "Raskere tilbake" ,0% ,0% ,0% 0 13 Herav Fritt behandlingsvalg ,0% ,0% ,0% 0 0 Herav kjøp fra andre helseregioner ,4% ,0% ,0% ,8% Herav kjøp fra private kommersielle sykehus/and ,0% ,0% ,0% 0 0 Legemidler ,1% ,0% ,0% ,8% Nye legemidler ,1% ,0% ,0% 296 Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,4% ,2% ,0% ,9% Endring % Snitt HSØ 1,1% Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk) fra egen og andre regioner ,6% ,2% ,0% ,6% Sykehuset Østfold HF 27

28 Bemanning Månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2018 F 2015 F 2016 F 2017 F 2018 Sykehuset Østfold HF Faktisk Denne periode Hittil i år (gjennomsnitt) Årsestimat vs årsbudsjett (gjennomsnitt) Hittil i år Budsjett Budsjettavvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Budsjettavvik Avvik i prosent Estimat Budsjett Avvik Avvik i prosent HIÅ2017 Endring Avvik i prosent Somatikk ,2% ,8% ,6% ,9% VoP ,8% ,2% ,2% ,2% BUP ,7% ,9% ,0% ,3% Psykisk helsevern ,5% ,1% ,2% ,4% Tverrfaglig spesialisert rusbehandlin ,9% ,6% ,2% ,7% Preshospitale tjenester ,2% ,2% ,5% ,4% Annet ,0% ,7% TOTAL ,8% ,7% ,5% ,8% Negativt budsjettavvik er her et mindreforbruk ift budsjett. Innleie inngår ikke i månedsverkene. Sykehuset Østfold HF 28

29 Bemanning Sum lønn ekskl pensjon og innleie helsepersonell Sum lønn ekskl pensjon og innleie Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2018 F 2016 F 2017 F Innleid arbeidskraft Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2018 F 2016 F 2017 F 2018 Sykehuset Østfold HF 29

30 7. Produktivitet ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2017 og 2018 Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng 3,0 ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,69 1,74 1,31 1,28 0,91 0,95 1,78 1,84 1,84 1,79 1,70 1,75 1,69 1,74 1,66 1,66 1,91 1,95 1,59 1,59 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2017 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017 Akershus universitetssykehus HF ,74 1,69 Oslo universitetssykehus HF ,28 1,31 Sunnaas sykehus HF ,95 0,91 Sykehuset i Vestfold HF ,84 1,78 Sykehuset Innlandet HF ,79 1,84 Sykehuset Telemark HF ,75 1,70 Sykehuset Østfold HF ,74 1,69 Sørlandet sykehus HF ,66 1,66 Vestre Viken HF ,95 1,91 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,59 1,59 Ledelsesrapport - april

31 Resultat Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykehuset Østfold HF 31

32 Effekter av utsettelse Vestby Gjennomsnittlig 3 pasienter per dag med indeks 1,1 i 123 dager: Tapte ISF-inntekter: Økte gjestepasientkostnader: Totalt Reduksjon i forbruksmateriell og medikamenter (anslag basert på økning ibudsjett) Nettoeffekt

33 Klinisk farmakologi Oversikt oversendt fra helsedirektoratet viser en nedgang i forhold til klinisk farmakologi. Sykehuset Østfold har stort volum innenfor dette fagområdet. Vi har derimot ikke analyser innenfor medisinsk genetikk og får derfor ikke kompensert inntektstapet. Fagområde Helår 2017 Helår 2018 Forskjell i % Immunologi og transfusjo % Klinisk Farmakologi % Medisinsk Biokjemi % Medisinsk Genetikk % Medisinsk Mikrobiologi % Samlet %

34 Produksjon poliklinikk, Intern og ekstern Antall analyser Januar Februar Mars April

35 HELFO inntekter Senter for laboratoriemedisin kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Det er fjernet per mnd jan-sep 2017 fra opprinnelige inntekter pga stjernetakster og feilfakturering akuttmottak

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR 066-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Tredje tertial 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Tertialrapport alle tabeller og figurer... 4 Oversiktstabell... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 5 Pasientbehandling...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR 058-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 FORETAKSGRUPPEN SAMLET Resultat 2016 HSØ før oppdateringer februar DRG produktivitet 2016 HSØ Bemanning 2016

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 22.4.2015 Styresak 41-2015 Virksomhetsrapport nr. 3-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft. Vedlegg styresak

Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft. Vedlegg styresak Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft Vedlegg styresak 76-2018 Ventetid BUP Ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet Ventetid avviklede BUP HSØ 2016 2017 2018 Akershus universitetssykehus

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 28.2.2018 Sak nr: 04/2018 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering desember 20/januar 2018 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer