Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2016 Kvalitet Ventetid 56,7 59,0 Fristbrudd 1,6% 1,2% Aktivitet ISF-poeng somatikk "Sørge for" (døgn, dag og polikl.) Legemidler Totalt antall ISF-poeng "sørge for" Utført i eget HF/sykehus ISF-poeng psykisk helsevern og TSB - "sørge for" Psykisk helsevern TSB Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Sum lønnskostnad ekskl pensjon Sykefravær (forrige måned) 7,7 % 7,4 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat

4 1. Oppsummering Målekort Resultater (ØBAK) Denne periode Hittil i år Året Måloppnåelse Måloppnåelse Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål Kvalitet Ventetid - somatikk 56, , Aktivitet Ventetid - VOP 43, , Ventetid - BUP 45, , Ventetid - TSB 28, , Fristbrudd - somatikk 1,4 % 0 % 1,7 % 0 % 0 % Fristbrudd - VOP 0,5 % 0 % 0,4 % 0 % 0 % Fristbrudd - BUP 0,2 % 0 % 0,5 % 0 % 0 % Fristbrudd - TSB 1,4 % 0 % 0,9 % 0 % 0 % Korridorpasienter somatikk 1,2 % 0 % 1,1 % 0 % 0 % Andel kontakter passert planlagt tid 8,2 % 0 % 0 % Andel nye pasienter i pakkeforløp 73,1 % 70 % 70 % Andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer Andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" - somatikk 64,4 % 70 % 70 % 69,4 % 70 % 70 % Bemanning Brutto månedsverk Sykefravær (forrige måned) 7,7 % 7,4 % Økonomi Resultat (tall i kr) Bemanning: 220 månedsverk innen somatikk ved OUS som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet er trukket ut i 2017 for å se den reelle utviklingen fra Polikliniske konsultasjoner: Overgang til rapportering av ISF-godkjente opphold medfører at det ikke er sammenlignbarhet mellom aktiviteten i 2016 og 2017 for PHV og TSB. 4

5 2. Statusbilde Statusbilde ISF-poeng "sørge for" somatikk (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (rød linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. ISF-poeng sørge for somatikk: ISF-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 5

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Desember 2017 HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 57,5 53,3 45,6 32,9 56,7 57,5 62,1 74,7 62,1 74,7 Oslo universitetssykehus HF 58,0 40,0 63,2 27,4 57,3 60,3 66,6 85,3 66,6 85,3 Sunnaas sykehus HF 55,1 55,1 55,5 52,3 51,7 52,3 51,7 Sykehuset i Vestfold HF 59,9 36,0 35,8 19,9 57,6 54,7 56,8 62,7 56,8 62,7 Sykehuset Innlandet HF 48,4 40,8 44,7 25,1 47,9 49,5 53,1 62,3 53,1 62,3 Sykehuset Telemark HF 58,0 47,5 41,8 31,8 57,0 56,6 54,0 55,3 54,0 55,3 Sykehuset Østfold HF 52,7 42,6 53,9 20,1 52,0 55,8 57,6 69,5 57,6 69,5 Sørlandet sykehus HF 58,0 41,0 29,9 30,9 56,8 56,6 57,7 61,2 57,7 61,2 Vestre Viken HF 57,5 42,1 48,6 31,1 56,5 56,6 57,9 67,6 57,9 67,6 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 55,9 43,6 45,3 26,5 55,0 55,8 58,4 68,2 58,4 68,2 Betanien Hospital 64,5 64,5 68,0 67,8 61,5 67,8 61,5 Diakonhjemmet Sykehus 52,7 34,8 35,2 37,4 49,8 53,3 47,6 54,7 47,6 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 82,7 51,9 49,1 42,1 77,4 81,6 87,1 89,2 87,1 89,2 Martina Hansens Hospital 49,7 49,7 52,1 50,6 64,4 50,6 64,4 Revmatismesykehuset 57,9 57,9 63,3 65,9 73,2 65,9 73,2 Private institusjoner m/avtale 34,7 38,6 60,3 54,5 72,4 54,5 72,4 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 56,5 43,7 45,2 28,4 55,5 56,7 59,0 68,4 59,0 68,4 For de private institusjonene er ventetider for somatikk, og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes på disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten. 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager 95 Ventetid somatikk 70 Ventetid BUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB 65 Ventetid VOP 60 Ventetid TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 25 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav psykisk helsevern og TSB Krav psykisk helsevern og TSB 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 8

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Ventetid ventende uten rett - somatikk 9

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per fagområde 10

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus 11

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 7% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 2,2 0,3 0,0 0,0 2,0 3,4 1,4 4,8 1,4 4,8 Oslo universitetssykehus HF 0,9 1,2 0,0 0,0 0,9 1,1 1,0 7,4 1,0 7,4 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 1,3 1,2 0,0 4,4 1,3 1,0 0,6 0,8 0,6 0,8 Sykehuset Innlandet HF 1,3 0,0 1,1 0,0 1,2 1,4 0,8 0,7 0,8 0,7 Sykehuset Telemark HF 1,1 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3 1,4 4,2 1,4 4,2 Sykehuset Østfold HF 0,8 0,7 0,0 0,0 0,7 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 Sørlandet sykehus HF 2,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 Vestre Viken HF 2,5 0,8 0,0 0,0 2,4 1,6 0,7 0,5 0,7 0,5 Betanien Hospital 0,5 0,5 0,3 0,2 0,7 0,2 0,7 Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,2 0,7 0,0 14,3 0,4 0,1 0,0 0,5 0,0 0,5 Martina Hansens Hospital 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Revmatismesykehuset 0,9 0,9 1,0 1,1 0,7 1,1 0,7 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 3,7 2,2 1,8 3,0 6,7 3,0 6,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Desember 2017 HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ ,4 0,5 0,2 1,4 1,3 1,6 1,2 2,7 1,2 2,7 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 4,5 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - somatikk 2,5 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - BUP 4,0 % 3,5 % 2,0 % 3,0 % 2,5 % 1,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Pasienter med helsehjelpen påstartet - VOP 1,4 % 4,0 % 1,2 % 3,5 % 1,0 % 3,0 % 0,8 % 2,5 % 0,6 % 2,0 % 1,5 % 0,4 % 1,0 % 0,2 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter 14

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall og andel passert planlagt tid 15

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Utvikling antall kontakter med passert planlagt tid Første måling for indikatoren var september 2016 pga overgang til ny og forbedret definisjon, mens det i mai ble inkludert tall fra Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Tall fra de to sykehusene utgjør om lag pasienter per måned. 16

17 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel med fast eller tentativ time 6 måneder fram i tid 17

18 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med passert planlagt tid 18

19 3. Kvalitet og pasientbehandling Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (2017 tom desember) 19

20 3. Kvalitet og pasientbehandling Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (2017 tom desember) 20

21 3. Kvalitet og pasientbehandling Regional oversikt alle pakkeforløp kreft (2017 tom desember) 21

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst (2017 tom desember) 22

23 3. Kvalitet og pasientbehandling Brystkreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom desember) 23

24 3. Kvalitet og pasientbehandling Brystkreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom desember) 24

25 3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom desember) 25

26 3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom desember) 26

27 3. Kvalitet og pasientbehandling Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom desember) 27

28 3. Kvalitet og pasientbehandling Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom desember) 28

29 3. Kvalitet og pasientbehandling Prostatakreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom desember) 29

30 3. Kvalitet og pasientbehandling Prostatakreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom desember) 30

31 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk Nov Des HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 0,0 % 0,9 % 1,2 % 0,9 % 2,7 % Oslo universitetssykehus HF 0,8 % 0,5 % 0,7 % 1,3 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,5 % 2,7 % 2,1 % 1,3 % 1,6 % Sykehuset Innlandet HF 1,0 % 0,6 % 1,0 % 0,9 % 0,7 % Sykehuset Telemark HF 0,9 % 0,6 % 0,8 % 1,7 % 3,0 % Sykehuset Østfold HF 3,4 % 3,8 % 2,7 % 1,1 % 2,4 % Sørlandet sykehus HF 1,2 % 0,9 % 1,1 % 0,6 % 0,4 % Vestre Viken HF 1,5 % 1,5 % 1,2 % 1,6 % 2,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,6 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,7 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,6 % 2,9 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,5 % 31

32 3. Kvalitet og pasientbehandling Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november Endringene medførte at eksisterende indikator hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Okt Nov HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 76 % 71 % 76 % 75 % 63 % Oslo universitetssykehus HF 82 % 80 % 83 % 67 % 57 % Sunnaas sykehus HF 87 % 90 % 88 % 77 % 72 % Sykehuset i Vestfold HF 84 % 81 % 81 % 73 % 59 % Sykehuset Innlandet HF 82 % 78 % 82 % 84 % 68 % Sykehuset Telemark HF 87 % 84 % 86 % 78 % 64 % Sykehuset Østfold HF 74 % 73 % 71 % 62 % 57 % Sørlandet sykehus HF 82 % 79 % 77 % 76 % 61 % Vestre Viken HF 83 % 86 % 84 % 83 % 71 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 81 % 79 % 80 % 75 % 63 % Betanien Hospital 87 % 88 % 80 % 74 % 67 % Diakonhjemmet Sykehus 90 % 94 % 93 % 90 % 79 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 75 % 64 % 70 % 82 % 71 % Martina Hansens Hospital 95 % 98 % 97 % 96 % 42 % Revmatismesykehuset 85 % 84 % 84 % 85 % 73 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 81 % 79 % 80 % 76 % 63 % 32

33 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2017 HiÅ 2016 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,1 4,2 3,7 5,4 5,5 5,4 5,8 5,1 5,3 6,3 4,1 4,4 5,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 4,9 4,0 3,5 5,2 5,2 5,2 5,6 4,9 5,1 5,9 3,9 4,3 4, Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 93 % 95 % 97 % 92 % 93 % 93 % 92 % 94 % 93 % 94 % 96 % 95 % 94 % 96 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 94 % 96 % 97 % 92 % 93 % 93 % 93 % 94 % 94 % 94 % 96 % 96 % 94 % 96 % 33

34 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 34

35 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger om pasientforløpet/pasientbehandlingen. 35

36 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Prioriteringsregelen status hittil i år per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Helseforetak / sykehus Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF -8,0 % -5,2 % -0,4 % 18,9 % 1,6 % -3,8 % -2,8 % 2,4 % 0,6 % 1,5 % -0,2 % 1,4 % Oslo universitetssykehus HF -9,9 % 2,4 % 8,0 % -19,9 % 1,0 % -9,6 % -5,3 % -2,8 % 0,8 % 0,4 % 4,1 % 1,5 % Sunnaas sykehus HF 6,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF -3,6 % 0,2 % 4,4 % -10,2 % 2,9 % -9,5 % -23,6 % -0,9 % 0,2 % -1,5 % -8,8 % 0,9 % Sykehuset Innlandet HF -7,4 % 5,6 % 5,0 % -2,6 % 3,5 % -7,5 % -5,4 % -12,5 % 0,0 % -1,7 % 3,0 % -1,2 % Sykehuset Telemark HF 4,9 % 4,2 % -1,8 % 12,4 % 2,5 % -3,2 % -16,4 % -30,8 % -2,2 % -1,6 % -1,0 % -17,1 % Sykehuset Østfold HF -3,5 % 4,0 % 2,4 % 2,1 % 3,9 % -2,8 % -6,4 % 2,0 % -0,1 % -2,5 % -14,8 % -3,3 % Sørlandet sykehus HF -2,0 % 8,8 % -6,0 % -0,6 % 2,8 % 2,4 % -3,0 % 8,8 % 1,0 % -0,4 % 3,9 % 1,6 % Vestre Viken HF -2,5 % 1,6 % 0,4 % -10,2 % 3,6 % -3,9 % -18,6 % 3,0 % 1,6 % -3,1 % -2,3 % -1,2 % Helse Sør-Øst RHF 126,4 % 12,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen -4,6 % 2,0 % 1,1 % -2,2 % 2,4 % -3,6 % -10,4 % -0,3 % 0,5 % -1,0 % -1,6 % -0,2 % Betanien Hospital 0,2 % 10,2 % Diakonhjemmet Sykehus 13,4 % -4,0 % 23,7 % 17,5 % 1,0 % -7,8 % -3,5 % -7,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus -6,2 % 4,4 % -16,6 % -12,2 % 10,4 % -5,1 % -1,7 % -7,0 % Martina Hansens Hospital 2,8 % 3,4 % % endring hittil i år Ventetider Polikliniske konsultasjoner Bemanning Revmatismesykehuset -4,0 % -1,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus -4,2 % 2,5 % 0,5 % 0,5 % 2,6 % -3,9 % -9,8 % -0,8 % 36

37 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2017 HiÅ 2016 Endring Endring i % Somatikk 57,6 60,1-2,5-4,2 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 46,7 45,6 1,1 2,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 50,0 49,8 0,3 0,5 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 36,8 36,7 0,2 0,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 56,7 59,0-2,3-3,9 % 37

38 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Ventetid hittil i år Des 2016 Des 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 63,5 53,6 49,6 35,2 58,4 50,8 49,4 41,9-8,0 % -5,2 % -0,4 % 18,9 % Oslo universitetssykehus HF 67,6 46,8 58,3 32,2 60,9 48,0 62,9 25,8-9,9 % 2,4 % 8,0 % -19,9 % Sunnaas sykehus HF 52,3 55,5 6,1 % Sykehuset i Vestfold HF 58,3 38,5 42,8 28,7 56,2 38,5 44,7 25,8-3,6 % 0,2 % 4,4 % -10,2 % Sykehuset Innlandet HF 53,9 40,4 46,8 35,5 49,9 42,6 49,1 34,5-7,4 % 5,6 % 5,0 % -2,6 % Sykehuset Telemark HF 54,6 47,0 44,6 32,7 57,3 49,0 43,8 36,8 4,9 % 4,2 % -1,8 % 12,4 % Sykehuset Østfold HF 58,5 50,0 52,3 23,9 56,5 52,0 53,6 24,4-3,5 % 4,0 % 2,4 % 2,1 % Sørlandet sykehus HF 59,1 41,7 38,1 29,3 57,9 45,3 35,8 29,2-2,0 % 8,8 % -6,0 % -0,6 % Vestre Viken HF 58,8 44,3 56,8 41,8 57,3 45,0 57,0 37,5-2,5 % 1,6 % 0,4 % -10,2 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen (vc) 59,4 45,4 49,0 32,2 56,7 46,3 49,6 31,5-4,6 % 2,0 % 1,1 % -2,2 % Betanien Hospital 67,8 68,0 0,2 % Diakonhjemmet Sykehus 49,6 36,5 50,7 38,4 56,3 35,0 62,7 45,2 13,4 % -4,0 % 23,7 % 17,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 94,9 52,2 62,8 52,5 89,0 54,5 52,4 46,1-6,2 % 4,4 % -16,6 % -12,2 % Martina Hansens Hospital 50,6 52,1 2,8 % Revmatismesykehuset 65,9 63,3-4,0 % 38

39 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde - endring fra forrige år Per helseforetak/sykehus Ventetid Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 63,5 53,6 49,6 35,2 58,4 50,8 49,4 41,9-8,0 % -5,2 % -0,4 % 18,9 % Oslo universitetssykehus HF 67,6 46,8 58,3 32,2 60,9 48,0 62,9 25,8-9,9 % 2,4 % 8,0 % -19,9 % Sunnaas sykehus HF 52,3 55,5 6,1 % Sykehuset i Vestfold HF 58,3 38,5 42,8 28,7 56,2 38,5 44,7 25,8-3,6 % 0,2 % 4,4 % -10,2 % Sykehuset Innlandet HF 53,9 40,4 46,8 35,5 49,9 42,6 49,1 34,5-7,4 % 5,6 % 5,0 % -2,6 % Sykehuset Telemark HF 54,6 47,0 44,6 32,7 57,3 49,0 43,8 36,8 4,9 % 4,2 % -1,8 % 12,4 % Sykehuset Østfold HF 58,5 50,0 52,3 23,9 56,5 52,0 53,6 24,4-3,5 % 4,0 % 2,4 % 2,1 % Sørlandet sykehus HF 59,1 41,7 38,1 29,3 57,9 45,3 35,8 29,2-2,0 % 8,8 % -6,0 % -0,6 % Vestre Viken HF 58,8 44,3 56,8 41,8 57,3 45,0 57,0 37,5-2,5 % 1,6 % 0,4 % -10,2 % Helse Sør-Øst RHF 2016 Hittil i år - Des 2017 Endring i % 2016 til HiÅ 2017 Betanien Hospital 67,8 68,0 0,2 % Diakonhjemmet Sykehus 49,6 36,5 50,7 38,4 56,3 35,0 62,7 45,2 13,4 % -4,0 % 23,7 % 17,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 94,9 52,2 62,8 52,5 89,0 54,5 52,4 46,1-6,2 % 4,4 % -16,6 % -12,2 % Martina Hansens Hospital 50,6 52,1 2,8 % Revmatismesykehuset 65,9 63,3-4,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 60,1 45,6 49,8 36,7 57,6 46,7 50,0 36,8-4,2 % 2,5 % 0,5 % 0,5 % 39

40 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ Endring Avvik i prosent Somatikk ,6 % VOP ,9 % BUP ,8 % Psykisk helsevern ,9 % TSB ,8 % Med virkning fra er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk 2017 er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. Selv om man etter innføring av ISF for PHV og TSB fortsetter å rapportere antall inntektsgivende kontakter som uttrykk for aktivitet, innebærer innføringen av ISF et brudd med hva som blir regnet som aktivitet. Før innføringen av ISF rapporterte man HELFO-godkjente konsultasjoner, mens man etter innføringen rapporterer ISF-godkjente opphold. Bruddet består i hovedsak av at et ISF-godkjent opphold kan bestå av flere konsultasjoner, konsultasjoner som tidligere ble rapportert som selvstendige HELFO-godkjente konsultasjoner. Dette reduserer antall godkjente konsultasjoner. Videre består bruddet av krav til endret registrering av gruppebehandling, etter innføringen av ISF skal hver deltaker i gruppen i hver seanse registreres med selvstendige opphold, mens man tidligere registrerte gruppekonsultasjonen kun på en av deltakerne. Dette trekker antall opphold opp. 40

41 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske konsultasjoner Hittil i år 2016 Hittil i år 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,6 % -3,8 % -2,8 % 2,4 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % -9,6 % -5,3 % -2,8 % Sunnaas sykehus HF ,4 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % -9,5 % -23,6 % -0,9 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % -7,5 % -5,4 % -12,5 % Sykehuset Telemark HF ,5 % -3,2 % -16,4 % -30,8 % Sykehuset Østfold HF ,9 % -2,8 % -6,4 % 2,0 % Sørlandet sykehus HF ,8 % 2,4 % -3,0 % 8,8 % Vestre Viken HF ,6 % -3,9 % -18,6 % 3,0 % Helse Sør-Øst RHF ,4 % 12,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % -3,6 % -10,4 % -0,3 % Betanien Hospital ,2 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % -7,8 % -3,5 % -7,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % -5,1 % -1,7 % -7,0 % Martina Hansens Hospital ,4 % Revmatismesykehuset ,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,6 % -3,9 % -9,8 % -0,8 % Med virkning fra er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk 2017 er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 41

42 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Bemanning Månedsverk per tjenesteområde Hittil i år Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Endring Endring i % Somatikk ,5% VOP ,0% BUP ,6% Psykisk helsevern ,1% Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere ,2% Preshospitale tjenester ,5% Annet ,2% TOTAL ,0% 220 månedsverk innen somatikk ved OUS som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet er trukket ut i 2017 for å se den reelle utviklingen fra

43 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Bemanning per helseforetak Månedsverk per tjenesteområde akkumulert mot fjoråret Brutto månedsverk (utbetalt tid) Hittil i år 2016 (snitt) Hittil i år 2017 (snitt) Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,6 % 1,5 % -0,2 % 1,4 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % 0,4 % 4,1 % 1,5 % Sunnaas sykehus HF ,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % -1,5 % -8,8 % 0,9 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % -1,7 % 3,0 % -1,2 % Sykehuset Telemark HF ,2 % -1,6 % -1,0 % -17,1 % Sykehuset Østfold HF ,1 % -2,5 % -14,8 % -3,3 % Sørlandet sykehus HF ,0 % -0,4 % 3,9 % 1,6 % Vestre Viken HF ,6 % -3,1 % -2,3 % -1,2 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5 % -1,0 % -1,6 % -0,2 % 220 månedsverk innen somatikk ved OUS som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet er trukket ut i 2017 for å se den reelle utviklingen fra

44 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Kostnader per tjenesteområde (hittil i år per tertial) Per 3. tertial Kostnader per tjenestområde eksklusive avskrivninger, legemidler og pensjon Endring Endring % Somatikk ,2 % VOP ,8 % BUP ,4 % Psykisk helsevern ,8 % TSB ,3 % Annet ,7 % Sum alle tjenesteområder ,3 % Kostnader per tjenestområde eksklusive avskrivninger, legemidler og pensjon 3% 2% 2% 1% 1% 0% -1% Somatikk VOP BUP TSB Annet -1% -2% -2% Endring HiÅ 2016 til 2017 Endring F 2016 til E

45 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Kostnader per tjenesteområde (hittil i år per tertial) Eksklusive avskrivninger, legemidler og pensjon Per helseforetak/sykehus Kostnader per tjenesteområde Per 3. tertial 2016 Per 3. tertial 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,0 % 6,0 % -0,8 % -3,4 % Oslo universitetssykehus HF ,6 % 7,4 % -1,1 % 4,0 % Sunnaas sykehus HF ,9 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % 0,6 % 1,0 % -0,6 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % -0,7 % 2,9 % -1,1 % Sykehuset Telemark HF ,7 % 2,3 % 1,2 % -13,9 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 1,6 % -0,2 % 0,1 % Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF ,3 % 2,1 % 2,0 % -1,4 % Vestre Viken HF ,6 % -2,0 % -0,9 % -3,9 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 2,4 % 11,3 % -1,0 % Elimineringer Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % 1,8 % 1,4 % -1,3 % 45

46 5. Aktivitet Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2016 mot HiÅ 2017 ISF (døgn) iht. "sørge for" ,5 % ,5 % ISF (dag) iht. "sørge for" ,8 % ,1 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" ,3 % ,7 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,6 % ,9 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,9 % ,2 % Nye legemidler ,5 % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,6 % ,5 % ,3 % ,9 % 46

47 5. Aktivitet Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % ISF-poeng pasientbehandling ISF (døgn) iht. "sørge for" ,9 % ,5 % ISF (dag) iht. "sørge for" ,3 % ,8 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" ,9 % ,3 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,0 % ,6 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,3 % ,9 % Nye legemidler ,4 % ,5 % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,1 % ,6 % ,8 % ,3 % 47

48 5. Aktivitet Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,5 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % Sunnaas sykehus HF ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % Sykehuset Telemark HF ,2 % Sykehuset Østfold HF ,0 % Sørlandet sykehus HF ,4 % Vestre Viken HF ,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % Betanien Hospital ,4 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % Martina Hansens Hospital ,5 % Revmatismesykehuset ,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % Kjøp fra andre helseregioner ,0 % Kjøp fra private avtaleparter ,1 % Fritt behandlingsvalg ,2 % Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,6 % Legemidler ,9 % Nye legemidler ,5 % Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,6 % Endring HiÅ Endring Prosent 676 0,8 % ,1 % 21 0,4 % 163 0,3 % ,1 % 898 2,3 % ,5 % ,6 % ,0 % ,1 % ,3 % ,0 % 221 1,2 % 8 0,1 % ,6 % ,0 % ,3 % 281 2,7 % ,9 % ,2 % ,5 % 48

49 5. Aktivitet Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Desember 2017 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF ,1 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % ,9 % Sunnaas sykehus HF ,6 % - 9-1,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % 70 0,9 % Sykehuset Telemark HF ,0 % ,2 % Sykehuset Østfold HF ,2 % ,4 % Sørlandet sykehus HF ,4 % ,5 % Vestre Viken HF ,4 % ,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % ,5 % Betanien Hospital ,0 % ,8 % Diakonhjemmet Sykehus ,3 % ,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,0 % 82 5,5 % Martina Hansens Hospital ,6 % - 7-1,2 % Revmatismesykehuset ,0 % ,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,4 % Kjøp fra andre helseregioner ,5 % ,9 % Kjøp fra private avtaleparter ,1 % ,0 % Fritt behandlingsvalg ,9 % - 1 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,0 % ,1 % Legemidler ,3 % ,3 % Nye legemidler ,4 % 892 Desember måned Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,1 % ,8 % 49

50 5. Aktivitet Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Desember hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % ,3 % ,8 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % ,8 % ,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % ,0 % ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % ,5 % ,3 % Sykehuset Telemark HF ,1 % ,7 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,4 % ,6 % ,2 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,5 % ,6 % Vestre Viken HF ,4 % ,6 % ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % ,1 % ,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,3 % ,7 % ,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % ,5 % ,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,9 % ,0 % ,3 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,7 % ,0 % ,3 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 50

51 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Hittil i år Polikliniske konsultasjoner somatikk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,6 % Sunnaas sykehus HF ,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % Sykehuset Telemark HF ,5 % Sykehuset Østfold HF ,4 % Sørlandet sykehus HF ,7 % Vestre Viken HF ,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % Betanien Hospital ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % Martina Hansens Hospital ,9 % Revmatismesykehuset ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % Endring HiÅ Endring Prosent ,6 % ,4 % 86 2,4 % ,9 % ,5 % ,5 % ,9 % ,8 % ,6 % ,5 % ,2 % 655 1,0 % ,4 % ,4 % ,7 % ,7 % 51

52 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner VOP Hittil i år Polikliniske konsultasjoner VOP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,1 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % Sykehuset Telemark HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,2 % Sørlandet sykehus HF ,2 % Vestre Viken HF ,1 % Helse Sør-Øst RHF ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % Endring HiÅ Endring Prosent ,8 % ,5 % ,5 % ,5 % ,2 % ,8 % ,4 % ,9 % ,4 % ,0 % ,8 % ,1 % ,3 % 52

53 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,0 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % Sykehuset Telemark HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,3 % Sørlandet sykehus HF ,8 % Vestre Viken HF ,5 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,9 % Endring HiÅ Endring Prosent ,8 % ,3 % ,6 % ,4 % ,4 % ,4 % ,0 % ,6 % ,4 % ,5 % ,7 % ,8 % 53

54 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner TSB Polikliniske konsultasjoner TSB Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,1 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,8 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % Sykehuset Telemark HF ,4 % Sykehuset Østfold HF ,7 % Sørlandet sykehus HF ,3 % Vestre Viken HF ,8 % Helse Sør-Øst RHF ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % Endring HiÅ Endring Prosent 643 2,4 % ,8 % ,9 % ,5 % ,8 % 538 2,0 % ,8 % 925 3,0 % ,9 % ,3 % ,6 % ,0 % ,8 % 54

55 5. Aktivitet Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.17 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Desember 2017 Hittil i år Endring HiÅ Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,4 % ,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,5 % ,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,1 % ,0 % ,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % ,8 % ,7 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,1 % ,0 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,5 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,2 % ,5 % 13 3,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,3 % ,3 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,9 % ,8 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,5 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,7 % ,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,9 % ,8 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,1 % ,2 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,9 % ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,1 % ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,0 % ,8 % D Prosent 55

56 5. Aktivitet Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak HiÅ Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF ,7% ,1% ,2% ,1% Oslo universitetssykehus HF ,6% ,2% ,5% ,1% Sunnaas sykehus HF 127 3,6% Sykehuset i Vestfold HF ,9% ,6% ,0% ,8% Sykehuset Innlandet HF ,6% ,4% ,2% ,9% Sykehuset Telemark HF ,5% ,6% ,6% ,4% Sykehuset Østfold HF ,4% ,2% ,3% ,7% Sørlandet sykehus HF ,7% ,2% ,8% ,3% Vestre Viken HF ,7% ,1% ,5% ,8% Helse Sør-Øst RHF ,4% ,4% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,7% ,1% ,5% ,6% Betanien Hospital ,7% Diakonhjemmet Sykehus ,6% ,7% ,6% ,6% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1% ,8% ,4% ,7% Martina Hansens Hospital ,9% Revmatismesykehuset ,1% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8% ,3% ,9% ,0% 56

57 5. Aktivitet ISF-poeng psykisk helsevern og TSB budsjettavvik hittil i år Desember hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % ,3 % ,8 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % ,8 % ,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % ,0 % ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % ,5 % ,3 % Sykehuset Telemark HF ,1 % ,7 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,4 % ,6 % ,2 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,5 % ,6 % Vestre Viken HF ,4 % ,6 % ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % ,1 % ,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,3 % ,7 % ,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % ,5 % ,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,9 % ,0 % ,3 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 57

58 6. Bemanning Bemanning Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Ved Oslo universitetssykehus er det fra inntatt 220 månedsverk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. Desember 2017 Hittil i år per des (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ per des Endring Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,5 % 51 0,8% Oslo universitetssykehus HF ,7 % ,8 % 371 2,0% Sunnaas sykehus HF ,4 % ,6 % ,3% 778 Sykehusapotekene HF ,4 % ,9 % 9 1,4% 842 Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,6 % ,5% Sykehuset Innlandet HF ,5 % ,5 % ,5% Sykehuset Telemark HF ,2 % ,1 % ,2% Sykehuset Østfold HF ,6 % ,1 % ,4% Sykehuspartner HF ,7 % ,3 % ,0% Sørlandet sykehus HF ,2 % ,4 % 61 1,1% Vestre Viken HF ,5 % ,0 % 30 0,4% Helse Sør-Øst RHF ,8 % ,3 % - 1-0,6% 173 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % ,9 % 249 0,4% %-vis endring Totalt antall ansatte per des (snitt) 58

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR 084-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR 058-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 007-2018 FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft. Vedlegg styresak

Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft. Vedlegg styresak Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft Vedlegg styresak 76-2018 Ventetid BUP Ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet Ventetid avviklede BUP HSØ 2016 2017 2018 Akershus universitetssykehus

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR 066-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Tredje tertial 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Tertialrapport alle tabeller og figurer... 4 Oversiktstabell... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 5 Pasientbehandling...

Detaljer

SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER AUGUST

SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER AUGUST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. september 2018 SAK NR 076-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER AUGUST 2018 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapport

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer