God butikk for Steen & Strøm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God butikk for Steen & Strøm"

Transkript

1 Et kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Utgave n. 0/ Gd butikk f Steen & Støm Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap valgte SY Psjekt Øknmi. Side Gi fleksibilitet g handlingsm Sjøkatvekets GS ammeavtale. Side Stømlinjefmet fvaltning, dift g vedlikehld NTE ha vannkaftvek, tansfmatstasjne g vindtubine å vedlikehlde. Side Dimensjneingsvektøy f ekstemsituasjne Statikk, dynamikk, stabilitet, jdskjelvanalyse g dimensjneing av betng, stål g te utføes på den kmplette D-mdellen hs Rambøll. Side 0/ SY-nytt

2 Bukevennlighet i alle ledd T handle ikke m teknlgi. Det handle m menneske. Lede Ette å i T-bansjen kan jeg slå fast følgende. T handle ikke m teknlgi, det handle m menneske. Det e menneske sm lage T-løsningene, g det e menneske sm benytte dem. Det e menneske sm få pbleme med løsningene, g det e menneske sm hjelpe til å løse pblemene. Det e menneske sm selge løsningene, g det e menneske sm kjøpe dem. Det handle m elasjne g kmmunikasjn, g det handle m bukevennlighet. Alle leveandøe vil hevde at ens egne T-løsninge e bukevennlige. Altenativet e vel helle dålig. en hva skal til f at en løsning e bukevennlig? De viktigste elementene e at løsningen e lett å læe, lett å buke g lett å huske. Det må gå askt å læe seg å buke en ny løsning. Enkel buk bø ikke keve sælig kusing g innføing. Løsningen må væe effektiv å buke. Bakgunnen f at man innføe nye løsninge e sm egel en målsetting m effektivitet, pduktivitet, standadiseing g kntll. Sist men ikke minst må løsningen væe lett å huske. ange løsninge e kun spadisk i buk, g da må man kunne state pp løsningen uten å læe seg alt på nytt. Dette keve at løsningen må følge standade f bukegensesnitt g bukeinteaksjn, g ligne på ande løsninge man buke. tillegg må løsningen væe elativt feilfi, elle i det minste så feiltleant at bukee unngå å gjøe mange feil g at eventuelle feil ikke få katastfale følge. ngen løsninge e feilfie, men måten feil ppte på avgjø m løsningen e bukevennlig elle ikke. T-løsninge skal i tillegg væe tiltalende g behagelige å buke. Dette e en subjektiv følelse hs bukeen sm fte kan væe vanskelig å definee, men sm ha mye å si f ttalinntykket. Fagebuk, designelemente g vesikt e viktige ingediense f å ppnå den iktige følelsen. Vi i Ncnsult nfmasjnssysteme legge st vekt på å lage bukevennlige løsninge. Dette gjø vi i tett kntakt med våe kunde. Det å sette seg inn i g fstå kundens behv e helt avgjøende f at løsningen skal ppleves bukevennlig. tillegg benytte vi anekjente teknlgie g beste paksis nå vi utvikle g kvalitetssike løsninge g bukepplevelse. inst like viktig sm bukevennlige løsninge, e at vi sm leveandø ppleves sm bukevennlig. Vi skal møte våe kunde med espekt g vennlighet. Vi skal væe punktlige g etteettelige. Vi skal ha effektive utine g infmasjn sm e lett å fstå. Det skal væe enkelt g bukevennlig å væe kunde hs Ncnsult nfmasjnssysteme. Det handle m å gjøe det enkelt g det handle m menneske. Keep it SY. Båd Henes Administeende diektø nfmasjnssysteme SY-nytt 0/

3 nnhld GS OG EENDOSGEBYR > Gi fleksibilitet g handlingsm f Sjøkatveket > Paktiv g effektiv innføing av eiendmsskatt i Hemne kmmune > Nyhet: SY Winap Gennsyn > Nyhet: SY Winap Landmåling FORVALTNNG, DRFT OG VEDLKEHOLD > Det dnæ seg i Fedikstad g på Hvale > Fisk eiendmsfvaltning ved Helse Begen > Stømlinjefmet fvaltning, dift g vedlikehld ved NTE ANBUD, KALKYLE OG PROSJEKTSTYRNG > Cnst: Ndnsk entepenøsuksess > Omsgsbygg Osl KF, Enta, etvann, kea g T Flesland velge SY Psjekt Øknmi > Gd butikk f Steen & Støm > Nsk Pisbk i alle kanale B OG KONSTRUKSJON > Ny metde gi stekt fbedet mengdekvalitet fa B > Ww-fakt på Statils buk av hypelinke i FDV > Dimensjneingsvektøy f ekstemsituasjne Kvitebjøn Tll A Kllsnes Hulda Veslefikk Visund Tjeldbegdden Gullfaks A Gullfaks B Gullfaks C Kistin 0/ SY-nytt Sleipne A Sleipne B Heidun Åsgad A Åsgad B Sne B Nne Sne A Leisme/Ca Statfjd C Statfjd B Statfjd C

4 ka n D nnin gen sg t Ski ppe gt gt ns Ki ke g t Bl e i k m s G s nge K > > h R : : l d n d Fl G s su øy Blindskjæben Fl R s 0 m s 0 Kaantenehavna m d lv n de Ka Bleikøya Bleikøya Oc s gg Da R m esk > Cy jæ Gesshlmen W m Fl W (piv) Fl W s G Sandtangen 0 m VQ() W s n e SY-nytt 0/ Daggeskjæg n 0 G R e m g m Fl R s i n 0 0 p p m : S Vade R eidianstøtte W Sandtangen Lindøya t () 0 > Slippe R > : vade tt () t k : u Hvedøya ( 0 ) hp u u ZZ () 0 Klsteuin > Galteskjæ ih Slipp t : Slippe mh h i Bjøvika G Kavingen Oc s s Kavingdynga QW R Tingvallagunnen WG m V R v Kavingdynga 0 ø Kavingdynga W V Vippetangen > Kavingen Unsuveyed aea : W m Fl G s kke sjømålt G VQ W t Akeshus gt gt sg Kavingsanden m ns dhu kn Bannskjæskaaet Rå bu > : nse Tll Filipstad Famnes Pi Lsskisse Kntaskjæet Ake bygge Lsskisse Akeshus festning Akeshus sltt kke sjømålt Unsuveyed aea Pipevika Festnings plassen Gi fleksibilitet g handlingsm ien unkedamsve l R se n gens aina nkes tz g Rådhuset Dmkike t Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Unde Wk in Cy

5 GS g eiendmsgeby aad s gt Gønlan v Z NS, sm vant den ffentlige an i våes sammen budsknkuansen med undeleveandøen Gegaf AS, ble kntakten f t å, med psjn tilkjent f t nye å. Den nske Opea vika Lhavna Stammekntakt Avtalen innebæe både psjektledelse i Sjøkatvekets løpende g deltakelse g nye psjekte innen teknlgi-, psess- g viksmhetsutvikling. Avtalen ha vedi på mellm en anslått Gønlia t g ti milline kne pe å, hvav estimet te milline føste ået. Søenga kn f å finne Gam smatee g «sløsefie» måte å femstille pdukte g tjeneste på. kke sjømålt Unsuveyed aea - vika Kntakt i NS: Bispe Shipbaie kke sjømålt Heman vesen, Sjøkatveket Det ande e et minde psjekt f å ppgadee våe intene pgamvaesysteme. det tedje psjektet tenge vi kmpetent hjelp fa NS til å utede g planlegge en målekampanje på Svalbad. Sjøkatvek i vedensklasse Statens katvek Sjø ha ansvaet Sjømannssklen ppmåling av alle nske hav- g f kystmåde, inklusive plae favann. Viksmheten med 0 ansatte, lkaliset i Stavange, e den eneste autisete pdusenten av ffisielle sjøkat i Nge. Sjøkatveket femstå i dag sm et av vedens ledende g mest espektete, g benyttes fte sm efeanse i pduksjnen Kngshavnav sjøelatete pdukte veden ve. Unde abeid l 0 m s R s ben un d Unde abeid Wk in pgess Skape handlingsm Vi ha et veldig høyt aktivitetsnivå intent, slik at alle våe intene essuse e allket. Uten ekstene kefte klae vi ikke å få gjennmføt det vi ønske, ftsette vesen. Det e gunnen til at vi buke ekstene knsulente til en del ppgave. Hvedsaklig psjekte sm e veldefinete med hensyn til stat g slutt. På denne måten få vi figjt egne essuse til å skape handlingsm f ss selv. Vi ha vanskelig f å ansette flk fdi budsjettene vaiee. Dessuten e abeidsmakedet i Stavange spengt på alle måte. Det i seg selv e gså et pblem. Fleksibel dning Ramme-avtalen definee en amme f hva Sjøkatveket ha tenkt å ta ut. nnenf denne kan de fleksibelt benytte NS sine knsulente nå behvet e de. De slippe demed å gå gjennm samme tidkevende innkjøpsutine hve gang de behøve hjelp. Hvf ble NS valgt? Utgangspunktet va beslutningsgunnlaget vi hadde, fklae Heman vesen. Fakte sm gikk på pis, faglige kvalifikasjne, ppdagsfståelse g espnstid. NS va ikke den billigste g helle ikke den dyeste av knkuentene, men de scet best på de kvalitative faktene. Det gjde utslaget i NS sin favø, sie han. Det va egentlig liten fskjell på knkuentene, men NS takk det lengste stået på gunn av sine faglige kvalifikasjne, beømme Heman vesen. llustasjnen vise et utsnitt av sjøkatet ve Osl havn. ed dette havnekatet vant Statens katvek Sjø føstepisen unde den intenasjnale katgafiknkuansen tidligee i å. 0 Cy Sjusøya 0 Wk in pgess E Det kmme til å bli mange flee psjekte ette hvet, fespeiles det. Kntakten med NS e en ammeavtale med ganske vide amme g gi Sjøkatveket stt m f fleksibilitet. l l psjekte ange jen i ilden, kan l Ogpsjektdiektø de ha mangeheman vesen i Statens Katvek Sjø, ftelle: med te kn Vi e alleede i gang sulentppdag de NS e invlvet. Det ene deie seg m å innføe LEAN i viksmheten, et anekjent metdevek Z weig Statens Katvek Sjø, gså kjent sm Sjøkatveket, ha inngått en mfattende ammeavtale med NS m leveing av it tjeneste. Hensikten med avtalen e å figi egne essuse g skape handlingsm f flee nye psjekte sm i sin tu vil føe til enda bede sjøkattjeneste. 0 Osl Sentalstasjn Sch l B 0/ SY-nytt

6 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Paktiv g effektiv innføing av eiendmsskatt nnføing av eiendmsskatt e aldi ppulæt. en nå kmmuneplitikene føst ha vedtatt det, bø det i alle fall gjøes så effektivt g ettfedig sm mulig. Hemne kmmune gjø det Kntakt i NS: Kmmunen, sm ligge sø/vest i Sø-Tøndelag, ut mt Tndheimsleia, vet alt m dette. Hemne kmmune innføte eiendmsskatt f et begenset måde undt kmmunesenteet alleede i g utvide nå til hele kmmunen fa... Vakke kystkmmune ed nabe sm øe g Rmsdal i sø/vest g Hita i nd, bestå Hemne kmmune av 0 km² vennlig g vakke kystnatu. Det alle meste gisgendt bebdd. Av de ca..00 innbyggene b næmee / i tettstedet Kyksæteøa, ca., times kjøetu fa Tndheim. Behv f nytt system - Ette et kmmunalt vedtak i desembe m å utvide eiendmskatteplikten til hele kmmunen, ble det klat f ss at vi måtte ha et nytt it-system sm kunne håndtee støe kav til nøyaktighet g infmasjn til publikum, sie Jale Tøndel, knsulent ved avdelingen f teknisk, landbuk g miljø. På vegne av kemnekntet ha hans avdeling ansvaet med å innhente gunnlagsmateialet f eiendmsskatten. Kmmunen ha i - å bukt SY PAktiv til å autmatisee fvaltningen av gebye f vann, avløp, slam g feiing. Nytt system nye mulighete - Ettesm vi ha væt gdt fnøyd med disse fagmdulene ble det natulig f ss å fespøe NS gså m mdulen f eiendmsskatt, ftsette Tøndel. - Blant annet på gunn av alle kundedataene vi ha bygget pp siden 00. Vi ønske natuligvis å gjenbuke disse i best mulig gad. Av disse gunne valgte Hemne kmmune å gå f NS sin løsning f eiendmsskatt, g fikk levet systemet i juni. en gså nye utfdinge SY PAktiv Eiendmskatt e et vektøy både f gjennmføing av mtakseing med tilhøende saksgang g vedlikehld av gdkjente takstskjemae. Systemet sm gså tilettelegge f faktueing, hente selve eiendmsinfmasjnen fa landets ffisielle eiendmsegiste, atikkelen. Det viste seg imidletid da Tøndel & C skulle gå i gang med systemet at matikkeldatabasen hadde mangelfull infmasjn m bl.a. eiendmsstøelse g aeale, m.a. avgjøende fakte i beegningen av eiendmskatten. Alle eiendmme måtte befaes - På gunn av tidspesset valgte vi def å mbilisee et utvidet psjektteam f å møte utfdingen med å ppda- SY-nytt 0/

7 GS g eiendmsgeby Nyhet: SY Winap Gennsyn Webbaset katløsning f ask g enkel tilgang til stedfestet infmasjn skivende stund e så gdt sm alle bygg g fitidsbygg befat g ppmålt tee matikkelen, ftelle Tøndel, sm i tillegg til kmmunens egne flk ha fått gd hjelp av både pensjniste g ande engasjete. Utfdingen inneba ett g slett at alle eiendmme g bygg måtte ppmåles g egistees i SY PAktiv Eiendmsskatt sm gunnlag f ny takseing. skivende stund e så gdt sm alle bygg g fitidsbygg befat g ppmålt, pplyses det. tillegg e det tatt bilde av alle hus g bygninge. De skal nemlig gså inn g vediøke systemet nå egisteingsabeidet e gjt. ål i sikte - Jbben ha nk væt litt me mfattende enn vi egnet med, innømme Tøndel. - en jeg håpe g t vi skal kmme i mål fø fisten. - Takket væe et gdt samabeid med NS, g spesielt avdelingen dees på Lillehamme, ha vi geid å løse alle utfdinge undeveis. Systemet fungee veldig ba så langt. SY PAktiv Et makedsledende kundeinfmasjnssystem f teknisk fvaltning g administasjn av eiendmsgebye i kmmune g intekmmunale selskape. Ny hvedag - Nå kan vi pdusee skattematikkel g autmatisete meldingsbev diekte ved hjelp av male i systemet. Funksjnen gjø det enkelt å kjøe ut masseutsendelse til alle gunneiee. Det e veldig tidsspaende, all den stund ingen eiendm e lik, pengtee Tøndel. ed SY PAktiv Eiendmsskatt kblet pp mt atikkelen få Hemne kmmune demed et vektøy sm til enhve tid e à ju. - På den måten unngå vi gså feil g kan sende skatten diekte til faktueing elle kediteing uten å gå via ande, tynge systeme. Det utgjø gså en betydelig fdel, slutte Jale Tøndel. SY Winap Kmplett løsning innen katfvaltning g GS. Løsningen e et fleksibelt innsynsvektøy, en effektiv fvaltningsløsning g et avanset analysevektøy g kan demed bukes av alle - fa innsynsbukeen til den mest avansete buke g pdusent av gegafiske data. SY NS Åpen NS-løsning f e-veksmakedet. Løsningen inkludee funksjne f analyse, samt egisteing g ajuhld av nettinfmasjn g katdata. Vå katløsning f intenett, SY Win- ap Webnnsyn, e makedsledeen f løsninge med dynamiske vektkat. Dette e et kmbinet saksbehandlevektøy g en avanset innsynsløsning f gegafisk elatet infmasjn. ange bukee g ganisasjne ha ettesput en løsning f ent innsyn i kat g stedfestet infmasjn. Vi ha def etablet løsningen SY Winap Gennsyn i samabeid med disse bukene. Dette e løsningen f dee sm fetekke en enkel katklient de katdata hentes fa cachede WS tjeneste. Vi ha utviklet løsningen utelukkende ut fa standad tjeneste g åpne kmpnente. Dette gjø at løsningen gså enkelt kan integees i din ganisasjns hjemmeside, i egne applikasjne g sm integasjnskmpnent mt saksbehandling, matikkelinfmasjn, bygningsdata g planinfmasjn. Gennsyn e sm et nytt Clumbi egg en løsning med utallige buksmåde i et utlig enkelt g effektivt bukegensesnitt. He e ingen avansete menye g knappeade. Du peke, da g zme i katet fitt g dynamisk. Du ha ett enkelt søkefelt f fitekst på stedsnavn elle adesse. Løsningen tilbys sm en selvstendig applikasjn elle sm en katkmpnent i dine løsninge. Dette e en løsning sm alle kan buke g sm e enkel g imelig i dift! Ha du spøsmål til løsningen elle hvdan du kan ta dette i buk fa din applikasjn? Ta kntakt med T Olav Almås på telefn 0, e-pst t.lav. f me infmasjn. 0/ SY-nytt

8 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Nytt vektøy f Landmåling i SY Winap-familien Kntakt i NS: Buk av mdene utsty, ny matikkellv g ande endinge i ammebetingelse ha gjt at landmålingsfaget ha endet seg betaktelig. Vi lansee def en integet løsning i SY Winapfamilien f å dekke behvene f den mdene landmåle. Den fullstendige integasjnen i SY Winap bety at de mulighetene sm ligge i løsningen knyttet til impt/ ekspt, sammenstilling med data fa ulike datakilde, analyse g annen GSfunksjnalitet gså vil væe tilgjengelig i vå landmålingsmdul. Hvedfunksjne med ppsett g administasjn av måleppdag inkludet metde f følgende: Redigeing av målinge g bsevasjne -vise/pesentee måledata -vise/pesentee beegnings- g analyseesultate -edigee g ppette nye bsevasjne g punkt mpt g Ekspt Ny imptmdul f KOF sm lese inn måle- g metadata f ulike bsevasjnstype. Obsevasjne Vi støtte tadisjnelle bsevasjne, satellittvekte g kdinatbsevasjne. Beegninge Vi ha utviklet et mdene g paktisk ettet landmålingsvektøy med utjevning enkeltvis elle samlet f alle elevante bsevasjnstype. Vi dekke gså funksjne f pla g tgnal innmåling g utsetting, samt feløpig beegning sm benytte seg av tadisjnelle beegningsmetde f fi ppstilling, famskjæing g tilbakeskjæing. tillegg finnes ulike hjelpebeegningsfunksjne med mulighet f laging i egne bjekttype. Kvalitetskntll Vi tilby kvalitetskntll med spesielt fkus på dkumentasjn iht. kavene i standaden Stedfesting av matikkelenhets- g ådeettsgense. Dette mfatte ulike type kntlle sm: gvfeilsøk, test av gunnlag (glbaltest g test av endinge), inde- g yte pålitelighet med sjekk mt kvalitetskav i standaden. Tansfmasjne Landmåling e en integet del av SY Winap g benytte de samme kjente tansfmasjne sm e baset på Katvekets bibliteke. Føvig tilbys et gdt utvalg appte f dkumentasjn. Spøsmål til løsningen? Tilbud på vegang fa knkueende landmålingspgamme? Kntakt T Olav Almås. Vinne makedsandele Næ 0% av landets kmmune benytte våe bukevennlige g effektive vektøy f fvaltningsppgave innen ffentlig g pivat sekt f kat, matikkel, plane, bygg g anlegg g analyse. Bl.a vinne de webbasete innsynsløsningene på funksjnalitet i sammenligning med knkuentene. Dette se vi esultate av i makedet gjennm nye kunde på pgamvae g tjeneste innen GS. Dammenseginen KT (D-KT) sm betjene kmmunene Dammen, Sande, Svelvik g Røyken ha valgt SY Winap Webnnsyn sm katløsning f inta- g intenett. Katikus samabeidet ha valgt fvaltningsløsning g Webnnsyn fa NS. Kmmunesamabeidet f Fjell, Fusa g Øygaden kmmune ha valgt våe GS vektøy med SY Winap P til kat-, matikkel- g planfvaltning g SY Winap Webnnsyn sm innsynsvektøy f både saksbehandlee g publikum. Vi e spesielt glade f at avtalen gså mfatte vå nye landmålingsmdul. ebygg Plan- g Byggesaksdialg NS e valgt sm leveandø av SY Winap Plandialg g utvikling av ny mdul f Byggesaksdialg f kmmunesamabeidene Smat, Okidé, g SÅTE. Kntakten e stategisk viktig f ss ved at den ttalt sett mfatte ve 0 kmmune g gjø at vi få etablet ny standad f Gentegasjn i samspill med kmmunale Sak- g Akivsysteme. ByggSøk byggesak Byggteknisk Etat melde - Endelig! Nå ha vi fått føste kmmune på plass med kbling til kat i ByggSøkbyggesak. En lang ventetid se nå ut til å væe ve. Vi sende en st takk til Gentegasjnspsjektet sm ha lagt et viktig gunnlag f en gd kattilkbling mt ByggSøk. SY Winap Webnnsyn e føste ute med integasjn til ByggSøk. SY-nytt 0/

9 Fvaltning, dift g vedlikehld Det dnæ seg i Fedikstad g på Hvale ed sine.000 innbyggee ved utløpet av Glmma, gense Fedikstad i sø til øyiket Hvale. Til sammen ha kmmunene en felles skjægåd på næmee.000 øye, hlme g skjæ! Kntakt i NS: Fedikstad g Hvale e nabkmmune, g gde, samabeidende sådanne. Kmmunene ha mange felles inteesse g tiltak, blant annet it-teknisk. Def va det natulig å ta en felles beslutning da de valgte nytt fvaltningssystem f kmmunenes eiendmme. Valget falt på SY Eiendm. Fedikstad difte Hvale - Ettesm Hvale kmmune kjøe sine it-systeme diftsmessig hs ss, va det fmålstjenlig f begge kmmunene å velge samme plattfm g system, sie ngid Stubstad, psjektlede g it-kdinat f innføingen av nytt eiendmssystem i Fedikstad kmmune. Hun kaakteisee innkjøpspsessen sm yddig g gei, de NS sitt tilbud på SY Eiendm km best ut av beslutningsgunnlaget sm va baset på en felles kavspec. - Vi se nå fem til at NS i løpet av føvinteen implementee nye SY Eiendm sm estatning f våt eksisteende, utdatete FDV-system, sie nge Stubstad i Fedikstad kmmune. Felles valg av system ed undt.00 hytte e Hvale en av landets støste hyttekmmune. Fa ca..000 fastbende innbyggee øke beflkningen til ve i smmemånedene. Kmmunen ha hittil væt helt uten et pfesjnelt eiendmssystem g ha def ste fventninge til det nye systemet, pplyse Jan Aspheim i Hvale kmmune. - Jeg kan ikke uttale meg sælig m pduktet SY Eiendm, det va Fedikstad sm vudete det tekniske, men jeg ha st t på at dette bli ba, sie han. - Summen av pis g funksjnalitet va gunnen til at NS sitt tilbud ble valgt. [...] gi kmmunestyet best mulig åd m dift g vedlikehld av eiendmspteføljen - Vi ha en spennende peide fan ss g egne med at vi nå få et mye bede utgangspunkt til å fvalte alle kmmunens eiendmme, t Jan Aspheim. - Blant annet få vi anledning til å gi kmmunestyet best mulig åd m dift g vedlikehld av eiendmspteføljen ne sm i sin tu gså bø kmme skattebetalene til gde, slutte han. 0/ SY-nytt

10 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Fisk eiendmsfvaltning ved Helse Begen.000 kvm, utallige tegninge g 0 kntakte. Det e nen av de tøe tallmessige utfdingene eiendmsfvaltene ved Helse Begen til daglig hanskes med gdt hjulpet av NS FDVU-løsning SY Eiendm. G Aali, Helse Begen HF SY-nytt 0/

11 Fvaltning, dift g vedlikehld SY Eiendm SY Eiendm e en mdulæ løsning sm dekke de fleste side innen eiendmsfvaltning. Systemet dekke alle nivåe, både peative abeidsppgave så vel sm de stategiske g taktiske side innen Facilities anagement. Kntakt i NS: Haukeland Univesitetssykehus e den støste av elleve institusjne i Helse Begen HF, ett av fie lkale helsefetak på Vestlandet, eid av det eginale fetaket Helse Vest. St «bedift» ste vedie Helse Begen ha undt.000 ansatte g behandle ålig nesten Eiendmsvediene e uvudelige aktiva sm keve løpende fvaltning. pasiente. tillegg e fskning g utdanning et piitet felt. Viksmheten utdanne et pa tusen helseabeidee i ået. Haukeland epesentee f øvig Nges nest støste medisinske fskningsmiljø g ha en ekke kmpetansesente g spesialfunksjne både nasjnalt g eginalt. Ttalbudsjettet e på undt milliade kne. ye å fvalte ed så mange ansatte g så st pasientgjennmstømming sie det seg selv at det gså e ste eiendmsaeale helsefetaket å ve. Haukeland Univesitetssykehus legge beslag på det meste av aeale. Omtent 0 mål med sykehusbygninge. Eiendmsvediene e selvsagt uvudelige aktiva sm keve løpende fvaltning. - Det e så ste mengde at vi ett g slett ikke kunne klat ss uten et pfesjnelt FDVU-system, sie G J. Aali, avdelingssjef f Aealkdineing i Helse Begen. Hlde vesikt g kntll Ette å ha bukt TPS tidligee valgte avdelingen i fj høst å knvetee til SY Eiendm da ble besluttet å utfase det gamle systemet. SY Eiendm e en mdulæ g fleksibel løsning sm dekke de fleste side g nivåe innen eiendmsfvaltning, både peative abeidsppgave g stategiske side. Systemet sike ptimal gjenbuk av infmasjn ved at data lages på ett sted g kan gjenbukes i mange sammenhenge. - Vi buke systemet daglig i fvaltningen f å hlde vesikt ve leiekntakte, tegninge g dkumentasjn, samt ikke minst til å stye kstnadene g inntektene, sie Aali. - Systemet veføe elektnisk faktueingsgunnlag til Helse Begens sentale øknmisystem sm stå f selve utfaktueingen av husleien. ntuitiv funksjnalitet - Til daglig e vi sju pesne sm buke SY Eiendm i jbben, men det e selvsagt mange flee ved helsefetaket sm ha tilgang til systemet f å gjøe ppslag, ftsette hun. På spøsmål m hvilke funksjne sm nyttemessig settes mest pis på, e G Aali veldig kla: - Vi e avhengig av alle funksjne, fastslå hun. ngen e viktigee enn ande. - Det skal gså sies at systemet e intuitivt g vikelig lett å buke. møtekmmende suppt På gunn av en del tilpasninge tk det dg litt tid å implementee g knvetee SY Eiendm helt til Helse Begens kav. - Det ha tatt sin tid g visse utfdinge ha det væt, men nå fungee systemet helt ette bka, sie G J. Aali. - Vi e gdt fnøyd med det. Og ingen nevnevedig nedetid. NS ha væt imøtekmmende g hjelpsm hele veien g ha bidatt med langt me enn suppt, slutte hun. 0/ SY-nytt

12 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS vannkaftvek, tansfmatstasjne g vindtubine. Det e pduksjnsappaatet til kaftleveandøen NTE sm levee umistelig støm til Nd-Tøndelags beflkning g næingsliv. Kntakt i NS: Uten et pfesjnelt FDV-system sm SY JbTech hadde det ganske enkelt ikke latt seg gjøe på en fsvalig måte, påpeke Ae Kjetil Ndgåd, fagansvalig f diftsptimaliseing i NTE Enegi. Pisgitt natuens lunefulle g svæt skiftende væfhld, e vi nødt til å ha stålkntll ve anleggenes tekniske diftstilstand til enhve tid. dag keve både fbuke g myndighetene full ppetid gså nå det gjelde støm, sie han. F Nd-Tøndelag Elektisitetsvek (NTE) bety dette kntinuelig tilstandsvevåkning g peventivt vedlikehld av abslutt alle kaftanlegg undt m i fylket. Vindkaftpiné NTE e et av landets støste e-vek, g peee både sm kaftpdusent, kaftmsette g netteie. vannkaftvek (snat ) pdusee det meste av kaften. en NTE egnes gså sm en piné i det nske vindkaftmiljøet. Selskapet begynte med vindkaftpduksjn alleede i. dag ha NTE t vindpake i dift: Vindpakene på Vikna g Hundhammefjellet pdusee til sammen ca 0 GWh støm i ået. En tedje vindpak e unde bygging. Helhetlig FDV-system F å ha kunnet håndtee denne utviklingen i løpet av åene e NTE blitt en svæt efaen buke av it-baset FDV. Helt siden ha de anvendt NS sitt SY JbTech-system. ed stadig støe g kmpleks anleggsmasse å ivaeta, med veldig mye utsty g maskine sm skal fvaltes g vedlikehldes, måtte vi ganske enkelt gå til anskaffelse av et avanset g helhetlig vektøy, sie Ae Kjetil Ndgåd. Det hadde ett g slett ikke latt seg gjøe uten. Omfattende egiste FDV-systemet stye i dag abeidsdagen til et hundetalls pesne i NTE Enegi, både inne- g uteabeidende medabeidee sm alle stå på f å hlde kafthjulene i gang. -0 av disse e daglige, aktive bukee. Ålig egistees det undt 00 feil g kvittees ut mellm jbbe i SY JbTech, pplyse Ndgåd. ed stt g smått mfatte anleggsegisteet ca enhete. Bukevennlig g effektivt Systemet ha en intuitiv anleggsstuktu sm gjø det svæt enkelt å buke, bemeke Ndgåd. Ved å klikke på et kaftvek f eksempel, kan man klikke seg ned til en geneat, videe til ten på denne, g helt ned til den enkelte klemme m man vil. Vi kan ta ut detaljete vedlikehldsplane f alle anleggsdele t å fem i tid. Funksjnaliteten i systemet mfatte både febyggende, kektiv g tilstandsbaset vedlikehld, samt vektøy f analyse av diftssikkehet g vedlikehld. SY JbTech bukes gså til å fvalte tegningsdkumentasjn, få vi høe. Og ikke bae f nyee digitale tegninge. NTE skanne inn gamle maskintegninge sm gså gjøes søkbae g tilgjengelig på skjemen. tillegg ha man et mfattende bildeakiv. Stålkntll et must Ae Kjetil Ndgåd SY-nytt 0/

13 Fvaltning, dift g vedlikehld Stømlinjefmet fvaltning, dift g vedlikehld Løsningen gjø det enkelt å sette vedlikehld, intenkntll g dkumentasjn i system, ne sm i sin tu gi økt sikkehet g tilgjengelighet f kaftanleggene. Spesielt viktig e dette i fbindelse med vindkaftvek. Vindtubinene pdusee sm kjent bae nå det blåse. Lydhø patne tillegg til å væe systemleveandø e NS ikke bae en nyttig spaingspatne f NTE, men gså en lydhø pduktutvikle f bansjen. SY JbTech-systemet e i knstant utvikling, i takt med FDV-utviklingen i enegibansjen. Og det e ba, beømme han. vi få systemppdateinge - gange i ået. den gad det ppstå bysmme feil ettes de umiddelbat, slutte Ae Kjetil Ndgåd. Uten et pfesjnelt FDV-system sm SY JbTech hadde det ganske enkelt ikke latt seg gjøe på en fsvalig måte De kan stå stille i time g dage, men de må væe statklae nå fhldene ligge til ette f pduksjn. Det bety at vi må ha stålkntll med hensyn til vedlikehld g tilstand til enhve tid, undesteke Ndgåd, sm f øvig se NS f sitt engasjement. likhet med det meste utvikle gså FDV-faget seg. Sm et ledd i peventivt ved-likehld bli eksempelvis me g me tilstandsbaset, blant annet ved hjelp av sense sm vasle nå det e tid f å bytte elle vedlikehlde enhete. Vi e med ande d veldig gdt fnøyd. NS e flinke til å følge pp g SY JbTech En løsning f fvaltning, dift g vedlikehld sm hjelpe deg med å planlegge nødvendige abeidsppgave med mest mulig kstnadseffektiv buk av essuse. SY JbTech innehlde gså mange analyse- g appteingsmulighete. Dette gi et vedifullt beslutningsgunnlag g tilfedsstille både egne g ekstene kav til dkumentasjn g appteing. 0/ SY-nytt

14 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Tmsø-entepenøen Cnst ha valgt å satse spesielt på kmpetanse g kapasitet undt byggepsjektutvikling. Kmbinet med SY Calcus g SY ByggOffice ha det gitt Cnst en suksessppskift til å jbbe sammen med kunde på psjektutviklingen, helt fa idéfasen til fedig bygg. Kntakt i NS: En annen satsing den nå fem å gamle entepenøen la pp til helt fa staten av, e stategien m å gi kundene en tillitseklæing: «Vi hlde det vi lve» e et gjennmgående mtt i Cnst. Kundene skal væe tygge på at nå avtalen e signet, skal psjektet gjennmføes sm avtalt g på en futsigba måte. Fage d, men ikke alltid like lett å ettekmme Støste ndnske en f Cnst ha det funget. Selskapet ble etablet høsten 0 av en håndfull pesne sm km fa Skanska. Fellenevneen va slid efaing fa psjektutvikling g dift. Resultatet e at den unge bediften alleede ha ukket å bli den støste ndnske byggentepenøen, med aktivitete fa Kikenes i nd til Bdø i sø. Omsetningen i ble på milline kne. Oppdagene bestå av både blig g næingsbygg, samt alle type ffentlige bygg. nnsiktsfulle valg Vi visste hva vi gikk til g hadde en fmening m hva sm va nødvendig f å lykkes i bansjen, sie psjektlede Rnny Bøckmann. En av nødvendighetene va helt fa staten av å skaffe ss gde vektøy sm kunne bida til futsigbaheten vi la pp til. Gündene hadde hatt efaing med flee ulike vektøy gjennm kaieen, men tk seg tid til å se på nytt hva sm fantes på makedet fø de handlet. Stek funksjnalitet va den viktigste egenskapen de så ette. T av disse vektøyene va SY Calcus f tidligfasebeegninge g SY ByggOffice, NS helhetsløsning f kalkula-sjn g pduksjnsppfølging. Valget va egentlig ikke så veldig vanskelig siden vi visste hva vi så ette, sie Bøckmann. Vi va j både bukee g beslutningstakee. Handle m t ting Suksessgaden av psjekte handle nemlig kun m t viktige ting, pengtee Bøckmann. Femdiftsstying g kstnadsstying. Skal man lykkes må man ha full stying på begge disse mådene. Det fine med SY-vektøyene e at de pate gdt i hp, ftsette han. ntegasjnen gjø at det e geit å ta ting fa SY Calcus til SY ByggOffice. Femdiftsstying g kstnadsstying. Skal man lykkes må man ha full stying på begge disse mådene. Vi få en ød tåd fa stat til mål; fa tidligfase beegninge til full kstnadsstying i byggepsessen. Det gi den øknmistyingen g futsigbaheten sm e nødvendig f å lykkes. Uten unntak e alle Cnsts psjekte siden ppstaten blitt kalkulet i Ndnsk entepenøsuksess med psjektutvikling SY-nytt 0/

15 Anbud, kalkyle g psjektstying Psjektlede Rnny Bøckmann, Cnst SY Calcus g styt øknmisk med SY ByggOffice, inklusive avviks- g endingsstying. Vi takle alle psjekte på denne måten, sie Bøckmann. Fa små til ste. Bygge fantastisk fetningssente Det hittil støste byggepsjektet e Jekta Stsente sm Cnst f tiden ha unde ppføing i Tmsø..000 kvm sm skal huse - butikke. En kntakt på ve 00 milline kne (eks. mva.). Ett nybygg sm skal stå fedig i slutten av neste å, samt en mbygging av eksisteende bygningsmasse sm skal væe kla våen. Utviklingsabeidet e gjennmføt i næt samabeid mellm Cp Nd g Cnst. Vi ha en lgistikkutfding i at det egentlig e t kjøpesente sm skal bygges sammen til ett stsente, sie Bøckmann. En 0 mete tmt mellm dem skal fylles igjen f å danne ett stsente. åles på sentemsetningen Det utgjø en kjempest utfding mleggingsmessig ettesm ingen av butikkene i kjøpesenta skal lide msetningmessig i byggepeiden. planleggingen e det lagt st vekt på at utbyggingen i minst mulig gad fstye den eksisteende handelen. Av den gunn bli Cnst faktisk målt på sente-msetningen ukentlig! Vi måtte bygge nytt P-hus på.000 kvm sm ble tatt i buk et halvt å ette ppstat, fø vi kunne ive eksisteende P-hus sm st i veien f nysentet. Dette samtidig sm vi legge m all infastuktu i mådet. Resultatet e en veldig tøff femdift, med st pduksjn, slutte Rnny Bøckmann. Da e det geit å ha gde styingsvektøy. SY ByggOffice Kmplett løsning innen kalkulasjn g pduksjnsppfølging f bygg g anlegg. Alle ppgavene i et psjekt knyttes sammen gjennm egne mdule sm kan tilpasses bukeen. UE-fespøsele gjennm SY AnbudsWeb. SY Calcus SY Calcus ha satt en ny standad f kstnadsveslag g kalkyle unde psjekteingen. Benyttes til kstnadsstyt psjektutvikling, B-kalkyle, lønnsmhetsanalyse, vudeing av usikkehet, CO -analyse m.v. SY Calcus e akseptet sm analysevektøy f mateialdelen av BREEA-NOR. llustasjn ved 0/ SY-nytt

16 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Omsgsbygg Osl KF ny vital SY-kunde SY Psjekt Øknmi ftsette å vinne gunst hs ste eiendmsutviklee. løpet av våen tegnet bl.a. Omsgsbygg Osl KF kntakt med NS Kntakt i NS: Tild Gmnæs, Omsgsbygg Osl KF Sm navnet indikee e Omsgsbygg Osl KF en ffentlig eiendmsfvalte g utbygge i likhet med flee ande. Selskapet e eid av Osl kmmune g stee unde Byådsavdelingen f finans g næing. Ste eiendmsvedie Fetaket fvalte ste eiendmsvedie f sine eiee. Til sammen kvm fdelt ve eiendmme g nesten.0 bygninge. fmålspaagafen til Omsgsbygg Osl KF hete det at fetaket skal eie, fvalte g utvikle kmmunale fmålsbygg g bida til høy kvalitet på kmmunens pleie- g msgstjeneste, tiltak f ban g unge g kultutilbud. Fetaket jbbe med både nybygg g ehabiliteing innen ulike fmålsbygg sm sykehjem, msgsblige, banehage, bannstasjne m.m. Utfdende psjekte ed dette sm bakteppe stilles det natulig nk gså utfdende kav til stam øknmistying i psjektene. løpet av det siste ået fant def Omsgsbygg Osl KF tiden inne til å investee i bede vektøy f å hlde løpende kntll på psjektøknmien. - Fmålet våt va å anskaffe et egnet styingsvektøy f å sike effektiv g høy kvalitet på kntaktsppfølgingen g full kntll på fetakets små g ste psjekte, sie psjektøknm Tild Gmnæs (bildet) i Omsgsbygg Osl KF. Viksmheten ønsket at systemet hadde egen egnskaps- g budsjettmdul sm kunne integees med kmmunens øknmisystem. Ne de fikk ppfylt med valget av SY Psjekt Øknmi. Pis g kvalitet Anskaffelsen i våes ble gjennmføt sm en anbudsknkuanse iht. lv m ffentlige anskaffelse. Leveandøene ble evaluet ette kvalifikasjnskav g dkumentasjnskav. - Tilbudet fa NS ble vudet sm det mest fdelaktige med hensyn til både pis g kvalitet, pplyse Tild Gmnæs. - Vi e nå i innføingsfasen av systemet g så langt e vi gdt fnøyd med valgte system g leveandø. ed et estimet behv på 0 navngitte bukee av systemet se Omsgsbygg nå muligheten til bede øknmisk stying g lik appteing av psjektene sm betydelige fdele f viksmheten. Ne sm natulig nk gså vil kunne gi bede futsigbahet på sluttkstnaden. SY Psjekt Øknmi Et vektøy f byggheeganisasjne til å utøve aktiv stying mt planlagt sluttkstnad, utføe budsjetteing g kntaktsppfølging g hlde vesikten ve endinge g tillegg undeveis i psjektet. SY-nytt 0/

17 Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Anbud, kalkyle g psjektstying SY Psjekt Øknmi gd butikk f Steen & Støm Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap valgte SY Psjekt Øknmi til å hjelpe selskapet med å hlde øknmisk kntll ve psjektpteføljen. Kntakt i NS: Ja, f det e ikke småtteie det deie seg m. P.t. ha Steen & Støm kjøpesente i Skandinavia, de milline besøkende i ået msette f 0 milliade! illiad-psjekte en det stppe ikke de. Knsenet planlegge nye senteinvesteinge i milliadklassen. Blant annet det nye gigantiske Øken-senteet i Osl, et utbyggingsptensial på ve kvm, hvav ca.000 kvm e handelsaeal. Sm ne av det støste sm bygges av slike senta ute i Eupa vil det ikke bae bli et kjøpesente, men utvikles til et ubant bydelssente med kultu, ffentlige g pivate sevice- g tjenestetilbud, badeland g handel. Av de ca 00 ansatte i knsenet bestå Steen & Støms utviklingsavdeling av ca pesne i Nge, Sveige g Danmak. Det e isæ disse sm ha sett nødvendigheten av et nytt øknmistyingssystem f psjektene. Alt-i-ett-behv - Den ste vekstfasen vi befinne ss i keve natulig nk full kntll på psjektøknmien, fklae kntlle Tn Regstad. Vi ha tidligee geid ss med enklee styingsvektøy, men med flee milliadinvesteinge på tappene e det påkevd med et avanset g enhetlig psjektøknmisystem f hele Skandinavia-peasjnen. Ett system sm kan gi vesikt g løpende øknmisk kntll ve all psjektøknmi. Funksjnaliteten avgjde Ette en vednet evalueing av makedet km psjektguppen i Steen & Støm fem til t systeme sm det ble bedt m tilbud på, hvav SY Psjekt Øknmi va det ene. - Ette en næmee vudeing av teknlgi, pis g funksjnalitet fant vi ut at SY-systemet va det sm passet ss best, ftsette Regstad. - Det ha litt med bukegensesnitt å gjøe, sm gjø systemet vesiktlig g enkelt, men alle viktigst veie funksjnaliteten. Ønsket seg det beste - Og spesielt det sm deie seg m endingshåndteing g kntaktshåndteing, påpeke han. - Den delen va nk det sm va mest utslagsgivende. - Vi ville ha det beste på makedet funksjnsmessig, g det synes vi at vi ha fått. - SY Psjekt Øknmi gi ss øknmisk kntll ve både ett enkelt psjekt, så vel sm flee. Kntaktsfhandlinge med NS ble gjt høsten g kntakt inngått i ktbe. mplementeing g kusing ble så gjennmføt i føste kvatal g systemet satt i dift f Nge sin del i apil, hvette Sveige g Danmak til høsten. Smetefi implementeing - Efaingen så langt e at systemet svae helt til fventningene, beømme Tn Regstad. - Systemet ha kmmet i dift uten nevnevedige pbleme g fungee sm det skal. Så vi e fnøyd. Det gjelde gså integasjnen med Steen & Støms ande it-systeme, pplyses det. Blant annet med Visma. - Vi kan f øvig gså si ss veldig gdt fnøyd med NS sm leveandø, sie han. - Behagelige flk, sm vike dyktige. Både implementeing g idiftsettelse av systemet ha gått smetefitt. De få utfdingene vi ha sett så langt e løst på en utmeket måte. Ovesikt g kntll - SY-systemet gjø at vi nå få en samlet g løpende gd vesikt ve psjektøknmien, mye bede enn fø, påpeke Regstad, sm igjen undesteke viktigheten av endingskntllen i systemet. - Systemet hlde vesikt ve alle endinge g tillegg sm gjøes undeveis. All infmasjn ligge på ett sted, g ikke sm fø fdelt på flee. Det gjø det gså enklee f ande å kmme inn i psjektet g vi unngå dbbeltabeid, ne sm spae tid. Og tid e sm kjent penge. - Øknmisk vesikt g kntll på endinge i psjektene e helt avgjøende g gi uvudelig futsigbahet på sluttkstnaden. ste psjekte kan millinbeløp lett gå til spille m man ikke ha full stying, slutte Tn Regstad. Blant ande nye kunde kan nevnes Enta Eiendm AS, Tndheim Kmmune ved etvann, kea Fastighete AB g psjektet f utbygging av ny teminal T på Flesland. 0/ SY-nytt

18 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS NORSK PRSBOK i alle kanale: bk app web Høsten lansete vi føste utgave av Nsk Pisbk. Bken ble gdt mttatt i bygg- g anleggsnæingen g føste pplag ble utslgt ette døyt månede. Ette ett å ha Nsk Pisbk ve 00 bukee. Snat kmme den i alle kanale. Kntakt i NS: ttagelsen i makedet ha væt langt ve fventning g vi ha fått mange psitive tilbakemeldinge. «Endelig et ppslagsvek sm e askt å buke g sm e så imelig at en kan kjøpe det» Vi så askt at Nsk Pisbk gså måtte gjøes tilgjengelig elektnisk g utviklet i fj høst Nsk Pisbk sm iphne App. ed et enkelt g vesiktlig bukegensesnitt med søkemulighete både på bygningstype, elementnavn, pislinje m.m. finne du ft fam til den infmasjnen du ønske. Nsk Pisbk e utviklet videe g lansees i nvembe/desembe sm web applikasjn. ed det e ppdatete pisdata tilgjengelige i bkfm, på iphne g på web i tillegg til i våe pgamme SY Calcus, SY G-pg Beskivelse g SY ByggOffice. «Gdt abeid. Ha bukt annen pisbk til nå men dette e ne helt annet. Keep up the gd wk» Nsk Pisbk e en ppdatet pisdatabase i bkfm g innehlde bed g mangfldig pisinfmasjn vedøende kstnade f et byggepsjekt, samt CO -vedie. Bken vil med sine ålige utgivelse følge utviklingen i byggebansjen. Bken innehlde fedigkalkulete elemente, ve 000 pise, tide, eseptmengde g CO -vedie, samt efaingspise p. kvadatmete BTA f bygningstype i.h.t NS. Nsk Pisbk utvikles g ppdatees i samabeidet med AS Bygganalyse. He e en del av teamet bak pduktet. Alltid tilgjengelig nå du tenge den, enten du kmme ut f en pisdiskusjn unde et møte, tenge å undesøke altenative måte å bygge innevegge på ette E0 bannkav elle du bli sput m kvadatmetepise f bligblkk. SY-nytt 0/

19 B g knstuksjn Ny metde gi stekt fbedet mengdekvalitet fa B Alle fvente å kunne buke Ben nedstøms til fmål sm futsette kekte mengde. ange stille seg spøsmål m hvdan man ppnå dette. NS ha utviklet en ny metde sm vil væe til hjelp. Kntakt i NS: Kalkyle, enegibeegning, cabn ftpint analyse, byggebeskivelse, femdiftsplanlegging, UE-fespøsle.s.v. De fleste av disse anvendelsene av Ben keve at mengdene e iktige. Og at det kan veifisees. E det slik? Vi begynne med nen viktige spøsmål. Ha alle kntll på mengdene i dag? Vi egistee at det e delte meninge. Hvem kan gå gd f mengdene? Og på hvilket gunnlag? Hvem egne ut mengden? Ved ekspt av mengdeliste e det gitt at det e B-vektøyet selv sm beegne mengdene. Ved buk av ÅpenB g FC-fmatet åpne det seg flee mulighete. Avsendes (B-vektøyets) utegnede mengde legges ut i FC-filen g kan leses av mttage g tedjepatsløsninge. Beegnes mengdene identisk? NS sin efaing gjennm +0 teste innenf ARK/RB-disiplinene e at mengdene ikke beegnes identisk i de fskjellige systemene. Avvikene e f de alle fleste bjekte små (0-%). en i de fleste mdelle finnes det bjekte med tildels ste avvik. Hvf beegnes mengde ulikt? Åsakene kan i hvedsak kategisees sm ) dinæe systemfeil ) kmpleks bjektgemeti elle ) ulike pemisse. engdebeegning ut fa en D-mdell g bjektenes gemeti e ansett sm et eget fagfelt - en vitenskap i seg selv. Ray tacing e en kjent teknlgi innenf D endeing, men NS ha det siste ået investet tungt i anvendelse av denne teknlgien f å begegne mengde diekte fa bjektenes gemeti, uavhengig av mengden ppgitt i FC-filen. ll: Ray tacing pinsipp (kilde: Wikipedia) Buk av fskjellige mengdebeegningsmetde kategisee vi sm ulike pemisse (). Bvektøyene kan f.eks benytte systemlinje (sentelinje e.l) g beegne en teetisk mengde ut fa denne. Disse veføes ikke i FC-filen g nedstøms applikasjne må def basee seg på ande metde slik sm selve den gafiske epesentasjnen av bjektene. Pemissfskjell gjelde gså en systematisk fskjell mellm Slibi (www. slibi.cm) g SY-løsningene, de vi beegne mengden i sente av en vegg mens Slibi benytte det støste flateaealet av utside g innside. Selv m dette ikke utgjø ste fskjelle i paksis mene vi det e en unødvendig systematisk feil å benytte den støste mengden. Summen av veggmengdene f hele bygget vil bli litt f st. Ved kmpleks gemeti sm f.eks buede vegge med vaieende høyde få vi alltid ste utslag. Det samme gjelde kumme tak g dekke, f.eks kuppelfmede tak. Dette skyldes sm ftest manglende elle sviktende beegningsteknlgi f de kmplekse fmene (kat. ). Sm en del av FU-abeidet i NS ha vi gjt et inteessant funn: ved sammenligning av beegnede mengde fa te kilde i et stt antall mdelle ha vi katlagt funn av avvik i beegnede mengde fa A) avsende (selve B-vektøyet), B) Slibi g C) SY-løsningene det e ftest A) sm med gd magin ha signifikante avvik, mens B) g C) ha svæt små elle ingen avvik (0-%) Dette e ne veaskende, men ha føt ss til vå metde. Elles efae vi at Slibi e ledestjenen blant våe kunde nå det gjelde mengdekvalitet, g det stemme gdt med våe undesøkelse. Det e dette nivået vi stekke ss mt å ppnå i våe løsninge. Vå metde Vi mene at sm det meste annet i livet, kmme helle ikke kvalitetsmengde gatis. Faglige fedighete ha ikke gått av mte. Gd kvalitet på mengde e ppnåelig - med sunn fnuft, gd metde g iktige vektøy. Vi basee ss på å tilby bukeen både avsendes g SY-beegnede mengde, supplet med mengde fa Slibi m ønskelig. På dette gunnlaget gi vi bukeen funksjne f sammenstilling fa alle kilde, med katlegging av avvik sm gunnlag f egen vudeing, samt visuell kntll i en stekt fbedet viewe. 0/ SY-nytt

20 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Ww-fakt på Statils buk av hypelenke i FDV ed sine 0 å g ve 0 ste anlegg i dift ha Statil ppabeidet seg slid efaing på dift g vedlikehld. De viktigste dkumentene i denne sammenheng e psess- g instumentdiagam (P&D). Nå sette Statil en ny standad f anvendelse av disse dkumentene - ved hjelp av Acbat Reade g en løsning fa NS. Kntakt i NS: En målbevisst knveteing til «intelligent buk» av P&Ds sammen med et teknisk infmasjnssystem, STD, gjø det betaktelig enklee å finne fem i den tekniske infmasjnen. Ette at ca. halvpaten av Statils ffshe anlegg de siste åene ha tatt i buk denne løsningen e ve.000 tegninge psesset tegninge med btimt uvudelige hypelenke til tag g dkument. Det gjø det vesentlig me effektivt å gjøe tag- g dkumentppslag f tusenvis av bukee på anleggene g i tekniske støttemiljøe, sie Eivind Rsendahl, veingeniø g bukefaglig ansvalig f STD tag- g dkumentasjnsløsninge i Statil. Ste utfdinge i anvendelse av teknisk infmasjn 0 å ha medføt kntinuelige utfdinge f peatøene i anvendelse av teknisk infmasjn - gså Statil. Stadige teknlgiske g fetningsmessige endinge ha væt en del av hvedagen pp gjennm åene. Te fakte ha imidletid væt knstant det meste av tiden: DAK-tegninge ha stt sett væt uintelligente, FDV-data e laget i ulike database, g det ha væt lite elle ingen synkniseing mellm tegningene g databasene. Enmt mye tid ha def gått med til å bla fem tegninge g gjøe iktige ppslag i FDV-databasene. Løsning baset på PubEdit Det hele begynte med Kvitebjønanlegget f - å siden, pplyse Rsendahl. Opeatøene fikk da kun tilbud m elektnisk anvendelse av dkumentasjnen g hadde behv f en me effektiv anvendelse enn en tifffil g en lkal utskift i papi. NS fikk utfdingen med å lage en løsning f å knytte sammen tag g dkument på en tegning, g det tekniske infmasjnssystemet baset på hypelenke. Utgangspunktet f løsningen ble NS sin autmatisete PubEdit-applikasjn f icstatin. Vektøyet inngå i pduktguppen SY CAD sm e utviklet i næt samabeid med flee ledende bukemiljøe i Nge. PubEditløsningen e laget i samabeid med Statil. Løsningen f ss ble like enkel sm den e genial, fsette Rsendahl. PubEdit gjø ganske enkelt egelbasete søk i tegningene g legge på en fm f intelligens, slik at en pdfvesjn av dem kan bukes sm innfallspt til teknisk infmasjn. Det gi enkelt vedlikehld av tegningene i dgn-fmat g en me intelligent anvendelse av visningsfil i pdf. Baset på avanset tekst- g gafikkmønste-teknlgi gjenkjenne PubEdit de ulike elementene på den digitale P&D-en, tilegne dem hypelenke ette definete egle, g lage en digital pdf-vesjn av tegningen. Sluttbuke av dkumentet få således en pdf med tilleggsvedi i fm av hypelenke. P&D-en et helt nytt vektøy Demed kan bukeen gjøe ppslag diekte på P&D-en på skjemen g få me effektiv elektnisk buk av den, fklae Eivind Rsendahl. Hypelenkene peke til siste evisjn av en tegning i et dkumentsystem elle til en tag i en database. Tag e i denne sammenheng et nav sm gså gi tilgang til ande dele av den tekniske infmasjnen i Statil, det væe seg en D viewmdell, en kblingsdataappt elle til utstysinfmasjn. Oppslaget kmme pp på skjemen diekte, uten at man behøve å vite hv infmasjnen finnes. Ettesm det gså fetas knsistens- SY-nytt 0/

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012 : Hva kjennetegne bana i denne fasen? De voksnes olle Banemøte Påkledning Samlinge Måltid Posjekte Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 «Omsog, oppdagelse og læing i banehagen skal femme

Detaljer

trygghet FASE 1: barnehage

trygghet FASE 1: barnehage tygghet banehage De voksnes olle Banemøte Leikeguppe Guppeaktivitet Hjemmebesøk Samlinge Måltid Påkledning Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 tygghet tygghet «Banehagen skal bistå

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage 2011 maianne@fuedesign.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage maianne@futuia.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning av nye

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandle: Bitt Jonassen Akiv: 144 F17 Akivsaksn.: 13/167-7 Klageadgang: Nei REGIONAL BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Administasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002 DEN NORSKE MEDEFESTVAL TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNBUSS 8. - 10. APRL 2002 n i \ 1 fl i! : \. \, l Begen: Tlf5554 1050 Fax 55541051 Postadesse: Pb 714, Sentum 5807 Begen Besøksadesse:

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - løsningsforslag

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - løsningsforslag Side 1 av 7 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kntakt unde eksamen: Institutt f mateialteknlgi, Gløshaugen Føsteamanuensis Hilde Lea Lein, tlf. 73 55

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Omsogskomite Møtested: Kjenehuset dagsente, Enebakkveien 18 Møtetid: Mandag 10. novembe 2014 kl. 18.00 Seketaiat: 2343887 Møtelede:

Detaljer

HØGSKOLEN I NARVIK SIVILINGENIØRUTDANNINGEN INDUSTRIELL ELEKTROTEKNIKK. Oppgavetype: Motorstyring. Rapport tittel:

HØGSKOLEN I NARVIK SIVILINGENIØRUTDANNINGEN INDUSTRIELL ELEKTROTEKNIKK. Oppgavetype: Motorstyring. Rapport tittel: HØGKOEN I NAVIK IVIINGENIØUTDANNINGEN INDUTIE EEKTOTEKNIKK TUDIEETNING: INDUTIE EEKTOTEKNIKK EKTENT AMABEID: FAGIG VEIEDE: Pfess A E. NOUM FAGIG VEIEDE: DATO: ANTA IDE: 5 NUMME: 6.6.95 VEDEGG: Ingen Oppgavetype:

Detaljer

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 1 Løsningsfoslag EMC-eksamen 24.5. Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 Oppgave 2 a) En geneisk standad e en geneell standad som bukes nå det ikke foeligge en poduktstandad. EN581

Detaljer

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352 Statusappot undevisningsviksomhet og øvige kompetansetiltak ARA 2. halvå 2013 Jeg laget i juli 2013 en tilsvaende statusappot fo undevisningsviksomheten i ARA fo 1. halvå 2013 som undevisningslede e ansvalig

Detaljer

Veileder for adepter. Bruk mentor - unngå omveier

Veileder for adepter. Bruk mentor - unngå omveier Veilede fo adepte Buk mento - unngå omveie At eg e til, Det veit eg. Eg kjenne pusten min Og eit og anna hjeteslag. Men eg vil noko mei, enn bee å vea, eg vil vea nokon, som bety noko, i det stoe fellesskapet.

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative

Detaljer

Billige arboresenser og matchinger

Billige arboresenser og matchinger Billige aboesense og matchinge Magnus Lie Hetland 16. jan 009 Dette e foelesningsnotate til føste foelesning i faget Algoitmekonstuksjon, videegående kus, ved Institutt fo datateknikk og infomasjonsvitenskap,

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE

STUDIESPESIALISERENDE STUDIESPESIALISERENDE Utdanningspogammet: God allmenndanning e til glede og nytte fo alle. He vil du få opplæing som gi solid gunnlag fo videe studie. Alle vil oppnå geneell studiekompetanse og med visse

Detaljer

Newtons lover i én dimensjon

Newtons lover i én dimensjon Newtons love i én dimensjon 4.01.013 kaft akseleasjon hastighet posisjon YS-MEK 1110 4.01.013 1 Hva e kaft? Vi ha en intuitivt idé om hva kaft e. Vi kan kvantifisee en kaft med elongasjon av en fjæ. Hva

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. "Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse "Følgende dokumente legges til gunn fo viksomheten 1 Ny tekst Fø 1 - Vedtekte: Beskive eglene

Detaljer

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004 Fugletetaeeet Øistein Gjøvik Høgskolen i Sø-Tønelag, 004 Innlening Nå skal vi lage et omlegeme u kanskje ikke ha sett fø. Det e ikke noe mystisk ve selve figuen, men en høe ikke til lant e mest ukte i

Detaljer

ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling. Ålesund. 28. mai 2013. Rica Parken Hotel Storgata 16, 6002 Ålesund

ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling. Ålesund. 28. mai 2013. Rica Parken Hotel Storgata 16, 6002 Ålesund ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling Ålesund 28. mai 2013 Rica Paken Hotel Stogata 16, 6002 Ålesund Tisdag 28. mai 2013 kl 09.00 16.00 23 ledende elektonikkindustibedifte stille ut Test & Måleutsty

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 17. novembe 2014 kl. 18.30 Seketaiat: Theese Kloumann

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3

Innhold. 1. Innledning... 3 Risikobaset tilsyn Modul fo makeds- og kedittisiko i fosiking Evalueing av makeds- og kedittisikonivå DAO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Makedsisiko... 4 2.1 Metodikken... 4 2.2 Renteisiko...

Detaljer

Veileder for mentorer

Veileder for mentorer Veilede fo mentoe Utabeidet av Likestillingssenteet 2011 Food Likestillingssenteet ha siden 2006 diftet mentonettveket Velkommen inn, et mentonettvek spesielt ettet mot innvandekvinne. Mentoene i Velkommen

Detaljer

BARNETRINNET Kurs for norsklærere og engelsklærere

BARNETRINNET Kurs for norsklærere og engelsklærere Kus fo nosklæee og engelsklæee Velg mellom pogam fo småtinnet elle mellomtinnet og gled deg til et pust i bakken med faglig påfyll og paktiske undevisningstips. nosk fo banetinnet I Salto flettes de gunnleggende

Detaljer

Samarbeid om systemløsning - kan vi, vil vi, tør vi?

Samarbeid om systemløsning - kan vi, vil vi, tør vi? Samarbeid m systemløsning - kan vi, vil vi, tør vi? v/prsjektleder Kari Mette Kallevig E-pst: kari.kallevig@baerum.kmmune.n 31.kt. 2012 NOKIOS 2012 Visjn BK: Åpenhet Respekt Mt Bærum kmmunes visjn: Åpenhet,

Detaljer

Nytt Bodø rådhus MOTTO: SUB COMMUNIS. Situasjonsplan 1:500 MOTTO: SUB COMMUNIS 1. Sammenheng til by / bydel

Nytt Bodø rådhus MOTTO: SUB COMMUNIS. Situasjonsplan 1:500 MOTTO: SUB COMMUNIS 1. Sammenheng til by / bydel MOTTO: SUB COMMUNIS Situasjonsplan 1:0 Nytt Bodø ådhus Saenheng til by / bydel nkuansefoslaget e baset på Mulighetsstudiens alt.. hvo adinistasjonen salokalisees i Rådhuskvatalet. Det eksisteende Rådhuset

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Interkommunal rehabiliteringsplan 2015-2018

Interkommunal rehabiliteringsplan 2015-2018 Intekommunal ehabiliteingsplan 215-218 Food Abeidsguppa fo det intekommunale samabeidet fo ehabiliteing takke fo oppdaget med skive intekommunal ehabiliteingsplan fo kommunene Badu, Lavangen, Salangen

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innlednngg 2. Demokt, smbed og medvknng 3. Geneell nomsjon b 4. Intensjonlseng e 5. Studestt 6. Studegjennomøngen 7. Bblotek 8. IT l 9. Studentveled 1. Innlednng g 2. Demokt, smbed

Detaljer

At energi ikke kan gå tapt, må bety at den er bevart. Derav betegnelsen bevaringslov.

At energi ikke kan gå tapt, må bety at den er bevart. Derav betegnelsen bevaringslov. Side av 8 LØSNINGSFORSLAG KONINUASJONSEKSAMEN 006 SMN694 VARMELÆRE DAO: 04. Mai 007 ID: KL. 09.00 -.00 OPPGAVE (Vekt: 40%) a) emodynamikkens. hovedsats:. hovedsetning: Enegi kan hveken oppstå elle fosvinne,

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Realstart og Teknostart ROTASJONSFYSIKK. PROSJEKTOPPGAVE for BFY, MLREAL og MTFYMA

Realstart og Teknostart ROTASJONSFYSIKK. PROSJEKTOPPGAVE for BFY, MLREAL og MTFYMA FY1001 og TFY4145 Mekanisk fysikk Institutt fo fysikk, august 2014 Realstat og Teknostat ROTASJONSFYSIKK PROSJEKTOPPGAVE fo BFY, MLREAL og MTFYMA Mål Dee skal i denne posjektoppgaen utfoske egenskape til

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn Høgskole i Telemk Avdelig fo estetiske fg, folkekultu og læeutdig BOKMÅL 4. mi 007 EKSAMEN I MATEMATIKK 3 Tid: 6 time Modul 5 studiepoeg, itet kus Notodde/Posgu Oppgvesettet e på 7 side (ikludet fomelsmlig).

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Året som gikk og året som kommer

Året som gikk og året som kommer Sak&prtaldagene 2014 Lennart, Inghild g Sjur Året sm gikk g året sm kmmer Dagsrden Året sm gikk Året sm går radmap 2014 Utnyttelse g effekt av løsningene Årene sm kmmer Elements Planene fr ESA9 g ephrte6

Detaljer

NARF årsmøte 2012. 14. - 15. juni Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger

NARF årsmøte 2012. 14. - 15. juni Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger NARF åsøte 2012 14. - 15. juni Rdisson Blu Atlntic Hotel Stvnge T e Velkoen til åsøte 2012 Vi skl utvikle oss ot en stekee, e synlig og ttktiv bnsje. NARFs Åsøte 2012 sette ed disse odene søkelyset på

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Biffkarbonader stekte. Nygrillet kyllinglår

Hverdagen. er bedre med meny. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Biffkarbonader stekte. Nygrillet kyllinglår Hvedagen e bede med meny Nå kutte vi pisene på et stot utvalg av fisk og skalldy med opptil 35% 55% 45% 7 od.pis 17,/stk od.pis 72,/pk p kuv Biffkabonade stekte Nygillet kyllinglå Plomme 4 g, Smedstuen

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

HAVNESPEILET. Kontor- og serveringslokaler i sjøkanten - Innflytting april 2016

HAVNESPEILET. Kontor- og serveringslokaler i sjøkanten - Innflytting april 2016 HAVNESPEILET - og seveingslokale i sjøkanten - Innflytting apil 16 Sammendag Sandnes e en livskaftig og stekt voksende by, og med en ålig vekst på,4% e det Noges 8. støste by. et skje nå en tansfomasjon

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Småkraftsprosjektet i Luster

Småkraftsprosjektet i Luster Småkaftsposjektet i Luste I 2003 stata Luste kommune, Luste Spaebank og Luste Enegivek Småkaftposjektet i Luste. Utgangspunktet va ei auka inteesse fo å bygge ut minde kaftvek til poduksjon av elektisk

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Med mor som sjåfør og far som manager. 12. oktober 2010. Anne Herseth Adm.direktør

Med mor som sjåfør og far som manager. 12. oktober 2010. Anne Herseth Adm.direktør Med mr sm sjåfør g far sm manager 12. ktber 2010 Anne Herseth Adm.direktør Hva skiller mrgendagens arbeidstakere fra dagens g hvrdan møte dette sm arbeidsgiver? Generasjn Babybmere 68 ere X Y Z C Hva preger

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

REFERAT. Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/fylkesmannen) Marius Rønningen (Politiet) Arnfinn Brechan, leder, ønsket velkommen til møtet.

REFERAT. Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/fylkesmannen) Marius Rønningen (Politiet) Arnfinn Brechan, leder, ønsket velkommen til møtet. REFERAT fa møte n. 05/09 Tafikksikkehetsutvalget i Sø-Tøndelag, tosdag 19. novembe 2009 kl 09.00 på distiktskontoet, Statens hus, Pinsenes gt. 1, møteom 4.135 i 1. etasje Til stede: Meldt fofall: Ikke

Detaljer

Realavkastning. Investeringsanalyse og inflasjon. Realavkastning av finansinvesteringer

Realavkastning. Investeringsanalyse og inflasjon. Realavkastning av finansinvesteringer Ivesteigsaalyse og iflasjo Nomiell avkastig og ealavkastig Reell låeete (ealete) Realivesteige og iflasjo Kotatstøm i omielle og faste pise Iflasjo og skatt Omløpsmidle og iflasjo Joh-Eik Adeasse 1 Høgskole

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

(b) Ekmanstrøm: Balanse mellom friksjonskraft og Corioliskraft. der ν er den kinematiske (eddy) viskositeten.

(b) Ekmanstrøm: Balanse mellom friksjonskraft og Corioliskraft. der ν er den kinematiske (eddy) viskositeten. Oppgae 1. Fgu 6.11 læeboka se den nodgående enegfluksen atosfæen ( petawatt esus beddegad på den nodlge halkulen (opp tl 75 gade, ålg dlet. Fguen se også egne plott fo tansente edde, totalt bdag fa edde

Detaljer

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger Rettelse til Øistein Bjønestad Tom Rune Kongelf Teje Myklebust Alfa Oppgaveløsninge 007 Kapittel S. 7: Fasit til oppgave.9e): Slik oppgaven stå, skal svaet væe 065 (noe ha falt ut i oppgaveteksten). S.

Detaljer

10-12 Juni 2011. Meld dere på her...!

10-12 Juni 2011. Meld dere på her...! N. 5 Mai 2011 16. ågang 10-12 Juni 2011 Ette suksessen i fjo gjø vi oss nok en gang kla til en skikkelig idettsfest fo alle utviklingshemmede i Rogaland og omegn! cia ball dett dball mming Meld dee på

Detaljer

8 Eksamens trening. E2 (Kapittel 1) På figuren er det tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved

8 Eksamens trening. E2 (Kapittel 1) På figuren er det tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved 84 8 Eksamenstening 8 Eksamens tening Uten hjelpemidle E1 (Kapittel 1) Polynomfunksjonen P e gitt ved P ( ) = 7 + 14 8, DP = R. a Det kan vises at alle heltallige løsninge av P() = 0 gå opp i konstantleddet

Detaljer

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016)

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) Årsmelding 2015 fr Senirnett Asker. (Sendt medlemmer fr gdkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) 1. Freningens tilhørighet g frmål. Senirnett Asker (SnA) er en lkal frening i rganisasjnen Senirnett Nrge

Detaljer

HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE

HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE 1.1 Oganisasjonskat 1.2 Ledeteam Stilling Sektosjef Nestlede/kontosjef Avdelingslede Omsog Avdelingslede Bistand Avdelingslede Helse

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

Kontaktpersoner: Advokat Christensen Advokat Løftingsmo Advokat Stenstrøm

Kontaktpersoner: Advokat Christensen Advokat Løftingsmo Advokat Stenstrøm Arbeidsrett Vårt firma representerer både arbeidsgiver g arbeidstaker. Vår samlede kmpetanse dekker alle mråder innen arbeidsretten. Mer detaljert mfatter vår bistand bl.a. følgende spørsmål g prblemstillinger:

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager: P R O T O K O L L Å, den. og. juni ble det holdt fohandlinge vedøende taiffevisjonen pe. mai sentale fohandlinge mell abeidstakeoganisasjonene og Hovedoganisasjonen Vike på Vike/HUK med unntak av Landsoveenskst

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Hammerfest HAMMERFEST. MELKEØYA sett fra S

Hammerfest HAMMERFEST. MELKEØYA sett fra S HAMMERFET b) a) Fobudssone (sjøkat 9, 09) Fobud mot alle fatøy nå et tankskip /fatøy til teminalen befinne seg de og e undeveis. IKRINFELT (sjøkat 9, 09) Fobud fo alle fatøy uten tillatelse fa teminalen.

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Ungdomsleire i Norge

Ungdomsleire i Norge Ungdomsleie i Noge Det ble pa Riksm0tet i 2010 vedtatt a folate odningen med at hve enkelt leiaang0 skulle S0ge fo finansieingen av sin lei. I stedet skulle innbetalingene sanies i ions Noge, som ette

Detaljer

Årsmelding 2000. Oslo Bowling Krets

Årsmelding 2000. Oslo Bowling Krets Side - 1 - Åsmelding 2000 Oslo Bowling Kets Sideegiste: 1. Foside 2. Styets sammensetning 3. Styets intensjone 4. Oganisasjon 5. Klubbene 6. Økonomistying 7. Aktivitete 8. Eksten makedsføing 9. Repesentasjon

Detaljer

Harstad HARSTAD. HARSTAD sett fra E. Sjøkart Nr. 77, 487

Harstad HARSTAD. HARSTAD sett fra E. Sjøkart Nr. 77, 487 HARSTAD NOHRD Sjøkat N 77, 87 Havneinfo: Losfomidlingen Hastad Hastad Havnevakt VHF kanal, Tlf +7 77 00 (døgnvakt) Fax +7 77 00 E-mail: havnevakta@hastadkommuneno Lødingen Tlf +7 7 8 8 Fax +7 7 8 8 pilotlodingen@kystveketno

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Honningsvåg HONNINGSVÅG. HONNINGSVÅG sett fra SW. HONNINGSVÅG NOHVG Sjøkart Nr. 103 Havneinfo:

Honningsvåg HONNINGSVÅG. HONNINGSVÅG sett fra SW. HONNINGSVÅG NOHVG Sjøkart Nr. 103 Havneinfo: HONNINGSÅG NOHG Sjøkat N. Havneinfo: Havnevakt HF kanal, Tlf + 8 0 Fax + 8, mob + Losfomidlingen Honningsvåg Lødingen Tlf + 6 8 Fax + 6 8 pilot.lodingen@kystveket.no HF kanal / Honningsvåg e administasjonssente

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Layher Rullestillas - Uni Bred

Layher Rullestillas - Uni Bred ayhe uestias - Uni Bed Monteing og Bukeveiedning Godkjent av Di. fo Abeidstisynet og TÜV setifiset ifg DIN EN 1004:2005-03 Stiaskasse 3 Beastning 2.0 kn/m 2 Må: 1.5 x 2.85 m maks abeidshøyde: innendøs

Detaljer