God butikk for Steen & Strøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God butikk for Steen & Strøm"

Transkript

1 Et kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Utgave n. 0/ Gd butikk f Steen & Støm Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap valgte SY Psjekt Øknmi. Side Gi fleksibilitet g handlingsm Sjøkatvekets GS ammeavtale. Side Stømlinjefmet fvaltning, dift g vedlikehld NTE ha vannkaftvek, tansfmatstasjne g vindtubine å vedlikehlde. Side Dimensjneingsvektøy f ekstemsituasjne Statikk, dynamikk, stabilitet, jdskjelvanalyse g dimensjneing av betng, stål g te utføes på den kmplette D-mdellen hs Rambøll. Side 0/ SY-nytt

2 Bukevennlighet i alle ledd T handle ikke m teknlgi. Det handle m menneske. Lede Ette å i T-bansjen kan jeg slå fast følgende. T handle ikke m teknlgi, det handle m menneske. Det e menneske sm lage T-løsningene, g det e menneske sm benytte dem. Det e menneske sm få pbleme med løsningene, g det e menneske sm hjelpe til å løse pblemene. Det e menneske sm selge løsningene, g det e menneske sm kjøpe dem. Det handle m elasjne g kmmunikasjn, g det handle m bukevennlighet. Alle leveandøe vil hevde at ens egne T-løsninge e bukevennlige. Altenativet e vel helle dålig. en hva skal til f at en løsning e bukevennlig? De viktigste elementene e at løsningen e lett å læe, lett å buke g lett å huske. Det må gå askt å læe seg å buke en ny løsning. Enkel buk bø ikke keve sælig kusing g innføing. Løsningen må væe effektiv å buke. Bakgunnen f at man innføe nye løsninge e sm egel en målsetting m effektivitet, pduktivitet, standadiseing g kntll. Sist men ikke minst må løsningen væe lett å huske. ange løsninge e kun spadisk i buk, g da må man kunne state pp løsningen uten å læe seg alt på nytt. Dette keve at løsningen må følge standade f bukegensesnitt g bukeinteaksjn, g ligne på ande løsninge man buke. tillegg må løsningen væe elativt feilfi, elle i det minste så feiltleant at bukee unngå å gjøe mange feil g at eventuelle feil ikke få katastfale følge. ngen løsninge e feilfie, men måten feil ppte på avgjø m løsningen e bukevennlig elle ikke. T-løsninge skal i tillegg væe tiltalende g behagelige å buke. Dette e en subjektiv følelse hs bukeen sm fte kan væe vanskelig å definee, men sm ha mye å si f ttalinntykket. Fagebuk, designelemente g vesikt e viktige ingediense f å ppnå den iktige følelsen. Vi i Ncnsult nfmasjnssysteme legge st vekt på å lage bukevennlige løsninge. Dette gjø vi i tett kntakt med våe kunde. Det å sette seg inn i g fstå kundens behv e helt avgjøende f at løsningen skal ppleves bukevennlig. tillegg benytte vi anekjente teknlgie g beste paksis nå vi utvikle g kvalitetssike løsninge g bukepplevelse. inst like viktig sm bukevennlige løsninge, e at vi sm leveandø ppleves sm bukevennlig. Vi skal møte våe kunde med espekt g vennlighet. Vi skal væe punktlige g etteettelige. Vi skal ha effektive utine g infmasjn sm e lett å fstå. Det skal væe enkelt g bukevennlig å væe kunde hs Ncnsult nfmasjnssysteme. Det handle m å gjøe det enkelt g det handle m menneske. Keep it SY. Båd Henes Administeende diektø nfmasjnssysteme SY-nytt 0/

3 nnhld GS OG EENDOSGEBYR > Gi fleksibilitet g handlingsm f Sjøkatveket > Paktiv g effektiv innføing av eiendmsskatt i Hemne kmmune > Nyhet: SY Winap Gennsyn > Nyhet: SY Winap Landmåling FORVALTNNG, DRFT OG VEDLKEHOLD > Det dnæ seg i Fedikstad g på Hvale > Fisk eiendmsfvaltning ved Helse Begen > Stømlinjefmet fvaltning, dift g vedlikehld ved NTE ANBUD, KALKYLE OG PROSJEKTSTYRNG > Cnst: Ndnsk entepenøsuksess > Omsgsbygg Osl KF, Enta, etvann, kea g T Flesland velge SY Psjekt Øknmi > Gd butikk f Steen & Støm > Nsk Pisbk i alle kanale B OG KONSTRUKSJON > Ny metde gi stekt fbedet mengdekvalitet fa B > Ww-fakt på Statils buk av hypelinke i FDV > Dimensjneingsvektøy f ekstemsituasjne Kvitebjøn Tll A Kllsnes Hulda Veslefikk Visund Tjeldbegdden Gullfaks A Gullfaks B Gullfaks C Kistin 0/ SY-nytt Sleipne A Sleipne B Heidun Åsgad A Åsgad B Sne B Nne Sne A Leisme/Ca Statfjd C Statfjd B Statfjd C

4 ka n D nnin gen sg t Ski ppe gt gt ns Ki ke g t Bl e i k m s G s nge K > > h R : : l d n d Fl G s su øy Blindskjæben Fl R s 0 m s 0 Kaantenehavna m d lv n de Ka Bleikøya Bleikøya Oc s gg Da R m esk > Cy jæ Gesshlmen W m Fl W (piv) Fl W s G Sandtangen 0 m VQ() W s n e SY-nytt 0/ Daggeskjæg n 0 G R e m g m Fl R s i n 0 0 p p m : S Vade R eidianstøtte W Sandtangen Lindøya t () 0 > Slippe R > : vade tt () t k : u Hvedøya ( 0 ) hp u u ZZ () 0 Klsteuin > Galteskjæ ih Slipp t : Slippe mh h i Bjøvika G Kavingen Oc s s Kavingdynga QW R Tingvallagunnen WG m V R v Kavingdynga 0 ø Kavingdynga W V Vippetangen > Kavingen Unsuveyed aea : W m Fl G s kke sjømålt G VQ W t Akeshus gt gt sg Kavingsanden m ns dhu kn Bannskjæskaaet Rå bu > : nse Tll Filipstad Famnes Pi Lsskisse Kntaskjæet Ake bygge Lsskisse Akeshus festning Akeshus sltt kke sjømålt Unsuveyed aea Pipevika Festnings plassen Gi fleksibilitet g handlingsm ien unkedamsve l R se n gens aina nkes tz g Rådhuset Dmkike t Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Unde Wk in Cy

5 GS g eiendmsgeby aad s gt Gønlan v Z NS, sm vant den ffentlige an i våes sammen budsknkuansen med undeleveandøen Gegaf AS, ble kntakten f t å, med psjn tilkjent f t nye å. Den nske Opea vika Lhavna Stammekntakt Avtalen innebæe både psjektledelse i Sjøkatvekets løpende g deltakelse g nye psjekte innen teknlgi-, psess- g viksmhetsutvikling. Avtalen ha vedi på mellm en anslått Gønlia t g ti milline kne pe å, hvav estimet te milline føste ået. Søenga kn f å finne Gam smatee g «sløsefie» måte å femstille pdukte g tjeneste på. kke sjømålt Unsuveyed aea - vika Kntakt i NS: Bispe Shipbaie kke sjømålt Heman vesen, Sjøkatveket Det ande e et minde psjekt f å ppgadee våe intene pgamvaesysteme. det tedje psjektet tenge vi kmpetent hjelp fa NS til å utede g planlegge en målekampanje på Svalbad. Sjøkatvek i vedensklasse Statens katvek Sjø ha ansvaet Sjømannssklen ppmåling av alle nske hav- g f kystmåde, inklusive plae favann. Viksmheten med 0 ansatte, lkaliset i Stavange, e den eneste autisete pdusenten av ffisielle sjøkat i Nge. Sjøkatveket femstå i dag sm et av vedens ledende g mest espektete, g benyttes fte sm efeanse i pduksjnen Kngshavnav sjøelatete pdukte veden ve. Unde abeid l 0 m s R s ben un d Unde abeid Wk in pgess Skape handlingsm Vi ha et veldig høyt aktivitetsnivå intent, slik at alle våe intene essuse e allket. Uten ekstene kefte klae vi ikke å få gjennmføt det vi ønske, ftsette vesen. Det e gunnen til at vi buke ekstene knsulente til en del ppgave. Hvedsaklig psjekte sm e veldefinete med hensyn til stat g slutt. På denne måten få vi figjt egne essuse til å skape handlingsm f ss selv. Vi ha vanskelig f å ansette flk fdi budsjettene vaiee. Dessuten e abeidsmakedet i Stavange spengt på alle måte. Det i seg selv e gså et pblem. Fleksibel dning Ramme-avtalen definee en amme f hva Sjøkatveket ha tenkt å ta ut. nnenf denne kan de fleksibelt benytte NS sine knsulente nå behvet e de. De slippe demed å gå gjennm samme tidkevende innkjøpsutine hve gang de behøve hjelp. Hvf ble NS valgt? Utgangspunktet va beslutningsgunnlaget vi hadde, fklae Heman vesen. Fakte sm gikk på pis, faglige kvalifikasjne, ppdagsfståelse g espnstid. NS va ikke den billigste g helle ikke den dyeste av knkuentene, men de scet best på de kvalitative faktene. Det gjde utslaget i NS sin favø, sie han. Det va egentlig liten fskjell på knkuentene, men NS takk det lengste stået på gunn av sine faglige kvalifikasjne, beømme Heman vesen. llustasjnen vise et utsnitt av sjøkatet ve Osl havn. ed dette havnekatet vant Statens katvek Sjø føstepisen unde den intenasjnale katgafiknkuansen tidligee i å. 0 Cy Sjusøya 0 Wk in pgess E Det kmme til å bli mange flee psjekte ette hvet, fespeiles det. Kntakten med NS e en ammeavtale med ganske vide amme g gi Sjøkatveket stt m f fleksibilitet. l l psjekte ange jen i ilden, kan l Ogpsjektdiektø de ha mangeheman vesen i Statens Katvek Sjø, ftelle: med te kn Vi e alleede i gang sulentppdag de NS e invlvet. Det ene deie seg m å innføe LEAN i viksmheten, et anekjent metdevek Z weig Statens Katvek Sjø, gså kjent sm Sjøkatveket, ha inngått en mfattende ammeavtale med NS m leveing av it tjeneste. Hensikten med avtalen e å figi egne essuse g skape handlingsm f flee nye psjekte sm i sin tu vil føe til enda bede sjøkattjeneste. 0 Osl Sentalstasjn Sch l B 0/ SY-nytt

6 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Paktiv g effektiv innføing av eiendmsskatt nnføing av eiendmsskatt e aldi ppulæt. en nå kmmuneplitikene føst ha vedtatt det, bø det i alle fall gjøes så effektivt g ettfedig sm mulig. Hemne kmmune gjø det Kntakt i NS: Kmmunen, sm ligge sø/vest i Sø-Tøndelag, ut mt Tndheimsleia, vet alt m dette. Hemne kmmune innføte eiendmsskatt f et begenset måde undt kmmunesenteet alleede i g utvide nå til hele kmmunen fa... Vakke kystkmmune ed nabe sm øe g Rmsdal i sø/vest g Hita i nd, bestå Hemne kmmune av 0 km² vennlig g vakke kystnatu. Det alle meste gisgendt bebdd. Av de ca..00 innbyggene b næmee / i tettstedet Kyksæteøa, ca., times kjøetu fa Tndheim. Behv f nytt system - Ette et kmmunalt vedtak i desembe m å utvide eiendmskatteplikten til hele kmmunen, ble det klat f ss at vi måtte ha et nytt it-system sm kunne håndtee støe kav til nøyaktighet g infmasjn til publikum, sie Jale Tøndel, knsulent ved avdelingen f teknisk, landbuk g miljø. På vegne av kemnekntet ha hans avdeling ansvaet med å innhente gunnlagsmateialet f eiendmsskatten. Kmmunen ha i - å bukt SY PAktiv til å autmatisee fvaltningen av gebye f vann, avløp, slam g feiing. Nytt system nye mulighete - Ettesm vi ha væt gdt fnøyd med disse fagmdulene ble det natulig f ss å fespøe NS gså m mdulen f eiendmsskatt, ftsette Tøndel. - Blant annet på gunn av alle kundedataene vi ha bygget pp siden 00. Vi ønske natuligvis å gjenbuke disse i best mulig gad. Av disse gunne valgte Hemne kmmune å gå f NS sin løsning f eiendmsskatt, g fikk levet systemet i juni. en gså nye utfdinge SY PAktiv Eiendmskatt e et vektøy både f gjennmføing av mtakseing med tilhøende saksgang g vedlikehld av gdkjente takstskjemae. Systemet sm gså tilettelegge f faktueing, hente selve eiendmsinfmasjnen fa landets ffisielle eiendmsegiste, atikkelen. Det viste seg imidletid da Tøndel & C skulle gå i gang med systemet at matikkeldatabasen hadde mangelfull infmasjn m bl.a. eiendmsstøelse g aeale, m.a. avgjøende fakte i beegningen av eiendmskatten. Alle eiendmme måtte befaes - På gunn av tidspesset valgte vi def å mbilisee et utvidet psjektteam f å møte utfdingen med å ppda- SY-nytt 0/

7 GS g eiendmsgeby Nyhet: SY Winap Gennsyn Webbaset katløsning f ask g enkel tilgang til stedfestet infmasjn skivende stund e så gdt sm alle bygg g fitidsbygg befat g ppmålt tee matikkelen, ftelle Tøndel, sm i tillegg til kmmunens egne flk ha fått gd hjelp av både pensjniste g ande engasjete. Utfdingen inneba ett g slett at alle eiendmme g bygg måtte ppmåles g egistees i SY PAktiv Eiendmsskatt sm gunnlag f ny takseing. skivende stund e så gdt sm alle bygg g fitidsbygg befat g ppmålt, pplyses det. tillegg e det tatt bilde av alle hus g bygninge. De skal nemlig gså inn g vediøke systemet nå egisteingsabeidet e gjt. ål i sikte - Jbben ha nk væt litt me mfattende enn vi egnet med, innømme Tøndel. - en jeg håpe g t vi skal kmme i mål fø fisten. - Takket væe et gdt samabeid med NS, g spesielt avdelingen dees på Lillehamme, ha vi geid å løse alle utfdinge undeveis. Systemet fungee veldig ba så langt. SY PAktiv Et makedsledende kundeinfmasjnssystem f teknisk fvaltning g administasjn av eiendmsgebye i kmmune g intekmmunale selskape. Ny hvedag - Nå kan vi pdusee skattematikkel g autmatisete meldingsbev diekte ved hjelp av male i systemet. Funksjnen gjø det enkelt å kjøe ut masseutsendelse til alle gunneiee. Det e veldig tidsspaende, all den stund ingen eiendm e lik, pengtee Tøndel. ed SY PAktiv Eiendmsskatt kblet pp mt atikkelen få Hemne kmmune demed et vektøy sm til enhve tid e à ju. - På den måten unngå vi gså feil g kan sende skatten diekte til faktueing elle kediteing uten å gå via ande, tynge systeme. Det utgjø gså en betydelig fdel, slutte Jale Tøndel. SY Winap Kmplett løsning innen katfvaltning g GS. Løsningen e et fleksibelt innsynsvektøy, en effektiv fvaltningsløsning g et avanset analysevektøy g kan demed bukes av alle - fa innsynsbukeen til den mest avansete buke g pdusent av gegafiske data. SY NS Åpen NS-løsning f e-veksmakedet. Løsningen inkludee funksjne f analyse, samt egisteing g ajuhld av nettinfmasjn g katdata. Vå katløsning f intenett, SY Win- ap Webnnsyn, e makedsledeen f løsninge med dynamiske vektkat. Dette e et kmbinet saksbehandlevektøy g en avanset innsynsløsning f gegafisk elatet infmasjn. ange bukee g ganisasjne ha ettesput en løsning f ent innsyn i kat g stedfestet infmasjn. Vi ha def etablet løsningen SY Winap Gennsyn i samabeid med disse bukene. Dette e løsningen f dee sm fetekke en enkel katklient de katdata hentes fa cachede WS tjeneste. Vi ha utviklet løsningen utelukkende ut fa standad tjeneste g åpne kmpnente. Dette gjø at løsningen gså enkelt kan integees i din ganisasjns hjemmeside, i egne applikasjne g sm integasjnskmpnent mt saksbehandling, matikkelinfmasjn, bygningsdata g planinfmasjn. Gennsyn e sm et nytt Clumbi egg en løsning med utallige buksmåde i et utlig enkelt g effektivt bukegensesnitt. He e ingen avansete menye g knappeade. Du peke, da g zme i katet fitt g dynamisk. Du ha ett enkelt søkefelt f fitekst på stedsnavn elle adesse. Løsningen tilbys sm en selvstendig applikasjn elle sm en katkmpnent i dine løsninge. Dette e en løsning sm alle kan buke g sm e enkel g imelig i dift! Ha du spøsmål til løsningen elle hvdan du kan ta dette i buk fa din applikasjn? Ta kntakt med T Olav Almås på telefn 0, e-pst t.lav. f me infmasjn. 0/ SY-nytt

8 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Nytt vektøy f Landmåling i SY Winap-familien Kntakt i NS: Buk av mdene utsty, ny matikkellv g ande endinge i ammebetingelse ha gjt at landmålingsfaget ha endet seg betaktelig. Vi lansee def en integet løsning i SY Winapfamilien f å dekke behvene f den mdene landmåle. Den fullstendige integasjnen i SY Winap bety at de mulighetene sm ligge i løsningen knyttet til impt/ ekspt, sammenstilling med data fa ulike datakilde, analyse g annen GSfunksjnalitet gså vil væe tilgjengelig i vå landmålingsmdul. Hvedfunksjne med ppsett g administasjn av måleppdag inkludet metde f følgende: Redigeing av målinge g bsevasjne -vise/pesentee måledata -vise/pesentee beegnings- g analyseesultate -edigee g ppette nye bsevasjne g punkt mpt g Ekspt Ny imptmdul f KOF sm lese inn måle- g metadata f ulike bsevasjnstype. Obsevasjne Vi støtte tadisjnelle bsevasjne, satellittvekte g kdinatbsevasjne. Beegninge Vi ha utviklet et mdene g paktisk ettet landmålingsvektøy med utjevning enkeltvis elle samlet f alle elevante bsevasjnstype. Vi dekke gså funksjne f pla g tgnal innmåling g utsetting, samt feløpig beegning sm benytte seg av tadisjnelle beegningsmetde f fi ppstilling, famskjæing g tilbakeskjæing. tillegg finnes ulike hjelpebeegningsfunksjne med mulighet f laging i egne bjekttype. Kvalitetskntll Vi tilby kvalitetskntll med spesielt fkus på dkumentasjn iht. kavene i standaden Stedfesting av matikkelenhets- g ådeettsgense. Dette mfatte ulike type kntlle sm: gvfeilsøk, test av gunnlag (glbaltest g test av endinge), inde- g yte pålitelighet med sjekk mt kvalitetskav i standaden. Tansfmasjne Landmåling e en integet del av SY Winap g benytte de samme kjente tansfmasjne sm e baset på Katvekets bibliteke. Føvig tilbys et gdt utvalg appte f dkumentasjn. Spøsmål til løsningen? Tilbud på vegang fa knkueende landmålingspgamme? Kntakt T Olav Almås. Vinne makedsandele Næ 0% av landets kmmune benytte våe bukevennlige g effektive vektøy f fvaltningsppgave innen ffentlig g pivat sekt f kat, matikkel, plane, bygg g anlegg g analyse. Bl.a vinne de webbasete innsynsløsningene på funksjnalitet i sammenligning med knkuentene. Dette se vi esultate av i makedet gjennm nye kunde på pgamvae g tjeneste innen GS. Dammenseginen KT (D-KT) sm betjene kmmunene Dammen, Sande, Svelvik g Røyken ha valgt SY Winap Webnnsyn sm katløsning f inta- g intenett. Katikus samabeidet ha valgt fvaltningsløsning g Webnnsyn fa NS. Kmmunesamabeidet f Fjell, Fusa g Øygaden kmmune ha valgt våe GS vektøy med SY Winap P til kat-, matikkel- g planfvaltning g SY Winap Webnnsyn sm innsynsvektøy f både saksbehandlee g publikum. Vi e spesielt glade f at avtalen gså mfatte vå nye landmålingsmdul. ebygg Plan- g Byggesaksdialg NS e valgt sm leveandø av SY Winap Plandialg g utvikling av ny mdul f Byggesaksdialg f kmmunesamabeidene Smat, Okidé, g SÅTE. Kntakten e stategisk viktig f ss ved at den ttalt sett mfatte ve 0 kmmune g gjø at vi få etablet ny standad f Gentegasjn i samspill med kmmunale Sak- g Akivsysteme. ByggSøk byggesak Byggteknisk Etat melde - Endelig! Nå ha vi fått føste kmmune på plass med kbling til kat i ByggSøkbyggesak. En lang ventetid se nå ut til å væe ve. Vi sende en st takk til Gentegasjnspsjektet sm ha lagt et viktig gunnlag f en gd kattilkbling mt ByggSøk. SY Winap Webnnsyn e føste ute med integasjn til ByggSøk. SY-nytt 0/

9 Fvaltning, dift g vedlikehld Det dnæ seg i Fedikstad g på Hvale ed sine.000 innbyggee ved utløpet av Glmma, gense Fedikstad i sø til øyiket Hvale. Til sammen ha kmmunene en felles skjægåd på næmee.000 øye, hlme g skjæ! Kntakt i NS: Fedikstad g Hvale e nabkmmune, g gde, samabeidende sådanne. Kmmunene ha mange felles inteesse g tiltak, blant annet it-teknisk. Def va det natulig å ta en felles beslutning da de valgte nytt fvaltningssystem f kmmunenes eiendmme. Valget falt på SY Eiendm. Fedikstad difte Hvale - Ettesm Hvale kmmune kjøe sine it-systeme diftsmessig hs ss, va det fmålstjenlig f begge kmmunene å velge samme plattfm g system, sie ngid Stubstad, psjektlede g it-kdinat f innføingen av nytt eiendmssystem i Fedikstad kmmune. Hun kaakteisee innkjøpspsessen sm yddig g gei, de NS sitt tilbud på SY Eiendm km best ut av beslutningsgunnlaget sm va baset på en felles kavspec. - Vi se nå fem til at NS i løpet av føvinteen implementee nye SY Eiendm sm estatning f våt eksisteende, utdatete FDV-system, sie nge Stubstad i Fedikstad kmmune. Felles valg av system ed undt.00 hytte e Hvale en av landets støste hyttekmmune. Fa ca..000 fastbende innbyggee øke beflkningen til ve i smmemånedene. Kmmunen ha hittil væt helt uten et pfesjnelt eiendmssystem g ha def ste fventninge til det nye systemet, pplyse Jan Aspheim i Hvale kmmune. - Jeg kan ikke uttale meg sælig m pduktet SY Eiendm, det va Fedikstad sm vudete det tekniske, men jeg ha st t på at dette bli ba, sie han. - Summen av pis g funksjnalitet va gunnen til at NS sitt tilbud ble valgt. [...] gi kmmunestyet best mulig åd m dift g vedlikehld av eiendmspteføljen - Vi ha en spennende peide fan ss g egne med at vi nå få et mye bede utgangspunkt til å fvalte alle kmmunens eiendmme, t Jan Aspheim. - Blant annet få vi anledning til å gi kmmunestyet best mulig åd m dift g vedlikehld av eiendmspteføljen ne sm i sin tu gså bø kmme skattebetalene til gde, slutte han. 0/ SY-nytt

10 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Fisk eiendmsfvaltning ved Helse Begen.000 kvm, utallige tegninge g 0 kntakte. Det e nen av de tøe tallmessige utfdingene eiendmsfvaltene ved Helse Begen til daglig hanskes med gdt hjulpet av NS FDVU-løsning SY Eiendm. G Aali, Helse Begen HF SY-nytt 0/

11 Fvaltning, dift g vedlikehld SY Eiendm SY Eiendm e en mdulæ løsning sm dekke de fleste side innen eiendmsfvaltning. Systemet dekke alle nivåe, både peative abeidsppgave så vel sm de stategiske g taktiske side innen Facilities anagement. Kntakt i NS: Haukeland Univesitetssykehus e den støste av elleve institusjne i Helse Begen HF, ett av fie lkale helsefetak på Vestlandet, eid av det eginale fetaket Helse Vest. St «bedift» ste vedie Helse Begen ha undt.000 ansatte g behandle ålig nesten Eiendmsvediene e uvudelige aktiva sm keve løpende fvaltning. pasiente. tillegg e fskning g utdanning et piitet felt. Viksmheten utdanne et pa tusen helseabeidee i ået. Haukeland epesentee f øvig Nges nest støste medisinske fskningsmiljø g ha en ekke kmpetansesente g spesialfunksjne både nasjnalt g eginalt. Ttalbudsjettet e på undt milliade kne. ye å fvalte ed så mange ansatte g så st pasientgjennmstømming sie det seg selv at det gså e ste eiendmsaeale helsefetaket å ve. Haukeland Univesitetssykehus legge beslag på det meste av aeale. Omtent 0 mål med sykehusbygninge. Eiendmsvediene e selvsagt uvudelige aktiva sm keve løpende fvaltning. - Det e så ste mengde at vi ett g slett ikke kunne klat ss uten et pfesjnelt FDVU-system, sie G J. Aali, avdelingssjef f Aealkdineing i Helse Begen. Hlde vesikt g kntll Ette å ha bukt TPS tidligee valgte avdelingen i fj høst å knvetee til SY Eiendm da ble besluttet å utfase det gamle systemet. SY Eiendm e en mdulæ g fleksibel løsning sm dekke de fleste side g nivåe innen eiendmsfvaltning, både peative abeidsppgave g stategiske side. Systemet sike ptimal gjenbuk av infmasjn ved at data lages på ett sted g kan gjenbukes i mange sammenhenge. - Vi buke systemet daglig i fvaltningen f å hlde vesikt ve leiekntakte, tegninge g dkumentasjn, samt ikke minst til å stye kstnadene g inntektene, sie Aali. - Systemet veføe elektnisk faktueingsgunnlag til Helse Begens sentale øknmisystem sm stå f selve utfaktueingen av husleien. ntuitiv funksjnalitet - Til daglig e vi sju pesne sm buke SY Eiendm i jbben, men det e selvsagt mange flee ved helsefetaket sm ha tilgang til systemet f å gjøe ppslag, ftsette hun. På spøsmål m hvilke funksjne sm nyttemessig settes mest pis på, e G Aali veldig kla: - Vi e avhengig av alle funksjne, fastslå hun. ngen e viktigee enn ande. - Det skal gså sies at systemet e intuitivt g vikelig lett å buke. møtekmmende suppt På gunn av en del tilpasninge tk det dg litt tid å implementee g knvetee SY Eiendm helt til Helse Begens kav. - Det ha tatt sin tid g visse utfdinge ha det væt, men nå fungee systemet helt ette bka, sie G J. Aali. - Vi e gdt fnøyd med det. Og ingen nevnevedig nedetid. NS ha væt imøtekmmende g hjelpsm hele veien g ha bidatt med langt me enn suppt, slutte hun. 0/ SY-nytt

12 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS vannkaftvek, tansfmatstasjne g vindtubine. Det e pduksjnsappaatet til kaftleveandøen NTE sm levee umistelig støm til Nd-Tøndelags beflkning g næingsliv. Kntakt i NS: Uten et pfesjnelt FDV-system sm SY JbTech hadde det ganske enkelt ikke latt seg gjøe på en fsvalig måte, påpeke Ae Kjetil Ndgåd, fagansvalig f diftsptimaliseing i NTE Enegi. Pisgitt natuens lunefulle g svæt skiftende væfhld, e vi nødt til å ha stålkntll ve anleggenes tekniske diftstilstand til enhve tid. dag keve både fbuke g myndighetene full ppetid gså nå det gjelde støm, sie han. F Nd-Tøndelag Elektisitetsvek (NTE) bety dette kntinuelig tilstandsvevåkning g peventivt vedlikehld av abslutt alle kaftanlegg undt m i fylket. Vindkaftpiné NTE e et av landets støste e-vek, g peee både sm kaftpdusent, kaftmsette g netteie. vannkaftvek (snat ) pdusee det meste av kaften. en NTE egnes gså sm en piné i det nske vindkaftmiljøet. Selskapet begynte med vindkaftpduksjn alleede i. dag ha NTE t vindpake i dift: Vindpakene på Vikna g Hundhammefjellet pdusee til sammen ca 0 GWh støm i ået. En tedje vindpak e unde bygging. Helhetlig FDV-system F å ha kunnet håndtee denne utviklingen i løpet av åene e NTE blitt en svæt efaen buke av it-baset FDV. Helt siden ha de anvendt NS sitt SY JbTech-system. ed stadig støe g kmpleks anleggsmasse å ivaeta, med veldig mye utsty g maskine sm skal fvaltes g vedlikehldes, måtte vi ganske enkelt gå til anskaffelse av et avanset g helhetlig vektøy, sie Ae Kjetil Ndgåd. Det hadde ett g slett ikke latt seg gjøe uten. Omfattende egiste FDV-systemet stye i dag abeidsdagen til et hundetalls pesne i NTE Enegi, både inne- g uteabeidende medabeidee sm alle stå på f å hlde kafthjulene i gang. -0 av disse e daglige, aktive bukee. Ålig egistees det undt 00 feil g kvittees ut mellm jbbe i SY JbTech, pplyse Ndgåd. ed stt g smått mfatte anleggsegisteet ca enhete. Bukevennlig g effektivt Systemet ha en intuitiv anleggsstuktu sm gjø det svæt enkelt å buke, bemeke Ndgåd. Ved å klikke på et kaftvek f eksempel, kan man klikke seg ned til en geneat, videe til ten på denne, g helt ned til den enkelte klemme m man vil. Vi kan ta ut detaljete vedlikehldsplane f alle anleggsdele t å fem i tid. Funksjnaliteten i systemet mfatte både febyggende, kektiv g tilstandsbaset vedlikehld, samt vektøy f analyse av diftssikkehet g vedlikehld. SY JbTech bukes gså til å fvalte tegningsdkumentasjn, få vi høe. Og ikke bae f nyee digitale tegninge. NTE skanne inn gamle maskintegninge sm gså gjøes søkbae g tilgjengelig på skjemen. tillegg ha man et mfattende bildeakiv. Stålkntll et must Ae Kjetil Ndgåd SY-nytt 0/

13 Fvaltning, dift g vedlikehld Stømlinjefmet fvaltning, dift g vedlikehld Løsningen gjø det enkelt å sette vedlikehld, intenkntll g dkumentasjn i system, ne sm i sin tu gi økt sikkehet g tilgjengelighet f kaftanleggene. Spesielt viktig e dette i fbindelse med vindkaftvek. Vindtubinene pdusee sm kjent bae nå det blåse. Lydhø patne tillegg til å væe systemleveandø e NS ikke bae en nyttig spaingspatne f NTE, men gså en lydhø pduktutvikle f bansjen. SY JbTech-systemet e i knstant utvikling, i takt med FDV-utviklingen i enegibansjen. Og det e ba, beømme han. vi få systemppdateinge - gange i ået. den gad det ppstå bysmme feil ettes de umiddelbat, slutte Ae Kjetil Ndgåd. Uten et pfesjnelt FDV-system sm SY JbTech hadde det ganske enkelt ikke latt seg gjøe på en fsvalig måte De kan stå stille i time g dage, men de må væe statklae nå fhldene ligge til ette f pduksjn. Det bety at vi må ha stålkntll med hensyn til vedlikehld g tilstand til enhve tid, undesteke Ndgåd, sm f øvig se NS f sitt engasjement. likhet med det meste utvikle gså FDV-faget seg. Sm et ledd i peventivt ved-likehld bli eksempelvis me g me tilstandsbaset, blant annet ved hjelp av sense sm vasle nå det e tid f å bytte elle vedlikehlde enhete. Vi e med ande d veldig gdt fnøyd. NS e flinke til å følge pp g SY JbTech En løsning f fvaltning, dift g vedlikehld sm hjelpe deg med å planlegge nødvendige abeidsppgave med mest mulig kstnadseffektiv buk av essuse. SY JbTech innehlde gså mange analyse- g appteingsmulighete. Dette gi et vedifullt beslutningsgunnlag g tilfedsstille både egne g ekstene kav til dkumentasjn g appteing. 0/ SY-nytt

14 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Tmsø-entepenøen Cnst ha valgt å satse spesielt på kmpetanse g kapasitet undt byggepsjektutvikling. Kmbinet med SY Calcus g SY ByggOffice ha det gitt Cnst en suksessppskift til å jbbe sammen med kunde på psjektutviklingen, helt fa idéfasen til fedig bygg. Kntakt i NS: En annen satsing den nå fem å gamle entepenøen la pp til helt fa staten av, e stategien m å gi kundene en tillitseklæing: «Vi hlde det vi lve» e et gjennmgående mtt i Cnst. Kundene skal væe tygge på at nå avtalen e signet, skal psjektet gjennmføes sm avtalt g på en futsigba måte. Fage d, men ikke alltid like lett å ettekmme Støste ndnske en f Cnst ha det funget. Selskapet ble etablet høsten 0 av en håndfull pesne sm km fa Skanska. Fellenevneen va slid efaing fa psjektutvikling g dift. Resultatet e at den unge bediften alleede ha ukket å bli den støste ndnske byggentepenøen, med aktivitete fa Kikenes i nd til Bdø i sø. Omsetningen i ble på milline kne. Oppdagene bestå av både blig g næingsbygg, samt alle type ffentlige bygg. nnsiktsfulle valg Vi visste hva vi gikk til g hadde en fmening m hva sm va nødvendig f å lykkes i bansjen, sie psjektlede Rnny Bøckmann. En av nødvendighetene va helt fa staten av å skaffe ss gde vektøy sm kunne bida til futsigbaheten vi la pp til. Gündene hadde hatt efaing med flee ulike vektøy gjennm kaieen, men tk seg tid til å se på nytt hva sm fantes på makedet fø de handlet. Stek funksjnalitet va den viktigste egenskapen de så ette. T av disse vektøyene va SY Calcus f tidligfasebeegninge g SY ByggOffice, NS helhetsløsning f kalkula-sjn g pduksjnsppfølging. Valget va egentlig ikke så veldig vanskelig siden vi visste hva vi så ette, sie Bøckmann. Vi va j både bukee g beslutningstakee. Handle m t ting Suksessgaden av psjekte handle nemlig kun m t viktige ting, pengtee Bøckmann. Femdiftsstying g kstnadsstying. Skal man lykkes må man ha full stying på begge disse mådene. Det fine med SY-vektøyene e at de pate gdt i hp, ftsette han. ntegasjnen gjø at det e geit å ta ting fa SY Calcus til SY ByggOffice. Femdiftsstying g kstnadsstying. Skal man lykkes må man ha full stying på begge disse mådene. Vi få en ød tåd fa stat til mål; fa tidligfase beegninge til full kstnadsstying i byggepsessen. Det gi den øknmistyingen g futsigbaheten sm e nødvendig f å lykkes. Uten unntak e alle Cnsts psjekte siden ppstaten blitt kalkulet i Ndnsk entepenøsuksess med psjektutvikling SY-nytt 0/

15 Anbud, kalkyle g psjektstying Psjektlede Rnny Bøckmann, Cnst SY Calcus g styt øknmisk med SY ByggOffice, inklusive avviks- g endingsstying. Vi takle alle psjekte på denne måten, sie Bøckmann. Fa små til ste. Bygge fantastisk fetningssente Det hittil støste byggepsjektet e Jekta Stsente sm Cnst f tiden ha unde ppføing i Tmsø..000 kvm sm skal huse - butikke. En kntakt på ve 00 milline kne (eks. mva.). Ett nybygg sm skal stå fedig i slutten av neste å, samt en mbygging av eksisteende bygningsmasse sm skal væe kla våen. Utviklingsabeidet e gjennmføt i næt samabeid mellm Cp Nd g Cnst. Vi ha en lgistikkutfding i at det egentlig e t kjøpesente sm skal bygges sammen til ett stsente, sie Bøckmann. En 0 mete tmt mellm dem skal fylles igjen f å danne ett stsente. åles på sentemsetningen Det utgjø en kjempest utfding mleggingsmessig ettesm ingen av butikkene i kjøpesenta skal lide msetningmessig i byggepeiden. planleggingen e det lagt st vekt på at utbyggingen i minst mulig gad fstye den eksisteende handelen. Av den gunn bli Cnst faktisk målt på sente-msetningen ukentlig! Vi måtte bygge nytt P-hus på.000 kvm sm ble tatt i buk et halvt å ette ppstat, fø vi kunne ive eksisteende P-hus sm st i veien f nysentet. Dette samtidig sm vi legge m all infastuktu i mådet. Resultatet e en veldig tøff femdift, med st pduksjn, slutte Rnny Bøckmann. Da e det geit å ha gde styingsvektøy. SY ByggOffice Kmplett løsning innen kalkulasjn g pduksjnsppfølging f bygg g anlegg. Alle ppgavene i et psjekt knyttes sammen gjennm egne mdule sm kan tilpasses bukeen. UE-fespøsele gjennm SY AnbudsWeb. SY Calcus SY Calcus ha satt en ny standad f kstnadsveslag g kalkyle unde psjekteingen. Benyttes til kstnadsstyt psjektutvikling, B-kalkyle, lønnsmhetsanalyse, vudeing av usikkehet, CO -analyse m.v. SY Calcus e akseptet sm analysevektøy f mateialdelen av BREEA-NOR. llustasjn ved 0/ SY-nytt

16 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Omsgsbygg Osl KF ny vital SY-kunde SY Psjekt Øknmi ftsette å vinne gunst hs ste eiendmsutviklee. løpet av våen tegnet bl.a. Omsgsbygg Osl KF kntakt med NS Kntakt i NS: Tild Gmnæs, Omsgsbygg Osl KF Sm navnet indikee e Omsgsbygg Osl KF en ffentlig eiendmsfvalte g utbygge i likhet med flee ande. Selskapet e eid av Osl kmmune g stee unde Byådsavdelingen f finans g næing. Ste eiendmsvedie Fetaket fvalte ste eiendmsvedie f sine eiee. Til sammen kvm fdelt ve eiendmme g nesten.0 bygninge. fmålspaagafen til Omsgsbygg Osl KF hete det at fetaket skal eie, fvalte g utvikle kmmunale fmålsbygg g bida til høy kvalitet på kmmunens pleie- g msgstjeneste, tiltak f ban g unge g kultutilbud. Fetaket jbbe med både nybygg g ehabiliteing innen ulike fmålsbygg sm sykehjem, msgsblige, banehage, bannstasjne m.m. Utfdende psjekte ed dette sm bakteppe stilles det natulig nk gså utfdende kav til stam øknmistying i psjektene. løpet av det siste ået fant def Omsgsbygg Osl KF tiden inne til å investee i bede vektøy f å hlde løpende kntll på psjektøknmien. - Fmålet våt va å anskaffe et egnet styingsvektøy f å sike effektiv g høy kvalitet på kntaktsppfølgingen g full kntll på fetakets små g ste psjekte, sie psjektøknm Tild Gmnæs (bildet) i Omsgsbygg Osl KF. Viksmheten ønsket at systemet hadde egen egnskaps- g budsjettmdul sm kunne integees med kmmunens øknmisystem. Ne de fikk ppfylt med valget av SY Psjekt Øknmi. Pis g kvalitet Anskaffelsen i våes ble gjennmføt sm en anbudsknkuanse iht. lv m ffentlige anskaffelse. Leveandøene ble evaluet ette kvalifikasjnskav g dkumentasjnskav. - Tilbudet fa NS ble vudet sm det mest fdelaktige med hensyn til både pis g kvalitet, pplyse Tild Gmnæs. - Vi e nå i innføingsfasen av systemet g så langt e vi gdt fnøyd med valgte system g leveandø. ed et estimet behv på 0 navngitte bukee av systemet se Omsgsbygg nå muligheten til bede øknmisk stying g lik appteing av psjektene sm betydelige fdele f viksmheten. Ne sm natulig nk gså vil kunne gi bede futsigbahet på sluttkstnaden. SY Psjekt Øknmi Et vektøy f byggheeganisasjne til å utøve aktiv stying mt planlagt sluttkstnad, utføe budsjetteing g kntaktsppfølging g hlde vesikten ve endinge g tillegg undeveis i psjektet. SY-nytt 0/

17 Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Anbud, kalkyle g psjektstying SY Psjekt Øknmi gd butikk f Steen & Støm Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap valgte SY Psjekt Øknmi til å hjelpe selskapet med å hlde øknmisk kntll ve psjektpteføljen. Kntakt i NS: Ja, f det e ikke småtteie det deie seg m. P.t. ha Steen & Støm kjøpesente i Skandinavia, de milline besøkende i ået msette f 0 milliade! illiad-psjekte en det stppe ikke de. Knsenet planlegge nye senteinvesteinge i milliadklassen. Blant annet det nye gigantiske Øken-senteet i Osl, et utbyggingsptensial på ve kvm, hvav ca.000 kvm e handelsaeal. Sm ne av det støste sm bygges av slike senta ute i Eupa vil det ikke bae bli et kjøpesente, men utvikles til et ubant bydelssente med kultu, ffentlige g pivate sevice- g tjenestetilbud, badeland g handel. Av de ca 00 ansatte i knsenet bestå Steen & Støms utviklingsavdeling av ca pesne i Nge, Sveige g Danmak. Det e isæ disse sm ha sett nødvendigheten av et nytt øknmistyingssystem f psjektene. Alt-i-ett-behv - Den ste vekstfasen vi befinne ss i keve natulig nk full kntll på psjektøknmien, fklae kntlle Tn Regstad. Vi ha tidligee geid ss med enklee styingsvektøy, men med flee milliadinvesteinge på tappene e det påkevd med et avanset g enhetlig psjektøknmisystem f hele Skandinavia-peasjnen. Ett system sm kan gi vesikt g løpende øknmisk kntll ve all psjektøknmi. Funksjnaliteten avgjde Ette en vednet evalueing av makedet km psjektguppen i Steen & Støm fem til t systeme sm det ble bedt m tilbud på, hvav SY Psjekt Øknmi va det ene. - Ette en næmee vudeing av teknlgi, pis g funksjnalitet fant vi ut at SY-systemet va det sm passet ss best, ftsette Regstad. - Det ha litt med bukegensesnitt å gjøe, sm gjø systemet vesiktlig g enkelt, men alle viktigst veie funksjnaliteten. Ønsket seg det beste - Og spesielt det sm deie seg m endingshåndteing g kntaktshåndteing, påpeke han. - Den delen va nk det sm va mest utslagsgivende. - Vi ville ha det beste på makedet funksjnsmessig, g det synes vi at vi ha fått. - SY Psjekt Øknmi gi ss øknmisk kntll ve både ett enkelt psjekt, så vel sm flee. Kntaktsfhandlinge med NS ble gjt høsten g kntakt inngått i ktbe. mplementeing g kusing ble så gjennmføt i føste kvatal g systemet satt i dift f Nge sin del i apil, hvette Sveige g Danmak til høsten. Smetefi implementeing - Efaingen så langt e at systemet svae helt til fventningene, beømme Tn Regstad. - Systemet ha kmmet i dift uten nevnevedige pbleme g fungee sm det skal. Så vi e fnøyd. Det gjelde gså integasjnen med Steen & Støms ande it-systeme, pplyses det. Blant annet med Visma. - Vi kan f øvig gså si ss veldig gdt fnøyd med NS sm leveandø, sie han. - Behagelige flk, sm vike dyktige. Både implementeing g idiftsettelse av systemet ha gått smetefitt. De få utfdingene vi ha sett så langt e løst på en utmeket måte. Ovesikt g kntll - SY-systemet gjø at vi nå få en samlet g løpende gd vesikt ve psjektøknmien, mye bede enn fø, påpeke Regstad, sm igjen undesteke viktigheten av endingskntllen i systemet. - Systemet hlde vesikt ve alle endinge g tillegg sm gjøes undeveis. All infmasjn ligge på ett sted, g ikke sm fø fdelt på flee. Det gjø det gså enklee f ande å kmme inn i psjektet g vi unngå dbbeltabeid, ne sm spae tid. Og tid e sm kjent penge. - Øknmisk vesikt g kntll på endinge i psjektene e helt avgjøende g gi uvudelig futsigbahet på sluttkstnaden. ste psjekte kan millinbeløp lett gå til spille m man ikke ha full stying, slutte Tn Regstad. Blant ande nye kunde kan nevnes Enta Eiendm AS, Tndheim Kmmune ved etvann, kea Fastighete AB g psjektet f utbygging av ny teminal T på Flesland. 0/ SY-nytt

18 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS NORSK PRSBOK i alle kanale: bk app web Høsten lansete vi føste utgave av Nsk Pisbk. Bken ble gdt mttatt i bygg- g anleggsnæingen g føste pplag ble utslgt ette døyt månede. Ette ett å ha Nsk Pisbk ve 00 bukee. Snat kmme den i alle kanale. Kntakt i NS: ttagelsen i makedet ha væt langt ve fventning g vi ha fått mange psitive tilbakemeldinge. «Endelig et ppslagsvek sm e askt å buke g sm e så imelig at en kan kjøpe det» Vi så askt at Nsk Pisbk gså måtte gjøes tilgjengelig elektnisk g utviklet i fj høst Nsk Pisbk sm iphne App. ed et enkelt g vesiktlig bukegensesnitt med søkemulighete både på bygningstype, elementnavn, pislinje m.m. finne du ft fam til den infmasjnen du ønske. Nsk Pisbk e utviklet videe g lansees i nvembe/desembe sm web applikasjn. ed det e ppdatete pisdata tilgjengelige i bkfm, på iphne g på web i tillegg til i våe pgamme SY Calcus, SY G-pg Beskivelse g SY ByggOffice. «Gdt abeid. Ha bukt annen pisbk til nå men dette e ne helt annet. Keep up the gd wk» Nsk Pisbk e en ppdatet pisdatabase i bkfm g innehlde bed g mangfldig pisinfmasjn vedøende kstnade f et byggepsjekt, samt CO -vedie. Bken vil med sine ålige utgivelse følge utviklingen i byggebansjen. Bken innehlde fedigkalkulete elemente, ve 000 pise, tide, eseptmengde g CO -vedie, samt efaingspise p. kvadatmete BTA f bygningstype i.h.t NS. Nsk Pisbk utvikles g ppdatees i samabeidet med AS Bygganalyse. He e en del av teamet bak pduktet. Alltid tilgjengelig nå du tenge den, enten du kmme ut f en pisdiskusjn unde et møte, tenge å undesøke altenative måte å bygge innevegge på ette E0 bannkav elle du bli sput m kvadatmetepise f bligblkk. SY-nytt 0/

19 B g knstuksjn Ny metde gi stekt fbedet mengdekvalitet fa B Alle fvente å kunne buke Ben nedstøms til fmål sm futsette kekte mengde. ange stille seg spøsmål m hvdan man ppnå dette. NS ha utviklet en ny metde sm vil væe til hjelp. Kntakt i NS: Kalkyle, enegibeegning, cabn ftpint analyse, byggebeskivelse, femdiftsplanlegging, UE-fespøsle.s.v. De fleste av disse anvendelsene av Ben keve at mengdene e iktige. Og at det kan veifisees. E det slik? Vi begynne med nen viktige spøsmål. Ha alle kntll på mengdene i dag? Vi egistee at det e delte meninge. Hvem kan gå gd f mengdene? Og på hvilket gunnlag? Hvem egne ut mengden? Ved ekspt av mengdeliste e det gitt at det e B-vektøyet selv sm beegne mengdene. Ved buk av ÅpenB g FC-fmatet åpne det seg flee mulighete. Avsendes (B-vektøyets) utegnede mengde legges ut i FC-filen g kan leses av mttage g tedjepatsløsninge. Beegnes mengdene identisk? NS sin efaing gjennm +0 teste innenf ARK/RB-disiplinene e at mengdene ikke beegnes identisk i de fskjellige systemene. Avvikene e f de alle fleste bjekte små (0-%). en i de fleste mdelle finnes det bjekte med tildels ste avvik. Hvf beegnes mengde ulikt? Åsakene kan i hvedsak kategisees sm ) dinæe systemfeil ) kmpleks bjektgemeti elle ) ulike pemisse. engdebeegning ut fa en D-mdell g bjektenes gemeti e ansett sm et eget fagfelt - en vitenskap i seg selv. Ray tacing e en kjent teknlgi innenf D endeing, men NS ha det siste ået investet tungt i anvendelse av denne teknlgien f å begegne mengde diekte fa bjektenes gemeti, uavhengig av mengden ppgitt i FC-filen. ll: Ray tacing pinsipp (kilde: Wikipedia) Buk av fskjellige mengdebeegningsmetde kategisee vi sm ulike pemisse (). Bvektøyene kan f.eks benytte systemlinje (sentelinje e.l) g beegne en teetisk mengde ut fa denne. Disse veføes ikke i FC-filen g nedstøms applikasjne må def basee seg på ande metde slik sm selve den gafiske epesentasjnen av bjektene. Pemissfskjell gjelde gså en systematisk fskjell mellm Slibi (www. slibi.cm) g SY-løsningene, de vi beegne mengden i sente av en vegg mens Slibi benytte det støste flateaealet av utside g innside. Selv m dette ikke utgjø ste fskjelle i paksis mene vi det e en unødvendig systematisk feil å benytte den støste mengden. Summen av veggmengdene f hele bygget vil bli litt f st. Ved kmpleks gemeti sm f.eks buede vegge med vaieende høyde få vi alltid ste utslag. Det samme gjelde kumme tak g dekke, f.eks kuppelfmede tak. Dette skyldes sm ftest manglende elle sviktende beegningsteknlgi f de kmplekse fmene (kat. ). Sm en del av FU-abeidet i NS ha vi gjt et inteessant funn: ved sammenligning av beegnede mengde fa te kilde i et stt antall mdelle ha vi katlagt funn av avvik i beegnede mengde fa A) avsende (selve B-vektøyet), B) Slibi g C) SY-løsningene det e ftest A) sm med gd magin ha signifikante avvik, mens B) g C) ha svæt små elle ingen avvik (0-%) Dette e ne veaskende, men ha føt ss til vå metde. Elles efae vi at Slibi e ledestjenen blant våe kunde nå det gjelde mengdekvalitet, g det stemme gdt med våe undesøkelse. Det e dette nivået vi stekke ss mt å ppnå i våe løsninge. Vå metde Vi mene at sm det meste annet i livet, kmme helle ikke kvalitetsmengde gatis. Faglige fedighete ha ikke gått av mte. Gd kvalitet på mengde e ppnåelig - med sunn fnuft, gd metde g iktige vektøy. Vi basee ss på å tilby bukeen både avsendes g SY-beegnede mengde, supplet med mengde fa Slibi m ønskelig. På dette gunnlaget gi vi bukeen funksjne f sammenstilling fa alle kilde, med katlegging av avvik sm gunnlag f egen vudeing, samt visuell kntll i en stekt fbedet viewe. 0/ SY-nytt

20 Kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Ww-fakt på Statils buk av hypelenke i FDV ed sine 0 å g ve 0 ste anlegg i dift ha Statil ppabeidet seg slid efaing på dift g vedlikehld. De viktigste dkumentene i denne sammenheng e psess- g instumentdiagam (P&D). Nå sette Statil en ny standad f anvendelse av disse dkumentene - ved hjelp av Acbat Reade g en løsning fa NS. Kntakt i NS: En målbevisst knveteing til «intelligent buk» av P&Ds sammen med et teknisk infmasjnssystem, STD, gjø det betaktelig enklee å finne fem i den tekniske infmasjnen. Ette at ca. halvpaten av Statils ffshe anlegg de siste åene ha tatt i buk denne løsningen e ve.000 tegninge psesset tegninge med btimt uvudelige hypelenke til tag g dkument. Det gjø det vesentlig me effektivt å gjøe tag- g dkumentppslag f tusenvis av bukee på anleggene g i tekniske støttemiljøe, sie Eivind Rsendahl, veingeniø g bukefaglig ansvalig f STD tag- g dkumentasjnsløsninge i Statil. Ste utfdinge i anvendelse av teknisk infmasjn 0 å ha medføt kntinuelige utfdinge f peatøene i anvendelse av teknisk infmasjn - gså Statil. Stadige teknlgiske g fetningsmessige endinge ha væt en del av hvedagen pp gjennm åene. Te fakte ha imidletid væt knstant det meste av tiden: DAK-tegninge ha stt sett væt uintelligente, FDV-data e laget i ulike database, g det ha væt lite elle ingen synkniseing mellm tegningene g databasene. Enmt mye tid ha def gått med til å bla fem tegninge g gjøe iktige ppslag i FDV-databasene. Løsning baset på PubEdit Det hele begynte med Kvitebjønanlegget f - å siden, pplyse Rsendahl. Opeatøene fikk da kun tilbud m elektnisk anvendelse av dkumentasjnen g hadde behv f en me effektiv anvendelse enn en tifffil g en lkal utskift i papi. NS fikk utfdingen med å lage en løsning f å knytte sammen tag g dkument på en tegning, g det tekniske infmasjnssystemet baset på hypelenke. Utgangspunktet f løsningen ble NS sin autmatisete PubEdit-applikasjn f icstatin. Vektøyet inngå i pduktguppen SY CAD sm e utviklet i næt samabeid med flee ledende bukemiljøe i Nge. PubEditløsningen e laget i samabeid med Statil. Løsningen f ss ble like enkel sm den e genial, fsette Rsendahl. PubEdit gjø ganske enkelt egelbasete søk i tegningene g legge på en fm f intelligens, slik at en pdfvesjn av dem kan bukes sm innfallspt til teknisk infmasjn. Det gi enkelt vedlikehld av tegningene i dgn-fmat g en me intelligent anvendelse av visningsfil i pdf. Baset på avanset tekst- g gafikkmønste-teknlgi gjenkjenne PubEdit de ulike elementene på den digitale P&D-en, tilegne dem hypelenke ette definete egle, g lage en digital pdf-vesjn av tegningen. Sluttbuke av dkumentet få således en pdf med tilleggsvedi i fm av hypelenke. P&D-en et helt nytt vektøy Demed kan bukeen gjøe ppslag diekte på P&D-en på skjemen g få me effektiv elektnisk buk av den, fklae Eivind Rsendahl. Hypelenkene peke til siste evisjn av en tegning i et dkumentsystem elle til en tag i en database. Tag e i denne sammenheng et nav sm gså gi tilgang til ande dele av den tekniske infmasjnen i Statil, det væe seg en D viewmdell, en kblingsdataappt elle til utstysinfmasjn. Oppslaget kmme pp på skjemen diekte, uten at man behøve å vite hv infmasjnen finnes. Ettesm det gså fetas knsistens- SY-nytt 0/

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET i 990_. VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_ MEDLEM AV

TARIFFOPPGJØRET i 990_. VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_ MEDLEM AV MEDLEMSBLAD FOR NFO, ORGANISASJONEN FOR DEN SERTIFISERTE FLYTEKNIKER. I AV INNHOLDE'T. 2-90 TARIFFOPPGJØRET i 990_ VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/09 Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 REN og ny løsning for kalkulasjon av energiprosjekter Side 8 Oslo samferdsel

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Kartlegging av materiale på nettet

Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Intrduksjn Hvr strt er det nrske internettet? Kartlegging g arkivering Nettarkivet i Danmark Andre versikter Trafikkdata Autmatiske

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandle: Bitt Jonassen Akiv: 144 F17 Akivsaksn.: 13/167-7 Klageadgang: Nei REGIONAL BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Administasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Avdeling fr infrmatikk g e-læring Hvedprsjekt 2009 Tittel - nrsk: Eksterne Sikkerhetsprblemer g Trusler i Windws nettverk Tittel - engelsk: External Vulnerabilities and Threats

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S

ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S Prøv Gratis! s.2 Litt om arbeidsmiljø s.22-23 På rett side av loven s.24-28 BBS og efaktura s.32 Bruker tips! s.13, 16-17, 18, 21, 24-28 20 år med

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer