Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din"

Transkript

1 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din Statens innkrevingssentral (SI) har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din fr at krav sm du ikke har betalt, skal bli ppgjrt. NAV-kntr: NAV ØKONOMI PENSJON Månedlig trekkbeløp: Sum udekket beløp: kr 120,00 kr 9 328,07 Se den vedlagte namsbken fr mer detaljer. Hvrdan skal NAV trekke deg i inntekten? NAV skal trekke det fastsatte beløpet fra g med første utbetaling g fram til kravet er betalt. De skal likevel ikke trekke beløpet utver trekkperiden på 2 år. Hva skjer dersm ikke hele beløpet blir betalt i den fastsatte periden? Dersm kravet ikke blir ppgjrt i den fastsatte trekkperiden, vil vi hlde ny utleggsfrretning. z Er du uenig i størrelsen på jhekket? Dersm du er uenig i størr^sen på trekket, må du skrive en klage, signere den g sende den i psten til ss. Du må gså sende ss dkumentasjn på inntektene g utgiftene dine. Les mer m dkumentasjn på: Aktuelt regelverk Reglene m at SI kan ta utlegg, g hvrdan SI skal gjøre det, følger av tvangsfullbyrdelseslven 2~14. Reglene m utleggsfrretning finner du i tvangsfullbyrdelseslven kapittel 7. Oppgavene sm den trekkpliktige må utføre etter pålegg fra SI, står i Reglene m utleggstrekk finner du i dekningslven 2-7. Reglene m klage på utleggsfrretning står i tvangsfullbyrdelseslven 5-16 g Mer infrmasjn g klagemuligheter På baksiden av dette brevet finner du pplysninger m muligheten til å klage. Du finner gså mer infrmasjn på nettsidene våre: Med hilsen Statens innkrevingssentral Christel Halsen (sign.) fung. direktør saksbehandler: C. Larsen telefn: Vedlegg: NamsbK 1 side Pstadresse Pb455 N-8601 M i Rana Besøksadresse Terminalveien 2 M i Rana Telefn Telefax Organisasjnsnummer NO MVA Internett

2 STATENS INNKREVINGSSENTRAL Pstbks 455,8601 M i Rana. Organisasjnsnummer Kntnummer E-pst: Telefn: Telefax: Hvrdan betaler du? Betal til kntnummer , eller med krt (Visa eller MasterCard) på Bruk KID-nummer når du betaler, eller ppgi «Vår referanse» eller kravnummeret sm betalingsinfrmasjn. Betale fra Utlandet? Betal til DNB, Pstbks 1600 Sentrum, NO-0021 Osl, Nrge - BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX IBAN: N *Hva gjør du hvis du ikke kan betale? Sjekk på m du kan få dele pp eller utsette betalingen. Du kan gså ringe ss euer sende en søknad. Hva skjer hvis du ikke betaler? I de fleste tilfeller blir det dyrere fr deg hvis du ikke betaler i tide. Purregebyr, tilleggsgebyr g renter I manpe tilfeller p åfeer det renter på kravet. Det påløper frsinkelsesrenter på mislighldte studielån sm SI krever inn. Purregebyret på bøter er 430 kr. Ved andre gangs purring påløper det ytterligere 860 kr. Trafikkgebyr blir 50 % dyrere enn det ppriimelige kravet hvis vi må sende purring. Hvis du ikke betaler, vil vi tvangsinnkreve kravene. Tvangsinnkreving kan gi deg betalmgsanmerkning, f # ' Tvangsinnkreving - TreWc i inntekten din Du vil få et varsel før vi starter tvangsinnkreving. Du har plikt til å gi SI de pplysningene sm er nødvendige fr tvangsinnkrevingen. Dersm du ikke betaler i tide, kan SI blant annet starte et trekk i inntekten din. Vi fastsetter trekket ut fra de pplysningene vi har, eller sm du sender ss. - Utleggspant g tvangssalg av eiendeler SI kan gså ta pant i knten din, fast eiendm eller andre eiendeler fr å få ppgjrt kravet. Da kan kravet mt deg bli større på grunn av gebyrer sm påløper. Plitiet kan kalle deg inn til å sne bøtene dine Hvis du ikke betaler bøtene dine, kan SI be plitiet kalle deg iim til å sne i fengsel. Vi kan mtregne i tilgdehavende skatt Hvis du har penger til gde fra det ffentlige, kan vi i mange tilfeller mtregne i disse pengene. Dette kan vi gjøre selv m du har en betdingsavtale med ss eller trekk i inntekten din. Klase En klage bør være skriftlig, g sendes til SI så snart sm mulig. Du må begrunne klagen. Vi tar bare hensyn til pplysninger fra deg, sm er dkumentert. Vi videresender klager sm vi ikke har fullmakt til å behandle. Du kan klage på våre avgjørelser g handlemåte per pst. Du sender klagen til SI, sm deretter versender den til tingretten. Du må betale et rettsgebyr fr å få klagen din behandlet av tingretten. Sm hvedregel stpper vi ikke innkrevingen mens en klage blir behandlet. Du kan ikke klage på en beslutning m avdrag betalingsutsettelse eller nedsettelse av kravet. Har du meldsprblemer? Vi anbefaler deg å kntakte gjeldsrådgiveren i kmmunen din. NAV har en egen rådgvin stelefn: (800Gield). Det er gratis å fa hjelp fra kmmunal gjelasrådgiver euernav. Dersm du er varig ute av stand til å betale, kan du søke m å få krav helt eller delvis ettergitt. SI deltar gså i gjeldsrdninger. Mer infrmasjn g søknadsblæiketter finner du på nettsidene våre, eller du kan ta kntakt med ss. Er du arbeidsgiver? Du finner mye infrmasjn på nettsidene våre. Bting ss hvis du lurer på ne. Taushetsplikt SI har taushetsplikt. Det betyr at vi bare kan gi pplysninger til den eller de saken gjelder, eller til de sm har gyldig fullmakt. Fullmakt Dersm vi mttar en skriftlig fullmakt, kan vi gi pplysninger m en sak til andre enn deg sm har krav hs SI. Du finner fullmaktsskjema på nettsidene våre.

3 553 latens innkrevingssentral stbks 455, 8601 M i Rana Justis- Og Beredskapsdepartementet Navn: Rune Leander Hansen Adr: VIKEVEGEN 1808 at: Kl.: 08:00 Ited: Statens innkrevingssentral Fnr./fretaksnr: Pstnr./pststed: 5568 VIKEBYGD Namsbk: UTLEGGSFORRETNING SÆRNAMSMANN STATENS INNKREVINGSSENTRAL STs rg.nr.: Vår ref: STs Kundenummer Fretaksregisteret: Namsbk nr.: Rettskraftig dm av , jf tvangsfullbyrdelseslven 4-1 annet ledd bkstav a /2015 I tillegg kmmer mkstninger ved inndrivelse av pantekravet, jf. pantelven 1-4 g 1-5 første ledd bkstav a, g renter sm er pptjent senere enn t år før en p ^th av er begjærer tvangsdekning, jf. pantelven 1-5 bkstav b. Saksøkte er ppfrdret til å betale. Unnfaksretten er iaktatt. Utlegg tatt i: Trekk i saksøktes trygd med kr 120,00 f..m første utbetaling g inntil kravet er betalt, men ikke utver 2 år fra denne utleggsfrretning. Det gjøres ppmerksm at utleggstrekk i lønn eller trygd vil bli registrert i Løsøreregisteret. Utleggstrekk sm i henhld til utleggsfrretningen skal være avsluttet innen utløpet av t kalendermåneder etter den måneden utleggsfrretningen ble hldt, bhr ikke registrert i Løsøreregisteret. Løsøreregisteret kan gi ut pplysninger m utleggstrekk g beslutninger m intet til utlegg til advkater, finansinstitusjner, inkassbyråer, kredittpplysningesbyråer, samt ffentlige myndigheter med taushetsplikt etter frvaltningslven eller armen lv, jf. tinglysingslven 34a tredje ledd. Namsmannen frbyr enhver frføyining ver pantet sm strider mt saksøkerens rett. Partene er gjrt kjent med regler g frist fr klage. Tinglysningsattest: Underskrifter: Namsmann: Saksbehandler: Christel Halsen Fung. direktør C. Larsen Knsulent

4 VI-; i. :!.'i '3 -, i i j ' ; "C". t :- "-rr ; i, x - : ;; ; f ": I;- 5MV, i'f : ' E ; ',; E - ' -'^ ' : ^' ' ø ø " r r : - J i,.":" - i - y ø : x^... X ' 0 y " Ø i, y ' v i -'-E''.. : i i : ' :. ^ : h.. ; / r -y ø X ' 0..? 0 0,... v i ; >:1..' " :' -t.'= 'ø ø ø ø,'.3 : ; V f ' '. "..,.. ji.-, iv->, ' ' i;.:', Ø Ø ii Ø «; 0 ' '.a k i 0 ' ««; U hl ' i 3:1 Vøi' 0^ fliy yhø' ^ E:' I I i,yyøi y^ ',iivyø ø-y,ø:' 0 ' lø. ^..ØS;ø ;.0...i.yy' v Øø lyi.yh,,): 10*1 3 X.E^Eivø,XEE.ø,;X EO.: /,

5 SITS 4 a

6 % Sl, Pstbks 455-Vika, NO-8601 M i Rana I V é å

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder 2646 Statens innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD I Dat: Vår referanse: 20. mai 2015 2737632 Varsel m utleggsfrretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder Statens innkrevingssentral

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

Vedrørende din bidragssak.

Vedrørende din bidragssak. RUNE LEANDER HANSEN VIKEBYGD 5568 VIKEBYGD NAVI 9917 Kirkenes (5 0 1 E) Deres ref: Vår ref: 186525 Vår dato: 02.05.13 Saksbehandler: A. M. Indbjør Vedrørende din bidragssak. Vi viser til henvendelsene

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke Gjeldsrådgivning - selvhjelpspakke Innhold 1. Inntekter og utgifter lag budsjett! Side 4 2. Ring 800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV Side 4 3. Gjeld lag oversikt! Side 4 4. Søknad om betalingsutsettelse

Detaljer

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår CmpleteCare Skade g Tyveri Frsikringsvilkår Oversikt Dette dkumentet gir nærmere pplysninger m tre nivåer fr Frsikringsdekning Skadefrsikring, Tyverifrsikring g Flerdekningsfrsikring (både skadefrsikring

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Sjekkliste for tillitsvalgte ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Forord Det er nedgang i norsk og internasjonal økonomi. Det gjør at faren øker for at våre medlemmer skal oppleve permitteringer,

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide fr studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelr Søknad til Berkeley Cllege (Bachelr) Du sm skal søke på Berkeley gjør det på nett. Det er kster $50 å søke på Berkeley, g tillegg skal du betale

Detaljer

Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")

Accidental Damage Protection (Uhellsforsikring) og Accidental Damage with Theft Protection (Uhells- og Tyveriforsikring) Accidental Damage Prtectin ("Uhellsfrsikring") g Accidental Damage with Theft Prtectin ("Uhells- g Tyverifrsikring") Betingelser fr dekning Oversikt Dette dkumentet gir infrmasjn m de t frsikringsnivåene

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer