For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden."

Transkript

1 For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. 1

2 Introduksjon i økonomisk rådgivning Generelt om økonomisk rådgivning Statens satsningsområde 2

3 Nettverk Finnmark Hvem/hva er det? - Mandat fra Fylkesmannen i Finnmark Presentere veilederen Dagens situasjon (?) 3

4 Hjemmel 17 LOST Nav/sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer Kan sosialtjenesten ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det 4

5 Inndeling av fylket Loppa, Hasvik, Hammerfest, Måsøy, Nordkapp, Kvalsund, Porsanger, Lebesby og Gamvik Alta, Kautokeino, Karasjok, Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby, Sør-Varanger 5

6 Rådgivningstjenesten bør : Gjelde ALLE kommunens innbyggere Være allmenn kjent - NAV og kommunen må informere om tjenesten Inneha kompetanse på bestemte områder - Økonomi - Regelverk - brukerbehandling - Offentlige ordninger - Husbankens virkemidler 6

7 Økonomisk rådgivning Hva er økonomisk rådgivning Økonomisk rådgivning i sosialt arbeid Roller og avgrensning Lønnsomhet ved økonomisk rådgivning 7

8 Økonomisk rådgivning i sosialt arbeid Integrere økonomisk rådgivning i sosialtjenestens øvrige oppgaver Sammensatte problemer Ofte nødvendig med økonomisk råd og veiledning i kombinasjon med økonomisk bistand samt praktisk bistand 8

9 Rolleforståelse Rådgiverrolle Fullmektig rolle Megler rolle 9

10 Parter Debitor Kreditor Økonomisk rådgiver 10

11 Hvem gjør hva og hvor langt skal vi gå Den enkelte kommunes hjelpeplikt - i rimelig forhold til behov Ulike nivåer i rådgivningen - Informasjon og hjelp til selvhjelp - Rådgiving - Kontakt med kreditorene i enkelte saker - Tyngre rådgivningsoppgaver - utenrettslig gjeldsordning 11

12 Kapittel

13 De mest aktuelle lover og forskrifter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen dato Gjeldsordningsloven Dekningsloven Tvangsfullbyrdelsesloven Inkassoloven Foreldelsesloven 13

14 Panteloven Kredittkjøpsloven Avtaleloven Finansavtaleloven + div. særlover og forskrifter 14

15 Utenrettslig gjeldsordning Utenrettslig gjeldsordning er en ordning som er en frivillig avtale mellom skyldner og kreditor(er). Skyldner og kreditor står som regel fritt til å inngå avtaler om ettergivelse, nedsettelser, rentefrys og lignende som de måtte ønske. 15

16 Mulige begrensninger ifb utenrettslig gjeldsordning Krav som er til offentlige kreditorer (lånekassen, NRK, skatt-og avgifter, bidrag), En utenrettslig gjeldsordning som medfører nedsettelse av gjelden (hovedstol, renter og omkostninger) samt rentefrys være (nesten) umulig å få til. 16

17 Offentlig gjeldsordning Lovens formålsbestemmelse: Gi privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. Jf. Gol

18 Gjeldsordningsloven 1-5 kommunen skal så lang det er mulig bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller lignende med sine fordringshavere 18

19 Kapittel 6 19

20 Hvordan gjør vi dette? Kartlegging Dokumentasjon Vurdering / analyse Tiltak Løsningsforslag 20

21 Kartlegging Alle inntekter Alle utgifter All formue All gjeld Hele husstanden Ressurser 21

22 Dokumentasjon inntekt Lønn/trygdeutbetalinger Andre inntekter Skatteoppgjør Utskrift av ligningen Dok. Fra ligningsoppgjøret 22

23 Dokumentasjon - utgifter Strøm/fyring Husleie Kommunale utgifter Telefon Reiseutgifter Barnehage sfo Medisiner behandling forsikringsavtaler 23

24 ANALYSE før og etter kreditorkontakt Likviditet Balanse Boutgifter Øvrige utgifter Budsjett -realistisk 24

25 Foreløpig konklusjon Betalingsvansker - Får ikke endene til å møtes - Tiltak på debitorsiden Midlertidig betalingsproblem - For tiden ute av stand - lette tiltak Varig betalingsproblemer - Betalingsproblemer i overskuelig fremtid - tunge tiltak 25

26 TILTAK før kreditorkontakt Øke inntekter Redusere utgifter 26

27 ØKE INNTEKTENE Ekstrajobb Overtid Utleie Bostøtte Andre trygdeytelser Ut i jobb 27

28 Redusere utgiftene Lette tiltak Fjerne unødvendige utgifter Omprioritere forbruk Justere skatt Betalingsutsettelse Avdragsfrihet Forlenge nedbetalingstid (reforhandle lånebetingelser) 28

29 Tunge tiltak Salg av eiendeler Bil nødvendig? Flytting Kausjonister delinnbetaling helinnbetaling - innfrielse 29

30 Kreditorkontakt Løpende 1. brev kreditorene: kartlegging/status krav Vurdere gyldighet av krav 30

31 Fakta på bordet tiltak-vurdering Nytt budsjett realistisk Løsningsforslag Hvis ja formalisere lage avtale Hvis nei-hvorfor-hvem? Ev. søke gjeldsordning 31

32 Kreditorsiden Tar ikke den faktiske situasjon til etterretning Krav om forfordeling Manglende seriøs vurdering moralaspekter 32

33 Debitorsiden Tilleggsproblemer Manglende vilje Ikke mentalt klar, til tross for godt forarbeid 33

34 Dividende beregning Gir kreditorene like stor andel av ledige midler i forhold til kravet Eksempel: Ledige midler er kr 4000,- pr mnd. Totalgjeld er , * 60 (mnd) ,- * 100 = 29,09% Kreditorene får da en dividende på 29,09% tilbakebetalt av sitt krav. 34

35 Verktøy Fullmakt Husholdsskjema Samarbeidsavtaler 35

36 Kapittel

37 Hva er livsoppholdssatser I forbindelse med utlegg/utenrettslig løsning/offentlig gjeldsordning bruker de ulike instansene ulike livsoppholdssatser 37

38 Eksempler på livsoppholdssats 1 enslig person Nav innkreving : 6 620,- Statens Innkrevingssentral: 7 427,- Gjeldsordningsloven (5år) : ,- Lindorff : 8 447,- Skatteoppkr. i Nordkapp : 5 197,- Namsmannen i Nordkapp : 7 427,- Skatteoppkr. I Hammerfest : 7 246,- Namsmannen i Hammerfest : 7 246,- 38

39 Påleggstrekk Påleggstrekk trekk i lønn/trygd som går til dekning av forskuddsskatt, restskatt, etterskuddsskatt eller annen utlignet skatt som lønnstaker ikke har betalt til rett tid. 39

40 Utleggstrekk Utlegg er betegnelse på det forhold at namsmyndighetene gir kreditor pant i skyldnerens eiendeler med mulighet for senere tvangssalg, utleggspant eller etablert tvangstrekk i hans lønn, trygd eller lignende direkte betaling til kreditor 40

41 Utleggstrekk Utleggstrekk er et utlegg som skjer ved pålegg om trekk i lønn Namsmannen fastsetter trekkets størrelse og i hvilken periode trekk skal gjennomføres. 41

42 Utleggstrekk/påleggstrekk hvordan kan vi endre et trekk? Da sender vi en anmodning til namsmannen/særnamsmannen der det anmodnes om at utleggstrekk stoppes/endres, Jfr dekningsloven

43 Råd og tips Se kapitel 9 11 i økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning for saksbehandler hos NAV. 43

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke Gjeldsrådgivning - selvhjelpspakke Innhold 1. Inntekter og utgifter lag budsjett! Side 4 2. Ring 800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV Side 4 3. Gjeld lag oversikt! Side 4 4. Søknad om betalingsutsettelse

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig

Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig Hvem er disse personene? 60% av innsatte har et rusproblem Her trengs behandling Motivasjon og støtte Fremtidsplanlegging Kompetanse 50% er

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv.

Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv. Arbeids- og velferdsdirektoratet Ved: Juridisk seksjon Postboks 5, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref: Vår ref: Vår dato: 22.02.2012 Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv. Viser til Barne-,

Detaljer

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04. Rapport Husleierestanser Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.15 sak 30/15 04.03.2015 Stjørdal kommune Anne Lise T. Sætnan 0 Innhold 1. Innledning:...

Detaljer

Representantforslag nr. 16

Representantforslag nr. 16 Representantforslag nr. 16 (2007-2008) fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Kari Kjønaas Kjos og Karin S. Woldseth Dokument nr. 8:16 (2007-2008) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Fylkesnettverket. for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag. Visjon: "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi"

Fylkesnettverket. for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag. Visjon: Det er god folkehelse i en ordnet økonomi Fylkesnettverket for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag Visjon: "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi" Økonomisk rådgiving en krevende tjeneste i NAV? Fagsamling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 05.

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Nettverkssamling Stiklestad. Tommy Grav 12. desember 2012

Nettverkssamling Stiklestad. Tommy Grav 12. desember 2012 Nettverkssamling Stiklestad Tommy Grav 12. desember 2012 Hva er NAV? Etablert 1. juli 2006 Partnerskap i alle kommuner 457 NAV-kontorer ble etablert i alle kommuner og mange bydeler, nå 456 Mer enn 100

Detaljer

TVANGSSALGSPROSJEKTET

TVANGSSALGSPROSJEKTET TVANGSSALGSPROSJEKTET Rapport mai 2009-mars 2010. BERGEN KOMMUNE BYRADSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING 1 BAKGRUNN Tvangssalgsprosjektet - som går ut på å forhindre tvangssalg og at familier blir

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Hva er forskjellen på avskjed og oppsigelse side 6 Fremtidens call-senter? Side 20 Side 1 av 1 Leder

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning. oktober 2013

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning. oktober 2013 Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til livsopphold, 18 Stønad i særlige

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26 Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV)

Detaljer

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige I. INNLEDNING... 3 II. BAKGRUNN... 4 III. NORGE... 5 1. BEGJÆRINGER OG UTKASTELSER ET STORBYPROBLEM... 5 1.1. Situasjonen

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Område: Sosialtjenesten Kommune: Vestre Slidre Utført i perioden: September - November 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud Side 2 av 13

Detaljer

Begreper innen økonomisk saksbehandling

Begreper innen økonomisk saksbehandling Begreper innen økonomisk saksbehandling Innen den økonomiske verden er det i bruk en del begreper som vi til daglig ikke bruker så ofte. Derfor kan det være nyttig å ta med en gjennomgang av disse. Dette

Detaljer