Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0"

Transkript

1 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August TDC AS Side 1 av 14

2 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER KUNDEADMINISTRATOR FAKTURASTEDSANSVARLIG KOSTNADSSTEDSANSVARLIG BESTILLER FUNKSJONER I INVOICE ONLINE OVERSIKT OVER DINE FAKTURAER I INVOICE ONLINE TOTALOVERSIKT OVERSIKT FAKTURASTEDER OVERSIKT OVER KOSTNADSSTEDER TOTALOVERSIKT KOSTELEMENTER OVERSIKT OVER IKKE BETALTE FAKTURAER ADMINISTRASJON ADMINISTRASJON AV BRUKERE ETABLERE ELLER REDIGERE INFORMASJON PÅ KOSTNADSSTED ETABLERE NYE ELLER ENDRE INFO PÅ ADMINISTRATORER SKILLE MELLOM JOBB OG PRIVATSAMTALER REDIGERE INFORMASJON TIL OPPLYSNINGEN LISTEVISNING - OPPRINNELSESMARKERING ONLINE BESTILLINGER AV ABONNEMENT OG TJENESTER PÅ MOBIL ETABLERE NYTT ABONNEMENT PORTERING OPPSIGELSE AV ABONNEMENT SPERRING OG ÅPNING AV SIM KORT BESTILLE BLACKBERRY BYTTE SIM KORT, BESTILLE FLERE SIM KORT OG MOBILNUMMER RAPPORTER MOBILRAPPORTER FASTTELEFONIRAPPORT REGNSKAPSRAPPORTER TELEFONLISTE MED ALLE ABONNENTER SPESIALRAPPORTER OG AUTOMATISKE GRENSESNITT SENDE SMS TIL ENKELTPERSONER ELLER GRUPPER VIS MEG DE MEST BRUKTE FUNKSJONENE...14 TDC AS Side 2 av 14

3 TDC Invice Online fakturaprtal TDC Invice Online tilbys alle kunder av TDC. Vårt mål er at dette verktøyet bl.a. skal gi brukerne muligheten til å effektivisere bedriftens fakturabehandling, frbedre kstnadskntrllen g kstnadsføringen. Invice Online er gså et verktøy fr vedlikehld av mbilabnnement g nline bestillinger. Alt er webbasert g du kan lgge deg på fra en hvilke sm helst pc med tilgang til Internett. Administratr kategrier Din virksmhet kan ha fire kategrier eller nivåer administratrer. Det er ingen grense fr hvr mange per kategri. Her ser du hvrdan du ppretter en administratr Kundeadministratr Dette er bedriftens Kundeadministratr med alle rettigheter g versikt ver hele virksmheten (fakturasteder). Ved etablering av administratr definerer man m denne gså skal ha tilgang til å gjøre nlinebestilling/endringer. Dette defineres per bruker. Kundeadministratr kan etablere nye administratrer i bedriften tilsvarende ett nivå lavere (fakturastedsansvarlig). Da kundeadministratr har alle rettigheter er det ikke nødvendig å sette pp tilgangskntrll sm avgrenser innsyn på fakturasteder fr denne rllen. TDC AS Side 3 av 14

4 1.2. Fakturastedsansvarlig Har samme rettigheter sm kundeadministratr, men avgrenset innen egne fakturasteder. Fakturaenhetsansvarlig kan pprette Kstnadsansvarlige. Kundeadministratr krysser av fr de fakturastedene fakturaansvarlig skal ha Kstnadsstedsansvarlig Har tilgang til Fakturainfrmasjn g mdulen Standardrapprter avgrenset ned på kstnadsstedsnivå. Kstnadsstedansvarlig kan gså ha rettigheter til å gjøre bestillinger. Ved registrering krysser man av fr de fakturastedene fakturaansvarlig skal ha 1.4. Bestiller Denne brukeren har kun tilgang til bestillings- g administrasjnsmdulen g er tilpasset fr eksempel en helpdesk funksjn sm ikke har behv fr tilgang til fakturainfrasjn. 2. Funksjner i Invice Online TDC Invice Online tilbyr følgende hvedfunksjner: Ttalversikt (mbil, fast g data) Én faktura pr juridiske enhet (fakturasted) Tilhørende PDF faktura fr utskrift på Mbil Drill dwn funksjnalitet fra fakturasum ned til hver enkelt samtalestrøm Kstnadsfrdeling i henhld til kundens kntplan (kstnadssted) frdelt på kstelement Alle mbilnummer kan gis alias g eller knyttes til persner, avdelinger g kstnaddssted Online mbilbestillinger av abnnement g tjenester Online bestillingslgg med ppdatert statusinf Åpne/sperre mbil abnnement Autmatisk varsling på sms/mail ved bestilling aktivering Standardrapprter Eksprt av data til Excel Skattemessig håndtering av mbilabnnement Sende SMS til bedriftens g andres mbil Hurtigsøk på fakturanummer g abnnenter/kstelementer TDC AS Side 4 av 14

5 2.1. Oversikt ver dine fakturaer i Invice Online Under arkfanen Faktura finner du all infrmasjn m tidligere fakturaer til samtlige fakturasteder i din virksmhet. Vær ppmerksm på at dette baserer seg på fakturerte beløp fr den valgte måned. Trafikken vil da tilhøre måneden før. Abnnent faktureres kvartalsvis på frskudd. Du finner gså snarveier til disse rapprtene på prtalens startside Ttalversikt Ttalversikt viser sum fakturert fr alle fakturasteder du har definert, frdelt på tjenester levert av TDC. Ttalversikt finner du under Oversikt i undermenyen til Faktura eller snareveien se din ttalkstnad på startsiden Oversikt fakturasteder Summert faktura fr det enkelte fakturasted er tilgjengelig i undermenyen Fakturasted. Her kan du kntrllere fakturaer fr periden eller drille deg videre ned fr å se fakturabeløpet splittet pp i kstnadssteder dersm du har valgt å innføre dette. Kstnadsfrdelingen per tjeneste (mbil, fast g data) finner du ved å klikke på fakturastedsnummeret. Alle mbilfakturaene kan hentes pp i PDF frmat fr utskrift hvis dette er ønskelig. Du finner disse ved å klikke på undermenyen Fakturasted g Vis fakturaer. Faktura fr fast g data frventes implementert 2.halvår Oversikt ver kstnadssteder Mange bedrifter ønsker å frdele fakturaene på kstelementer (mbilabnnement, fastnummer) fra ett eller flere fakturasteder til flere kstnadssteder. Dersm nivået kstnadssted er implementert vil du finne en versikt ver disse ved å klikke deg inn på menyen Kstnadssteder under Faktura. Du kan drille deg videre ned ved å klikke på ønsket kstnadssted g Fakturanummer fr å analysere: - Kstnader frdelt på tjeneste - Tjeneste frdelt på kstnadselementer (frbruk, abnnement etc.) - Ved valg av frbruk kan man drille videre ned på trafikk elementer (SMS, utlandstrafikk etc.) Siste nivå er navn på kstelement (bruker) sm har benyttet seg av tjenesten. TDC AS Side 5 av 14

6 Ttalversikt kstelementer Kstelement er siste ledd i en faktura drilldwn. Et kstelement er fr mbil et mbilnummer, fastnett et direktenummer g data et sambandsnummer (data på kstelement nivå er ikke implementert enda). Rapprten gir versikt ver frbruk per kstelement fr ønsket fakturaperide. Kstelementet kan være knyttet pp mt et kstnadssted dersm kstnadssted er definert. Ved å klikke deg inn på Kstelement under menyen faktura kan du søke pp kstelementer på nummer (mbilnummer, fastnummer eller sambandsnummer). Du kan gså søke pp grupper av kstelementer frdelt på kstnadssteder Oversikt ver ikke betalte fakturaer Under valget Ikke betalte fakturaer, har du en versikt ver fakturaer sm er frfalt g merket med antall dager siden frfall. Fr å gjøre det mer versiktlig har vi merket med gult dersm det er mindre enn 10 dager siden frfall g rødt når mer enn 10 dager. Tabellen viser gså evt. restbeløp. TDC AS Side 6 av 14

7 2.2. Administrasjn Invice Online gir deg tilgang til å redigere ditt ppsett av: - Brukere - Kstnadssteder - Attestasjnsasvarlige (kmmer) - Angi private prduktgrupper I avsnittene under beskriver vi nen av endringsmulighetene. Husk at administratrnivå bestemmer hvilke rettigheter du har fr å gjøre endringer Administrasjn av brukere Alle med et mbilnummer eller fastnummer er definert sm brukere i Invice Online. Ved å klikke deg inn på undermenyen Kstelementer i Administrasjn har man tilgang til følgende infrmasjn: Type (Mbil/fast) Telefnnummer Lkalnummer SIM-krtnummer PUK1 (viktig dersm man har glemt PIN kden g telefnen er låst) Status (aktiv/inaktiv) Tjenester SIM krt type: (Hved/dbbeltkrt/datakrt) TDC AS Side 7 av 14

8 Dersm infrmasjn m kstnadssted er angitt finner du dette under Kstnadsfrdeling. Ønsker man å flytte en bruker til et annet kstnadssted gjør man dette her. Husk at man ikke flytter fakturasted. Ønsker du å flytte et kstnadselement fra en faktura til en annen kntakt kundeservice En rullgardinmeny gir deg alternative kstnadssteder. Skattemdell g skattenivå Menyen skattemdell benyttes fr å beskrive m mbilabnnementet skal være en kntrtelefn (legges igjen på jbb) eller en fri telefn dekket helt eller delvis av arbeidsplassen. Denne infrmasjnen fremkmmer på skatterapprten sm er tilgjengelig under standardrapprter. I menyen skattemdell kan man definere m telefnen skal helt eller delvis dekkes av arbeidsgiver. Dersm man velger nivåer sm setter et tak (tak, samtalenivå). Vil en klnne i rapprten vise privat frbruk. Man kan gså gjøre endringer på persnpplysninger Tilleggsfeltene kan benyttes dersm man har behv fr å merke det enkelte kstelementet spesielt. Tilleggsfeltene kan være fritekstsfelt eller rullgardinmenyer. Disse menyene settes pp av kundeadministratr Etablere eller redigere infrmasjn på kstnadssted Kundeadministratr g Fakturastedsansvarlig har rettigheter til å endre infrmasjn på eksisterende kstnadssteder g pprette nye kstnadssteder. Alle feltene er fritekstfelt slik at man kan bruke benevnelser på kstnadssteder tilpasset den enkelte virksmhet. Kstnadsstedskden kan innehlde både tall g bkstaver. Fr å pprette et nytt kstnadssted velger du nytt kstnadssted under menyen Administrasjn g kstnadssteder. TDC AS Side 8 av 14

9 Kstnadssted knyttet til fakturasted Dersm du har flere selskaper knyttet til Invice Online g disse selskapene benytter ulik kstnadsstedsstruktur dvs. kstnadssteder sm ikke er like er det mulig å linke dedikerte kstnadssteder pp mt ett fakturasted. Fakturastedsansvarlig vil da kun se relevante kstnadssteder. Husk at en slik struktur krever at kstelementene sm tilhører et fakturasted ikke kan benytte andre kstnadssteder Etablere nye eller endre inf på administratrer Det er alltid mulig å pprette administratrer (administratrer) ett nivå lavere enn ditt eget. F. eks kan en Kundeadministratr pprette nye administratrer sm har fakturaansvar g lavere. Fr fakturaansvarlige g kstnadsstedansvarlige velger man hvilke faktura/kstnadssteder man skal ha tilgang på. Det vil kun være de tildelte faktura-/kstnadsstedene sm da er synlige. Når man er ferdig med å registrere pp en ny bruker velger man m passrd skal sendes på SMS eller e-pst til bruker. Ved å knfigurere slik at riktige interne persner har tilgang til sine kstnadselementer vil du få ett helautmatisk system sm leverer deg dine data til bruker, lønningskntr, regnskapskntr i rett tid, i riktig frm g ikke minst med riktige kstnader Etablere nye eller endre inf på administratrer Dersm brukeren skal ha tilgang til å gjøre nline bestillinger krysses det av fr dette her. Det er gså mulig å krysse av fr at man ønsker mtta månedlig frbruksrapprt fr kstnadsstedene man er knyttet pp mt Skille mellm jbb g privatsamtaler Med Invice Online har du mulighet til å skille kstnader du ønsker å definere sm private. Kundeadministratr har tilgang via administrasjnsmdulen g differensiere basert på: - Ringestrømmer (fr eksempel 820 XXXXX, MMS). - Tid på døgnet sm skal defineres sm kntrtid. Alle dager kan justeres individuelt Summen av private samtaler fr periden vil fremkmme i egen klnne på rapprten. TDC AS Side 9 av 14

10 Redigere infrmasjn til pplysningen TDC Invice Online sender ppdateringer til de fleste pplysningstjenestene daglig. Infrmasjn m hvilke data sm sendes på det enkelte kstelement (A-nummer eller mbilnummer) finner du her. Administratr: Ved å klikke seg inn på kstelement under administrasjnsmdulen har kundeadministratr tilgang til å redigere på infrmasjn sm sendes til pplysningen. Infrmasjnen er gså tilgjengelig i listefrm (gjelder kun kundeadministratr). Klikk deg inn på velg nummervisning i kstelementmenyen under administrasjn. Bruker: Dersm bedriften tillater det har gså bruker tilgang til å redigere infrmasjn sm sendes til pplysningen. Dette gjøres fra Min side Listevisning - pprinnelsesmarkering Under Kstelement i Administrasjnsmdulen har vi laget en tabell sm viser pprinnelsesmarkering fr dine fasttelefner. Listen kan eksprteres til xls. Det er viktig at denne hldes ppdatert dersm man tar med seg et telefnnummer til ny adresse. Infrmasjnen benyttes bl.a. av Akuttmedisinsk kmmunikasjnssentral (AMK) 113, ved brann 110 g pliti 112 ved utrykning. TDC AS Side 10 av 14

11 2.3. Online bestillinger av abnnement g tjenester på mbil Med Invice Online kan du nå gjøre nline bestillinger g endringer på bedriftens mbiltelefner levert av TDC. - Etablere nytt abnnement - Prtere mbilnummer - Si pp mbil abnnement - Sperre SIM krt - Åpne sperret SIM krt - Bestille tjenesten BlackBerry - Bytte SIM krt - Bestille SIM krt - Bestille telefnnummer Etablere nytt abnnement Er din virksmhet allerede registrert mbilkunde hs TDC kan du hurtig etablere en ny mbilbruker. Når du registrerer velger du hvilke fakturasted abnnementet skal belastes. Valgfritt kan du gså knytte det pp mt et kstnadssted. Etter å ha valgt tilleggstjenester til abnnementet knytter du mbilnummer fra en nummerserie bedriften har fått tildelt eller ber m å få et nytt nummer. Dersm administratr har uaktiverte SIM krt tilgjengelig, vil nedtrekksmenyen gi deg tilgjengelig SIM krt. Aktiveringen vil starte umiddelbart g være ferdigstilt i løpet av 12 timer. Når aktiveringen er gjennmført vil registrerte mttakere få melding på e-pst eller SMS. Du kan registrere et fritt antall mttakere av meldingen Prtering Prtering av abnnement betyr flytting av et mbilabnnement fra en peratør til en annen. Det er svært viktig at alle dataene fylles inn krrekt g at rganisasjnsnummeret eller persnnummer (privatpersn) du legger inn virkelig står ppført sm eier hs tidligere peratør. Fr at prteringen skal gå i henhld til regelverk må TDC mtta et signert prteringsskjema sm bekrefter at tidligere eier gir nummeret fra seg. Dette skjema vil bli autmatisk laget når du følger bestillingsprsessen. Last pp signert skjema ved å klikke på bestillingsnummeret i arbeidslisten Vis bestillinger av abnnement g servicebestillinger Oppsigelse av abnnement Fra listen med tilgjengelige mbilnummer krysser du av fr nummer sm skal termineres. Dersm ønskelig kan du sette en dat frem i tid fr når abnnementet skal pphøre. TDC AS Side 11 av 14

12 Sperring g åpning av SIM krt Dersm et SIM krt skal sperres fr bruk i en peride velger man Sperr SIM krt under Bestilling. SIM krtet vil da bli sperret fr trafikk umiddelbart. Fr å åpne et sperret SIM krt velger du Åpne sperret SIM krt. I listen med sperrede SIM krt krysser du av fr SIM krt sm skal åpnes. Krtet er nå aktivert i løpet av krt tid Bestille BlackBerry Ønsker man å aktivere tilleggstjenesten BlackBerry må bedriften på frhånd være tilknyttet en BES server løsning. I Tillegg må brukeren ha en BlackBerry mbilterminal. Fr nærmere inf vennligst kntakt kundeansvarlig i TDC Bytte SIM krt, bestille flere SIM krt g mbilnummer Skulle et SIM krt bli defekt kan man enkelt aktivere et nytt på eksisterende mbilnummer. Dersm bedriften ikke har SIM krt tilgjengelig krysser du av fr send et SIM krt g angir leveringsadresse. Under menyen bestill SIM krt kan du via nedtrekksmenyen bestille en bulk med uaktiverte SIM. Disse SIM krtene registreres inn i Invice Online g vil være tilgjengelige ved nybestilling eller bytte av defekte krt. Samme prsedyre gjelder dersm man har behv fr flere mbilnummer Rapprter TDC tilbyr mderne grensesnitt med muligheter fr å eksprtere data i ønsket frmat. Vi tilbyr følgende standardrapprter fr bl.a. kstanalyse g skatterapprtering Mbilrapprter - Skatterapprt med versikt ver frbrukt innhldstjenester - Trafikkrapprt ttalt - Oversikt ver abnnement All infrmasjn sm er lagt på kstelementet inkludert SIM krtnummer, PUK etc. - Privat frbruk pr. mnd Ønsker du at mbilbrukeren betaler deler av regningen, kan du velge tak per måned i nedtrekksmenyen skattenivå på kstelementet. TDC AS Side 12 av 14

13 Det verskytende beløpet defineres sm privat g vil fremkmme i en egen klnne i denne rapprten. Abnnement er ikke medregnet. - Privat frbruk pr. år Samme sm privat frbruk per måned, men her utvides periden til år. Rapprten viser da tak per år i frhld til akkumulert frbruk til g med siste faktura Fasttelefnirapprt - Sum per A-nummer Regnskapsrapprter - Regnskapsfil med knteringsstreng sm viser frbruk fr hver abnnent fr et gitt fakturasted eller alle fakturasteder fr en fakturaperide. Rapprten viser gså eventuelt egendefinert knteringsstreng. Regnskapsfilen er tilgjengelig fr mbil, fast g data. - Mmsrapprt fradrag fr innhldstjenester gir skatterapprt sm viser 20 % av innhldstjenestene mva fritt. Innhldstjenester er 4- g 5-siffrede nummer g nummerserien Telefnliste med alle abnnenter - Inkluderer både fast g mbilnummer Spesialrapprter g autmatiske grensesnitt Ønsker du spesialrapprter eller autmatisk grensesnitt fr levering av data i henhld til B2B standard er vi behjelpelige. Fr nærmere inf vennligst ta kntakt med din kundeansvarlig i TDC eller kundeservice på Hurtigsøk på brukere g fakturaer Fr å raskt finne frem til en bruker eller en faktura kan du benytte funksjnen Finn det du trenger raskere denne linken du finner på startsiden. Her kan du søke på en bruker basert på navn eller telefnnummer. Velg Admin dersm du vil editere på infrmasjn mkring bruker eller Faktura fr kstnadskntrll. Søker du på fakturanummer finner du raskt infrmasjn mkring detaljer rundt en faktura. TDC AS Side 13 av 14

14 2.6. Sende SMS til enkeltpersner eller grupper Alle nivåer av administratrer har tilgang til SMS mdulen i Invice Online. Når du sender meldinger vil mttaker se ditt mbilnummer. Dersm du ikke har lagt inn mbilnummeret ditt i din prfil vil alternativt pålggingsnavnet ditt vises. Man kan pprette et ubegrenset antall grupper. Gruppene kan være private dvs. at det kun er dine eller ffentlig sm vil være synlige fr hele bedriften. Man kan bygge pp gruppen hentet fra den interne telefnkatalgen g egne eksterne nummer. En lgg viser alle dine tidligere sendte SMS meldinger g hvem du sendte de til. Lggen kan når sm helst slettes Vis meg de mest brukte funksjnene Fr nærmere dem av hvrdan du utfører de mest vanlige funksjnene i Invice Online klikk her TDC AS Side 14 av 14

Get bedrift Mobil. Brukerveiledning. Invoice Online. Invoice Online

Get bedrift Mobil. Brukerveiledning. Invoice Online. Invoice Online Get bedrift Mobil Brukerveiledning Invoice Online Invoice Online Innholdsfortegnelse Innhold Invoice Online kundeportal... 3 1. Administrator kategorier... 3 1.1. Kundeadministrator... 3 1.2. Fakturastedsansvarlig...

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Konkurranse 2012019055. Telekommunikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II. Bilag 1. Teknisk Kravspesifikasjon

Konkurranse 2012019055. Telekommunikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II. Bilag 1. Teknisk Kravspesifikasjon Knkurranse 2012019055 Teletjenester g terminaler TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON Side 1 av 18 Knkurranse 2012019055 Telekmmunikasjn KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II Bilag 1 Teknisk Kravspesifikasjn Side 1 av 18 Knkurranse

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19 Bdø, 1.mars 2013 Innhld Bedriftsjurnal... 2 EDI (elektrnisk samhandling)... 3 Innkalling... 4 Jurnal... 4 NOIS-rapprtering... 5 NPR-rapprtering... 5 Oppfølging... 7

Detaljer

Konkurranse 2012019055. Telekommunikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II. Bilag 1. Teknisk Kravspesifikasjon

Konkurranse 2012019055. Telekommunikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II. Bilag 1. Teknisk Kravspesifikasjon Knkurranse 2012019055 Teletjenester g terminaler Bilag 1 Side 1 av 19 Knkurranse 2012019055 Telekmmunikasjn KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II Bilag 1 Teknisk Kravspesifikasjn Side 1 av 19 Knkurranse 2012019055

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Page 1 of 16. APM GUI Bruksanvisning for IP adresse verktøy

Page 1 of 16. APM GUI Bruksanvisning for IP adresse verktøy Page 1 f 16 APM GUI Bruksanvisning fr IP adresse verktøy Page 2 f 16 1. Bakgrunn... 3 2. Beskrivelse... 4 2.1 Grensesnitt... 4 2.2 Brukeradministrasjn... 4 2.3 Funksjnalitet... 4 2.3.1 Innlgging:... 4

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder Vedlegg 8.1 Til pkt 8 i knkurransegrunnlaget «Krav til Tilbudets innhld» Spørsmål sm skal besvares g dkumenters av Tilbyder i frbindelse med anskaffelse av System fr behandling av skleskysselever i Vestfld

Detaljer

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 1 f 39 1 GENERELL INFORMASJON 3 1.1 DEFINISJONER BRUKT I DETTE DOKUMENT 3 1.2 FORKORTELSER 3 1.3 SYSTEMPARAMETER 3 1.4 PARTNERINFORMASJON 3 1.5 UTVEKSLINGSLOGG

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Effektiv innfordring i Agresso

Effektiv innfordring i Agresso ERP Innfrdring 31. Mars 2014 Effektiv innfrdring i Agress ERP Innfrdring Hva er utfrdringene med dagens løsninger? Ved å bruke eksterne inkassbyråer så gir man brt ptensielle inntekter i frm av renter

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

GTS Webbooking (GTSVE093)

GTS Webbooking (GTSVE093) GTS Webbking (GTSVE093) BRUKSANVISNING - 2011 Brukerveiledning GTS Webbking (GTSVE093) Utarbeidet av 24.08.2011 Antall sider: 15 Side : 2 av 15 Utarbeidet av : Dat : 24.08.2011 Innhld 1 Innledning 3 2

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414 Alcatel-Lucent OmniTuch 8002/8012 DeskPhne OmniPCX Office Rich Cmmunicatin Editin Brukerhåndbk 8AL90879NVBBed02 R110-1414 Innføring Takk fr at du valgte en Alcatel-Lucent-telefn i 80x2-serien. Hvrdan du

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS Tjenestebeskrivelse fr NHN-EDI med psjn FTPS Fr sending g mttak av stre meldinger Versjnskntrll: Dkumentstatus Versjn Status Ansvarlig Dat 1.15 Gdkjent Trnd Utne Larsen 08.12.09 1 Innhld 1 Innhld 2 2 Generelt

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

Europa ADR-program. Fordeler med ADR

Europa ADR-program. Fordeler med ADR Eurpa -prgram Frdeler med er et autmatisk månedlig bestillingsprgram fr distributører, kunder g frdelskunder. Det tilrettelegger fr månedlige, autmatiske kjøp av Nu Skin, Pharmanex g Big Planet prdukter,

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE

BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE Vedtak er fremkmmet etter frhandlinger mellm fylkespplæringssjefen g de fylkestillitsvalgte 6. september 2012.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn)

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn) Arr15;* Nrs[< $jrmatsenter g Linnea Raclgivninrg AvraLE MELLM. /Vnsr SlluersrNrER (renrcsctvtn) OG Ltuttsd RActvwtuc trurc Svtnnsrv, zrgnr: 984295790 (mvrnetrt/n) L AvralpNs TNNHLD Avtalen gjelder leveranse

Detaljer

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn I Tillatte-hjelpemidler: G h egsklen i sl I Emne:Menneske/daumaskin-interaksjn ~mnekde: LVa'l3A Faglig veileder: I Ann-Mari T rvatn ~ (pruppe(r):3m3ab,3ac, 3A at:21.04.2004 I EksamenSiId: 09.00. - 12.00

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

NovaPhone 10/20 Bruksanvisning

NovaPhone 10/20 Bruksanvisning NvaPhne 10/0 Bruksanvisning Innhld 1 INNLEDNING 5 GENERELT 6.1 Om denne bruksanvisningen: 6. Pakkens innhld 8..1 NvaPhne 10 Slå 8 telefn.. NvaPhne 0 8. Taster g displaymeldinger 9.4 Slik starter du 10.5

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BILAG 4 PRISER AVTALE FOR VIDERESALG AV FASTTELEFONIABONNEMENT BILAG 4 PRISER. Versjon 1. september 2015 Side 1 av 13

BILAG 4 PRISER AVTALE FOR VIDERESALG AV FASTTELEFONIABONNEMENT BILAG 4 PRISER. Versjon 1. september 2015 Side 1 av 13 BILAG 4 PRISER Versjon 1. september 215 Side 1 av 13 INNHOLD 1 PRISER FOR AKSESS OG TRAFIKK... 3 1.1 PRISER FOR AKSESS... 3 1.1.1 Leie av aksess... 3 1.1.2 Etablering av ny aksess... 4 1.1.3 Flytting av

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

ROUTE 66 Mobile 7. Den første GPS navigeringsløsningen for Symbian S60 Smartphone. Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006

ROUTE 66 Mobile 7. Den første GPS navigeringsløsningen for Symbian S60 Smartphone. Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006 Den første GPS navigeringsløsningen fr Symbian S60 Smartphne Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006 ROUTE 66: Bedre enn de fleste! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheter frbehldt. ROUTE 66 g ROUTE

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

Brukermal reiseregninger (Visma.Net.Expense) for sensorer i Oppland fylkeskommune

Brukermal reiseregninger (Visma.Net.Expense) for sensorer i Oppland fylkeskommune jhjhjhhjhjhjhjh Brukermal reiseregninger (Visma.Net.Expense) fr sensrer i Oppland fylkeskmmune Vedtak er fremkmmet etter frhandlinger mellm fylkespplæringssjefen g de fylkestillitsvalgte 6. september 2012.

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life Livet etter Un Life Rapprt fra fkusgrupper med frbrukere sm har klaget på helsekstfirmaet Un Life Utvalg g metde Bakgrunn g frmål Frbrukerrådet fikk ver 6000 henvendelser g ver 1500 klager på helsekstfirmaet

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

Revidert dokument for høringsrunde blant Midtbyravnene: Oppdrag, verdier og veiledning for Midtbyravnene

Revidert dokument for høringsrunde blant Midtbyravnene: Oppdrag, verdier og veiledning for Midtbyravnene Revidert dkument fr høringsrunde blant Midtbyravnene: Oppdrag, verdier g veiledning fr Midtbyravnene Høringsfrist: 5. mars. Høringsuttalelser sendes: midtbyen@natteravn.n eller karl NATTERAVN MIDTBYEN-TRONDHEIM,

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble 1 Søndre Åsen Brettslag Prtkll fra rdinær generalfrsamling i Søndre Åsen Brettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Regionale Forskningsfond Hovedstaden Økonomirapportering 19.Januar 2016

Regionale Forskningsfond Hovedstaden Økonomirapportering 19.Januar 2016 Reginale Frskningsfnd Hvedstaden Øknmirapprtering 19.Januar 2016 1 Øknmirapprtering jan 2016 Innledning ved Kjell Øygarden Skjemaer ved Kjell Øygarden Grunnleggende bkføringsregler ved Harald Oustad Hva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Søknad om serveringsløyve

Søknad om serveringsløyve Aurland kmmune 5745 Aurland : 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Søknad m serveringsløyve Type løyve Det blir søkt m Nytt løyve Endra

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen

Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen 1. Ved vaktens begynnelse: Ta på unifrm (t-skjrte / genser) Hente nøkkel i nøkkelsafe. Kntrller alle utstyrslagre g m nødvendig rydd pp. Kntrller alle garderber

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE Sprtsklubben Herd ønsker å sikre at alle barn g unge sm deltar i våre aktiviteter g arrangementer kan gjøre dette innenfr trygge rammer. VÅR VISJON

Detaljer

Økt bruk av realkompetansevurdering. i grenseflaten mellom utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk

Økt bruk av realkompetansevurdering. i grenseflaten mellom utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk Økt bruk av realkmpetansevurdering fr arbeidssøkere i grenseflaten mellm utdanningsplitikk g arbeidsmarkedsplitikk 1 Økt bruk av realkmpetansevurdering av arbeidssøkere Camilla Alfsen, Vx Ingunn Hagen,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 Kravspesifikasjn AirDg Hvedprsjekt ved Høgsklen i Osl 2009 Kravspesifikasjn 2 AirDg Hvedprsjekt ved Høgsklen i Osl 2009 Kravspesifikasjn 1 Frrd Hensikten med kravspesifikasjnen er å gi ppdragsgiver g utviklere

Detaljer