NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT"

Transkript

1 NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

2 Agenda NOKUTs rutiner ved mistanke m falske dkumenter Eksempel fra Pakistan Eksempel fra Russland Eksempel fra Diplma Mill Hvrdan bruke tidligere dmmmer ved plitianmeldelse Rt s. 28 Diplma Mill Negativ verifisering Frsett Frifinnelse 2

3 Eksempler på falske dkumenter Frfalskning av HEC-stempel Søker hadde levert dkumentasjn på flere fullførte utdanninger fra Pakistan NOKUT krever at alle utdanningsdkumenter fra Pakistan verifiseres av HEC (Higher Educatin Cmissin) Saksbehandler merket at stemplene fra HEC ikke samsvarte med det vi er vant til, blant annet at stemplet hadde en annen størrelse g at det ikke fremgikk saksnummer av stempelet Saksbehandler tk kntakt med HEC g fikk bekreftet at stemplene ikke er utstedt av dem På denne bakgrunn anmeldte NOKUT søker Søker ble dømt til 15 dagers ubetinget fengsel i Osl tingrett 3

4 Vitnemålet er ifølge søkers frklaring i retten kjøpt g betalt på internett. Frfalskningens utseende g innhld er svært likt riginalen, g det var ikke vitnemålets utseende sm vekket saksbehandlers mistanke, men HECstempelets utfrming. 4

5 Dette er stempelet sm fremgikk av søkers diplm. Dette er et frfalsket HECstempel. Det er ikke ppgitt saksnummer, g utfrmingen fraviker et autentisk HEC-stempel. Dette er et autentisk HECstempel. Saksnummeret er søkbart i HEC sine verifiseringsdatabaser. 5

6 Eksempler på falske dkumenter Falske utdanningsdkumenter Søker hadde levert dkumentasjn på en fullført utdanning fra Russland (Tsjetsjenia) På grunn av generell mistanke til dkumenter utstedt fra læresteder i Tsjetsjenia, ble disse dkumentene grundig undersøkt Saksbehandler tk kntakt med lærestedet, g lærestedet bekreftet at dkumentene ikke var utstedt av dem NOKUT anmeldte søkeren Søker vedtk bt g saken km derfr ikke pp fr rettsvesenet 6

7 Lærestedet bekreftet at vitnemålet ikke var utstedt av dem, men det er ikke mulig fr det bltte øyet å se at dkumentet er frfalsket. 7

8 Dette verifiseringsskjemaet har vært tilstrekkelig sm bevis i flere saker. Retten kan stille spørsmål ved verifiseringsskjemaets ntritet i tilfeller hvr persnen tilhører et frfulgt flkeslag, etc. Krrupsjnsnivået i landet vil således ha betydning. 8

9 Eksempler på falske dkumenter Diplma Mill Søker leverte dkumentasjn på en fullført utdanning fra USA Saksbehandler sjekket akkrediteringsstatus, men fikk ingen treff i databasene Etter mer inngående undersøkelser av dkumentene bserverte saksbehandler at karakterutskriften fravek nrmen fr amerikanske bachelrgrader Saksbehandler sjekket lærestedets nettside, g ut fra infrmasjnen sm fremkm, knkluderte saksbehandler med at dette måtte være en Diplma Mill 9

10 Eksempler på falske dkumenter I ren nysgjerrighet sendte saksbehandler en frespørsel til «lærestedet» m å få kjøpe en bachelrgrad. Fr 500 $ kunne dkumentene utstedes En helhetsvurdering førte til at NOKUT anmeldte søker til plitiet Søker ble dømt til betinget fengsel Dmmen var den første i sitt slag der utdanningsdkumenter utstedt fra en Diplma Mill må være å anse sm falske dkumenter (dm avsagt i Osl Tingrett den ) 10

11 Dkumenter utstedt fra Diplma Mills har fte et amerikansk utseende. Fagsammensetningene kan være uvanlige g det er fte lgiske brister i frhld til nrmert studietid g faktisk studietid. Videre bærer nettsiden preg av kmmersiell virksmhet g har mye infrmasjn m betaling g lite infrmasjn m utdanningstilbud. En indikasjn kan gså være at det er vanskelig å finne ut hvr lærestedet fysisk befinner seg. Oftest er det bare ppgitt e- pstadresser. 11

12 Karakterutskrifter fra amerikanske læresteder ser helt annerledes ut enn den fra Belfrd University. Videre er amerikanske bachelrgrader verveiende av 4 års varighet, ikke 3 år. 12

13 Hvrdan bruke dmmer ved plitianmeldelse Rt er grunnlaget fr mange senere dmmer i frhld til falske utdanningsdkumenter i rettsapparatet g er regnet sm et prejudikat (førende fr senere vurderinger, presedens) Saken dreide seg m en kinesisk statsbrger sm fikk pptak til Høgsklen i Stavanger med falsk dkumentasjn 13

14 Rt s. 28 Høyesterett km frem til at det kan gis ubetinget fengselsstraff i slike tilfeller, g kmmer med en rekke argumenter sm bygger pp under denne vurderingen Det er av «vesentlig betydning at dette avgjørelsesgrunnlaget er krrekt g at pptaksmyndigheten kan stle på ektheten av den dkumentasjn sm følger søknaden. Især i frhld til utenlandske søkere vil det være vanskelig å føre tilfredsstillende kntrll, slik at ppdagelsesrisiken fte vil være liten. Det er dessuten tegn sm tyder på at bruk av frfalskede vitnemål g lignende dkumenter er et økende prblem. Allmennpreventive hensyn tilsier derfr at man gså i disse tilfelle reagerer strengt mt frfalskninger.» 14

15 Rt s. 28 I tillegg legger Høyesterett vekt på følgende mmenter Ved å levere falske dkumenter får søker tilgang til studier g ffentlige ytelser, uten å inneha studiekmpetansen sm kreves. Dessuten frtrenges søkere med frmelle kvalifikasjner Opptak til studier har betydning fr søkers adgang til pphld g deltidsarbeid i riket De venstående argumentene underbygger behvet fr en streng reaksjn mt denne type frfalskning Dmmen ble avsagt under dissens 15

16 Mmenter ved Diplma Mill Hva slags type mmenter burde saksbehandler legge vekt på i anmeldelsen? Mmenter sm har hatt vekt i rettspraksis i frhld til Diplma Mills: Tydelig infrmasjn m bestilling av grader på hjemmesiden til lærestedet Det kan dkumenteres at lærestedet ikke er ffentlig gdkjent i hjemlandet eller hvr utdanningen er tatt Lærestedet finnes på internasjnal liste ver kjente Diplma Mills Lærestedet er akkreditert av Accreditatin Mills At utdanningen er tatt ver krt tid 16

17 Mmenter ved negativ verifisering Mmenter sm har hatt vekt i rettspraksis i frhld til verifiseringer Ansatt ved lærestedet bekrefter at utdanningen er falsk ved telefaks eller brev Skrivefeil i dkumentet / «dårlig språk» Utdanningen ble ikke tilbudt i tidsrmmet tiltalte skal ha fullført utdanningen Tiltalte har ikke tatt initiativ fr å ppklare ne mkring frhldet venfr lærestedet eller NOKUT etter at han ble gjrt kjent med at saken ble plitianmeldt Tiltaltes navn fremgår ikke av databaser med versikt ver uteksaminerte studenter 17

18 Mmenter til frsett Mmenter sm har hatt vekt i rettspraksis i frhld til «rettstridig hensikt» (frsett) Var kjent med at en bachelrgrad vanligvis tar 3-4 år Fullført eksamen fra nrsk videregående skle «velrientert kvinne» Har i søknadsskjema skrevet under på g bekreftet at pplysningene er krrekte g at dkumentene er ekte Tatt initiativ fr å skaffe de falske dkumentene Opptrådt aktivt ved å skaffe seg søknadsskjema Burde frstått at papirene ikke var ekte; må se nøye på karakterutskriftene g stemplene. Kan ikke brtfrklare skrivefeil eller faktiske feil. Har fullført høyere utdanning tidligere Har hatt jbber sm innebærer at man burde frstått hva reell utdanning innebærer (departement) 18

19 Mmenter ved frifinnelse Mmenter sm har hatt vekt i rettspraksis i frhld til frifinnelse: Uverensstemmelser i dkumentene har ikke vekt så lenge dkumentene ikke er versatt av en autrisert translatør Feil i stempel må kunne dkumenteres av en ekspert på mrådet, ikke en ansatt i NOKUT Datasøk (navn på tiltalte) kan slå feil pga. systemfeil.l., g et negativt søk kan ikke i seg selv knstatere at søker ikke har gjennmført utdannelsen «Unøytral» henvendelse til lærested/myndigheter sm direkte angir hva NOKUT ønsker infrmasjn m 19

20 Mmenter ved frifinnelse Situasjnen i landet kan ha betydning; Irak (arkiv sm er ødelagt pga. krig), uigurer i Kina (pga. diskriminering) Krrupsjn; ansatte ved lærested/myndigheter kan ha mtiv fr å benekte ektheten av reelle dkumenter i håp m å ppnå øknmisk vinning av student i ettertid Verifiseringsskjema; retten har betenkeligheter vet at eneste bevis er t «nei-svar» Utdypende redegjørelse fra lærestedet isteden fr verifiseringsskjema 20

21 Saksbehandlingsrutiner Tips til saksbehandling Infrmasjn m falske dkumenter 21

22 Takk fr ppmerksmheten! 22

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide fr studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelr Søknad til Berkeley Cllege (Bachelr) Du sm skal søke på Berkeley gjør det på nett. Det er kster $50 å søke på Berkeley, g tillegg skal du betale

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen Knkurranse Nytt Frbud mt bnuspptjening innenlands Knkurransetilsynet frbyr SAS, Braathens g Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bnuspeng ved innenriks flyreiser. Frbudet gjelder fra 1. mai i år. Tilsynet

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet.

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet. Knkurranse Nytt Fem asfaltentreprenører anmeldt l Økkrim Knkurranselsynet har anmeldt Kl Veidekke AS, Lemminkiiinen Nrge AS, NCC Nrge AS, Skanska Asfalt AS g det kmmunalt eide Osl Vei AS l Økkrim fr brudd

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer