Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon"

Transkript

1 Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen, Anders Tangen m.fl. rev Prsjektets basisppgave er å legge til rette fr basis trygghet i blig g institusjn. Når denne tryggheten er etablert fr de rdinære daglige situasjner skal prsjektet gså legge til rette fr økt grad av egenmestring g ssial deltakelse fr å frebygge fall, ensmhet g kgnitiv svikt. Hvilke basis funksjner har man behv fr i tillegg til en rdinær trygghetsalarm i blig? Og hvrdan skal man ppnå trygghet i dagliglivets situasjner g aktiviteter inne g ute? Hvrdan skal et pasientsignal i institusjn designes g fungere fr å trygge daglige situasjner fr brukerne? Ntatet gir et frslag til metde fr kartlegging av brukerbehv i brukercase med utgangspunkt i brukerens hverdagssituasjner. Brukercaset skal kartlegge brukers situasjner g beskrive tiltak g tilrettelegging av både frebyggende g ppfølgende karakter med fkus på egenmestring g aktivitet samt behv fr teknlgi g tjenester. Denne brukercasen analyseres videre i neste fase med «tjeneste g bistandcase» fr å belyse hvrdan velferdsteknlgi benyttes spesifikt, tjenester utføres g ulike aktører invlveres (tjenesteutvikling). «Tjeneste g bistandscase» skal avdekke handlingsrekkefølge, infrmasjnsflyt g samhandling samt legge til rette fr vurdering av infrmasjnssikkerhet, brukergrensesnitt både fr bruker g mttak, etisk vurderinger, kst nytte med mer. Brukercaset tar utgangspunkt i sentrale funn i kartlegging av brukers behv g mål fr egenmestring, aktivitet g deltakelse basert på et utvalg kartleggingsverktøy sm ICF, Cpm, Husing enabler, ETUQ, Mayers, ADL, Ips. Fredrikstad ønsker å etablere en veiledende standard fr kartlegging av brukere av kmmunale tjenester g tildeling av hjelpemidler g tjenester. Figur 1 Bruker er sentral i prsessen fr å definere behv, mål g tiltak sammen med veileder fr å sikre trygghet, egenmestring, aktivitet g deltakelse

2 1. Brukercase fase 1 Beskriv bruker g brukergruppens diagnse, funksjns g aktivitetsnivå på verrdnet nivå, men spesielt fkus på viktige mråder sm: Diagnse Aktuelt sykdmsbilde sm fr eksempel HLR, Cave, Aktuelle tilleggsdiagnser, Sirkulasjn/hud, Psykisk tilstand, Eliminasjn, Respirasjn, Søvn/hvilke, Ernæring, Hygiene, Annet Medisiner, virkning g bivirkninger Kgnitive evner Funksjnsevne generelt Funksjnsevne Mtrikk Funksjnsevne Sensrikk Funksjnsevne Syn g hørsel Funksjnsevne Kmmunikasjn Omgivelser, blig g hjelpemidler Aktivitet i hverdagen Ssialt nettverk Dagens tjenester Det vil kunne være ulikt fkus på de enkelte punkter avhengig av m det er hjemmebende brukere g ulike type institusjnsplasser. Det må vurderes mer generelt på brukergruppenivå dersm mdellen benyttes fr institusjnsplasser. 2. Brukersentrert kartlegging av situasjner, brukers mål g frutsetninger Kartlegge brukers hverdag i blig g institusjn. En brukers hverdagen bør kartlegges utfra et behv fr trygghet, bistandsbehv, aktivitet, ssial kntakt med mer. Fredrikstad har valgt å fkusere på kartlegging av utrygge situasjner g spesielt frebygging av fall både fr demente brukere g friske eldre. Andre faser vil ta fr seg bredere tilnærming til håndtering av dagliglivets situasjner. Hvilke situasjner skal Fredrikstad fkusere på g hvilken teknlgi, hjelpemidler, tjenester g andre tiltak kan gjøre ne med situasjnen når ne har skjedd eller tiltak fr å frebygge Identifiser alle situasjner sm kan skape utrygghet, farlige situasjner eller sm kan fremme egenmestring g aktivitet. Identifiser brukers daglige situasjner g vurder freslåtte situasjner, suppler g pririter hvilke situasjner sm gir ptimal effekt fr ulike brukergrupper. Ulike brukergrupper vil kunne ha ulik priritering av viktige situasjner fr å ivareta trygghet, egenmestring g ssial funksjn. Pass på å gruppere sitasjner g lag adskilte case fr hver gruppe av situasjner. Eksempel trygghet i blig:

3 2.2. Beskriv dagens g ønsket scenari fr situasjnen med fkus på: Beskrivelse av situasjnen eller gruppe av situasjner. Vurder gruppering av situasjner utfra likhet i hendelsesfrløp, behv fr ppfølging eller brukers lkasjn Egenmestring Mulighet fr egenmestring i situasjnen Trygghet Hvrdan ppnå trygghet i situasjnen Aktivitet Hva er ønsket aktivitetsnivå hvrdan muliggjøre egenaktivitet g håndtering av situasjner ved bruk av mgivelser, teknlgi, assistanse med mer. Man skal ikke beskriv faktiske aktiviteter g hendelsesfrløp i situasjner. Omgivelser Hva er ideelle mgivelser ut fra brukers mål g frutsetninger Teknlgi Hvilken teknlgi kan avhjelpe situasjnen Bistand Grad av bistand fra ansatte, pårørende eller andre aktører i situasjnen Tips utarbeidelse: Start med ønsket aktivitetsfrløp fr situasjnen g ta fr deg de andre delpunktene systematisk. Det vil være ønskelig å fkusere på ulike målgrupper g synliggjøre ulikheter knyttet til situasjnen. Vurder m det kan behandles i samme case eller m man må lage flere case. 3. Teknlgi g bistandscase metde del 2 kartlegge samspill mellm teknlgi g tjenesteutvikling Hvrdan ptimalisere kmmunale tjenester fr brukere i blig g institusjn g samtidig sikre brukers trygghet, egenmestring g ssial deltakelse med bruk av velferdsteknlgi, kmmunale tjenester g bruk av andre aktører rundt bruker 3.1. Identifiser situasjner g bistandsbehv Identifiser g vurder brukers bistandsbehv i frhld til daglige situasjner g brukerbehv der det kan være behv fr en kmmunal tjeneste g kategriser situasjnen tjenesten etter type dialg eller signal til kmmunen. Man kan gruppere sammen case utfra type situasjner fr fr eksempel fallsituasjner, utfra lkasjn fr eksempel trygghet i sverm eller pasientrm samt type brukergruppe. Eksempel indirekte alarmer:

4 3.2. Lag teknlgi g bistandcase Identifiser ønsket aktivitetsfrløp med bruk av teknlgi, tjenester g bruk av aktører sm pårørende, kmmunalt ansatte, andre aktører g brukers egenmestring Pririter gjennmgang av case sm gir gd brukerkvalitet g gd kst nytte fr kmmunen. Et case fr tjeneste g bistandscasene skal beskrive: Trigger Hva utløser alarm, behv eller hendelsesfrløp. Aksjn Ønsket hhendelsesfrløp med alternativ Adressat g priritet Hvem mttar signal g agerer, mulig priritering g aksjn i flere lag Mttak brukergrensesnitt g infrmasjn Hva skal vises i alarmmttaket av infrmasjn. Funksjner g dialg mttak g alarmgiver Tjeneste Hvilke tjenester g fagpersner er invlvert g hvrdan er dette rganisert Teknlgi Hvilken type teknlgi er invlvert Dkumentasjn Hva skal dkumenteres i Gerica g i andre lgger Etter at caset er beskrevet gjøres vurdering av: Etiske frhld Persnvern Kst nytte Vi ser på m listen med punkter bør utvides med flere parametere bla. vurdering av etikk, persnvern g samtykkekmpetanse samt kst nytte. Fr å analysere kst nytte må man kartlegge dagens rutiner g rganisering knyttet til caset. Tips utarbeidelse: Ta utgangspunkt i en adskilt situasjn eller gruppe av situasjner sm hører sammen. Begrens mfanget vurder å ta utgangspunkt i en målgruppe eller ta med et utvalg. Det vil være frmålstjenlig å ta ppbygging av case i flere mganger. Start med å beskrive Aksjn ønsket hendelsesfrløp detaljert punkt fr punkt i krnlgisk rekkefølge, gjerne med alternative hendelsesfrløp g valgsituasjner. Når hendelsesfrløpet er klart analyser

5 g klargjør alle alternative triggere g hvrdan disse kan håndteres g hvr de skal adresseres. Nå er caset klart fr å invlvere flere fagpersner i prsjektgruppen fr å få innspill til casets hendelsesfrløp g trekke ut infrmasjn på de andre punktene. 4. Kartlegge ansattes hverdagssituasjner i blig g institusjn Identifiser ansattes arbeidssituasjner sm påvirker den ansattes trygghet g mestringsfølelse. Det er i utgangspunktet skilt på trygghet g mestring g rganisasjnens krav m kvalitet g effektivitet, men i mange tilfeller vil dette ha en sammenheng. Det vil være mest frmålstjenlig å håndtere disse adskilt g deretter se mulige relasjner Trygghet g mestring Aktivitet / Hendelse Beskrivelse av hendelse Trygghet ivareta g ppnå trygghet fr ansatt Preventiv ivaretakelse av brukerens trygghet i situasjnen Beskrive fysiske tiltak Verktøy g rutiner fr sikkerhet fr ansatte Kmmunikasjn Beskrive kanaler g innhld i kmmunikasjn Mttaker Hvem mttar signal g dialg, priritet g rekkefølge 4.2. Kvalitet g effektivitet i arbeidet Aktivitet beskrivelse av ppgave Kmpetanse Hvilken kmpetanse er nødvendig Prsedyrer Beskriv gjeldende prsedyrer eller mangel på dette Verktøy Hvilke verktøy brukes g bør brukes Organisering Organisasjnsmessige frhld rundt ppgaven Tips utarbeidelse fr begge kategrier fr ansattes aktivitet/situasjner: Start med å begrense casets mfang til en hendelse/aktivitet eller gruppe av hendelser/aktiviteter sm henger sammen. Beskriv aktivitet g hendelsesfrløp. Deretter kan man ta fr seg de andre kategriene. 5. Eksempel situasjnsbeskrivelse brukercase institusjn: 5.1. Stå pp av seng g fallsituasjn Case kmmer april

6 6. Eksempel tjeneste g bistandscase bruker i blig: 6.1. Tilsyn på natt Case kmmer april

7

8