Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g."

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Pstbks 4710 Sluppen, 7468 Trndheim Sentralbrd: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefn Vår dat Vår ref. (bes ppgitt ved svar) / Ssial- g helseavdeling Deres dat Deres ref. Adresseliste Nasjnalt nettverk fr implementering av samhandlingsrefrmen referat fra møte 10. g Tema: Likevekt g samhandling Presentasjn av reginen g innledning til samlingen. Samlingen har tre hvedverskrifter; ledelse, styringsdata g rus/ psykisk helse. Ledelse Dialg med sykehusdirektør Jan Rger Olsen g helse- g ssialdirektør Lars Dahlen m erfaringene med verrdnet strategisk samarbeidsutvalg. PLO meldinger hva gjrde at vi lykkes g hva sier dette m nye innvasjnsprsesser v/ Prsjektleder Irene Henriksen Aune Se vedlegg Lederutviklingsprgram på tvers av første g andrelinjetjenesten innen rus/ psykiatri v/ Linda Esperaas, enhetsleder ambulant- akutt-team DPS g Bjarte Autvik, enhetsleder i Sngdalen kmmune Se vedlegg Styringsdata Hvrdan jbber Grimstad kmmune tverrfaglig g helhetlig med ulike styringsdata v/ enhetsleder Bente Smdal, Grimstad kmmune Se vedlegg Hvrdan jbber Knutepunkt Sørlandet med planlegging g flkehelse? Erfaringer med nytt KS-kurs innen statistikk g planarbeid, analyse g knsekvensfrståelse v/ Grete Sjøhlt, kmmuneplanlegger Kristiansand kmmune Se vedlegg Frskning til nytte hvrdan skal frskningsresultater, brukerpplevd kvalitet g praksisfelts erfaringer/ rganisering spille sammen. Kls-prsjekt v/ Frde Gallefss, frskningssjef Sørlandet Sykehus HF Se vedlegg Lenke: Embetsledelse g Kmmunal g Justis- g Landbruk g Miljøvern- Oppvekst- g Ssial- g administrasjnsstab samrdningsstab beredskapsavdeling bygdeutvikling avdeling utdanningsavdeling helseavdeling Telefaks E-pst: Internett: Organisasjnsnummer:

2 2 Rus/ psykisk helse Tverretatlig akutt-tjeneste fr barn g unge v/iris Annette Olsen g Kristin Stkke Sykehuset Sørlandet Se vedlegg Prsjekt «Tandem» i Kristiansand kmmune v/ Odd Kjøstvedt, kmmuneverlege Kristiansand kmmune. Mestring g brukermedvirkning v/ Tra Halvrsen, enhetsleder psykisk mestring g rus g Kjell Sjursen, spesialrådgiver innvasjn g utvikling, Arendal kmmune. Lenke til Arendalknferansen Presentasjn av tanker etter studietur til Trent, Italia, m bruker- g pårørendeinvlvering. 2. Nettverksmøte Det ble ikke gjennmført et rdinært nettverksmøte med alle faste pster. Statusgjennmgang fra sentrale myndigheter g reginen ble utelatt. Signaler fra ny regjering er at det ønskes en endring i sammensetning g ppnevne av representanter til styrene i RHF/HF. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kmmunene; Flere er bekymret fr at tilbudet medfører en uønsket dreining mt sentralisering av tilbudene. Veileder revideres g frventes ferdig i januar Denne bør drøftes i nettverket g sendes RHF, Fylkesmenn, KS g andre aktuelle aktører til uttalelse før ferdigstillelse. Øknmisk dekning pasienttransprt til g fra kmmunale øyeblikkelige hjelp døgntilbud i kmmunene; Det er ulik praksis ift dekning av transprtutgifter fra Pasientreiser. Diskusjner i ulike instanser har ikke avklart prblemet. Ne av grunnlaget har vært usikkerhet knyttet til m tilbudet er definert sm medisinsk behandling. Hd jbber med frskrift til/fra hjem til ø-hjelp døgntilbud. Det er avklart ift transprt mellm legevakt/fastlege g ø- hjelpstilbudet. Dette skal dekkes. Spørreskjema fra WHO; Hd har blitt bedt m å besvare ett spørreskjema m gde integrerte tjenester. Frist Kmmunal medfinansiering (KMF), betaling fr utskrivningsklare pasienter g lvverket knyttet til tema vil bli beskrevet av Hd. Departementet har behv fr at det beskrives knkrete tiltak knyttet til tema. Mnica Skjøld Jhansen i Hd sender spørreskjema til de 4 reginale sm spiller på medlemmene fra sin regin fr utfylling av spørreskjema g sender tilbake til Hd. Nettverket blir rientert ved at lenka sendes ut. Gjennmgang av aktuelle tema fr nettverket; Rehabilitering; skisse til ny veileder bør gjennmgås før høringsrunde g innspill til bebudet pptrappingsplan

3 3 Utarbeidelse av ny helse- g sykehusplan Kmmunal medfinansiering (KMF); inkl innspill til alternativt insitament Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kmmunene Fritt sykehusvalg g bruk av PLO-meldinger; behv fr nasjnal standard? Hvrdan legger avtaleverket til rette fr fritt sykehusvalg? Ledelse g rganisering av helsevesenet; videreføring av tema g arbeidet sm er gjrt i Agdermiljøene Akuttfrskriften g legevaktsarbeid Kmmunerefrmen; invitere Helse Eide? 3. Evaluering av samlingen Gd samling sm har hatt gd tråd. Gd dynamikk med dialg i nettverket. Det har vært gdt fkus på hvrdan Nasjnalt nettverk gså kan påvirke utviklingen av refrmen. Sette av en time på neste nettverkssamling fr å følge pp dette? Hvrdan følge pp ledelse- g kulturutviklingen sm må til fr å utvikle strukturene fr å nå målene i Samhandlingsrefrmen? Lykkes vi med dynamikken mellm dialg i nettverket g verføring til de rganisasjnene sm medlemmene tilhører g mtsatt vei? Nettverket bør videreutvikle sin funksjn sm rådgivende frum g legge vekt på å ppsummere våre knklusjner til den Nasjnale krdineringsgruppa. Nettverket bør ha en rådgivende rlle fr eksempel til departement/ Krdineringsgruppa ift virkemidler, faglige g prsessuelle sider av refrmen. Burde nettverket sett nærmere på hvrdan samhandlingsrefrmen påvirkes av EU/ EUS-avtalene? Studietur til Brussel når Helene Arhlm har 3 måneders studiepphld der høsten 2014? Møteplan våren 2014: v/ Radissn Blu Airprt Htell, Gardermen v/ Radissn Blu Airprt Htell, Gardermen v/ Park Inn Osl Airprt Htel v/ Radissn Blu Airprt Htell, Gardermen 7. g v/ Radissn Blu Airprt Htell, Gardermen Tr Åm Prsjektdirektør Helse- g Omsrgsdepartementet Senirrådgiver Nasjnalt nettverk Dette dkumentet er elektrnisk gdkjent g har derfr ingen signatur.

4 4 6 vedlegg: PLO meldinger hva gjrde at vi lykkes g hva sier dette m nye innvasjnsprsesser Lederutviklingsprgram på tvers av første g andrelinjetjenesten innen rus/ psykiatri Hvrdan jbber Grimstad kmmune tverrfaglig g helhetlig med ulike styringsdata Hvrdan jbber Knutepunkt Sørlandet med planlegging g flkehelse? Erfaringer med nytt KS-kurs innen statistikk g planarbeid, analyse g knsekvensfrståelse Frskning til nytte hvrdan skal frskningsresultater, brukerpplevd kvalitet g praksisfelts erfaringer/ rganisering spille sammen. Kls-prsjekt Tverretatlig akutt-tjeneste fr barn g unge Til stede: Christer B. Frantzen Rune Hallingstad Knut Even Lindsjørn Sigrid Askum Leena Stenkløv Tne Løken Per Bendixen Helene Arhlm Jn Hilmar Iversen Svanhild Jensen Jhn Arve Skarstad Mnica Skjøld Jhansen Gunvr Øfsti Jan Inge Tungesvik Tr Åm Fylkesmannen i Hrdaland KS Helse Sør-Øst RHF KS Helse Fylkesmann i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Osl/Akershus KS Agder KS Vest Helsedirektratet Helse Midt RHF Fylkesmann i Trms Helse- g msrgsdepartementet Helse Sør-Øst RHF KS Agder Nasjnalt nettverk Helse- g Omsrgsdepartementet Ikke til stede: Fredrik Dalen Tennøe Arne Sverre Dahl Trnd Brattland Hans Stenby Thrgeir Hernes Kari Skive Stuvøy Kunnskapsdepartementet Mlde kmmune Trmsø kmmune Helse Vest RHF Arbeids- g Velferdsdirektratet Hurum kmmune

5 5 Oddvar Larsen Inger Skarphlt Fjeld Petter Øgar Gunnar Bendixen Odd Sigurd Vegsund Helse Nrd RHF Helsedirektratet Helse- g Omsrgsdepartementet KS Midt-Nrge Kmmunal- g Reginaldepartementet Referent: Kpi: Bjørn Inge Larsen Inger Skarphlt Fjeld Ragnar Hermstad Jan Vaage Helga Ariansn Petter Schu Svein Steinert Helse- g msrgsdepartementet Helsedirektratet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Hrdaland Fylkesmannen i Osl/ Akershus Fylkesmannen i Trms

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Referat Tema-kveld FLT avd 17 11.03.2015

Referat Tema-kveld FLT avd 17 11.03.2015 Referat Tema-kveld FLT avd 17 11.03.2015 Tilstede: Trill Munkvld Aune, Rune Heggem, Bdil Krkan, Bendt Thre Pedersen, Kjell Olav Strømslien, Perny Emdal, Antny Stephani, Rlf Oen, Eli Smlan, Tre Ekren, Jan

Detaljer