St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon"

Transkript

1 Versjn 1.0 Dat Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm 02M15 (1 etg)) + telefn Hilde Grimnes Olsen Geir Trine Hansen (Trndheim kmmune), Rut Naversen (St. Olavs Hspital), Iver Sunnset (Værnesreginen), Anne Slberg (HNT), Asle Brustad (kmut), Arne Gunnar Barstad (Hemit), Hilde Grimnes Olsen (Hemit), Geir Sund Fssm (Hemit), Atle Betten (Kristiansund kmmune), Tanja Skjevik Jensen (Værnesreginen) Sverre Engeskar (HMR), Tirsdag , HEMIT Trndheim, Prf. Brchs gt 6. i Knferansermmet. Møtet starter etter kl 9.30 en gang 1. UTKAST: Beskrivelse av felles saksgang fr sending av basismeldinger mellm kmmuner g helsefretak 2. Framdriftsplan Værnesreginen Agenda 1) Gdkjenning av referat fra frrige møte - OK 2) Rutiner fr utbredelse av basismeldinger mellm HF g kmmuner (Se vedlegg) - Rutinen kan gså gjelde på: Dculive brev g epikriser Labsvar - Tas inn i rutinen sammen med versendt sjekkliste fra Rut - Mål: å lage felles sjekkliste fr kmmune g HF - Bedre å følge en kmmune skikkelig. Effektiv testing 3) Status kmmunal framdriftsplan - Oversikt pr fylke ver hvilke kmmuner sm mttar basismeldinger i dag, g planer framver

2 Versjn 1.0 Dat Møre g Rmsdal: Ca 30 kmmuner i prd eller test før smmeren. Egen EDI gruppe i Møre g Rmsdal. Intern kmmunikasjn går greit. Fint samarbeid med HEMIT Nrd-Trøndelag: Meldinger mellm kmmuner g legekntr i Værnesreginen er ppe g går Alle basismeldinger på plass innen 1. september. Framdriftsplan er sendt til Hilde (se vedlegg). Må muligens tilpasses til Dculive release etter smmeren. Ytre Namdal. Har ikke på plass tekniske strukturer. Nen av disse kmmunene har heller ikke EPJ på plass, dermed er ikke e-meldinger aktuelt der. Selbu g Tydal starter nå Selbu g Tydal er i Sør-Trøndelag men håndteres av Værnesreginen. Prblem med hvem sm følger pp randsne kmmunene. Værnesreginen har hatt pplæring i Malvik, sm selv definerer seg til Sør-Trøndelag. Malvik med i interkmmunalt samarbeid med Trndheim g Klæbu Trndheim har ansvar fr ppfølging av Malvik. Sør-Trøndelag Alle Sør- Trønderske kmmuner er klar brtsett fra Ørland Trndheim sender ppdatert liste til HEMIT ver kmmuner sm er klare. Alle SIO kmmuner er satt pp med PKI. Gerica har integrert adresseregister. Integreres 1. april mt Visma. (Trndheim ppdaterer adresseregisteret 2 helg i februar) Skjer ppdatering hver natt. Ø-hjelp i SIO/ Orkdal vil bruke Gerica. Vil bli kmmunikasjn mellm kmmune g legekntr. (fase1 meldinger) Meldal har utfrdring med meldingstrafikken. Satt pp med ebxml/pki, usikker på m dette er i rden. Ønskelig at en bruker ebxml/pki g ikke DES fr nye kmmuner Hemit: - HEMIT sjekker pp status på ebxml/pki i Meldal Generelt: Rekvirentregister er pr sykehus. Kmut representantene frhlder seg til sine sykehus. Ordnes internt ved HF. E- meldinger sendes på tvers av kmmunegrensene fr legekntr i Værnesreginen. Eks Stjørdal g Frsta. Rutine på plass. Gjelder legekntr

3 Versjn 1.0 Dat Adressering i dagens Dculive-versjn: Benytter et reklameregister (Cegedim) sm utgangspunkt. HMN styrer ikke hvilke adresser sm er tilgjengelig Kan be m å få inn nye adresser, vanskelig å deaktivere gamle adresser Diskusjn m man skal be m å få pprettet kmmunenes tjeneste-adresser (fra NHN AR) i dagens Cegedim-register i DL? Alternativet er å legge inn HER-ID på eksisterende adresse i Dculive/Cegedim, en trenger da ikke infrmere brukerne på sykehuset at adressene er elektrnisk. Man sender bare til eksisterende adresser KONKLUSJON: Vi bruker eksisterende adresser der det er naturlig Når skal NHN adresseregister brukes sm ppslagsverk? Kmmer inn i dculive 6.6 etter smmeren. Hilde Økvik (i HEMIT) kntaktes g infrmeres m adressering. Bør kmmunene, sm ikke er klare til å ta i mt elektrniske meldinger før Dculive v6.6 prdsettes etter smmeren, fjerne edi-adressene fra NHN adresseregister? 4) Status tjeneste basert adressering - Ble ikke drøftet 5) Reginal nettside fr meldingsløftet - Kntaktpersn NHN er Britt Aune sm er psitiv til ideen - Er i dag ikke etablert løsning fr at vi kan ppdatere siden. Må inntil videre sende infrmasjn til Britt Aune. NHN jbber med løsning Hva slags infrmasjn skal web-siden innehlde - Skal ivareta prsjektets infrmasjnsbehv - Må være allment tilgjengelig (ikke bare fr de med leserettigheter) - n må være åpen fr alle. - Geir følger pp Britt. Iver snakker med Heidi Slagsvld (NHN) i mrgen. - Vi ønsker en Midt- Nrge side sm er allment tilgjengelig. - Målgruppe: kmmuner g helsefretak

4 Versjn 1.0 Dat ) Nasjnale aktiviteter - Gjensidig infrmasjn - Hilde infrmerte m at RHF-prgramlederne blir invitert inn i KmUt-møtene 7) Frberedelser fr utbredelse av PLO- meldinger - Dculive 6.6. leveranse klar i juni. Kan starte bredding av PLO-meldinger til alle kmmuner etter ppgradering. Prddat usikker. Kmmunene ønsker å starte frberedelser i september. Adresseregister i Dculive blir integrert mt NHN adresseregister. - Kmmunene kmmer neppe til å være klar til å mtta meldinger fra Dculive. Nrd- Trøndelag jbber mt januar Trenger tid til pplæring av brukerne. - Når man tar i bruk meldingene må krdineres av kmmunene. Hvis man publiserer adresse, fr eksempel til sykepleietjenesten, må man kunne mtta alle typer meldinger. Enten har man publisert adressene g er ppe g går, eller så må den være utilgjengelig. - Infrmerer m erfaringer til kmmunene. Sykehusene må gså lære seg å bruke meldingene, ne sm gir kmmunene tid til pplæring. Man kan ikke lære pp alle kmmunene i hvrdan man lager meldingene. Nen i hver kmmune må ha fått pplæring i hvrdan man bruker e-meldinger. - Trine sender ut brukermanualer sm kan brukes i pplæring. Meldingene skal bare understøtte samhandlingsrefrmen - Mttak av meldinger er greit. - Vi arrangerer wrkshp/ kartleggingsmøte m e-melinger 8. februar i Hemits lkaler. Alle møter pp fysisk Trine g Rut rienterer m erfaringene Trndheim kmmune har gjrt mt St. Olav - Må etableres gd vervåking av meldinger i kmmunene. - Trndheim startet med PLO meldinger i hele kmmunen samtidig. - Vanligste meldingstype er frespørsel. Innleggelsesmelding lager seg selv. Alle Sør- Trønderske kmmuner unntatt Rørs g Hltålen er teknisk klare fr PLO meldinger i dag. 8) Skal vi ha faste møter? 8. februar neste møte. På Hemit. Alle møtes. Ønskelig med faste møter. Setter pp frslag til møtetidspunkt til neste møte 9) Eventuelt

5 Oppfølging Referat Versjn 1.0 Dat Beskrivelse Ansvarlig Frist Status Kntakte NHN ang reginal nettside fr meldingsløftet Geir Neste møte? Dialg pågår Kmmunal framdriftsplan Kmut Neste møte Sjekke m man kan bruke samme løsning fr alle kmmuner sm er satt pp med PKI sertifikat Iver snakker med Heidi ang reginal nettside fr e- meldinger HEMIT Iver HEMIT sjekker pp status på ebxml/pki i Meldal Hilde/Geir Neste møte Hilde Økvik (i HEMIT) kntaktes g infrmeres m adressering fra NHN adresseregister. Hvilke adresser sm skal brukes Trndheim kmmune sender ut brukermanualer til andre kmmuner sm kan brukes i pplæring HF Trine Hansen Frtløpende etter hvert sm kmmunene er klare Til neste møte

Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles.

Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles. Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:, Arnhild Trustrup, Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Tanja Skjevik S-T: Trine Hansen, Rut Naversen,

Detaljer

Kopi : Asle Jensen, Tanja Skjevik, Evelyn Haram Larsen, Jan Morten Dahle, Bjørn Roar Lien, Martin Stenseth, Arne Gunnar Barstad Vedlegg :

Kopi : Asle Jensen, Tanja Skjevik, Evelyn Haram Larsen, Jan Morten Dahle, Bjørn Roar Lien, Martin Stenseth, Arne Gunnar Barstad Vedlegg : Side 1 av 6 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Grete Burmo, Jan Ove Heggdal,Arnhild Trustrup S-T: Marit Øverås,

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedat Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Gerg F. Ranhff, Camilla Glasø, Kristin Bang, Jan Gunnar Brch, Inger Sørby, Hanne Glad,

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Felles møte mellom HSAM og USAM 17.november i Bodø. Nærmere informasjon kommer.

Felles møte mellom HSAM og USAM 17.november i Bodø. Nærmere informasjon kommer. Vår ref. 2010/342-45 Referent/dir.tlf.:75512915 Silje Paulsen, Helse Nrd RHF Sted/Dat: Bdø, 19.07.2011 Møtetype: Møte i Høgsklesamarbeidet (HSAM) Møtedat: 23.juni 2011, kl 10.00-15.00 Møtested: Universitetet

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema fr møte Gedatautvalgsmøte Østfld Dat 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfld fylkeskmmune Jn Haugland Jernbaneverket Jens Aabø Statens vegvesen regin øst Frøydis Kristiansen Askim kmmune/indre

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Til stede fra styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Kristin Kvanvig (NAV), Jarle Grumstad (Uni),

Detaljer

Strategisk plan for Tonsenhagen FAU. Juni 2015

Strategisk plan for Tonsenhagen FAU. Juni 2015 Strategisk plan fr Tnsenhagen FAU Juni 2015 1 Tnsenhagen FAU FAU er Freldrenes ArbeidsUtvalg ved Tnsenhagen skle g består av freldre sm er engasjert i skle-hjem samarbeidet. Tnsenhagen FAU møtes en gang

Detaljer

Styremøte nr 4-2015 Bodø Travlag

Styremøte nr 4-2015 Bodø Travlag Styremøte nr 4-2015 Bdø Travlag Tid (dat, fra kl til kl): 18.4.2015 Sted: Bdø Travbane Innkalt av (avd g navn): Else Ordstyrer: Else Bersvendsen Referent: Merete Jhansen Deltakere: Tr Anders Jensvll,,

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelsen

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Osl Ntat Til:AMU-møtet 3.september 2012 Dat: 09.08.2012 Saksnr..: 2012/9504 KMC Halvårsrapprt 2012 fra BHT Oppfølging av sak 11/12: Status fr Enhet fr BHT Til: AMU Hvedvernembudet fremla

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud REFERAT Tema fr møte PTU-OA Dat 12. februar 2013 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jn Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Osl Waage Statens vegvesen Eldbjørg

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Astrid Balt Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014 Saksnummer 28/2014 Saksansvarlig: Astrid Balt Olsen, administrasjnssekretær Møtedat:

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer