Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015"

Transkript

1 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia

2 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV 5. Alderspensjon fra Jotun 6. AFP fra Fellesordningen Personforsikringer: 1. Medisinsk invaliditet 2. Arbeidsuførhet 3. Død 4. Tjenestereiseforsikring

3 1. Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat (eller offentlig) tjenestepensjon fra arbeidsgiver + AFP den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv

4 1. Jotun sine pensjonsordninger - Oversikt Lønn over 12G Ordninger etablert av Jotun 12G Tjenestepensjon (ytelse) Kollektiv livrente Tjenestepensjon (innskudd) Tjenestepensjon (ytelse) Tjenestepensjon (innskudd) Fellesordning for AFP - Tariffavtale mellom Jotun og AFP-ordningen Avtalefestet pensjon (AFP) Ny AFP NAV Folketrygd Ny folketrygd Tid

5 2. Pensjons- og stønadsforløpet for syke Uførepensjon (Jotun) Alderspensjon (Jotun) Lønn Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Uførepensjon Alderspensjon 1 år 4 år 67 år

6 2. Hvordan er du dekket ved sykdom (NAV) Sykepenger (full lønn i inntil 1 år med sykemelding) Deretter korttidsytelser fra NAV Arbeidsavklaringspenger (AAP) ved minst 50% nedsatt arbeidsevne I inntil 4 år 66% av lønn inntil 6G (dvs ca kr ) Forsørgertillegg for barn inntil 18 år (kr pr barn pt) Uførepensjon ved minst 50% varig nedsatt arbeidsevne pga.: Sykdom, skade, lyte (medfødte tilstander) Hensiktsmessig medisinsk og arbeidsrettede er gjennomført for å bedre inntektsevnen Forsørgertillegg for barn inntil 18 år (40% av G pr barn) kr pt

7 2. Hvordan er du dekket ved sykdom (Jotun) Etter perioden med sykepenger kommer uførepensjon fra Jotun sine ordninger. Samlet uførepensjon er tilnærmet 60% av pensjonsgrunnlaget og består av følgende pensjoner: 1. Pensjon/stønad fra folketrygden 2. Fripolise* (se dekningen uførepensjon fra ytelsesordningen) 3. Uførepensjon fra Storebrand *Gjelder bare de som har fått fripolise fra Jotun sin tidligere ytelsesordningen som opphørte

8 3. Hva får de etterlatte ved død (NAV) NAV/Folketrygden - Gjenlevendepensjon Krav: Gift, registrert partner, samboer m/felles barn 5 år Avdøde medlem i folketrygden i minst 3 år Fraskilte rett til pensjon inntil 5 år etter skilsmissetidspunkt hvis ekteskapet varte over 25 år eller 15 år hvis felles barn. Ikke giftet seg på nytt Hvor lenge: Frem til uførepensjon, AFP eller alderspensjon Stopper ved gjengifte, barn med ny samboer Behovsprøving Reduserer med 40% av inntekt over 0,5 G Pensjon Beløp Folketrygden Gjenlevendepensjon Fradrag for egen inntekt ( )*40% Gjenlevendepensjon til utbetaling -

9 3. Hva får de etterlatte ved død - Jotun Ved medlemmets død skal pensjonskapitalen utbetales (i prioritert rekkefølge) Barnepensjon 1G pr. år pr. barn frem til 21 år Ektefelle/registrert partner, samboer Gjenværende kapital til utbetaling over minst 10 år Engangsbeløp til dødsboet Dersom den ansatte er yrkesaktiv på dødstidspunktet kan det også komme engangsutbetaling fra personforsikringene. Jotun Innskuddskapitalen til gjenlevende (barn + ektefelle) Beholdningen + evt ektefellepensjon/barnepensjon fra fripolise Fripolisen

10 4. Alderspensjon fra folketrygden (NAV) Nytt pensjonssystem fra 2011: 3 ulike modeller for å beregne oppstartsverdien av din alderspensjon Hvilken modell som benyttes avhenger av når du er født (årskull) Ingen panikk NAV gjør dette for deg

11 4. Årskull - opptjeningsregler Født Født Født 1963-> Gamle opptjeningsregler Delvis gamle og nye opptjeningsregler Nye opptjeningsregler - Ny regulering - Ny regulering - Ny regulering Folketrygden - Levealdersjustering - Nøytralt uttak - Levealdersjustering - Nøytralt uttak - Levealdersjustering - Nøytralt uttak - Fleksibelt uttak - Fleksibelt uttak - Fleksibelt uttak - Fri inntekt - Fri inntekt - Fri inntekt

12 4. Nye opptjeningsregler - Alle år skal telle med (alleårsregel) - også utover 40 opptjeningsår - Bortfall av besteårsregel (20 beste år) 7,1 G Maksimal pensjonsgivende inntekt 7,1 grunnbeløp ( kroner) Pensjonsgivende inntekt er: Arbeidsinntekt opptil 7,1 G. Ulønnet omsorgsarbeid tilsvarende 4,5 G. Førstegangstjeneste tilsvarende 2,5 G. Arbeidsledighet med dagpenger opptil 6 G. Arbeidsavklaringspenger Avsettes til pensjon: 18,1% av lønn inntil 7,1 G

13 4. Illustrasjon av ny opptjeningsmodell Etter uttak kan man fortsatt tjene opp pensjon og øke utbetalingen Årets opptjening er 18,1 prosent lønn inntil 7,1 G. Hvert år med inntekt øker beholdningen Pensjonsbeholdning på uttakstidspunktet er summen av hvert års opptjening + årlig avkastning Pensjon kan tas ut ved fylte 62 eller senere Arbeidslivets start

14 4. Levealdersjustering Pensjonen fordeles i forhold ditt årskull sin forventede levealder basert på prognoser fra SSB. Hvert årskull får ett sett med forholdstall/delingstall fra 62 år til 75 år. Du får brev fra NAV ved 61 år som oppgir dine fastsatte verdier.

15 4. Levealdersjustering Forholdstall for årskullene Publisert 20. juni 2013, nav.no Uttaksalder: Årskull: År ,316 1,319 1,323 1,328 1, ,253 1,257 1,261 1,265 1,271 1, ,190 1,195 1,199 1,203 1,208 1,213 1, ,127 1,132 1,136 1,141 1,145 1,150 1,156 1, ,064 1,068 1,073 1,078 1,083 1,088 1,093 1,099 1, ,000 1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 1,030 1,036 1,042 1, ,942 0,947 0,952 0,958 0,963 0,968 0,974 0,979 0,986 0, ,884 0,889 0,895 0,901 0,906 0,912 0,917 0,923 0,930 0, ,827 0,833 0,839 0,844 0,850 0,856 0,862 0,868 0,875 0, ,771 0,777 0,783 0,789 0,795 0,800 0,807 0,813 0,820 0, ,716 0,722 0,728 0,734 0,740 0,746 0,752 0,759 0,766 0, ,662 0,668 0,674 0,680 0,686 0,693 0,699 0,706 0,712 0, ,610 0,616 0,622 0,628 0,634 0,640 0,647 0,653 0,660 0, ,559 0,564 0,571 0,577 0,583 0,589 0,595 0,602 0,609 0,616

16 4. Levealdersjustering Prognoser for forholdstall for årskullene Publisert 20. juni 2013, nav.no Uttaksalder: Årskull: År ,340 1,403 1,465 1,523 1,577 1,627 1,674 1,678 1,716 1, ,282 1,346 1,408 1,467 1,522 1,572 1,619 1,623 1,662 1, ,225 1,290 1,352 1,411 1,466 1,517 1,564 1,569 1,607 1, ,168 1,233 1,296 1,355 1,411 1,462 1,509 1,513 1,552 1, ,112 1,177 1,240 1,299 1,355 1,406 1,453 1,458 1,497 1, ,055 1,120 1,184 1,243 1,299 1,350 1,398 1,402 1,442 1, ,999 1,064 1,127 1,187 1,243 1,294 1,342 1,347 1,386 1, ,944 1,008 1,072 1,131 1,187 1,238 1,286 1,291 1,330 1, ,888 0,953 1,016 1,075 1,131 1,182 1,230 1,235 1,274 1, ,834 0,898 0,960 1,020 1,075 1,126 1,174 1,179 1,218 1, ,780 0,843 0,905 0,964 1,019 1,070 1,118 1,122 1,162 1, ,727 0,789 0,850 0,909 0,963 1,014 1,061 1,066 1,105 1, ,674 0,736 0,796 0,853 0,907 0,958 1,005 1,010 1,049 1, ,623 0,683 0,742 0,799 0,852 0,902 0,949 0,953 0,992 1,057

17 4. Levealdersjustering Prognoser for delingstall for årskullene Publisert 20. juni 2013, nav.no Uttaksalder: Årskull: År ,09 20,06 21,09 22,05 22,94 23,76 24,52 24,59 25,22 25,85 26, ,28 19,25 20,28 21,24 22,13 22,96 23,72 23,79 24,42 25,05 25, ,47 18,44 19,47 20,43 21,33 22,15 22,91 22,99 23,61 24,25 24, ,66 17,64 18,66 19,62 20,52 21,34 22,11 22,18 22,81 23,44 23, ,86 16,83 17,85 18,81 19,70 20,53 21,29 21,37 22,00 22,63 23, ,06 16,02 17,04 18,00 18,89 19,72 20,48 20,55 21,18 21,82 22, ,26 15,22 16,23 17,19 18,08 18,90 19,66 19,74 20,37 21,00 21, ,47 14,42 15,43 16,37 17,26 18,08 18,84 18,92 19,55 20,18 20, ,69 13,63 14,62 15,57 16,45 17,27 18,02 18,10 18,72 19,36 19, ,91 12,84 13,82 14,76 15,63 16,45 17,20 17,27 17,90 18,53 18, ,15 12,06 13,03 13,95 14,82 15,63 16,38 16,45 17,07 17,70 18, ,39 11,29 12,24 13,15 14,01 14,81 15,55 15,62 16,24 16,87 17, ,65 10,52 11,46 12,35 13,20 13,99 14,72 14,79 15,41 16,03 16, ,92 9,77 10,68 11,56 12,39 13,17 13,90 13,97 14,57 15,19 15,59

18 4. Fleksibelt uttak Fri tilgang til pensjonsformuen og fri kombinasjon av pensjon og arbeidsinntekt, fra 62 år Pensjonist uten å pensjonere deg Gjelder alderspensjon fra NAV, AFP, tjenestepensjon og fripoliser Den ansatte skal være med i tjenestepensjonsordningen så lenge han/hun arbeider. Mulig å ta ut delvis pensjon med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent Mulig å endre 1 gang pr år.

19 4. Her finner du oversikt over din alderspensjon fra folketrygden Dine tall

20 Hvor kommer din pensjon fra? Privat tilleggs- sparing Tjenestepensjon Det du sparer selv privat og fra tidligere arbeidsgiver eller tidligere pensjonsordning Det du mottar fra nåværende arbeidsgiver/pensjonsordning Avtalefestet pensjon AFP Folketrygden Det du får fra NAV

21 5. Innskuddsordning for ansatte i Jotun Pensjonsordning før Pensjonsordning etter Innskudd beregnet av lønn mellom 1-12 Grunnbeløp (G) ( kr kr) 1-6 G: 4 prosent kr til G: 4 prosent kr til Innskudd beregnet av lønn fra 0 og opp til 12 Grunnbeløp (G) kr ,1 G: 5 prosent + 7,1G -12 G: 18,1 prosent kr til

22 Sparing i prosent av lønn HR Norge 5. Nye innskuddssatser fra Ny modell fra ,1% 5 % Obligatorisk OTP 2% 1 G 7,1 G 12 G G

23 5. Alderspensjon årlig sparing (kr) Årlig sparing % 5+18,1% G 600 7,1 G 6G= ,1G= G= G Lønn x 1000

24 5. Innskuddssatser før og etter 2015 Innskudd % Innskudd til sparing alderspensjon 23,10 % Jotun 5% 4% fra 1 til 12 G 18,10 % + 4% fra 6 til 12 G NAV alderspensjon Jotun maks 18,10 % ,1 12 Inntekt i G

25 5. Illustrasjon av alderspensjon - innskuddspensjon Avkastning Avkastning Innskudd Tjenestepensjon Pensjon Pensjon Pensjon Pensjon Pensjon 25 år Oppsparingsperiode 67 år Utbetalingsperiode Alle omkostninger betales av Jotun All avkastning tilføres din pensjonskonto

26 5. Investering av pensjonsmidler: «Anbefalt pensjon» Tilpasser fondssammensetningen for deg avhengig av din alder

27 5. Slik kan du investere pensjonsmidlene dine: Ekstra Forsiktig Forsiktig Balansert Offensiv Ekstra Offensiv 100 % 6% 74 % 20 % 40 % 10 % 50 % 12 8% % 80 % 100 % Pensjonsporteføljene Aksjer Alternativer Renter Fokus på bevaring av kjøpekraft Aktiv forvaltning på utvalgte områder Fokus på livssyklus (redusert risiko når pensjonsalderen nærmer seg) Samfunnsansvarlige investeringer

28 5. Avkastning - Utvikling i porteføljene sikrer kjøpekraft 2004* Årlig gj.snitt Forsiktig 3,8 % 6,3 % 6,2 % 5,2 % -5,8 % 10,6 % 6,7 % 2,8 % 7,7 % 7,7 % 7,4 % 5,4 % Balansert 6,4 % 11,1 % 11,0 % 5,9 % -22,3 % 20,6 % 10,3 % -1,2 % 11,6 % 16,7 % 10,9 % 6,9 % Offensiv 7,7 % 15,7 % 16,4 % 6,9 % -35,5 % 30,2 % 13,4 % -5,3 % 12,9 % 24,0 % 13,4 % 7,7 % Inflasjon 0,7 % 1,0 % 1,0 % 1,8 % 2,6 % 2,3 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 2,0 % 2,4 % 1,6 % *Oppstart mars 2004 Tall per 31. des Bruttoavkastning

29 5. Investering av pensjonsmidler: «Anbefalt pensjon» Tilpasser fondssammensetningen for deg avhengig av din alder

30 5. Slik kan du investere pensjonsmidlene dine: Ekstra Forsiktig Forsiktig Balansert Offensiv Ekstra Offensiv 100 % 6% 74 % 20 % 40 % 10 % 50 % 12 8% % 80 % 100 % Pensjonsporteføljene Aksjer Alternativer Renter Fokus på bevaring av kjøpekraft Aktiv forvaltning på utvalgte områder Fokus på livssyklus (redusert risiko når pensjonsalderen nærmer seg) Samfunnsansvarlige investeringer

31 5. Avkastning - Utvikling i porteføljene sikrer kjøpekraft 2004* Årlig gj.snitt Forsiktig 3,8 % 6,3 % 6,2 % 5,2 % -5,8 % 10,6 % 6,7 % 2,8 % 7,7 % 7,7 % 7,4 % 5,4 % Balansert 6,4 % 11,1 % 11,0 % 5,9 % -22,3 % 20,6 % 10,3 % -1,2 % 11,6 % 16,7 % 10,9 % 6,9 % Offensiv 7,7 % 15,7 % 16,4 % 6,9 % -35,5 % 30,2 % 13,4 % -5,3 % 12,9 % 24,0 % 13,4 % 7,7 % Inflasjon 0,7 % 1,0 % 1,0 % 1,8 % 2,6 % 2,3 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 2,0 % 2,4 % 1,6 % *Oppstart mars 2004 Tall per 31. des Bruttoavkastning

32 5. Reduksjon av risiko når pensjonsalderen nærmer seg ansatt 10 år før du når pensjonsalder, blir midlene dine gradvis overført til en portefølje med mindre risiko (Forsiktig Pensjon). Risiko pensjonist

33 5. Du som ansatt eier sparekapitalen! Bytte av arbeidsgiver? - Har du vært medlem utover ett år beholder du sparesaldoen - Fortsatt tilgang på å velge investeringsprofiler Utbetaling etter dødsfall Ved død tilfaller hele sparekapitalen etterlatte etter en lovbestemt rekkefølge Først sikres barn inntil 1 G pr år frem til fylte 21 år Evt. resterende saldo utbetales til ektefelle / samboer / partner Har ikke avdøde barn eller partner så utbetales saldo til dødsboet

34 5. Personlige sider på storebrand.no Engelsk versjon av dine personlige sider: logg på fra storebrand.com eller bytt språk i Min Profil

35

36

37

38 Pensjonssiden gir deg full oversikt over dine pensjonsordninger i Storebrand Oversikten viser: - Arbeidsgivers pensjonsordning - Fripoliser fra tidligere arbeidsgivere - Din egen private sparing til pensjon - Alderspensjon fra NAV (hentes automatisk fra NAVs systemer)

39 Beholdningsoversikten gir deg status for din innskuddspensjonsordning Fra menyen kan du også velge å se verdiutviklingen fra du ble meldt inn i ordningen, lese mer om de enkelte fondene, med mer

40 Ved å velge "Anbefalt pensjon" styres fondssammensetningen av din alder Du kan også velge ett av de 5 pensjonsfondene, eller fordele midlene mellom to eller flere av disse

41 Når du har gjort ditt fondsvalg bekrefter du dette, og får avslutningsvis en kvittering Endret fondsbytte er synlig tre arbeidsdager etter endringen Endret fondsbytte er synlig tre arbeidsdager etter endringen Fondsbyttet kan kanselleres frem til kl 22 dagen du har gjort endringen

42 Dette er siden hvor du kan velge ett eller flere av de tilgjengelige fondene og selv bestemme fordelingen mellom disse

43 Dokumenter lagres elektronisk og er tilgjengelig for deg i nettløsningen

44 Ditt pensjonstall NYHET: Ditt pensjonstall Beregner din pensjonsbeholdning ved ønsket alder og hjelper deg med din pensjonsplanlegging Hvordan samle dine pensjonsavtaler? Hvordan øke ditt pensjonstall?

45 Pensjonskalkulatoren Få svar på hva du får i pensjon når du fyller 62 år? Hvor mye mer får du dersom du venter noen år? Se din utbetalingsplan Se effekten av videre arbeid på fremtidig utbetaling Gå til utbetaling

46 6. Avtalefestet pensjon (AFP) Gammelt pensjonssystem Lønn Tjenestepensjon AFP Folketrygd 62 år 67 år Livsvarig Nytt pensjonssystem fra 2011 Lønn Tjenestepensjon AFP Folketrygd 62 år 67 år Livsvarig

47 6. Avtalefestet pensjon (AFP) Fleksibelt uttakstidspunkt fra 62 år til 75 år Livsvarig påslag til alderspensjonen Må tas ut samtidig med alderspensjon fra NAV og er en ugradert ytelse Uttak før fylte 67 år krever oppfyllelse av folketrygdens minste pensjonsnivå. Verdien av AFP regnes med viktig tidligpensjonselement

48 6. Avtalefestet pensjon (AFP) - ansiennitetskrav Ansiennitetsvilkårene må være oppfylt ved 62 år (dvs. opptjener ikke ansiennitet etter fylte 62 år) Arbeidstaker må være omfattet av Fellesordningen i minst 7 av de siste 9 årene. Overgangsregler for årskullene: : 1952: 1953: 1954: 1955-: 3 av siste 5 år 4 av siste 6 år 5 av siste 7 år 6 av siste 8 år 7 av siste 9 år Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år: Er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift Har høyere inntekt (lønn/kapitalinntekter) fra annen bedrift

49 6. Avtalefestet pensjon (AFP)

50 6. Avtalefestet pensjon (AFP) - Vilkår på uttakstidspunktet Ansatt og reell arbeidstaker Du må ved uttak, og i de tre foregående årene sammenhengende ha jobbet i minst 20 prosent stilling i tilsluttet bedrift 26 ukers slingringsmonn i løpet av tre-årsperioden, men må være arbeidstaker på uttakstidspunktet 26-ukersgrensen utvides med ytterligere 26 uker hvis du har mottatt sykepenger e.l. (Her kreves ikke at man har gjenopptatt arbeidet på uttakstidspunktet) Disse regler har bare betydning dersom du i perioden du mottar slike ytelser jobber mindre enn 20 prosent. Ikke mottar uførepensjon fra NAV etter 62 år De som ikke fyller vilkårene får ikke AFP Ingen rettighet til AFP-pensjonen

51 6. AFP estimat på tallstørrelser Uttaksalder Jevn lønn Livsvarig AFP Kronetillegg Kompensasjonstillegg Født Samlet AFP AFP fra

52 Nyttige nettsider privat BankID På «Din pensjon» kan du simulere fremtidig alderspensjon og AFP. Søke om disse pensjonene kan gjøres fra 3 måneder før fylte 62 år. På innloggede sider kan du bl.a simulere fremtidig alderspensjon fra Jotun sine pensjonsordninger, samt starte utbetaling av din pensjon (3 måneder før fylte 62 år). Tlf: Kundesenter og/eller E-post: På innloggede sider får du oversikt over «alle» pensjonsordninger du tidligere har vært med i og dagens ordning. Statens pensjonskasse statlig ansatt Kommunal landspensjonskasse kommunalt ansatt

53 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV 5. Alderspensjon fra Jotun 6. AFP fra Fellesordningen Personforsikringer: 1. Medisinsk invaliditet 2. Arbeidsuførhet 3. Død 4. Tjenestereiseforsikring Engangserstatninger

54 1. Medisinsk invaliditet Svær hjerneatrofi 100% - Erstatning for redusert livskvalitet - Uavhengig av arbeidsevne og lønn - Ménerstatning Ett øye (det andre OK) 18% Tap av en lunges funksjon 35% Døvhet ett øre (det andre OK) 15% Underarm 60-65% Beste hånd 50% Kronisk eksem 20-40% Lammelse ben 65% Alle tær på en fot 10% Pekefinger 12% Amputert ankelledd eller legg 20-30% Stortå 5%

55 Ulykke = plutselig og uforutsett

56 Yrkessykdom - eksempler Kjemisk påvirkning Forgiftning Løsemiddelskader Lungesykdommer Asbestose / silikose / lungekreft Allergier / eksem Stråling / vibrasjons- / trykkskade Larmskade nedsatt hørsel

57

58 Kr HR Norge 2. Arbeidsuførhet erstatning ved varig uførhet Jo yngre du er, jo høyere er erstatning Etter fylte 46 synker erstatningssummen (L*=7G): (L*=10G): Alder

59

60 3. Død - Gruppelivsforsikring

61 3. Ny Gruppelivsforsikring fra Gruppelivsforsikringen Del 1: Grunndekning 7G som er lik for alle uten nedtrapping for alder Før var grunndekningen 3G Del 2: Forsørgertillegg 2 x lønn nedtrappet enklere nedtrappingsmodell og senere innslagspunkt Barnetillegg bortfaller som følge av styrket Forsørgertillegg Før var dekningen 2 x lønn. Nedtrapping med 3,13% pr år fra 35 år. Barnetillegg på 3,5G hvis barn under 21 år.

62 Erstatning HR Norge 3. Gruppelivsforsikring: 7G uten nedtrapping for alder + Forsørgertillegg: 2 x lønn nedtrappet med 10% p.a år (13%) 600 (58%) 800 (82%) (93%) (97%) Grunndekning

63 Erstatning HR Norge 3. Gruppelivsforsikring: 7G uten nedtrapping for alder + Forsørgertillegg: 2 x lønn nedtrappet med 10% p.a år (13%) 400 (13%) (58%) 600 (58%) (82%) 800 (82%) (93%) (93%) (97%) (97%)

64 3. Erstatninger ved død Dødsfall som følge av: Yrkesskade Yrkessykdom Fritidsulykke Annen årsak Ektefelle/samboertillegg (3) 15 G 15 G 15 G - Barnetillegg (4) 1-6,5 G 1-6,5 G 1-6,5 G Begravelsesbidrag 0,5 G 0,5 G 0,5 G - - Gruppelivsforsikring grunnerstatning (1) Gruppelivsforsikring forsørgertillegg (2) 7 G 7 G 7 G 7 G 2 x lønn 2 x lønn 2 x lønn 2 x lønn Samlet erstatning Sum av ovennevnte erstatninger Sum av ovennevnte erstatninger Sum av ovennevnte erstatninger Sum av ovennevnte erstatninger

65 Andre forhold vedr. personforsikring Litt om skatt/arveavgift: Premie for personforsikring innbetales av Jotun i sin helhet. Premieandel for Fritidsulykke- og Gruppelivsforsikring innberettes som skattepliktig inntekt for hver ansatt Erstatningsutbetaling fra personforsikringer er skattefrie Dødsfallserstatning som utbetales kan være gjenstand for arveavgift

66 4. Tjenestereiseforsikring Tjenestereiseforsikringen dekker ansatte som er medlem av norsk folketrygd, har bostedsadresse i Norden og som skal returnere til Norden etter reisen. Forsikringen gjelder i hele verden under opphold og reiser, med vanlige samferdselsmidler, forutsatt at reisen foregår i forsikringstakerens tjeneste. Forsikringen har ikke begrensninger i antall dager på reise Husk reiseforsikringskort! Skader meldes direkte til Europeiske på web-portal Avtalenr. SP730948

67 Forsikringsdekning Reisesyke inkl. hjemtransport Forsikringssum i NOK / Informasjon Ubegrenset sum Reiseansvar Kr Arbeidsgivers effekter Kr Reisegods Kr Avbestilling Forsinket reisegods på tjenestereise for forsikrede ved utreise. Dekker nødvendig innkjøp av klær og toalettsaker til bruk i den tiden bagasjen er borte. Ingen dekning på hjemreise. Forsinket ankomst, 2 timers karenstid (pga værforhold, teknisk feil, trafikkuhell med eget transportmiddel) - innhenting av planlagt reiserute - overnattingsutgifter Rettshjelp Forsikringens område Tjenestereisens varighet i antall dager Egenandel Kr (pr. person / pr skadetilfelle) Kr (ingen karenstid) Kr (pr. person / pr. skadetilfelle) Kr (pr. person / pr. skadetilfelle) Kr (pr. tvist) Hele verden Ingen begrensning Ingen egenandeler

68 4. Tjenestereiseforsikring Reisesyke og hjemtransport Utgifter i forbindelse med akutt sykdom eller ulykkesskade Nødvendig medisinsk behandling Reise, kost og losji når forsikrede ikke kan reise videre som planlagt Eneste reiseledsager rammes av akutt sykdom eller ulykkesskade Tannbehandling utenfor Norge Hjemtransport av medisinske årsaker eller til sted for nødvendig kvalifisert behandling. Må forhåndsgodkjennes av forsikringsselskapet. Hjemkallelse, reiseutgifter når sikrede må reise hjem grunnet plutselig alvorlig sykdom, ulykke eller dødsfall i den nærmeste familie, eller brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade

69 4. Tjenestereiseforsikring Dekker tap eller skade som følge av: Tyveri Ran Innbrudd Skadeverk Naturskade Trafikkuhell Brann, nedsoting, lynnedslag og eksplosjon Vannskade Transportskade/tap under transport når reisegods er sendt som innsjekket bagasje og når skade/tap er bekreftet med PIR rapport NB! - Eiendeler som mistes anses ikke som stjålet. - Ran og tyveri skal alltid politianmeldes

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER Oppdatert pr. 01.05.2017 INNHOLD TIL DEG SOM ER ANSATT I A. FLAKENBERG EFTF. AS... 3 FOLKETRYGDEN... 4 INNSKUDDSPENSJON... 5 ALDERSPENSJON (ENDRET PR. 01.01.2017)... 5 INVESTERINGSVALG...

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS PENSJON I DNB Denne brosjyren gir deg en kortfattet informasjon om pensjonsordningen din arbeidsgiver har i DNB: Alderspensjon Uførepensjon Pensjon til etterlatte På neste

Detaljer

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning INNSKUDDSPENSJON Folketrygden Yrkesskadeforsikring G Folketrygden er grunnpilaren i det norske velferdssamfunnet. Folketrygden utbetaler pensjon til uføre, etterlatte, og alderspensjonister. Størrelsen

Detaljer

Vital Innskuddspensjon

Vital Innskuddspensjon Vital Innskuddspensjon Innskuddspensjons ordninger for deg og meg Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge AS Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge AS

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Nyttig informasjon om din pensjon

Nyttig informasjon om din pensjon Ola Nordmann Eksempelveien 5 0001 OSLO Trondheim, 9. juli 2017 Nyttig informasjon om din pensjon Innskuddspensjon for ansatte i POSTEN NORGE AS Din pensjon: Alderspensjon (Innskuddspensjon) Innskuddsfritak

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA 01.05. 2017. Innhold Kort om KLP 4 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 6 Hva er du sikret i KLP? 8 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 10 Uførepensjon

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Pensjon. A.Gabriel Birkeland Økonomisjef

Pensjon. A.Gabriel Birkeland Økonomisjef Pensjon A.Gabriel Birkeland Økonomisjef Berlin 21.10.2015 53% i aldersgruppen 55-66 år vet ikke hva pensjonen blir Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av SpareBank1-gruppen i 2014. Og tendensen

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang PENSJON OG VALGMULIGHETER Møre og Romsdal fylkeskommune 2. Oktober 2017 Torgeir Engebakken og Jon Rodvang Hva påvirker valget Arbeidsplassens betydning Hvordan er det på jobben? Individuelle faktorer Helse

Detaljer

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014 Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Agenda Folketrygd - innskuddspensjon Eksempler Tjenestepensjonsloven Hybrid Uføretrygd

Detaljer

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 YRKESSKADEFORSIKRING... 4 FRITIDSULYKKE... 6 GRUPPELIV... 7 SAMORDNING... 8

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

PERSONFORSIKRINGER Kværner

PERSONFORSIKRINGER Kværner PERSONFORSIKRINGER Kværner Gjelder fra 1.6.2016. INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 Formål... 3 Hvem er med i forsikringen... 3 Skattemessige forhold... 3 Forenklet sammendrag av personforsikringen:...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Ny AFP. Alexander Henriksen

Ny AFP. Alexander Henriksen Ny AFP Alexander Henriksen Hvorfor trenger jeg å vite noe om pensjonsreformen? Bedriftens bemanningssituasjon Informasjon til arbeidstakerne Tilpassning av bedriftens pensjonsog forsikringsdekninger Bedriftens

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Hva påvirker min pensjon?

Hva påvirker min pensjon? Hva påvirker min pensjon? Februar 2014 HVA PÅVIRKER MIN PENSJON? Denne folderen gir deg tips, informasjon og gjør deg oppmerksom på fallgruver som påvirker din fremtidige pensjon. Den vil være en veileder,

Detaljer

Hva påvirker min pensjon?

Hva påvirker min pensjon? Hva påvirker min pensjon? Februar 2014 HVA PÅVIRKER MIN PENSJON? Denne folderen gir deg tips, informasjon og gjør deg oppmerksom på fallgruver som påvirker din fremtidige pensjon. Den vil være en veileder,

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Agenda Endringer som har skjedd Utviklingen som har skjedd innen innskuddspensjon Folketrygd Tjenestepensjonsloven Hybrid Innskuddspensjon Uføretrygd

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Ola Nordmann Eksempelveien Billingstad

Ola Nordmann Eksempelveien Billingstad Ola Nordmann Eksempelveien 1 1396 Billingstad Ola Nordmann Eksempelveien 1 1396 Billingstad Oslo, 23. desember 2016 Informasjon om innskuddspensjon med investeringsvalg Velkommen som pensjonskunde hos

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring

Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring Agenda Innledning v/ Svein Marfi Hvilke utfordringer ser vi relatert til bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Målet med seminaret Kost/Nytte

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT,

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Sjukehusapoteka Vest HF samt privatinstitusjoner. Personalforsikringer

Detaljer