Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015"

Transkript

1 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia

2 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV 5. Alderspensjon fra Jotun 6. AFP fra Fellesordningen Personforsikringer: 1. Medisinsk invaliditet 2. Arbeidsuførhet 3. Død 4. Tjenestereiseforsikring

3 1. Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat (eller offentlig) tjenestepensjon fra arbeidsgiver + AFP den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv

4 1. Jotun sine pensjonsordninger - Oversikt Lønn over 12G Ordninger etablert av Jotun 12G Tjenestepensjon (ytelse) Kollektiv livrente Tjenestepensjon (innskudd) Tjenestepensjon (ytelse) Tjenestepensjon (innskudd) Fellesordning for AFP - Tariffavtale mellom Jotun og AFP-ordningen Avtalefestet pensjon (AFP) Ny AFP NAV Folketrygd Ny folketrygd Tid

5 2. Pensjons- og stønadsforløpet for syke Uførepensjon (Jotun) Alderspensjon (Jotun) Lønn Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Uførepensjon Alderspensjon 1 år 4 år 67 år

6 2. Hvordan er du dekket ved sykdom (NAV) Sykepenger (full lønn i inntil 1 år med sykemelding) Deretter korttidsytelser fra NAV Arbeidsavklaringspenger (AAP) ved minst 50% nedsatt arbeidsevne I inntil 4 år 66% av lønn inntil 6G (dvs ca kr ) Forsørgertillegg for barn inntil 18 år (kr pr barn pt) Uførepensjon ved minst 50% varig nedsatt arbeidsevne pga.: Sykdom, skade, lyte (medfødte tilstander) Hensiktsmessig medisinsk og arbeidsrettede er gjennomført for å bedre inntektsevnen Forsørgertillegg for barn inntil 18 år (40% av G pr barn) kr pt

7 2. Hvordan er du dekket ved sykdom (Jotun) Etter perioden med sykepenger kommer uførepensjon fra Jotun sine ordninger. Samlet uførepensjon er tilnærmet 60% av pensjonsgrunnlaget og består av følgende pensjoner: 1. Pensjon/stønad fra folketrygden 2. Fripolise* (se dekningen uførepensjon fra ytelsesordningen) 3. Uførepensjon fra Storebrand *Gjelder bare de som har fått fripolise fra Jotun sin tidligere ytelsesordningen som opphørte

8 3. Hva får de etterlatte ved død (NAV) NAV/Folketrygden - Gjenlevendepensjon Krav: Gift, registrert partner, samboer m/felles barn 5 år Avdøde medlem i folketrygden i minst 3 år Fraskilte rett til pensjon inntil 5 år etter skilsmissetidspunkt hvis ekteskapet varte over 25 år eller 15 år hvis felles barn. Ikke giftet seg på nytt Hvor lenge: Frem til uførepensjon, AFP eller alderspensjon Stopper ved gjengifte, barn med ny samboer Behovsprøving Reduserer med 40% av inntekt over 0,5 G Pensjon Beløp Folketrygden Gjenlevendepensjon Fradrag for egen inntekt ( )*40% Gjenlevendepensjon til utbetaling -

9 3. Hva får de etterlatte ved død - Jotun Ved medlemmets død skal pensjonskapitalen utbetales (i prioritert rekkefølge) Barnepensjon 1G pr. år pr. barn frem til 21 år Ektefelle/registrert partner, samboer Gjenværende kapital til utbetaling over minst 10 år Engangsbeløp til dødsboet Dersom den ansatte er yrkesaktiv på dødstidspunktet kan det også komme engangsutbetaling fra personforsikringene. Jotun Innskuddskapitalen til gjenlevende (barn + ektefelle) Beholdningen + evt ektefellepensjon/barnepensjon fra fripolise Fripolisen

10 4. Alderspensjon fra folketrygden (NAV) Nytt pensjonssystem fra 2011: 3 ulike modeller for å beregne oppstartsverdien av din alderspensjon Hvilken modell som benyttes avhenger av når du er født (årskull) Ingen panikk NAV gjør dette for deg

11 4. Årskull - opptjeningsregler Født Født Født 1963-> Gamle opptjeningsregler Delvis gamle og nye opptjeningsregler Nye opptjeningsregler - Ny regulering - Ny regulering - Ny regulering Folketrygden - Levealdersjustering - Nøytralt uttak - Levealdersjustering - Nøytralt uttak - Levealdersjustering - Nøytralt uttak - Fleksibelt uttak - Fleksibelt uttak - Fleksibelt uttak - Fri inntekt - Fri inntekt - Fri inntekt

12 4. Nye opptjeningsregler - Alle år skal telle med (alleårsregel) - også utover 40 opptjeningsår - Bortfall av besteårsregel (20 beste år) 7,1 G Maksimal pensjonsgivende inntekt 7,1 grunnbeløp ( kroner) Pensjonsgivende inntekt er: Arbeidsinntekt opptil 7,1 G. Ulønnet omsorgsarbeid tilsvarende 4,5 G. Førstegangstjeneste tilsvarende 2,5 G. Arbeidsledighet med dagpenger opptil 6 G. Arbeidsavklaringspenger Avsettes til pensjon: 18,1% av lønn inntil 7,1 G

13 4. Illustrasjon av ny opptjeningsmodell Etter uttak kan man fortsatt tjene opp pensjon og øke utbetalingen Årets opptjening er 18,1 prosent lønn inntil 7,1 G. Hvert år med inntekt øker beholdningen Pensjonsbeholdning på uttakstidspunktet er summen av hvert års opptjening + årlig avkastning Pensjon kan tas ut ved fylte 62 eller senere Arbeidslivets start

14 4. Levealdersjustering Pensjonen fordeles i forhold ditt årskull sin forventede levealder basert på prognoser fra SSB. Hvert årskull får ett sett med forholdstall/delingstall fra 62 år til 75 år. Du får brev fra NAV ved 61 år som oppgir dine fastsatte verdier.

15 4. Levealdersjustering Forholdstall for årskullene Publisert 20. juni 2013, nav.no Uttaksalder: Årskull: År ,316 1,319 1,323 1,328 1, ,253 1,257 1,261 1,265 1,271 1, ,190 1,195 1,199 1,203 1,208 1,213 1, ,127 1,132 1,136 1,141 1,145 1,150 1,156 1, ,064 1,068 1,073 1,078 1,083 1,088 1,093 1,099 1, ,000 1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 1,030 1,036 1,042 1, ,942 0,947 0,952 0,958 0,963 0,968 0,974 0,979 0,986 0, ,884 0,889 0,895 0,901 0,906 0,912 0,917 0,923 0,930 0, ,827 0,833 0,839 0,844 0,850 0,856 0,862 0,868 0,875 0, ,771 0,777 0,783 0,789 0,795 0,800 0,807 0,813 0,820 0, ,716 0,722 0,728 0,734 0,740 0,746 0,752 0,759 0,766 0, ,662 0,668 0,674 0,680 0,686 0,693 0,699 0,706 0,712 0, ,610 0,616 0,622 0,628 0,634 0,640 0,647 0,653 0,660 0, ,559 0,564 0,571 0,577 0,583 0,589 0,595 0,602 0,609 0,616

16 4. Levealdersjustering Prognoser for forholdstall for årskullene Publisert 20. juni 2013, nav.no Uttaksalder: Årskull: År ,340 1,403 1,465 1,523 1,577 1,627 1,674 1,678 1,716 1, ,282 1,346 1,408 1,467 1,522 1,572 1,619 1,623 1,662 1, ,225 1,290 1,352 1,411 1,466 1,517 1,564 1,569 1,607 1, ,168 1,233 1,296 1,355 1,411 1,462 1,509 1,513 1,552 1, ,112 1,177 1,240 1,299 1,355 1,406 1,453 1,458 1,497 1, ,055 1,120 1,184 1,243 1,299 1,350 1,398 1,402 1,442 1, ,999 1,064 1,127 1,187 1,243 1,294 1,342 1,347 1,386 1, ,944 1,008 1,072 1,131 1,187 1,238 1,286 1,291 1,330 1, ,888 0,953 1,016 1,075 1,131 1,182 1,230 1,235 1,274 1, ,834 0,898 0,960 1,020 1,075 1,126 1,174 1,179 1,218 1, ,780 0,843 0,905 0,964 1,019 1,070 1,118 1,122 1,162 1, ,727 0,789 0,850 0,909 0,963 1,014 1,061 1,066 1,105 1, ,674 0,736 0,796 0,853 0,907 0,958 1,005 1,010 1,049 1, ,623 0,683 0,742 0,799 0,852 0,902 0,949 0,953 0,992 1,057

17 4. Levealdersjustering Prognoser for delingstall for årskullene Publisert 20. juni 2013, nav.no Uttaksalder: Årskull: År ,09 20,06 21,09 22,05 22,94 23,76 24,52 24,59 25,22 25,85 26, ,28 19,25 20,28 21,24 22,13 22,96 23,72 23,79 24,42 25,05 25, ,47 18,44 19,47 20,43 21,33 22,15 22,91 22,99 23,61 24,25 24, ,66 17,64 18,66 19,62 20,52 21,34 22,11 22,18 22,81 23,44 23, ,86 16,83 17,85 18,81 19,70 20,53 21,29 21,37 22,00 22,63 23, ,06 16,02 17,04 18,00 18,89 19,72 20,48 20,55 21,18 21,82 22, ,26 15,22 16,23 17,19 18,08 18,90 19,66 19,74 20,37 21,00 21, ,47 14,42 15,43 16,37 17,26 18,08 18,84 18,92 19,55 20,18 20, ,69 13,63 14,62 15,57 16,45 17,27 18,02 18,10 18,72 19,36 19, ,91 12,84 13,82 14,76 15,63 16,45 17,20 17,27 17,90 18,53 18, ,15 12,06 13,03 13,95 14,82 15,63 16,38 16,45 17,07 17,70 18, ,39 11,29 12,24 13,15 14,01 14,81 15,55 15,62 16,24 16,87 17, ,65 10,52 11,46 12,35 13,20 13,99 14,72 14,79 15,41 16,03 16, ,92 9,77 10,68 11,56 12,39 13,17 13,90 13,97 14,57 15,19 15,59

18 4. Fleksibelt uttak Fri tilgang til pensjonsformuen og fri kombinasjon av pensjon og arbeidsinntekt, fra 62 år Pensjonist uten å pensjonere deg Gjelder alderspensjon fra NAV, AFP, tjenestepensjon og fripoliser Den ansatte skal være med i tjenestepensjonsordningen så lenge han/hun arbeider. Mulig å ta ut delvis pensjon med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent Mulig å endre 1 gang pr år.

19 4. Her finner du oversikt over din alderspensjon fra folketrygden Dine tall

20 Hvor kommer din pensjon fra? Privat tilleggs- sparing Tjenestepensjon Det du sparer selv privat og fra tidligere arbeidsgiver eller tidligere pensjonsordning Det du mottar fra nåværende arbeidsgiver/pensjonsordning Avtalefestet pensjon AFP Folketrygden Det du får fra NAV

21 5. Innskuddsordning for ansatte i Jotun Pensjonsordning før Pensjonsordning etter Innskudd beregnet av lønn mellom 1-12 Grunnbeløp (G) ( kr kr) 1-6 G: 4 prosent kr til G: 4 prosent kr til Innskudd beregnet av lønn fra 0 og opp til 12 Grunnbeløp (G) kr ,1 G: 5 prosent + 7,1G -12 G: 18,1 prosent kr til

22 Sparing i prosent av lønn HR Norge 5. Nye innskuddssatser fra Ny modell fra ,1% 5 % Obligatorisk OTP 2% 1 G 7,1 G 12 G G

23 5. Alderspensjon årlig sparing (kr) Årlig sparing % 5+18,1% G 600 7,1 G 6G= ,1G= G= G Lønn x 1000

24 5. Innskuddssatser før og etter 2015 Innskudd % Innskudd til sparing alderspensjon 23,10 % Jotun 5% 4% fra 1 til 12 G 18,10 % + 4% fra 6 til 12 G NAV alderspensjon Jotun maks 18,10 % ,1 12 Inntekt i G

25 5. Illustrasjon av alderspensjon - innskuddspensjon Avkastning Avkastning Innskudd Tjenestepensjon Pensjon Pensjon Pensjon Pensjon Pensjon 25 år Oppsparingsperiode 67 år Utbetalingsperiode Alle omkostninger betales av Jotun All avkastning tilføres din pensjonskonto

26 5. Investering av pensjonsmidler: «Anbefalt pensjon» Tilpasser fondssammensetningen for deg avhengig av din alder

27 5. Slik kan du investere pensjonsmidlene dine: Ekstra Forsiktig Forsiktig Balansert Offensiv Ekstra Offensiv 100 % 6% 74 % 20 % 40 % 10 % 50 % 12 8% % 80 % 100 % Pensjonsporteføljene Aksjer Alternativer Renter Fokus på bevaring av kjøpekraft Aktiv forvaltning på utvalgte områder Fokus på livssyklus (redusert risiko når pensjonsalderen nærmer seg) Samfunnsansvarlige investeringer

28 5. Avkastning - Utvikling i porteføljene sikrer kjøpekraft 2004* Årlig gj.snitt Forsiktig 3,8 % 6,3 % 6,2 % 5,2 % -5,8 % 10,6 % 6,7 % 2,8 % 7,7 % 7,7 % 7,4 % 5,4 % Balansert 6,4 % 11,1 % 11,0 % 5,9 % -22,3 % 20,6 % 10,3 % -1,2 % 11,6 % 16,7 % 10,9 % 6,9 % Offensiv 7,7 % 15,7 % 16,4 % 6,9 % -35,5 % 30,2 % 13,4 % -5,3 % 12,9 % 24,0 % 13,4 % 7,7 % Inflasjon 0,7 % 1,0 % 1,0 % 1,8 % 2,6 % 2,3 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 2,0 % 2,4 % 1,6 % *Oppstart mars 2004 Tall per 31. des Bruttoavkastning

29 5. Investering av pensjonsmidler: «Anbefalt pensjon» Tilpasser fondssammensetningen for deg avhengig av din alder

30 5. Slik kan du investere pensjonsmidlene dine: Ekstra Forsiktig Forsiktig Balansert Offensiv Ekstra Offensiv 100 % 6% 74 % 20 % 40 % 10 % 50 % 12 8% % 80 % 100 % Pensjonsporteføljene Aksjer Alternativer Renter Fokus på bevaring av kjøpekraft Aktiv forvaltning på utvalgte områder Fokus på livssyklus (redusert risiko når pensjonsalderen nærmer seg) Samfunnsansvarlige investeringer

31 5. Avkastning - Utvikling i porteføljene sikrer kjøpekraft 2004* Årlig gj.snitt Forsiktig 3,8 % 6,3 % 6,2 % 5,2 % -5,8 % 10,6 % 6,7 % 2,8 % 7,7 % 7,7 % 7,4 % 5,4 % Balansert 6,4 % 11,1 % 11,0 % 5,9 % -22,3 % 20,6 % 10,3 % -1,2 % 11,6 % 16,7 % 10,9 % 6,9 % Offensiv 7,7 % 15,7 % 16,4 % 6,9 % -35,5 % 30,2 % 13,4 % -5,3 % 12,9 % 24,0 % 13,4 % 7,7 % Inflasjon 0,7 % 1,0 % 1,0 % 1,8 % 2,6 % 2,3 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 2,0 % 2,4 % 1,6 % *Oppstart mars 2004 Tall per 31. des Bruttoavkastning

32 5. Reduksjon av risiko når pensjonsalderen nærmer seg ansatt 10 år før du når pensjonsalder, blir midlene dine gradvis overført til en portefølje med mindre risiko (Forsiktig Pensjon). Risiko pensjonist

33 5. Du som ansatt eier sparekapitalen! Bytte av arbeidsgiver? - Har du vært medlem utover ett år beholder du sparesaldoen - Fortsatt tilgang på å velge investeringsprofiler Utbetaling etter dødsfall Ved død tilfaller hele sparekapitalen etterlatte etter en lovbestemt rekkefølge Først sikres barn inntil 1 G pr år frem til fylte 21 år Evt. resterende saldo utbetales til ektefelle / samboer / partner Har ikke avdøde barn eller partner så utbetales saldo til dødsboet

34 5. Personlige sider på storebrand.no Engelsk versjon av dine personlige sider: logg på fra storebrand.com eller bytt språk i Min Profil

35

36

37

38 Pensjonssiden gir deg full oversikt over dine pensjonsordninger i Storebrand Oversikten viser: - Arbeidsgivers pensjonsordning - Fripoliser fra tidligere arbeidsgivere - Din egen private sparing til pensjon - Alderspensjon fra NAV (hentes automatisk fra NAVs systemer)

39 Beholdningsoversikten gir deg status for din innskuddspensjonsordning Fra menyen kan du også velge å se verdiutviklingen fra du ble meldt inn i ordningen, lese mer om de enkelte fondene, med mer

40 Ved å velge "Anbefalt pensjon" styres fondssammensetningen av din alder Du kan også velge ett av de 5 pensjonsfondene, eller fordele midlene mellom to eller flere av disse

41 Når du har gjort ditt fondsvalg bekrefter du dette, og får avslutningsvis en kvittering Endret fondsbytte er synlig tre arbeidsdager etter endringen Endret fondsbytte er synlig tre arbeidsdager etter endringen Fondsbyttet kan kanselleres frem til kl 22 dagen du har gjort endringen

42 Dette er siden hvor du kan velge ett eller flere av de tilgjengelige fondene og selv bestemme fordelingen mellom disse

43 Dokumenter lagres elektronisk og er tilgjengelig for deg i nettløsningen

44 Ditt pensjonstall NYHET: Ditt pensjonstall Beregner din pensjonsbeholdning ved ønsket alder og hjelper deg med din pensjonsplanlegging Hvordan samle dine pensjonsavtaler? Hvordan øke ditt pensjonstall?

45 Pensjonskalkulatoren Få svar på hva du får i pensjon når du fyller 62 år? Hvor mye mer får du dersom du venter noen år? Se din utbetalingsplan Se effekten av videre arbeid på fremtidig utbetaling Gå til utbetaling

46 6. Avtalefestet pensjon (AFP) Gammelt pensjonssystem Lønn Tjenestepensjon AFP Folketrygd 62 år 67 år Livsvarig Nytt pensjonssystem fra 2011 Lønn Tjenestepensjon AFP Folketrygd 62 år 67 år Livsvarig

47 6. Avtalefestet pensjon (AFP) Fleksibelt uttakstidspunkt fra 62 år til 75 år Livsvarig påslag til alderspensjonen Må tas ut samtidig med alderspensjon fra NAV og er en ugradert ytelse Uttak før fylte 67 år krever oppfyllelse av folketrygdens minste pensjonsnivå. Verdien av AFP regnes med viktig tidligpensjonselement

48 6. Avtalefestet pensjon (AFP) - ansiennitetskrav Ansiennitetsvilkårene må være oppfylt ved 62 år (dvs. opptjener ikke ansiennitet etter fylte 62 år) Arbeidstaker må være omfattet av Fellesordningen i minst 7 av de siste 9 årene. Overgangsregler for årskullene: : 1952: 1953: 1954: 1955-: 3 av siste 5 år 4 av siste 6 år 5 av siste 7 år 6 av siste 8 år 7 av siste 9 år Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år: Er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift Har høyere inntekt (lønn/kapitalinntekter) fra annen bedrift

49 6. Avtalefestet pensjon (AFP)

50 6. Avtalefestet pensjon (AFP) - Vilkår på uttakstidspunktet Ansatt og reell arbeidstaker Du må ved uttak, og i de tre foregående årene sammenhengende ha jobbet i minst 20 prosent stilling i tilsluttet bedrift 26 ukers slingringsmonn i løpet av tre-årsperioden, men må være arbeidstaker på uttakstidspunktet 26-ukersgrensen utvides med ytterligere 26 uker hvis du har mottatt sykepenger e.l. (Her kreves ikke at man har gjenopptatt arbeidet på uttakstidspunktet) Disse regler har bare betydning dersom du i perioden du mottar slike ytelser jobber mindre enn 20 prosent. Ikke mottar uførepensjon fra NAV etter 62 år De som ikke fyller vilkårene får ikke AFP Ingen rettighet til AFP-pensjonen

51 6. AFP estimat på tallstørrelser Uttaksalder Jevn lønn Livsvarig AFP Kronetillegg Kompensasjonstillegg Født Samlet AFP AFP fra

52 Nyttige nettsider privat BankID På «Din pensjon» kan du simulere fremtidig alderspensjon og AFP. Søke om disse pensjonene kan gjøres fra 3 måneder før fylte 62 år. På innloggede sider kan du bl.a simulere fremtidig alderspensjon fra Jotun sine pensjonsordninger, samt starte utbetaling av din pensjon (3 måneder før fylte 62 år). Tlf: Kundesenter og/eller E-post: På innloggede sider får du oversikt over «alle» pensjonsordninger du tidligere har vært med i og dagens ordning. Statens pensjonskasse statlig ansatt Kommunal landspensjonskasse kommunalt ansatt

53 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV 5. Alderspensjon fra Jotun 6. AFP fra Fellesordningen Personforsikringer: 1. Medisinsk invaliditet 2. Arbeidsuførhet 3. Død 4. Tjenestereiseforsikring Engangserstatninger

54 1. Medisinsk invaliditet Svær hjerneatrofi 100% - Erstatning for redusert livskvalitet - Uavhengig av arbeidsevne og lønn - Ménerstatning Ett øye (det andre OK) 18% Tap av en lunges funksjon 35% Døvhet ett øre (det andre OK) 15% Underarm 60-65% Beste hånd 50% Kronisk eksem 20-40% Lammelse ben 65% Alle tær på en fot 10% Pekefinger 12% Amputert ankelledd eller legg 20-30% Stortå 5%

55 Ulykke = plutselig og uforutsett

56 Yrkessykdom - eksempler Kjemisk påvirkning Forgiftning Løsemiddelskader Lungesykdommer Asbestose / silikose / lungekreft Allergier / eksem Stråling / vibrasjons- / trykkskade Larmskade nedsatt hørsel

57

58 Kr HR Norge 2. Arbeidsuførhet erstatning ved varig uførhet Jo yngre du er, jo høyere er erstatning Etter fylte 46 synker erstatningssummen (L*=7G): (L*=10G): Alder

59

60 3. Død - Gruppelivsforsikring

61 3. Ny Gruppelivsforsikring fra Gruppelivsforsikringen Del 1: Grunndekning 7G som er lik for alle uten nedtrapping for alder Før var grunndekningen 3G Del 2: Forsørgertillegg 2 x lønn nedtrappet enklere nedtrappingsmodell og senere innslagspunkt Barnetillegg bortfaller som følge av styrket Forsørgertillegg Før var dekningen 2 x lønn. Nedtrapping med 3,13% pr år fra 35 år. Barnetillegg på 3,5G hvis barn under 21 år.

62 Erstatning HR Norge 3. Gruppelivsforsikring: 7G uten nedtrapping for alder + Forsørgertillegg: 2 x lønn nedtrappet med 10% p.a år (13%) 600 (58%) 800 (82%) (93%) (97%) Grunndekning

63 Erstatning HR Norge 3. Gruppelivsforsikring: 7G uten nedtrapping for alder + Forsørgertillegg: 2 x lønn nedtrappet med 10% p.a år (13%) 400 (13%) (58%) 600 (58%) (82%) 800 (82%) (93%) (93%) (97%) (97%)

64 3. Erstatninger ved død Dødsfall som følge av: Yrkesskade Yrkessykdom Fritidsulykke Annen årsak Ektefelle/samboertillegg (3) 15 G 15 G 15 G - Barnetillegg (4) 1-6,5 G 1-6,5 G 1-6,5 G Begravelsesbidrag 0,5 G 0,5 G 0,5 G - - Gruppelivsforsikring grunnerstatning (1) Gruppelivsforsikring forsørgertillegg (2) 7 G 7 G 7 G 7 G 2 x lønn 2 x lønn 2 x lønn 2 x lønn Samlet erstatning Sum av ovennevnte erstatninger Sum av ovennevnte erstatninger Sum av ovennevnte erstatninger Sum av ovennevnte erstatninger

65 Andre forhold vedr. personforsikring Litt om skatt/arveavgift: Premie for personforsikring innbetales av Jotun i sin helhet. Premieandel for Fritidsulykke- og Gruppelivsforsikring innberettes som skattepliktig inntekt for hver ansatt Erstatningsutbetaling fra personforsikringer er skattefrie Dødsfallserstatning som utbetales kan være gjenstand for arveavgift

66 4. Tjenestereiseforsikring Tjenestereiseforsikringen dekker ansatte som er medlem av norsk folketrygd, har bostedsadresse i Norden og som skal returnere til Norden etter reisen. Forsikringen gjelder i hele verden under opphold og reiser, med vanlige samferdselsmidler, forutsatt at reisen foregår i forsikringstakerens tjeneste. Forsikringen har ikke begrensninger i antall dager på reise Husk reiseforsikringskort! Skader meldes direkte til Europeiske på web-portal Avtalenr. SP730948

67 Forsikringsdekning Reisesyke inkl. hjemtransport Forsikringssum i NOK / Informasjon Ubegrenset sum Reiseansvar Kr Arbeidsgivers effekter Kr Reisegods Kr Avbestilling Forsinket reisegods på tjenestereise for forsikrede ved utreise. Dekker nødvendig innkjøp av klær og toalettsaker til bruk i den tiden bagasjen er borte. Ingen dekning på hjemreise. Forsinket ankomst, 2 timers karenstid (pga værforhold, teknisk feil, trafikkuhell med eget transportmiddel) - innhenting av planlagt reiserute - overnattingsutgifter Rettshjelp Forsikringens område Tjenestereisens varighet i antall dager Egenandel Kr (pr. person / pr skadetilfelle) Kr (ingen karenstid) Kr (pr. person / pr. skadetilfelle) Kr (pr. person / pr. skadetilfelle) Kr (pr. tvist) Hele verden Ingen begrensning Ingen egenandeler

68 4. Tjenestereiseforsikring Reisesyke og hjemtransport Utgifter i forbindelse med akutt sykdom eller ulykkesskade Nødvendig medisinsk behandling Reise, kost og losji når forsikrede ikke kan reise videre som planlagt Eneste reiseledsager rammes av akutt sykdom eller ulykkesskade Tannbehandling utenfor Norge Hjemtransport av medisinske årsaker eller til sted for nødvendig kvalifisert behandling. Må forhåndsgodkjennes av forsikringsselskapet. Hjemkallelse, reiseutgifter når sikrede må reise hjem grunnet plutselig alvorlig sykdom, ulykke eller dødsfall i den nærmeste familie, eller brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade

69 4. Tjenestereiseforsikring Dekker tap eller skade som følge av: Tyveri Ran Innbrudd Skadeverk Naturskade Trafikkuhell Brann, nedsoting, lynnedslag og eksplosjon Vannskade Transportskade/tap under transport når reisegods er sendt som innsjekket bagasje og når skade/tap er bekreftet med PIR rapport NB! - Eiendeler som mistes anses ikke som stjålet. - Ran og tyveri skal alltid politianmeldes

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer