NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE 1

2 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Rapporten viser også tallene hittil i år pr. 31. august. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenterer tall fra de største byene og destinasjonene. Denne gangen tar vi med et avsnitt og et ekstra vedlegg som viser resultatet for sommermånedene. Det ble faktisk en god sommer. Tallene som kommer fra SSB er de eneste tallene som kan gi oss et komplett bilde av nøkkeltallene for norske hoteller. Alle må sende inn tallene til SSB. Deltakelse i andre benchmarkinganalyser er av abonnement og frivillighet og vil med dette ikke bli dekket av data fra hele bransjen. August ble en god måned når vi ser på det samlede markedet. Enkelte fylker og destinasjoner gjør det svært bra, men det er også områder med meget svake tall. Rogaland og Stavangerregionen er eksponent for dette. Hotellene i Oslo fortsetter fremgangen. N O E N H I G H L I G H T S I D E N N E R A P P O R T E N Oslohotellene fikk nesten 81 % belegg i august. Hordaland og Aust- Agder hotellene oppnådde priser godt over kr 1,- pr. døgn Hotellene i Oppland økte REVPAR i august med nesten 2 %. Hittil i år er økningen på 16.4 %. Hittil i år har hotellene i Oslo økt losjiomsetningen med 18.4 %. Det er fortsatt dramatisk stor nedgang for hotellene i Stavanger og Stavangerregionen Hotellene i Bergen fikk en ganske god august. August ble en fin måned for hotellene i Trondheim. Hotellene i Bodø har gjort det bra så langt i år, august ble også bra. August ble en svak måned for hotellene i Tromsø sammenlignet med august 214 Oppland fylke har stor fremgang i nøkkeltallene

3 Rom N O R G E H E L E L A N D E T Vi begynner med en samlet oversikt over utviklingen for landet sett under ett. Tallenes tale er meget tydelig. August ble tidens beste august for norske hoteller. Det er notert beste notering i de fleste nøkkeltall HELE LANDET - AUGUST (26-215) HELE LANDET - AUGUST (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Så langt i år er det også meget gode tall. De fleste nøkkeltallsgrupper viser all time high. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) Prisene har aldri vært så høye, det samme gjelder REVPAR. Alle nøkkeltallene hittil i år viser fremgang i forhold til % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - AUGUST (26-215) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 737,97 785,81 853,74 822,75 849, 83,32 846,83 865,87 871,11 872,4 REVPAR 477,8 523,68 536,17 469,76 56,31 58,16 519,11 524,72 545,53 561, OCC 64,6 % 66,6 % 62,8 % 57,1 % 59,6 % 61,2 % 61,3 % 6,6 % 62,6 % 64,3 % Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 737,49 794,89 86,28 86,78 854,49 854,65 864,19 875,94 876,67 889,28 REVPAR 47, 457,9 485,66 443,27 438,41 457,37 459,47 462,35 472,4 488,12 OCC 55,2 % 57,5 % 56,5 % 51,5 % 51,3 % 53,5 % 53,2 % 52,8 % 53,9 % 54,9 % Kilde: SBB

4 F Y L K E N E Vi vil gå igjennom en del tall fra fylkene. I vedleggene finner du grafer og tabeller over alle nøkkeltallene. De er rangert fra størst økning til størst nedgang eller fra høyest til dårligst oppnådd resultat. Her i rapporten viser vi en graf over oppnådde fylkesresultater for oppnådd beleggsprosent, gjennomsnittlige priser og REVPAR. FYLKENE HITTIL I ÅR PR ,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% ADR RevPAR OCC

5 F Y L K E N E Vi har innledningsvis nevnt at august ble en god måned for hotellnæringen. Senere i rapporten vil vi vise hvordan dette har slått ut på de største destinasjonene. I to av vedleggene finner du som vanlig tabeller og grafer som viser deg alle fylkenes nøkkeltall for juli og for året så langt. Her vil vi supplere dette litt ved å nevne noen av høydepunktene i fylkesoversiktene. Legg merke til at Oslo blir nevnt både som et fylke og som en egen bykommune: Hotellene i Oslo gjør det bra og setter rekorder nesten hver måned i 215. De fleste fylker fikk økning i antall solgte rom i august. Hotellene i Oppland har hatt en fin utvikling i forhold til 214. Utgangspunktet var svakt slik at enhver økning er super for fylket med mange hoteller. Hotellene i Troms og Rogaland fikk en dramatisk stor nedgang i antall solgte rom. Det er fine tall å se fra hotellene i Sogn og Fjordane. Beleggsprosenten i august varierer fra 8,9 % for Oslo til 46,1 % for hotellene i Hedmark. I august falt losjiomsetningen for hotellene i Rogaland med 25 %. I Troms ble nedgangen 27.1 % Hittil i år pr har omsetningen i Oslo økt med 18.4 %, det betyr nesten NOK 3 mill. I Rogaland er nedgangen på 1.8 %, som er nesten NOK 9 millioner. I august falt REVPAR i Troms med ca. 32 %. Hotellene i Rogaland fikk nesten 3 % nedgang. Sommersesongen, juni til og med august viser at belegget i Oppland gikk opp fra 46,3 til 53,7 %. Det er mer enn 16 % økning. Sommerbelegget i Rogaland falt fra 64, til 57.5 % Hotellene i Oslo har i sommer fått en oppgang i oppnådde priser på hele 12.6 %. Hotellene i Hedmark fikk en nedgang på 1 %. Det er hotellene i Hordaland som fikk best priser, de er på nesten kr 998,-. Hotellene i Hedmark oppnådde kr. 678,-. I sommer fikk hotellene i Oslo en oppgang i REVPAR på mer enn 24 %. Hotellene i Rogaland opplevde en nedgang på 17.2 %. Høyest REVPAR i sommer fikk hotellene i Oslo. Den var på kr. 778,-. Målt i REVPAR er Hedmark Norges svakeste hotellfylke. Man fikk kun kr. 298,- i REVPAR i sommer.

6 R A N G E R I N G A V N Ø K K E L T A L L E N E F O R D E S T Ø R S T E D E S T I N A S J O N E N E På neste side finner du to tabeller som rangerer nøkkeltallene og endringene i nøkkeltallene for de største destinasjonene. Tabellene gis både for august og for så langt i år pr Det var hotellene i Bergen somoppnådde de høyeste prisene i august. Hotellene i Bergen hadde også høyest belegg og best REVPAR. Oversikten viser igjen at det er hotellene i Stavanger som sliter mest og har størst tilbakegang fra forrige år Hittil i år er det hotellene i Oslo og Bergen som gjør det best. Hotellene ved Gardermoen har så langt i år størst økning i beleggsprosent, den er opp med 5.1 % Gå inn på våre hjemmesider på og få ytterligere informasjon om våre tjenester og hvilke områder som vi kan yte deg bistand. Dette gjelder blant annet innenfor: Etablerings og feasibilityanalyser Verdivurderinger Driftsbistand. Finansieringsrådgivning Interim management Operatørsøk Bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger Bistand i forbindelse med SPA anlegg Vi kommenter hver enkel destinasjon senere i rapporten.

7 D E S T O R E B Y E N E / H O T E L L D E S T I N A S J O N E N E R A N G E R I N G RANGERINGER - AUGUST (26-215) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bergen 1 28,31 Bergen 916,88 Bergen 89,2% Bodø 8,8% Oslo 12,2% Bærum 1,1% Trondheim 97,7 Oslo 725,7 Oslo 8,9% Oslo 5,2% Bodø 11,6% Oslo 6,7% Oslo 897,3 Trondheim 637,8 Trondheim 7,2% Bergen 3,8% Bærum 9,7% Ullensaker 4,7% Kristiansand 861,94 Kristiansand 57,18 Bodø 66,9% Trondheim 2,9% Bergen 4,7% Bodø 2,6% Stavanger 822,41 Bodø 533,7 Kristiansand 66,2% Kristiansand 2,4% Trondheim 4,5% Trondheim 1,5% Bodø 796,87 Stavanger 485,11 Ullensaker 61,3% Bærum -,3% Ullensaker 3,2% Bergen,9% Bærum 781,37 Bærum 472,95 Bærum 6,5% Ullensaker -1,5% Kristiansand -,6% Kristiansand -2,9% Tromsø 751,45 Ullensaker 441,66 Stavanger 59,% Tromsø -15,6% Stavanger -4,9% Stavanger -22,1% Ullensaker 721,1 Tromsø 373,2 Tromsø 49,6% Stavanger -24,2% Tromsø -43,4% Tromsø -32,9% RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bergen 961,2 Bergen 666,56 Oslo 69,4% Oslo 7,4% Oslo 11,9% Ullensaker 5,1% Oslo 932,52 Oslo 647,42 Bergen 69,3% Kristiansand 5,7% Ullensaker 1,% Oslo 4,3% Stavanger 925,89 Bodø 56,4 Bodø 64,4% Bærum 5,% Bærum 7,5% Bærum 2,4% Kristiansand 99,82 Kristiansand 524,34 Tromsø 6,9% Ullensaker 4,7% Kristiansand 1,7% Bodø -2,6% Bærum 896,49 Tromsø 57,29 Ullensaker 6,2% Bodø 4,1% Bodø 1,5% Kristiansand -3,8% Bodø 869,37 Stavanger 496, Trondheim 58,3% Trondheim -2,% Trondheim -7,8% Trondheim -6,% Tromsø 832,83 Ullensaker 491,97 Kristiansand 57,6% Bergen -2,3% Bergen -8,2% Bergen -6,1% Ullensaker 817,36 Bærum 471,99 Stavanger 53,6% Tromsø -4,6% Tromsø -13,8% Tromsø -9,7% Trondheim 789,29 Trondheim 46,29 Bærum 52,6% Stavanger -11,4% Stavanger -28,9% Stavanger -19,7% Kilde: SBB/Statistikknett.no

8 Rom O S L O OSLO - AUGUST (26-215) OSLO - AUGUST (26-215) Det går bra for hotellene i Oslo. Det er fremgang i alle nøkkeltallene fra i fjor når vi ser på august isolert og tallene så langt i år. Losjiinntektene gikk opp med mer enn 16 % fra august 214 og oppgangen så langt i år er mer enn 18 %. REVPAR har også en fin fremgang mer enn ca. 12 % opp er et flott resultat. Historisk er det kun tallene fra 28 som er bedre enn årets Oslotall. Vi bør i den sammenheng legge merke til at kapasiteten i Oslo har steget med nesten 5 % siden Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - AUGUST (26-215) OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 775,51 859,21 948,31 85,5 834,12 818,67 838,12 881,47 852,32 897,3 REVPAR 679,42 765,44 785,98 648,78 679,86 666,21 636,28 654,29 646,51 725,7 OCC 87,6 % 89,1 % 82,9 % 76,3 % 81,5 % 81,4 % 75,9 % 74,2 % 75,9 % 8,9 % Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 772,97 864,6 949,59 97,68 892,35 883,98 867,8 889,24 868,46 932,52 REVPAR 563,39 65,51 693,97 67,74 596,6 617,79 572,77 577,73 578,33 647,42 OCC 72,9 % 75,2 % 73,1 % 67, % 66,8 % 69,9 % 66, % 65, % 66,6 % 69,4 % Kilde: SBB

9 Rom B Æ R U M BÆRUM - AUGUST (26-215) BÆRUM - AUGUST (26-215) Oppnådde priser i august falt med små.3 % for hotellene i Bærum i august. Ellers ble den en bra måned med ca. 1 % oppgang i omsetning og belegg, samt REVPAR. Så langt i år er det fremgang for hotellene i Bærum innen de fleste nøkkeltallsgrupper, Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR BÆRUM - AUGUST (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 643,49 735,8 872,66 824,75 792,48 816,97 767,74 792,83 783,96 781,37 REVPAR 52,15 614,78 626,8 525,41 539,26 514,84 484,62 453,7 431,7 472,95 OCC 8,8 % 83,6 % 71,8 % 63,7 % 68, % 63, % 63,1 % 57,1 % 55, % 6,5 % BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 678,98 84,67 97,85 929,27 877,51 916,5 839,85 887,92 854,19 896,49 REVPAR 397,85 516,72 535,75 474,12 495,16 492,6 428,73 453,14 439,8 471,99 OCC 58,6 % 64,2 % 59, % 51, % 56,4 % 53,8 % 51, % 51, % 51,4 % 52,6 % Kilde: SBB

10 Rom U L L E N S A K E R ULLENSAKER - AUGUST (26-215) ULLENSAKER - AUGUST (26-215) Hotellene ved hovedflyplassen fikk en liten nedgang i oppnådde priser i august sett i relasjon til juli 214. Ellers er det fremgang i de andre nøkkeltallene og vi ser her en trend som er lik hva hotellene ved Fornebu fikk i august % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ULLENSAKER - AUGUST (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 711,24 821,13 882,56 819,27 755,63 731,85 745,18 681,39 732,3 721,1 REVPAR 539,34 594,23 579,97 422,79 41,13 375,49 46,85 48,18 428,9 441,66 OCC 75,8 % 72,4 % 65,7 % 51,6 % 54,3 % 51,3 % 54,6 % 59,9 % 58,5 % 61,3 % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 819,98 842,35 922,38 885,66 832,5 814,88 785,26 79,11 78,93 817,36 REVPAR 613,7 583,8 568,21 492,96 446,81 414,28 436,34 439,86 447,39 491,97 OCC 74,8 % 69,2 % 61,6 % 55,7 % 53,7 % 5,8 % 55,6 % 55,7 % 57,3 % 6,2 % Kilde: SBB

11 Rom K R I S T I A N S A N D KRISTIANSAND - AUGUST (26-215) KRISTIANSAND - AUGUST (26-215) Vi vet jo fra tidligere at hotellene i Kristiansand gjør det godt om sommeren. Det er Dyreparken som trekker mange gjester til byen. Starten på august er alltid bra, men på slutten av måneden går man tilbake til gamle tider med noe synkende resultater. Beleggsprosenten er noe tilbake når vi ser på august mot august i 214 og når vi ser på årets så langt Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % REVPAR har gått litt ned i august og så langt i år er oppgangen 1.7 %. Det mest positive med tallene for Kristiansand er at oppnådde priser hittil i år har gått opp med 5.7 % KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) KRISTIANSAND - AUGUST (26-215) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 779,97 882,18 87,86 799,65 889,63 873,83 854,89 815,21 841,49 861,94 REVPAR 538,55 677,91 64,9 52,69 548,32 499,96 496,75 513,66 573,42 57,18 OCC 69, % 76,8 % 74,8 % 65,1 % 61,6 % 57,2 % 58,1 % 63, % 68,1 % 66,2 % Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 786,38 812,97 813,5 836,1 841,46 858,76 848,42 841,34 86,65 99,82 REVPAR 488,85 52,94 567,48 51,39 48,63 48,8 489,74 498,69 515,36 524,34 OCC 62,2 % 64,1 % 69,8 % 61, % 57,1 % 56, % 57,7 % 59,3 % 59,9 % 57,6 % Kilde: SBB

12 Rom S T A V A N G E R Nedturen for hotellene i Stavanger fortsetter i fullt monn. I august falt REVPAR med hele 4.9 %. Beleggsprosenten falt fra 75,7 til 59,9 %, og oppnådde priser falt med mer enn 24.2 % fra kr. 185 til kr 822,. Tallene for hittil i år er like lite oppløftende lesing. REVPAR er ned med nesten 3 % STAVANGER - AUGUST (26-215) STAVANGER - AUGUST (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Belegget har også en stor nedgang så langt i år Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - AUGUST (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 816,8 853, ,62 866, ,28 956,89 1 9,6 1 49,2 1 84,58 822,41 REVPAR 663,55 664,55 824,97 591,19 833,26 675,36 738,86 779,57 821,43 485,11 OCC 81,2 % 77,9 % 77,1 % 68,2 % 72,5 % 7,6 % 73,2 % 74,3 % 75,7 % 59, % STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 779,96 877,3 1 29,44 1 1, ,1 1 1, , , 1 45,3 925,89 REVPAR 55,82 622,6 734,98 642,6 673,3 69,24 641,99 689,74 697,32 496, OCC 7,6 % 7,9 % 71,4 % 64,2 % 65,1 % 68,9 % 63,2 % 66,4 % 66,7 % 53,6 % Kilde: SBB

13 S T A V A N G E R R E G I O N E N Stavangerregionen omfatter hoteller i Stavanger, Sandnes og Sola. Utviklingen for regionen følger stort sett samme trend som den er for hotellene innenfor bygrensen til Stavanger. I tidligere rapporter har vi presentert tallene for denne regionen kun i noen av våre vedlegg. Vi har nå lagt inn regionen inn i selve rapporten. Regionen er ikke med i rangeringen som vi presenterer på side 7. I august gikk losjiinntektene ned med hele 31.2 % i forhold til august 214 STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (26-215) STAVANGER REGION - AUGUST (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (26-215) REVPAR er ned med mer enn 37 %. Også dramatisk nedgang for hele regionene. Vi ser samme trend når vi ser på tallene for året så langt % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER REGION - AUGUST (26-215) STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 798,43 814,49 1 4,37 848,9 1 18,54 949,39 1 1,11 995, ,72 85,54 REVPAR 629,72 616,21 778,47 562,24 79,2 663,11 718,71 688,75 776,1 483,35 OCC 78,9 % 75,7 % 74,8 % 66,2 % 71,3 % 69,8 % 71,2 % 69,2 % 73,4 % 56,8 % Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 758,17 856, ,31 984,6 1 22,3 1 5, , , ,42 938,54 REVPAR 517,32 59,79 699,37 613,67 65,9 667,88 64,86 649,58 677,92 498,51 OCC 68,2 % 69, % 68,8 % 62,4 % 63,7 % 66,4 % 63,3 % 63,9 % 65,7 % 53,1 %

14 Rom B E R G E N BERGEN - AUGUST (26-215) BERGEN - AUGUST (26-215) I Bergen gikk det bra i august. Alle nøkkeltallene viser fremgang. Dette til tross for en betydelig kapasitetsøkning. Byens hoteller oppnådde gode priser og gjennomsnittet er nå godt over kr. 1,- Hittil i år er det en viss nedgang i nøkkeltallene for ADR, REVPAR og OCC Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BERGEN - AUGUST (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 811,57 871,75 981,9 911,3 957,89 972,97 1 4, ,45 99, ,31 REVPAR 771,59 88,3 873,73 751,11 864,6 856,33 917,14 968,54 875,94 916,88 OCC 95,1 % 92,7 % 89,1 % 82,4 % 9,3 % 88, % 88,1 % 9,7 % 88,4 % 89,2 % BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 75,93 815,36 97,45 97,82 94,87 913,94 952,85 995,6 983,7 961,2 REVPAR 549,1 597,83 654,87 635,26 644,43 654,81 692,71 716,4 726,37 666,56 OCC 73,1 % 73,3 % 72,2 % 7, % 71,2 % 71,6 % 72,7 % 72, % 73,8 % 69,3 % Kilde: SBB

15 Rom T R O N D H E I M TRONDHEIM - AUGUST (26-215) TRONDHEIM - AUGUST (26-215) Hotellmarkedet i Trondheim har også merket kapasitetsøkning og har slitt med synkende resultater i årets første måneder. I august er det fremgang for hotellene. Solgte rom og losjiinntektene gikk opp med henholdsvis 13.9 og 17.2 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hittil i år er det fortsatt noe nedgang i nøkkeltallene. Dette skyldes vel kapasitetsøkningen som byen har hatt Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) (3 ) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - AUGUST (26-215) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,12 888,1 886,21 89,47 831,46 92,36 881,13 97,7 REVPAR ,6 613,72 667,24 677,5 65,1 66,73 69,51 637,8 OCC ,6 % 69,1 % 75,3 % 76, % 72,8 % 71,8 % 69,2 % 7,2 % Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,14 813,69 83,37 821,35 87,13 815,64 84,99 789,29 REVPAR ,37 51,47 53,71 54,34 54,85 485,77 499,43 46,29 OCC , % 61,6 % 62,7 % 65,8 % 62,5 % 59,6 % 62, % 58,3 % Kilde: SBB

16 Rom B O D Ø BODØ - AUGUST (26-215) BODØ - AUGUST (26-215) Hotellene i Bodø har mer enn 18 % kapasitetsøkning i forhold til august 215. Likevel ble det en god måned i august og man opplever all time high for oppnådde priser og for REVPAR % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Tallene for hittil i år viser også at oppnådde priser og REVPAR er all time high. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - AUGUST (26-215) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 64,38 76,5 737,14 76,52 761,96 79,58 775,61 732,35 796,87 REVPAR - 451,47 454,7 485,78 459,94 547,9 516,58 537,5 477,47 533,7 OCC, % 7,5 % 64,4 % 65,9 % 65,1 % 71,8 % 72,8 % 69,3 % 65,2 % 66,9 % Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 72,51 745,51 795,96 796,71 791,52 829,48 841,88 834,85 869,37 REVPAR - 49,27 483,84 58,78 52,87 535,35 557,29 553,58 552,3 56,4 OCC, % 69,8 % 64,9 % 63,9 % 63,1 % 67,6 % 67,2 % 65,8 % 66,1 % 64,4 % Kilde: SBB

17 Rom T R O M S Ø TROMSØ - AUGUST (26-215) TROMSØ - AUGUST (26-215) August ble en forferdelig måned for hotellene i Tromsø. Det er stor nedgang i alle nøkkeltall og REVPAR er ned med hele 43.4 %. Det er nok mange årsaker til denne nedgangen, men vi tror at åpningen av det nye sykehushotellet og sjakk OL i 214 er noen av forklaringene på nedgangen , 4, 3, 2, 1, % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Så langt i år er REVPAR ned med nesen 14 %. Det er et betydelig fall. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 72% 7% 68% 66% 64% 62% 6% 58% 56% 54% Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TROMSØ - AUGUST (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 737,23 74,54 716,7 728,6 744,67 791,99 767,22 89,73 751,45 REVPAR - 543,94 518,58 495,28 438,44 526,67 536,42 491,49 659,22 373,2 OCC - 73,8 % 7, % 69,1 % 6,2 % 7,7 % 67,7 % 64,1 % 74, % 49,6 % Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 762,99 81,97 778,77 823,13 824,1 849,52 858,57 872,59 832,83 REVPAR 551,41 558,55 51,4 513,83 547,47 587,75 586,1 588,69 57,29 OCC, % 72,3 % 69,6 % 65,5 % 62,4 % 66,4 % 69,2 % 68,3 % 67,5 % 6,9 % Kilde: SBB

18 S O M M E R E N Først litt om fylkenes sommerresultater Det ble en god sommersesong for store deler av det norske hotellmarkedet. I denne anledning har vi tatt for oss tallene for juni, juli og august. Her finner vi en del interessante utviklingstrekk som vi vil dele med leserne av denne rapporten. Losjiomsetningen gikk opp med nesten NOK 4 millioner i de nevnte 3 månedene. Dette tilsvarer en oppgang på 1.7%. Oslo som fikk et belegg på nesten 8 % i sommermånedene. Hotellene i Hordaland oppnådde nesten 78 %. Det var kun to fylker som hadde negativ utvikling i beleggsprosenten. Det var hotellene i Rogaland med en nedgang på 1,2 %, omsetningen i Rogaland falt med 9.7 %. Hotellene i Troms fikk en nedgang på 3.4 %. Vi husker at sommeren 214 hadde Tromsø sjakk OL og en større arrangementsdel av Artic Race of Norway ble lagt til Troms. I år var en del av arrangementet i Norland. Hotellene i Oppland fikk en fin utvikling i sommer. Riktig nok, i utgangspunktet var belegget svakt i 214. Oppgangen i 215 var fra 46.2 til 56.3 %. Det er en oppgang på mer enn 16 %. Hotellene i Oppland fikk et betydelig bedre belegg enn sine «konkurrenter» i Hedmark. Hotellene i Oslo fikk en prisoppgang sommer på hele 12.6 %. Det var betydelig bedre enn de andre fylkene. Hotellene i Vest Agder lå på 2. plass og fikk en oppgang på 5.2 %. Samlet fikk landet et oppgang i prisene på 2.4 %. Oppnådde priser for hotellene i Hedmark falt med 1 % og hotellene i Rogaland fikk en nedgang på 7.8 %. Det samlede markedet fikk en oppgang i REVPAR på 8 %. Nok en gang som ofte i 215, var det hotellene i Rogaland som fikk størst nedgang i nøkkeltallene. Her ble nedgangen på 17.2 %. Hotellene i Oslo økte REVPAR med 24.3 %. Hotellene i Oppland økte sitt REVPAR med mer enn 2 % Alle fylker unntatt ett har økning i antall solgte rom i sommer. Det ene er som riktig gjettet nedgang i Rogaland. Størst prosentvise økning finner vi blant hotellene i Oslo 15,6 %, i Hordaland 11.3 % og hotellene i Sogn og Fjordane 1.8%.

19 S O M M E R E N Byene og de store destinasjonene Sommerresultatene for de største byene og destinasjonene viser vi her i rapporten i form av tre tabeller. Ytterligere informasjon om disse tallene og tilsvarende for fylkene finner du i et av vedleggene OCC Endring Endring i % ADR Endring Endring i % REVPAR Endring Endring i % Oslo 71,6 % 79,1 % 7,5 % 1,5 % Oslo 827,62 932, 14,38 12,6 % Oslo 592,79 736,85 144,6 24,3 % Bærum 54,8 % 59,8 % 5, % 9,1 % Bærum 736,42 86,82 7,4 9,6 % Bærum 43,57 482,72 79,15 19,6 % Ullensaker 62,9 % 66,4 % 3,5 % 5,6 % Ullensaker 697,9 711,92 14,2 2, % Ullensaker 438,5 472,69 34,19 7,8 % Kristiansand 72,3 % 77,3 % 5, % 6,9 % Kristiansand 949,91 1 2,68 7,77 7,5 % Kristiansand 686,73 789,29 12,56 14,9 % Stavanger 71,9 % 61,7 % -1,2 % -14,2 % Stavanger 965,82 834,2-131,8-13,6 % Stavanger 694,88 514,88-18, -25,9 % Bergen 85, % 87,4 % 2,4 % 2,8 % Bergen 1 1,7 999,22-1,85-1,1 % Bergen 858,62 873,54 14,92 1,7 % Trondheim 68,7 % 67,1 % -1,6 % -2,3 % Trondheim 794,29 784,92-9,37-1,2 % Trondheim 545,48 526,78-18,7-3,4 % Bodø 73,3 % 72,4 % -,9 % -1,2 % Bodø 766,29 791,8 25,51 3,3 % Bodø 561,44 573,58 12,14 2,2 % Tromsø 65,6 % 59,9 % -5,7 % -8,7 % Tromsø 872,35 788,88-83,47-9,6 % Tromsø 572,19 472,61-99,58-17,4 % Hele landet 61,6 % 64,9 % 3,3 % 5,4 % Hele landet 855,44 875,88 2,44 2,4 % Hele landet 526,85 568,82 41,97 8, %

20 N O R D I C H O T E L C O N S U L T I N G OM NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i Norge høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: DISCLAIMER Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 4. oktober 215 Olaf Vangstein Partner Denmark Denmark Norway Sweden Nørre Voldgade 16 st th 1358 Copenhagen K Denmark Fredens Torv 1b 8 Århus C Denmark Skoleveien 2 N-14 Ski Norway Engelbrektsgatan Stockholm Sweden

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 1. Innledning side 2 2. Overblikk generell informasjon side 2 3. Noen nyheter siden vår forrige markedsrapport side 2 4. Yield management og rack rates

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

4. Overnattingsvirksomhet 2

4. Overnattingsvirksomhet 2 Norsk turisme Overnattingsvirksomhet Tom Granseth 4. Overnattingsvirksomhet 2 Datagrunnlag er Statistisk sentralbyrås månedlige overnattingsstatistikk 1. Opplysningene hentes inn direkte fra bedriftene,

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen Regionale effekter av finanskrisen Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7500: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen Prosjektet er finansiert av Fokus Bank SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING

Detaljer

Næringsanalyse for Setesdal

Næringsanalyse for Setesdal Næringsanalyse for Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 14/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionråd. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu Norsk Ledelsesbarometer 2012 Del 1 - Noen vurderinger av lønn Bitten Nordrik og Stein Stugu Om undersøkelsen 2012 er femte året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 Denne analysen er utelukkende ment for Lindorff Group og Lindorffs kunder. Analysen skal kun brukes internt faglig av selskaper som mottar analysen fra Lindorff. Ingen del

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer