NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE 1

2 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Rapporten viser også tallene hittil i år pr. 31. august. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenterer tall fra de største byene og destinasjonene. Denne gangen tar vi med et avsnitt og et ekstra vedlegg som viser resultatet for sommermånedene. Det ble faktisk en god sommer. Tallene som kommer fra SSB er de eneste tallene som kan gi oss et komplett bilde av nøkkeltallene for norske hoteller. Alle må sende inn tallene til SSB. Deltakelse i andre benchmarkinganalyser er av abonnement og frivillighet og vil med dette ikke bli dekket av data fra hele bransjen. August ble en god måned når vi ser på det samlede markedet. Enkelte fylker og destinasjoner gjør det svært bra, men det er også områder med meget svake tall. Rogaland og Stavangerregionen er eksponent for dette. Hotellene i Oslo fortsetter fremgangen. N O E N H I G H L I G H T S I D E N N E R A P P O R T E N Oslohotellene fikk nesten 81 % belegg i august. Hordaland og Aust- Agder hotellene oppnådde priser godt over kr 1,- pr. døgn Hotellene i Oppland økte REVPAR i august med nesten 2 %. Hittil i år er økningen på 16.4 %. Hittil i år har hotellene i Oslo økt losjiomsetningen med 18.4 %. Det er fortsatt dramatisk stor nedgang for hotellene i Stavanger og Stavangerregionen Hotellene i Bergen fikk en ganske god august. August ble en fin måned for hotellene i Trondheim. Hotellene i Bodø har gjort det bra så langt i år, august ble også bra. August ble en svak måned for hotellene i Tromsø sammenlignet med august 214 Oppland fylke har stor fremgang i nøkkeltallene

3 Rom N O R G E H E L E L A N D E T Vi begynner med en samlet oversikt over utviklingen for landet sett under ett. Tallenes tale er meget tydelig. August ble tidens beste august for norske hoteller. Det er notert beste notering i de fleste nøkkeltall HELE LANDET - AUGUST (26-215) HELE LANDET - AUGUST (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Så langt i år er det også meget gode tall. De fleste nøkkeltallsgrupper viser all time high. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) Prisene har aldri vært så høye, det samme gjelder REVPAR. Alle nøkkeltallene hittil i år viser fremgang i forhold til % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - AUGUST (26-215) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 737,97 785,81 853,74 822,75 849, 83,32 846,83 865,87 871,11 872,4 REVPAR 477,8 523,68 536,17 469,76 56,31 58,16 519,11 524,72 545,53 561, OCC 64,6 % 66,6 % 62,8 % 57,1 % 59,6 % 61,2 % 61,3 % 6,6 % 62,6 % 64,3 % Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 737,49 794,89 86,28 86,78 854,49 854,65 864,19 875,94 876,67 889,28 REVPAR 47, 457,9 485,66 443,27 438,41 457,37 459,47 462,35 472,4 488,12 OCC 55,2 % 57,5 % 56,5 % 51,5 % 51,3 % 53,5 % 53,2 % 52,8 % 53,9 % 54,9 % Kilde: SBB

4 F Y L K E N E Vi vil gå igjennom en del tall fra fylkene. I vedleggene finner du grafer og tabeller over alle nøkkeltallene. De er rangert fra størst økning til størst nedgang eller fra høyest til dårligst oppnådd resultat. Her i rapporten viser vi en graf over oppnådde fylkesresultater for oppnådd beleggsprosent, gjennomsnittlige priser og REVPAR. FYLKENE HITTIL I ÅR PR ,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% ADR RevPAR OCC

5 F Y L K E N E Vi har innledningsvis nevnt at august ble en god måned for hotellnæringen. Senere i rapporten vil vi vise hvordan dette har slått ut på de største destinasjonene. I to av vedleggene finner du som vanlig tabeller og grafer som viser deg alle fylkenes nøkkeltall for juli og for året så langt. Her vil vi supplere dette litt ved å nevne noen av høydepunktene i fylkesoversiktene. Legg merke til at Oslo blir nevnt både som et fylke og som en egen bykommune: Hotellene i Oslo gjør det bra og setter rekorder nesten hver måned i 215. De fleste fylker fikk økning i antall solgte rom i august. Hotellene i Oppland har hatt en fin utvikling i forhold til 214. Utgangspunktet var svakt slik at enhver økning er super for fylket med mange hoteller. Hotellene i Troms og Rogaland fikk en dramatisk stor nedgang i antall solgte rom. Det er fine tall å se fra hotellene i Sogn og Fjordane. Beleggsprosenten i august varierer fra 8,9 % for Oslo til 46,1 % for hotellene i Hedmark. I august falt losjiomsetningen for hotellene i Rogaland med 25 %. I Troms ble nedgangen 27.1 % Hittil i år pr har omsetningen i Oslo økt med 18.4 %, det betyr nesten NOK 3 mill. I Rogaland er nedgangen på 1.8 %, som er nesten NOK 9 millioner. I august falt REVPAR i Troms med ca. 32 %. Hotellene i Rogaland fikk nesten 3 % nedgang. Sommersesongen, juni til og med august viser at belegget i Oppland gikk opp fra 46,3 til 53,7 %. Det er mer enn 16 % økning. Sommerbelegget i Rogaland falt fra 64, til 57.5 % Hotellene i Oslo har i sommer fått en oppgang i oppnådde priser på hele 12.6 %. Hotellene i Hedmark fikk en nedgang på 1 %. Det er hotellene i Hordaland som fikk best priser, de er på nesten kr 998,-. Hotellene i Hedmark oppnådde kr. 678,-. I sommer fikk hotellene i Oslo en oppgang i REVPAR på mer enn 24 %. Hotellene i Rogaland opplevde en nedgang på 17.2 %. Høyest REVPAR i sommer fikk hotellene i Oslo. Den var på kr. 778,-. Målt i REVPAR er Hedmark Norges svakeste hotellfylke. Man fikk kun kr. 298,- i REVPAR i sommer.

6 R A N G E R I N G A V N Ø K K E L T A L L E N E F O R D E S T Ø R S T E D E S T I N A S J O N E N E På neste side finner du to tabeller som rangerer nøkkeltallene og endringene i nøkkeltallene for de største destinasjonene. Tabellene gis både for august og for så langt i år pr Det var hotellene i Bergen somoppnådde de høyeste prisene i august. Hotellene i Bergen hadde også høyest belegg og best REVPAR. Oversikten viser igjen at det er hotellene i Stavanger som sliter mest og har størst tilbakegang fra forrige år Hittil i år er det hotellene i Oslo og Bergen som gjør det best. Hotellene ved Gardermoen har så langt i år størst økning i beleggsprosent, den er opp med 5.1 % Gå inn på våre hjemmesider på og få ytterligere informasjon om våre tjenester og hvilke områder som vi kan yte deg bistand. Dette gjelder blant annet innenfor: Etablerings og feasibilityanalyser Verdivurderinger Driftsbistand. Finansieringsrådgivning Interim management Operatørsøk Bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger Bistand i forbindelse med SPA anlegg Vi kommenter hver enkel destinasjon senere i rapporten.

7 D E S T O R E B Y E N E / H O T E L L D E S T I N A S J O N E N E R A N G E R I N G RANGERINGER - AUGUST (26-215) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bergen 1 28,31 Bergen 916,88 Bergen 89,2% Bodø 8,8% Oslo 12,2% Bærum 1,1% Trondheim 97,7 Oslo 725,7 Oslo 8,9% Oslo 5,2% Bodø 11,6% Oslo 6,7% Oslo 897,3 Trondheim 637,8 Trondheim 7,2% Bergen 3,8% Bærum 9,7% Ullensaker 4,7% Kristiansand 861,94 Kristiansand 57,18 Bodø 66,9% Trondheim 2,9% Bergen 4,7% Bodø 2,6% Stavanger 822,41 Bodø 533,7 Kristiansand 66,2% Kristiansand 2,4% Trondheim 4,5% Trondheim 1,5% Bodø 796,87 Stavanger 485,11 Ullensaker 61,3% Bærum -,3% Ullensaker 3,2% Bergen,9% Bærum 781,37 Bærum 472,95 Bærum 6,5% Ullensaker -1,5% Kristiansand -,6% Kristiansand -2,9% Tromsø 751,45 Ullensaker 441,66 Stavanger 59,% Tromsø -15,6% Stavanger -4,9% Stavanger -22,1% Ullensaker 721,1 Tromsø 373,2 Tromsø 49,6% Stavanger -24,2% Tromsø -43,4% Tromsø -32,9% RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bergen 961,2 Bergen 666,56 Oslo 69,4% Oslo 7,4% Oslo 11,9% Ullensaker 5,1% Oslo 932,52 Oslo 647,42 Bergen 69,3% Kristiansand 5,7% Ullensaker 1,% Oslo 4,3% Stavanger 925,89 Bodø 56,4 Bodø 64,4% Bærum 5,% Bærum 7,5% Bærum 2,4% Kristiansand 99,82 Kristiansand 524,34 Tromsø 6,9% Ullensaker 4,7% Kristiansand 1,7% Bodø -2,6% Bærum 896,49 Tromsø 57,29 Ullensaker 6,2% Bodø 4,1% Bodø 1,5% Kristiansand -3,8% Bodø 869,37 Stavanger 496, Trondheim 58,3% Trondheim -2,% Trondheim -7,8% Trondheim -6,% Tromsø 832,83 Ullensaker 491,97 Kristiansand 57,6% Bergen -2,3% Bergen -8,2% Bergen -6,1% Ullensaker 817,36 Bærum 471,99 Stavanger 53,6% Tromsø -4,6% Tromsø -13,8% Tromsø -9,7% Trondheim 789,29 Trondheim 46,29 Bærum 52,6% Stavanger -11,4% Stavanger -28,9% Stavanger -19,7% Kilde: SBB/Statistikknett.no

8 Rom O S L O OSLO - AUGUST (26-215) OSLO - AUGUST (26-215) Det går bra for hotellene i Oslo. Det er fremgang i alle nøkkeltallene fra i fjor når vi ser på august isolert og tallene så langt i år. Losjiinntektene gikk opp med mer enn 16 % fra august 214 og oppgangen så langt i år er mer enn 18 %. REVPAR har også en fin fremgang mer enn ca. 12 % opp er et flott resultat. Historisk er det kun tallene fra 28 som er bedre enn årets Oslotall. Vi bør i den sammenheng legge merke til at kapasiteten i Oslo har steget med nesten 5 % siden Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - AUGUST (26-215) OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 775,51 859,21 948,31 85,5 834,12 818,67 838,12 881,47 852,32 897,3 REVPAR 679,42 765,44 785,98 648,78 679,86 666,21 636,28 654,29 646,51 725,7 OCC 87,6 % 89,1 % 82,9 % 76,3 % 81,5 % 81,4 % 75,9 % 74,2 % 75,9 % 8,9 % Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 772,97 864,6 949,59 97,68 892,35 883,98 867,8 889,24 868,46 932,52 REVPAR 563,39 65,51 693,97 67,74 596,6 617,79 572,77 577,73 578,33 647,42 OCC 72,9 % 75,2 % 73,1 % 67, % 66,8 % 69,9 % 66, % 65, % 66,6 % 69,4 % Kilde: SBB

9 Rom B Æ R U M BÆRUM - AUGUST (26-215) BÆRUM - AUGUST (26-215) Oppnådde priser i august falt med små.3 % for hotellene i Bærum i august. Ellers ble den en bra måned med ca. 1 % oppgang i omsetning og belegg, samt REVPAR. Så langt i år er det fremgang for hotellene i Bærum innen de fleste nøkkeltallsgrupper, Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR BÆRUM - AUGUST (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 643,49 735,8 872,66 824,75 792,48 816,97 767,74 792,83 783,96 781,37 REVPAR 52,15 614,78 626,8 525,41 539,26 514,84 484,62 453,7 431,7 472,95 OCC 8,8 % 83,6 % 71,8 % 63,7 % 68, % 63, % 63,1 % 57,1 % 55, % 6,5 % BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 678,98 84,67 97,85 929,27 877,51 916,5 839,85 887,92 854,19 896,49 REVPAR 397,85 516,72 535,75 474,12 495,16 492,6 428,73 453,14 439,8 471,99 OCC 58,6 % 64,2 % 59, % 51, % 56,4 % 53,8 % 51, % 51, % 51,4 % 52,6 % Kilde: SBB

10 Rom U L L E N S A K E R ULLENSAKER - AUGUST (26-215) ULLENSAKER - AUGUST (26-215) Hotellene ved hovedflyplassen fikk en liten nedgang i oppnådde priser i august sett i relasjon til juli 214. Ellers er det fremgang i de andre nøkkeltallene og vi ser her en trend som er lik hva hotellene ved Fornebu fikk i august % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ULLENSAKER - AUGUST (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 711,24 821,13 882,56 819,27 755,63 731,85 745,18 681,39 732,3 721,1 REVPAR 539,34 594,23 579,97 422,79 41,13 375,49 46,85 48,18 428,9 441,66 OCC 75,8 % 72,4 % 65,7 % 51,6 % 54,3 % 51,3 % 54,6 % 59,9 % 58,5 % 61,3 % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 819,98 842,35 922,38 885,66 832,5 814,88 785,26 79,11 78,93 817,36 REVPAR 613,7 583,8 568,21 492,96 446,81 414,28 436,34 439,86 447,39 491,97 OCC 74,8 % 69,2 % 61,6 % 55,7 % 53,7 % 5,8 % 55,6 % 55,7 % 57,3 % 6,2 % Kilde: SBB

11 Rom K R I S T I A N S A N D KRISTIANSAND - AUGUST (26-215) KRISTIANSAND - AUGUST (26-215) Vi vet jo fra tidligere at hotellene i Kristiansand gjør det godt om sommeren. Det er Dyreparken som trekker mange gjester til byen. Starten på august er alltid bra, men på slutten av måneden går man tilbake til gamle tider med noe synkende resultater. Beleggsprosenten er noe tilbake når vi ser på august mot august i 214 og når vi ser på årets så langt Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % REVPAR har gått litt ned i august og så langt i år er oppgangen 1.7 %. Det mest positive med tallene for Kristiansand er at oppnådde priser hittil i år har gått opp med 5.7 % KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) KRISTIANSAND - AUGUST (26-215) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 779,97 882,18 87,86 799,65 889,63 873,83 854,89 815,21 841,49 861,94 REVPAR 538,55 677,91 64,9 52,69 548,32 499,96 496,75 513,66 573,42 57,18 OCC 69, % 76,8 % 74,8 % 65,1 % 61,6 % 57,2 % 58,1 % 63, % 68,1 % 66,2 % Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 786,38 812,97 813,5 836,1 841,46 858,76 848,42 841,34 86,65 99,82 REVPAR 488,85 52,94 567,48 51,39 48,63 48,8 489,74 498,69 515,36 524,34 OCC 62,2 % 64,1 % 69,8 % 61, % 57,1 % 56, % 57,7 % 59,3 % 59,9 % 57,6 % Kilde: SBB

12 Rom S T A V A N G E R Nedturen for hotellene i Stavanger fortsetter i fullt monn. I august falt REVPAR med hele 4.9 %. Beleggsprosenten falt fra 75,7 til 59,9 %, og oppnådde priser falt med mer enn 24.2 % fra kr. 185 til kr 822,. Tallene for hittil i år er like lite oppløftende lesing. REVPAR er ned med nesten 3 % STAVANGER - AUGUST (26-215) STAVANGER - AUGUST (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Belegget har også en stor nedgang så langt i år Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - AUGUST (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 816,8 853, ,62 866, ,28 956,89 1 9,6 1 49,2 1 84,58 822,41 REVPAR 663,55 664,55 824,97 591,19 833,26 675,36 738,86 779,57 821,43 485,11 OCC 81,2 % 77,9 % 77,1 % 68,2 % 72,5 % 7,6 % 73,2 % 74,3 % 75,7 % 59, % STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 779,96 877,3 1 29,44 1 1, ,1 1 1, , , 1 45,3 925,89 REVPAR 55,82 622,6 734,98 642,6 673,3 69,24 641,99 689,74 697,32 496, OCC 7,6 % 7,9 % 71,4 % 64,2 % 65,1 % 68,9 % 63,2 % 66,4 % 66,7 % 53,6 % Kilde: SBB

13 S T A V A N G E R R E G I O N E N Stavangerregionen omfatter hoteller i Stavanger, Sandnes og Sola. Utviklingen for regionen følger stort sett samme trend som den er for hotellene innenfor bygrensen til Stavanger. I tidligere rapporter har vi presentert tallene for denne regionen kun i noen av våre vedlegg. Vi har nå lagt inn regionen inn i selve rapporten. Regionen er ikke med i rangeringen som vi presenterer på side 7. I august gikk losjiinntektene ned med hele 31.2 % i forhold til august 214 STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (26-215) STAVANGER REGION - AUGUST (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (26-215) REVPAR er ned med mer enn 37 %. Også dramatisk nedgang for hele regionene. Vi ser samme trend når vi ser på tallene for året så langt % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER REGION - AUGUST (26-215) STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 798,43 814,49 1 4,37 848,9 1 18,54 949,39 1 1,11 995, ,72 85,54 REVPAR 629,72 616,21 778,47 562,24 79,2 663,11 718,71 688,75 776,1 483,35 OCC 78,9 % 75,7 % 74,8 % 66,2 % 71,3 % 69,8 % 71,2 % 69,2 % 73,4 % 56,8 % Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 758,17 856, ,31 984,6 1 22,3 1 5, , , ,42 938,54 REVPAR 517,32 59,79 699,37 613,67 65,9 667,88 64,86 649,58 677,92 498,51 OCC 68,2 % 69, % 68,8 % 62,4 % 63,7 % 66,4 % 63,3 % 63,9 % 65,7 % 53,1 %

14 Rom B E R G E N BERGEN - AUGUST (26-215) BERGEN - AUGUST (26-215) I Bergen gikk det bra i august. Alle nøkkeltallene viser fremgang. Dette til tross for en betydelig kapasitetsøkning. Byens hoteller oppnådde gode priser og gjennomsnittet er nå godt over kr. 1,- Hittil i år er det en viss nedgang i nøkkeltallene for ADR, REVPAR og OCC Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BERGEN - AUGUST (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 811,57 871,75 981,9 911,3 957,89 972,97 1 4, ,45 99, ,31 REVPAR 771,59 88,3 873,73 751,11 864,6 856,33 917,14 968,54 875,94 916,88 OCC 95,1 % 92,7 % 89,1 % 82,4 % 9,3 % 88, % 88,1 % 9,7 % 88,4 % 89,2 % BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 75,93 815,36 97,45 97,82 94,87 913,94 952,85 995,6 983,7 961,2 REVPAR 549,1 597,83 654,87 635,26 644,43 654,81 692,71 716,4 726,37 666,56 OCC 73,1 % 73,3 % 72,2 % 7, % 71,2 % 71,6 % 72,7 % 72, % 73,8 % 69,3 % Kilde: SBB

15 Rom T R O N D H E I M TRONDHEIM - AUGUST (26-215) TRONDHEIM - AUGUST (26-215) Hotellmarkedet i Trondheim har også merket kapasitetsøkning og har slitt med synkende resultater i årets første måneder. I august er det fremgang for hotellene. Solgte rom og losjiinntektene gikk opp med henholdsvis 13.9 og 17.2 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hittil i år er det fortsatt noe nedgang i nøkkeltallene. Dette skyldes vel kapasitetsøkningen som byen har hatt Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) (3 ) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - AUGUST (26-215) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,12 888,1 886,21 89,47 831,46 92,36 881,13 97,7 REVPAR ,6 613,72 667,24 677,5 65,1 66,73 69,51 637,8 OCC ,6 % 69,1 % 75,3 % 76, % 72,8 % 71,8 % 69,2 % 7,2 % Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,14 813,69 83,37 821,35 87,13 815,64 84,99 789,29 REVPAR ,37 51,47 53,71 54,34 54,85 485,77 499,43 46,29 OCC , % 61,6 % 62,7 % 65,8 % 62,5 % 59,6 % 62, % 58,3 % Kilde: SBB

16 Rom B O D Ø BODØ - AUGUST (26-215) BODØ - AUGUST (26-215) Hotellene i Bodø har mer enn 18 % kapasitetsøkning i forhold til august 215. Likevel ble det en god måned i august og man opplever all time high for oppnådde priser og for REVPAR % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Tallene for hittil i år viser også at oppnådde priser og REVPAR er all time high. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - AUGUST (26-215) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 64,38 76,5 737,14 76,52 761,96 79,58 775,61 732,35 796,87 REVPAR - 451,47 454,7 485,78 459,94 547,9 516,58 537,5 477,47 533,7 OCC, % 7,5 % 64,4 % 65,9 % 65,1 % 71,8 % 72,8 % 69,3 % 65,2 % 66,9 % Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 72,51 745,51 795,96 796,71 791,52 829,48 841,88 834,85 869,37 REVPAR - 49,27 483,84 58,78 52,87 535,35 557,29 553,58 552,3 56,4 OCC, % 69,8 % 64,9 % 63,9 % 63,1 % 67,6 % 67,2 % 65,8 % 66,1 % 64,4 % Kilde: SBB

17 Rom T R O M S Ø TROMSØ - AUGUST (26-215) TROMSØ - AUGUST (26-215) August ble en forferdelig måned for hotellene i Tromsø. Det er stor nedgang i alle nøkkeltall og REVPAR er ned med hele 43.4 %. Det er nok mange årsaker til denne nedgangen, men vi tror at åpningen av det nye sykehushotellet og sjakk OL i 214 er noen av forklaringene på nedgangen , 4, 3, 2, 1, % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Så langt i år er REVPAR ned med nesen 14 %. Det er et betydelig fall. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 72% 7% 68% 66% 64% 62% 6% 58% 56% 54% Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TROMSØ - AUGUST (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 737,23 74,54 716,7 728,6 744,67 791,99 767,22 89,73 751,45 REVPAR - 543,94 518,58 495,28 438,44 526,67 536,42 491,49 659,22 373,2 OCC - 73,8 % 7, % 69,1 % 6,2 % 7,7 % 67,7 % 64,1 % 74, % 49,6 % Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 762,99 81,97 778,77 823,13 824,1 849,52 858,57 872,59 832,83 REVPAR 551,41 558,55 51,4 513,83 547,47 587,75 586,1 588,69 57,29 OCC, % 72,3 % 69,6 % 65,5 % 62,4 % 66,4 % 69,2 % 68,3 % 67,5 % 6,9 % Kilde: SBB

18 S O M M E R E N Først litt om fylkenes sommerresultater Det ble en god sommersesong for store deler av det norske hotellmarkedet. I denne anledning har vi tatt for oss tallene for juni, juli og august. Her finner vi en del interessante utviklingstrekk som vi vil dele med leserne av denne rapporten. Losjiomsetningen gikk opp med nesten NOK 4 millioner i de nevnte 3 månedene. Dette tilsvarer en oppgang på 1.7%. Oslo som fikk et belegg på nesten 8 % i sommermånedene. Hotellene i Hordaland oppnådde nesten 78 %. Det var kun to fylker som hadde negativ utvikling i beleggsprosenten. Det var hotellene i Rogaland med en nedgang på 1,2 %, omsetningen i Rogaland falt med 9.7 %. Hotellene i Troms fikk en nedgang på 3.4 %. Vi husker at sommeren 214 hadde Tromsø sjakk OL og en større arrangementsdel av Artic Race of Norway ble lagt til Troms. I år var en del av arrangementet i Norland. Hotellene i Oppland fikk en fin utvikling i sommer. Riktig nok, i utgangspunktet var belegget svakt i 214. Oppgangen i 215 var fra 46.2 til 56.3 %. Det er en oppgang på mer enn 16 %. Hotellene i Oppland fikk et betydelig bedre belegg enn sine «konkurrenter» i Hedmark. Hotellene i Oslo fikk en prisoppgang sommer på hele 12.6 %. Det var betydelig bedre enn de andre fylkene. Hotellene i Vest Agder lå på 2. plass og fikk en oppgang på 5.2 %. Samlet fikk landet et oppgang i prisene på 2.4 %. Oppnådde priser for hotellene i Hedmark falt med 1 % og hotellene i Rogaland fikk en nedgang på 7.8 %. Det samlede markedet fikk en oppgang i REVPAR på 8 %. Nok en gang som ofte i 215, var det hotellene i Rogaland som fikk størst nedgang i nøkkeltallene. Her ble nedgangen på 17.2 %. Hotellene i Oslo økte REVPAR med 24.3 %. Hotellene i Oppland økte sitt REVPAR med mer enn 2 % Alle fylker unntatt ett har økning i antall solgte rom i sommer. Det ene er som riktig gjettet nedgang i Rogaland. Størst prosentvise økning finner vi blant hotellene i Oslo 15,6 %, i Hordaland 11.3 % og hotellene i Sogn og Fjordane 1.8%.

19 S O M M E R E N Byene og de store destinasjonene Sommerresultatene for de største byene og destinasjonene viser vi her i rapporten i form av tre tabeller. Ytterligere informasjon om disse tallene og tilsvarende for fylkene finner du i et av vedleggene OCC Endring Endring i % ADR Endring Endring i % REVPAR Endring Endring i % Oslo 71,6 % 79,1 % 7,5 % 1,5 % Oslo 827,62 932, 14,38 12,6 % Oslo 592,79 736,85 144,6 24,3 % Bærum 54,8 % 59,8 % 5, % 9,1 % Bærum 736,42 86,82 7,4 9,6 % Bærum 43,57 482,72 79,15 19,6 % Ullensaker 62,9 % 66,4 % 3,5 % 5,6 % Ullensaker 697,9 711,92 14,2 2, % Ullensaker 438,5 472,69 34,19 7,8 % Kristiansand 72,3 % 77,3 % 5, % 6,9 % Kristiansand 949,91 1 2,68 7,77 7,5 % Kristiansand 686,73 789,29 12,56 14,9 % Stavanger 71,9 % 61,7 % -1,2 % -14,2 % Stavanger 965,82 834,2-131,8-13,6 % Stavanger 694,88 514,88-18, -25,9 % Bergen 85, % 87,4 % 2,4 % 2,8 % Bergen 1 1,7 999,22-1,85-1,1 % Bergen 858,62 873,54 14,92 1,7 % Trondheim 68,7 % 67,1 % -1,6 % -2,3 % Trondheim 794,29 784,92-9,37-1,2 % Trondheim 545,48 526,78-18,7-3,4 % Bodø 73,3 % 72,4 % -,9 % -1,2 % Bodø 766,29 791,8 25,51 3,3 % Bodø 561,44 573,58 12,14 2,2 % Tromsø 65,6 % 59,9 % -5,7 % -8,7 % Tromsø 872,35 788,88-83,47-9,6 % Tromsø 572,19 472,61-99,58-17,4 % Hele landet 61,6 % 64,9 % 3,3 % 5,4 % Hele landet 855,44 875,88 2,44 2,4 % Hele landet 526,85 568,82 41,97 8, %

20 N O R D I C H O T E L C O N S U L T I N G OM NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i Norge høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: DISCLAIMER Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 4. oktober 215 Olaf Vangstein Partner Denmark Denmark Norway Sweden Nørre Voldgade 16 st th 1358 Copenhagen K Denmark Fredens Torv 1b 8 Århus C Denmark Skoleveien 2 N-14 Ski Norway Engelbrektsgatan Stockholm Sweden

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 24. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i desember 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i desember 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016 Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 10. oktober 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i september 2016.... 3. Hotellrombelegg i september 2016... 4. Hotellrompriser i september

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016 Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer Oslo, 17. november 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i oktober 2016.... 3. Hotellrombelegg i oktober 2016..... 4. Hotellrompriser i oktober 2016.

Detaljer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer Hotellstatistikk mars og 1.kv. 2016 Norske storbyer Spesial mars måned: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er «korrigert» for påske. Oslo, 11. april 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016 Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer Oslo, 2. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i første halvår 2016... 3. Hotellrombelegg i første halvår 2016 4. Hotellrompriser i første

Detaljer

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer April-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 16. mai 2017 Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

Sammenligning/måling av hotelldata

Sammenligning/måling av hotelldata Sammenligning/måling av hotelldata 6. oktober 2016 Peter Wiederstrøm 1 HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hoteller med abonnement I Norge har vi med hoteller med til sammen rundt 50.000 rom. For et

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Streik spesial: Perioden 24. april 20. mai 2016 Et utvalg hotellbyer Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Utvikling i antall solgte hotellrom..

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016 Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer Oslo, 16. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i juli 2016... 3. Hotellrombelegg i juli 2016.. 4. Hotellrompriser i juli 2016... 5. Hittil i

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 18. mars 2016

Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 18. mars 2016 Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner Oslo, 18. mars 2016 1 INNHOLD Hotellstatistikk norske storbyer/-destinasjoner feb. 2016 1. Innledning... 2. Topp og bunn i februar og hittil

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Hotellstatistikk. Sykkel-VM, Bergen 2017

Hotellstatistikk. Sykkel-VM, Bergen 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk Sept. Sykkel-VM, Bergen 2017 Oslo 29. september 2017 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3 2. Utvikling i antall solgte hotellrom i Bergen 15.-24. september....

Detaljer

Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper

Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper Hotel Trends fra Benchmarking Alliance Oslo 10. november 2017 Peter Wiederstrøm 1 INNLEDNING Hotel Trends fra Benchmarking Alliance (BA) er primært et benchmarking-verktøy

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer. Mai-tall Februar og hittil iår. Oslo 19. juni EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

Hotellstatistikk norske storbyer. Mai-tall Februar og hittil iår. Oslo 19. juni EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Mai-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 19. juni 2017 Summary Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer