NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski

2 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juli 2013 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Det ble en betydelig forsinkelse denne gangen. Dette skyldes at SSB oppdaget noen feil i datagrunnlaget i det øyeblikket som man friga tallene. Dermed ble tallene trukket tilbake og det ble nesten to ukers forsinkelse. Slikt er beklagelig, men det er ikke noe vi er herre over. Vi har to vedlegg til rapporten, her finner du tabeller og grafer som viser nøkkeltallene for alle fylkene, samt tilsvarende tall for de største hotelldestinasjonene i landet. Her i rapporten tar vi kun med et lite utvalg av grafene og tabellene. SSB har i år lagt om datagrunnlaget. Det er tatt inn flere bedrifter i hotellgruppen. Mange av disse hotellene er små distriktshoteller og vil da ikke gi noe særlig utslag på statistikkene for de store destinasjonene som vi omtaler i rapporten. På fylkesplan er det visse «rare» endringer. Blant annet er det nå 12 flere hoteller i Nordland sammenlignet med Antall rom har kun økt med 115 rom. Highlights i denne rapport Losjiomsetningen så langt i år har passert 7 milliarder. Dette er all time high. Hittil i år har Rogaland nesten 100 % høyere REVPAR enn Oppland. Vestfold er fylket med størst økning i belegg og oppnådde priser i juli. Fortsatt markert nedgang for hotellene i innlandsfylkene. Dette til tross for at hotellene i Hedmark hadde en god vintersesong. Det er fire fylker som oppnår høyere priser pr. solgte rom enn hotellene i Oslo. «Krigen» mellom de store kjedene og Expedia/Hotels.com har medført økning i oppnådde netto priser for hotellene. Så langt i år ligger oppnådde priser mer enn 13 % under hva man oppnådde i 2008 Så langt i år er 2013 rekord år for hotellene i Bergen. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Hele landet I den senere omtalen av de forskjellige destinasjonene får du kun grafer som viser tallene hittil i år. Dersom du ønsker å se tilsvarende for juni må du gå inn i et av vedleggene. Når det gjelder hele landet så viser vi alle tabellene og grafene. Dette er Hele landet juli Hele landet hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR ,90 775,75 777,51 762,24 764,63 781,54 774,18 ADR 737,4 796,6 861,5 867,6 855,5 859,21 867,39 877,76 REVPAR ,34 474,64 448,03 436,09 451,90 456,46 438,17 REVPAR 395,79 446,42 477,65 439,07 427,65 449,24 450,15 452,75 OCC 62,0 % 63,4 % 61,2 % 57,6 % 57,2 % 59,1 % 58,4 % 56,6 % OCC 53,7 % 56,0 % 55,4 % 50,6 % 5 52,3 % 51,9 % 51,6 % Losjiomsetningen så langt i år har passert 7 milliarder kroner. Dette er all time high. Det ble en nedgang i antall solgte rom på 1,2 % i juli i år i forhold til juli Netto losjiomsetning gikk ned med ca. 2,1 %. Dermed falt oppnådde priser med 0,9 %. REVPAR falt med 4 % og beleggsprosenten falt fra 58,4 % til 56,6 %. Så langt i år er det oppgang for de fleste nøkkeltall. Solgte rom opp 1.3 %, losjiinntekter opp 2.6 %, oppnådde netto priser pr. solgte rom 1,2 % og REVPAR opp med 0,6 %. Beleggsprosenten falt fra 51,9 % til 51,6 %. Kapasitetsøkningen er 2 %. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 2

3 442,11 440,56 425,47 420,94 416,49 412,99 407,72 Markedsrapport Juli hele landet Hele landet hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Hele landet nøkkeltall juli Hele landet nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 1 000,0 58,0 % ,0 % 800,0 56,0 % ,0 % 56,0 % 600,0 400,0 54,0 % 52,0 % ,0 % 200,0 48,0 % 0 52,0 % 0,0 46,0 % Fylkene Først viser vi en graf som viser hvordan REVPAR er i de forskjellige fylkene og målestokken er hittil i år: 700,00 Oppnådd REVPAR hittil i år 572,38 569,97 566,40 518,70 500,00 452,56 391,78 383,97 377,97 369,22 364,99 344,53 300,00 307,23 288,74 100,00 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 3

4 435,49 416,11 413,07 412,79 408,11 398,35 394,28 Markedsrapport Så langt i år er det Rogaland, Hordaland og Oslo som ligger øverst, men Hedmark, Telemark og Oppland ligger nederst. Dersom vi ser på juli isolert, finner vi andre rangeringer. Fylkenens REVPAR juli ,00 674,94 641,75 607,48 599,27 564,20 500,00 514,07 507,20 479,52 463,70 450,56 374,89 300,00 264,71 215,54 100,00 Turistområdene Aust Agder, Hordaland og Vest Agder ligger øverst, mens Akershus har ligger langt ned på listen over oppnådd REVPAR i juli. Dette forklares vel best ved å fastslå at de største hotellene i Akershus «lever» av forretningstrafikk og kurs/konferansegjester. I tidligere rapporter har du fått tabeller som viser nøkkeltallene for de 5 beste og de 5 svakeste fylkene. I denne rapporten får du tilsvarende informasjon, men nå i grafs form: Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 4

5 1 5,0 % 5,0 % 8,1 % 5 fylker med størst og svakest utvikling i % av solgte rom i juli 2013 kontra juli ,8 % 4,2 % 3,8 % 0,4 % Akershus Rogaland Oslo Vest Agder Sogn og Fjordane Aust Agder Sør Trøndelag Buskerud Troms Finnmark Telemark Vi har tidligere påpekt at juli ble en svak måned for hotellene i Akershus når vi så på REVPAR. Dette til tross, juli ble en god måned for hotellene i samme fylke når vi bruker antall solgte rom i juli 2012 som sammenligningsgrunnlag. 1 15,0 % 13,5 % 10,7 % 1 8,7 % 8,7 % 8,2 % I 2012 så vi gode tall for hotellene i Aust Agder. Tallene for solgte rom så langt i år og for juli viser derimot en annen utvikling. 15,0 % 5 fylker på topp og bunn antall solgte rom hittil i år størst endring i % 11,0 % 1 7,6 % 5,5 % 5,0 % 3,7 % 2,7 % Rogaland Hedmark Akershus Oslo Vest Agder Aust Agder Buskerud Møre og Romsdal Telemark Oppland 5,0 % 3,7 % 6,7 % 6,2 % 6,0 % 1 9,3 % 15,0 % 13,3 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 5

6 1 5,0 % 5,0 % 5 fylker på topp og bunn utvikling i losjiomsetning juli 2013 kontra juli ,0 % 7,6 % 6,5 % 5,6 % 3,3 % Vestfold Akershus Oslo Hedmark Vest Agder Telemark Sør Trøndelag Buskerud Aust Agder Oppland Vestfold hadde en fin utvikling i juni, og den fortsetter i juli også. 8 % økning i losjiomsetningen er bra. Nabofylket Telemark har det langt verre her faller omsetningen med hele 16 %, 1 11,7 % 15,0 % 16,0 % 15,8 % 14,8 % 13,8 % 2 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % 12,1 % 5 fylker med størst og 5 fylker med svakest utvikling losjiomsetning hittil i år pr ,5 % 8,1 % 6,7 % Hedmark Rogaland Akershus Sogn og Fjordane 5,8 % Oslo Aust Agder Buskerud Oppland Møre og Romsdal 10,9 % 9,1 % 8,4 % Telemark 5,5 % Våre rapporter tidligere i 2013 har påpekt at hotellene i Hedmark har gjort det bra i vinter. Dermed ligger fylkets hoteller godt an så langt i år. Men det er ikke god utvikling for hotellene i innlandsfylkene. Så langt i år har hotellene i Telemark, Oppland og Buskerud en nedgang på 25,5 %. 2 16,5 % Hedmarks oppgang er 12,1 %. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 6

7 ,7 % 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest beleggsprosent i juli 63,9 % 62,5 % 62,5 % 46,1 % 46,3 % 32,3 % 47,2 % 48,9 % Det er vel ikke overraskende å se at hotellene i Hordaland (Bergen og The Fjords) samt hotellene i Vest Agder (Dyreparken) gjør det bra når det gjelder beleggsprosent % belegg i Hedmark er ikke særlig bra. Hordaland Sogn og Fjordane Vest Agder Oslo Nordland Hedmark Nord Trøndelag Buskerud Akershus Sør Trøndelag 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest beleggsprosent hittil i år pr ,6 % 61,3 % 59,3 % 59,3 % 51,9 % ,7 % ,9 % 43,0 % Oslo Troms Rogaland Hordaland Akershus Oppland Hedmark Telemark Aust Agder Nord Trøndelag Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 7

8 15,0 % 13,4 % 5 fylker med best og 5 fylker med svakest %vis utvikling i oppnådde priser juli 1 8,1 % 7,6 % 5,0 % 2,3 % 0,5 % Vestfold Hedmark Troms Oslo Hordaland Telemark Sør Trøndelag Buskerud Oppland Rogaland 5,0 % 5,7 % 5,3 % 5,2 % 5,1 % 1 8,6 % Hotellene i Vestfold har jo som vi viser tidligere en god økning i belegget. Resultatet blir enda bedre når vi ser at økningen i oppnådde priser øker med mer enn 13 % i juli. 8,0 % 5 fylker med best og 5 fylker med svakest % vis utvikling i oppnådde priser hittil i år 6,5 % 6,0 % 5,2 % 4,0 % 4,1 % 3,3 % 2,4 % 2,0 % Vestfold Sogn og Fjordane Hedmark Hordaland Akershus Aust Agder Oppland Sør Trøndelag Møre og Romsdal Buskerud 2,0 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 4,0 % 3,7 % 3,3 % 6,0 % Vestfold er også vinneren så langt i år i økte priser Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 8

9 1 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest oppnådde priser i juli 1 000,00 981,92 975,97 913,89 899,39 880,42 679,02 686,11 690,10 702,60 603,39 Vest Agder Aust Agder Hordaland Vestfold Sogn og Fjordane Akershus Oslo Telemark Buskerud Sør Trøndelag Legg merke til at hotellene i Oslo ligger nest nederst i oppnådd pris pr. solgte rom. 1 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest oppnådde priser hittil i år 1 000,00 965,23 961,16 957,89 895,45 890,57 765,90 768,07 807,91 816,64 834,73 Rogaland Hordaland Aust Agder Vestfold Oslo Oppland Telemark Østfold Sør Trøndelag Møre og Romsdal Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 9

10 700,00 5 fylker på topp og 5 fylker på bunn REVPAR juli 641,75 607,48 514,07 500,00 479,52 463,70 435,49 374,89 394,28 300,00 264,71 215,54 100,00 Hordaland Vest Agder Møre og Romsdal Vestfold Oppland Hedmark Akershus Buskerud Nord Trøndelag Telemark 700,00 5 fylker på topp og 5 fylker på bund REVPAR hittil i år 572,38 500,00 440,56 425,47 416,49 412,99 344,53 364,99 383,97 391,78 300,00 307,23 100,00 Rogaland Vestfold Nordland Sør Trøndelag Finnmark Telemark Hedmark Nord Trøndelag Møre og Romsdal Aust Agder Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 10

11 De store byene / hotelldestinasjonene Før vi går inn på hver enkelt av de store destinasjonene har vi satt opp en rangering som viser hvordan disse byene gjør det mot hverandre: Rangering Den første tabellen viser tallene for juni, og endringer fra juli 2012 til 2013 Rangeringer juli 2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Kristiansand 1 002,56 Bergen 84,7 % Kristiansand 775,72 Tromsø 8,0 % Ullensaker 7,4 % Ullensaker 6,8 % Bergen 914,31 Kristiansand 77,4 % Bergen 774,18 Oslo 2,3 % Bergen 1,7 % Oslo 3,2 % Stavanger 756,81 Stavanger 63,0 % Stavanger 477,14 Bærum 1,5 % Oslo 0,9 % Bergen 0,9 % Tromsø 706,81 Oslo 62,5 % Oslo 424,30 Ullensaker 0,5 % Stavanger 0,2 % Bærum 3,3 % Oslo 679,02 Ullensaker 59,6 % Tromsø 412,74 Bergen 0,8 % Kristiansand 2,7 % Tromsø 4,3 % Trondheim 629,68 Tromsø 58,4 % Ullensaker 363,87 Kristiansand 2,7 % Bærum 4,7 % Kristiansand 5,3 % Ullensaker 610,28 Trondheim 52,0 % Trondheim 327,29 Stavanger 6,4 % Tromsø 11,4 % Stavanger 6,7 % Bærum 558,05 Bærum 37,7 % Bærum 210,25 Trondheim 1 Trondheim 12,4 % Trondheim 21,2 % Det er sjelden å se at Kristiansand ligger øverst på noen av disse oversiktene. Det er Dyreparkens popularitet som bringer hotellene i Kristiansand høyt opp på listen over oppnådde priser. Vi må i denne sammenheng huske på at i juli er de fleste rommene i Kristiansand belagt med tre eller fire personer. Dette gir utslag på oppnådd pris. Tallene så langt i år er som følger: Rangeringer hittil i år pr ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 037,27 Bergen 69,2 % Bergen 679,17 Bærum 5,7 % Stavanger 5,7 % Bærum 8,0 % Bergen 981,19 Tromsø 68,9 % Stavanger 676,39 Bergen 4,8 % Bærum 2,1 % Stavanger 7,7 % Bærum 903,82 Stavanger 65,2 % Tromsø 600,15 Ullensaker 2,0 % Kristiansand 1,7 % Bergen 3,0 % Oslo 890,57 Oslo 63,6 % Oslo 566,43 Oslo 2,0 % Tromsø 0,7 % Kristiansand 1,6 % Tromsø 871,27 Kristiansand 58,7 % Kristiansand 496,24 Stavanger 2,0 % Ullensaker 1,2 % Tromsø 0,8 % Kristiansand 845,91 Trondheim 57,7 % Trondheim 459,66 Tromsø 1,6 % Oslo 1,3 % Ullensaker 0,8 % Ullensaker 806,97 Ullensaker 55,1 % Bærum 453,15 Kristiansand 0,2 % Bergen 1,7 % Oslo 0,6 % Trondheim 796,22 Bærum 50,1 % Ullensaker 444,37 Trondheim 0,8 % Trondheim 5,2 % Trondheim 5,9 % Vi kommer til å nevne det senere, men legg merke til her at hotellene i Trondheim sliter. Kapasitetsøkningen er ikke absorbert av økt belegg så langt. Oslo Nedenfor ser du at kapasitetsøkningen i Oslo er på mer enn 5 % i forhold til juli 2012 (økning i disponible rom). Solgte rom har økt med 3.7 %. Da blir det nedgang i beleggsprosent. Til tross for dette Oslohotellene har aldri solgt så mange rom i løpet av årets første 7 måneder som man har gjort i Oslo hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 772,50 865,60 949,82 917,71 903,55 896,01 873,23 890,57 REVPAR 546,10 633,06 679,84 601,61 583,30 610,32 562,90 566,43 OCC 70,7 % 73,1 % 71,6 % 65,6 % 64,6 % 68,1 % 64,5 % 63,6 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 11

12 Det er en viss oppgang i prisene i juli og også når vi ser på hele året. Noe av dette skyldes den pågående krig mellom Expedia/Hotels.com og de store kjedene. Krigen har ikke ført til redusert belegg, men endring i salgskanalene. Husk at Expedia/Hotels.com tar opp til 25 % provisjon. Dette reduserer prisene siden prisene i statistikkene er netto priser etter fratrekk av moms, frokostandel og provisjoner. Oslo nøkkeltall juli Oslo nøkkeltall hittil i år pr ,00 500,00 300,00 100,00 74,0 % 72,0 % 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % 1 000,00 74,0 % 72,0 % 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % Ullensaker med Gardermoen Ullensaker hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 837,58 845,94 928,69 894,59 844,09 827,37 791,24 806,97 REVPAR 624,81 581,29 566,48 503,25 452,51 420,05 440,82 444,37 OCC 74,6 % 68,7 % 61,0 % 56,3 % 53,6 % 50,8 % 55,7 % 55,1 % Nøkkeltall Ullensaker juli Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr , ,00 500,00 300, , Etter mange år med oppgang ser vi at det er nedgang i antall solgte rom og losjiomsetningen for hotellene ved flyplassen. Vi tror at de nye hotellene på Fornebu har tatt noe kurs/konferansetrafikk fra hotellene på Gardermoen. Prisene stiger og det gjør også REVPAR. Økningen så langt er henholdsvis 2 og 0,8 %. Det er positivt i et marked med fallende belegg. Men legg merke til at oppnådde priser pr er 122 kroner høyere enn hva man har oppnådd så langt i år. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 12

13 REVPAR har falt med 23.5 % siden REVPAR for hotellene i Ullensaker ligger under landsgjennomsnittet. Bærum og Fornebu Bærum hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 686,60 818,57 914,34 949,24 893,36 934,36 854,85 903,82 REVPAR 379,90 502,35 522,40 466,56 488,56 489,19 419,69 453,15 OCC 55,3 % 61,4 % 57,1 % 49,2 % 54,7 % 52,4 % 49,1 % 50,1 % Bærum nøkkeltall juli Bærum nøkkeltall hittil i år pr , ,00 500, , , Hittil i år har antall disponible rom økt med 40,3 %. Antall solgte rom har økt med 43.3 %. Med andre ord markedet har absorbert kapasitetsøkningen. Det er mer enn 50 % økning i losjiinntektene og REVPAR er opp med 8 % så langt i år. Vår påstand om at hotellene på Gardermoen har mistet trafikk til Fornebu er vel ikke særlig usannsynlig. Kristiansand Dyreparken i Kristiansand har i mange år gitt hotellene i byen et meget godt belegg i juli. Belegget har vært oppe i nesten 90 %. I tillegg til dette har man klart å ta ut meget gode priser. Mange rom i Kristiansand kan belegges med 4 personer og dette gir gode priser, særlig når man tar godt betalt for ekstrasenger. Oppnådde priser i juli ligger nesten 50 % over oppnådde priser i Oslo. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 13

14 Kristiansand hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 787,53 799,95 813,91 842,07 833,29 856,23 847,38 REVPAR 480,92 497,06 561,91 508,83 470,12 477,67 488,62 OCC 61,1 % 62,1 % 69,0 % 60,4 % 56,4 % 55,8 % 57,7 % Kristiansand nøkkeltall juli Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr ,00 88,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 8 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 68,0 % 900,00 700,00 500,00 300,00 100, Juli i 2012 var en god måned for hotellene i Kristiansand. I år er det en viss nedgang. Både beleggsprosent, priser og REVPAR falle noe. Likevel, hotellene i Kristiansand gjør det godt i juli. Stavanger Stavanger er ingen stor turistdestinasjon, ei heller de nærliggende kommuner. Det kan du se i vedlegget, der har vi lagt inn tabeller og grafer som viser tallene for regionen som består av Stavanger, Sandnes og Sola. Prisene i Stavanger falt fra 1 056, i juni til 756, i juli. Når vi får tallene for august vil vi nok se at man går kraftig opp. Stavangerregion hittil i år pr Juli Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 751,10 863, , , , , , ,69 REVPAR 500,65 587,00 687,75 621,30 629,25 668,63 629,44 643,78 OCC 66,7 % 68,0 % 67,9 % 61,8 % 62,5 % 65,9 % 62,1 % 63,1 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 14

15 Stavanger nøkkeltall juli Stavanger nøkkeltall hittil i år pr ,00 700,00 500,00 300,00 100,00 74,0 % 72,0 % 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % 54,0 % ,00 72,0 % 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % Det er all time high i oppnådde priser så langt i år. Bergen Bergen hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 738,40 804,14 893,55 907,24 894,53 902,69 936,53 981,19 REVPAR 515,26 566,07 622,55 618,04 611,88 624,60 659,36 679,17 OCC 69,8 % 70,4 % 69,7 % 68,1 % 68,4 % 69,2 % 70,4 % 69,2 % Legg merke til i tabellen over. Alle nøkkeltallene så langt i år unntatt beleggsprosenten viser all time high for hotellene i Bergen. Det er ikke det minste rart at det er mange planer for ny etablering av hoteller i Bergen. Bergen nøkkeltall juli Bergen nøkkeltall hittil i år pr ,00 92,0 % 9 88,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % ,00 71,0 % 70,5 % 69,5 % 69,0 % 68,5 % 68,0 % 67,5 % 67,0 % 78,0 % 66,5 % Trondheim Tidligere i rapporten har vi påpekt at nyetableringene i Trondheim har medført en viss nedgang i nøkkeltallene, nedenfor ser tallene som viser dette. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 15

16 Trondheim hittil i år pr Hoteller (antall) N Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) A ADR 863,07 800,82 787,80 808,52 802,36 796,22 REVPAR 579,25 484,47 478,88 518,92 488,42 459,66 OCC 67,1 % 60,5 % 60,8 % 64,2 % 60,9 % 57,7 % Det er spesielt juli som var svak for hotellene i Trondheim. Dette ser du av grafene på neste side: Trondheim nøkkeltall juli Trondheim nøkkeltall hittil i år pr ,0 68,0 % N A ,0 600,0 400,0 200,0 N A 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % 54,0 % 0 0,0 52,0 % Husk også på at Arthur Buchard bygger et nytt hotell ved Lerkendal. Her kommer det 400 nye rom. Da vil byen få mer enn 67 % flere rom enn man hadde i 2008 Tromsø Tromsø hittil i år pr Hoteller (antall) N Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) A ADR 766,99 810,98 788,45 838,36 836,72 857,66 871,27 REVPAR 552,54 564,37 512,21 526,63 550,57 595,19 600,15 OCC 72,0 % 69,6 % 65,0 % 62,8 % 65,8 % 69,4 % 68,9 % Hotellene i Tromsø hadde en fantastisk start på året. Nordlysturismen slo virkelig godt an. Noe svakere har det vært etter at Nordlyset forsvant og midnattssolen gjorde sitt inntok. Dermed ser vi at solgte rom og losjiinntektene har falt så langt i år. På den annen side må vi også legge merke til, med stor oppmerksomhet, at prisene øker og REVPAR øker så langt i år. Det er all time high for disse nøkkeltallene. Du vil se av grafene nedenfor at juli ble noe en svak for hotellene i Tromsø. Det var spesielt belegget som gikk ned. Antall solgte rom i juli var 11.4 % lavere enn juli Prisene har riktig nok gått opp med 8 %. Se selv: Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 16

17 Tromsø nøkkeltall juli Tromsø nøkkeltall hittil i år pr N A ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 N A 74,0 % 72,0 % 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % Det er mange nye prosjekter på beddingen i Tromsø. Dette kommer til å få effekt for de eksisterende hotellene. Her er noen av prosjektene: Clarion Hotel The Edge, Tromsø åpner 1. mai 2014 og blir da det største hotellet i byen. Samlet areal blir m 2. Hotellet får 293 rom, 11 møterom og en rekke andre fasiliteter. Konferansesenteret vil ha en kapasitet på personer. Eier er Pellerin og Aspelin Ramm Eiendom AS. Comfort Xpress Tromsø, bygges av Meierikvartalet AS. Dette selskapet eies av Realinvest. Hotellet får 160 kompakte rom. Ellers blir det i følge Choice en unik lobbycafe og døgnåpent treningssenter i hotellet. Med andre ord det blir et hotell med begrensede tilbud og fellesarealer. Hotellet åpner etter all sannsynlighet i begynnelsen av Arthur Buchard har lenge signalisert planer om et storhotell i strandkanten syd i byen nærmere bestemt mellom Mack og Framsenteret. Nå ser det ut som det har blitt enighet med naboer og kommunen om hotellets plassering. Dermed har Buchard gått ut med informasjon om at hotellet skal bygges. Oppstart blir etter alle solemerker i 2014, og hotellet kan da bli ferdigstilt i 2016/2017. Dette blir byens største hotell. Antall m 2 kommer til å bli i nærheten av Hotellet får opp mot 400 rom, diverse møterom etc. Pr. dato er det ikke kommet informasjon om hvem som blir leietaker. Det skulle ikke overraske oss om valget faller på Scandic. Rica Ishavshotellet planlegger en utvidelse med 50 nye rom. Det vil i så fall bli bygd på en ny etasje. Hotellets andre funksjoner og fellesarealer som spisesal og lignende er av en slik størrelse at det passer godt med en utvidelse av hotellet. Det er ikke kjent når utvidelsen eventuelt blir ferdigstilt. Universitetssykehuset Nord skal bygge et nytt pasienthotell. Hotellet vil få 206 rom og blir i realiteten en delvis konkurrent til de andre hotellene i byen. I dag leier nemlig UNN fast 80 rom pr. dag på de tradisjonelle hotellene i byen. Dette utgjør nesten rom døgn pr. år, hvilket vil si ca. 7.5 % av belegget i Ut over dette vil det nye hotellet tilby pårørende overnattingsmuligheter. I dag må pårørende velge tradisjonelle hoteller. Når foranstående prosjekter blir ferdigstilt vil byen få ca hotellrom. Det blir en økning på ca. 73 % i kapasitet. Det er klart at dette vil påvirke det fremtidige belegg i den eksisterende hotellmasse. Småplukk Det er 41 bykommuner i landet som har tre hoteller eller flere. Dermed frigis statistikktallene for disse byene. Dette gir oss anledning til å «leke» litt med småplukk som viser noen situasjoner. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 17

18 Samtlige bykommuner hadde nedgang i oppnådde priser pr. solgte rom pr kontra samme periode i Størst nedgang var det i Kragerø som gikk ned med 18.9 %. Minst nedgang hadde Grimstad med 11.8 %. Oppnådd snittpris så langt i år viser at Grimstad er byen som oppnår høyest pris. Den ligger på 1060,. Kragerø ligger nederst på liste og har så langt i år ikke fått mer enn kr. 548, pr. solgte rom. Horten fikk en god juli måned når vi ser på oppnådd pris i juli. Den gikk opp fra kr 496, til kr. 721,. Det er hele 45,6 %. Fullt så bra var det ikke på Stord hvor prisene har falt med 33.6 %. Hittil i år har REVPAR i Kragerø gått opp med 35,3 %. Man kan ofte bli litt blendet av prosenter. Oppgangen i beløp var fra kr 170, til kr 190,. Kragerø er fortsatt byen som oppnår lavest REVPAR. Bergen har så langt i år oppnådd kr. 679,. Vi har tidligere påstått at Stavangerregionen ikke er den aller største turistmagnet. REVPAR i Sandnes for juli 2013 har falt fra kr. 416, til kr. 283, det er 31,7 %. Så langt i år har antall solgte rom i Arendal falt med 31 %. I Odda har den økt med 46,3 % Antall solgte rom i juli 2013 kontra juli 2012 falt med 28,9 % i Alta. Stord økte med 79,1 %. Kragerø er byen med lavest beleggsprosent så langt i år. Den ligger på 31,6 %. Beleggsprosenten i Arendal så langt i år har falt fra 61,8 til 45,4 %. Høyest beleggsprosent i juli hadde Bergen med 84,7 %. Lavest hadde Drammen med 35,6 og Stord med 31,1 %. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 2004, og utvidet med kontor i høsten Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhets analyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 19. september 2013 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 18

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 24. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i desember 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i desember 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer