NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1

2 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Rapporten viser også tallene for første halvår av 215. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenterer tall fra de største byene og destinasjonene. Tallene som kommer fra SSB er de eneste tallene som kan gi oss et komplett bilde av nøkkeltallene for norske hoteller. Alle må sende inn tallene til SSB. Deltakelse i andre benchmarkinganalyser er av abonnement og frivillighet og vil med dette ikke bli dekket av data fra hele bransjen Juni ble en god måned når vi ser på det samlede markedet. Losjiomsetningen for norske hoteller steg med 12.7 % i forhold til juni 214. Så langt i år ligger omsetningen nesten 6 % over tilsvarende tall for 214. Oppnådde priser gikk opp med 4.7 % i juni og REVPAR er opp med hele 9.7 %. H I G H L I G H T S I D E N N E R A P P O R T E N Juni ble en flott måned for norske hoteller. Alle nøkkeltall viser at det ble all time i juni for det norske hotellmarkedet. Det ble en knall måned i juni for hotellene i Oslo Hotellene i Oslo solgte 36 7 flere romdøgn i juni 215 sammenlignet med juni 214. Det tilsvarer mer enn 1 2 ekstra romdøgn pr. natt Det er også god utvikling for hotellene i Bærum og ved Gardermoen. Etter måneder med stygge tall for hotellene i Kristiansand, ble juni tallene litt bedre. Det er ikke «lys i tunellen» for hotellene i Stavangerregionen. I Stavanger er REVPAR ned med nesten 3 %. Hotellene i Bergen har merket økt kapasitet. Til tross for dette ble det visse positive trekk for byens hoteller i juni.. Nedgangen har ikke stoppet opp for hotellene i Trondheim. Hotellene i Bodø gjør det bra og kan vise til gode tall så langt i 215. Hotellene i Tromsø sliter med betydelig prisnedgang. Tallene varierer jo fra fylke til fylke og fra destinasjon til destinasjon. I rapporten vil du se en rekke gode utviklingstrekk, men også noen særs stygge tall for enkelte av destinasjonene.

3 N O R G E H E L E L A N D E T Vi begynner med en samlet oversikt over utviklingen for landet sett under ett. Tallenes tale er meget tydelig. Det samlede markedet har aldri opplevd bedre junimåned enn hva man fikk i 215. Det er god oppgang i alle nøkkeltallssegmenter og nå opplever vi at juni ble bedre enn hva man fikk i 28 og 29 som til nå har vært toppårene for norske hoteller HELE LANDET - JUNI (26-215) HELE LANDET - JUNI (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Det er også positiv utvikling når vi ser på tallene for første halvår. Alle nøkkeltallene viser fremgang. Omsetningen øker mest, og den er opp med 5.6 %. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - JUNI (26-215) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 735,85 86,69 862,37 881,58 887,89 858,59 874,76 98,88 897,67 939,67 REVPAR 461,57 54,6 565,3 542,6 56,55 52,31 55,58 572,84 572,72 628,25 OCC 62,7 % 66,9 % 65,6 % 61,5 % 63,1 % 6,6 % 62,9 % 63, % 63,8 % 66,9 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 75,58 811,82 879,57 887,4 876,8 879,88 885,57 899,2 895,11 99,81 REVPAR 39,8 443,34 478,22 437,38 426,7 448,74 448,99 455,42 46,53 469,27 OCC 52,1 % 54,6 % 54,4 % 49,3 % 48,6 % 51, % 5,7 % 5,7 % 51,4 % 51,6 %

4 F Y L K E N E Så vil vi gå igjennom en del tall fra fylkene. I vedleggene finner du grafer og tabeller som viser det meste av nøkkeltallene. De er rangert fra størst økning til størst nedgang eller fra høyest oppnådd til dårligst resultat. Her i rapporten viser vi en graf over oppnådde fylkesresultater for oppnådd beleggsprosent, gjennomsnittlige priser og REVPAR. FYLKENE HITTIL I ÅR PR ,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% ADR RevPAR OCC

5 F Y L K E N E I vedleggene vil du se mer oversikt over hvordan tallene er for de forskjellige fylkene. Her kan vi nevne følgende: Det er hotellene i Troms og Oslo som har størst prosentvis økning i antall solgte rom i juni. Oppgangen fra juni 214 er henholdsvis 14 og 13.1 %. Så langt i år er det hotellene i Sogn og Fjordane som har størst økning. I juni hadde hotellene I Hedmark en nedgang i antall solgte rom som tilsvarer 15 %. Det er hotellene i Vest - Agder som har størst nedgang. Hotellene i Oppland fikk en fin oppgang i beleggsprosent, og ble fylket med størst økning i juni. Verre var det for hotellene i Hedmark som ble 3. sist på denne listen. Hotellene i Aust- Agder og Rogaland fikk større nedgang. Så langt i år er det også hotellene i Oppland som har størst økning. Hotellene i Rogaland gjør det dårligst innen dette segmentet. Det er hotellene i Oslo som topper listen når vi ser på oppnådd beleggsprosent. I juni ble den på gode 84 % og så langt i år er belegget på 66.9 %. Lavest beleggsprosent i juni fikk hotellene i Hedmark med 43.9 %. Så langt i år er det hotellene i Aust Agder som har lavest belegg. Prosenten er ikke høyere enn 35.8 %. Oslohotellene fikk en oppgang på 22 % i oppnådde priser. Så langt i år er også hotellene på topp med en oppgang på 7.9 %. Oppnådde priser falt med nesten 15 % for hotellene i Hedmark når vi sammenligner med juni 214. Så langt i år har hotellene i Rogaland en nedgang på 64 % Hotellene i Oslo oppnår best priser pr. solgte rom. Gjennomsnittet i juni var på kr pr. døgn. Så langt i år er oppnådd gjennomsnittlig pris på kr. 972,-. Lavest på denne listen er hotellene i Hedmark med kr 681,- i juni. Hotellene i Oppland med kr. 82,- Pr. solgte rom pr. døgn. Hotellene i Oslo fikk en økning i REVPAR i juni på hele 28.6 % REVPAR falt med 1.4 % for hotellene i Rogaland. I Oppland ble nedgangen på hele 19 %. Prosentvis økningen i REVPAR så langt i år er best for hotellene i Oppland. Den er på 14.9 %. Størst prosentvis nedgang er det for hotellene i Rogaland, som har en nedgang på 18.8 %. I juni ble REVPAR for hotellene i Oslo på hele kr. 936,- Hotellene i Hordaland ble nr. 2 på denne listen og oppnådde kr. 819,- i REVPAR. REVPAR i juni ble på kr. 299,- for hotellene i Hedmark. Opplandshotellene ble nest sist på denne listen og man oppnådde kr. 369,- i REVPAR. Så langt i år er det kun hotellene i Oslo som har høyere REVPAR enn kr. 65,- Hotellene i Oppland har lavest REVPAR så langt i år. Den er på ca. kr. 31,-. Husk at du finner ytterligere informasjon om de forskjellige fylkene i et av vedleggene.

6 R A N G E R I N G A V N Ø K K E L T A L L E N E F O R D E S T Ø R S T E D E S T I N A S J O N E N E På neste side finner du to tabeller som rangerer nøkkeltallene og endringene i nøkkeltallene for de største destinasjonene. Tabellene gis både for juni og for så langt i år pr Det er hotellene i Oslo og Bergen som oppnår best resultater i juni. Oslohotellene får en fantastikk økning i forhold til tidligere år. Senere i rapporten vil du se at juni 215 ble den beste juni måned for hotellene i Oslo. Vi nevner at hotellene i Bergen gjør det bra når vi tar for oss oppnådde nøkkeltall, men på den annen side ser vi at hotellene i Bergen får en betydelig nedgang i nøkkeltallene i forhold til 214 Hotellene i Stavanger får fortsatt stor nedgang i sine nøkkeltall. Gå inn på våre hjemmesider på og få ytterligere informasjon om våre tjenester og hvilke områder som vi kan yte deg bistand. Dette gjelder blant annet innenfor: Etablerings og feasibilityanalyser Verdivurderinger Driftsbistand. Finansieringsrådgivning Interim management Operatørsøk Bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger Vi kommenter hver enkel destinasjon senere i rapporten.

7 D E S T O R E B Y E N E / H O T E L L D E S T I N A S J O N E N E R A N G E R I N G RANGERINGER - JUNI (26-215) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Oslo 1 114,32 Bergen 967,7 Bergen 87,9% Oslo 22,% Oslo 28,5% Bærum 15,7% Bergen 1 1,62 Oslo 935,66 Oslo 84,% Bærum 9,% Bærum 26,1% Kristiansand 12,9% Stavanger 987,82 Bærum 724,6 Bodø 81,3% Ullensaker 7,6% Kristiansand 18,6% Ullensaker 7,7% Bærum 984,7 Bodø 719,48 Ullensaker 77,7% Kristiansand 5,% Ullensaker 15,8% Tromsø 5,4% Kristiansand 95,54 Stavanger 682,16 Kristiansand 73,8% Bodø 2,4% Bodø 2,3% Oslo 5,4% Bodø 884,85 Kristiansand 668,73 Bærum 73,6% Trondheim -2,6% Bergen -1,6% Bergen 2,6% Tromsø 871,29 Tromsø 622,54 Tromsø 71,5% Bergen -4,2% Tromsø -3,6% Bodø -,1% Trondheim 813,79 Ullensaker 611,69 Trondheim 7,3% Stavanger -4,6% Trondheim -7,1% Trondheim -4,5% Ullensaker 786,99 Trondheim 571,75 Stavanger 69,1% Tromsø -8,5% Stavanger -17,1% Stavanger -13,% RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Stavanger 996, Oslo 65,39 Oslo 66,9% Oslo 7,9% Ullensaker 12,2% Ullensaker 5,1% Bærum 974,59 Bergen 69,29 Tromsø 63,2% Ullensaker 6,7% Oslo 9,1% Bærum 1,2% Oslo 972,29 Bodø 575,94 Bergen 63,% Bærum 4,6% Bærum 5,8% Oslo 1,1% Bergen 966,95 Tromsø 544,97 Bodø 62,5% Bodø 3,9% Bodø,7% Bodø -3,% Bodø 92,84 Ullensaker 521,66 Ullensaker 59,9% Kristiansand 2,5% Kristiansand -5,6% Tromsø -7,8% Ullensaker 87,63 Stavanger 517,7 Trondheim 55,8% Trondheim -2,5% Trondheim -1,2% Kristiansand -7,9% Tromsø 861,94 Bærum 59,84 Bærum 52,3% Tromsø -2,9% Tromsø -1,5% Trondheim -7,9% Kristiansand 818,77 Trondheim 444,52 Stavanger 52,% Bergen -3,6% Bergen -12,9% Bergen -9,7% Trondheim 797,3 Kristiansand 49,87 Kristiansand 5,1% Stavanger -8,7% Stavanger -28,1% Stavanger -21,2% /Statistikknett.no

8 O S L O OSLO - JUNI (26-215) OSLO - JUNI (26-215) Juni 215 ble en topp måned for hotellene i Oslo. Alle nøkkeltallene viser all time high. Omsetningen økte med 38 % i juni i forhold til juni 214. Fra juni 26 til juni 215 har omsetningen for byens hoteller steget med mer enn 17 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % REVPAR har i samme periode gått opp med mer enn 4 % til tross for at kapasiteten har gått opp med nesten 5 %. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) OSLO - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - JUNI (26-215) OSLO - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 826,41 96,39 983, , ,81 873,6 896, ,68 913, ,32 REVPAR 676,17 822,52 794,59 89,7 831,46 676,62 672,17 782,91 728,11 935,66 OCC 81,8 % 85,6 % 8,8 % 79,6 % 81,3 % 77,5 % 75, % 77,3 % 79,7 % 84, % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 797,18 897,92 982,45 952,2 943,78 937,17 98,68 926,62 91,37 972,29 REVPAR 567,21 659,4 78,77 624,4 612,93 646,4 589,89 591,15 596,33 65,39 OCC 71,2 % 73,4 % 72,1 % 65,6 % 64,9 % 69, % 64,9 % 63,8 % 66,2 % 66,9 %

9 B Æ R U M BÆRUM - JUNI (26-215) BÆRUM - JUNI (26-215) Det ble også en flott måned for hotellene i Bærum. Man fikk riktignok høyere gjennomsnittspris i juni 29, men REVPAR er all time high. Omsetningen gikk opp med 19 % i forhold til juni 214. REVPAR er opp med 26.1 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hittil i år har REVPAR gått opp med nesten 6 % og det skal man være fornøyd med Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR BÆRUM - JUNI (26-215) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 655,1 881,78 916,54 1 7,24 877,72 869,12 794,5 948,83 93,75 984,7 REVPAR 471,59 695,1 695,56 663,95 75,88 559,7 53,25 55,88 574,79 724,6 OCC 72, % 78,8 % 75,9 % 65,9 % 8,4 % 64,3 % 63,4 % 58,1 % 63,6 % 73,6 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 714,35 854,4 958,74 997,14 938,29 974,13 9,47 946,63 932,13 974,59 REVPAR 4,92 518,8 553,22 495,79 527,77 537,39 458,71 494,88 482,5 59,84 OCC 56,1 % 6,6 % 57,7 % 49,7 % 56,2 % 55,2 % 5,9 % 52,3 % 51,7 % 52,3 %

10 U L L E N S A K E R ULLENSAKER - JUNI (26-215) ULLENSAKER - JUNI (26-215) Det var også en fin utvikling for hotellene på Gardermoen. REVPAR er opp med nesten 16 % i forhold til juni 214. Prisene gikk opp med nesten 8 % og belegget økte tilsvarende. Solgte rom og omsetningen i juni er all time high, men de andre nøkkeltallene har vist bedre resultater i tidligere år. Det var blant annet i 28 og 29, men den gang hadde flyplassområdet vesentlig færre rom enn dagens nivå. Så langt i år er det også positiv utvikling. Omsetningen er opp med 1 % og REVPAR er opp med 12.2 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ULLENSAKER - JUNI (26-215) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 853, 762,68 918,99 856,57 779,1 756,9 693,52 85,98 731,48 786,99 REVPAR 74,83 611,36 637,38 569,21 549,66 433,89 449,85 499,92 528,13 611,69 OCC 82,6 % 8,2 % 69,4 % 66,5 % 7,6 % 57,3 % 64,9 % 62, % 72,2 % 77,7 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 881,53 869,3 964,79 925,11 875,58 859,93 82,33 84,96 816,19 87,63 REVPAR 659,27 612,59 599,86 534,73 486,81 438,56 457,3 457,6 465,12 521,66 OCC 74,8 % 7,5 % 62,2 % 57,8 % 55,6 % 51, % 55,7 % 54,3 % 57, % 59,9 %

11 K R I S T I A N S A N D KRISTIANSAND - JUNI (26-215) KRISTIANSAND - JUNI (26-215) I Kristiansand fikk hotellene en betydelig nedgang i årets første 5 måneder. I juni snudde trenden, og vi ser god fremgang for nøkkeltallene. Omsetningen er opp med nesten 2 %. REVPAR er opp med nesten 19 % og belegget er gått opp med 12,9 %. Prisene gikk opp med 5 % i forhold til juni 214. De gode tallene som man fikk i juni gjorde sitt til at tallene så langt i år er mindre negativ enn hva man har sett tidligere på året Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Belegget er ned med 7.9 % REVPAR er ned med 5.6 %. Det er en viss fremgang i prisene som så langt i år har gått opp med 2.5 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) KRISTIANSAND - JUNI (26-215) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 761,44 828,78 843,21 822,24 837,37 877,72 834,62 872,17 862,5 95,54 REVPAR 525,68 625,69 668,63 584,45 53,63 52,9 582,3 672,32 564,7 668,73 OCC 69, % 75,5 % 79,3 % 71,1 % 63,4 % 57,2 % 69,7 % 77,1 % 65,4 % 73,8 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 71,6 755,51 759,58 84,3 767,36 83,53 798,99 81,5 799,2 818,77 REVPAR 388,66 434,42 498,29 46,27 42,4 416,64 429,43 439,49 434,12 49,87 OCC 55,4 % 57,5 % 65,6 % 57,2 % 52,4 % 51,9 % 53,7 % 54,9 % 54,3 % 5,1 %

12 S T A V A N G E R Stavanger og Stavangerregionen er fortsatt et problemområde for hotelleierne og hotelloperatørene. Man må helt tilbake til 27 for å se lavere gjennomsnittspriser for hotellene i Stavanger. Videre må man tilbake til 26 får å se lavere REVPAR enn hva man fikk i juni 215. Så langt i år har det vært en nedgang i REVPAR på 28.1 %. Regionens tall er meget marginalt bedre. REVPAR så langt i år er ned med 26 %. STAVANGER - JUNI (26-215) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - JUNI (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Fremtiden er meget usikker for regionen. Fall i oljepriser og fortsatt etablering av ny hotellkapasitet kan føre til fortsatt nedgang i årene fremover. I et av vedleggene finner du tabell og grafer for hele regionen som omfatter Stavanger, Sola og Sandnes STAVANGER - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - JUNI (26-215) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 775,38 878,93 1 7,7 1 61, , ,4 1 34, , ,92 987,82 REVPAR 63,41 763,74 925,8 869,88 92,71 84,4 778,2 798,91 822,66 682,16 OCC 81,3 % 86,9 % 86,5 % 81,9 % 82,8 % 77,8 % 75,2 % 75,6 % 79,4 % 69,1 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 8,74 92, , , , , , ,66 1 9,61 996, REVPAR 551,86 632,49 756,84 675,52 682,75 712,88 647,81 711,4 719,64 517,7 OCC 68,9 % 7,1 % 71,9 % 63,4 % 64,5 % 68, % 61,5 % 65,6 % 66, % 52, %

13 S T A V A N G E R R E G I O N E N Stavangerregionen omfatter hoteller i Stavanger, Sandnes og Sola. Utviklingen for regionen følger stort sett samme trend som den er for hotellene innenfor bygrensen til Stavanger. Med andre ord Nøkkeltallene for regionens hoteller viser ikke like stor nedgang som byens hoteller. Dette skulle tyde på at hotellene i Sandnes og Sola gjør det noe bedre en Stavanger sine hoteller. Her er noen av endringene i nøkkeltallene STAVANGER REGION - JUNI (26-215) STAVANGER REGION - JUNI (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % I Juni falt REVPAR med 15 % i forhold til juni 214. Belegget gikk ned med 14.4 %. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Hittil i år er nedgangen for REVPAR på 26 % og belegget har så langt i år falt med 2 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER REGION - JUNI (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 747,1 857,1 1 49,53 1 2, , 1 26,3 1 48,25 998,67 1 8,45 1 1,31 REVPAR 581,11 722,63 882,28 798,49 851,69 766,26 781,79 734,62 774,25 658,14 OCC 77,8 % 84,3 % 84,1 % 78,3 % 81,4 % 74,7 % 74,6 % 73,6 % 76,8 % 65,7 % STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 764,9 867, , ,9 1 31, , ,7 1 68, ,64 998,86 REVPAR 517,8 62,35 72,88 648, 661,73 692,9 653,81 681,21 71,18 518,74 OCC 67,6 % 69,4 % 7,5 % 63,2 % 64,2 % 67, % 62,1 % 63,8 % 64,9 % 51,9 %

14 B E R G E N BERGEN - JUNI (26-215) BERGEN - JUNI (26-215) % I juni ble det både god og negativ utvikling for hotellene i Bergen Solgte rom og losjiomsetningen i juni er toppnotering. Oppnådde priser falt med 4.2 % og belegget gikk opp med 2.6 %. Byens hoteller har merket kapasitetsøkningen og så langt i år ser vi at losjiomsetningen har falt med 1.1 %. Oppnådde priser er ned med 3.6 % og REVPAR er ned med nesten 13 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 85% 8% 75% BERGEN - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) BERGEN - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BERGEN - JUNI (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 81,59 879,1 984, , , ,7 1 14,2 1 66, ,28 1 1,62 REVPAR 726,61 792,23 868,26 918,1 974,43 87,91 93,6 92,67 982,93 967,7 OCC 9,6 % 9,1 % 88,2 % 88,5 % 92,9 % 84,7 % 89,1 % 84,7 % 85,6 % 87,9 % BERGEN - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 733,13 83,92 898,45 926,32 95,16 913,43 939,66 995,83 1 2,62 966,95 REVPAR 484,9 543,2 6,59 65, 595,14 64,91 64,55 662,79 699,93 69,29 OCC 66,1 % 67,5 % 66,8 % 65,3 % 65,7 % 66,2 % 68,2 % 66,6 % 69,8 % 63, %

15 T R O N D H E I M TRONDHEIM - JUNI (26-215) TRONDHEIM - JUNI (26-215) Hotellmarkedet i Trondheim har også merket kapasitetsøkning og har slitt med synkende resultater så langt i år. I juni så man noen lysglimt i tunnelen ved at det ble en viss økning i antall solgte rom og omsetningen steg noe. Det var ikke nok i forhold til kapasitetsøkningen og dermed ble det nedgang i de andre nøkkeltallene. REVPAR er ned med 7.1 % og belegget falt fra 73.6 til 7.3 %. REVPAR gikk ned med 2.6 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Tallene for første halvår viser at REVPAR er ned med drøye 1 % og belegget har sunket med nesten 8 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - JUNI (26-215) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,11 88,68 815,71 834,9 831,48 814,23 835,75 813,79 REVPAR ,12 598,95 634,16 67,73 611,14 611,76 615,12 571,75 OCC ,9 % 74,1 % 77,7 % 72,9 % 73,5 % 75,1 % 73,6 % 7,3 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,33 825,46 817,63 835,92 822,16 822,38 817,59 797,3 REVPAR ,8 493,14 486,25 529,48 53,3 483,17 495,14 444,52 OCC , % 59,7 % 59,5 % 63,3 % 61,2 % 58,8 % 6,6 % 55,8 %

16 B O D Ø BODØ - JUNI (26-215) BODØ - JUNI (26-215) Hotellene i Bodø fikk marginale endringer i juni i forhold til juni 214. Solgte rom er ned med 1.1 % og omsetningen steg med 1.2 % Prisene gikk opp med 2.4 % og REVPAR er opp med 2.3 %. Så langt i år er det bedre tall for hotellene i Bodø. Solgte romdøgn er opp med 11 % og omsetningen er opp med 15.3 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % BODØ - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - JUNI (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 773,48 779,57 833,89 846,38 826,67 863,71 93,31 864,16 884,85 REVPAR - 649,73 681,34 666,28 694,88 631,58 76,52 712,71 73,41 719,48 OCC, % 84, % 87,4 % 79,9 % 82,1 % 76,4 % 81,8 % 78,9 % 81,4 % 81,3 % BODØ - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 73,62 769,28 829,86 832,29 815,97 887,9 888,73 886,7 92,84 REVPAR - 56,7 499,41 524,2 512,68 531,28 581,4 577,28 572,2 575,94 OCC, % 69,4 % 64,9 % 63,2 % 61,6 % 65,1 % 65,5 % 65, % 64,5 % 62,5 %

17 T R O M S Ø TROMSØ - JUNI (26-215) TROMSØ - JUNI (26-215) Hotellene i Tromsø har tidligere i år merket økt kapasitet og konkurranse, noe som har medført fall I nøkkeltallene. Juni måned ble en bedre måned med tanke på solgte rom som gikk opp med nesten 15 %. Prisene falt markert i juni og gikk ned fra ca. kr. 952,- til ca. kr. 871,-. Nedgangen er dermed på hele 8.5 % Hotellene i Tromsø er med dette området med størst nedgang i oppnådde priser , 4, 3, 2, 1, Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % TROMSØ - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Hittil i år er det fortsatt noen negative tall på grunn av den økte kapasitet, REVPAR så langt år er ned med 1.5 % I begynnelsen av juli åpnet sykehuset i Tromsø Pingvinhotellet. Et av Europas største sykehushotell. Hotellet har fått 243 rom og blir uten tvil en konkurrent til de tradisjonelle hotellene i byen. Det skal bli spennende å se utslaget av dette når tallene for høstmånedene blir frigitt % 7% 68% 66% 64% 62% 6% 58% Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TROMSØ - JUNI (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 885,26 93,54 897,26 942,45 942,38 965,16 991,47 952,6 871,29 REVPAR - 799,36 846,85 75,27 744,87 767,94 737,49 81,56 645,5 622,54 OCC - 9,3 % 91, % 83,6 % 79, % 81,5 % 76,4 % 81,8 % 67,8 % 71,5 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 783,74 83,15 85,28 867,39 855,8 89,32 895,8 887,4 861,94 REVPAR 558,5 575,39 522,79 546,18 558,49 623,18 633, 68,75 544,97 OCC, % 71,2 % 69,3 % 64,9 % 63, % 65,3 % 7, % 7,7 % 68,6 % 63,2 %

18 N O R D I C H O T E L C O N S U L T I N G OM NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i Norge høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: DISCLAIMER Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 22.August 215 Olaf Vangstein Partner Denmark Denmark Norway Sweden Nørre Voldgade 16 st th 1358 Copenhagen K Denmark Fredens Torv 1b 8 Århus C Denmark Skoleveien 2 N-14 Ski Norway Engelbrektsgatan Stockholm Sweden

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Sammenligning/måling av hotelldata

Sammenligning/måling av hotelldata Sammenligning/måling av hotelldata 6. oktober 2016 Peter Wiederstrøm 1 HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hoteller med abonnement I Norge har vi med hoteller med til sammen rundt 50.000 rom. For et

Detaljer

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016 Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 10. oktober 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i september 2016.... 3. Hotellrombelegg i september 2016... 4. Hotellrompriser i september

Detaljer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 24. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i desember 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i desember 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016 Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer Oslo, 16. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i juli 2016... 3. Hotellrombelegg i juli 2016.. 4. Hotellrompriser i juli 2016... 5. Hittil i

Detaljer

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016 Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer Oslo, 17. november 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i oktober 2016.... 3. Hotellrombelegg i oktober 2016..... 4. Hotellrompriser i oktober 2016.

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer April-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 16. mai 2017 Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016 Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer Oslo, 2. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i første halvår 2016... 3. Hotellrombelegg i første halvår 2016 4. Hotellrompriser i første

Detaljer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer Hotellstatistikk mars og 1.kv. 2016 Norske storbyer Spesial mars måned: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er «korrigert» for påske. Oslo, 11. april 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel

Detaljer

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på Saksframlegg Arkivsak: 15/1539-1 Sakstittel: UTVIKLING I ARBEIDSMARKED Saken skal behandles av: Formannskapet K-kode: X61 &32 Rådmannens tilråding til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Bakgrunnen

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Streik spesial: Perioden 24. april 20. mai 2016 Et utvalg hotellbyer Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Utvikling i antall solgte hotellrom..

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 18. mars 2016

Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 18. mars 2016 Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner Oslo, 18. mars 2016 1 INNHOLD Hotellstatistikk norske storbyer/-destinasjoner feb. 2016 1. Innledning... 2. Topp og bunn i februar og hittil

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Hotellstatistikk. Sykkel-VM, Bergen 2017

Hotellstatistikk. Sykkel-VM, Bergen 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk Sept. Sykkel-VM, Bergen 2017 Oslo 29. september 2017 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3 2. Utvikling i antall solgte hotellrom i Bergen 15.-24. september....

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Hotellstatistikk. norske storbyer 2017

Hotellstatistikk. norske storbyer 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk August norske storbyer 2017 Med restaurant-benchmarking fra Oslo With Summary Oslo 20.sep.2017 Oslo 8. august 2017 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Påsken i år ga kraftig utslag for byggevarehandelen Tallene fra Virke byggevare viser en omsetningsvekst i 1. tertial på 4,1 prosent.

Detaljer

Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper

Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper Hotel Trends fra Benchmarking Alliance Oslo 10. november 2017 Peter Wiederstrøm 1 INNLEDNING Hotel Trends fra Benchmarking Alliance (BA) er primært et benchmarking-verktøy

Detaljer