NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1

2 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele året. Tallene for det samlede markedet viser at 216 ble tidenes hotellår for bransjen. Dermed er det også mange gode tall å finne i oversiktene over de største destinasjonene og for de forskjellige fylker. For første gang ser vi at antall solgte romdøgn i Norge har passert 15 millioner. I 216 gikk den gjennomsnittlige omsetning pr. solgte rom over kr. 9,- pr. døgn, og den totale losjiomsetningen ble over 13,7 milliarder kroner. Tallene omfatter den samlede bransje i motsetning til tall fra andre statstikkselskaper som basserer sin informasjon fra frivillig deltakelser I vedleggene til rapporten finner du en oversikt over rangerte nøkkeltall for fylkene. Vi legger ved et eget skriv som omtaler fylkesresultatene. I det siste vedlegget legger vi ved noen grafer som viser tallene i de lange linjers perspektiv. Tallene går tilbake til Sett av dagene til vår flotte konferanse. Se våre web sider: Ytterligere informasjon kommer

3 N O R G E HELE LANDET - DESEMBER (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 848,53 858,7 862,36 87,5 875,58 865,33 896,59 872,4 885,67 89,83 REVPAR 357,9 334,62 321,24 332,66 336,66 334,21 342,82 341,34 345,77 346,4 OCC 42,1 % 39, % 37,3 % 38,2 % 38,5 % 38,6 % 38,2 % 39,1 % 39, % 38,9 % HELE LANDET - DESEMBER (27-216) HELE LANDET - DESEMBER (27-216) I desember ble det rekordnotering for antall solgte rom. Losjiinntektene er også rekord høy i desember. Økningen fra 215 ble på 2.1 %. Det ble også toppnotering for oppnådde priser. Rekordene slutter ikke med dette for landets hoteller i desember, også REVPAR er ny rekord. Det ble en marginal nedgang i beleggsprosenten. Nedgangen ble på,16 prosentpoeng % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

4 H E L E L A N D E T HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 811,27 868,4 863,39 859,4 866,9 873,96 883,89 885,49 896,62 92,83 REVPAR 457,28 477,1 434,84 434,7 456,76 459,96 462,13 468,75 481,6 491,74 OCC 56,4 % 54,9 % 5,4 % 5,6 % 52,7 % 52,6 % 52,3 % 52,9 % 53,7 % 54,5 % Innledningsvis forteller vi at 216 ble tidenes beste år for den norske hotellnæring. Det er første gang at man passerte 15 millioner solgte romdøgn. Alle nøkkeltallene er historiens beste. HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (27-216) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (27-216) % % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

5 F Y L K E N E Vi vil gå igjennom en del tall fra fylkene. I vedlegget finner du tabeller over alle nøkkeltallene. De er rangert fra størst økning til størst nedgang eller fra høyest til dårligst oppnådd resultat. Her i rapporten viser vi en graf over oppnådde fylkesresultater, for oppnådd beleggsprosent, gjennomsnittlige priser og REVPAR. FYLKENE HITTIL I ÅR PR ,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% ADR RevPAR OCC

6 L I T T O M F Y L K E S T A L L E N E. T A B E L L E R O G G R A F E R F I N N E S I V E D L E G G E N E Det er tre vedlegg til denne rapporten. Det ene viser tallene for alle fylkene for desember og resultatene for hele året Tabellene er rangert fra best til svakest fylke innen de forskjellige Områdene. I det andre vedlegget kommer vi med noen kommentarer til nevnte fylkestall. Ved å gå igjennom vedleggene vil du virkelig se at november ble en meget god måned for norsk hotellnæring. Det siste vedlegget viser nøkkeltallene i en lang linje, Vi går tilbake til 1985 for beleggstallene og fra og med 1992 får vi også med omsetningstallene og kan også vise oppnådde priser og REVPAR i et historisk perspektiv. På neste side finner du en tabell som rangerer nøkkeltallene og endringene i nøkkeltallene for de største destinasjonene. Tallene gjelder også her for desember 216 og for hele året Desember er en måned med variasjoner. Du ser på rangeringen at en by fikk nesten 35 % oppgang i REVPAR, mens en annen fikk nesten 8 % nedgang Ta gjerne et besøk på våre hjemmesider på Her vil du få ytterligere informasjon om våre tjenester og hvilke områder som vi kan y te deg bistand. Dette gjelder blant annet innenfor: Etablerings og feasibilityanalyser Verdivurderinger Driftsbistand. Finansieringsrådgivning Interim management Operatørsøk Bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger Bistand i forbindelse med SPA anlegg

7 D E S T O R E B Y E N E / H O T E L L D E S T I N A S J O N E N E RANGERINGER - DESEMBER ( ) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bærum 917,37 Tromsø 668,71 Tromsø 74,6% Tromsø 13,6% Tromsø 34,4% Tromsø 18,3% Oslo 898,3 Oslo 56,41 Oslo 56,4% Trondheim 5,% Trondheim 9,% Bærum 6,6% Tromsø 896,82 Bærum 38,16 Trondheim 43,3% Bodø 2,1% Oslo 2,4% Ullensaker 5,1% Bodø 873,44 Bodø 373,19 Bergen 42,7% Bergen -,7% Bergen,3% Oslo 4,9% Bergen 848,84 Bergen 372,92 Bodø 42,7% Oslo -2,4% Stavanger -,9% Stavanger 4,7% Stavanger 822,98 Trondheim 347,39 Ullensaker 42,5% Stavanger -5,3% Bærum -2,1% Trondheim 3,8% Ullensaker 84,16 Ullensaker 342,11 Bærum 41,4% Kristiansand -5,8% Ullensaker -2,4% Bergen 1,% Trondheim 82,42 Stavanger 294,24 Stavanger 35,8% Ullensaker -7,1% Kristiansand -5,9% Kristiansand -,2% Kristiansand 667,11 Kristiansand 224,2 Kristiansand 33,6% Bærum -8,2% Bodø -7,1% Bodø -9,% RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR ( ) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bergen 978,61 Oslo 662,69 Oslo 68,8% Bodø 4,1% Trondheim 12,9% Bærum 15,1% Oslo 963,56 Bergen 661,75 Tromsø 67,9% Trondheim 3,9% Bærum 11,9% Tromsø 11,9% Bodø 941,43 Bodø 616,77 Bergen 67,6% Bergen 3,7% Tromsø 1,6% Ullensaker 8,9% Bærum 896,88 Tromsø 554,12 Bodø 65,5% Ullensaker,8% Ullensaker 9,8% Trondheim 8,6% Stavanger 876,2 Ullensaker 547,2 Ullensaker 65,2% Oslo,8% Bodø 5,8% Bodø 1,6% Ullensaker 838,73 Bærum 543,39 Trondheim 63,9% Tromsø -1,1% Bergen 5,% Kristiansand 1,4% Trondheim 834,52 Trondheim 532,95 Bærum 6,6% Bærum -2,8% Oslo,% Bergen 1,2% Kristiansand 821,66 Kristiansand 46,39 Kristiansand 56,% Kristiansand -6,1% Kristiansand -4,8% Oslo -,8% Tromsø 815,83 Stavanger 445,5 Stavanger 5,8% Stavanger -7,1% Stavanger -1,% Stavanger -3,2%

8 O S L O OSLO - DESEMBER (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 95,21 883,65 93,23 873,61 886,93 867,7 92,35 875,62 92,25 898,3 REVPAR 568,47 51,75 55,81 51,45 475,39 465,63 472,93 476,76 494,58 56,41 OCC 62,8 % 57,8 % 56, % 57,4 % 53,6 % 53,7 % 52,4 % 54,4 % 53,7 % 56,4 % I desember ble det oppgang i nesten alle nøkkeltallene for hotellene i Oslo. Det er en viss nedgang i oppnådde priser, men ellers er det fremgang. OSLO - DESEMBER (27-216) OSLO - DESEMBER (27-216) % % 8% 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

9 O S L O H I T T I L I Å R OSLO - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 891,59 954,7 914,34 9,15 94,17 892,2 99,18 893,61 956,4 963,56 REVPAR 682,58 697,7 625,29 615,2 629,86 597,12 63,7 598,72 662,69 662,69 OCC 76,6 % 73,1 % 68,4 % 68,3 % 69,7 % 66,9 % 66,4 % 67, % 69,3 % 68,8 % Det ble et godt år for hotellene i Oslo. Antall solgte rom har økt med 4.6 % og årets resultat er tidenes beste. Omsetningen gikk opp med 5.5 og dette er også det beste resultat for byens hoteller. Det er også rekord for oppnådde priser. REVPAR er nøyaktig den samme som i OSLO - HITTIL I ÅR PR (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - HITTIL I ÅR PR (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

10 B Æ R U M BÆRUM - DESEMBER (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 917,91 971, 974,37 1 3, ,49 925,81 94,12 992,1 999,1 917,37 REVPAR 334,28 321,67 293,87 267,46 397,59 37,95 387,79 391,74 388,24 38,16 OCC 36,4 % 33,1 % 3,2 % 25,9 % 38,8 % 4,1 % 41,2 % 39,5 % 38,9 % 41,4 % Hotellene i Bærum har aldri hatt så høyt belegg i desember som man fikk i 216. Antall solgte rom er også rekordhøy. Det er en nedgang i oppnådde priser. Den ble på mer enn 8 %. Dermed ble det også nedgang i REVPAR som tilsvarer 2 % BÆRUM - DESEMBER (27-216) BÆRUM - DESEMBER (27-216) 1% 9% 8% 7% % 5% 4% Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 2% 1% %

11 B Æ R U M H I T T I L I Å R BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 836,39 933,94 941,33 95,4 956,89 868,62 95,17 893,19 922,8 896,88 REVPAR 541,87 542,26 488,33 5,79 59,68 451,92 475,54 466,9 485,56 543,39 OCC 64,8 % 58,1 % 51,9 % 55,3 % 53,3 % 52, % 52,5 % 52,2 % 52,6 % 6,6 % REVPAR er den beste målestokk for hotellenes resultater. REVPAR i 216 er tidenes beste for hotellene i Bærum. Antall solgte rom er opp med mer enn 15 %. Beleggsprosenten er opp med tilsvarende prosent. Omsetningen er opp med mer enn 12 %. BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (27-216) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

12 U L L E N S A K E R ULLENSAKER - DESEMBER (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 9,4 92,7 87,68 878,83 771,69 779,13 827,89 79,75 865,19 84,16 REVPAR 412,8 361,73 351,49 35,25 263,66 291,79 336,66 324,64 35,38 342,11 OCC 45,8 % 4,1 % 4,4 % 34,7 % 34,2 % 37,5 % 4,7 % 41,1 % 4,5 % 42,5 % Belegget gikk noe opp for hotellene på Gardermoen. Ellers ble det nedgang i nøkkeltallene i forhold til desember 215. Det er mere positiv omtale å se på neste side når vi tar for oss hele året. ULLENSAKER - DESEMBER (27-216) ULLENSAKER - DESEMBER (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

13 U L L E N S A K E R H I T T I L I Å R ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 881,34 94,49 89,46 849,39 833,96 816,84 798,67 811,8 831,66 838,73 REVPAR 6,84 574,59 497,36 437,24 433,69 452,87 452,11 468,16 498,32 547,2 OCC 68,2 % 61,1 % 55,9 % 51,5 % 52, % 55,4 % 56,6 % 57,7 % 59,9 % 65,2 % 216 ble et godt år for hotellene på Gardermoen. Antall solgte rom er rekordhøyt og økningen fra 215 er på 4.3 %. Omsetningen viser også rekordtall og her er økningen fra % REVPAR er opp med nesten 1 % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (27-216) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

14 K R I S T I A N S A N D KRISTIANSAND - DESEMBER (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 64,31 618,37 785,25 715,94 717,25 699,1 778,97 719,55 77,88 667,11 REVPAR 31,46 278,88 332,29 31,53 245,99 269,73 272,28 256,6 238,7 224,2 OCC 49,9 % 45,1 % 42,3 % 42,1 % 34,3 % 38,6 % 35, % 35,7 % 33,6 % 33,6 % I desember gikk beleggsprosenten opp med,5 % poeng i forhold til 215. Omsetningen gikk opp med 1.2 %. Prisene falt med 5.8 % i desember i forhold til desember 215. REVPAR gikk ned med 6 %. Med andre ord desember 216 går ikke inni historiebøkene som en super måned. KRISTIANSAND - DESEMBER (27-216) KRISTIANSAND - DESEMBER (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

15 K R I S T I A N S A N D H I T T I L I Å R KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 781,57 792,93 818,46 82,8 837,29 82,76 832,83 839,89 875,19 821,66 REVPAR 489,42 538,96 481,39 47,57 451,97 464,92 476,35 476,98 483,85 46,39 OCC 62,6 % 68, % 58,8 % 57,4 % 54, % 56,6 % 57,2 % 56,8 % 55,3 % 56, % Hotellene i Kristiansand fikk ikke noe toppår i 216. Beleggsprosenten er noe opp i forhold til 215, men ellers er noen negative utviklingstrekk i dette markedet. Omsetningen er ned med 4 % og har ikke vært så lav siden 29. Oppnådde priser er ned med 6.1 %. REVPAR er ned med nesten 5 %. KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (27-216) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

16 S T A V A N G E R STAVANGER - DESEMBER (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 922,99 996, ,42 1 5, , , ,93 947,95 869,11 822,98 REVPAR 492,89 497,4 518,25 498,87 54,51 492,91 51,29 42,53 296,85 294,24 OCC 53,4 % 49,9 % 48,7 % 49,6 % 51,3 % 47,4 % 48,8 % 44,4 % 34,2 % 35,8 % Det er fortsatt nedgang for hotellene i Stavanger. Riktignok er den ikke så dramatisk som vi har sett tidligere i år. Det ble faktisk en liten oppgang i beleggsprosenten i desember. Ellers går solgte rom ned med 9.5 %. Omsetningen faller med hele 14.3 %. Nedgangen for REVPAR er 5.3 %. Til slutt tar vi med at REVPAR er ned med en snau prosent STAVANGER - DESEMBER (27-216) STAVANGER - DESEMBER (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

17 S T A V A N G E R H I T T I L I Å R STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 94,2 1 42,8 1 24, ,8 1 2, , ,8 1 54,57 942,79 876,2 REVPAR 648,3 741,73 667,92 684,66 692,92 675,66 79,61 67,69 494,6 445,5 OCC 71,7 % 71,2 % 65,2 % 65,4 % 67,9 % 65,2 % 67,2 % 63,6 % 52,5 % 5,8 %. Nøkkeltallene som viser oppnådde priser, beleggsprosent og REVPAR gir med tydelighet uttrykk for at 216 ble det svakeste år for hotellene i Stavanger. Dette synet bygger på de siste 1 år. Siden 28 har REVPAR gått ned med 4 % STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

18 S T A V A N G E R R E G I O N E N STAVANGER REGION - DESEMBER (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 888,77 968, ,41 998, , ,26 1 4,72 933,52 927,9 857,3 REVPAR 465,92 486,33 496,27 55,26 543,49 58,9 52,13 422,38 288,3 284,5 OCC 52,4 % 5,2 % 48,7 % 5,6 % 52, % 49,4 % 5, % 45,2 % 31,1 % 33,1 % Det er ingen lyspunkt å se i tallene når vi legger til grunn hele Stavangerregionen. Her ser vi også en marginal oppgang i belegget, men ellers er det de laveste oppnådde priser i de siste 1 årene. REVPAR har falt med nesten 48 % siden desember 211. STAVANGER REGION - DESEMBER (27-216) STAVANGER REGION - DESEMBER (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

19 S T A V A N G E R R E G I O N E N H I T T I L I ÅR STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 877, ,81 1, , , , ,3 1 33,24 96,74 89,3 REVPAR 612,61 78,8 635,29 659, 676,11 666,7 664,26 651,9 489,2 421,65 OCC 69,8 % 69,2 % 63,5 % 64, % 66,1 % 64,8 % 64,7 % 63,1 % 5,9 % 47,4 % Det er 41 % nedgang i REVPAR siden 28. Alle nøkkeltallene for 216 er de laveste i de siste 1 år som vi har med i denne tabellen. STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (27-216) STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

20 B E R G E N BERGEN - DESEMBER (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 795,45 859,61 82,62 84,73 881,69 89,16 928,32 89,45 855,18 848,84 REVPAR 376,57 416,93 355,82 435,45 468,48 471,1 517,68 454,42 371,98 372,92 OCC 47,3 % 48,5 % 43,4 % 51,8 % 53,1 % 52,9 % 55,8 % 51, % 43,5 % 43,9 % Det er flere positive enn negative tall for hotellene i Bergen i desember. Økning i forhold til i fjor for antall solgte rom. Likeså omsetningen, REVPAR og beleggsprosenten. Oppnådde priser er noe ned. BERGEN - DESEMBER (27-216) BERGEN - DESEMBER (27-216) % 9% % 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

21 B E R G E N H I T T I L I Å R BERGEN - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 822,98 99,3 897,21 897,97 931,54 951,75 983,24 979,76 943,44 978,61 REVPAR 595,13 653,42 68,21 638,1 664,44 691,47 712,94 74,4 63,53 661,75 OCC 72,3 % 71,9 % 67,8 % 71, % 71,3 % 72,7 % 72,5 % 71,9 % 66,8 % 67,6 % 216 ble et godt år for hotellene i Bergen. Dette til tross for at byens næringsliv merker effekten av endringene i oljesektoren. REVPAR er opp med drøye 5%. BERGEN - HITTIL I ÅR PR (27-216) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

22 T R O N D H E I M TRONDHEIM - DESEMBER (27-216) Hoteller (antall) - 21, Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 819,49 81,9 8,41 759,25 77,87 761,4 77,85 764,12 82,42 REVPAR - 366,28 313,89 341,81 342,46 37,72 322,71 35,69 318,81 347,39 OCC - 44,7 % 39,2 % 42,7 % 45,1 % 39,9 % 42,4 % 39,7 % 41,7 % 43,3 % Det ble fremgang i de viktigste nøkkel og markedstall for hotellene i Trondheim i desember når vi sammenligner med desember 215. Det er rekordnotering i losjiinntektene. TRONDHEIM - DESEMBER (27-216) TRONDHEIM - DESEMBER (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

23 T R O N D H E I M H I T T I L I Å R TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) - 2, Rom (antall) - 2 2, Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR #DIV/! 867,39 82,89 813,23 841,1 818,68 814,31 813,14 83,4 834,52 REVPAR #DIV/! 586,37 511,1 527,31 561,15 519,5 53,74 5,59 472,25 532,95 OCC #DIV/! 67,6 % 62,3 % 64,8 % 66,7 % 63,4 % 61,9 % 61,6 % 58,8 % 63,9 % Det ble mange positive noteringer for hotellene i Trondheim når hele året gjøres opp. I forhold til 215 er det bare plusser. REVPAR er opp med nesten 13 %. Losjiinntektene har gått opp med mer enn 41 % siden 28. TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (27-216) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

24 B O D Ø BODØ - DESEMBER (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 698,98 787,77 781,15 822,13 791,69 814,1 836,61 886,74 855,71 873,44 REVPAR 313,84 326,14 339,8 365,85 36,22 446,94 48,27 343,69 41,65 373,19 OCC 44,9 % 41,4 % 43,5 % 44,5 % 45,5 % 54,9 % 48,8 % 38,8 % 46,9 % 42,7 % Bodø er en god by for hotelldrift. Mange av årets månedstall bekrefter dette. Nå i desember ble det riktignok noe nedgang i en del nøkkeltall. REVPAR gikk ned med drøye 7 % BODØ - DESEMBER (27-216) BODØ - DESEMBER (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

25 B O D Ø H I T T I L I Å R BODØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 71,2 773,2 85,87 81,78 847,4 846,48 883,89 873,94 94,53 941,43 REVPAR 491,55 52,63 55,37 516,43 568,48 581, 584,17 556,68 583,14 616,77 OCC 69,2 % 65, % 62,7 % 63,7 % 67,1 % 68,6 % 66,1 % 63,7 % 64,5 % 65,5 % Rekordene står i kø for markedet i Bodø. Det er toppnotering for alle nøkkeltall bortsett fra beleggsprosenten. BODØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) BODØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% % 7% 6% 5% 4% % 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

26 T R O M S Ø TROMSØ - DESEMBER (27-216) Hoteller (antall) 15, Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 728,8 762,87 729,17 799,82 826,26 793,41 924,69 798,9 789,76 896,82 REVPAR 394,5 366,18 38,41 362,53 449,17 493,33 552,1 429,87 497,66 668,71 OCC 54,1 % 48, % 52,2 % 45,3 % 54,4 % 62,2 % 59,7 % 53,9 % 63, % 74,6 % Tromsø er vinneren i desember. Dette bygger vi på med følgende fakta: 18 % opp i beleggsprosent og det er tidenes beste desemberbelegg. 34,4 % opp i REVPAR og dette er også den beste desembermåned. Omsetningen er opp med mer enn 3 %. TROMSØ - DESEMBER (27-216) TROMSØ - DESEMBER (27-216) % 9% % 7% 6% 5% 4% % 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

27 T R O M S Ø H I T T I L I Å R TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,88 787,8 829,11 844,29 856,38 873,4 866,24 825,2 815,83 REVPAR ,73 514,76 57,5 56,19 594,9 597,92 559,36 5,9 554,12 OCC 72,3 % 68,7 % 65,4 % 61,2 % 66,4 % 69,5 % 68,5 % 64,6 % 6,7 % 67,9 % Her ser du også at det er mange gode tall så langt i året for hotellene i Tromsø. 11 % i antall solgte romdøgn og 11.1% økning i beleggsprosenten. Disse to tallene og oppnådde priser som riktignok har falt med 1.1 % gir en positiv utvikling i REVPAR på 1,6 % for hotellene i Tromsø. TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) % % 68% 66% 64% 62% 6% 58% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

28 N O R D I C H O T E L C O N S U L T I N G OM NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i Norge høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: DISCLAIMER Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 14. februar 217 Olaf Vangstein Partner Copenhagen Aarhus Oslo Stockholm Helsinki Reykjavik Nørre Voldgade 16 st th 1358 Copenhagen K Denmark Fredens Torv 1b 8 Århus C Denmark Skoleveien 2 N-14 Ski Norway Wallingatan Stockholm Sweden +46 () Vuoritie 6B FI-288 Veikkola Finland Laufásvegur Reykjavìk Island

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 24. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i desember 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i desember 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016 Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 10. oktober 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i september 2016.... 3. Hotellrombelegg i september 2016... 4. Hotellrompriser i september

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016 Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer Oslo, 17. november 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i oktober 2016.... 3. Hotellrombelegg i oktober 2016..... 4. Hotellrompriser i oktober 2016.

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer April-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 16. mai 2017 Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

Sammenligning/måling av hotelldata

Sammenligning/måling av hotelldata Sammenligning/måling av hotelldata 6. oktober 2016 Peter Wiederstrøm 1 HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hoteller med abonnement I Norge har vi med hoteller med til sammen rundt 50.000 rom. For et

Detaljer

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016 Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer Oslo, 2. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i første halvår 2016... 3. Hotellrombelegg i første halvår 2016 4. Hotellrompriser i første

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016 Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer Oslo, 16. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i juli 2016... 3. Hotellrombelegg i juli 2016.. 4. Hotellrompriser i juli 2016... 5. Hittil i

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper

Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper Hotel Trends fra Benchmarking Alliance Oslo 10. november 2017 Peter Wiederstrøm 1 INNLEDNING Hotel Trends fra Benchmarking Alliance (BA) er primært et benchmarking-verktøy

Detaljer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer Hotellstatistikk mars og 1.kv. 2016 Norske storbyer Spesial mars måned: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er «korrigert» for påske. Oslo, 11. april 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel

Detaljer

Hotellstatistikk. Sykkel-VM, Bergen 2017

Hotellstatistikk. Sykkel-VM, Bergen 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk Sept. Sykkel-VM, Bergen 2017 Oslo 29. september 2017 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3 2. Utvikling i antall solgte hotellrom i Bergen 15.-24. september....

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Streik spesial: Perioden 24. april 20. mai 2016 Et utvalg hotellbyer Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Utvikling i antall solgte hotellrom..

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer. Mai-tall Februar og hittil iår. Oslo 19. juni EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

Hotellstatistikk norske storbyer. Mai-tall Februar og hittil iår. Oslo 19. juni EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Mai-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 19. juni 2017 Summary Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 18. mars 2016

Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 18. mars 2016 Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner Oslo, 18. mars 2016 1 INNHOLD Hotellstatistikk norske storbyer/-destinasjoner feb. 2016 1. Innledning... 2. Topp og bunn i februar og hittil

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Oktober 2017 Med restaurant-benchmarking fra Oslo With summary Oslo 9. november 2017 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3 2. Oktober... 4 3. Topp og

Detaljer

Hotellstatistikk. norske storbyer 2017

Hotellstatistikk. norske storbyer 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk August norske storbyer 2017 Med restaurant-benchmarking fra Oslo With Summary Oslo 20.sep.2017 Oslo 8. august 2017 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3

Detaljer

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 1. Innledning side 2 2. Overblikk generell informasjon side 2 3. Noen nyheter siden vår forrige markedsrapport side 2 4. Yield management og rack rates

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

«STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS

«STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS «STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS KORT OM HOTELIA AS De fire partnerne er Erik Myklebust, Anders Vatne,

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Samlede kommersielle Etter marked Nedgang på hele 25%, som fordeler seg jevnt på nordmenn og utlendinger. Nedgangen i det internasjonale markedet er spesielt sterk fra Sverige og Danmark. Februar hadde

Detaljer

Februar Juni og 1.halvår. Hotellstatistikk. norske storbyer Med restaurant-benchmarking fra Oslo. Oslo 8. august 2017.

Februar Juni og 1.halvår. Hotellstatistikk. norske storbyer Med restaurant-benchmarking fra Oslo. Oslo 8. august 2017. Februar 2016 Hotellstatistikk Juni og 1.halvår norske storbyer 2017 Med restaurant-benchmarking fra Oslo Oslo 8. august 2017 With Summary Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3 2. Hotel

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Etter marked Nedgang på 8,2%, som fordeler seg på både nordmenn og utlendinger, med sterkest nedgang fra det internasjonale markedet. Nedgangen i det internasjonale markedet fordeler seg jevnt over flere

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer