NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR"

Transkript

1 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall i REVPR. Den siste byen fikk oppgang i REVPR. Du kan lese mer om dette i rapporten Bergen Bodø Kilder: SSB, og egne databaser. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski

2 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv september 214 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenterer tall fra de største byene og destinasjonene. I vedleggene finner du ytterligere informasjon om fylkene og destinasjonene ved at vi viser flere tabeller og grafer. Highlights i denne rapport September 214 er tidenes september måned når vi ser på de samlede gjennomsnittlige nøkkeltall for alle norske hoteller. Hittil i år er det også toppnoteringer for flere av nøkkeltallene. lle fylker unntatt hotellene i Telemark og Vest gder fikk oppgang i losjiomsetningen i september. Hotellene i Troms har en fin økning i losjiomsetningen så langt i år. Hotellene i Hedmark fikk 1.6 % oppgang i solgte rom i september. Så langt i år har hotellene i Troms økt antall solgte rom med 13.9 %. Stor nedgang i antall solgte rom hittil i år for hotellene i Sogn og Fjordane % ble beleggsprosenten for hotellene i Oslo i september. Oppgang i alle nøkkeltall i september 214 kontra september 213 for hotellene i Oslo. En fantastisk septembermåned for hotellene på Gardermoen. Beleggsprosenten for hotellene i Stavanger fikk en betydelig nedgang sammenlignet med september 213 Hotellene i Bergen fikk en god september til tross for økt kapasitet. Oppgang i prisene for hotellene i Trondheim. Stor nedgang i REVPR for hotellene i Bodø. Tromsø har fått to nye hoteller. Dette ga nesten 5 nye rom i byen. Hele landet Hele landet september Hele landet hittil i år pr. 3.9 Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 752,63 844,29 885,1 875,23 878,1 881,43 894,6 888,84 919,14 DR 739,33 8,79 863,27 862,52 857,44 857,88 867,82 877,49 881,92 REVPR 416,69 476,5 498,67 451,89 472,66 499,77 515,87 56,74 546,21 REVPR 48,18 459,45 487,22 444,31 442,54 462,24 465,86 467,34 48,77 OCC 55,4 % 56,4 % 56,3 % 51,6 % 53,8 % 56,7 % 57,7 % 57, % 59,4 % OCC 55,2 % 57,4 % 56,4 % 51,5 % 51,6 % 53,9 % 53,7 % 53,3 % 54,5 % år vi ser på landet i sin helhet, oppdager vi at september 214 ble tidenes beste september måned. Det er all time high for alle nøkkeltall. Det samme er nesten tilfellet når vi ser på tallene hittil i år. lle nøkkeltall så nær som beleggsprosent og REVPR er all time high. Solgte romdøgn gikk opp med 5.6 % i forhold til september 213, og omsetningsøkningen var på 9.2 %. REVPR gikk opp med 7.8 %. Hittil i år er oppgangen 3.3 % for omsetningen, 2.8 % for solgte romdøgn og REVPR har så langt gått opp med 2.4 %. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 2

3 September hele landet Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Hele landet hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 1, 8, 6, 4, 2, Hele landet nøkkeltall sept 62, % 6, % 58, % 56, % 54, % 52, % 5, % 48, % 46, % 1, 8, 6, 4, 2, Hele landet nøkkeltall hittil i år pr , % 56, % 54, % 52, % 5, % 48, % Fylkene I dette avsnittet vil vi gi en del informasjon om fylkestallene for september og for status så langt i år pr. 3.september. Komplette tabeller for alle nøkkeltall finner du i et av vedleggene til denne mailen. La oss begynne med to grafer hvor den ene viser oppnådd REVPR i september og oppnådd REVPR så langt i år. 8, REVPR september ,1 7, 69,38 684,58 628,2 6, 5, 531,89 51,68 489,89 483, 475,35 465,12 446,28 442,6 442,39 545,68 4, 415,68 49,14 399,74 389,7 368,9 3, 37,92 2, 1, ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 3

4 7, REVPR hittill i år pr. 3. september 631,91 6, 596, 591,52 521,85 5, 462,27 46,83 454,4 45,71 437,76 43,35 429,56 419,2 413,99 479,26 4, 39,51 381,2 378,92 358,1 339,64 3, 33,52 2, 1, Videre kan vi nevne fra fylkestallene: 1. ntall solgte rom. Det er kun hotellene i Sogn og Fjordane og Vest gder som fikk nedgang i antall solgte rom i september måned. De resterende fikk oppgang. Størst % vis oppgang var det for hotellene i Hedmark (+ 1.6%) og hotellene i Sør Trøndelag (1.4%). Så langt i år er det 8 fylker med nedgang i antall solgte rom. Størst % vis nedgang er det for hotellene i Sogn og Fjordane. edgangen er på hele 1.9 %. Hotellene i Troms har så langt i år størst % vis fremgang. Den er på pluss 13.9 %. 2. Samlet losjiomsetning. Hotellene i Telemark og Vest gder var de eneste fylkene med nedgang i losjiomsetningen i september. Den gikk ned med henholdsvis 1. og 4. %. Det er hotellene i Sør Trøndelag og kershus som har størst fremgang i september. Den er henholdsvis 19.6 og 18.7 %. Tabellen for hittil i år som du finner i et av vedleggene kan du se at hotellene i Vest gder og Sogn og Fjordane er de to eneste fylkene med nedgang i omsetningen. Det er en marginal nedgang på henholdsvis.1 og.3 %. Hotellene i Troms har en samlet oppgang i omsetningen hittil i år på 15. 9%. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 4

5 3. Oppnådde beleggsprosenter Det er tre fylker som har nedgang i beleggsprosenten i september. Hotellene i Troms fikk en nedgang på 9.5 %, mens hotellene i Oslo og ordland fikk en marginal nedgang på.9 %. Vinneren ble hotellene i Hedmark som økte belegget fra 39. % til 47.4 %. Det er en oppgang på 21 %. Hotellene i Buskerud økte belegget med 17 %. Så langt i år har hotellene i Møre og Romsdal en oppgang på 6.5 %. Hotellene i Sogn og Fjordane har en nedgang på 2.8 % og ligger nederst i tabellen som du finner i et av vedleggene. I september var det hotellene i Oslo som fikk høyest belegg av fylkene. Den kom opp på 75.7 %. Det er også hotellene i Oslo som har høyest beleggsprosent når vi ser på fylkene hittil i år. Belegget så langt 67.6 %. 4. Oppnådde priser. Hotellene i kershus fikk en god måned når vi ser på oppnådde priser. Oppgangen var på 11.4%. Hotellene i Sør Trøndelag fikk en oppgang på 8.3 %. I den andre enden av tabellen ser vi at hotellene i Hedmark og Vest gder fikk en nedgang på 1.8 %. Hittil i år er det hotellene i Sogn og Fjordane som har størst oppgang. Den er på 4.7 %. Hotellene Telemark og ord Trøndelag ligger rett bak med en oppgang på 4.5 %. Hotellene i Rogaland og Hordaland som oppnådde høyeste priser i september. Oppnådde priser var henholdsvis kr. 1 36, og kr. 1 3,. Dette var for øvrig de eneste fylkene som fikk priser over tusenlappen. ederst på listen ligger hotellene i Hedmark og Oppland. Hittil i år der det hotellene i Rogaland, ust gder og Hordaland som oppnår de beste prisene. ederst ligger hotellene i Østfold og Oppland. 5. REVPR REVPR resultatene har du allerede sett i grafene tidligere i rapporten, men nevner at i september var det hoteller i 3 fylker som vanligvis gjør det dårlig som topper listen over % vis fremgang. Buskerudhotellene fikk en økning på 22.5 %, REVPR for hotellene i Hedmark gikk opp med 19.3 % og hotellene i Oppland fikk en oppgang på 13.8 % i REVPR. Så langt i år er det hotellene i Telemark som har størst økning % vis i REVPR. Oppgangen er på 8.7 % og hotellene i Møre og Romsdal har så langt i år fått en oppgang på 6.3 % i REVPR. lle fylkene unntatt hotellene i Vestfold har oppgang i REVPR så langt i år. edgangen for Vestfoldhotellene er på 4.3 %. I september var det hotellene i Oslo som fikk høyest REVPR. Den ble på kr. 733,. Hotellene i Hordaland ligger på 2. plass med kr 69, i REVPR. Så langt i år er det hotellene i Hordaland (kr. 632,), Oslo (kr. 596,) og Rogaland (kr. 592,) som har høyest REVPR. Lavest REVPR så langt i år er det for hotellene i Telemark (kr. 358,), Hedmark (kr. 34,) og hotellene i Oppland (kr. 34,) Vil du ha mer informasjon om fylkene: Et av vedleggene har komplett oversikt over nøkkeltallene for alle fylkene. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 5

6 De store byene / hotelldestinasjonene Vi begynner med en oversikt som rangerer de største hotellbyene/destinasjonene opp mot hverandre. Rangeringer september 214 DR Beløp OCC Belegg REVPR Beløp DR Endring % OCC Endring % REVPR Endring % Stavanger 1 124,84 Bergen 79,9 % Bergen 823,7 Ullensaker 29,6 % Ullensaker 7,3 % Ullensaker 39, % Bergen 1 3,87 Oslo 75,7 % Stavanger 791,99 Trondheim 1,6 % Kristiansand 2,5 % Trondheim 6,2 % Bodø 976,18 Ullensaker 72,7 % Oslo 733,15 Tromsø 4,9 % Oslo,9 % Oslo 2,7 % Oslo 968,43 Stavanger 7,4 % Bodø 672,58 Stavanger 4,5 % Bergen 1,7 % Kristiansand 1,3 % Bærum 944,65 Bodø 68,9 % Ullensaker 642,71 Oslo 3,6 % Bærum 3,1 % Bergen 2,2 % Tromsø 929,82 Trondheim 67,6 % Trondheim 583,52 Bergen,5 % Trondheim 3,9 % Bærum 4,4 % Ullensaker 884,53 Bærum 6,5 % Bærum 571,9 Kristiansand 1,2 % Stavanger 8,8 % Stavanger 4,7 % Trondheim 862,7 Tromsø 59,5 % Tromsø 553,15 Bærum 1,4 % Bodø 1,1 % Tromsø 13,7 % Kristiansand 814,44 Kristiansand 58,8 % Kristiansand 478,91 Bodø 5,3 % Tromsø 17,7 % Bodø 14,9 % Hotellene på Gardermoen fikk en flott september måned med oppgang i alle parameterne. REVPR er opp med hele 39 %. Fire byer med nye hoteller fikk nedgang i REVPR, verst gikk det for hotellene i Tromsø og Bodø. Stavanger og Bergenshotellene fikk også en viss nedgang. Rangeringer hittil i år pr DR Beløp OCC Belegg REVPR Beløp DR Endring % OCC Endring % REVPR Endring % Stavanger 1 55,5 Bergen 74,5 % Bergen 737,64 Ullensaker 2,5 % Ullensaker 3,5 % Ullensaker 6,1 % Bergen 989,55 Oslo 67,6 % Stavanger 78,39 Tromsø 1,9 % Trondheim 3,2 % Trondheim 3,4 % Oslo 881,21 Stavanger 67,1 % Oslo 595,97 Kristiansand 1,9 % Oslo 2,1 % Kristiansand 3,1 % Tromsø 878,65 Tromsø 66,5 % Tromsø 584,48 Stavanger 1,1 % Bergen 2,1 % Bergen 1, % Bærum 866,11 Bodø 66,5 % Bodø 568,14 Trondheim,2 % Kristiansand 1,2 % Oslo,6 % Kristiansand 855,35 Trondheim 62,7 % Kristiansand 511,12 Bergen 1,1 % Bærum,3 % Stavanger,4 % Bodø 854,42 Kristiansand 59,8 % Trondheim 59,56 Bodø 1,4 % Stavanger,7 % Tromsø 1,3 % Trondheim 812,49 Ullensaker 59, % Ullensaker 469,19 Oslo 1,5 % Bodø,8 % Bodø 2,2 % Ullensaker 795,17 Bærum 52,4 % Bærum 454,24 Bærum 3,5 % Tromsø 3,2 % Bærum 3,2 % Så langt i år er det hotellene på Gardermoen som har størst % vise fremgang av foranstående destinasjoner, men i oppnådde tall ligger flyplasshotellene lagt ned i tabellene. Oslo Oslo september Oslo hittil i år pr. 3.9 Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 826,63 966,44 99,42 95,78 946,3 917,64 957,11 934,49 968,43 DR 779,6 877,47 954,69 913,6 899,37 888,16 878,96 894,94 881,21 REVPR 678,42 832,11 8,57 727,35 759,43 721,26 718,79 714,2 733,15 REVPR 576,2 67,89 76,14 621,3 614,24 629,37 589,5 592,62 595,97 OCC 82,1 % 86,1 % 8,8 % 76,5 % 8,3 % 78,6 % 75,1 % 76,4 % 75,7 % OCC 73,9 % 76,5 % 74, % 68, % 68,3 % 7,9 % 67, % 66,2 % 67,6 % 3 5 Oslo hittil i år pr , Oslo nøkkeltall hittil i år pr , % , 8, 6, 4, 2, 76, % 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 6

7 lle nøkkeltall for september 214 øker i forhold til september 213. Det samme er nesten tilfelle for tallene så langt i år. Det er en liten nedgang i oppnådde priser. å skal vi huske på at byen har fått nye lavprishoteller som har priser langt under gjennomsnittet. Vi tenker da på Smarthotell og CityBox. økkeltallene så langt i år ligger langt under toppårene som var 27 og 28. Beleggsprosenten har falt fra 76,5 % i 27 og til 67,6 % i 214. REVPR har falt fra kr. 76, i 28 til kr. 596, i 214. Ullensaker Rangeringen tidligere i rapporten viser at hotellene i Ullensaker fikk en flott september måned. Ullensaker sept Ullensaker hittil i år pr. 3.9 Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 729,6 964,38 995,15 94,28 862,4 876,54 841,6 682,34 884,53 DR 88,23 858,67 931,23 887,96 836,25 823, 792,33 775,94 795,17 REVPR 613,3 768,61 683,2 574,22 542,71 539,58 525,14 462,26 642,71 REVPR 613,7 65,2 58,89 51,91 458,35 428,23 446,4 442,34 469,19 OCC 84, % 79,7 % 68,6 % 63,5 % 62,9 % 61,6 % 62,4 % 67,7 % 72,7 % OCC 75,9 % 7,5 % 62,4 % 56,5 % 54,8 % 52, % 56,3 % 57, % 59, % I september gikk losjiomsetningen opp med hele 39 %. Prisene gikk opp med nesten 3 %. Det er oppgang i alle nøkkeltall. Så langt i år er det også oppgang i alle nøkkeltall for hotellene på Gardermoen. Det er likevel en hake ved tallene: Resultatene ligger langt under toppårene som var 26 og 27. å har jo kapasiteten riktignok økt med 14 % siden 26. Det må man ta hensyn til i vurderingen. økkeltall Ullensaker sept Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr , 9, % 1, 8, % 1, 8, 6, 4, 2, 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 8, 6, 4, 2, 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Bærum og Fornebu Bærum sept Bærum hittil i år pr. 3.9 Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 715,57 863,18 965,52 949,36 957,9 944,69 935,55 957,68 944,65 DR 684,8 812,55 915,6 932,9 888,66 919,77 854,2 897,1 866,11 REVPR 547,73 697,73 714,53 636,38 69,24 589,18 615,73 598,9 571,9 REVPR 414,37 536,64 555,44 492,6 516,99 53,62 45,93 469,1 454,24 OCC 76,5 % 8,8 % 74, % 67, % 72,1 % 62,4 % 65,8 % 62,5 % 6,5 % OCC 6,6 % 66, % 6,7 % 52,8 % 58,2 % 54,8 % 52,8 % 52,3 % 52,4 % Hotellene i Bærum fikk nedgang i alle nøkkeltall i september sammenlignet med september 213. Beleggsprosenten i september har ikke vært så lav i løpet av de årene som vi har tall fra og som ligger i tabellen over. I 27 var den på 8.8 % i 214 helt nede i 6.5 %. Det er kun september 26 som har lavere REVPR enn årets. Det er også nedgang i de fleste nøkkeltall når vi ser på tallene så langt i år. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 7

8 Bærum hittil i år pr 3.9 Bærum nøkkeltall hittil i år pr , 7, % , 6, 4, 2, 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Kristiansand Kristiansand september Kristiansand hittil i år pr. 3.9 Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 739,95 783,58 762,58 782,87 793,65 785,66 774,89 824,5 814,44 DR 781,35 89,95 87,1 83,62 835,45 85,54 839,98 839,34 855,35 REVPR 461,88 492,9 6,52 469,72 542,38 458,31 462,75 472,67 478,91 REVPR 485,94 517,92 57,99 56,14 487,26 478,36 486,73 495,59 511,12 OCC 62,4 % 62,8 % 78,7 % 6, % 68,3 % 58,3 % 59,7 % 57,4 % 58,8 % OCC 62,2 % 63,9 % 7,7 % 6,9 % 58,3 % 56,2 % 57,9 % 59, % 59,8 % Det ble 4 % nedgang i losjiinntektene for hotellene i Kristiansand når vi sammenligner september 214 mot september 213. Beleggsprosenten er opp med 1.4 % poeng. REVPR har gått marginalt opp. Så langt i år er det oppgang i oppnådde priser, beleggsprosent og i REVPR. Det er også stor forskjell på årets tall og toppåret 28. September 28 hadde 78,7 % i beleggsprosent, mens årets resultat ble 58.8 %. REVPR i september 28 var over kr. 6, i september i år kom den ikke høyere enn kr 479, Kristiansand hittil i år pr 3.9 Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr , 8, % , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Stavanger Stavanger har fått to nye hoteller i løpet av de siste halve året. Det er Clarion Hotel Energy med 4 rom og Scandic Stavanger City med nesten 23 rom. ye hoteller skaper ikke ny trafikk i seg selv, og dermed kan man oppleve nedgang i en del nøkkeltall. Tabellen på neste side viser hva vi mener om mulig nedgang: ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 8

9 Stavanger september Stavanger hittil i år pr. 3.9 Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 824,63 96, , , ,59 1 5, , , ,84 DR 785,62 887, , , ,32 1 1,92 1 2, , ,5 REVPR 675,86 77,22 841,94 812,38 824,34 725,46 786,85 83,93 791,99 REVPR 564,72 638,51 746,75 661,51 69,99 694,42 657,92 75,48 78,39 OCC 82, % 8,2 % 79,8 % 75,4 % 74,1 % 72,1 % 75, % 77,2 % 7,4 % OCC 71,9 % 71,9 % 72,3 % 65,4 % 66,2 % 69,3 % 64,5 % 67,6 % 67,1 % ntall rom i tabellen over viser at det har kommet 25 nye rom i byen. Dette er ikke riktig. Det skal være 4 rom til. Årsaken til dette er vel at det tar noe tid hos SSB før man får registrert et nytt hotell og kapasitetsøkningen som følge av dette. Uansett det ble en ganske stor nedgang for hotellene i Stavanger sammenlignet med september 213. Beleggsprosenten har falt fra 77.2 til 7.4 %. Man har klart å ta ut noe høyere priser. De gikk opp med 4.5 %. Fallet i belegget gjør sitt til at REVPR falt med nesten kr. 4,, med andre ord ned med 4.7 %. Tallene så langt i år er positive. ntall solgte rom er opp med 3.8 %, losjiinntektene opp med 4.9 % og prisene har gått opp med 1.1 %. Det skal bli spennende å se utviklingen for hotellene i Stavanger tiden fremover Stavanger hittil i år pr , 1, 8, 6, 4, 2, Stavanger nøkkeltall hittil i år pr , % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) I et av vedleggene finner du tabeller og grafer for Stavangerregionen som omfatter, Stavanger, Sola og Sandnes. Bergen Bergen september Bergen pr. 3.9 Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 767,39 854,75 953,32 91,87 942,31 947,42 996, ,3 1 3,87 DR 753,2 82,34 913,17 97,11 99,6 918,4 958,4 1,19 989,55 REVPR 638,97 713,7 791,32 683,73 781,79 753,54 837,8 842,44 823,7 REVPR 559,2 61,81 669,89 64,64 659,59 665,83 78,75 73,16 737,64 OCC 83,3 % 83,4 % 83, % 75,8 % 83, % 79,5 % 84, % 81,3 % 79,9 % OCC 74,3 % 74,5 % 73,4 % 7,6 % 72,5 % 72,5 % 74, % 73, % 74,5 % I Bergen har det også kommet ny kapasitet. Scandic Ørnen åpnet dørene i mai. Hotellet har 368 rom og er en av byens største hoteller. Denne kapasitetsøkningen har ikke satt de samme negative spor for byens hotelltall som vi kommer til å se på andre byer lengre nord i landet som også har fått ny kapasitet. Beleggsprosenten har riktignok falt fra 81.3 i september 213 til 79,9 % i september 214. Prisene har falt med.5 % og REVPR er ned med 2.2 %. Tallene så langt i år er positive selv om prisene har falt med 1.1 %. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 9

10 Belegget i Bergen så langt er på høyde med toppåret 28. REVPR så langt i år er rekordnotering og det samme gjelder også losjiomsetningen og antall solgte rom. Bergen hittil i år pr. 3.9 Bergen nøkkeltall hittil år pr , 75, % , 8, 6, 4, 2, 74, % 73, % 72, % 71, % 7, % 69, % 68, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Trondheim Scandic Lerkendal åpnet i august, og hotellet har 4 rom. Denne økningen merkes når vi ser på byens beleggsprosent. Trondheim september Trondheim hittil i år pr. 3.9 Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 899,27 842,54 838,73 852,87 854,12 78,7 862,7 DR 873,57 817,13 88,12 825,2 813,59 811,13 812,49 REVPR 665,46 559,45 658,32 69,1 635,14 549,23 583,52 REVPR 599,46 57,93 52,76 548,15 52,24 492,71 59,56 OCC 74, % 66,4 % 78,5 % 71,4 % 74,4 % 7,4 % 67,6 % OCC 68,6 % 62,2 % 64,4 % 66,4 % 63,9 % 6,7 % 62,7 % Beleggsprosenten har falt fra 7.4 til 67.6 %. Prisene har hatt en fin utvikling. De har gått opp med 1.6 %. REVPR er opp med 6.2 %. lle nøkkeltall så langt i år viser oppgang sammenlignet med samme periode i 213. Trondheim hittil i år pr. 3.9 Trondheim nøkkeltall hittil i år pr. sept , 8, 6, 4, 2, 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Bodø Scandic Havet er byens nyeste hotell og dette hotellet har 234 rom. SSB har heller ikke fått med dette hotellet i sine oversikter, men driften har satt sitt preg på tallene for september: ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 1

11 Bodø september Bodø pr. 3.9 Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 745,4 86,24 886,58 876,71 985,74 887,3 1 3,53 976,18 DR 77,42 759,49 86,55 86,53 814,27 836,41 866,66 854,42 REVPR 526,25 621,9 589,58 66,68 671,29 624,47 79,3 672,58 REVPR 494,34 499,6 517,9 514,61 551,18 565,6 58,72 568,14 OCC 7,6 % 72,2 % 66,5 % 69,2 % 68,1 % 7,4 % 76,7 % 68,9 % OCC 69,9 % 65,7 % 64,2 % 63,8 % 67,7 % 67,6 % 67, % 66,5 % I forhold til september 213 er det «dramatiske» fall i noen av nøkkeltallene. Belegget gått ned fra 76.7 % til 68.9 %, og årets beleggsprosent er blant de laveste noen sinne. Oppnådde priser falt med nesten 55 kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 5.3 %. Summen av endring i beleggsprosent og endring i oppnådde priser gir endringen i REVPR og i dette tilfellet har REVPR falt med 14.9 % sammenlignet med september 213. Tallene så langt er bedre. Det er kun marginal nedgang for nøkkeltallene. Bodø hittil i år pr 3.9 Bodø nøkkeltall hittill i år pr , 72, % , 6, 4, 2, 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Tromsø Tromsø september Tromsø hittil i år pr. 3.9 September Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 826,6 816,69 846,86 886,56 869,85 878,17 886,54 929,82 DR 77,65 83,68 786,49 831,11 829,46 852,72 861,85 878,65 REVPR 625,61 59,21 569,9 573,6 644,98 622,87 64,78 553,15 REVPR 559,99 562,1 516,58 521,13 557,98 591,59 592,11 584,48 OCC 75,7 % 72,3 % 67,2 % 64,7 % 74,1 % 7,9 % 72,3 % 59,5 % OCC 72,7 % 69,9 % 65,7 % 62,7 % 67,3 % 69,4 % 68,7 % 66,5 % I Tromsø har det kommet to nye hoteller Comfort Express med 192 rom og Clarion Hotel The Edge med 29 rom. Konsekvensen av dette er belegget falt fra 72.3 % i september 213 til 59.5 % i september 214. Prisene har gått opp med 4.9 %. Det er positivt, men REVPR har gått ned fra kr. 641, til kr. 553,. Dette tilsvarer 17.7 % ned. Det er også nedgang i tallene så langt i år sammenlignet med samme periode i 213. Det skal bli spennende å se om etterspørselen klarer å absorbere den økte kapasiteten Tromsø hittil i år pr , 8, 6, 4, 2, Tromsø nøkkeltall hittil i år pr , % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 11

12 Om HC HC er det ledende konsulentselskap i orden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i HC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører HC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av HC. HC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal CH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser ordic Hotel Consulting 15. november 214 Olaf Vangstein partner HC kontorer Danmark Kildehøjvej Birkerød Skoleveien 2 14 Ski Sverige Park Venue Engelbrektsgatan 9 11 SE Stockholm ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 12

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016 Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 10. oktober 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i september 2016.... 3. Hotellrombelegg i september 2016... 4. Hotellrompriser i september

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 24. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i desember 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i desember 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016 Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer Oslo, 2. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i første halvår 2016... 3. Hotellrombelegg i første halvår 2016 4. Hotellrompriser i første

Detaljer

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016 Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer Oslo, 17. november 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i oktober 2016.... 3. Hotellrombelegg i oktober 2016..... 4. Hotellrompriser i oktober 2016.

Detaljer

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer April-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 16. mai 2017 Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer Hotellstatistikk mars og 1.kv. 2016 Norske storbyer Spesial mars måned: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er «korrigert» for påske. Oslo, 11. april 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Streik spesial: Perioden 24. april 20. mai 2016 Et utvalg hotellbyer Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Utvikling i antall solgte hotellrom..

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Sammenligning/måling av hotelldata

Sammenligning/måling av hotelldata Sammenligning/måling av hotelldata 6. oktober 2016 Peter Wiederstrøm 1 HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hoteller med abonnement I Norge har vi med hoteller med til sammen rundt 50.000 rom. For et

Detaljer