NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski

2 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv oktober er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Vi minner om at SSB kommer med de reelle markedstallene. Alle hoteller med mer enn 10 rom er forpliktet til å sende inn sine omsetningstall og beleggstall hver måned. Dermed gir SSB et komplett bilde av situasjonen. Eventuelle andre rapporter som måtte bygge på andre kilder enn SSB er ikke komplette da det er mange hoteller som ikke sender inn tallene til andre selskaper enn SSB. Å være med på statistikkinnsending til andre kilder koster penger for bedriftene. Innsendingen til SSB er gratis for hvert enkelt hotell. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Du vil se av rapportene, tabellene og grafene at oktober og året så langt er rimelig bra for norske hoteller. Det er klart at mange hoteller som sliter, særlig hoteller som vi i sin tid kalte Turist og Høyfjellshoteller. På den annen, side ser vi på landet under ett kan vi finne en del positive elementer. Vi kommer tilbake til dette senere i rapporten. Våre rapporter inneholder en mengde tall, tabeller og grafer. Det er garantert svært få som har interesse av alle disse tall, derfor legger vi mange tall og grafer over i egne vedlegg. Her kan du søke etter tall fra dine interesseområder eller se et komplett bilde. Valget er ditt. I selve rapporten tar vi med de vesentligste nøkkeltall og gir noen kommentarer til disse. Highlights i denne rapport o o o o o o Landet under ett kan vise til toppnotering når vi ser på losjiomsetning, antall solgte rom og oppnådde priser. Det gjelder både for oktober og for året så langt. 40 % oppgang i oktober for hotellene i Bærum. I Kristiansand fikk hotellene en oppgang i oktober på 18 % i REVPAR. Nesten 11 % nedgang i REVPAR for hotellene i Stavanger. Losjiomsetningen i Bergen har steget med 50 % i løpet av de siste 7 årene. Det ble nesten 10 % oppgang i REVPAR for hotellene i Trondheim. Under avsnittet småplukk kan du blant annet se at: o Thon Hotels kan fra januar sette navnet sitt på et hotell til i en av de store destinasjonene. o Kragerø er byen i landet med lavest priser pr. solgte rom så langt i år. o Stryn og Ullensvang gjør det godt i oppnådde priser. o Hotellene i Luster og Sogndal har hatt en meget god økning i oppnådde priser. o Lavest REVPAR for hotellene i en kommune så langt i år ligger på kr. 200, pr. tilgjengelige rom. Hvilken? Svaret ligger i avsnittet småplukk Hele landet Vi begynner med tabeller og grafer som viser status for hele landet. Her tar vi med grafer og tabeller som viser hovedtallene og nøkkeltallene for oktober og for året så langt pr Senere i rapporten vil du få noe begrenset med grafer og tabeller, men vi minner igjen om vedleggene. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 2

3 Hele landet oktober Hele landet hittil i år pr Oktober Hittil i år Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 764,13 837,56 896,55 855,61 856,52 886,29 897,05 897,61 ADR 741,71 804,41 866,47 861,84 857,35 860,62 870,71 879,50 REVPAR 409,81 479,61 491,53 434,54 426,26 456,44 478,08 474,18 REVPAR 408,34 461,47 487,65 443,33 440,91 461,66 467,07 463,22 OCC 53,6 % 57,3 % 54,8 % 50,8 % 49,8 % 51,5 % 53,3 % 52,8 % OCC 55,1 % 57,4 % 56,3 % 51,4 % 51,4 % 53,6 % 53,6 % 52,7 % La oss begynne med de elementene i tabellene som bygger under vår påstand at året 2013 så langt er et rimelig bra år for norske hoteller sett under ett. Det har aldri blitt solgt så mange romdøgn i oktober som i år. Det har aldri blitt solgt så mange romdøgn etter 10 måneders drift som årets tall viser. Det er også all time high når vi ser på losjiinntektene for oktober isolert eller året så langt. Oppnådde priser i oktober 2013 er også toppnotering. Det samme gjelder oppnådde priser så langt i året. Den observante leser ser at tallene er annerledes når vi leser radene for beleggsprosent og REVPAR, men husk på at antall rom i landet har økt med nesten 20 % i løpet av noen få år Oktober hele landet Hele landet nøkkeltall oktober 58,0 % ,0 % 54,0 % 52,0 % 5 48,0 % 46,0 % ,0 % Disponible rom Solgte romdøgn OCC Hele landet hittil i år pr Hele landet nøkkeltall hittil i år pr ,0 % ,0 % 54,0 % 52,0 % ,0 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Alle og enhver kan jo se at det er meget stor nedgang i beleggsprosenten fra 2007 og til Det er ikke bra, men siden vi ser lengre opp at antall solgte rom øker så må forklaringen ligge i at kapasitetsøkningen er større enn økningen i antall solgte rom. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 3

4 Fylkene Vi bruker noe plass til å vise hvordan det går med de forskjellige fylkene. Det viser blant annet at det er mange områder i Norge som sliter. Flere ganger har vi pekt på at innlandsfylkene sliter. Nå vil du se at hotellene i Hedmark gjør det bra og får til økning i belegg og omsetning. Vi skal huske på at utgangspunktet var lavt, slik at vi kommer til å se at Hedmark ligger langt ned på noen av parameterne sammen med Oppland, Buskerud og Telemark. Vi begynner med å vise to grafer. Den ene viser hvordan REVPAR er for de forskjellige fylkene i oktober 2013 og hvordan REVPAR er for fylkene så langt i år: Oppnådde REVPAR oktober alle fylker 700,00 680,30 609,08 605,97 553,45 548,37 533,72 500,00 300,00 425,49 416,96 402,34 399,48 389,00 374,86 368,38 347,11 323,38 301,36 298,24 245,26 201,79 100,00 700,00 Oppnådd REVPAR hittil i år 605,77 601,21 587,57 518,01 500,00 459,83 454,94 443,85 441,03 420,56 412,84 411,61 404,49 402,24 383,76 374,95 367,73 328,66 326,79 300,00 285,70 100,00 Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 4

5 Det er dramatiske forskjeller mellom hotellenes inntekter i de beste fylkene mot hva man får i de dårligste fylkene. Man kunne gjort en del beregninger som viser hvilken forskjell dette gir i verdien på hoteller i gode fylker kontra svake fylker. Dette lar vi eventuelt ligge til et senere tidspunkt. Det er to vedlegg som viser tallene for våre fylker. Det ene vise tabeller for alle nøkkeltall og vi rangerer fylkene fra best til dårligst. Det andre vedlegget viser tabeller og grafer som viser de 5 beste og 5 dårligste fylker innen de forskjellige nøkkkeltallsgrupper. Her vi vil vise noen av grafene: 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 5,6 % Prosentvis endringer i beleggsprosent hittil i år pr. 31. okt ,8 % 2,6 % 2,4 % 1,5 % Legg merke til at hotellene i Hedmark ligger nest øverst når det gjelder prosentvis økning i belegget. 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % Telemark Hedmark Rogaland Finnmark Østfold Nord Trøndelag Aust Agder Møre og Romsdal Nordland 4,5 % Sogn og Fjordane 3,7 % På den annen side så ligger hotellene i samme fylke nest nederst når vi ser på beleggsprosenten så langt i år. 1 9,4 % Med andre ord: 12,0 % 14,0 % 8 11,2 % 11,1 % Oppnådde beleggsprosenter hittil i år Det går fremover for hotellene i Hedmark, men det er meget langt igjen til man kan si at det går bra. 66,7 % 62,3 % 61,6 % 60,3 % 54,7 % ,5 % 39,2 % 41,7 % 42,3 % 43,5 % Oslo Hordaland Troms Rogaland Akershus Oppland Hedmark Telemark Aust Agder Nord Trøndelag Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 5

6 35,0 % 3 25,0 % 32,1 % Prosentvis endring i losjiomsetning i oktober 2013 kontra oktober 2012 Hotellene i Hedmark har også fått en flott oppgang i oppnådde priser både i oktober og så langt i år. 2 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % 2 15,0 % 11,7 % 9,2 % 8,0 % Hedmark Vest Agder Sør Trøndelag Finnmark 6,7 % Akershus Aust Agder Rogaland Oppland Nordland Telemark 0,7 % 2,9 % 5,6 % 7,0 % 10,7 % 15,5 % Prosentvise endringer i losjiomsetning hittil i år Det er virkelig bra og man har nok gjort hederlige forsøk på å starte en god opptur. Verre er det med hotellene i Aust Agder som ser stor nedgang i losjiomsetningen. Det er i denne sammenheng grunn til å minne om at hotellene i Aust Agder hadde et supert år i ,0 % 6,4 % 5,8 % 4,7 % 4,3 % Årets resultater er muligens en korreksjon tilbake til det normale. Hedmark Akershus Rogaland Sogn og Fjordane Oslo Aust Agder Oppland Buskerud Telemark Møre og Romsdal 5,0 % 5,4 % 4,8 % 1 10,6 % 9,4 % 15,0 % 15,7 % 2 De store byene / hotelldestinasjonene Som vanlig i våre rapporter begynner vi med en rangering innen de forskjellige grupper av nøkkeltall, og det er tallene for oktober som vises først: Rangeringer oktober 2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 084,47 Bergen 77,9 % Stavanger 751,71 Kristiansand 7,7 % Trondheim 10,3 % Kristiansand 18,0 % Oslo 955,48 Trondheim 77,9 % Bergen 736,44 Tromsø 1,9 % Kristiansand 9,5 % Bærum 1 Bergen 945,17 Oslo 71,2 % Oslo 680,34 Oslo 1,2 % Bærum 9,1 % Trondheim 9,5 % Tromsø 918,50 Stavanger 69,3 % Trondheim 659,51 Bærum 0,8 % Ullensaker 6,7 % Ullensaker 5,5 % Bærum 893,13 Tromsø 68,8 % Tromsø 632,07 Bergen 0,3 % Bergen Oslo 0,4 % Trondheim 846,55 Ullensaker 62,7 % Bærum 555,35 Trondheim 0,7 % Oslo 0,8 % Tromsø 0,2 % Ullensaker 846,05 Kristiansand 62,4 % Ullensaker 530,39 Ullensaker 1,2 % Tromsø 2,0 % Bergen 0,3 % Kristiansand 833,41 Bærum 62,2 % Kristiansand 520,09 Stavanger 3,9 % Stavanger 7,3 % Stavanger 10,9 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 6

7 Hotellene i Stavanger er som vanlig høyt oppe når det gjelder oppnådde priser og REVPAR, men legg merke til at i oktober var det også de som fikk størst nedgang i alle parameterne. REVPAR er ned hele 10.9 %. Bærum har lavest beleggsprosent, men likevel har man hatt en økning på over 9 % i beleggsprosent. Vi kommer tilbake til dette senere i rapporten. Rangeringer hittil i år pr ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 048,10 Bergen 73,5 % Bergen 730,84 Bærum 4,5 % Oslo 1,2 % Stavanger 4,9 % Bergen 994,17 Tromsø 68,7 % Stavanger 710,27 Bergen 3,9 % Bærum 0,1 % Bærum 4,6 % Oslo 901,33 Stavanger 67,8 % Oslo 601,20 Oslo 1,7 % Ullensaker 1,8 % Kristiansand 3,3 % Bærum 896,62 Oslo 66,7 % Tromsø 596,25 Stavanger 1,5 % Kristiansand 2,7 % Bergen 2,7 % Tromsø 867,72 Trondheim 62,5 % Trondheim 509,69 Tromsø 1,2 % Stavanger 3,4 % Oslo 0,5 % Kristiansand 838,70 Kristiansand 59,4 % Kristiansand 498,10 Kristiansand 0,6 % Bergen 1,1 % Tromsø 0,1 % Trondheim 815,63 Ullensaker 57,6 % Bærum 477,91 Trondheim 0,3 % Trondheim 3,4 % Ullensaker 0,2 % Ullensaker 783,76 Bærum 53,3 % Ullensaker 451,36 Ullensaker 2,0 % Tromsø 1,1 % Trondheim 3,7 % Oslo Oslo oktober Oslo hittil i år pr Oktober Hittil i år Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 832,36 917,00 975,86 897,62 903,93 922,34 943,98 955,48 ADR 785,32 881,78 957,02 911,33 899,88 891,69 886,09 901,33 REVPAR 649,24 742,77 757,27 672,32 659,87 646,18 677,31 680,34 REVPAR 583,75 678,34 711,54 626,31 618,99 631,13 598,15 601,20 OCC 78,0 % 81,0 % 77,6 % 74,9 % 73,0 % 70,1 % 71,8 % 71,2 % OCC 74,3 % 76,9 % 74,3 % 68,7 % 68,8 % 70,8 % 67,5 % 66,7 % Det ble vel status quo for hotellene i hovedstaden. Vi ser en liten nedgang i beleggsprosenten, men den er vel egentlig marginal. Det er gledelig å se at prisene gikk opp med ca. kr. 12,. Det er all time high for Oslos hoteller når vi ser på antall solgte rom og losjiinntektene. Beleggsprosenten ligger betydelig under toppåret som var 2007, men vi skal da huske på at antall rom har steget med mer enn 35 % siden Senere i rapporten vil vi se at hotellene i Bærum og i Ullensaker har god økning i belegget i oktober. Med dette for øyet er det vel grunn til å tro at de fleste er fornøyde med oktober resultatene for hotellene i Oslo. 1 Oslo nøkkeltall oktober 82,0 % 1 Oslo nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 8 78,0 % 76,0 % 76,0 % 64,0 % 62,0 % 64,0 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 7

8 Ullensaker Ullensaker oktober Ullensaker hittil i år pr Oktober Hittil i år Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 861,79 955,88 982,55 901,88 869,10 862,63 856,29 846,05 ADR 814,29 870,53 936,75 889,54 839,81 827,52 799,45 783,76 REVPAR 688,36 666,43 647,16 539,13 412,87 501,73 502,88 530,39 REVPAR 621,21 612,56 587,68 505,93 452,76 435,81 452,45 451,36 OCC 79,9 % 69,7 % 65,9 % 59,8 % 47,5 % 58,2 % 58,7 % 62,7 % OCC 76,3 % 70,4 % 62,7 % 56,9 % 53,9 % 52,7 % 56,6 % 57,6 % Hotellene ved hovedflyplassen fikk en oppgang på 4 % poeng når vi ser på beleggsprosent. Oppnådde priser falt med drøye kr. 10,. Til tross for nedgangen i oppnådde priser ble det fremgang i REVPAR tallet. Nøkkeltall Ullensaker oktober Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr Bærum og Fornebu Antall rom i Bærum har steget med 27.2 % i forhold til oktober Antall solgte rom gikk opp med 38.8 % og losjiinntektene gikk opp med 40 %. De nye hotellene på Fornebu har vel blitt en suksess for Nordic Choice, for Scandic og for eierne av disse hotelleiendommene. Se selv på tallene under. Så langt i år er det også meget bra. Losjiomsetning og antall solgte rom er opp ca. 40 % i forhold til Bærum okt Bærum hittil i år pr Oktober Hittil i år Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 743,44 900, ,04 942,24 918, ,18 885,67 893,13 ADR 690,77 822,31 924,78 933,25 891,64 950,67 857,72 896,62 REVPAR 502,63 653,32 592,45 561,27 519,24 672,98 504,77 555,35 REVPAR 423,39 548,55 559,22 499,16 517,23 521,54 456,81 477,91 OCC 67,6 % 72,6 % 58,8 % 59,6 % 56,6 % 55,7 % 57,0 % 62,2 % OCC 61,3 % 66,7 % 60,5 % 53,5 % 58,0 % 54,9 % 53,3 % 53,3 % Bærum nøkkeltall okt Bærum nøkkeltall hittil i år pr Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 8

9 Kristiansand Kristiansand oktober Kristiansand pr Oktober Hittil i år Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 699,68 724,72 774,65 753,49 761,23 781,08 773,98 833,41 ADR 774,30 802,14 804,06 823,15 827,86 844,36 833,52 REVPAR 371,44 432,66 515,30 445,25 450,12 382,15 440,90 520,09 REVPAR 474,53 509,61 565,49 500,07 483,51 468,64 482,18 OCC 53,1 % 59,7 % 66,5 % 59,1 % 59,1 % 48,9 % 57,0 % 62,4 % OCC 61,3 % 63,5 % 70,3 % 60,8 % 58,4 % 55,5 % 57,8 % Kristiansand nøkkeltall oktober Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr ,00 900, ,00 500,00 300,00 100, ,00 500,00 300,00 100, Det ble en fin oktober for hotellene i Kristiansand, mon tro at det nye Scandic Bystranda har noe med dette å gjøre. Uansett, økningen i losjiinntektene var på hele 18.5 % og antall solgte rom gikk opp med 10 %. Dermed gikk REVPAR opp med 18 %. Pr er oppgangen i REVPAR 3.3 %. Stavanger Vi minner om at du kan finne tabeller og grafer for Stavangerregionen i vedleggene til rapporten. Da får du tallene for kommunene: Sola, Sandnes og Stavanger. Her viser vi tallene for Stavanger Stavanger okt Stavanger hittil i år pr Oktober Hittil i år Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 840,13 951, , , , , , ,47 ADR 791,89 894, , , , , , ,10 REVPAR 683,06 725,88 827,72 730,07 662,26 700,83 843,57 751,71 REVPAR 576,91 647,50 755,00 668,57 687,89 695,12 676,86 710,27 OCC 81,3 % 76,3 % 75,3 % 69,5 % 64,3 % 63,7 % 74,7 % 69,3 % OCC 72,9 % 72,4 % 72,6 % 65,8 % 68,7 % 65,5 % 67,8 % Stavanger nøkkeltall oktober Stavanger nøkkeltall hittil i år pr , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 64,0 % 62,0 % 0,0 Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 9

10 Det er sjelden at vi har sett så store nedganger i omsetning og belegg i Stavanger, her har det som regel vært stabilt eller gått oppover. I oktober falt belegget slik at antall solgte rom gikk ned med hele 7.2 %. Prisene falt også og gikk ned med 3.9 %. Dermed fikk byens hoteller et fall i REVPAR på nesten 11 %. Nedgang til tross, dette ser ut til å bli det beste året for hotellene i Stavanger. Pr har byens hoteller toppnotering når det gjelder oppnådd pris, toppnotering når det gjelder losjiomsetning og topp når det gjelder antall solgte rom. Bergen Bergen oktober Bergen pr Oktober Hittil i år Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 721,01 852,21 925,83 858,77 871,48 941,94 948,03 945,17 ADR 749,80 823,66 914,49 902,34 905,77 920,49 957,29 994,17 REVPAR 512,03 637,34 695,65 578,35 619,31 677,42 739,01 736,44 REVPAR 554,27 613,58 672,52 634,23 655,47 667,03 711,86 730,84 OCC 71,0 % 74,8 % 75,1 % 67,3 % 71,1 % 71,9 % 78,0 % 77,9 % OCC 73,9 % 74,5 % 73,5 % 70,3 % 72,4 % 72,5 % 74,4 % 73,5 % Det ble nesten flat utvikling i oktober for hotellene i Bergen. Losjiomsetningen gikk opp med kr ,. Det ble solgt ca. 900 flere rom, oppnådde priser gikk ned med i underkant av 3 kroner. Dermed falt gikk REVPAR ned med 0,3 %, siden belegget gikk ned fra 78 til 77,9 %. Så langt i år er det oppgang i oppnådde priser i REVPAR og losjiomsetning. Losjiomsetningen pr ligger nesten 50 % over hva man klarte etter tilsvarende periode i Bergen nøkkeltall oktober Bergen nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 76,0 % 64,0 % 62,0 % 1 75,0 % 73,0 % 71,0 % 69,0 % Trondheim Trondheim oktober Trondheim pr Oktober Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 863,86 845,67 821,22 864,96 852,41 846,55 ADR 872,44 820,56 809,66 829,99 818,20 815,63 REVPAR 643,58 622,00 613,70 670,59 602,08 659,51 REVPAR 604,27 519,75 530,31 561,00 529,14 509,69 OCC 74,5 % 73,6 % 74,7 % 77,5 % 70,6 % 77,9 % OCC 69,3 % 63,3 % 65,5 % 67,6 % 64,7 % 62,5 % NA NA Det ble en ganske bra måned for hotellene i Trondheim. Riktignok ser vi en liten nedgang i oppnådde priser. Det gjelder både for oktober isolert og for hele året så langt. I oktober steg belegget fra 70,6 til 77,9 %. Med slike tall får man en oppgang i REVPAR på 9.5 %. Så langt i år er det ikke så positivt når vi leser at beleggsprosenten synker noe og at REVPART har falt med ca. 20 kroner. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 10

11 Trondheim nøkkeltall oktober Trondheim nøkkeltall hittil i år pr , N A 78,0 % 76,0 % 800,0 600,0 400,0 200,0 N A 64,0 % 62,0 % 0 0,0 58,0 % Tromsø Tromsø oktober Tromsø hittil i år pr Oktober Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom N Disponible rom N Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 779,99 782,21 802,09 815,40 826,80 901,79 918,50 ADR 771,73 801,49 788,24 829,45 829,20 857,78 867,72 REVPAR 615,41 535,74 580,26 485,88 538,59 633,11 632,07 REVPAR 565,93 559,36 523,16 517,22 556,03 595,83 596,25 A A OCC 78,9 % 68,5 % 72,3 % 59,6 % 65,1 % 70,2 % 68,8 % OCC 73,3 % 69,8 % 66,4 % 62,4 % 67,1 % 69,5 % 68,7 % Tromsø nøkkeltall oktober Tromsø nøkkeltall hittil i år pr N A N A 76,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % Det mest positive vi kan si om oktobertallene for hotellene i Tromsø er at prisene gikk opp til kr. 918,50 pr. solgte rom. Oppgangen tilsvarer 1.9 % fra oktober Ved å se på tallene så langt i år vil man også se en oppgang i oppnådde priser og man kan også se en marginal oppgang i REVPAR. Småplukk Scandic har i flere år drevet et hotell i sentrum av Kristiansand. Etter at man har åpnet det nye hotellet ved Bystranda har man besluttet å forlate det «gamle hotellet». Ny leietaker blir Norlandia, og de går inn i en franchiseavtale med Thon Hotels. Stavanger er bykommunen med høyeste priser så langt i år kr. 1049,. Byen blir grundig slått av hotellene i Ullensvang, Hemsedal og Stryn som får henholdsvis kr ,, kr , og kr 1 181, Kragerø er kommunen som får de dårligste prisene så langt i år. De ligger på kr. 554, Hotellene i Sogndal har så langt i år økt prisene med 29.3 %. Hotellene i Ringebu har fått 21,5 % lavere priser. Bergen (kr. 731,) og Stavanger (kr. 711,) er kommunene med høyest REVPAR så langt. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 11

12 Sør Fron, Dovre og Nord Fron er kommunene hvor hotellene får lavest REVPAR henholdsvis kr. 200, og kr. 205, for de to sistnevnte. Hotellene i Tynset har så langt i år fått en oppgang i REVPAR på 33,7 %. REVPAR for hotellene i Grimstad har gått ned med 23,3 % så langt i år. Av landets kommuner er det hotellene i Bergen og Tromsø som har høyest belegg så langt i år, henholdsvis 73,5 og 68,7 % På den andre siden av skalaen ser vi at hotellene i Sør Fron og Nord Fron får lavest belegg. Så langt i år er det henholdsvis 26, 4 og 27,4 %. I oktober var det hotellene i Stryn (kr ,) og Ullensvang (kr ,) som fikk de høyeste priser pr. solgte rom. Hotellene i Dovre oppnådde kr. 413, i gjennomsnitt pr. solgte rom pr. natt Hotellene i Luster økte prisene i oktober 2013 kontra oktober 2012 fra kr. 435, til kr. 831,. Det er hele 91 % økning. Nesten like bra var det for hotellene i Sogndal som hadde over 81 % økning. Prisene i Dovre har falt med 45 % i oktober. Stavanger og Bergen har høyest REVPAR i oktober henholdsvis kr 752, og kr 736,. Lavest REVPAR i oktober fikk hotellene i Trysil. De oppnådde kr 31, REVPAR i Luster gikk opp fra kr. 25, i oktober 2012 til kr 167, i oktober Trondheim og Bergen var kommunene med høyest beleggsprosent i oktober 77.9 % for begge byene. Hotellene i Trysil fikk7 % belegg i oktober. Hotellene i Luster økte belegget i oktober gikk fra 5.8 % i 2012 til 20.1 % i oktober Det er en oppgang på 246,6 % Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 2004, og utvidet med kontor i Norge høsten Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 8. desember 2013 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 12

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Mineralgjødselstatistikk

Mineralgjødselstatistikk Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 27.02.2017 1 Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 Statistikken gjelder for mineralgjødsel omsatt til jordbruket i sesongen 2015 2016, dvs perioden 01.07.2015 30.06.2016.

Detaljer