HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET"

Transkript

1 HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski

2 HJotellåret 212 Highlights i denne rapport Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember 212 er nå frigitt og vi kan derfor komme med den siste markedsrapport for hotellåret 212. For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på følgende forhold i vår rapport. Det er blant annet: Vi benytter oss av tall fra SSB og Statistikk og Reiseliv. Tallene omfatter samtlige bedrifter om har innrapporteringsplikt til SSB. Ikke alle benchmarking selskaper bruker et like stort utvalg og forholder seg til en «medlemsmasse». Våre fordelinger går slavisk etter fylkes og kommunegrensene, slik at når vi omtaler for eksempel hotellene for Oslo eller Stavanger så gjelder det hoteller som ligger innenfor bygrensene. Bærum, Oppegård, Skedsmo og andre Akershushoteller er ikke lagt inn i Oslotallene. SSB kommer med sine tall ca. 1 mnd. etter utløpet av en måned, noen ganger noe forsinket. Derfor kommer vår rapporter noe sent i forhold til andre tilsvarende rapporter fra andre kilder. I denne rapporten har vi lagt til en ny graf som viser månedsvise endringer i nøkkeltallene fra 211 til 212. I vedlegget har vi samlet alle grafer også de som er med i rapporten. De er plassert i vedlegget slik at du lett kan sammenligne nøkkeltallene for de enkelte destinasjoner. Highlights i denne rapporten: Det ble 19.8 millioner gjestedøgn på norske hoteller i 212. Oppgangen i forhold til 211 er på 3 %. Antall solgte romdøgn gikk opp fra 13,158 millioner til 13,665 millioner. Det er en oppgang på 3.8 % Samlet netto losjiomsetning steg med 5 % fra 11.4 til 11,9 milliarder kroner. Det er 4,7 %. Oppnådde priser pr. solgte rom falt fra kr 876, til kr. 865, det er en nedgang på 1.3 %. REVPAR i 211 var kr. 453,78 i 212 steg den til kr. 459,72 det er opp 1.3 % Det er kun tre fylker som har nedgang i årets losjiomsetning sammenlignet med 211. I desember fikk Telemark 24.9 % oppgang i oppnådd pris pr. solgte rom. Hedmark fikk en nedgang på 14.4 % i samme måned. Den samlede netto losjiinntekt i 212 ble på nesten 12 milliarder kroner. Det er en oppgang på 36 % fra 26. Et tenkt 2 roms hotell i Bergen ga i % høyere leieinntekt enn et tilsvarende hotell i Bærum, forutsatt samme leiesats.. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 2

3 HJotellåret 212 Hele landet 212 ble et varierende år for norske hoteller. Noen områder og byer har hatt et virkelig toppår, ja faktisk historisk sett er 212 tidenes hotellår for en del byer og destinasjoner. Andre områder opplevde nær status quo og andre igjen opplevde en reell nedgang i nøkkeltallene. Dessverre opplevde en del kommuner og fylker stor nedgang i forhold til 211 og sett i forhold til tidligere år som vi har data fra. Dette kan du få nærmere informasjon om dersom du leser rapporten og går igjennom vedleggene. Markedsrapporten har etter hvert blitt veldig omfattende og inneholder nok en del informasjon som ikke er interessant for mange av leserne. Likevel håper vi at du går igjennom hovedpunktene og at du fordyper deg i de områder som har interesse for deg. Hele landet desember Hele landet år Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) ADR 767,5 848,53 858,7 862,36 87,5 875,58 865,33 ADR 746,47 811,27 868,4 863,39 859,4 866,9 873,96 REVPAR 317,83 357,9 334,62 321,24 332,66 336,66 334,21 REVPAR 45,15 457,28 477,1 434,84 434,7 456,76 459,96 OCC 41,4 % 42,1 % 39, % 37,3 % 38,2 % 38,5 % 38,6 % OCC 54,3 % 56,4 % 54,9 % 5,4 % 5,6 % 52,7 % 52,6 % Tilsvarende tabeller for destinasjonene vil du bare finne i vedlegget til denne rapporten. Når det gjelder landet i sin helhet viser tallene over at solgte romdøgn er all time high for desember og for året sett under ett. Det samme gjelder også for losjiinntektene, og oppnådde gjennomsnittlige priser når vi ser på hele året. Årstallene for REVPAR ligger noe under toppåret Hele landet desember , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Hele landet nøkkeltall desember 43, % 42, % 41, % 4, % 39, % 38, % 37, % 36, % 35, % , % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Grafene for desember som vi viser over vil du kun finne i vedlegget for de andre destinasjonene. Årstallene som vises nedenfor setter vi opp under hver enkelt destinasjon. Hele landet 212 Nøkkeltall hele landet , 57, % , 8, 56, % 55, % , 6, 5, 4, 3, 2, 1, 54, % 53, % 52, % 51, % 5, % 49, % 48, % , % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 3

4 HJotellåret , % Utvikling nøkkeltall måned for måned 211 til 212 hele landet 1, % 5, %, % 5, % 1, % 15, % Når vi ser på tallene måned for måned er det grunn til å legge merke til at mai ble en måned med stor nedgang i forhold til året før. En av årsakene ligger i at i mai 211 hadde vi kun 17.mai som rød dag. I 212 var det tre røde dager i mai. Dette har effekt særlig innen kurs/konferanse og i forretningstrafikken ved at uker deles opp som følge av disse røde dagene. Fylkene Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Hele år REVPAR 9,4 % 2,4 % 2,6 % 2,1 % 9,5 % 5,8 % 1, % 2,2 % 2, % 4,7 % 3,4 %,7 %,7 % ADR 3,3 % 1, %,1 % 2, % 3,2 % 1,8 % 2,2 % 2, % 1,4 % 1,2 %,3 % 1,2 %,9 % OCC 1,1 % 1,3 % 2,7 %,1 % 6,5 % 3,8 % 1,2 %,2 % 1,8 % 3,5 % 3,1 %,2 % 1,1 % Fullstendige fylkestabeller finner du i vedlegget. De er rangert fra best til svakest. Her i rapporten viser vi deg de 5 beste og 5 svakeste fylkene innen en del av de parametere som vi kan trekke ut av statistikkmaterialet fra SSB og Statistikk & Reiseliv. 5 fylker med høyest beleggsprosent OCC des.12 OCC Hele 212 Troms 53,7 % Oslo 66,9 % Oslo 53,7 % Troms 62,7 % Hordaland 45,4 % Hordaland 61,4 % Rogaland 43,2 % Rogaland 58,2 % Østfold 37,5 % Akershus 53,7 % 5 fylker med lavest beleggsprosent OCC des.12 OCC Hele 212 Telemark 24,4 % Hedmark 36,6 % Oppland 26,2 % Oppland 37,1 % Finnmark 26,8 % Telemark 37,7 % AustAgder 26,9 % Buskerud 43,3 % Hedmark 29,8 % Finnmark 43,7 % Vi ser allerede i de første tabellene at desember ikke er noen god hotellmåned. Ingen av fylkene kom over 55 %. Oslo er det fylket som har høyest belegg i 212, men du vil se senere at 212 ble ingen godt hotellår for Oslo. Det er ikke overraskende at de 4 såkalte «innlandsfylker» har svakest beleggsprosent. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 4

5 HJotellåret 212 OCC des.11 Prosentvis des.12 endring Endring i poeng OCC årlige tall 211 Prosentvis 212 endring Endring i poeng Østfold 32,1 % 37,5 % 16,8 % 5,4 % Sogn og Fjordane 47,2 % 49,4 % 4,7 % 2,2 % VestAgder 3, % 34,9 % 16,3 % 4,9 % VestAgder 46,6 % 48,6 % 4,3 % 2, % Troms 47,5 % 53,7 % 13,1 % 6,2 % Østfold 44,7 % 46,5 % 4, % 1,8 % Hedmark 26,8 % 29,8 % 11,2 % 3, % Troms 6,4 % 62,7 % 3,8 % 2,3 % Buskerud 32,8 % 36,3 % 1,7 % 3,5 % Vestfold 47,8 % 49,3 % 3,1 % 1,5 % OCC des.11 Prosentvis des.12 endring Endring i poeng OCC årlige tall 211 Prosentvis 212 endring Endring i poeng Møre og Romsdal 41,2 % 31,4 % 23,8 % 9,8 % Oslo 69,7 % 66,9 % 4, % 2,8 % Vestfold 33,9 % 29,9 % 11,8 % 4, % Nordland 51,2 % 49,4 % 3,5 % 1,8 % Sogn og Fjordane 38, % 33,8 % 11,1 % 4,2 % Rogaland 59,6 % 58,2 % 2,3 % 1,4 % SørTrøndelag 37,9 % 36, % 5, % 1,9 % SørTrøndelag 55,1 % 54,2 % 1,6 %,9 % Telemark 25,6 % 24,4 % 4,7 % 1,2 % Oppland 37,3 % 37,1 %,5 %,2 % Østfold fikk en fin oppgang i desember sammenlignet med desember 211. Hittil i år er det også oppgang i beleggsprosenten for hotellene i Østfold, men det er Sogn og Fjordane som har den største oppgangen i beleggsprosent. I 212 ble Oslo det fylket som fikk størst nedgang i beleggsprosenten den falt fra neste 7 % til noe under 67 %. Vi kommer tilbake til Oslo senere i rapporten. 5 fylker med størst økning i antall solgte rom i desember 5 fylker med minst økning i antall solgte rom i desember Solgte rom des.11 des.12 Endring i % Endring Solgte rom des.11 des.12 Endring i % Endring VestAgder ,8 % 3 42 Møre og Romsdal ,5 % Troms ,5 % AustAgder , % 691 Hedmark ,2 % Vestfold ,1 % SørTrøndelag ,3 % Sogn og Fjordane ,9 % Akershus ,1 % Rogaland ,6 % 47 5 fylker med størst økning i antall solgte rom i fylker med minst økning i antall solgte rom i 212 Solgte rom hele 211 hele 212 Endring i % Endring Solgte rom hele 211 hele 212 Endring i % Endring Hedmark ,4 % Oppland ,8 % SørTrøndelag ,3 % Telemark ,8 % Akershus ,3 % Finnmark ,3 % VestAgder ,3 % Nordland ,5 % 9 8 Østfold ,2 % AustAgder ,5 % Hedmark, Sør Trøndelag og Akershus har alle fått ny kapasitet i 212, og det viser seg i oversikten over som viser hvilke fylker som har hatt størst økning i antall solgte rom. På neste side vil du se tilsvarende tabeller for losjisalg og de andre nøkkeltallene oppnådde priser og REVPAR: 5 fylker med høyest omsetning Losjioms Losjioms hele året i hele tusen des.11 i hele tusen 212 Oslo Oslo Hordaland Hordaland Rogaland Rogaland Akershus Akershus Buskerud SørTrøndelag fylker med lavest omsetning Losjioms i hele tusen des.11 Losjioms i hele tusen hele året 212 De 5 fylkene som har størst omsetning står for ca. 6 % av totalomsetningen, mens de 5 med lavest omsetning står for mindre enn 1 % av landets losjiomsetning. Vestfold Hedmark NordTrøndelag Finnmark Østfold NordTrøndelag Finnmark Østfold AustAgder 5 7 AustAgder Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 5

6 HJotellåret fylker med størst % vise økning i losjiometning desember 5 fylker med størst % vise økning i losjiometning 212 des.11 des.12 Endring i % Endring hele 211 hele 212 Endring i % Endring Telemark ,5 % NordTrøndelag ,3 % Troms ,9 % Hedmark ,1 % VestAgder ,6 % 2 14 SørTrøndelag ,8 % Østfold ,3 % AustAgder ,1 % Akershus ,5 % 5 3 Troms ,4 % Alle landets fylker så nær som tre har en økning i losjiomsetningen fra 211 til fylker med svakest % vise økning i losjiometning desember 5 fylker med svakest % vise økning i losjiometning 212 des.11 des.12 Endring i % Endring des.11 des.12 Endring i % Endring AustAgder ,7 % Telemark ,6 % Møre og Romsdal ,9 % Oppland , % Sogn og Fjordane ,9 % 1 51 Finnmark ,3 % 71 Vestfold ,8 % 534 Oslo ,9 % Rogaland ,8 % Buskerud ,4 % fylker med høyest oppnådd pris pr. solgte rom ADR des.12 ADR hele 212 Rogaland 978,7 Rogaland 985,54 Buskerud 958,11 AustAgder 983,86 Telemark 931,46 Hordaland 938,14 AustAgder 917,16 Oslo 892,2 Hordaland 97,26 Finnmark 868,21 5 fylker med lavest oppnådd pris pr. solgte rom ADR des.12 ADR hele 212 VestAgder 733,1 Oppland 785,35 Østfold 773,21 Hedmark 787,72 Hedmark 78,72 Østfold 793,75 Oppland 785,9 Telemark 8,49 SørTrøndelag 86,3 VestAgder 819,82 Det er vel ingen bombe at Rogaland ligger høyt oppe på listen over de med høyest oppnådd pris pr. solgte rom. 5 fylker med best utvikling av ADR i desember 5 fylker med best utvikling av ADR 212 ADR ADR des 211 ADR des 212 Endring i % Endring beløp ADR ADR hele 211 ADR 212 Endring i % Endring beløp Telemark 745,7 931,46 24,9 % 185,76 AustAgder 915,97 983,86 7,4 % 67,89 Møre og Romsdal 797,26 887,49 11,3 % 9,23 NordTrøndelag 83,88 855,8 6,4 % 51,21 Østfold 72,91 773,21 7,3 % 52,3 Nordland 826, 864,17 4,6 % 38,16 Finnmark 82,88 834,77 4, % 31,89 Møre og Romsdal 828,39 852,75 2,9 % 24,36 Vestfold 798,55 827,26 3,6 % 28,71 Buskerud 84,74 864,15 2,8 % 23,42 5 fylker med svakest utvikling av ADR i desember 5 fylker med svakest utvikling av ADR 212 ADR ADR des 211 ADR des 212 Endring i % Endring beløp ADR ADR hele 211 ADR 212 Endring i % Endring beløp Hedmark 912,5 78,72 14,4 % 131,78 Hedmark 83,47 787,72 2, % 15,76 AustAgder 1 4,83 917,16 11,9 % 123,67 Akershus 869,85 853,25 1,9 % 16,6 Buskerud 1 26,89 958,11 6,7 % 68,78 VestAgder 83,28 819,82 1,3 % 1,46 Oppland 814,16 785,9 3,6 % 29,7 Oslo 899,43 892,2,8 % 7,41 VestAgder 753,16 733,1 2,7 % 2,15 Telemark 86,71 8,49,8 % 6,22 5 fylker med høyest REVPAR REVPAR des.12 REVPAR hele 212 Oslo 465,96 Oslo 596,76 Troms 434,2 Hordaland 576,2 Rogaland 422,52 Rogaland 573,58 Hordaland 411,9 Troms 525,1 Buskerud 347,79 Akershus 458,2 Tabellene til venstre viser til det fulle at desember er en svak måned for hotellene i. Intet fylke får høyere REVPAR enn kr. 466,, og Oppland får ikke høyere REVPAR enn ca. kr 26, i desember. 5 fylker med lavest REVPAR REVPAR des.12 REVPAR hele 212 AustAgder 246,72 Buskerud 374,18 Hedmark 232,65 Østfold 369,9 Telemark 227,28 Telemark 31,78 Finnmark 223,72 Oppland 291,36 Oppland 25,69 Hedmark 288,3 De store byene / hotelldestinasjonene Rangering Før vi viser tall og gir informasjon fra de forskjellige destinasjonene og byene, vil vi rangere hvordan disse områdene gjør det innbyrdes innen de forskjellige nøkkeltallene. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 6

7 HJotellåret 212 Vi begynner med desembertallene: Rangeringer desember ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 39,14 Tromsø 62,2 % Tromsø 493,33 Trondheim 1,5 % Tromsø 14,4 % Ullensaker 1,7 % Bærum 925,81 Oslo 53,7 % Stavanger 492,91 Ullensaker 1, % Kristiansand 12,5 % Tromsø 9,8 % Bergen 89,16 Bergen 52,9 % Bergen 471,1 Bergen 1, % Ullensaker 9,6 % Kristiansand,1 Oslo 867,7 Stavanger 47,4 % Oslo 465,63 Stavanger 1,3 % Bærum 3,3 % Bergen,6 % Tromsø 793,41 Bærum 4,1 % Bærum 37,95 Oslo 2,2 % Oslo,1 % Oslo 2,1 % Ullensaker 779,13 Trondheim 39,9 % Trondheim 37,72 Kristiansand, Bergen,4 % Bærum 6,7 % Trondheim 77,87 Kristiansand 38,6 % Ullensaker 291,79 Tromsø 4, % Stavanger 7,6 % Stavanger 8,81 % Kristiansand 699,1 Ullensaker 37,5 % Kristiansand 269,73 Bærum 9,7 % Trondheim 11,5 % Trondheim 1,1 % Stavanger er fortsatt den av ovenstående byer som oppnår høyest gjennomsnittlig netto pr. pr. solgte rom. Ja, byens tall ligger faktisk nesten 5 % over Kristiansand. Tromsø er best på belegg og REVPAR. Bærum og Trondheim får store nedganger i nøkkeltallene i forhold til desember 211. Dette skyldes at begge disse «byene» har fått en meget stor kapasitetsøkning siden 211. For hele året er tilsvarende tall. Rangering hele året 212 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 36,25 Bergen 72,7 % Bergen 691,47 Bergen 3,5 % Ullensaker 6,6 % Tromsø 6,8 % Bergen 951,76 Tromsø 68,9 % Stavanger 675,66 Tromsø 2,8 % Kristiansand 4,9 % Bergen 5,4 % Oslo 892,2 Oslo 66,9 % Oslo 597,15 Stavanger 1,3 % Tromsø 3,9 % Ullensaker 5,1 % Bærum 868,62 Stavanger 65,2 % Tromsø 588,2 Oslo,8 % Bergen 1,9 % Kristiansand 2,9 % Tromsø 853,27 Trondheim 63,4 % Trondheim 519,96 Trondheim 1, % Bærum 3,8 % Stavanger 2,8 % Kristiansand 82,76 Kristiansand 56,6 % Kristiansand 464,91 Ullensaker 1,4 % Oslo 3,9 % Oslo 4,7 % Trondheim 82,11 Ullensaker 55,4 % Ullensaker 452,87 Kristiansand 2, % Stavanger 4, % Trondheim 6, % Ullensaker 816,83 Bærum 52, % Bærum 451,89 Bærum 9,8 % Trondheim 5, % Bærum 13,3 % Du vil også senere se at Bergenshotellene har hatt et meget godt år. REVPAR i Bergen er neste kroner 1 over hovedstadshotellene og nesten kr 24 over hva man oppnådde på Gardermoen og Bærum. Så store utslag har betydning ikke bare for driften, men også for eierne av hotellbyggene. Dersom vi tenker oss et 2 roms hotell som leies ut til en sats på 35 % av losjiomsetningen vil 212 bety følgende for eierne av disse byggene. REVPAR Årlig omsetning Samlet leie Verdi 6 % yield Bergen 691, Stavanger 675, Oslo 597, Tromsø 588, Trondheim 519, Kristiansand 464, Ullensaker 452, Bærum 451, Vi har ikke tatt hensyn til F&B salg og annen omsetning i dette lille regnestykket. Det gir likevel en god indikasjon på hvor stor effekt REVPAR har på verdien av eiendommene for hotelleierne. Oslo. I flere av årets rapporter har vi påpekt at det er synkende nøkkeltall for Oslohotellene. Det er mange årsaker til dette. Den største er nok kapasitetsøkningen innen for bygrensen, men åpningen av to store hoteller på Fornebu har også effekt. Til sist er det også stor grunn til igjen å hevde at VM på ski i Oslo 211, ga gode resultater for byens hoteller. Grafen nedenfor viser dette, og som vi ser i mars gikk REVPAR ned med 19.5 %. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 7

8 HJotellåret 212 Oslo hele 212 Nøkkeltall Oslo hele år , 78, % , 8, 6, 4, 2, 76, % 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % , % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Utvikling nøkkeltall måned for måned 211 til 212 Oslo 1, % 5, %, % 5, % 1, % 15, % 2, % 25, % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Hele år REVPAR,7 % 8,5 % 19,5 % 1,4 % 15,7 %,7 %,8 % 4,5 %,3 % 4,8 % 2,2 % 2,1 % 4,7 % OCC,1 % 4,1 % 14, % 4,3 % 7,2 % 3,2 % 2,2 % 6,7 % 4,5 % 2,4 %,3 %,1 % 3,9 % ADR,8 % 4,5 % 6,4 % 3, % 9,2 % 2,7 % 3,1 % 2,4 % 4,3 % 2,3 % 1,9 % 2,2 %,8 % Noen gode tall kan man også lese av tallene. 212 er det året som ga Oslohotellene høyest antall solgte rom og høyest losjiomsetning. Dette kan du se i vedlegget til denne rapporten. Ullensaker Selv med et belegg ned mot 55 % og kr. 45, i REVPAR, mener vi at hotellene ved flyplassen går godt. De fleste av hotellene har effektiv drift og noen av hotellene har høy omsetning utover losji i form av F&B og konferanseinntekter. Legg likevel merke til at i 26 var belegget på 73.8 % og REVPAR på ca. kr. 65,. Det er med andre ord et stor potensiale på Gardermoen. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 8

9 HJotellåret Ullensaker hele år , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Nøkkeltall Ullensaker hele år , % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Siden 26 har omsetningen og antall solgte rom økt med mer enn 8 % for hotellene ved Gardermoen. Hotellene i Ullensaker hadde oppgang i belegget i alle måneder, unntatt mai og november, prisene varierte noe, men alt i alt et godt år for disse hotellene. 2, % Endringer nøkkeltall måned for måned 211 til 212 Ullensaker 15, % 1, % 5, %, % 5, % 1, % 15, % 2, % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Hele år REVPAR 9,9 % 8, % 1,4 % 12,8 % 7,3 % 3,7 % 11,1 % 8,4 % 2,7 %,2 % 13, % 1,7 % 5,1 % OCC 8,9 % 1,8 % 4,5 % 1,8 % 8,3 % 13,2 % 12,5 % 6,4 % 1,4 % 1, % 2, % 9,6 % 6,6 % ADR,8 % 2,5 % 3, % 1,8 % 14,4 % 8,4 % 1,2 % 1,8 % 4, %,7 % 15,2 % 1, % 1,4 % Bærum To nye hoteller på Fornebu gir utslag i nøkkeltallene. Det er umulig å kompensere den økte kapasitetsøkning i løpet av første driftsår. Disponible rom har gått opp med 46 % og antall solgte rom har økt med 41 %. Dette er en god begynnelse for de nye hotellene. Prismekanismen har nok blitt brukt for å la gjestene forsøke de nye tilbudene og dermed har gjennomsnittsprisene falt med nesten 1 % og REVPAR med drøye 13 %. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 9

10 HJotellåret 212 Bærum hele år Nøkkeltall Bærum hele år , 7, % , 8, 6, 4, 2, 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % , % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Grafen som viser måned for måned har unormalt høye tall i januar. Vi tror årsaken til dette skyldes noen forsinkelser i rapporteringen i forbindelse med åpningen av Quality Expo. 6, % Utvikling nøkkeltall måned for måned 211 til 212 Bærum 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 1, % 2, % 3, % 4, % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Hele år REVPAR 48,9 % 18,3 % 2,5 % 2,2 % 19,4 % 1, % 2,7 % 5,9 % 4,5 % 25, % 22,3 % 6,7 % 13,3 % OCC 42,1 % 17,4 % 15,4 % 12,1 % 3,4 % 1,5 % 7,2 %,2 % 5,5 % 2,2 % 13,3 % 3,3 % 3,8 % ADR 4,8 % 1,1 % 6, % 8,9 % 16,6 % 8,6 % 9,3 % 6, % 1, % 26,6 % 1,4 % 9,7 % 9,8 % Kristiansand Det ble en oppgang for hotellene i Kristiansand i desember. Belegget økte med 12.5 %, fra 34.3 % til 38.6 %. Det ble som nevnt en oppgang, men desember var ingen god måned. REVAPR økte med 9.7 %. Det ble med andre ord en nedgang i oppnådde priser på 2.8 %. Året under ett var forholdsvis bra. Belegget gikk opp med nesten 5 % og REVPAR økt med nær 3 %. Likevel, det er langt igjen til toppåret 28 hvor belegget var 68 %, mot 212 på 56,6 %. Tilsvarende har REVPAR falt fra ca. kr 569, til ca. kr. 465,. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 1

11 HJotellåret 212 Kristiansand hele år Nøkkeltall Kristiansand hele år 7 3 9, 8, % , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % , % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 25, % Endringer nøkkeltall måned for måned 211 til 212 Kristiansand 2, % 15, % 1, % 5, %, % 5, % 1, % 15, % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Hele år ADR 4,8 % 2,5 % 5,4 % 8,4 %,5 % 4,9 %,7 % 2,2 % 1,4 %,9 % 8,5 % 2,5 % 2, % OCC 1, % 1,2 % 3,2 % 13,1 % 8,6 % 21,9 % 5,3 % 1,6 % 2,4 % 16,4 % 7,5 % 12,5 % 4,9 % REVPAR 5,9 % 3,7 % 8,4 % 22,4 % 8,1 % 15,9 % 4,5 %,6 % 1, % 15,4 % 1,6 % 9,7 % 2,9 % Stavanger Oljebyen har fått en kapasitetsøkning på drøye 6 %, og antall solgte rom har økt med 1.7 %. Dermed ble det en nedgang i nøkkeltallene for byen. Prisene har hatt en marginal oppgang, belegget har falt med drøye 4 % og da har REVPAR falt med ca. 3 %. Byens hoteller oppnår svært gode tall, når gjennomsnittsprisene ligger godt på ca. kr. 1 36, i netto priser pr. solgte rom. Dette er jo som vi så av rangeringene lengre fremme i rapporten 16 % høyere enn hva Oslohotellene oppnår i gjennomsnittspriser. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 11

12 HJotellåret 212 Stavanger hele år Nøkkeltall Stavanger hele år , 1, 8, 6, 4, 2, , % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Fra februar til og med juli hadde byens hoteller en nedgang. Det snudde i august, men høstens oppgang var ikke god nok til å gi byen pluss tall når vi ser året under ett. 25, % Endringer nøkkeltall måned for måned 211 til 212 Stavanger 2, % 15, % 1, % 5, %, % 5, % 1, % 15, % 2, % 25, % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des ADR 6,2 % 4,1 % 4,3 % 5,4 % 5,2 %, %,3 % 5,5 % 4,4 % 2,6 % 3,7 % 1,3 % OCC 2,7 % 17,8 % 9,1 % 1,4 % 17, % 3,3 % 11,8 % 3,7 % 3,9 % 17,4 % 2,9 % 7,6 % REVPAR 9,1 % 14,4 % 5,3 % 15,2 % 21,3 % 3,3 % 12,1 % 9,4 % 8,5 % 2,4 %,9 % 8,8 % Bergen Hotellene i Bergen oppnår ikke de samme prisene som hotellene i Stavanger, men høyere belegg gjør Bergen til den beste hotellbyen av de som omtales i denne rapporten. Et gjennomsnittsbelegg over 72 % gir gode resultater for hotellene. Vi bør legge merke til at Bergen nesten ikke har hatt kapasitetsøkning i de siste årene. Det har effekt når man generelt opplever oppgang i turismen, forretningstrafikk og kurs/konferanser. Det er all time high for alle parameterne i 212 for hotellene i Bergen. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 12

13 HJotellåret 212 Bergen hele år Nøkkeltall Bergen hele år , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, , % 73, % 72, % 71, % 7, % 69, % 68, % 67, % 66, % 65, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Starten på 212 var spesielt god for hotellene i Bergen, og det er kun mai og november med en viss nedgang i REVPAR. 3, % Endringer nøkkeltall måned for måned 211 til 212 Bergen 25, % 2, % 15, % 1, % 5, %, % 5, % 1, % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Hele år REVPAR 24,7 % 5,7 % 8,9 % 5,9 % 3, % 3,7 % 4,2 % 7,1 % 11,1 % 9,1 % 3,7 %,6 % 5,4 % OCC 13,8 %,8 % 4,1 % 1,2 % 3,4 % 5,1 % 3,3 %,1 % 5,6 % 8,4 % 3,9 %,4 % 1,9 % ADR 9,6 % 6,5 % 4,6 % 4,6 %,4 % 1,3 % 7,7 % 6,9 % 5,2 %,6 %,3 % 1, % 3,5 % Trondheim Som nevnt tidligere i rapporten. Det er Trondheim og Bærum som har hatt den største kapasitetsøkning i inneværende år. Dette bekreftes av nøkkeltallene for byens hoteller. Kapasitetsøkningen er på ca. 17 % og antall solgte rom øker med ca %. Dette gjør sitt til at byen oppnår all time high når vi ser på antall solgte romdøgn og losjiomsetning. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 13

14 HJotellåret 212 Nøkkeltall Trondheim hele år 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, , % 68, % 67, % 66, % 65, % 64, % 63, % 62, % 61, % 6, % 59, % Trondheim hele året Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Endringer nøkkeltall måned for måned 211 til 212 Trondheim 1, % 5, %, % 5, % 1, % 15, % 2, % 25, % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Hele år REVPAR,5 % 1,3 % 4,9 % 19,4 % 17,1 %,6 % 9,9 % 1,6 % 4,3 % 1,2 % 5,5 % 1,1 % 6, % OCC,8 % 1,3 %,2 % 15,3 % 7,7 %,9 % 14, % 4,3 % 4,1 % 8,9 % 4,7 % 11,5 % 5, % ADR 1,4 %,1 % 4,6 % 4,8 % 1,2 %,3 % 4,7 % 6,6 %,1 % 1,5 %,8 % 1,5 % 1, % Tromsø Hotellene i Tromsø fikk en god desembermåned. Belegget gikk opp fra 54.4 til 62,2 %. Dermed ble det en liten nedgang i prisene, slik at REVPAR gikk til slutt opp med nesten 1 %. 212 ble et akseptabelt år med en oppgang i REVPAR med 6.8 %. Det er all time high for alle parameterne i 212, med unntak av beleggsprosenten i 26 som var på hele 72.3 %. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 14

15 HJotellåret 212 Tromsø hele år Nøkkeltall Tromsø hele år , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, , % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % 54, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Det var spesielt første del av 212 som var god for hotellene i Tromsø. Sommeren fra og med mai til og med september ga nedgang i nøkkeltallene. Resten av året var igjen positivt. 5, % Endringer nøkkeltall måned for måned 211 til 212 Tromsø 4, % 3, % 2, % 1, %, % 1, % 2, % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Hele år REVPAR 21,7 % 31,6 % 22,2 % 41,9 % 15,5 % 4, % 14,7 % 1,9 % 3,4 % 17,6 % 15,6 % 9,8 % 6,8 % OCC 1,9 % 19,5 % 2,3 % 27,4 % 12,6 % 6,2 % 3,9 % 4,2 % 4,3 % 7,8 % 9, % 14,4 % 3,9 % ADR 9,7 % 1,1 % 1,6 % 11,4 % 3,3 % 2,4 % 11,2 % 6,4 % 1, % 9,1 % 6, % 4, % 2,8 % Småplukk Sola er kommunen med høyest REVPAR i 212 kr. 719, Lesja kr. 183, og Nore Uvdal kr. 143, ligger i den andre enden. Grimstad økte REV PAR med 25,3 % i 212. Kragerø fikk 32,6 lavere REVPAR i 212 enn 211. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 15

16 HJotellåret 212 Grimstad økte oppnådde priser med 17.3 % i 212 I Kragerø falt prisene med 27 %. Nytt hotell i Trysil var en av årsakene til at antall solgte rom steg med 78 % i 212. Land Toten fikk 34 % færre solgte rom i 212 enn 211 Nore Uvdal fikk 19 % belegg i 212, og 6.1 % i desember Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 7. februar 213 Olaf Vangstein partner NHC kontorer Danmark Kildehøjvej Birkerød Skoleveien 2 N 14 Ski Sverige Sveavägen 17, 14 th floor S Stockholm Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 16

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer