NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski

2 Highlights i denne rapport Rapporten gis i nytt format. De fleste tabeller er lagt inn som et vedlegg. Grafer brukes i rapporten for illustrasjon av nøkkeltallene. Årets første 4 måneder er den sterkeste åpningen av et hotellår som vi har hatt i. REVPAR så langt i år er under kr. 275,- for fylkene Oppland og Telemark Oslos hoteller har en «klein» åpning på hotellåret. Hotellene på Gardermoen går bedre og bedre. Bærum fikk en økning på 12.1 % i belegget i april. Quality Hotel Expo på Fornebu er nå i drift. En meget god april for hotellene i Kristiansand, REVPAR er opp mer enn 22 %. Stavanger er fortsatt byen med høyest gjennomsnittlig pris, selv om den falt med nesten 6 % i april. Bergen viser nok en gang til gode tall. REVPAR er opp mer enn 1 % så langt i 212. Dramatisk fall i REVPAR for Trondheimshotellene i april ned, med nesten 2 %. Tromsø er igjen vinneren i april beleggsprosenten går opp med mer enn 2 %, og REVPAR går opp 22 %. Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv april 212 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Nå som vi har fått tallene for 1/3 av året kan vi begynne å se konturene av hotellåret 212. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. På den annen side har vi gjort en vesentlig endring fra tidligere rapporter. Til nå har vi satt opp en tabell under hver destinasjon som viser nøkkeltallene for de aktuelle måneder og hittil i år. Tabellene går stort sett tilbake til 26. Du vil fortsatt få tilgang til tabellene, men fra nå av samler vi alle tabellene som «vedlegg» og plasserer de sist i rapporten. Fra nå av vil vi bruke plassen under hver destinasjon til noen grafer og kommentarer. Hele landet Grafene som vi ser under dette punkt i rapporten viser dere utviklingen i antall disponible rom, antall solgte rom og losjiomsetningen. Du får en graf som viser den aktuelle måned sammenlignet med tilsvarende måneder i de tidligere år, og du får en graf som viser tilsvarende tall hittil i år. Etter disse viser vi to grafer som viser nøkkeltallene (beleggsprosent = OCC, oppnådde gjennomsnittlig pris = ADR og oppnådd gjennomsnittlig pris pr. tilgjengelige rom = REVPAR). Grafene vil også vise den aktuelle måned og hittil i år Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset april - hele landet Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år - hele landet Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 2

3 Man bør huske på at hele påsken i 28 kom i mars måned. Dermed ble april det året forholdsvis bra sammenlignet med de andre årene som har hatt påske enten både i mars og april eller kun i april. Årets første 4 måneder er den sterkeste åpning av et år når man ser på losjiinntekter og antall solgte rom. Nøkkeltall april hele landet Nøkkeltall hele landet hittil i år 1, 6, % 1, 54, % 8, 5, % 8, 52, % 6, 4, 4, % 3, % 2, % 6, 4, 5, % 48, % 46, % 2, 1, % 2, 44, % , %, , % ADR REVPAR OCC ADR REVPAR OCC I 28 var belegget de første 4 måneder så høyt som over 55 %. I 211 og 212 var prosenten %. I forhold til 211 gikk oppnådde priser og REVPAR opp med 2 %. «Finanskrisen» ga hotellene en nedgang i beleggsprosent i 29 og 21. Deretter har oppgangen startet. Det positive historisk sett er at prisnivået har vært relativt stabilt siden 28. Fylkene Du kan få mer detaljert informasjon om fylkene ved å gå inn på vedlegget som vi har sendt i en separat fil. Her har vi satt opp tabeller som viser nøkkeltallene for fylkene for april og får året så langt. Vi rangerer disse fra best til svakest. Her i selve rapporten viser vi informasjonene i grafer og ikke så omfattende tabeller: Noen tabeller blir det og i første omgang får vi mye informasjon ved å se på REVPAR for april måned. De 5 beste og 5 dårligste fylker er: REVPAR hittil i år pr. 3.4 REVPAR Endring Endring % Oslo 63,82 551,38-52,45-8,7 % Rogaland 538,84 532,95-5,89-1,1 % Troms 439,97 523,68 83,71 19, % Akershus 447,88 462,13 14,25 3,2 % Hordaland 418,56 453,78 35,22 8,4 % REVPAR hittil i år pr. 3.4 REVPAR Endring Endring % Finmark 37,27 324,56 17,29 5,6 % Vest - Adger 312,2 32,21 8,18 2,6 % Østfold 3,7 35,45 4,75 1,6 % Oppland 276,1 274,33-1,68 -,6 % Telemark 268,65 268,74,9, % I % vis endring er det Oslo som har den dårligste utvikling med en nedgang på 8.7 %, men fortsatt er det Oslo som får ut best REVPAR av fylkene, men avstanden mellom Oslo og Rogaland har blitt sterkt redusert. Pr. 3. april 211 var REVPAR i Oslo nesten kr. 65,- over Rogaland i dag er den kun ca. kr. 18,- Det er ikke bare VM på ski som er årsaken til dette. Troms gjør det fortsatt bra med en oppgang på 19 % i forhold til samme periode i 211. Dersom du har interesse kan du finne mye interessant informasjon i de vedlagte tabellene. Vi kan jo nevne noen punkter: Sogn og Fjordane fikk nesten 32 % flere solgte rom i april i år kontra april i 211. Østfold fikk tilsvarende 25 % økning. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 3

4 April i 211 ble svak for Oppland på grunn av sen påske og lite snø i påskefjellet. I år var påsken et par uker tidligere og det var noe mer snø, men like vel stuper antall solgte rom. Fallet ble mer enn22 % Hedmark har klart seg bemerkelsesverdig bra så langt i år, mens to av de andre «vintersportsfylkene» har gjort det svakt. Vi ser over at Oppland har en dårlig utvikling i antall solgte rom, mens Hedmark har en positiv utvikling. Men i oppnådde priser er trenden motsatt. Oppland får økte priser, mens Hedmark får nedgang. Til slutt, før vi overlater til hver enkelt å studere tabellene nøyere vil vi vise hvordan det egentlig står til i distriktene. De 4 første månedene skal normalt være den beste tiden for vinterhotellene. Hvordan blir det resten av året, monn tro når status er som følger: Vi vil også vise dere hvordan status er for noen av distriktshotellene. I den anledning har vi sett på tallene for Telemark hittil i år. Fra fylkes tall trakk vi ut resultatene for byene Skien, «Bamble» og Kragerø. Resten som er siste linje i tabellen viser da resultatet til distriktshotellene. Så langt i år har distriktshotellene et REVPAR på kr. 25,-. Etter at råvarer, lønninger og andre driftskostnader er betalt blir det ikke mye igjen til leie, fornyelser og vedlikehold. Det er komplett umulig å drive et hotell med så svake tall som det vises til over. Det er jo ikke noe bedre i Kragerø, men den byen har den beste periode foran seg. Det er nesten like ille for hotellene i Oppland, når Gjøvik og Lillehammer er tatt ut. Vi kommer til å følge denne utviklingen av disse områdene i tiden fremover. De store byene / hotelldestinasjonene Oslo Solgte rom i april - rangeret etter endring i % Endring Endring % Oppland ,6 % Solgte rom hittil i år rangert etter endring i % Endring Endring % Hedmark ,5 % Oppland ,8 % Telemark ,2 % Oppnådde priser pr. solgte rom hittil i år ADR Endring Endring % Oppland 781,9 82,15 2,25 2,6 % Hedmark 941,54 898,41-43,13-4,6 % Telemark vintersportsdelen 212 Losjiinntekt Disp rom Solgte rom OCC ADR REVPAR Telemark ,1 % 765,38 268,61 Skien ,4 % 94,4 392,1 Bamble ,8 % 83,52 289,17 Kragerø ,6 % 94,8 231,1 Resten , % 695,57 25,29 Byen har jo fått noe mer kapasitet. I april var det nær 6 % flere hotellrom innenfor bygrensen enn hva det var i april 211. Når april skal vurderes opp mot tidligere år, er det viktig å huske på påskens vandrende tilværelse. I 28 var hele påsken i mars og det ga utslag på et godt belegg i april. I tillegg var det ingen røde dager i april 28. Slikt gjør utslag på hotellbelegget i områder som har forretningstrafikk som det primære. Grafen nedenfor viser da at april ble en god måned når ser på losjiomsetning og antall solgte rom. 28 ble bedre. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 4

5 Tallene hittil i år for Oslo viser fortsatt en viss nedgang. Vi gjentar igjen VM på ski som hovedårsak til at tallene er svakere i år enn hva de var i Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset april - Oslo Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år Oslo Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Antall solgte rom er marginalt bedre i april i år kontra 211. Losjiinntektene øker med 4 % og det er bra. Dermed blir det oppgang både for ADR og REVPAR. Har nedgangen fra tidligere i år stoppet opp? Det er ikke helt sikkert. Tallene for hittil i år er ikke helt lystig lesing. Alle parameterne viser en viss nedgang. Ja, REVPAR er ned hele 8.7 %, og har bare 21 og 26 som svakere år. Du er sikkert kjent med at vi kjøper inn spesialstatistikk for Oslo hotellene. Vi deler opp hotellene i segmenter og har fordelt byens 62 hoteller i tre grupper (luksus, mid- scale og budget (lavpris)) Segmenter Oslo jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 hittil i år Luksus - OCC 57,9 % 66,5 % 66,8 % 52,2 % 6,8 % Mid - Scale OCC 58,1 % 64,4 % 67,1 % 56,2 % 61,6 % Budget - OCC 55,4 % 63,8 % 63,2 % 62,4 % 61,2 % Hele byen OCC 57,5 % 64,8 % 66,3 % 56,3 % 61,3 % Segmenter Oslo jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 hittil i år Luksus ADR 1 98, , , , ,17 Mid - Scale ADR 918,13 899,28 9,94 885,12 91,27 Budget - ADR 556,7 577, 669,18 546,67 588,97 Hele byen - ADR 93,19 894,39 928,6 865,37 899,47 Segmenter Oslo jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 hittil i år Luksus REVPAR 635,55 73,45 773,6 57,93 677,48 Mid - Scale REVPAR 533,1 579,41 64,61 497,46 554,94 Budget - REVPAR 38,27 368,14 422,9 341,21 36,42 Hele byen REVPAR 519,55 579,93 615,43 487,29 551,39 Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 5

6 Ullensaker Kapasitetsutviklingen på Gardermoen er økt med nesten 15 % i løpet av de siste 6 årene. Det var mange som spådde «katastrofe» for hotellene ved flyplassen. Så har ikke skjedd beleggsprosentene har riktignok falt fra nær 73 % i 26 til 49.5 % i 211 (årets første 4 måneder). I 212 ble den 53.7 %. Omsetningen og antall solgte rom viser flott utvikling. Hotellene ved flyplassen har rasjonell drift, slik at de tjener nok gode penger alle sammen, selv med et belegg ned mot 5 %. Det er all time high for hotellene på Gardermoen når vi ser på tallene hittil i år og det gjelder da losjiomsetning og antall solgte rom. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 6

7 Pris brukes fortsatt som en del av konkurranseelementene for hotellene på Gardermoen. Oppnådd pris pr. solgte rom hittil i år pr. april har aldri vært så lav som i 212. REVPAR har snudd og er opp 7.5 % i forhold til de 4 første måneder i april 212. Passasjerutvikling Gardermoen Det er nesten lik utvikling på antall overnattinger og antall passasjerer på Gardermoen. I april isolert sett var det vel et unntak som bekrefter reglen i 21. Antall tall i grafene er i hele tusen. Antall reisende og antall solgte rom april Antall reisende og antall solgte rom hittil i år Solgte rom Antall reisende Solgte rom Antall reisende Bærum og Fornebu I forrige rapport begynte vi å ta med Bærum som en av destinasjonene. Dette skyldes den store økningen i kapasiteten som har kommet og kommer på Fornebu. Det er åpenbart at de to nye hotellene med mer enn 6 rom til sammen kommer til å påvirke belegget i byen og på Gardermoen. Frem til nå har mange av forretningsreisende til bedriftene på Fornebu brukt hoteller i byen. Det har ikke vært mange alternativer, nå kan man bo nærmere de bedrifter som skal besøkes. De store konsernene på Fornebu har ganske ofte brukt Gardermoenhotellene til kurs/konferansehoteller. Nå får man egne hoteller rett utenfor kontordøra. Vi bør også trekke frem det faktum at operatørskifte og oppgradering av hotellet på Ramstadsletta (tidligere Scandic, nå Thon) har betydning. For at området skal bli et tilnærmet perfekt hotellområde gjenstår vel bare nå at Rezidor og KLP gjennomfører en god oppgradering av Radisson Blu Park Hotel. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 7

8 Det ble vel en umiddelbar effekt at Quality Hotel Expo åpnet dørene, antall solgte rom har økt med 48 % i forhold til april 211. Losjiomsetningen har gått opp med 35 %. Effekten ble ikke så stor når vi ser på året så langt. Årsaken ligger jo at det nye hotellet åpnet først i mars. Selv med en sterk kapasitetsøkning klarte området å øke beleggsprosenten i april. Prisene falt noe. Dette er vel naturlig når man tenker på introduksjonstilbud, gratis gjester ved åpningen etc. Likevel går REVPAR opp med ca.2 %. Vil du vite mer om hotellmarkedet i Bærum? Se vedlegget til denne rapport. Kristiansand Hotellene i Kristiansand har slitt noe i de siste månedene med fallende belegg og noe fallende priser. Nå i mai åpner ABRA havn i Dyreparken med ca. 11 senger og snaue 2 boenheter. Dette blir gir helt sikkert utslag i konkurransen. Men dette ser vi ikke på noen måneder. La oss se på status så langt. Sammenlignet med andre destinasjoner kan det være korrekt å hevde at det har vært en forholdsvis liten kapasitetsøkning i Kristiansand. Antall rom har økt med ca. 12 % siden 28. Høsten 211 kom det noen flere rom ved at Choice utvidet Clarion Hotel Ernst. Neste år kommer Scandic med 229 rom. De fleste nye hotellrom i Kristiansand er 4 sengs for å få plass til familier under åpningsperioden til Dyreparken. April i år ble en god måned. Losjiomsetningen gikk opp med hele 26.5 %. REVPAR gikk opp 22.4 %. og beleggsprosenten steg fra til %. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 8

9 April 28 er fortsatt en topp også i Kristiansand, ellers har beleggsprosentstallene i april måned karakter av en berg og dalbane. Stavanger Det har jo kommet ny kapasitet i Stavanger ved at Scandic Forus åpnet høsten 211. Det nye hotellet økte kapasiteten med mer enn 28 %. Mer skal det visstnok bli, det antydes at Arthur Buchard har planer å bygge landets største hotell utenfor Oslo, i Stavanger. Her er noen tall presentert i grafer. Det ble solgt 497 flere rom i Stavanger i april 212 kontra 211. Losjiinntektene falt med 4.25 %. Så langt i år har losjiomsetningen økt med 4.7 %. Dette var første aprilmåned hvor gjennomsnittsprisen i Stavanger kom under 1 lappen. Belegget sank med mer enn 1 % i april kontra april 211, og da falt REVPAR med mer enn 15 %. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 9

10 Til tross for nedgangen i priser og belegg er Stavanger fortsatt den byen i landet som oppnår høyest pris pr. solgte rom. Vi har også sett på tallene som omfatter Stavanger Regionen. Denne regionen omfatter kommunene Sandnes og Sola. Tabeller for disse nøkkeltall finner du i vedlegget. Her vil du blant annet se at Regionen oppnådde en REVPAR i april som ligger 1 kroner over byen. Bergen Bergen har økt kapasiteten med 42 rom fra 28 og frem til 212. Den strategiske reiselivsplan for Bergen har som mål at byen innen 215 skal oppnå 73 % belegg, snittprisen skal øke fra kr. 89,- til kr. 11 og at REVPAR skal nå kr. 83,-. Selv om det kommer mange nye hotellrom i Bergen i tiden fremover tror vi at dette er oppnåelig. Her er dagens situasjon: Nok en gang ser vi at april 28 som ikke hadde påske eller andre røde dager ble en topp måned. Så langt i året har det vært en god periode for hotellene i Bergen. Belegget stiger, det er solgt drøye 1 flere romdøgn så langt i år. Dette er en økning på 2.2 %. Losjiinntektene har økt med nesten 18 millioner kroner, hvilket vil si en økning på 13.3 %. Prisene pr. solgte rom har gått opp 6.4 % og REVPAR opp med 1.8 %. Alle parametere pr. 3. april er all time high for Bergen. Bergen har med andre ord aldri hatt en bedre åpning på året. Ledelsen i Rica og OBOS som eier ser nok frem til åpningen av det nye hotellet som starter driften i 214. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 1

11 Bildet til venstre er fra et web- kamra den 4. juni og viser det nye Rica Hotellet i Bergen. Hotellet får: 368 rom, de fleste med utsikt Moderne konferansefasiliteter for opptil 74 personer møterom En "all day" restaurant over 2 plan med plass til 33 personer En skybar i 13. etasje med panorama utsikt over innseilingen til Bergen. I tilknytning til baren vil det også bli 5 møterom Trondheim I Trondheim har man så vidt avsluttet åpningsfesten av Clarion Hotel & Congress. Det er litt tidlig å se noen endringer på belegg og lignende for Trondheimshotellene. Det skal bli spennende å se hvordan Trondheim blir som fremtidig hotellby. Fra før har byen et eminent hotell i Rica Nidelven, et meget godt hotell i Rica Bakklandet og til slutt så skal Rezidor og eierne av Royal Garden putte inn kr. 1 millioner i oppgradering av denne storhet. Trondheim er også godt forspent på hoteller i mellom og lavprissegmentet, og flere kommer det visstnok. Nordic Choice får en stor markedsandel i byen, både via leide hoteller og via franchiseavtaler. Mandag 11. juni skal Rosenborg Ballklubb avgjøre om man skal selge en tomt ved siden av Lerkendal til Arthur Buchardt. Prisen for tomten er satt til kr. 66 millioner. Det antydes at det kan kommer 4 rom ved Lerkendal. Vi tipper at det er Scandic som er den mest sannsynlige operatør til dette hotellet, dersom det blir bygd. Så til den nåværende situasjon. Parameterne OCC, ADR og REVPAR har så langt i år gått opp med +/- 4 %. April ble en svak måned med en nedgang i REVPAR på % i forhold til samme måned i 211. Det er virkelig stor forskjell. I april 28 hadde byen kr. 646,- i REVPAR i april i år ble den kr. 374, 31. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 11

12 Tromsø Tromsø har i det siste året vært vinneren av norske hotellbyer. Belegget har økt fra måned til måned. Det samme har omsetningen. Prisene har holdt seg relativt stabile. Her kan vi se hvordan det ble i april, om byen nok en gang er vinneren. Losjiinntektene økte med 2.3 % i april og så langt i år har den gått opp med 26.1 %. Oppgangen er på drøye 2 millioner, med andre ord ca. 165 pr. dag. Antall solgte rom har gått opp med 17.7 % i de første 4 måneder. For alle andre byer og destinasjoner som vi tar med i rapporten har april 28 vært den beste aprilmåned. Tromsø har økt REVPAR med mer enn 55 % i forhold til april 28. Med disse tallene og resultatene er det vel forståelig at det er mange hotellplaner i Tromsø. Det kan i løpet av de neste årene bli nær 9 nye rom i byen. Da vil kapasiteten øke med nesten 55 %. Lykke til. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 12

13 Rangering Vi avslutter rapporten med å rangere byene innen de forskjellige nøkkeltall ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 952,19 Tromsø 71,7 % Tromsø 625,18 Kr.sand 8,4 % Tromsø 2,3 % Kr.sand 22,4 % Bærum 894,93 Bergen 58,5 % Stavanger 517,88 Bergen 4,6 % Kr.sand 13,1 % Tromsø 22,2 % Bergen 884,8 Oslo 56,3 % Bergen 517,87 Oslo 3, % Bærum 12,1 % Ullensaker 12,8 % Tromsø 871,6 Stavanger 54,4 % Oslo 487,29 Ullensaker 1,8 % Ullensaker 1,8 % Bergen 5,9 % Oslo 865,37 Kr.sand 51,7 % Kr.sand 42,85 Tromsø 1,6 % Bergen 1,2 % Bærum 2,2 % Ullensaker 836,38 Ullensaker 48,1 % Ullensaker 42,36 Trondheim -4,8 % Oslo -4,3 % Oslo -1,4 % Kr.sand 814,58 Trondheim 46,5 % Trondheim 374,31 Stavanger -5,4 % Stavanger -1,4 % Stavanger -15,2 % Trondheim 85,64 Bærum 4,7 % Bærum 364,61 Bærum -8,9 % Trondheim -15,3 % Trondheim -19,4 % Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 4. juni 212 Olaf Vangstein partner NHC kontorer Danmark Kildehøjvej Birkerød Skoleveien 2 N 14 Ski Sverige Sveavägen 17, 14 th floor S Stockholm Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 13

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 1. Innledning side 2 2. Overblikk generell informasjon side 2 3. Noen nyheter siden vår forrige markedsrapport side 2 4. Yield management og rack rates

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Prosjektanalyse av Atlanterhavshotellet

Prosjektanalyse av Atlanterhavshotellet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Utdyping i Økonomisk Styring og Prosjektanalyse Veileder: Førsteamanuensis Bjørn Svendsen Prosjektanalyse av Atlanterhavshotellet av Knut Johan Molnes Hoem og

Detaljer

4. Overnattingsvirksomhet 2

4. Overnattingsvirksomhet 2 Norsk turisme Overnattingsvirksomhet Tom Granseth 4. Overnattingsvirksomhet 2 Datagrunnlag er Statistisk sentralbyrås månedlige overnattingsstatistikk 1. Opplysningene hentes inn direkte fra bedriftene,

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen Regionale effekter av finanskrisen Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7500: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen Prosjektet er finansiert av Fokus Bank SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING

Detaljer

Åsmund Arup Seip. Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk.

Åsmund Arup Seip. Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk. Åsmund Arup Seip Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk Fafo-rapport 229 Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISBN 82-7422-195-8 Omslag:

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL. Horwath Consulting

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL. Horwath Consulting DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL Horwath Consulting Enkel etableringsundersøkelse (utkast) Nytt hotell i Porsgrunn August 2008 Foreløpig utkast Hotellprosjekt Porsgrunn

Detaljer

Outsourcing av serviceaktiviteter i hotellbransjen i Norge

Outsourcing av serviceaktiviteter i hotellbransjen i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2011 Outsourcing av serviceaktiviteter i hotellbransjen i Norge Hvor utbredt er det og hvilke faktorer påvirker? Av Nora Ekern og Christina Eriksen Veileder: Ragnhild

Detaljer

Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud

Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud RAPPORT Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 20/2012 Juni 2012 av Anniken Enger, Erik W. Jakobsen og Rasmus Sandnes Forord Distriktsreiselivet i

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 214. Sigurd Høst. Avisåret 2007 VOLDA

Arbeidsrapport nr. 214. Sigurd Høst. Avisåret 2007 VOLDA Arbeidsrapport nr. 214 Sigurd Høst Avisåret 2007 VOLDA 2008 Forfatter Ansvarlig utgiver ISBN ISSN Sats Distribusjon Sigurd Høst Høgskulen i Volda 978-82-7661-269-1 0805-6609 Sigurd Høst http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

norsk hotellnæring 12. årgang Horwath HTL mennesker grønn hverdag miljømerking miljøloft miljødugnad etik

norsk hotellnæring 12. årgang Horwath HTL mennesker grønn hverdag miljømerking miljøloft miljødugnad etik aturvern klima miljøpolitikk klimagas una miljø økoturisme natur- og kulturver unnskap om natur miljø lokal kultur kvalitet lokal merke g jenvinning g jenbruk øko-bedrift natur- og ku miljøbrensel miljøarbeid

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen.

Detaljer