NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski

2 Highlights i denne rapport Rapporten gis i nytt format. De fleste tabeller er lagt inn som et vedlegg. Grafer brukes i rapporten for illustrasjon av nøkkeltallene. Årets første 4 måneder er den sterkeste åpningen av et hotellår som vi har hatt i. REVPAR så langt i år er under kr. 275,- for fylkene Oppland og Telemark Oslos hoteller har en «klein» åpning på hotellåret. Hotellene på Gardermoen går bedre og bedre. Bærum fikk en økning på 12.1 % i belegget i april. Quality Hotel Expo på Fornebu er nå i drift. En meget god april for hotellene i Kristiansand, REVPAR er opp mer enn 22 %. Stavanger er fortsatt byen med høyest gjennomsnittlig pris, selv om den falt med nesten 6 % i april. Bergen viser nok en gang til gode tall. REVPAR er opp mer enn 1 % så langt i 212. Dramatisk fall i REVPAR for Trondheimshotellene i april ned, med nesten 2 %. Tromsø er igjen vinneren i april beleggsprosenten går opp med mer enn 2 %, og REVPAR går opp 22 %. Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv april 212 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Nå som vi har fått tallene for 1/3 av året kan vi begynne å se konturene av hotellåret 212. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. På den annen side har vi gjort en vesentlig endring fra tidligere rapporter. Til nå har vi satt opp en tabell under hver destinasjon som viser nøkkeltallene for de aktuelle måneder og hittil i år. Tabellene går stort sett tilbake til 26. Du vil fortsatt få tilgang til tabellene, men fra nå av samler vi alle tabellene som «vedlegg» og plasserer de sist i rapporten. Fra nå av vil vi bruke plassen under hver destinasjon til noen grafer og kommentarer. Hele landet Grafene som vi ser under dette punkt i rapporten viser dere utviklingen i antall disponible rom, antall solgte rom og losjiomsetningen. Du får en graf som viser den aktuelle måned sammenlignet med tilsvarende måneder i de tidligere år, og du får en graf som viser tilsvarende tall hittil i år. Etter disse viser vi to grafer som viser nøkkeltallene (beleggsprosent = OCC, oppnådde gjennomsnittlig pris = ADR og oppnådd gjennomsnittlig pris pr. tilgjengelige rom = REVPAR). Grafene vil også vise den aktuelle måned og hittil i år Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset april - hele landet Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år - hele landet Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 2

3 Man bør huske på at hele påsken i 28 kom i mars måned. Dermed ble april det året forholdsvis bra sammenlignet med de andre årene som har hatt påske enten både i mars og april eller kun i april. Årets første 4 måneder er den sterkeste åpning av et år når man ser på losjiinntekter og antall solgte rom. Nøkkeltall april hele landet Nøkkeltall hele landet hittil i år 1, 6, % 1, 54, % 8, 5, % 8, 52, % 6, 4, 4, % 3, % 2, % 6, 4, 5, % 48, % 46, % 2, 1, % 2, 44, % , %, , % ADR REVPAR OCC ADR REVPAR OCC I 28 var belegget de første 4 måneder så høyt som over 55 %. I 211 og 212 var prosenten %. I forhold til 211 gikk oppnådde priser og REVPAR opp med 2 %. «Finanskrisen» ga hotellene en nedgang i beleggsprosent i 29 og 21. Deretter har oppgangen startet. Det positive historisk sett er at prisnivået har vært relativt stabilt siden 28. Fylkene Du kan få mer detaljert informasjon om fylkene ved å gå inn på vedlegget som vi har sendt i en separat fil. Her har vi satt opp tabeller som viser nøkkeltallene for fylkene for april og får året så langt. Vi rangerer disse fra best til svakest. Her i selve rapporten viser vi informasjonene i grafer og ikke så omfattende tabeller: Noen tabeller blir det og i første omgang får vi mye informasjon ved å se på REVPAR for april måned. De 5 beste og 5 dårligste fylker er: REVPAR hittil i år pr. 3.4 REVPAR Endring Endring % Oslo 63,82 551,38-52,45-8,7 % Rogaland 538,84 532,95-5,89-1,1 % Troms 439,97 523,68 83,71 19, % Akershus 447,88 462,13 14,25 3,2 % Hordaland 418,56 453,78 35,22 8,4 % REVPAR hittil i år pr. 3.4 REVPAR Endring Endring % Finmark 37,27 324,56 17,29 5,6 % Vest - Adger 312,2 32,21 8,18 2,6 % Østfold 3,7 35,45 4,75 1,6 % Oppland 276,1 274,33-1,68 -,6 % Telemark 268,65 268,74,9, % I % vis endring er det Oslo som har den dårligste utvikling med en nedgang på 8.7 %, men fortsatt er det Oslo som får ut best REVPAR av fylkene, men avstanden mellom Oslo og Rogaland har blitt sterkt redusert. Pr. 3. april 211 var REVPAR i Oslo nesten kr. 65,- over Rogaland i dag er den kun ca. kr. 18,- Det er ikke bare VM på ski som er årsaken til dette. Troms gjør det fortsatt bra med en oppgang på 19 % i forhold til samme periode i 211. Dersom du har interesse kan du finne mye interessant informasjon i de vedlagte tabellene. Vi kan jo nevne noen punkter: Sogn og Fjordane fikk nesten 32 % flere solgte rom i april i år kontra april i 211. Østfold fikk tilsvarende 25 % økning. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 3

4 April i 211 ble svak for Oppland på grunn av sen påske og lite snø i påskefjellet. I år var påsken et par uker tidligere og det var noe mer snø, men like vel stuper antall solgte rom. Fallet ble mer enn22 % Hedmark har klart seg bemerkelsesverdig bra så langt i år, mens to av de andre «vintersportsfylkene» har gjort det svakt. Vi ser over at Oppland har en dårlig utvikling i antall solgte rom, mens Hedmark har en positiv utvikling. Men i oppnådde priser er trenden motsatt. Oppland får økte priser, mens Hedmark får nedgang. Til slutt, før vi overlater til hver enkelt å studere tabellene nøyere vil vi vise hvordan det egentlig står til i distriktene. De 4 første månedene skal normalt være den beste tiden for vinterhotellene. Hvordan blir det resten av året, monn tro når status er som følger: Vi vil også vise dere hvordan status er for noen av distriktshotellene. I den anledning har vi sett på tallene for Telemark hittil i år. Fra fylkes tall trakk vi ut resultatene for byene Skien, «Bamble» og Kragerø. Resten som er siste linje i tabellen viser da resultatet til distriktshotellene. Så langt i år har distriktshotellene et REVPAR på kr. 25,-. Etter at råvarer, lønninger og andre driftskostnader er betalt blir det ikke mye igjen til leie, fornyelser og vedlikehold. Det er komplett umulig å drive et hotell med så svake tall som det vises til over. Det er jo ikke noe bedre i Kragerø, men den byen har den beste periode foran seg. Det er nesten like ille for hotellene i Oppland, når Gjøvik og Lillehammer er tatt ut. Vi kommer til å følge denne utviklingen av disse områdene i tiden fremover. De store byene / hotelldestinasjonene Oslo Solgte rom i april - rangeret etter endring i % Endring Endring % Oppland ,6 % Solgte rom hittil i år rangert etter endring i % Endring Endring % Hedmark ,5 % Oppland ,8 % Telemark ,2 % Oppnådde priser pr. solgte rom hittil i år ADR Endring Endring % Oppland 781,9 82,15 2,25 2,6 % Hedmark 941,54 898,41-43,13-4,6 % Telemark vintersportsdelen 212 Losjiinntekt Disp rom Solgte rom OCC ADR REVPAR Telemark ,1 % 765,38 268,61 Skien ,4 % 94,4 392,1 Bamble ,8 % 83,52 289,17 Kragerø ,6 % 94,8 231,1 Resten , % 695,57 25,29 Byen har jo fått noe mer kapasitet. I april var det nær 6 % flere hotellrom innenfor bygrensen enn hva det var i april 211. Når april skal vurderes opp mot tidligere år, er det viktig å huske på påskens vandrende tilværelse. I 28 var hele påsken i mars og det ga utslag på et godt belegg i april. I tillegg var det ingen røde dager i april 28. Slikt gjør utslag på hotellbelegget i områder som har forretningstrafikk som det primære. Grafen nedenfor viser da at april ble en god måned når ser på losjiomsetning og antall solgte rom. 28 ble bedre. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 4

5 Tallene hittil i år for Oslo viser fortsatt en viss nedgang. Vi gjentar igjen VM på ski som hovedårsak til at tallene er svakere i år enn hva de var i Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset april - Oslo Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år Oslo Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Antall solgte rom er marginalt bedre i april i år kontra 211. Losjiinntektene øker med 4 % og det er bra. Dermed blir det oppgang både for ADR og REVPAR. Har nedgangen fra tidligere i år stoppet opp? Det er ikke helt sikkert. Tallene for hittil i år er ikke helt lystig lesing. Alle parameterne viser en viss nedgang. Ja, REVPAR er ned hele 8.7 %, og har bare 21 og 26 som svakere år. Du er sikkert kjent med at vi kjøper inn spesialstatistikk for Oslo hotellene. Vi deler opp hotellene i segmenter og har fordelt byens 62 hoteller i tre grupper (luksus, mid- scale og budget (lavpris)) Segmenter Oslo jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 hittil i år Luksus - OCC 57,9 % 66,5 % 66,8 % 52,2 % 6,8 % Mid - Scale OCC 58,1 % 64,4 % 67,1 % 56,2 % 61,6 % Budget - OCC 55,4 % 63,8 % 63,2 % 62,4 % 61,2 % Hele byen OCC 57,5 % 64,8 % 66,3 % 56,3 % 61,3 % Segmenter Oslo jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 hittil i år Luksus ADR 1 98, , , , ,17 Mid - Scale ADR 918,13 899,28 9,94 885,12 91,27 Budget - ADR 556,7 577, 669,18 546,67 588,97 Hele byen - ADR 93,19 894,39 928,6 865,37 899,47 Segmenter Oslo jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 hittil i år Luksus REVPAR 635,55 73,45 773,6 57,93 677,48 Mid - Scale REVPAR 533,1 579,41 64,61 497,46 554,94 Budget - REVPAR 38,27 368,14 422,9 341,21 36,42 Hele byen REVPAR 519,55 579,93 615,43 487,29 551,39 Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 5

6 Ullensaker Kapasitetsutviklingen på Gardermoen er økt med nesten 15 % i løpet av de siste 6 årene. Det var mange som spådde «katastrofe» for hotellene ved flyplassen. Så har ikke skjedd beleggsprosentene har riktignok falt fra nær 73 % i 26 til 49.5 % i 211 (årets første 4 måneder). I 212 ble den 53.7 %. Omsetningen og antall solgte rom viser flott utvikling. Hotellene ved flyplassen har rasjonell drift, slik at de tjener nok gode penger alle sammen, selv med et belegg ned mot 5 %. Det er all time high for hotellene på Gardermoen når vi ser på tallene hittil i år og det gjelder da losjiomsetning og antall solgte rom. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 6

7 Pris brukes fortsatt som en del av konkurranseelementene for hotellene på Gardermoen. Oppnådd pris pr. solgte rom hittil i år pr. april har aldri vært så lav som i 212. REVPAR har snudd og er opp 7.5 % i forhold til de 4 første måneder i april 212. Passasjerutvikling Gardermoen Det er nesten lik utvikling på antall overnattinger og antall passasjerer på Gardermoen. I april isolert sett var det vel et unntak som bekrefter reglen i 21. Antall tall i grafene er i hele tusen. Antall reisende og antall solgte rom april Antall reisende og antall solgte rom hittil i år Solgte rom Antall reisende Solgte rom Antall reisende Bærum og Fornebu I forrige rapport begynte vi å ta med Bærum som en av destinasjonene. Dette skyldes den store økningen i kapasiteten som har kommet og kommer på Fornebu. Det er åpenbart at de to nye hotellene med mer enn 6 rom til sammen kommer til å påvirke belegget i byen og på Gardermoen. Frem til nå har mange av forretningsreisende til bedriftene på Fornebu brukt hoteller i byen. Det har ikke vært mange alternativer, nå kan man bo nærmere de bedrifter som skal besøkes. De store konsernene på Fornebu har ganske ofte brukt Gardermoenhotellene til kurs/konferansehoteller. Nå får man egne hoteller rett utenfor kontordøra. Vi bør også trekke frem det faktum at operatørskifte og oppgradering av hotellet på Ramstadsletta (tidligere Scandic, nå Thon) har betydning. For at området skal bli et tilnærmet perfekt hotellområde gjenstår vel bare nå at Rezidor og KLP gjennomfører en god oppgradering av Radisson Blu Park Hotel. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 7

8 Det ble vel en umiddelbar effekt at Quality Hotel Expo åpnet dørene, antall solgte rom har økt med 48 % i forhold til april 211. Losjiomsetningen har gått opp med 35 %. Effekten ble ikke så stor når vi ser på året så langt. Årsaken ligger jo at det nye hotellet åpnet først i mars. Selv med en sterk kapasitetsøkning klarte området å øke beleggsprosenten i april. Prisene falt noe. Dette er vel naturlig når man tenker på introduksjonstilbud, gratis gjester ved åpningen etc. Likevel går REVPAR opp med ca.2 %. Vil du vite mer om hotellmarkedet i Bærum? Se vedlegget til denne rapport. Kristiansand Hotellene i Kristiansand har slitt noe i de siste månedene med fallende belegg og noe fallende priser. Nå i mai åpner ABRA havn i Dyreparken med ca. 11 senger og snaue 2 boenheter. Dette blir gir helt sikkert utslag i konkurransen. Men dette ser vi ikke på noen måneder. La oss se på status så langt. Sammenlignet med andre destinasjoner kan det være korrekt å hevde at det har vært en forholdsvis liten kapasitetsøkning i Kristiansand. Antall rom har økt med ca. 12 % siden 28. Høsten 211 kom det noen flere rom ved at Choice utvidet Clarion Hotel Ernst. Neste år kommer Scandic med 229 rom. De fleste nye hotellrom i Kristiansand er 4 sengs for å få plass til familier under åpningsperioden til Dyreparken. April i år ble en god måned. Losjiomsetningen gikk opp med hele 26.5 %. REVPAR gikk opp 22.4 %. og beleggsprosenten steg fra til %. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 8

9 April 28 er fortsatt en topp også i Kristiansand, ellers har beleggsprosentstallene i april måned karakter av en berg og dalbane. Stavanger Det har jo kommet ny kapasitet i Stavanger ved at Scandic Forus åpnet høsten 211. Det nye hotellet økte kapasiteten med mer enn 28 %. Mer skal det visstnok bli, det antydes at Arthur Buchard har planer å bygge landets største hotell utenfor Oslo, i Stavanger. Her er noen tall presentert i grafer. Det ble solgt 497 flere rom i Stavanger i april 212 kontra 211. Losjiinntektene falt med 4.25 %. Så langt i år har losjiomsetningen økt med 4.7 %. Dette var første aprilmåned hvor gjennomsnittsprisen i Stavanger kom under 1 lappen. Belegget sank med mer enn 1 % i april kontra april 211, og da falt REVPAR med mer enn 15 %. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 9

10 Til tross for nedgangen i priser og belegg er Stavanger fortsatt den byen i landet som oppnår høyest pris pr. solgte rom. Vi har også sett på tallene som omfatter Stavanger Regionen. Denne regionen omfatter kommunene Sandnes og Sola. Tabeller for disse nøkkeltall finner du i vedlegget. Her vil du blant annet se at Regionen oppnådde en REVPAR i april som ligger 1 kroner over byen. Bergen Bergen har økt kapasiteten med 42 rom fra 28 og frem til 212. Den strategiske reiselivsplan for Bergen har som mål at byen innen 215 skal oppnå 73 % belegg, snittprisen skal øke fra kr. 89,- til kr. 11 og at REVPAR skal nå kr. 83,-. Selv om det kommer mange nye hotellrom i Bergen i tiden fremover tror vi at dette er oppnåelig. Her er dagens situasjon: Nok en gang ser vi at april 28 som ikke hadde påske eller andre røde dager ble en topp måned. Så langt i året har det vært en god periode for hotellene i Bergen. Belegget stiger, det er solgt drøye 1 flere romdøgn så langt i år. Dette er en økning på 2.2 %. Losjiinntektene har økt med nesten 18 millioner kroner, hvilket vil si en økning på 13.3 %. Prisene pr. solgte rom har gått opp 6.4 % og REVPAR opp med 1.8 %. Alle parametere pr. 3. april er all time high for Bergen. Bergen har med andre ord aldri hatt en bedre åpning på året. Ledelsen i Rica og OBOS som eier ser nok frem til åpningen av det nye hotellet som starter driften i 214. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 1

11 Bildet til venstre er fra et web- kamra den 4. juni og viser det nye Rica Hotellet i Bergen. Hotellet får: 368 rom, de fleste med utsikt Moderne konferansefasiliteter for opptil 74 personer møterom En "all day" restaurant over 2 plan med plass til 33 personer En skybar i 13. etasje med panorama utsikt over innseilingen til Bergen. I tilknytning til baren vil det også bli 5 møterom Trondheim I Trondheim har man så vidt avsluttet åpningsfesten av Clarion Hotel & Congress. Det er litt tidlig å se noen endringer på belegg og lignende for Trondheimshotellene. Det skal bli spennende å se hvordan Trondheim blir som fremtidig hotellby. Fra før har byen et eminent hotell i Rica Nidelven, et meget godt hotell i Rica Bakklandet og til slutt så skal Rezidor og eierne av Royal Garden putte inn kr. 1 millioner i oppgradering av denne storhet. Trondheim er også godt forspent på hoteller i mellom og lavprissegmentet, og flere kommer det visstnok. Nordic Choice får en stor markedsandel i byen, både via leide hoteller og via franchiseavtaler. Mandag 11. juni skal Rosenborg Ballklubb avgjøre om man skal selge en tomt ved siden av Lerkendal til Arthur Buchardt. Prisen for tomten er satt til kr. 66 millioner. Det antydes at det kan kommer 4 rom ved Lerkendal. Vi tipper at det er Scandic som er den mest sannsynlige operatør til dette hotellet, dersom det blir bygd. Så til den nåværende situasjon. Parameterne OCC, ADR og REVPAR har så langt i år gått opp med +/- 4 %. April ble en svak måned med en nedgang i REVPAR på % i forhold til samme måned i 211. Det er virkelig stor forskjell. I april 28 hadde byen kr. 646,- i REVPAR i april i år ble den kr. 374, 31. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 11

12 Tromsø Tromsø har i det siste året vært vinneren av norske hotellbyer. Belegget har økt fra måned til måned. Det samme har omsetningen. Prisene har holdt seg relativt stabile. Her kan vi se hvordan det ble i april, om byen nok en gang er vinneren. Losjiinntektene økte med 2.3 % i april og så langt i år har den gått opp med 26.1 %. Oppgangen er på drøye 2 millioner, med andre ord ca. 165 pr. dag. Antall solgte rom har gått opp med 17.7 % i de første 4 måneder. For alle andre byer og destinasjoner som vi tar med i rapporten har april 28 vært den beste aprilmåned. Tromsø har økt REVPAR med mer enn 55 % i forhold til april 28. Med disse tallene og resultatene er det vel forståelig at det er mange hotellplaner i Tromsø. Det kan i løpet av de neste årene bli nær 9 nye rom i byen. Da vil kapasiteten øke med nesten 55 %. Lykke til. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 12

13 Rangering Vi avslutter rapporten med å rangere byene innen de forskjellige nøkkeltall ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 952,19 Tromsø 71,7 % Tromsø 625,18 Kr.sand 8,4 % Tromsø 2,3 % Kr.sand 22,4 % Bærum 894,93 Bergen 58,5 % Stavanger 517,88 Bergen 4,6 % Kr.sand 13,1 % Tromsø 22,2 % Bergen 884,8 Oslo 56,3 % Bergen 517,87 Oslo 3, % Bærum 12,1 % Ullensaker 12,8 % Tromsø 871,6 Stavanger 54,4 % Oslo 487,29 Ullensaker 1,8 % Ullensaker 1,8 % Bergen 5,9 % Oslo 865,37 Kr.sand 51,7 % Kr.sand 42,85 Tromsø 1,6 % Bergen 1,2 % Bærum 2,2 % Ullensaker 836,38 Ullensaker 48,1 % Ullensaker 42,36 Trondheim -4,8 % Oslo -4,3 % Oslo -1,4 % Kr.sand 814,58 Trondheim 46,5 % Trondheim 374,31 Stavanger -5,4 % Stavanger -1,4 % Stavanger -15,2 % Trondheim 85,64 Bærum 4,7 % Bærum 364,61 Bærum -8,9 % Trondheim -15,3 % Trondheim -19,4 % Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 4. juni 212 Olaf Vangstein partner NHC kontorer Danmark Kildehøjvej Birkerød Skoleveien 2 N 14 Ski Sverige Sveavägen 17, 14 th floor S Stockholm Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 13

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Riksavtalen - NHO bedrifter

Riksavtalen - NHO bedrifter Fylke Arbeidsgiver Navn Medlemmer Østfold City Hotel Fredrikstad AS - Rica City Hotel 3 Oslo/Akershus 4Service AS Avd Oksenøyveien 1 Oslo/Akershus Anker Studentboliger 1 Oslo/Akershus Bristol Hotel AS

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

«STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS

«STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS «STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS KORT OM HOTELIA AS De fire partnerne er Erik Myklebust, Anders Vatne,

Detaljer

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016 Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer Oslo, 16. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i juli 2016... 3. Hotellrombelegg i juli 2016.. 4. Hotellrompriser i juli 2016... 5. Hittil i

Detaljer

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 1. Innledning side 2 2. Overblikk generell informasjon side 2 3. Noen nyheter siden vår forrige markedsrapport side 2 4. Yield management og rack rates

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NORSK HOTELLNÆRING

MARKEDSRAPPORT NORSK HOTELLNÆRING MARKEDSRAPPORT NORSK HOTELLNÆRING 215 INNTRODUKSJON Hotelia utarbeider to ganger pr. år en kortfattet markedsrapport om den Norske hotellbransjen, med et lite sideblikk til det svenske markedet. Rapporten

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Påsken i år ga kraftig utslag for byggevarehandelen Tallene fra Virke byggevare viser en omsetningsvekst i 1. tertial på 4,1 prosent.

Detaljer

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002 Rica Hotels Kommentarer til regnskap for 3. kvartal 2002 1 100 000 1 050 000 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 700 000 0 000 % 70 60 55 50 45 40 kr 850 800 750 700 0 600 550 500 450 400

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2005 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 3,5 prosent Hedmark tapte litt marked i forhold til resten av landet Sterkere vekst på utenlandsmarkedet enn på innenlandsmarkedet

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling Samlet omsetningsvekst på 4,1 prosent 1) Proff 5,00 % Privat 2,80 % Samlet 4,10 % Alle tall er basert på innrapporterte

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere.

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere. Volumet er stabilt Innen alle produktgrupper rapporteres det om svært stabile salgstall når vi ser på antall solgte produkter. Omsetningen er også forholdsvis stabil 3. kvartal. Det er gledelig å registrere

Detaljer

Skarsnuten Eiendom AS

Skarsnuten Eiendom AS Skarsnuten Eiendom AS Selskapet ble opprettet i 1999 Espen Eliassen og Bjørn Tore Moger var aktive de første årene. Utbygging av område Skarsnuten var bakgrunnen for selskapet. Skarsnuten Panorama AS og

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer