NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski

2 Highlights i denne rapport Rapporten gis i nytt format. De fleste tabeller er lagt inn som et vedlegg. Grafer brukes i rapporten for illustrasjon av nøkkeltallene. Årets første 4 måneder er den sterkeste åpningen av et hotellår som vi har hatt i. REVPAR så langt i år er under kr. 275,- for fylkene Oppland og Telemark Oslos hoteller har en «klein» åpning på hotellåret. Hotellene på Gardermoen går bedre og bedre. Bærum fikk en økning på 12.1 % i belegget i april. Quality Hotel Expo på Fornebu er nå i drift. En meget god april for hotellene i Kristiansand, REVPAR er opp mer enn 22 %. Stavanger er fortsatt byen med høyest gjennomsnittlig pris, selv om den falt med nesten 6 % i april. Bergen viser nok en gang til gode tall. REVPAR er opp mer enn 1 % så langt i 212. Dramatisk fall i REVPAR for Trondheimshotellene i april ned, med nesten 2 %. Tromsø er igjen vinneren i april beleggsprosenten går opp med mer enn 2 %, og REVPAR går opp 22 %. Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv april 212 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Nå som vi har fått tallene for 1/3 av året kan vi begynne å se konturene av hotellåret 212. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. På den annen side har vi gjort en vesentlig endring fra tidligere rapporter. Til nå har vi satt opp en tabell under hver destinasjon som viser nøkkeltallene for de aktuelle måneder og hittil i år. Tabellene går stort sett tilbake til 26. Du vil fortsatt få tilgang til tabellene, men fra nå av samler vi alle tabellene som «vedlegg» og plasserer de sist i rapporten. Fra nå av vil vi bruke plassen under hver destinasjon til noen grafer og kommentarer. Hele landet Grafene som vi ser under dette punkt i rapporten viser dere utviklingen i antall disponible rom, antall solgte rom og losjiomsetningen. Du får en graf som viser den aktuelle måned sammenlignet med tilsvarende måneder i de tidligere år, og du får en graf som viser tilsvarende tall hittil i år. Etter disse viser vi to grafer som viser nøkkeltallene (beleggsprosent = OCC, oppnådde gjennomsnittlig pris = ADR og oppnådd gjennomsnittlig pris pr. tilgjengelige rom = REVPAR). Grafene vil også vise den aktuelle måned og hittil i år Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset april - hele landet Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år - hele landet Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 2

3 Man bør huske på at hele påsken i 28 kom i mars måned. Dermed ble april det året forholdsvis bra sammenlignet med de andre årene som har hatt påske enten både i mars og april eller kun i april. Årets første 4 måneder er den sterkeste åpning av et år når man ser på losjiinntekter og antall solgte rom. Nøkkeltall april hele landet Nøkkeltall hele landet hittil i år 1, 6, % 1, 54, % 8, 5, % 8, 52, % 6, 4, 4, % 3, % 2, % 6, 4, 5, % 48, % 46, % 2, 1, % 2, 44, % , %, , % ADR REVPAR OCC ADR REVPAR OCC I 28 var belegget de første 4 måneder så høyt som over 55 %. I 211 og 212 var prosenten %. I forhold til 211 gikk oppnådde priser og REVPAR opp med 2 %. «Finanskrisen» ga hotellene en nedgang i beleggsprosent i 29 og 21. Deretter har oppgangen startet. Det positive historisk sett er at prisnivået har vært relativt stabilt siden 28. Fylkene Du kan få mer detaljert informasjon om fylkene ved å gå inn på vedlegget som vi har sendt i en separat fil. Her har vi satt opp tabeller som viser nøkkeltallene for fylkene for april og får året så langt. Vi rangerer disse fra best til svakest. Her i selve rapporten viser vi informasjonene i grafer og ikke så omfattende tabeller: Noen tabeller blir det og i første omgang får vi mye informasjon ved å se på REVPAR for april måned. De 5 beste og 5 dårligste fylker er: REVPAR hittil i år pr. 3.4 REVPAR Endring Endring % Oslo 63,82 551,38-52,45-8,7 % Rogaland 538,84 532,95-5,89-1,1 % Troms 439,97 523,68 83,71 19, % Akershus 447,88 462,13 14,25 3,2 % Hordaland 418,56 453,78 35,22 8,4 % REVPAR hittil i år pr. 3.4 REVPAR Endring Endring % Finmark 37,27 324,56 17,29 5,6 % Vest - Adger 312,2 32,21 8,18 2,6 % Østfold 3,7 35,45 4,75 1,6 % Oppland 276,1 274,33-1,68 -,6 % Telemark 268,65 268,74,9, % I % vis endring er det Oslo som har den dårligste utvikling med en nedgang på 8.7 %, men fortsatt er det Oslo som får ut best REVPAR av fylkene, men avstanden mellom Oslo og Rogaland har blitt sterkt redusert. Pr. 3. april 211 var REVPAR i Oslo nesten kr. 65,- over Rogaland i dag er den kun ca. kr. 18,- Det er ikke bare VM på ski som er årsaken til dette. Troms gjør det fortsatt bra med en oppgang på 19 % i forhold til samme periode i 211. Dersom du har interesse kan du finne mye interessant informasjon i de vedlagte tabellene. Vi kan jo nevne noen punkter: Sogn og Fjordane fikk nesten 32 % flere solgte rom i april i år kontra april i 211. Østfold fikk tilsvarende 25 % økning. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 3

4 April i 211 ble svak for Oppland på grunn av sen påske og lite snø i påskefjellet. I år var påsken et par uker tidligere og det var noe mer snø, men like vel stuper antall solgte rom. Fallet ble mer enn22 % Hedmark har klart seg bemerkelsesverdig bra så langt i år, mens to av de andre «vintersportsfylkene» har gjort det svakt. Vi ser over at Oppland har en dårlig utvikling i antall solgte rom, mens Hedmark har en positiv utvikling. Men i oppnådde priser er trenden motsatt. Oppland får økte priser, mens Hedmark får nedgang. Til slutt, før vi overlater til hver enkelt å studere tabellene nøyere vil vi vise hvordan det egentlig står til i distriktene. De 4 første månedene skal normalt være den beste tiden for vinterhotellene. Hvordan blir det resten av året, monn tro når status er som følger: Vi vil også vise dere hvordan status er for noen av distriktshotellene. I den anledning har vi sett på tallene for Telemark hittil i år. Fra fylkes tall trakk vi ut resultatene for byene Skien, «Bamble» og Kragerø. Resten som er siste linje i tabellen viser da resultatet til distriktshotellene. Så langt i år har distriktshotellene et REVPAR på kr. 25,-. Etter at råvarer, lønninger og andre driftskostnader er betalt blir det ikke mye igjen til leie, fornyelser og vedlikehold. Det er komplett umulig å drive et hotell med så svake tall som det vises til over. Det er jo ikke noe bedre i Kragerø, men den byen har den beste periode foran seg. Det er nesten like ille for hotellene i Oppland, når Gjøvik og Lillehammer er tatt ut. Vi kommer til å følge denne utviklingen av disse områdene i tiden fremover. De store byene / hotelldestinasjonene Oslo Solgte rom i april - rangeret etter endring i % Endring Endring % Oppland ,6 % Solgte rom hittil i år rangert etter endring i % Endring Endring % Hedmark ,5 % Oppland ,8 % Telemark ,2 % Oppnådde priser pr. solgte rom hittil i år ADR Endring Endring % Oppland 781,9 82,15 2,25 2,6 % Hedmark 941,54 898,41-43,13-4,6 % Telemark vintersportsdelen 212 Losjiinntekt Disp rom Solgte rom OCC ADR REVPAR Telemark ,1 % 765,38 268,61 Skien ,4 % 94,4 392,1 Bamble ,8 % 83,52 289,17 Kragerø ,6 % 94,8 231,1 Resten , % 695,57 25,29 Byen har jo fått noe mer kapasitet. I april var det nær 6 % flere hotellrom innenfor bygrensen enn hva det var i april 211. Når april skal vurderes opp mot tidligere år, er det viktig å huske på påskens vandrende tilværelse. I 28 var hele påsken i mars og det ga utslag på et godt belegg i april. I tillegg var det ingen røde dager i april 28. Slikt gjør utslag på hotellbelegget i områder som har forretningstrafikk som det primære. Grafen nedenfor viser da at april ble en god måned når ser på losjiomsetning og antall solgte rom. 28 ble bedre. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 4

5 Tallene hittil i år for Oslo viser fortsatt en viss nedgang. Vi gjentar igjen VM på ski som hovedårsak til at tallene er svakere i år enn hva de var i Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset april - Oslo Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år Oslo Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Antall solgte rom er marginalt bedre i april i år kontra 211. Losjiinntektene øker med 4 % og det er bra. Dermed blir det oppgang både for ADR og REVPAR. Har nedgangen fra tidligere i år stoppet opp? Det er ikke helt sikkert. Tallene for hittil i år er ikke helt lystig lesing. Alle parameterne viser en viss nedgang. Ja, REVPAR er ned hele 8.7 %, og har bare 21 og 26 som svakere år. Du er sikkert kjent med at vi kjøper inn spesialstatistikk for Oslo hotellene. Vi deler opp hotellene i segmenter og har fordelt byens 62 hoteller i tre grupper (luksus, mid- scale og budget (lavpris)) Segmenter Oslo jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 hittil i år Luksus - OCC 57,9 % 66,5 % 66,8 % 52,2 % 6,8 % Mid - Scale OCC 58,1 % 64,4 % 67,1 % 56,2 % 61,6 % Budget - OCC 55,4 % 63,8 % 63,2 % 62,4 % 61,2 % Hele byen OCC 57,5 % 64,8 % 66,3 % 56,3 % 61,3 % Segmenter Oslo jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 hittil i år Luksus ADR 1 98, , , , ,17 Mid - Scale ADR 918,13 899,28 9,94 885,12 91,27 Budget - ADR 556,7 577, 669,18 546,67 588,97 Hele byen - ADR 93,19 894,39 928,6 865,37 899,47 Segmenter Oslo jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 hittil i år Luksus REVPAR 635,55 73,45 773,6 57,93 677,48 Mid - Scale REVPAR 533,1 579,41 64,61 497,46 554,94 Budget - REVPAR 38,27 368,14 422,9 341,21 36,42 Hele byen REVPAR 519,55 579,93 615,43 487,29 551,39 Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 5

6 Ullensaker Kapasitetsutviklingen på Gardermoen er økt med nesten 15 % i løpet av de siste 6 årene. Det var mange som spådde «katastrofe» for hotellene ved flyplassen. Så har ikke skjedd beleggsprosentene har riktignok falt fra nær 73 % i 26 til 49.5 % i 211 (årets første 4 måneder). I 212 ble den 53.7 %. Omsetningen og antall solgte rom viser flott utvikling. Hotellene ved flyplassen har rasjonell drift, slik at de tjener nok gode penger alle sammen, selv med et belegg ned mot 5 %. Det er all time high for hotellene på Gardermoen når vi ser på tallene hittil i år og det gjelder da losjiomsetning og antall solgte rom. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 6

7 Pris brukes fortsatt som en del av konkurranseelementene for hotellene på Gardermoen. Oppnådd pris pr. solgte rom hittil i år pr. april har aldri vært så lav som i 212. REVPAR har snudd og er opp 7.5 % i forhold til de 4 første måneder i april 212. Passasjerutvikling Gardermoen Det er nesten lik utvikling på antall overnattinger og antall passasjerer på Gardermoen. I april isolert sett var det vel et unntak som bekrefter reglen i 21. Antall tall i grafene er i hele tusen. Antall reisende og antall solgte rom april Antall reisende og antall solgte rom hittil i år Solgte rom Antall reisende Solgte rom Antall reisende Bærum og Fornebu I forrige rapport begynte vi å ta med Bærum som en av destinasjonene. Dette skyldes den store økningen i kapasiteten som har kommet og kommer på Fornebu. Det er åpenbart at de to nye hotellene med mer enn 6 rom til sammen kommer til å påvirke belegget i byen og på Gardermoen. Frem til nå har mange av forretningsreisende til bedriftene på Fornebu brukt hoteller i byen. Det har ikke vært mange alternativer, nå kan man bo nærmere de bedrifter som skal besøkes. De store konsernene på Fornebu har ganske ofte brukt Gardermoenhotellene til kurs/konferansehoteller. Nå får man egne hoteller rett utenfor kontordøra. Vi bør også trekke frem det faktum at operatørskifte og oppgradering av hotellet på Ramstadsletta (tidligere Scandic, nå Thon) har betydning. For at området skal bli et tilnærmet perfekt hotellområde gjenstår vel bare nå at Rezidor og KLP gjennomfører en god oppgradering av Radisson Blu Park Hotel. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 7

8 Det ble vel en umiddelbar effekt at Quality Hotel Expo åpnet dørene, antall solgte rom har økt med 48 % i forhold til april 211. Losjiomsetningen har gått opp med 35 %. Effekten ble ikke så stor når vi ser på året så langt. Årsaken ligger jo at det nye hotellet åpnet først i mars. Selv med en sterk kapasitetsøkning klarte området å øke beleggsprosenten i april. Prisene falt noe. Dette er vel naturlig når man tenker på introduksjonstilbud, gratis gjester ved åpningen etc. Likevel går REVPAR opp med ca.2 %. Vil du vite mer om hotellmarkedet i Bærum? Se vedlegget til denne rapport. Kristiansand Hotellene i Kristiansand har slitt noe i de siste månedene med fallende belegg og noe fallende priser. Nå i mai åpner ABRA havn i Dyreparken med ca. 11 senger og snaue 2 boenheter. Dette blir gir helt sikkert utslag i konkurransen. Men dette ser vi ikke på noen måneder. La oss se på status så langt. Sammenlignet med andre destinasjoner kan det være korrekt å hevde at det har vært en forholdsvis liten kapasitetsøkning i Kristiansand. Antall rom har økt med ca. 12 % siden 28. Høsten 211 kom det noen flere rom ved at Choice utvidet Clarion Hotel Ernst. Neste år kommer Scandic med 229 rom. De fleste nye hotellrom i Kristiansand er 4 sengs for å få plass til familier under åpningsperioden til Dyreparken. April i år ble en god måned. Losjiomsetningen gikk opp med hele 26.5 %. REVPAR gikk opp 22.4 %. og beleggsprosenten steg fra til %. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 8

9 April 28 er fortsatt en topp også i Kristiansand, ellers har beleggsprosentstallene i april måned karakter av en berg og dalbane. Stavanger Det har jo kommet ny kapasitet i Stavanger ved at Scandic Forus åpnet høsten 211. Det nye hotellet økte kapasiteten med mer enn 28 %. Mer skal det visstnok bli, det antydes at Arthur Buchard har planer å bygge landets største hotell utenfor Oslo, i Stavanger. Her er noen tall presentert i grafer. Det ble solgt 497 flere rom i Stavanger i april 212 kontra 211. Losjiinntektene falt med 4.25 %. Så langt i år har losjiomsetningen økt med 4.7 %. Dette var første aprilmåned hvor gjennomsnittsprisen i Stavanger kom under 1 lappen. Belegget sank med mer enn 1 % i april kontra april 211, og da falt REVPAR med mer enn 15 %. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 9

10 Til tross for nedgangen i priser og belegg er Stavanger fortsatt den byen i landet som oppnår høyest pris pr. solgte rom. Vi har også sett på tallene som omfatter Stavanger Regionen. Denne regionen omfatter kommunene Sandnes og Sola. Tabeller for disse nøkkeltall finner du i vedlegget. Her vil du blant annet se at Regionen oppnådde en REVPAR i april som ligger 1 kroner over byen. Bergen Bergen har økt kapasiteten med 42 rom fra 28 og frem til 212. Den strategiske reiselivsplan for Bergen har som mål at byen innen 215 skal oppnå 73 % belegg, snittprisen skal øke fra kr. 89,- til kr. 11 og at REVPAR skal nå kr. 83,-. Selv om det kommer mange nye hotellrom i Bergen i tiden fremover tror vi at dette er oppnåelig. Her er dagens situasjon: Nok en gang ser vi at april 28 som ikke hadde påske eller andre røde dager ble en topp måned. Så langt i året har det vært en god periode for hotellene i Bergen. Belegget stiger, det er solgt drøye 1 flere romdøgn så langt i år. Dette er en økning på 2.2 %. Losjiinntektene har økt med nesten 18 millioner kroner, hvilket vil si en økning på 13.3 %. Prisene pr. solgte rom har gått opp 6.4 % og REVPAR opp med 1.8 %. Alle parametere pr. 3. april er all time high for Bergen. Bergen har med andre ord aldri hatt en bedre åpning på året. Ledelsen i Rica og OBOS som eier ser nok frem til åpningen av det nye hotellet som starter driften i 214. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 1

11 Bildet til venstre er fra et web- kamra den 4. juni og viser det nye Rica Hotellet i Bergen. Hotellet får: 368 rom, de fleste med utsikt Moderne konferansefasiliteter for opptil 74 personer møterom En "all day" restaurant over 2 plan med plass til 33 personer En skybar i 13. etasje med panorama utsikt over innseilingen til Bergen. I tilknytning til baren vil det også bli 5 møterom Trondheim I Trondheim har man så vidt avsluttet åpningsfesten av Clarion Hotel & Congress. Det er litt tidlig å se noen endringer på belegg og lignende for Trondheimshotellene. Det skal bli spennende å se hvordan Trondheim blir som fremtidig hotellby. Fra før har byen et eminent hotell i Rica Nidelven, et meget godt hotell i Rica Bakklandet og til slutt så skal Rezidor og eierne av Royal Garden putte inn kr. 1 millioner i oppgradering av denne storhet. Trondheim er også godt forspent på hoteller i mellom og lavprissegmentet, og flere kommer det visstnok. Nordic Choice får en stor markedsandel i byen, både via leide hoteller og via franchiseavtaler. Mandag 11. juni skal Rosenborg Ballklubb avgjøre om man skal selge en tomt ved siden av Lerkendal til Arthur Buchardt. Prisen for tomten er satt til kr. 66 millioner. Det antydes at det kan kommer 4 rom ved Lerkendal. Vi tipper at det er Scandic som er den mest sannsynlige operatør til dette hotellet, dersom det blir bygd. Så til den nåværende situasjon. Parameterne OCC, ADR og REVPAR har så langt i år gått opp med +/- 4 %. April ble en svak måned med en nedgang i REVPAR på % i forhold til samme måned i 211. Det er virkelig stor forskjell. I april 28 hadde byen kr. 646,- i REVPAR i april i år ble den kr. 374, 31. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 11

12 Tromsø Tromsø har i det siste året vært vinneren av norske hotellbyer. Belegget har økt fra måned til måned. Det samme har omsetningen. Prisene har holdt seg relativt stabile. Her kan vi se hvordan det ble i april, om byen nok en gang er vinneren. Losjiinntektene økte med 2.3 % i april og så langt i år har den gått opp med 26.1 %. Oppgangen er på drøye 2 millioner, med andre ord ca. 165 pr. dag. Antall solgte rom har gått opp med 17.7 % i de første 4 måneder. For alle andre byer og destinasjoner som vi tar med i rapporten har april 28 vært den beste aprilmåned. Tromsø har økt REVPAR med mer enn 55 % i forhold til april 28. Med disse tallene og resultatene er det vel forståelig at det er mange hotellplaner i Tromsø. Det kan i løpet av de neste årene bli nær 9 nye rom i byen. Da vil kapasiteten øke med nesten 55 %. Lykke til. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 12

13 Rangering Vi avslutter rapporten med å rangere byene innen de forskjellige nøkkeltall ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 952,19 Tromsø 71,7 % Tromsø 625,18 Kr.sand 8,4 % Tromsø 2,3 % Kr.sand 22,4 % Bærum 894,93 Bergen 58,5 % Stavanger 517,88 Bergen 4,6 % Kr.sand 13,1 % Tromsø 22,2 % Bergen 884,8 Oslo 56,3 % Bergen 517,87 Oslo 3, % Bærum 12,1 % Ullensaker 12,8 % Tromsø 871,6 Stavanger 54,4 % Oslo 487,29 Ullensaker 1,8 % Ullensaker 1,8 % Bergen 5,9 % Oslo 865,37 Kr.sand 51,7 % Kr.sand 42,85 Tromsø 1,6 % Bergen 1,2 % Bærum 2,2 % Ullensaker 836,38 Ullensaker 48,1 % Ullensaker 42,36 Trondheim -4,8 % Oslo -4,3 % Oslo -1,4 % Kr.sand 814,58 Trondheim 46,5 % Trondheim 374,31 Stavanger -5,4 % Stavanger -1,4 % Stavanger -15,2 % Trondheim 85,64 Bærum 4,7 % Bærum 364,61 Bærum -8,9 % Trondheim -15,3 % Trondheim -19,4 % Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 4. juni 212 Olaf Vangstein partner NHC kontorer Danmark Kildehøjvej Birkerød Skoleveien 2 N 14 Ski Sverige Sveavägen 17, 14 th floor S Stockholm Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N-14 Ski, Oslo, Norway 13

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 24. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i desember 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i desember 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer Hotellstatistikk mars og 1.kv. 2016 Norske storbyer Spesial mars måned: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er «korrigert» for påske. Oslo, 11. april 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Streik spesial: Perioden 24. april 20. mai 2016 Et utvalg hotellbyer Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Utvikling i antall solgte hotellrom..

Detaljer

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer April-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 16. mai 2017 Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

Riksavtalen - NHO bedrifter

Riksavtalen - NHO bedrifter Fylke Arbeidsgiver Navn Medlemmer Østfold City Hotel Fredrikstad AS - Rica City Hotel 3 Oslo/Akershus 4Service AS Avd Oksenøyveien 1 Oslo/Akershus Anker Studentboliger 1 Oslo/Akershus Bristol Hotel AS

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016 Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 10. oktober 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i september 2016.... 3. Hotellrombelegg i september 2016... 4. Hotellrompriser i september

Detaljer

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016 Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer Oslo, 17. november 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i oktober 2016.... 3. Hotellrombelegg i oktober 2016..... 4. Hotellrompriser i oktober 2016.

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016 Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer Oslo, 2. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i første halvår 2016... 3. Hotellrombelegg i første halvår 2016 4. Hotellrompriser i første

Detaljer

Sammenligning/måling av hotelldata

Sammenligning/måling av hotelldata Sammenligning/måling av hotelldata 6. oktober 2016 Peter Wiederstrøm 1 HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hoteller med abonnement I Norge har vi med hoteller med til sammen rundt 50.000 rom. For et

Detaljer

Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 18. mars 2016

Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 18. mars 2016 Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner Oslo, 18. mars 2016 1 INNHOLD Hotellstatistikk norske storbyer/-destinasjoner feb. 2016 1. Innledning... 2. Topp og bunn i februar og hittil

Detaljer

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016 Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer Oslo, 16. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i juli 2016... 3. Hotellrombelegg i juli 2016.. 4. Hotellrompriser i juli 2016... 5. Hittil i

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer. Mai-tall Februar og hittil iår. Oslo 19. juni EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

Hotellstatistikk norske storbyer. Mai-tall Februar og hittil iår. Oslo 19. juni EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Mai-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 19. juni 2017 Summary Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 1. Innledning side 2 2. Overblikk generell informasjon side 2 3. Noen nyheter siden vår forrige markedsrapport side 2 4. Yield management og rack rates

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

«STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS

«STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS «STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS KORT OM HOTELIA AS De fire partnerne er Erik Myklebust, Anders Vatne,

Detaljer

Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper

Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper Hotel Trends fra Benchmarking Alliance Oslo 10. november 2017 Peter Wiederstrøm 1 INNLEDNING Hotel Trends fra Benchmarking Alliance (BA) er primært et benchmarking-verktøy

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NORSK HOTELLNÆRING

MARKEDSRAPPORT NORSK HOTELLNÆRING MARKEDSRAPPORT NORSK HOTELLNÆRING 215 INNTRODUKSJON Hotelia utarbeider to ganger pr. år en kortfattet markedsrapport om den Norske hotellbransjen, med et lite sideblikk til det svenske markedet. Rapporten

Detaljer