NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski

2 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august 2013 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Denne gangen kom tallene fra SSB som planlagt og det er dermed ingen forsinkelse, slik som vi blant annet opplevde med tallene for juli. Vi har tre vedlegg til rapporten, her finner du tabeller og grafer som viser nøkkeltallene for alle fylkene, samt tilsvarende tall for de største hotelldestinasjonene i landet. Det tredje vedlegget viser de 5 beste og 5 svakeste fylker innen de forskjellige nøkkeltall. Du finne dette både i grafs form og i tabellform. Her i rapporten tar vi kun med et lite utvalg av grafene og tabellene. SSB har i år lagt om datagrunnlaget. Det er tatt inn flere bedrifter i hotellgruppen. Mange av disse hotellene er små distriktshoteller og vil da ikke gi noe særlig utslag på statistikkene for de store destinasjonene som vi omtaler i rapporten. Vi håper du har utbytte av rapporten. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål og/eller synspunkter på rapporten. Vi setter også pris på å bli kontaktet dersom du ønsker å få nærmere informasjon om våre muligheter til å yte deg faglig bistand i bransjerelaterte saker og oppgaver. Highlights i denne rapport De fleste nøkkeltall for august og så langt i år, viser at landets hoteller under ett, er inne i et topp år. Ja, faktisk historiens beste år så langt. Hotellene i Hedmark har gjort det bra i 2013 og øker omsetningen i august med mer enn 30 % i forhold til august Bergen og Stavanger er de to beste byene i august. Bergen fikk et belegg over 90 %. Hotellene ved Gardermoen og i Bærum ligger nederst på listen som rangerer de største destinasjonene. Så langt i år har hotellene i Stavanger fått ca. kr. 250, mer pr. solgte rom enn hva hotellene ved Gardermoen har oppnådd. Beleggsprosenten hittil i år for Oslohotellene er blant de svakeste siden 1990 tallet. Stavanger marker seg som en meget god hotellby. Så langt i år er viser man til tidenes beste hotelltall. REVPAR i Trondheim så langt i år ligger 18 % lavere enn hva man klarte i Tromsø har fått og får stor kapasitetsøkning. I tillegg kommer et nytt pasienthotell med 206 rom. I avsnittet som omtales som småplukk kan du se en del informasjon om steder som ikke omhandles ellers i rapporten. Blant annet: o o Kragerø fremstår som en meget svak hotellby. Odda er en av byene med størst økning så langt i år oppgangen er nesten 50 %. Arendal har en nedgang på nesten 30 %. o Hotellene i Lillehammer har en oppgang på 28,4 % i august 2013 i forhold til august 2012 o Hotellene i Grimstad, Arendal og resten av Aust Agder har opplevd stor nedgang i inneværende år. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 2

3 Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Hele landet I den senere omtale av de forskjellige destinasjonene får du kun grafer som viser tallene hittil i år. Dersom du ønsker å se tilsvarende for juni må du gå inn i et av vedleggene. Når det gjelder hele landet så viser vi alle tabellene og grafene. Dette er: Hele landet august Hele landet hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 737,97 785,81 853,74 822,75 849,00 830,32 846,83 865,87 ADR 737,49 794,89 860,28 860,78 854,49 854,65 864,19 875,94 REVPAR 477,08 523,68 536,17 469,76 506,31 508,16 519,11 524,72 REVPAR 407,00 457,09 485,66 443,27 438,41 457,37 459,47 462,35 OCC 64,6 % 66,6 % 62,8 % 57,1 % 59,6 % 61,2 % 61,3 % 60,6 % OCC 55,2 % 57,5 % 56,5 % 51,5 % 51,3 % 53,5 % 53,2 % 52,8 % I august gikk antall solgte rom ned med nesten rom døgn. Dette er en nedgang på 0,7 %. Losjiinntektene gikk opp med nesten kr. 20 millioner, hvilket tilsvarer 1.6 %. Dermed ble det en oppgang i oppnådde priser. De gikk opp fra ca. kr. 847, til ca. kr. 866,. Beleggsprosenten gikk ned fra 61.3 % til 60.6 %. Augusttallene for losjiinntekter og oppnådd pris er all time high. Dersom vi ser på tallene så langt i år vil du oppdage at det er oppgang i de fleste parameterene. Det er all time for alle gruppene med unntak av REVPAR og beleggsprosenten. August hele landet Hele landet hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Hele landet nøkkeltall august 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % 54,0 % 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 Hele landet nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 56,0 % 54,0 % 52,0 % 5 48,0 % 52,0 % 0,0 46,0 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 3

4 435,87 426,95 410,35 399,19 369,42 354,03 327,24 Markedsrapport Fylkene Først viser vi en graf som viser hvordan REVPAR er i de forskjellige fylkene og hvordan målestokken er hittil i år: 700,00 500,00 597,30 578,00 577,20 510,75 Fylkenes REVPAR hitil i år pr ,44 445,21 441,62 439,89 431,99 415,22 413,98 412,92 461,42 Det er ganske stor forskjell på topp og bunn fylkene. Dette er vi kjent med fra tidligere rapporter. 398,69 379,86 377,05 370,01 300,00 342,54 320,75 297,52 100,00 I august fikk de forskjellige fylkene dette i REVPAR tall: 900,00 Fylkenes REVPAR august ,20 700,00 654,05 500,00 609,04 591,13 578,78 564,21 491,95 489,93 471,09 461,02 454,39 453,14 523,72 300,00 100,00 I juli lå turistfylkene Aust og Vest Agder høyt opp på listen. Spesielt Vest Agder falt lagt nedover etter at den store ferietiden var over. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 4

5 I forrige rapport endret vi presentasjonen av topp og bunn fylkene fra tabeller til grafer. Dette fortsetter vi med her også, men husk på at du finner langt flere grafer og tabeller i et av vedleggene. 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 9,8 % % endring i solgte rom august 2013 kontra aug Viser 5 fylker på topp og 5 på bunn 7,2 % 5,1 % 3,1 % 2,9 % Hedmark Akershus Vestfold Vest Agder Nordland Oppland Aust Agder Finnmark Buskerud Møre og Romsdal 4,9 % 4,2 % 3,9 % Det er ikke ofte at vi ser at hotellene fra Hedmark troner øverst. I august var det hotellene i Hedmark som fikk størst økning i solgte rom. For hotellene i Oppland gikk det den andre veien. 1 9,5 % 15,0 % 16,7 % 2 % endring i solgte rom hittil i år pr kontra Viser 5 fylker på topp og 5 på bunn 15,0 % 1 9,0 % 7,9 % 5,7 % 5,0 % 2,8 % 2,7 % Rogaland Hedmark Akershus Oslo Vest Agder Aust Agder Buskerud Oppland Møre og Romsdal Telemark 5,0 % 6,3 % 5,0 % 1 8,6 % 8,0 % 12,7 % 15,0 % Det er ikke bare i august at hotellene i Hedmark har hatt en god utvikling. Så langt i år er det også fremgang. Riktig nok skal vi huske på at utgangspunktet var svært lavt. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 5

6 35,0 % % vis endring i omsetningen aug 2013 kontra aug fylker på topp og 5 på bunn 3 30,7 % 25,0 % 2 15,0 % 14,1 % 1 9,2 % 5,0 % 5,2 % 4,5 % 5,0 % 1 Hedmark Vestfold Sør Trøndelag Hordaland Nord Trøndelag Oppland Aust Agder Buskerud Troms Rogaland 4,0 % 5,5 % 7,1 % 15,0 % 13,0 % 11,3 % 2 I august fikk hotellene i Hedmark en økning i omsetningen på mer enn 30 %. Nå var jo oppnådde tall i august 2012 svært svake. Du finner graf som viser tilsvarende tall for året så langt i et av vedleggene. Beleggsprosent august 2013 kontra august fylker på topp og 5 på bunn 8 75,9 % 74,2 % 7 64,2 % 64,2 % 63,1 % 5 42,4 % 45,6 % 45,9 % 49,9 % 50,1 % Hordaland Oslo Sogn og Fjordane Sør Trøndelag Rogaland Hedmark Nord Trøndelag Oppland Finnmark Buskerud Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 6

7 Beleggsprosent aug 2012 og aug 2013 Beleggsprosent aug 2012 og aug på topp % vis endring 5 på bunn % vis endring OCC aug.12 aug.13 Diff Diff % OCC aug.12 aug.13 Diff Diff % Telemark 45,9 % 51,5 % 5,6 % 12,2 % Aust Agder 64,2 % 57,2 % 7,0 % 10,9 % Vest Agder 52,6 % 54,8 % 2,2 % 4,2 % Møre og Romsdal 63,5 % 57,5 % 6,0 % 9,4 % Hedmark 40,8 % 42,4 % 1,6 % 3,9 % Finnmark 55,1 % 49,9 % 5,2 % 9,4 % Akershus 55,7 % 57,8 % 2,1 % 3,8 % Nord Trøndelag 49,9 % 45,6 % 4,3 % 8,6 % Vestfold 55,3 % 56,6 % 1,3 % 2,4 % Oppland 49,6 % 45,9 % 3,7 % 7,5 % Beleggsprosent hittil i år pr Beleggsprosent hittil i år pr på topp % vis endring 5 på bunn % vis endring OCC pr pr Diff Diff % OCC pr pr Diff Diff % Hedmark 38,0 % 40,3 % 2,3 % 6,1 % Aust Agder 48,9 % 43,0 % 5,9 % 12,1 % Telemark 39,7 % 41,5 % 1,8 % 4,5 % Møre og Romsdal 54,1 % 47,6 % 6,5 % 12,0 % Rogaland 57,4 % 59,8 % 2,4 % 4,2 % Nord Trøndelag 48,0 % 43,4 % 4,6 % 9,6 % Finnmark 46,2 % 47,1 % 0,9 % 1,9 % Sogn og Fjordane 52,1 % 49,9 % 2,2 % 4,2 % Østfold 46,6 % 47,3 % 0,7 % 1,5 % Troms 62,8 % 61,2 % 1,6 % 2,5 % 8,0 % % vis endringer av oppnådde priser hittil i år pr ,8 % 6,0 % 5,6 % 4,0 % 4,2 % 3,5 % 2,5 % 2,0 % Vestfold Hedmark Sogn og Fjordane Hordaland Oslo Aust Agder Buskerud Oppland Møre og Romsdal 1,1 % Nordland 0,8 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 4,0 % 3,4 % Oppnådde priser pr. solgte rom aug 2012 og 2013 Oppnådde priser pr. solgte rom aug 2012 og på topp % vis endring 5 på bunn % vis endring ADR aug.12 aug.13 Diff Diff % ADR aug.12 aug.13 Diff Diff % Hedmark 648,40 771,78 123,38 19,0 % Nordland 830,20 798,45 31,75 3,8 % Sør Trøndelag 840,76 920,77 80,01 9,5 % Akershus 779,52 754,10 25,43 3,3 % Vestfold 800,81 869,17 68,35 8,5 % Buskerud 760,11 737,36 22,75 3,0 % Oslo 838,11 881,47 43,36 5,2 % Troms 781,91 759,50 22,41 2,9 % Oppland 737,96 771,30 33,34 4,5 % Rogaland 988,98 965,20 23,77 2,4 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 7

8 3 % vis endring av REVPAR august 2013 kontra august ,0 % 23,7 % 2 15,0 % 13,4 % 11,1 % 10,7 % 1 6,0 % 5,0 % Hedmark Telemark Vestfold Sør Trøndelag Hordaland Aust Agder Rogaland Finnmark Troms 5,0 % 1 7,8 % 7,6 % 7,3 % 15,0 % 15,0 % 12,7 % Endringer i REVPAR hittil i år pr % 12,0 % 1 7,0 % 5,0 % 5,4 % 3,5 % 3,5 % Hedmark Vestfold Telemark Finnmark Hordaland Aust Agder Møre og Romsdal Nord Trøndelag Nordland Oppland 5,0 % 3,3 % 3,2 % 1 9,7 % 15,0 % 15,0 % 13,0 % 2 Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 8

9 900,00 Oppnådd REVPAR i aug ,20 700,00 654,05 609,04 591,13 578,78 500,00 327,24 354,03 369,42 399,19 410,35 300,00 100,00 Hordaland Oslo Rogaland Sør Trøndelag Sogn og Fjordane Hedmark Oppland Buskerud Nord Trøndelag Telemark 700,00 Oppnådd REVPAR hittil i år pr ,30 578,00 577,20 500,00 510,75 447,44 300,00 297,52 320,75 342,54 370,01 377,05 100,00 Hordaland Oslo Rogaland Troms Vestfold Oppland Telemark Hedmark Nord Trøndelag Buskerud Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 9

10 I tabellene og grafene i dette avsnittet viser vi til at hotellene i Hedmark har gjort det bra i august og så langt i år. Men det er grunn til å legge merke til de to foregående grafene. De viser med all tydelighet at til tross for fremgangen: Det er langt igjen til gode tider for hotellbransjen i Hedmark. Til tross for oppgangen ligger hotellene i fylket langt ned på listen over oppnådd REVPAR. De store byene / hotelldestinasjonene Vi har samlet nøkkeltallene for de store byene i noen tabeller og rangert hver enkel nøkkeltallsgruppe fra best til svakest. Først ser vi på tallene for august. Når vi henviser til endring så er dette relatert til august 2012 og pr i oversiktene som viser tallene så langt i år. Rangeringer august 2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Bergen 1 067,45 Bergen 90,7 % Bergen 968,54 Trondheim 10,7 % Ullensaker 9,7 % Trondheim 9,2 % Stavanger 1 049,20 Stavanger 74,3 % Stavanger 779,57 Oslo 5,2 % Kristiansand 8,4 % Bergen 5,6 % Trondheim 920,36 Oslo 74,2 % Trondheim 660,73 Stavanger 4,0 % Bergen 2,9 % Stavanger 5,5 % Oslo 881,47 Trondheim 71,8 % Oslo 654,29 Bærum 3,3 % Stavanger 1,5 % Kristiansand 3,4 % Kristiansand 815,21 Tromsø 64,1 % Kristiansand 513,66 Bergen 2,6 % Trondheim 1,3 % Oslo 2,8 % Bærum 792,83 Kristiansand 63,0 % Tromsø 491,49 Tromsø 3,1 % Oslo 2,2 % Ullensaker 0,3 % Tromsø 767,22 Ullensaker 59,9 % Bærum 453,07 Kristiansand 4,6 % Tromsø 5,4 % Bærum 6,5 % Ullensaker 681,39 Bærum 57,1 % Ullensaker 408,18 Ullensaker 8,6 % Bærum 9,5 % Tromsø 8,4 % Vi kommer tilbake til tallene for hver enkelt destinasjon senere i skrivet, men her kan det være grunn til å legge merke til at hotellene i Bergen passerte 90 % belegg august. Rangeringer hittil i år pr ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 039,00 Bergen 72,0 % Bergen 716,06 Bærum 5,7 % Stavanger 5,1 % Stavanger 7,4 % Bergen 995,06 Tromsø 68,3 % Stavanger 689,75 Bergen 4,4 % Kristiansand 2,7 % Bærum 5,7 % Oslo 889,24 Stavanger 66,4 % Tromsø 586,01 Oslo 2,5 % Ullensaker 0,2 % Bergen 3,4 % Bærum 887,92 Oslo 65,0 % Oslo 577,73 Stavanger 2,3 % Bærum Kristiansand 1,8 % Tromsø 858,57 Trondheim 59,6 % Kristiansand 498,69 Tromsø 1,1 % Bergen 1,0 % Oslo 0,9 % Kristiansand 841,34 Kristiansand 59,3 % Trondheim 485,77 Trondheim 1,1 % Tromsø 1,3 % Ullensaker 0,8 % Trondheim 815,64 Ullensaker 55,7 % Bærum 453,14 Ullensaker 0,6 % Oslo 1,6 % Tromsø 0,3 % Ullensaker 790,11 Bærum 51,0 % Ullensaker 439,86 Kristiansand 0,8 % Trondheim 4,8 % Trondheim 3,8 % Oslo Oslo hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 772,97 864,60 949,59 907,68 892,35 883,98 867,80 889,24 REVPAR 563,39 650,51 693,97 607,74 596,06 617,79 572,77 577,73 OCC 72,9 % 75,2 % 73,1 % 67,0 % 66,8 % 69,9 % 66,0 % 65,0 % Kapasitetsøkningen i Oslo er på mer enn 4 % fra samme tid i Antall solgte rom har økt med 2.8 %. Da blir det fall i beleggsprosenten. Som du ser av tabellen over. Årets beleggsprosent så langt er den svakeste for hotellene i Oslo. Vi har sett på statistikkene lengre tilbake enn 2006 som vises i ovenstående tabell. Årets belegg er 3. svakeste belegg så langt siden 1990 tallet. Ellers bør hotelleierne og hotelldriverne i Oslo være fornøyd med at det er økning i de andre nøkkeltallene. Antall solgte rom, losjiinntekter, oppnådde priser og REVPAR viser oppgang. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 10

11 Oslo nøkkeltall aug Oslo nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % Du har tidligere sett av våre markedsrapporter at 2008 er fortsatt toppåret når det gjelder de fleste nøkkeltall. Finanskrisen hadde ikke slått til for «fullt» i pr. august Ullensaker Vi har i tidligere rapporter antydet at hotellene ved Gardermoen taper trafikk til de nye hotellene ved Fornebu. Tabellene og grafene nedenfor viser vel at tapet ikke er så stort i august. Ullensaker hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 819,98 842,35 922,38 885,66 832,05 814,88 785,26 790,11 REVPAR 613,07 583,08 568,21 492,96 446,81 414,28 436,34 439,86 OCC 74,8 % 69,2 % 61,6 % 55,7 % 53,7 % 50,8 % 55,6 % 55,7 % Så langt i år har hotellene fått en marginal økning i beleggsprosenten. Losjiinntektene har falt med 1.3 % og inntektene har falt med 1.9 %. Nøkkeltall Ullensaker august Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 11

12 Bærum og Fornebu Bærum hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 678,98 804,67 907,85 929,27 877,51 916,05 839,85 887,92 REVPAR 397,85 516,72 535,75 474,12 495,16 492,60 428,73 453,14 OCC 58,6 % 64,2 % 59,0 % 51,0 % 56,4 % 53,8 % 51,0 % 51,0 % Selv med et belegg på bare 51 % for hotellene i Bærum, viser de likevel til gode tall. Antall disponible rom så langt i år har gått opp med 38.5 %. Markedet har absorbert denne økningen siden solgte rom har gått opp med nettopp 38.5 %. Omsetningen har steget med hele 46.4 % så langt i år. Dermed får hotellene en økning i prisene og REVPAR på 5.7 %. I rangeringen tidligere i rapporten så du at Bærum er destinasjonen med størst økning i prisene og nest størst økning i REVPAR. Bærum nøkkeltall august Bærum nøkkeltall hittil i år pr I august ble ikke økningen like stor som ellers i år for hotellene i Bærum. Beleggsprosenten falt fra 63.1 til 57.1 %. Oppnådde priser gikk opp med 3.3 % og REVPAR gikk ned med 6.5 %. Kristiansand Kristiansand hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 786,38 812,97 813,05 836,10 841,46 858,76 848,42 841,34 REVPAR 488,85 520,94 567,48 510,39 480,63 480,80 489,74 498,69 OCC 62,2 % 64,1 % 69,8 % 61,0 % 57,1 % 56,0 % 57,7 % 59,3 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 12

13 I august fikk hotellene i Kristiansand en oppgang på 6.6 % når vi ser på antall solgte rom. Hittil i år er trenden motsatt. Det er en nedgang på 1,0 % som er neste drøyt romdøgn i nedgang. Kristiansand nøkkeltall august Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr Stavanger Stavanger hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 779,96 877, , , , , , ,00 REVPAR 550,82 622,06 734,98 642,60 673,30 690,24 641,99 689,75 OCC 70,6 % 70,9 % 71,4 % 64,2 % 65,1 % 68,9 % 63,2 % 66,4 % Så langt i år er det all time high for hotellene i Stavanger når vi ser på antall solgte rom, losjiinntektene og oppnådde priser. Beleggsprosenten ligger fortsatt under toppårene 2007 og Dette gjør sitt til at REVPAR ligger noe under tallene for Stavanger nøkkeltall august Stavanger nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 1 74,0 % ,0 % 7 65,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 13

14 Bergen Vi skriver i avsnittet foran at hotellene i Stavanger gjør det bra, men tross alt det er hotellene i Bergen som er vinneren. Her skal du få begge tabellene som viser augusttallene og tallene så langt i år. La deg imponere: Bergen august Aug Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 811,57 871,75 981,09 911,03 957,89 972, , ,45 REVPAR 771,59 808,03 873,73 751,11 864,60 856,33 917,14 968,54 OCC 95,1 % 92,7 % 89,1 % 82,4 % 90,3 % 88,0 % 88,1 % 90,7 % 90.7 % belegg i august og priser som nærmer seg kr , er flott. Det er ikke lenge til REVPAR vipper tusenlappen i gjennomsnitt for Bergenshotellene. Bergen pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 750,93 815,36 907,45 907,82 904,87 913,94 952,85 995,06 REVPAR 549,01 597,83 654,87 635,26 644,43 654,81 692,71 716,06 OCC 73,1 % 73,3 % 72,2 % 7 71,2 % 71,6 % 72,7 % 72,0 % Så langt i år er det også flotte tall. Det er all time high for gruppene: solgte rom, losjiinntekter, oppnådde priser og REVPAR. Beleggsprosenten ligger en smule under de tre første årene i tabellen over. Legg merke til at REVPAR har økt med mer enn 34 % siden Bergen nøkkeltall aug Bergen nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 95,0 % 73,0 % 9 85,0 % 72,0 % 71,0 % ,0 % 75,0 % 68,0 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 14

15 Trondheim Trondheim hittil i år pr Hoteller (antall) N Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) A ADR 870,14 813,69 803,37 821,35 807,13 815,64 REVPAR 591,37 501,47 503,71 540,34 504,85 485,77 OCC 68,0 % 61,6 % 62,7 % 65,8 % 62,5 % 59,6 % Det er ikke overraskende at man merker at en by som Trondheim har fått stor økning i kapasiteten. Siden 2011 har byen fått 25 % flere rom. Solgte romdøgn har så langt i år økt med 8.7 %, men det er ikke så mye som kapasitetsøkningen. Derfor blir det en markert nedgang i beleggsprosenten. Det er prisverdig at man i et marked med økt konkurranse klarer å øke prisene. Særlig når man også vet at en del av de nye rommene er plassert i et lavprishotell. Det er toppnotering når vi ser på losjiinntektene. Likevel får byens hoteller en REVPAR som den laveste målingen i tabellen over. Trondheim nøkkeltall august Trondheim nøkkeltall hittil i år pr N A N A 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % ,0 % August 2013 ble en god måned for hotellene i Trondheim. Prisen steg med nesten 11 % og REVPAR gikk opp med 9.2 %. Tromsø Tromsø har fått og får ny kapasitetsøkning. Kommer alle planlagte hotell til ferdigstillelse vil byen i løpet av få år øke kapasiteten med mer enn 75 %. Her skal det bli spennende å se utviklingen. Noen kommer til å tape, og vi tror at det blir de små og enkle hotellene som taper. Men de som driver mellomklassehotellene skal heller ikke føle seg trygge. Man skal også huske på at det bygges et nytt pasienthotell i byen. Det blir på 206 rom og innflytting er i begynnelsen av I dag kjøper sykehuset i Tromsø fast minst 80 hotellrom pr. dag til gjester som i fremtiden vil benytte seg av det nye pasienthotellet. I tillegg vil nok mange pårørende flytte fra dagens hoteller til pasienthotellet. Vi skal heller ikke legge skjul på at man har vært dyktige i Tromsø, satsingen på Nordlysturisme ga virkelig gode resultater i vinter. Vi tror at denne trenden fortsetter i årene fremover. Neste sommer er det Sjakk OL i Tromsø, dette kommer til å gi et godt belegg for hotellene, og mye omtale av byen. August i år ga store endringer, derfor tar vi med augusttabellen i dette avsnittet. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 15

16 Tromsø aug August Hoteller (antall) N Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) A ADR 737,23 740,54 716,70 728,60 744,67 791,99 767,22 REVPAR 543,94 518,58 495,28 438,44 526,67 536,42 491,49 OCC 73,8 % 7 69,1 % 60,2 % 70,7 % 67,7 % 64,1 % Beleggsprosenten i august 2013 falt til 64.1 %. På listen over er det kun 2010 som har et lavere tall. Oppnådde priser gikk ned med 3.1 % og da blir nedgangen i REVPAR hele 8.4 %. Nedenfor vil du også se at så langt i år er det en oppgang i solgte rom på 2.9 %. Losjiinntektene har gått opp med 3.7 %. Oppnådde priser har gått opp med nesten 1 %. Kapasitetsøkningen er større enn økningen i antall solgte rom. Dermed blir det så langt i år en nedgang i beleggsprosent fra 62.9 % til 58.8 %, og da ser vi at REVPAR er ned med nesten 5 %. Tromsø hittil i år pr Hoteller (antall) N Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) A ADR 737,23 860,45 806,80 451,65 814,99 806,05 812,42 REVPAR 543,94 586,07 501,07 513,83 539,28 506,95 486,12 OCC 73,8 % 68,1 % 62,1 % 113,8 % 66,2 % 62,9 % 59,8 % Tromsø nøkkeltall august Tromsø nøkkeltall hittil i år pr N A N A 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 16

17 Småplukk Det er 42 bykommuner som har mer enn tre hoteller. Dermed kan vi laste ned tall fra hver enkelt by. Ut av dette har vi tatt ut noen enkelttall som vi har valgt å kalle småplukk: I august har Stord en økning i losjiomsetningen på 59,3 % i forhold til august Grimstad har i samme periode en nedgang på 35.8 %. Hittil i år har hotellene i Bærum økt omsetningen med 46.4 %. I Arendal har losjiomsetningen falt med 25.7 %. Vi har tidligere sett at Bergen fikk kr 1067 i gjennomsnittlig pris pr. solgte rom i august. I Kragerø fikk man kun kr. 559, Størst oppgang i august fikk hotellene i Lillehammer. Prisene steg med 28.4 %. Størst nedgang fikk Grimstad og nedgangen var 27.6 %. Hittil i år er det Grimstad som har oppnådd høyest pris. Dette til tross for stor nedgang. Pr hadde hotellene i Grimstad oppnådd kr , pr. natt. Så langt i 2013 er oppnådd pris pr. solgte rom. kr Også hittil i år er det Kragerø som oppnår lavest pris pr. solgte rom. De har statistikkført kr. 550, pr. solgte rom pr. døgn. Det er hotellene i Hamar som så langt i år som har størst oppgang i oppnådde priser. Den er på 17.9 %. Hotellene i Grimstad har størst nedgang. Den er på 14.7 %. I august var det hotellene i Bergen som fikk høyest REVPAR. Den lå på kr. 969,. Også i denne tabellen er det Kragerø som ligger nederst. Man fikk kun kr. 314, i REVPAR. Det er også Bergen som ligger på topp og Kragerø som ligger nederst på tabellen når vi ser på oppnådd REVPAR pr Det ble henholdsvis 716, og kr. 212,. Det er Stord som har størst økning i REVPAR i august 2013 kontra august Økningen er på hele Størst nedgang i REVPAR i august var det i Grimstad. Nedgangen var på 45 %. Så langt i år er det Odda som har størst oppgang i REVPAR. Den ligger på 29.3 %. Det er størst nedgang i Grimstad. Nedgangen er på 23.8 %. I august var det Odda som hadde størst økning i antall solgte rom. Den lå på 62.7 %. Størst nedgang finner vi i Arendal med 24 % nedgang. Så langt i år er det også hotellene i Odda som har størst oppgang. Oppgangen er på 48.8 %. Hotellene i Arendal har størst nedgang så langt i år. Nedgangen er på hele 29.8 %. Tidligere i rapporten har vi poengtert at beleggsprosenten i Bergen var på hele 90.7 %. Det er best i landet. Lavest belegg blant byhotellene i august fikk man i Steinkjer hvor belegget kom på 44.8 %. Hittil i år er det hotellene i Bergen som ligger høyest. Beleggsprosenten så langt er på 72 %. Kragerø viser seg igjen som en av s dårligst hotellbyer. Belegget pr er så lavt som 38.8 %. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 2004, og utvidet med kontor i høsten Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 17

18 Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 6. oktober 2013 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 18

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

4. Overnattingsvirksomhet 2

4. Overnattingsvirksomhet 2 Norsk turisme Overnattingsvirksomhet Tom Granseth 4. Overnattingsvirksomhet 2 Datagrunnlag er Statistisk sentralbyrås månedlige overnattingsstatistikk 1. Opplysningene hentes inn direkte fra bedriftene,

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer

3. Nordmenns reisevirksomhet 4

3. Nordmenns reisevirksomhet 4 Tom Granseth 3. 4 Statistisk sentralbyrå kartlegger omfanget av nordmenns reisevirksomhet i to undersøkelser, grensehandelsundersøkelsen 1 og reiseundersøkelsen 2. Inntil 2007 ble nordmenns feriereisevaner

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer