NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR"

Transkript

1 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski

2 MRKEDSRPPORT PRIL 214 Endelig er tallene for april levert fra SSB. Forsinkelsen denne gang skyldes sykdom og ferieavvikling. Tallene for de enkelte fylkene har vært klare en stund, men tallene brutt ned på de forskjellige kommuner og regioner kom i oss i hende den 26. juni, nesten 3 uker for sent. Slikt er beklagelig, men årsakene kan ikke vi gjøre noe med. å er tallene på plass, kan vi komme med vår månedlige rapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Vi legger ikke inn alle tabellene og grafene i rapporten. Da blir det en alt for omfattende trykksak. For den spesielt interesserte har vi lagt tabeller og grafer som viser meget stor informasjon i noen vedlegg som følger utsendelsen av rapporten. Litt om statistikkgrunnlaget. Vi benytter statistikkene fra SSB som grunnlag for våre rapporter. Delvis tar vi data direkte ut fra statistikkbanken til SSB, og vi henter også informasjon fra Statistikknett. Dette er et selskap som er finansiert av fylkeskommunene og frigir statistikkinformasjon fra byer og kommuner med tre hoteller eller flere. Statistikknett lager også regional statistikkinformasjon. Materialet er spesialbestilt hos SSB. lle overnattingsbedrifter med mer enn 1 rom må sende inn statistikkinformasjon til SSB. Derfor er SSB statistikken og Statistikknettinformasjonen de mest pålitelige kildene. Informasjonen fra Statistikknett er meget verdifull for oss som analyserer det norske hotellmarkedet. å har det seg slik at det har oppstått problemer med fornyelser av avtaler mellom Statistikknett og fylkeskommunene i Hordaland og Rogaland. Dermed får vi ikke informasjon om nøkkeltallene fra Stavangerregionen og Bergen. Det blir ganske fåfengt å lage markedsrapporter uten å ta med Stavanger og Bergen. Denne gang har vi løst problemet med selv å kjøpe inn tallene fra SSB. Vår markedsrapport er som kjent en rapport som vi sender ut gratis til våre kontakter. Det er fortsatt noe usikkert hva vi gjør i fremtiden dersom vi må fortsette å kjøpe inn statistikktall. Highlights i denne rapport Mars og april er alltid spesielle måneder på grunn av forskyvning av påsken. I 213 var påsken i mars i 214 kom den i april. Det gir store utslag for det forskjellige destinasjonene. Byene merker mest til påskestillhet. Her og nå kan vi nevne at dersom vi sammenligner med april 213 ser vi at det er kun to fylker, Hedmark og Oppland som fikk økning i beleggsprosenten i april. Den var på henholdsvis 11,1 og 2,2 %. lle de andre fylkene hadde nedgang. Oslo fikk 16,8% og kershus gikk ned med 19,5 %. Hedmark og Oppland var også de eneste med oppgang i REVPR, opp henholdsvis 1,2 og 6, %. Oslo fikk en nedgang på 23.2 %. Det er nok ikke vanskelig å forstå at vi kommer til å fokusere mest på resultatene hittil i år i denne markedsrapporten. v andre highlights kan vi nevne: ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Mobil: Web: 2

3 Det er nesten ikke bevegelse i beleggsprosenten for hele landet og så langt i år sammenlignet med tilsvarende periode i 213. Det er nedgang på mindre enn 1 % i oppnådde priser og REVPR når vi ser samlet på landet og så langt i år. Turistfylkene Telemark og Oppland var fylkene som fikk lavest REVPR i påskemåneden april. Hotellene i Rogaland topper igjen denne oversikten. Hittil i år er det solgt mer enn 11 % flere rom i Troms enn tilsvarende periode i 213 Hittil i år oppnådde hotellene i Troms et belegg på 63.9 %. På den motsatte side av tabellen finner vi hotellene i Sogn og Fjordane med 31,2 %. Hittil i år er REVPR for hotellene i Bærum ned med 7 % i forhold til samme periode i 213. Så langt i år er det all time high for hotellene i Stavanger. Bergenshotellene gjør det fortsatt bra, selv om det ikke er all time high for alle nøkkeltall så langt i år. Kapasiteten i Trondheim har økt med nesten 5 % siden 28. Sett i relasjon til dette kan man likevel fastslå at det går bra i Trondheim 213 var et meget godt år for hotellene i Bodø. Så langt i år er det en viss nedgang sammenlignet med tilsvarende periode i 213. Tromsøhotellene viser fortsatt toppnoteringer. Det er all time high for all parametere. Hele landet Hele landet april Hele landet hittil i år pr. 3.4 pril Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 754,16 816,88 889,9 87,45 875,49 848,65 865,6 93,29 881,24 DR 752,84 89,76 885,55 89,5 868,14 876,43 888,9 894,43 889,45 REVPR 341,5 388,28 494,64 366,48 394,82 369,62 377,5 457,56 389,51 REVPR 372,43 42,81 456,32 413,16 393,53 418,36 423,26 429,22 426,29 OCC 45,3 % 47,5 % 55,6 % 42,1 % 45,1 % 43,6 % 43,6 % 5,7 % 44,2 % OCC 49,5 % 52, % 51,5 % 46,4 % 45,3 % 47,7 % 47,6 % 48, % 47,9 % Påskeeffekten er også merkbar når vi ser på tallene for hele landet. Dersom vi sammenligner med april 212, som også hadde påske i april får vi et bedre bilde av situasjonen. Så langt i år er det forholdsvis små endringer i nøkkeltallene. Beleggsprosenten er nesten stabil. lle nøkkeltallene viser en marginal nedgang og nedgangen opp mot 1 % pril hele landet Hele landet hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Mobil: Web: 3

4 Hele landet nøkkeltall april Hele landet nøkkeltall hittil i år pr , 6, % 1, 54, % 8, 5, % 8, 52, % 6, 4, 4, % 3, % 2, % 6, 4, 5, % 48, % 46, % 2, 1, % 2, 44, % , % , % Over ser du alle grafene som vi lager for de forskjellige destinasjonene. Det blir for omfattende dersom vi tar med alle grafene i rapporten. Derfor har vi laget noen vedlegg som gir det full informasjon om de byene som vi omtaler i rapporten og om tallene fra hvert enkelt fylke. Fylkene Vi bruker noe plass til å vise hvordan det går med de forskjellige fylkene. Det viser blant annet at det er mange områder i som sliter. Flere ganger har vi pekt på at innlandsfylkene sliter. Her kan du se om den negative trenden fortsetter, eller om vi kan se visse lyspunkt for hotellene i innlandsfylkene. Her i rapporten viser vi først to grafer som viser oppnådd REVPR for fylkene i mars og så langt i år. 6, REVPR april 543,6 5, 493,47 483,62 4, 42,19 399,3 373,12 392,83 354,37 349,38 3, 331,99 329,69 329,22 328,93 32,22 311,6 32,2 291,56 275,88 27,1 219,79 2, 1, Tilsvarende er tallene for året så langt ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Mobil: Web: 4

5 REVPR hittil i år pr , 556,9 544,7 535,66 5, 497,32 4, 443,6 411,84 398,98 398,43 428,52 357,83 353,13 342,32 338,14 336,72 336,13 3, 314,54 298,41 294,48 293,55 279,66 2, 1, år vi ser på tallene hittil i år, kan det være grunn til å vise til at hotellene i Buskerud og Hedmark har gjort det rimelig bra. Disse fylkene ligger henholdsvis på 7. og 8. plass. Så bra er det ikke for de to andre innlandsfylkene, Oppland og Telemark som også har vinterturisme som et stort satsningsområde. REVPR for disse fylkene ligger under kr 3, så langt. Hoteller i ust gder og Sogn og Fjordane gjør det også ganske dårlig med REVPR under kr. 3, I vedleggene vil du finne fullstendige fylkesoversikter rangert fra best til dårligst. Du vil også i et annet vedlegg finne tabeller og grafer for de 5 beste og 5 svakeste fylker for mars og så langt i år. Her i rapporten legger vi kun ut noen tabeller som viser status for de 5 beste og 5 svakeste fylkene pr. 3.april 214 og for april måned. 5 fylker med best % vis utvikling 5 fylker med svakest % vis utvikling Solgte rom apr.13 Solgte rom apr.13 Hedmark 9,9 % Sogn og Fjordane 27, % Oppland,8 % kershus 24,4 % Buskerud 7,3 % Rogaland 19,8 % Østfold 8,9 % Møre og Romsdal 19,8 % Vestfold 9,7 % Finnmark 19,5 % 5 fylker med best % vis utvikling 5 fylker med svakest % vis utvikling i antall solgte rom hittil i år i antall solgte rom hittil i år Solgte rom pr.april 14 Solgte rom pr.april 14 Troms 11,8 % Sogn og Fjordane 2,4 % Møre og Romsdal 7,8 % ust gder 11,2 % Hordaland 5,6 % ord Trøndelag 9,8 % Vestfold 4,7 % Buskerud 7,2 % Hedmark 3,2 % Rogaland 4,4 % Det er kun to fylker som har økning i antall solgte rom i april. Det er ikke overraskende at hotellene i feriefylket Hedmark er en av disse. Mer overraskende er det at hotellene i Buskerud som også er et feriefylke går ned i antall solgte rom. Så langt i år er det hotellene i Troms som gjør det best. Den store fremgangen i Tromsø er en årsak til dette. edgangen er stor for hotellene i Sogn og Fjordane. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Mobil: Web: 5

6 Oppnådde priser april 14 5 beste fylker Oppnådde priser april 14 5 svakeste fylker DR apr.14 DR apr.14 Rogaland 1 42,34 Vest gder 761,21 Sogn og Fjordane 943,57 Østfold 764,96 Hordaland 934,6 Telemark 78,64 ust gder 932,3 Oppland 79,61 Finnmark 98,66 Troms 811,59 5 fylker med størst økning i oppnådde priser april 5 fylker med størst nedgang i oppnådde priser april DR Endring i % DR Endring i % ust gder 9,4 % ordland 4,1 % Sogn og Fjordane 5,2 % Troms 4,6 % ord Trøndelag 4,7 % Vestfold 6,7 % Rogaland 4,2 % Oslo 7,6 % Oppland 3,7 % Buskerud 14,5 % Oppnådde priser hittil i år 5 beste fylker Oppnådde priser hittil i år 5 svakeste fylker DR ytd apr 14 DR ytd apr 14 Rogaland 1 42,88 Østfold 77,94 Sogn og Fjordane 943,85 Oppland 787,76 Buskerud 943,2 Vest gder 79,41 ust gder 937,87 Møre og Romsdal 85,9 Hordaland 936,58 Telemark 819,81 Legg merke til at hotellene i Oppland oppnår lave priser i april. Dette til tross for at påsken burde hatt positiv effekt for hotellene i s største vintersportsfylke. Ingen blir vel overrasket å se at hotellene i Rogaland ligger øverst på denne rangering Hotellene i Buskerud fikk en stor nedgang i oppnådde priser i april. Prisene falt med hele 14.5 %. Man skulle tro at påskemåneden ville gi positiv effekt for hotellene i innlandet. oe bedre gikk det for hotellene i Oppland som oppnår en viss fremgang. Det har vært en vanskelig start for hotellene i Østfold, Oppland og Vest gder når vi ser på oppnådde priser pr. 3.april. Hotellene i alle tre fylkene har priser som ligger under kr. 8, pr. natt 5 fylker med størst økning i oppnådde priser hittil i år 5 fylker med størst nedgang i oppnådde priser hittil i år DR ytd Endring i % DR ytd Endring i % Sogn og Fjordane 4,4 % Møre og Romsdal 2,5 % ust gder 3,3 % Buskerud 3,3 % ord Trøndelag 3,3 % Østfold 3,7 % Telemark 3,2 % Hedmark 4, % Rogaland 2,9 % Vestfold 5,7 % abofylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal oppnår forskjellig utvikling. Hotellene i Sogn øker prisene, mens Mørehotellene får nedgang Bleggesprosent 5 fylker med best utvikling april Bleggesprosent 5 fylker med svakest utvikling i april OCC Endring i % OCC Endring i % Hedmark 11,1 % ordland 19,9 % Oppland 2,2 % Sogn og Fjordane 19,5 % Buskerud,5 % kershus 19,5 % Telemark 4,2 % Finnmark 19, % Vest gder 5,7 % Troms 17,7 % Beleggsprosent 5 beste fylker april Beleggsprosent 5 svakeste fylker i april OCC apr.14 OCC apr.14 Oslo 56,3 % Oppland 27,8 % Hordaland 52,8 % ust gder 29,6 % Rogaland 52,1 % Sogn og Fjordane 3,9 % Troms 49,2 % Telemark 34,6 % kershus 45,5 % ord Trøndelag 37,2 % Det er kun to fylker som har økning i beleggsprosenten i april. Det er vintersportsfylkene Hedmark og Oppland. De svakeste fylkene har markert nedgang. Påsken er ingen god periode for hotellene i Oslo. Likevel er det hotellene i Oslo som har høyest belegg. Oppland som er et vintersportsfylke har lavest belegg ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Mobil: Web: 6

7 Bleggesprosent 5 fylker med best utvikling hittil i år Bleggesprosent 5 fylker med svakest utvikling så langt i år OCC Endring i % OCC Endring i % Møre og Romsdal 7,7 % ord Trøndelag 1,7 % Hordaland 3,9 % Sogn og Fjordane 1,3 % Vest gder 3,4 % Finnmark 8,2 % Sør Trøndelag 2,3 % ust gder 5,7 % Troms 2,2 % kershus 4,6 % Hotellene i kershus inkludert hotellene ved Gardermoen ligger langt ned på listen over utviklingen i beleggsprosent så langt i år. Hotellene i ord Trøndelag gjør det enda dårligere. Bleggesprosent 5 fylker med høyest belegg hittil i år Bleggesprosent 5 fylker med lavest hittil i år OCC Endring i % OCC Endring i % Troms 63,9 % Sogn og Fjordane 31,2 % Oslo 6,7 % ust gder 31,3 % Rogaland 53,4 % Oppland 35,5 % Hordaland 53,1 % Telemark 36,4 % kershus 49,9 % ord Trøndelag 37,7 % 5 fylker med størst % vis fremgang i april 5 fylker med størst % vis nedgang i april REVPR Endring i % REVPR Endring i % Hedmark 1,2 % ordland 23,2 % Oppland 6, % Oslo 23,2 % Telemark 5,5 % Troms 21,5 % ust gder 6,1 % kershus 21,4 % Møre og Romsdal 8,3 % Finnmark 19,5 % 5 fylker med høyest REVPR april 5 fylker med lavest REVPR april REVPR apr.14 REVPR apr.14 Rogaland 543,6 Oppland 219,79 Hordaland 493,47 Telemark 27,1 Oslo 483,62 ust gder 275,88 kershus 42,19 Sogn og Fjordane 291,56 Troms 399,3 Vest gder 32,2 5 fylker med størst fremgang I REVPR hittil i år 5 fylker med størst nedgang I REVPR hittil i år REVPR Endring i % REVPR Endring i % Møre og Romsdal 5, % ord Trøndelag 7,8 % Telemark 4,3 % Vestfold 7,4 % Vest gder 3,9 % Finnmark 7,1 % Hordaland 3,8 % Sogn og Fjordane 6,4 % Oppland 2,3 % Buskerud 6,4 % 5 fylker med høyest REVPR hittil i år 5 fylker med lavest REVPR hittil i år REVPR ytd pr REVPR ytd pr Rogaland 556,9 Oppland 279,66 Troms 544,7 ust gder 293,55 Oslo 535,66 Sogn og Fjordane 294,48 Hordaland 497,32 Telemark 298,41 kershus 443,6 Østfold 314,54 Med et belegg på lavt 3 tall kan umulig gi særlig god økonomiske resultater for hotellene. Hotellene i Sogn og ust gder er blant disse. pril ble ingen god måned for hotellene i ordland. edgangen i REVPR er på hele 23,2 % Ytterpunktene i REVPR i april var hotellene i Rogaland med kr. 543, og hotellene i Oppland med kr. 22,. Det er en betydelig forskjell Det er kun 7 fylker som kan vise til positiv utvikling i REVPR så langt. 5 av de ser du i tabellen til venstre. ok en gang ser vi at hotellene i Oppland oppnår svakest REVPR De store byene / hotelldestinasjonene Rangering Vi har som vanlig rangert de største byenes nøkkeltall mot hverandre og rangert disse fra best til dårligst. Vi viser rangering for april og for året så langt. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Mobil: Web: 7

8 Rangeringer april 214 DR Beløp OCC Belegg REVPR Beløp DR Endring % OCC Endring % REVPR Endring % Stavanger 1 15,6 Bergen 61,9 % Stavanger 667,31 Bærum 2,4 % Kristiansand 5,2 % Kristiansand 1,4 % Bærum 972,5 Stavanger 6,4 % Bergen 574,22 Trondheim 2,2 % Ullensaker 9,3 % Stavanger 12, % Bergen 927,91 Oslo 56,3 % Bodø 492,29 Bodø,3 % Bergen 1,9 % Ullensaker 12,2 % Bodø 91,64 Tromsø 54,7 % Oslo 483,62 Stavanger,2 % Stavanger 11,8 % Bergen 14,4 % Oslo 859, Bodø 54,6 % Tromsø 456,46 Ullensaker 3,2 % Tromsø 15,5 % Trondheim 15,9 % Trondheim 843,31 Ullensaker 5,3 % Bærum 422,84 Tromsø 3,5 % Oslo 16,9 % Bodø 17,6 % Tromsø 834,48 Kristiansand 49,5 % Ullensaker 415,8 Bergen 4, % Trondheim 17,7 % Tromsø 18,4 % Ullensaker 825,21 Trondheim 48,2 % Trondheim 46,47 Kristiansand 5,5 % Bodø 17,8 % Oslo 23,2 % Kristiansand 744,59 Bærum 43,5 % Kristiansand 368,57 Oslo 7,6 % Bærum 29, % Bærum 27,3 % Også i april, uansett plassering av påske, er det Bergen og Stavanger som ligger øverst i nøkkeltallene. Det er kun tre av destinasjonene som fikk oppgang i prisene i april. år det gjelder beleggsprosent og REVPR så er det nedgang for alle stedene. I Bærum gikk REVPR ned med mer enn 27 %, og i Oslo ned med mer enn 23 %. Rangeringer hittil i år pr DR Beløp OCC Belegg REVPR Beløp DR Endring % OCC Endring % REVPR Endring % Stavanger 1 11,11 Tromsø 74,4 % Stavanger 682,88 Stavanger 2,9 % Kristiansand 6,1 % Kristiansand 6,1 % Bærum 934,23 Bergen 62,9 % Tromsø 653,93 Ullensaker 1,3 % Bergen 4,5 % Tromsø 3,4 % Bergen 915,11 Stavanger 61,5 % Bergen 575,35 Bodø 1,3 % Trondheim 3,6 % Bergen 2,1 % Bodø 896,42 Bodø 6,7 % Bodø 544,53 Tromsø,4 % Tromsø 3, % Trondheim 1,8 % Oslo 882,47 Oslo 6,7 % Oslo 535,54 Kristiansand, % Oslo 1,1 % Stavanger 1,1 % Tromsø 878,85 Trondheim 56,3 % Trondheim 457,17 Bærum 1,2 % Stavanger 1,7 % Oslo,8 % Ullensaker 854,7 Ullensaker 52,8 % Bærum 453,3 Trondheim 1,7 % Ullensaker 3,3 % Ullensaker 2, % Trondheim 812,21 Kristiansand 51,4 % Ullensaker 45,58 Oslo 1,8 % Bodø 4, % Bodø 2,7 % Kristiansand 773, Bærum 48,5 % Kristiansand 397,8 Bergen 2,2 % Bærum 5,8 % Bærum 7, % Ser vi på tallene så langt i år, kan vi vel trekke slutningen av at det er forholdsvis stabil utvikling i markedet fra 213. Hotellene i Kristiansand får riktignok en meget god utvikling i REVPR, men når har det seg slik at grunnlaget var lavt og dermed blir det høy prosentvisendring ved små økninger i kronebeløpene. Hotellene i Bærum (Fornebu) har ikke helt klart å absorbere kapasitetsøkningen og ligger dermed lavt ned på rangeringslistene. Oslo Oslo april Oslo hittil i år pr. 3.4 pril pril Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 755,54 874,61 1 8,26 883,87 897,52 839,98 865,37 93,13 859, DR 776,87 87,77 978,2 921,4 89,17 923,28 899,48 898,94 882,47 REVPR 45,61 547,2 75,22 49,5 543,35 494,29 487,29 629,9 483,62 REVPR 519,7 66,17 669,2 566,25 534,16 63,99 551,28 539,6 535,54 OCC 59,6 % 62,5 % 74,4 % 55,4 % 6,5 % 58,8 % 56,3 % 67,7 % 56,3 % OCC 66,8 % 69,6 % 68,4 % 61,5 % 6, % 65,4 % 61,3 % 6, % 6,7 % 1 2 Oslo hittil i år pr , Oslo nøkkeltall hittil i år pr , % , 8, 7, % 68, % 66, % , 4, 64, % 62, % 6, % , , % 56, % 54, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Mobil: Web: 8

9 Vi skal ikke gå så mye inn på april i år kontra april 213, men nevner her som eksempel på hva som skjer når påsken flytter fra mars til april og visa versa. REVPR falt med mer enn 23 % i forhold til april 213, og beleggsprosenten gikk ned fra 67.7 % til 56,3 %. Det er en nedgang på nesten 17 %. oe bedre er det når vi ser på tallene for året så langt. Solgte romdøgn har gått opp med 1.6 %. Etter 4 måneders drift har byens hoteller hatt solgte rom, og det har aldri blitt solgt så mange rom i Oslo i løpet av årets 4 første måneder. Det er en liten nedgang i losjiomsetningen. Hittil i år er den ned med,23 %, og dette er den nest beste åpning på et år. Fra 213 har prisene falt med 1,8 %. Årets oppnådde priser ligger betydelig under toppåret som så langt er 28. Da oppnådde man en gjennomsnittspris på kr. 978,2 og det er nesten kr. 96, over årets tall. Fallet fra 28 til 214 er dermed på hele 9,8 %. REVPR har falt med ca.,8 % fra 213. Beleggsprosenten har steget marginalt fra 6, til 6.7 %. Ullensaker Ullensaker april Ullensaker hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 888,9 888,74 1,41 913,33 971,25 821,38 836,38 852,76 825,21 DR 893,48 899,32 98,45 95,62 922,16 882,53 874,6 842,77 854,7 REVPR 566,26 522,25 576,44 448,73 473,9 356,58 42,36 472,99 415,8 REVPR 65,24 621,23 594,26 542,39 493,27 436,93 469,74 459,58 45,58 OCC 63,8 % 58,8 % 57,6 % 49,1 % 48,8 % 43,4 % 48,1 % 55,5 % 5,3 % OCC 72,8 % 69,1 % 6,6 % 57,1 % 53,5 % 49,5 % 53,7 % 54,5 % 52,8 % Hotellene ved Gardermoen fikk også nedgang i april, men den ble ikke så stor som den ble i de andre byene. Årsaken er vel at det var en del turister i påsken som trengte en eller et par overnattinger ved flyplassen. Så langt i år er det en liten oppgang i oppnådde priser, men ellers er det nedgang i de andre parameterne. Solgte rom falt med 5,6 % og REVPR er ned med 2 % Ullensaker hittil i år pr , 1, 8, 6, 4, 2, Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr , % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Mobil: Web: 9

10 Bærum og Fornebu Bærum april Bærum hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 731,57 869,45 994, ,8 1 51,44 981,83 894,93 949, 972,5 DR 734,21 847,81 979,62 1 1,84 952,48 978,1 945,59 945,95 934,23 REVPR 29,7 369, 566,6 338,66 439,88 356,68 364,61 581,42 422,84 REVPR 371,4 463,41 53,75 454,6 451,54 511,19 435,32 487,35 453,3 OCC 39,7 % 42,4 % 56,9 % 33,3 % 41,8 % 36,3 % 4,7 % 61,3 % 43,5 % OCC 5,5 % 54,7 % 51,4 % 44,9 % 47,4 % 52,3 % 46, % 51,5 % 48,5 % Det er ingen overdrivelse å påstå at hotellene i Bærum er noen magneter på turistene. Hotellene i Bærum fikk en nedgang på mer enn 44 i april. Losjiinntektene gikk ned med mer enn 42 %. Det er heller ikke spesielt gode tall så langt i år for hotellene i Bærum. Solgte rom er ned med mer enn 15 %. Losjiomsetningen har falt med nesten 9 millioner. Dette gir en nedgang på mer enn 13 %. REVPR er ned med ca. 7 % så langt i år. Bærum hittil i år pr. 3.4 Bærum nøkkeltall hittil i år pr , 1, 8, 6, 4, 2, , % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Kristiansand Kristiansand april Kristiansand hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 673,88 678,63 831,41 813,39 793,14 751,5 814,58 787,86 744,59 DR 676,6 715,13 738,97 86,18 734,97 765,55 773,48 773,28 773, REVPR 322,4 38,43 61,48 43,46 431,94 343,75 42,85 411,17 368,57 REVPR 331,32 363,9 447,19 415,11 348,77 365,86 377,16 374,38 397,8 OCC 47,8 % 56,1 % 73,4 % 49,6 % 54,5 % 45,7 % 51,7 % 52,2 % 49,5 % OCC 49, % 5,9 % 6,5 % 51,5 % 47,5 % 47,8 % 48,8 % 48,4 % 51,4 % Hotellene i Kristiansand er de som tapte minst i april. edgangen er tilstedeværende naturlignok på grunn av påsken. Hittil i år er det nesten bare positive tall for hotellene i byen. Det er en oppgang på ca. 6 % i omsetning, solgte rom, beleggsprosent og REVPR. Stavanger Stavanger april Stavanger hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 832,38 97, , , ,83 1 6,1 952, , ,6 DR 795,13 93, ,9 1 69,7 1 49, , ,7 1 78, ,11 REVPR 484,13 543,87 844,68 56,73 655,5 61,57 517,88 758,13 667,31 REVPR 57,82 591,42 72,91 613,91 624,14 66,85 615,68 675,13 682,88 OCC 58,2 % 59,9 % 79,2 % 55,2 % 6,5 % 6,7 % 54,4 % 68,4 % 6,4 % OCC 63,9 % 65,5 % 67, % 57,4 % 59,5 % 63,2 % 57,4 % 62,6 % 61,5 % ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Mobil: Web: 1

11 Hotellene i Stavanger gjør det fortsatt bra. Det er marginale endringer i oppnådde priser i april. Så langt i år er de opp med 2,9 % og det er all time high for byens hoteller når vi ser på prisene så langt i år. Det er første gang at gjennomsnittsprisen går over kr 1 1, pr. solgte rom pr. døgn. Losjiomsetningen så langt i år er opp med 3,5 %. Det er også all time high. Det samme gjelder for de andre parameterne unntatt beleggsprosenten som er noe ned i forhold til de 4 første månedene i 213. Kristiansand hittil i år pr 3.4 Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr , 7, % , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % , % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) I vedlegget finner du tabeller og grafer som viser tallene for Stavangerregionen. Dette omfatter Stavanger, Sola og Sandnes. Bergen Bergen april Bergen hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 714,54 787,81 879,94 841,39 852,25 845,6 884,8 966,15 927,91 DR 689,93 744,4 85,34 86,9 827,92 833,22 884,57 936,12 915,11 REVPR 418,77 466,72 639,62 452,56 525,5 488,87 517,87 671,8 574,22 REVPR 393,53 449,91 57,12 485,41 462,21 484,53 537,2 563,42 575,35 OCC 58,6 % 59,2 % 72,7 % 53,8 % 61,7 % 57,8 % 58,5 % 69,5 % 61,9 % OCC 57, % 6,4 % 59,6 % 56,4 % 55,8 % 58,2 % 6,7 % 6,2 % 62,9 % Det er fortsatt gode tider for hotelleierne og driverne i Bergen. Så langt i år er det en viss oppgang i solgte rom og omsetning. Riktignok er det en marginal nedgang når vi ser på oppnådde priser, men den er ikke større enn at REVPR gir positiv økning siden det også er en oppgang i beleggsprosenten. Bergen hittil i år pr. 3.4 Bergen nøkkeltall hittil år pr , 64, % , 62, % , 4, 6, % 58, % 56, % 1 5 2, 54, % , % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Mobil: Web: 11

12 Trondheim Trondheim april Trondheim hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 882,54 826,2 819,42 846,13 85,64 824,83 843,31 DR 884,76 846,8 825,11 828,24 831,98 826,59 812,21 REVPR 646,31 382,9 445,58 464,34 374,31 483,4 46,47 REVPR 553,42 465,57 45,48 489,71 47,75 449,1 457,17 OCC 73,2 % 46,3 % 54,4 % 54,9 % 46,5 % 58,6 % 48,2 % OCC 62,5 % 55, % 54,6 % 59,1 % 56,6 % 54,3 % 56,3 % Det ble 17.7 % nedgang i beleggsprosenten i april for hotellene i Trondheim, men som nevnt tidligere påskens plassering er årsaken. Så langt i år har hotellenes beleggsprosent økt fra 54,3 til 56,3 %. Dette til tross for at byen har hatt en økning på mer enn 15 % i kapasitet siden 212. Så langt i år har prisene falt noe fra kr til kr. 812,21. Det er ca. 1,7 % nedgang. REVPR er opp med 1.8 % så langt i år. Trondheim hittil i år pr. 3.4 Trondheim nøkkeltall hittil i år pr , 8, 6, 4, 2,, , % 62, % 6, % 58, % 56, % 54, % 52, % 5, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Det er jo en markant nedgang i beleggsprosenten fra 28 til 214. år dette vurderes må vi også legge merke til at antall rom har økt med nesten 5 % eller ca. 1 rom siden 28. Bodø Bodø april Bodø hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 719,18 798,49 826,61 855,18 824,83 83,16 899,33 91,64 DR 71,4 757,77 824,66 831,92 797,65 93,5 885,17 896,42 REVPR 417,12 584,49 433,97 51,54 486,65 468,21 597,16 492,29 REVPR 465,77 457,26 491,24 483,32 486,45 552,12 559,9 544,53 OCC 58, % 73,2 % 52,5 % 59,7 % 59, % 56,4 % 66,4 % 54,6 % OCC 65,6 % 6,3 % 59,6 % 58,1 % 61, % 61,1 % 63,3 % 6,7 % Bodø er heller ingen påskeby og nedgangen er markert fra april 213. Så langt i år er det bra på mange felter. ntall solgte rom har riktignok ikke økt med mer enn 85 solgte rom. Oppnådde priser er opp med en drøy tier. Det er en viss nedgang i beleggsprosenten som har gått ned fra 63,7 til 6,7 %. REVPR har gått ned med ca. kr. 15,. å kan det bemerkes at 213 var et meget godt år for hotellene i Bodø. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Mobil: Web: 12

13 Bodø hittil i år pr Bodø nøkkeltall hittill i år pr , 68, % , 6, 4, 2, 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % , % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Tromsø Tromsø april Tromsø hittil i år pr. 3.4 pril Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 794,58 814,49 793,6 842,52 77,46 858,11 864,74 834,48 DR 742,82 83,18 788,26 826,76 817,24 88,8 875,52 878,85 REVPR 466,91 615,42 38,48 414,75 36,65 511,61 559,67 456,46 REVPR 496,98 523,78 473,21 5,31 481,92 615,68 632,26 653,93 OCC 58,8 % 75,6 % 48, % 49,2 % 46,8 % 59,6 % 64,7 % 54,7 % OCC 66,9 % 65,2 % 6, % 6,5 % 59, % 69,9 % 72,2 % 74,4 % Vi har gjentatte ganger påpekt at det går meget bra for hotellene i Tromsø. Så langt i år er det ingen unntak. lle nøkkeltallene så langt i år er all time high. Tromsø hittil i år pr. 3.4 Tromsø nøkkeltall hittil i år pr , 8, 6, 4, 2,, , % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Småplukk Så langt i år er det flere av turistkommunene som har meget svak REVPR. Her er noen: ord urdal kr. 234 Ål kr. 173, Dovre kr. 124, Lavest så langt er hotellene i Luster, som riktignok ikke er den store vintersport destinasjon. Oppnådd REVPR så langt er kr. 58,. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Mobil: Web: 13

14 Det er 1 kommuner som har oppnådd mer enn kr. 1, i gjennomsnittspris så langt i år. Det er: DR PR Hemsedal Stryn Sola Stavanger 1 11 Røros 1 95 Kongsberg 1 43 Stord 1 29 Grimstad 1 2 Trysil 1 12 Hol 1 1 ederst på denne listen finner vi: Kragerø med kr. 541, Vik Balestrand Leikanger kr. 633, Luster kr. 652, og Vinje kr. 654, Videre til orientering av byene er det Sarpsborg og arvik som oppnådde lavest priser. Så langt i år har hotellene i Luster 9 % belegg. Tromsø hotellene er på topp med 63,7 % Hotellene på Stord har økt belegget fra 41,2 til 71,1 % Hotellene i Steinkjer har fått en nedgang i belegget fra 45,7 til 33,3 % så langt i år. Om HC HC er det ledende konsulentselskap i orden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger, benchmarkinganalyser m.m. Medarbeiderne og partnerne i HC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører HC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av HC. HC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal CH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser ordic Hotel Consulting 27. juni 214 Olaf Vangstein partner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Mobil: Web: 14

15 HC kontorer Danmark Kildehøjvej 27 DK 346 Birkerød Skoleveien 2 14 Ski Sverige Park Venue,, Engelbrektsgatan 9 11 SE Stockholm ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Mobil: Web: 15

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016 Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer Oslo, 17. november 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i oktober 2016.... 3. Hotellrombelegg i oktober 2016..... 4. Hotellrompriser i oktober 2016.

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen Befolkningen i Norge framover Marianne Tønnessen 1 Fire tunge trender Befolkningsvekst Aldring Innvandring Sentralisering 2 Slik framskrives befolkningen Tall for dagens befolkning Forutsetninger: Fruktbarhet

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer