NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE 1

2 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra NHC. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenterer tall fra de største byene og destinasjonene. Vi har også en komplett oversikt over fylkene. Det meste av fylkestallene finner du i vedleggene til denne rapporten. Tallene som kommer fra SSB er de eneste tallene som kan gi oss et komplett bilde av nøkkeltallene for norske hoteller. Alle må sende inn tallene til SSB. Deltakelse i andre benchmarkinganalyser er av abonnement og frivillighet og vil med dette ikke bli dekket av data fra hele bransjen. Streiken som rammet store deler av bransjen satt sitt preg på nøkkeltatallene for mai måned. For det meste ga streiken negative utslag. Det var nok noen hoteller som fikk økt trafikk i streikeperioden, dersom nabohotellet eller søsterhotellet var tatt ut i streik. Foruten denne rapporten som du nå leser har vi også oversendt deg to vedlegg. Vedleggene inneholder tabeller og grafer som viser resultatene for alle fylkene. Vi viser tallene for mai og for året så langt. Ellers nevner vi noen high lights fra rapporten: Når vi ser på landet under ett oppdager vi at det er fremgang i alle nøkkeltall så langt i år. Som vanlig var det hotellene i Bergen som fikk best resultater i mai. Dette gjelder både beleggsprosent, oppnådde priser og REVPAR Også i mai ble det nedgang i nøkkeltallene for hotellene i Stavanger. Nedgangen ble riktignok ikke så stor som vi har sett i de første månedene av 216 Hotellene i Bærum fikk en fantastisk fremgang i mai i forhold til 215. REVPAR er opp med nesten 25 %. Også hittil i år har hotellene i Bærum en fin fremgang. Hotellene i Trondheim har hatt størst fremgang når vi måler oppnådde priser

3 N O R G E HELE LANDET - MAI (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 826,7 879,73 883,97 888,43 916,56 887,61 92,98 911,26 91,88 911,38 REVPAR 425,31 47,28 419, 47,88 487,61 441,53 434,12 474,1 461,39 455,7 OCC 51,4 % 53,5 % 47,4 % 45,9 % 53,2 % 49,7 % 48,1 % 52, % 51,2 % 49,9 % HELE LANDET - MAI (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % HELE LANDET - MAI (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Landet under ett fikk tilbakegang i mai. Dette skyldes nok streiken. Solgte romdøgn gikk ned med nesten 5 %. Det ble også nedgang i beleggsprosent og i REVPAR. På den annen side er det positivt å se at oppnådde priser gikk opp med nesten 4 %

4 H E L E L A N D E T HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 813,3 884,3 889,8 872,48 885,68 888,62 896,24 894,39 91,9 93,15 REVPAR 421,76 459,22 414,4 396,57 433,3 427,8 43,25 436,41 435,49 437,63 OCC 51,9 % 51,9 % 46,6 % 45,5 % 48,9 % 48,1 % 48, % 48,8 % 48,3 % 48,5 % Kilde: SBB HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (27-216) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (27-216) Så langt i år er det fremgang i alle nøkkeltall for landet sett under ett. I enkelte nøkkeltall er det riktignok kun marginal økning % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

5 L I T T O M F Y L K E S T A L L E N E. T A B E L L E R O G G R A F E R F I N N E S I V E D L E G G E N E FYLKENES NØKKELTALL Som nevnt innledningsvis har streiken i bransjen hatt innvirkning på tallene for norske hoteller. Noen områder opplevde stor negativ effekt av streiken. Andre områder som hadde lav organisjonsandel fikk faktisk en viss positiv effekt. SOLGTE ROM I mai var det kun 5 fylker som hadde økning i antall solgte rom. Øverst på listen ligger hotellene i Østfold som fikk en oppgang på 7 %. Hotellene i Oslo fikk også en oppgang. Den ble på 4 %. De to andre fylkene som fikk oppgang i antall solgte rom var hotellene i Akershus og Aust- Agder. Hotellene i Troms, Vest Agder, Troms og Vestfold hadde nedgang på mer enn 1 % i mai i forhold til mai 215. Noe lystigere er det å se på tabellen som viser antall solgte rom hittil i år. Du vil se av vedlegget til denne rapporten at det er 6 fylker som har nedgang i belegget så langt i år. Hotellene i Østfold og Akershus er de som har gjort det best så langt i år. Økningen er på mer enn 1 %. Hotellene i Hedmark ligger på 3. plass i denne rangeringen. Hotellene i Oslo kommer på neste plass. BELEGGSPROSENT Det var positiv økning i beleggsprosenten for hoteller i 6 av fylkene. Suverent best i mai var hotellene i Nord Trøndelag som økte beleggsprosenten fra 36.4 til 45 %. Det er en oppgang på 23.6 % Hotellene i Vestfold fikk en stor nedgang i beleggsprosenten, den gikk ned fra 46.6 til 34.5 %. Det er en nedgang på 26 %. Her skal vi forklare noe som også er nevnt i tidligere rapporter. Oslofjord Convention Center i Stokke (eid av Brunstad Christian Church) har kommet med i statistikken. Dette har gjort sitt til at kapasiteten har økt med 23 %. Høyest beleggsprosent i mai fikk hotellene i Oslo med 68.4 % og i Hordaland med 62.6 %. Nå er vintersesongen over, og det ser vi av beleggsprosentene for hotellene i innlandsfylkene. I mai var belegget i Hedmark 26.3 %, i Oppland 3.3 % og i Telemark 33.1 %. Så langt i år er det 7 fylker som har en nedgang i beleggsprosenten. Dermed er det 12 med oppgang. Størst oppgang er det for hotellene i Nord Trøndelag hvor beleggsprosenten har gått opp fra 38.5 til 46.7 %. Dette tilsvarer en oppgang på 21.3 %. Hotellene i Troms ligger på 2. plass i denne rangering. Det er hotellene i Vestfold og Rogaland som har størst nedgang i beleggsprosenten. Hittil i år har hotellene i Oslo hatt et gjennomsnittlig belegg på 62.5 %. Hotellene i Troms ligger på 2. plass og her er belegget 61.8 %. Lavest belegg har hotellene i Telemark med 36 % og Aust Agder med 32.4 %.

6 L I T T O M F Y L K E S T A L L E N E. T A B E L L E R O G G R A F E R F I N N E S I V E D L E G G E N E OPPNÅDDE RISER Det var hotellene i Hordaland som oppnådde de beste prisene i mai. Gjennomsnittsprisene nådde kr. 157,-. Hotellene i Oslo ligger på 2. plass med kr. 1,- avrundet beløp. Nøyaktig ble gjennomsnittsprisen kr. 999, 68 pr. solgte rom pr. døgn. De laveste prisene fikk hotellene i Buskerud med kr. 775,-, i Oppland med kr. 755,- og helt nederst hotellene i Hedmark som fikk kun kr. 76,- På listen over oppnådde priser hittil i år bytter Hordalandshotellene og Oslohotellene plass. Snittprisen i Oslo ligger så langt i år på kr. 958,- og i Hordaland er snittprisen kr 953,-. Hotellene i Møre og Romsdal har så langt i år en gjennomsnittspris på kr. 811,- og hotellene i Vest Agder har en snittpris på kr 773,- så langt i år. REVPAR Til tross for streiken var det 1 fylker som kan vise til oppgang i den gjennomsnittlige REVPAR. Så langt i år er det 5 fylker som har nedgang i tilsvarende parameter. Høyest REVPAR har hotellene i Oslo, både når vi ser på mai måned isolert og året så langt. Fylke nr. 2 i mai ble hotellene i Hordaland og så langt i år er det hotellene i Akershus som ligger som nr. 2. Oslohotellene fikk kr. 684,- i REVPAR i mai. Nederst i tabellene finner vi hotellene i Hedmark som ikke klarte mer enn kr 186,- i REVPAR. Så langt i år har hotellene i Oslo oppnådd kr. 599,- i REVPAR. Det er hotellene i Agderfylkene som har lavest REVPAR: Aust med kr 273,- og hotellene i Vest Agder har så langt i år REVPAR på kr. 291,- LOSJIOMSETNING Vi får vel bedre inntrykk av streikens omfang når vi ser på omsetningen i mai. For hele landet gikk losjiomsetningen ned mer enn kr. 43 millioner. Hotellene i Akershus ble minst skadelidende av streiken og omsetningen gikk dermed opp med 9.9 %. Det var mange hoteller i Oslo og i Hordaland som merket streiken mest. Omsetningen falt med henholdsvis 5.4 og 5.5 %. Så langt år er det noe bedre. Omsetningsøkningen er på mer enn kr 76 millioner når vi ser på landet under ett. Hotellene i Nord Trøndelag har økt omsetningen med mer enn 15 % så langt i år. Hotellene i Finnmark ligger på 2. plass. Her er økningen på 12.7 %. Mye mer informasjon om utviklingen for fylkene kan du få ved å gå inn på de to vedleggene som vi sender sammen med rapporten.

7 F Y L K E N E Vi vil gå igjennom en del tall fra fylkene. I vedleggene finner du grafer og tabeller over alle nøkkeltallene. De er rangert fra størst økning til størst nedgang eller fra høyest til dårligst oppnådd resultat. Her i rapporten viser vi en graf over oppnådde fylkesresultater, for oppnådd beleggsprosent, gjennomsnittlige priser og REVPAR. FYLKENE HITTIL I ÅR PR ,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% ADR RevPAR OCC

8 R A N G E R I N G A V N Ø K K E L T A L L E N E F O R D E S T Ø R S T E D E S T I N A S J O N E N E På neste side finner du en tabell som rangerer nøkkeltallene og endringene i nøkkeltallene for de største destinasjonene. Tallene gjelder for mai 216 og status hittil i år pr Hotellene i Bergen gjør det alltid bra i mai måned. Årets mai er intet unntak. Beleggsprosenten gikk over 7 % Gjennomsnittsprisene i mai nådde nesten kr 18,-. I mai måned viser hotellene i Bærum og Trondheim positiv fremgang i forhold til mai 216 Nederst på rangeringene både for mai og hittil i år finner du hotellene i Kristiansand og i Stavanger. Ta gjerne et besøk på våre hjemmesider på Her vil du få ytterligere informasjon om våre tjenester og hvilke områder som vi kan yte deg bistand. Dette gjelder blant annet innenfor: Etablerings og feasibilityanalyser Verdivurderinger Driftsbistand. Finansieringsrådgivning Interim management Operatørsøk Bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger Bistand i forbindelse med SPA anlegg Senere i rapporten kommer vi tilbake med ytterligere kommentarer for de enkelte destinasjonen.

9 D E S T O R E B Y E N E / H O T E L L D E S T I N A S J O N E N E R A N G E R I N G RANGERINGER - MAI ( ) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bergen 1 79,35 Bergen 766,83 Bergen 71,% Trondheim 7,4% Bærum 25,4% Bærum 24,3% Oslo 999,68 Oslo 683,48 Oslo 68,4% Bergen 5,3% Trondheim 13,% Ullensaker 5,9% Bodø 99,93 Bodø 585,83 Bærum 63,5% Ullensaker 3,4% Ullensaker 9,5% Trondheim 5,2% Bærum 94,18 Bærum 574,42 Ullensaker 6,3% Oslo 1,6% Bergen 2,3% Tromsø -2,3% Stavanger 888,38 Trondheim 511,8 Trondheim 6,1% Bodø 1,2% Oslo -1,7% Bergen -2,9% Trondheim 85,88 Ullensaker 59,21 Bodø 59,1% Bærum,9% Kristiansand -5,7% Oslo -3,2% Ullensaker 844,2 Stavanger 444,56 Tromsø 52,4% Kristiansand,5% Tromsø -6,8% Kristiansand -6,2% Kristiansand 793,53 Kristiansand 49,8 Kristiansand 51,6% Tromsø -4,6% Bodø -12,1% Stavanger -9,2% Tromsø 769,58 Tromsø 43,49 Stavanger 5,% Stavanger -7,9% Stavanger -16,3% Bodø -13,2% RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR ( ) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bærum 976,23 Oslo 599,5 Tromsø 66,4% Trondheim 4,3% Bærum 14,2% Bærum 13,7% Bodø 967,14 Bodø 556,3 Oslo 62,5% Bodø 4,1% Trondheim 1,% Ullensaker 9,1% Oslo 957,84 Tromsø 554,97 Ullensaker 61,5% Oslo 2,7% Ullensaker 8,6% Tromsø 8,% Bergen 99,51 Ullensaker 547,1 Bodø 57,5% Bærum,5% Tromsø 4,9% Trondheim 5,5% Ullensaker 889,22 Bærum 53,96 Bergen 55,8% Ullensaker -,5% Oslo 1,4% Kristiansand 3,4% Stavanger 867,1 Bergen 57,43 Trondheim 55,7% Bergen -1,6% Bodø,8% Oslo -1,2% Tromsø 835,36 Trondheim 46,35 Bærum 54,4% Tromsø -2,8% Kristiansand -1,9% Bodø -3,1% Trondheim 827,1 Stavanger 38,79 Kristiansand 46,7% Kristiansand -5,1% Bergen -5,1% Bergen -3,5% Kristiansand 749,56 Kristiansand 349,74 Stavanger 43,9% Stavanger -13,1% Stavanger -21,4% Stavanger -9,5% Kilde: SBB/Statistikknett.no

10 O S L O OSLO - MAI (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 922,18 995,7 982, ,8 1 49,65 952,74 925,37 948,44 983,8 999,68 REVPAR 696,42 773,9 662,19 688,5 773,59 651,84 62,91 699,1 695,7 683,48 OCC 75,5 % 77,6 % 67,4 % 67, % 73,7 % 68,4 % 65,2 % 73,7 % 7,7 % 68,4 % OSLO - MAI (27-216) OSLO - MAI (27-216) I Hotellene i Oslo ble rammet hardest av streiken. I mange av de siste månedene har vi sett fremgang for hotellene i hovedstaden. Under normale Omstendigheter skulle det ikke være noen store grunner til at dette skulle snu i mai. Det snudde, på grunn av streiken. Antall solgte rom gikk ned med nesten 7 %. Omsetningen gikk ned med 5.4 %. REVPAR gikk ned med 1.7 % i forhold til mai % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Beleggsprosenten falt fra 7.7 til 68 4 %. Til slutt litt positivt hotellene i Oslo fikk en oppgang I prisene på 1.6 %. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

11 O S L O H I T T I L I Å R OSLO - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 882,2 982,13 935,13 921,71 964,89 911,76 94,75 898,19 932,94 957,84 REVPAR 625,1 69,95 586,3 566,75 648,2 572,56 552,66 569,2 59,78 599,5 OCC 7,8 % 7,4 % 62,7 % 61,5 % 67,2 % 62,8 % 61,1 % 63,4 % 63,3 % 62,5 % Kilde: SBB OSLO - HITTIL I ÅR PR (27-216) OSLO - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hittil i år er det mange positive trekk fra Oslotallene. Det er rekord i antall solgte rom etter fem måneders drift. Losjiomsetningen har heller aldri vært høyere etter 5 måneders drift i et nytt år. Det var bare i 28 at hotellene i Oslo fikk bedre priser enn hva man har oppnådd så langt i år % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Antall solgte rom har så langt i år gått opp med 3.7 % i forhold til 215. REVPAR så langt er det beste resultat siden 28. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

12 B Æ R U M BÆRUM - MAI (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 843,85 942,64 94,4 972,5 1 76,63 897,69 946,77 959,3 895,88 94,18 REVPAR 557,78 66,3 492,24 638,34 69,31 49,84 471,12 494,11 457,96 574,42 OCC 66,1 % 64,3 % 52,4 % 65,7 % 56,6 % 54,7 % 49,8 % 51,5 % 51,1 % 63,5 % BÆRUM - MAI (27-216) BÆRUM - MAI (27-216) Vi har nevnt det innledningsvis i rapporten at mai ble en fantastisk måned for de 4 hotellene som ligger i Bærum. For nøkkeltallene som viser antall solgte rom, losjiinntekter beleggsprosent og REVPAR er oppgangen i forhold til mai 215 på et sted mellom 24 og 25 % Prisene gikk opp med.9 % Omsetningen i mai for hotellene i Bærum har steget med mer enn 12 % siden % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

13 B Æ R U M H I T T I L I Å R BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 846,86 97,56 994,27 957,8 985,33 932,67 946,13 939,95 971,33 976,23 REVPAR 482,84 524,83 461,99 491,18 55,65 448,56 483,71 462,29 464,84 53,96 OCC 57, % 54,1 % 46,5 % 51,3 % 51,3 % 48,1 % 51,1 % 49,2 % 47,9 % 54,4 % Kilde: SBB Hittil i år er det en oppgang på et sted mellom 12 og 15 % for antall solgte rom, losjiomsetning, REVPAR og beleggsprosent. Det er all time high for losjiomsetning og solgte rom. Det samme gjelder også for REVPAR. Til og med REVPAR tallene for 28 er slått ned «i støvlene» av årets resultat BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ADR REVPAR BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

14 U L L E N S A K E R ULLENSAKER - MAI (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 882,87 955,52 92,19 842,28 888,55 761,1 878,3 786,87 816,42 844,2 REVPAR 583,5 585,4 471,85 4,89 449,31 416,59 45,72 459,7 465,23 59,21 OCC 66, % 61,2 % 52,3 % 47,6 % 5,6 % 54,7 % 46,2 % 58,4 % 57, % 6,3 % Hotellene ved flyplassen fikk også gode tall i mai. Det er fremgang i alle nøkkeltallene. Det var REVPAR som fikk størst fremgang ULLENSAKER - MAI (27-216) ULLENSAKER - MAI (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % REVPAR gikk opp 9.5 % i forhold til mai 215 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

15 U L L E N S A K E R H I T T I L I Å R ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 895,83 975,25 941,31 95,65 897,71 85,83 849,6 838,96 893,51 889,22 REVPAR 612,85 592,35 527,85 472,34 446,42 458,79 448,61 452,47 53,8 547,1 OCC 68,4 % 6,7 % 56,1 % 52,2 % 49,7 % 53,9 % 52,8 % 53,9 % 56,4 % 61,5 % Kilde: SBB Så langt i år er det også positive trekk for hotellene på Gardermoen. Antall solgte rom er opp med 6.5 %. Omsetningen har gått opp med 6 %. Belegget har gått opp fra 56.4 til 61.5%. REVPAR har da en fin økning på 8.6 % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (27-216) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

16 K R I S T I A N S A N D KRISTIANSAND - MAI (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 779,98 727,75 776,43 778,5 831,56 835,79 797,74 818,55 789,21 793,53 REVPAR 484,89 513,76 494,58 456,74 55,17 464,22 462,6 449,2 434,46 49,8 OCC 62,2 % 7,6 % 63,7 % 58,7 % 6,7 % 55,5 % 58, % 54,9 % 55, % 51,6 % KRISTIANSAND - MAI (27-216) KRISTIANSAND - MAI (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Aller først kam vi trekke frem et ørlite positivt trekk for hotellene i Kristiansand. Prisene i mai har gått opp med.5 % i forhold til mai 215 Resten av nøkkeltallene viser nedgang og det er omsetning og antall solgte rom som faller mest. Nedgangen er på mer enn 1 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

17 K R I S T I A N S A N D H I T T I L I Å R KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 73,79 736,35 798,87 745,56 782,4 787,96 779,3 782,83 789,46 749,56 REVPAR 388,91 46,94 431,68 371,6 394,8 395,45 392,4 47,73 356,41 349,74 OCC 53,2 % 62,6 % 54, % 49,8 % 5,5 % 5,2 % 5,4 % 52,1 % 45,1 % 46,7 % Kilde: SBB Det er heller ikke lystig lesing når vi ser på tallene for hittil i år. Alle nøkkeltall går ned i forhold til 215 KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (27-216) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

18 S T A V A N G E R STAVANGER - MAI (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 925, ,2 1 62, , , , ,4 1 85,31 964,4 888,38 REVPAR 661,11 81,57 72,49 693,28 821,32 646, 763,39 76,3 531,3 444,56 OCC 71,4 % 76,5 % 67,8 % 66,1 % 76,8 % 63,7 % 67,2 % 7,1 % 55,1 % 5, % STAVANGER - MAI (27-216) STAVANGER - MAI (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hotellene i Stavanger sliter fortsatt med synkende belegg og omsetning. Tallene for mai er langt i fra kommet på grunn av streiken. Losjiinntektene falt med mer enn 24 % i mai i forhold til samme periode i 215. Inntektene har ikke vært så lave på de 1 årene som vi har tall fra. Det samme gjelder alle nøkkeltall for mai. Vi kan dermed fastslå at årets mai måned er historiens svakeste mai for hotellene i Stavanger. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

19 S T A V A N G E R H I T T I L I Å R STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 98, , , ,6 1 42, ,6 1 91, ,42 998,37 867,1 REVPAR 65,98 723,22 636,26 638,51 688,21 621,89 693,58 698,92 484,29 38,79 OCC 66,7 % 69, % 59,6 % 6,8 % 66, % 58,7 % 63,5 % 63,3 % 48,5 % 43,9 % Kilde: SBB STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (27-216) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (27-216) Det er ikke et eneste lyspunkt å se på tallene så langt i år. Alt er svart og alle tall er de laveste som er notert sammenlignet med de årene som vi har tall fra % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

20 S T A V A N G E R R E G I O N E N STAVANGER REGION - MAI (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 892, ,16 1 3,67 1 3, , , , ,2 999,47 936,35 REVPAR 625,41 77,99 683,25 667,19 8,19 657,3 729,52 747,9 539,55 454,53 OCC 7,1 % 75,5 % 66,3 % 64,8 % 75,4 % 64,3 % 64,6 % 68,8 % 54, % 48,5 % STAVANGER REGION - MAI (27-216) STAVANGER REGION - MAI (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Tallene på denne siden gjelder hotellene i Stavanger, Sola og i Sandnes. Disse tallene er enda svakere enn hva vi så for selve Stavanger. Resultatene for hotellene i Sola kommune er omtrent på samme nivå som for hotellene i Stavanger. Hotellene i Sandnes sliter enda mer. I mai var belegget nede på grusomme 39.8 %. REVPAR i Sandnes var på forferdelige kr. 36,- Noe bedre er det for Solahotellene som i de minste klarer å opprettholde et ganske bra prisnivå. Oppnådde priser i mai var på kr 1 19,- I Sandnes fikk man kr. 95,- og i Stavanger kom oppnådde priser på kr. 888,-. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

21 S T A V A N G E R R E G I O N E N H I T T I L I ÅR STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 87, ,2 1 27, ,57 1 3, ,1 1 85, ,18 998,19 894,62 REVPAR 577,8 688,69 617,62 623,46 674,27 628,35 669,94 686,52 49,57 376,32 OCC 66,4 % 67,8 % 6,1 % 6,7 % 65,4 % 59,7 % 61,7 % 62,6 % 49,1 % 42,1 % Tallene for året så langt er også trist lesing. Losjiinntektene er ned med nesten 19 %, og REVPAR er ned mer er enn 23 %. STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (27-216) STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

22 B E R G E N BERGEN - MAI (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 895,33 948,5 988,6 951, ,97 1 2, , , , ,35 REVPAR 64,34 7,5 756,13 734,55 796,22 772,66 86,58 853,4 749,81 766,83 OCC 71,5 % 73,8 % 76,5 % 77,2 % 78,4 % 75,7 % 73,1 % 78,3 % 73,1 % 71, % BERGEN - MAI (27-216) BERGEN - MAI (27-216) Det ble en markert nedgang i antall solgte romdøgn for hotellene i Bergen. Vi tror at dette skyldes streiken. Positivt er det å se at oppnådde priser gikk markert opp. Det samme gjelder også for REVPAR % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

23 B E R G E N H I T T I L I Å R BERGEN - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 781,34 874,21 893,65 86,88 914,75 918,21 976,56 96,87 924,59 99,51 REVPAR 49,85 546,9 541,6 519,6 57,46 586,27 613,95 637,9 534,67 57,43 OCC 62,8 % 62,6 % 6,6 % 6,3 % 62,4 % 63,8 % 62,9 % 66,3 % 57,8 % 55,8 % Kilde: SBB BERGEN - HITTIL I ÅR PR (27-216) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (27-216) Tallene så langt i år pr viser nedgang i alle nøkkeltallene i forhold til samme periode i 214. REVPAR så langt i år har ikke vært så lav siden % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

24 T R O N D H E I M TRONDHEIM - MAI (27-216) Hoteller (antall) - 2, Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 919,97 774,87 794,35 863,29 775,33 817,82 815,19 791,91 85,88 REVPAR - 627,36 493,14 473,63 69,43 55,4 486,77 523,13 452,75 511,8 OCC - 68,2 % 63,6 % 59,6 % 7,6 % 65,2 % 59,5 % 64,2 % 57,2 % 6,1 % TRONDHEIM - MAI (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - MAI (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Vi tror at det har vært litt forskjellig praksis når det gjelder innrapportering av disponible rom under streiken. I Trondheim virker det som at hotellene har tatt ut rommene som «var i streik» av kapasiteten. I mai har Trondheim hatt nesten 12 færre disponible rom enn hva man hadde i 215. Ellers ble det en måned med fall i antall solgte rom, men siden kapasiteten har gått så mye ned ble det en oppgang i beleggsprosenten. Det samme gjelder også for REVPAR som er opp med 13 %.

25 T R O N D H E I M H I T T I L I Å R TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) - 2, Rom (antall) , Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR #DIV/! 892,45 829,97 818,2 868,79 819,4 824,64 812,89 792,79 827,1 REVPAR #DIV/! 568,49 471,33 455,34 533,77 477,64 456,91 47,76 418,4 46,35 OCC #DIV/!,64 56,8 % 55,7 % 61,4 % 58,3 % 55,4 % 57,9 % 52,8 % 55,7 % Kilde: SBB TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (27-216) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (27-216) Så langt i år er det bare plusstegn å se foran nøkkeltallene for hotellene i Trondheim når vi sammenligner med tallene for 215. Inntektene er opp med 5.6 % opp med 1 % - Prisene har gått opp med ca. 4 %. og REVPAR er % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

26 B O D Ø BODØ - MAI (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 752,12 798,37 843,63 813,81 861,34 858,63 883,35 879,3 978,82 99,93 REVPAR 521,97 483,1 511,24 447,6 59,88 566,7 57,93 548,71 666,61 585,83 OCC 69,4 % 6,5 % 6,6 % 55, % 68,6 % 66, % 57,5 % 62,4 % 68,1 % 59,1 % Hotellene i Bodø har nok også fått en markert nedgang på grunn av streiken. Solgte rom og omsetningen er ned med 14 til 15 %. Oppnådde priser en liten oppgang. Beleggsprosenten og REVPAR er ned med 12 til 13 %. BODØ - MAI (27-216) BODØ - MAI (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

27 B O D Ø H I T T I L I Å R BODØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 719,58 766,27 828,77 828,2 852,56 893,43 884,81 892,79 929,25 967,14 REVPAR 477,59 462,64 495,52 475,66 534,39 555,2 548,65 545,4 551,47 556,3 OCC 66,4 % 6,4 % 59,8 % 57,4 % 62,7 % 62,1 % 62, % 61,1 % 59,3 % 57,5 % Kilde: SBB Hotellene i Bodø har klart seg forholdsvis bra når vi ser på tallene så langt i år. Det er en viss fremgang i de fleste nøkkeltall og det er historisk toppnotering når vi ser på solgte rom, losjiinntekter, oppnådde priser og REVPAR. BODØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) BODØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

28 T R O M S Ø TROMSØ - MAI (27-216) Hoteller (antall) 15, Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 797,11 797,95 747,44 98,53 874,98 845,96 851,52 842,77 86,75 769,58 REVPAR 54,14 511,53 485,9 53,24 642,19 542,85 462,29 422,63 432,84 43,49 OCC 67,8 % 64,1 % 64,9 % 55,4 % 73,4 % 64,2 % 54,3 % 5,1 % 53,7 % 52,4 % Hotellene i Tromsø fikk også en nedtur i mai. Vi tror at streiken får ta skylden for dette. Dog er vi ikke helt sikre at dette er den eneste årsaken til nedgangen. Prisene har nemlig falt med nesten 5 %.. Dette kan tyde på at det har vært lavere etterspørsel slik at prismekanismen har blitt tatt i bruk for å demme opp for synkende belegg. Antall solgte rom gikk ned med 8.3 % i mai. TROMSØ - MAI (27-216) TROMSØ - MAI (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

29 T R O M S Ø H I T T I L I Å R TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,14 779,2 844,64 867,97 874,36 871,54 872,75 859,72 835,36 REVPAR ,3 475,69 5,99 538,19 61,25 596,68 6,31 529,8 554,97 OCC 67,1 % 65, % 61, % 59,3 % 62, % 68,8 % 68,5 % 68,8 % 61,5 % 66,4 % Kilde: SBB TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 68% 66% 64% 62% 6% 58% 56% 54% Hittil i år er det solgt 8 % flere romdøgn i forhold til 215. Årets tall er historisk Toppnotering. Losjiinntektene er opp med 4.9 % og årets resultat er historiens beste tall. Oppnådde priser har falt litt i forhold til Nedgangen er på 2.8 %. REVPAR har gått opp med 4.9 %.. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

30 N O R D I C H O T E L C O N S U L T I N G OM NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i Norge høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: DISCLAIMER Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 3. Juli 216 Olaf Vangstein Partner Denmark Denmark Norway Sweden Nørre Voldgade 16 st th 1358 Copenhagen K Denmark Fredens Torv 1b 8 Århus C Denmark Skoleveien 2 N-14 Ski Norway Engelbrektsgatan Stockholm Sweden

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 24. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i desember 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i desember 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Streik spesial: Perioden 24. april 20. mai 2016 Et utvalg hotellbyer Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Utvikling i antall solgte hotellrom..

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer April-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 16. mai 2017 Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer