HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1

2 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juli er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Rapporten viser også tallene hittil i år pr. 31.juli.. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenterer tall fra de største byene og destinasjonene. Tallene som kommer fra SSB er de eneste tallene som kan gi oss et komplett bilde av nøkkeltallene for norske hoteller. Alle må sende inn tallene til SSB. Deltakelse i andre benchmarkinganalyser er av abonnement og frivillighet og vil med dette ikke bli dekket av data fra hele bransjen. Juli ble en fantastikk god måned når vi ser på det samlede markedet. Enkelte fylker og destinasjoner har satt nye månedsrekorder. Losjiomsetningen for norske hoteller steg med 14.6 % i forhold til juli 214. Så langt i år ligger omsetningen 7 % over tilsvarende tall for 214. Oppnådde priser gikk opp og REVPAR er opp med nesten 12 %. H I G H L I G H T S I D E N N E R A P P O R T E N Mange nye rekordnotering i nøkkeltallene som følge av en meget god hotellmåned i juli Losjiinntektene i Oslo gikk opp med hele 38 % i forhold til juli 215 Hotellene i Kristiansand fikk mer enn kr. 1 2 i gjennomsnittspris i juli Hotellene i Kristiansand hadde 91,3 % belegg i juli. Det er fortsatt nedgang for hotellene i Stavanger og Stavangerregionen Hotelldriverne i Bergen må være fornøyd med juli måned. Mer enn 85 % belegg. Gode priser Hotellene i Trondheim fikk en rimelig god juli, men det er fortsatt stor overkapasitet. Hotellene i Bodø har gjort det bra så langt i år. Hotelldriverne i Tromsø er nok fornøyd med juli. Så langt i år har REVPAR i Oppland gått opp med 15.7 % Av mange tall nevner vi her at hotellene i Kristiansand oppnådde gjennomsnittspriser på hele kr og REVPAR på kr 1 19.

3 N O R G E H E L E L A N D E T Vi begynner med en samlet oversikt over utviklingen for landet sett under ett. Tallenes tale er meget tydelig. Alle nøkkeltallene for det samlede norske hotellmarkedet viser til rekordnoteringer. Prisene har aldri vært så høye, det samme gjelder beleggsprosent og REVPAR HELE LANDET - JULI (26-215) HELE LANDET - JULI (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Økningen i REVPAR i juli er på hele 12 % i forhold til juli 214 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) Alle nøkkeltallene hittil i år viser fremgang i forhold til % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - JULI (26-215) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 679,81 728,9 775,75 777,51 762,24 764,63 781,54 774,18 794,12 814,92 REVPAR 421,78 462,34 474,64 448,3 436,9 451,9 456,46 438,17 463,88 519,11 OCC 62, % 63,4 % 61,2 % 57,6 % 57,2 % 59,1 % 58,4 % 56,6 % 58,4 % 63,7 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 737,4 796,62 861,46 867,58 855,53 859,21 867,39 877,76 877,7 892,47 REVPAR 395,79 446,42 477,65 439,7 427,65 449,24 45,15 452,75 461,5 476,91 OCC 53,7 % 56, % 55,4 % 5,6 % 5, % 52,3 % 51,9 % 51,6 % 52,5 % 53,4 %

4 F Y L K E N E Så vil vi gå igjennom en del tall fra fylkene. I vedleggene finner du grafer og tabeller som viser det meste av nøkkeltallene. De er rangert fra størst økning til størst nedgang eller fra høyest til dårligst oppnådd resultat. Her i rapporten viser vi en graf over oppnådde fylkesresultater for oppnådd beleggsprosent, gjennomsnittlige priser og REVPAR. FYLKENE HITTIL I ÅR PR ,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% ADR RevPAR OCC

5 F Y L K E N E Vi har innledningsvis nevnt at juli ble en fantastisk måned for mange norske hoteller. Senere i rapporten vil vi vise hvordan dette har slått ut på de største destinasjonene. I to av vedleggene finner du som vanlig tabeller og grafer som viser deg alle fylkenes nøkkeltall for juli og for året så langt. Her vil vi supplere dette litt ved å nevne noen av høydepunktene i fylkesoversiktene. Legg merke til at Oslo blir nevnt både som et fylke og som en egen bykommune: Oslohotellene fikk en oppgang på 24.6 % i antall solgte rom i juli sett i forhold til juli 214. Samtlige fylker hadde positiv utvikling i antall solgte rom i juli sammenlignet med juli 214. Hittil i år har hotellene i Oslo økt antall solgte rom med mer enn 1 % i forhold til samme periode i 214. Det er kun hotellene i Aust Agder, Rogaland, Møre og sdal, samt Vest Agder som har negativ utvikling i antall solgte rom så langt i år. Belegget i Hedmark steg fra 34,4 til 42,9 % i juli. Det er en oppgang på 8.5 prosentpoeng, og i prosent er økningen på hele 24.7 %. Hotellene i Sør Trøndelag og i Rogaland fikk nedgang i beleggsprosenten i juli. De andre fylkenes resultater er positive. I juli fikk hotellene i Hordaland et belegg på gode 76.3 %. Lengst ned på listen ligger hotellene i Hedmark med 42.9 %. Så langt i år er det hotellene i Oslo som har best belegg. Det ligger på 67.7 %. Pr var Oslobelegget på 65.2 % Oslohotellene fikk en oppgang i oppnådde priser på nesten 11 % i juli 215, sammenlignet med juli 214. Tilsvarende for hotellene i Nord Trøndelag var en nedgang på 11.8 %. Hotellene i Vest Agder (Dyreparken ligger i Vest Agder) oppnådde nesten kr. 1 17,- i gjennomsnittspriser pr. solgte rom i juli. Dette er langt foran andre fylkers resultater. REVPAR i Oslo gikk opp med mer enn 34 % i juli sammenlignet med juli 214. Hotellene i Vest Agder fikk en REVPAR i juli på kr 842,-. Til sammenligning kan vi nevne at REVPAR i januar 215 var kr. 261,- for hotellene i Vest Agder. Oslohotellenes totale netto losjiomsetning steg med 38 % i forhold til juli 214.

6 R A N G E R I N G A V N Ø K K E L T A L L E N E F O R D E S T Ø R S T E D E S T I N A S J O N E N E På neste side finner du to tabeller som rangerer nøkkeltallene og endringene i nøkkeltallene for de største destinasjonene. Tabellene gis både for juli og for så langt i år pr Hotellene i Kristiansand ligger suverent på toppen i juli når vi ser på oppnådde priser, belegg og REVPAR Hotellene i Oslo gjør det fantastisk når vi ser på økningen i REVPAR. Den er på mer enn 34 % i forhold til juli 215 Hittil i år er det hotellene i Oslo og Bergen som gjør det best. Hotellene ved Gardermoen har så langt i år størst økning i beleggsprosent, den er opp med 5.1 % Alle nøkkeltallene for hotellene i Stavanger viser, ja enkelte steder meget stor nedgang i forhold til tilsvarende periode i 214. Gå inn på våre hjemmesider på og få ytterligere informasjon om våre tjenester og hvilke områder som vi kan yte deg bistand. Dette gjelder blant annet innenfor: Etablerings og feasibilityanalyser Verdivurderinger Driftsbistand. Finansieringsrådgivning Interim management Operatørsøk Bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger Vi kommenter hver enkel destinasjon senere i rapporten.

7 D E S T O R E B Y E N E / H O T E L L D E S T I N A S J O N E N E R A N G E R I N G RANGERINGER - JULI (26-215) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Kristiansand 1 216,83 Kristiansand 1 18,92 Kristiansand 91,1% Bærum 27,7% Oslo 34,3% Oslo 21,1% Bergen 867,18 Bergen 739,29 Bergen 85,3% Oslo 1,9% Bærum 28,9% Kristiansand 1,3% Oslo 761,56 Oslo 55,77 Oslo 72,3% Kristiansand 1,8% Kristiansand 22,2% Tromsø 7,3% Tromsø 723,78 Bodø 56,42 Bodø 71,4% Bodø,1% Ullensaker 3,6% Bergen 5,2% Bodø 78,86 Tromsø 427,16 Trondheim 61,% Ullensaker -1,1% Tromsø 3,2% Ullensaker 4,8% Stavanger 665,43 Stavanger 381,59 Ullensaker 6,7% Bergen -2,3% Bergen 2,8% Bærum 1,% Trondheim 614,2 Trondheim 374,72 Tromsø 59,% Tromsø -3,8% Bodø -5,4% Trondheim -3,8% Ullensaker 69,53 Ullensaker 369,94 Stavanger 57,3% Trondheim -6,% Trondheim -9,5% Bodø -5,5% Bærum 582,66 Bærum 271,21 Bærum 46,5% Stavanger -1,1% Stavanger -16,3% Stavanger -6,8% RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bergen 947,64 Oslo 635,62 Oslo 67,7% Oslo 7,8% Oslo 11,9% Ullensaker 5,1% Stavanger 942,97 Bergen 628,88 Bergen 66,4% Kristiansand 6,3% Ullensaker 1,9% Oslo 3,9% Oslo 938,91 Bodø 564,49 Bodø 64,% Bærum 6,% Bærum 7,2% Bærum 1,1% Bærum 918,7 Tromsø 527,38 Tromsø 62,6% Ullensaker 5,5% Kristiansand 2,1% Bodø -3,5% Kristiansand 917,98 Kristiansand 517,68 Ullensaker 6,% Bodø 3,3% Bodø -,3% Kristiansand -3,9% Bodø 881,86 Ullensaker 499,49 Trondheim 56,5% Tromsø -3,1% Tromsø -8,6% Tromsø -5,7% Tromsø 842,49 Stavanger 497,6 Kristiansand 56,4% Trondheim -3,1% Trondheim -1,2% Bergen -7,3% Ullensaker 832,5 Bærum 471,84 Stavanger 52,8% Bergen -3,5% Bergen -1,5% Trondheim -7,3% Trondheim 767,53 Trondheim 434,1 Bærum 51,4% Stavanger -9,2% Stavanger -26,6% Stavanger -19,2% /Statistikknett.no

8 O S L O OSLO - JULI (26-215) OSLO - JULI (26-215) Juliresultatene for hotellene i Oslo ble rekordnoteringer innen alle segmentene. Med andre ord dette er historiens beste juli. Det ble rekordnotering for alle segmentene, med andre ord «All time high». Omsetningen økte med 38,1 % i juli i forhold til juli 214. REVPAR gikk opp med 34.3 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Resultatene hittil i år viser også en markert fremgang i alle parameterne OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - JULI (26-215) OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 625,91 684,7 758,23 725,62 666,66 644,28 664,4 679,2 686,98 761,56 REVPAR 426,11 491,5 518,73 474,43 415,76 47,83 411,4 424,3 41,13 55,77 OCC 68,1 % 71,7 % 68,4 % 65,4 % 62,4 % 63,3 % 61,9 % 62,5 % 59,7 % 72,3 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 772,5 865,6 949,82 917,71 93,55 896,1 873,23 89,57 871,34 938,91 REVPAR 546,1 633,6 679,84 61,61 583,3 61,32 562,9 566,43 567,86 635,62 OCC 7,7 % 73,1 % 71,6 % 65,6 % 64,6 % 68,1 % 64,5 % 63,6 % 65,2 % 67,7 %

9 B Æ R U M BÆRUM - JULI (26-215) BÆRUM - JULI (26-215) Det ble også en bra måned for hotellene i Bærum. Riktignok ble det kun en liten fremgang når vi ser på beleggsprosenten. På den annen side fikk hotellene en flott økning i oppnådde priser. Oppgangen var på hele 27.7 %. REVPAR gikk opp med hele 28.9 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hittil i år er det også en god fremgang for hotellene i Bærum. REVPAR er opp med 7.2 % og oppnådde priser er opp med 6. % BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR BÆRUM - JULI (26-215) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 58,8 625,73 637,32 648,84 58,16 66,23 55,2 558,5 456,25 582,66 REVPAR 257,74 41,71 343,3 297,51 265,9 223,44 217,41 21,25 21,33 271,21 OCC 5,7 % 65,6 % 53,8 % 45,9 % 45,8 % 36,9 % 39,5 % 37,7 % 46,1 % 46,5 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 686,6 818,57 914,34 949,24 893,36 934,36 854,85 93,82 865,85 918,7 REVPAR 379,9 52,35 522,4 466,55 488,56 489,19 419,69 453,15 44,31 471,84 OCC 55,3 % 61,4 % 57,1 % 49,2 % 54,7 % 52,4 % 49,1 % 5,1 % 5,9 % 51,4 %

10 U L L E N S A K E R ULLENSAKER - JULI (26-215) ULLENSAKER - JULI (26-215) Hotellene ved hovedflyplassen fikk en liten nedgang i oppnådde priser i juli sett i relasjon til juli 214. Solgte rom gikk opp med hele 1.2 % og REVPAR gikk opp med gode 3.6 % i juli sammenlignet med juli 214. Økningen hittil i år er bedre. REVPAR er så langt opp med nesten 11 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ULLENSAKER - JULI (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 577,35 71,71 688,45 677,26 622,22 62,99 613,59 61,28 616,49 69,53 REVPAR 424,33 417,93 372,96 32,4 266,43 36,47 34,62 363,87 356,92 369,94 OCC 73,5 % 59,6 % 54,2 % 47,3 % 42,8 % 49,4 % 55,5 % 59,6 % 57,9 % 6,7 % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 837,58 845,94 928,69 894,59 844,9 827,37 791,24 86,97 788,39 832,5 REVPAR 624,81 581,29 566,48 53,25 452,51 42,5 44,82 444,37 45,26 499,49 OCC 74,6 % 68,7 % 61, % 56,3 % 53,6 % 5,8 % 55,7 % 55,1 % 57,1 % 6, %

11 K R I S T I A N S A N D KRISTIANSAND - JULI (26-215) KRISTIANSAND - JULI (26-215) Juli 215 går inn i historiebøkene som historiens beste hotellmåned for hotellene i Kristiansand. Vi kan av dette tyde at det har vært en fin sommer for Dyreparken. Her er det hotellenes resultater som skal omtales. Belegget ble på hele 91.2 % mot 82.6 % i juli 214. Dette betyr at antall solgte rom gikk opp med 1.3 %. Oppnådde priser ble fantastisk. Det er nok ikke mange norske hotelldestinasjoner som kan skilte til med en gjennomsnittspris på kr 1 217,- pr. solgte rom. Når vi legger til grunn det høye belegget blir REVPAR «astronomiske» kr 119, Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) Det er vel med dette åpenbart at alle parameterne i juli er rekordmålinger. Hittil i år er det ikke fult så bra. Solgte rom har falt med 4.9 % Det er en forholdsvis bra økning i oppnådde priser, men det reduserte antall solgte rom gjør sitt til at REVPAR ikke stiger med mer enn 2.1 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) KRISTIANSAND - JULI (26-215) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 1 34,5 94,7 1 17,38 98, ,7 1 37,76 1 3,5 1 2, , ,83 REVPAR 895,5 783,33 873,82 745,69 794,33 783,97 819,2 775,72 97, ,92 OCC 86,5 % 83,3 % 85,9 % 76, % 75,5 % 75,5 % 79,5 % 77,4 % 82,6 % 91,1 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 787,53 799,95 813,91 842,7 833,29 856,23 847,38 845,91 863,88 917,98 REVPAR 48,92 497,6 561,91 58,83 47,12 477,67 488,62 496,24 56,94 517,68 OCC 61,1 % 62,1 % 69, % 6,4 % 56,4 % 55,8 % 57,7 % 58,7 % 58,7 % 56,4 %

12 S T A V A N G E R Nedturen for hotellene i Stavanger bremset noe opp i juli. Antall solgte rom økte med småpene 6.5 %. For resten av parameterne ble det bare nedgang, riktignok ikke så stor som tidligere i år. Oppnådde priser falt med mer enn 1 % og hele 16.3 %. REVPAR gikk ned med Så langt i år er det bare elendighet. Nedgang i antall solgte rom. Omsetningen har en nedgang på hele 9.6 %. Oppnådde priser har gått ned med hele 9.2 %. Beleggsprosenten har falt med 12.5 prosentpoeng. Dette tilsvarer en nedgang i belegget med hele 19.2 %. STAVANGER - JULI (26-215) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) STAVANGER - JULI (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) Med disse tallene som utgangspunkt kommer man ikke unna en nedgang i REVPAR så langt på hele 26.6 %. Tallene gir en omsetningssvikt så langt i år på mer enn kr 145 millioner dersom vi regner årets resultat opp mot hva omsetningen hadde vært med fjorårets REVPAR og antall disponible rom % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - JULI (26-215) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 619,11 758,4 822,69 779,99 76,61 811,67 88,93 756,81 74,32 665,43 REVPAR 432,5 519,52 517,7 54,77 463,17 581,88 511,24 477,14 455,74 381,59 OCC 69,8 % 68,5 % 62,9 % 64,7 % 6,9 % 71,7 % 63,2 % 63, % 61,6 % 57,3 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 773,53 881, ,1 1 23, ,26 1 8, , , ,1 942,97 REVPAR 534,1 615,77 721,79 65,25 647,91 692,64 627,82 676,38 677,68 497,6 OCC 69, % 69,9 % 7,6 % 63,6 % 63,9 % 68,7 % 61,7 % 65,2 % 65,3 % 52,8 %

13 S T A V A N G E R R E G I O N E N Stavangerregionen omfatter hoteller i Stavanger, Sandnes og Sola. Utviklingen for regionen følger stort sett samme trend som den er for hotellene innenfor bygrensen til Stavanger. I tidligere rapporter har vi presentert tallene for denne regionen kun i noen av våre vedlegg. Vi har nå lagt inn regionen inn i selve rapporten. Regionen er ikke med i rangeringen som vi presenterer på side 7. Tallene for den samlede regionen viser at nedgangen er ikke så stor som for hotellene innenfor bygrensen. Dermed kan vi fastslå at hotellene i Sandnes og Sola har merket noe mindre til den store nedgangen som Stavangerhotellene har opplevd. Dette er nok muligens bare foreløpig, det er nemlig mange nye hotellrom på beddingen i nevnte kommuner STAVANGER REGION - JUNI (26-215) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) STAVANGER REGION - JUNI (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER REGION - JUNI (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 747,1 857,1 1 49,53 1 2, , 1 26,3 1 48,25 998,67 1 8,45 1 1,31 REVPAR 581,11 722,63 882,28 798,49 851,69 766,26 781,79 734,62 774,25 658,14 OCC 77,8 % 84,3 % 84,1 % 78,3 % 81,4 % 74,7 % 74,6 % 73,6 % 76,8 % 65,7 % STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR. 3.6 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 764,9 867, , ,9 1 31, , ,7 1 68, ,64 998,86 REVPAR 517,8 62,35 72,88 648, 661,73 692,9 653,81 681,21 71,18 518,74 OCC 67,6 % 69,4 % 7,5 % 63,2 % 64,2 % 67, % 62,1 % 63,8 % 64,9 % 51,9 %

14 B E R G E N BERGEN - JULI (26-215) BERGEN - JULI (26-215) Juli er alltid en god måned for hotellene i Bergen. Juli 215 er intet stort unntak fra den regelen, selv om det har kommet til mye ny kapasitet. Antall solgte rom er opp med 14.4 % og det er betydelig mer enn kapasitetsøkningen som er på 8.7 %. Dermed gikk belegget opp med 5.2 % til 85.3 %. Det ble en viss nedgang i oppnådde priser. De falt med 2.3 %. REVPAR er opp med 2.8 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) Så langt i år er REVPAR ned med hele 1.5 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BERGEN - JULI (26-215) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 759,94 85,9 871,49 822,41 846,2 855,78 921,85 914,31 887,93 867,18 REVPAR 684,39 694,93 749,7 692,82 78,71 736,28 767,21 774,18 719,46 739,29 OCC 9,1 % 86,3 % 86, % 84,2 % 83,8 % 86, % 83,2 % 84,7 % 81, % 85,3 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 738,4 84,14 893,55 97,24 894,53 92,69 936,53 981,19 982,32 947,64 REVPAR 515,26 566,7 622,55 618,4 611,88 624,6 659,36 679,14 72,99 628,88 OCC 69,8 % 7,4 % 69,7 % 68,1 % 68,4 % 69,2 % 7,4 % 69,2 % 71,6 % 66,4 %

15 T R O N D H E I M TRONDHEIM - JULI (26-215) TRONDHEIM - JULI (26-215) Hotellmarkedet i Trondheim har også merket kapasitetsøkning og har slitt med synkende resultater så langt i år. I juni så vi en viss bedring, men i juli er man tilbake til samme spor som det har vært tidligere i år. Dette betyr at solgte rom har gått opp med 9 %, som er et stykke under det som var ønskelig med en kapasitetsøkning på 13.2 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) I juli gikk oppnådde priser ned med 6 %., og REVPAR er ned med hele 1.2 %. Dette er omtrent på nivå med hvilke nedgang man har hittil i år. REVPAR er ned med 1.2 % og belegget synker med 7.3 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - JULI (26-215) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,97 672,8 643,3 668,3 699,98 629,68 653,3 614,2 REVPAR ,11 435,63 438,3 46,97 415,12 327,29 414,27 374,72 OCC , % 64,7 % 68,1 % 69, % 59,3 % 52, % 63,4 % 61, % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,7 8,82 787,8 88,52 82,36 796,22 792,19 767,53 REVPAR ,25 484,47 478,88 518,92 488,42 459,66 483,12 434,1 OCC ,1 % 6,5 % 6,8 % 64,2 % 6,9 % 57,7 % 61, % 56,5 %

16 B O D Ø BODØ - JULI (26-215) BODØ - JULI (26-215) Hotellene i Bodø har mer enn 18 % kapasitetsøkning i forhold til juli 215. Antall solgte rom fikk marginale endringer i juli i forhold til juli 214. Solgte rom er ned med 1.1 % og omsetningen steg med 1.2 % Prisene gikk opp med 2.4 % og REVPAR er opp med 2.3 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Så langt i år er det bedre tall for hotellene i Bodø. Solgte romdøgn er opp med 11.5 %, dermed blir det nedgang i beleggsprosenten. Losjiinntektene gikk også opp med ca %. Dermed blir det nesten ikke bevegelse i oppnådde priser. REVPAR får med dette en nedgang på 5.5 %. Så langt i år har prisene steget med 3.3 % og REVPAR har falt med 3.5 % BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - JULI (26-215) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 611,74 648,55 671,41 73,74 76,11 653,55 658,33 78,5 78,86 REVPAR - 437,39 423,5 444,47 49,51 545,83 464,2 438,45 535,56 56,42 OCC, % 71,5 % 65,3 % 66,2 % 69,7 % 77,3 % 71, % 66,6 % 75,6 % 71,4 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 712,6 751,3 85,11 81,8 796,46 849,72 852,78 853,97 881,86 REVPAR - 496,16 488,16 512,23 59,34 533,52 563,55 556,7 566,17 564,49 OCC, % 69,7 % 65, % 63,6 % 62,8 % 67, % 66,3 % 65,2 % 66,3 % 64, %

17 T R O M S Ø TROMSØ - JULI (26-215) TROMSØ - JULI (26-215) Juli ble en god måned for hotellene i Tromsø. Antall solgte rom er opp med 16.9 %. Omsetningen er opp med 12.5 %. Belegget er opp med 7.3 % og da får vi en REVPAR oppgang på 3.2 %. Byens hoteller har så langt i år merket økt kapasitet, og fått en viss nedgang i enkelte nøkkeltall , 4, 3, 2, 1, Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Beleggsprosenten har falt med 5.7 %, Oppnådde priser har gått ned med 3.1 % og REVPAR er så langt i år ned med 8.6 % TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) 74% 72% 7% 68% 66% 64% 62% 6% 58% 56% Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TROMSØ - JULI (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 679,72 697,75 691,69 68,49 736,92 654,27 76,81 752,44 723,78 REVPAR - 521,64 497,42 451,9 421,91 55,39 431,1 412,74 414,1 427,16 OCC - 76,7 % 71,3 % 65,2 % 62, % 68,6 % 65,9 % 58,4 % 55, % 59, % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 766,99 81,98 788,45 838,36 836,72 857,66 871,27 869,32 842,49 REVPAR 552,54 564,37 512,21 526,63 55,57 595,19 6,15 577,27 527,38 OCC, % 72, % 69,6 % 65, % 62,8 % 65,8 % 69,4 % 68,9 % 66,4 % 62,6 %

18 N O R D I C H O T E L C O N S U L T I N G OM NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i Norge høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: DISCLAIMER Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 5.September Olaf Vangstein Partner Denmark Denmark Norway Sweden Nørre Voldgade 16 st th 1358 Copenhagen K Denmark Fredens Torv 1b 8 Århus C Denmark Skoleveien 2 N-14 Ski Norway Engelbrektsgatan Stockholm Sweden

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016 Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 10. oktober 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i september 2016.... 3. Hotellrombelegg i september 2016... 4. Hotellrompriser i september

Detaljer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 24. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i desember 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i desember 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Sammenligning/måling av hotelldata

Sammenligning/måling av hotelldata Sammenligning/måling av hotelldata 6. oktober 2016 Peter Wiederstrøm 1 HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hoteller med abonnement I Norge har vi med hoteller med til sammen rundt 50.000 rom. For et

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016 Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer Oslo, 16. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i juli 2016... 3. Hotellrombelegg i juli 2016.. 4. Hotellrompriser i juli 2016... 5. Hittil i

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016 Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer Oslo, 17. november 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i oktober 2016.... 3. Hotellrombelegg i oktober 2016..... 4. Hotellrompriser i oktober 2016.

Detaljer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer Hotellstatistikk mars og 1.kv. 2016 Norske storbyer Spesial mars måned: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er «korrigert» for påske. Oslo, 11. april 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Streik spesial: Perioden 24. april 20. mai 2016 Et utvalg hotellbyer Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Utvikling i antall solgte hotellrom..

Detaljer

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer April-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 16. mai 2017 Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016 Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer Oslo, 2. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i første halvår 2016... 3. Hotellrombelegg i første halvår 2016 4. Hotellrompriser i første

Detaljer

Hotellstatistikk. Sykkel-VM, Bergen 2017

Hotellstatistikk. Sykkel-VM, Bergen 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk Sept. Sykkel-VM, Bergen 2017 Oslo 29. september 2017 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3 2. Utvikling i antall solgte hotellrom i Bergen 15.-24. september....

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 18. mars 2016

Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 18. mars 2016 Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner Oslo, 18. mars 2016 1 INNHOLD Hotellstatistikk norske storbyer/-destinasjoner feb. 2016 1. Innledning... 2. Topp og bunn i februar og hittil

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Hotellstatistikk. norske storbyer 2017

Hotellstatistikk. norske storbyer 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk August norske storbyer 2017 Med restaurant-benchmarking fra Oslo With Summary Oslo 20.sep.2017 Oslo 8. august 2017 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3

Detaljer

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på Saksframlegg Arkivsak: 15/1539-1 Sakstittel: UTVIKLING I ARBEIDSMARKED Saken skal behandles av: Formannskapet K-kode: X61 &32 Rådmannens tilråding til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Bakgrunnen

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer. Mai-tall Februar og hittil iår. Oslo 19. juni EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

Hotellstatistikk norske storbyer. Mai-tall Februar og hittil iår. Oslo 19. juni EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Mai-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 19. juni 2017 Summary Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper

Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper Hotel Trends fra Benchmarking Alliance Oslo 10. november 2017 Peter Wiederstrøm 1 INNLEDNING Hotel Trends fra Benchmarking Alliance (BA) er primært et benchmarking-verktøy

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer