NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR NORGE 1

2 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra NHC. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenterer tall fra de største byene og destinasjonene. Vi har også en komplett oversikt over fylkene. Den meste av fylkestallene finner du i vedleggene til denne rapporten. Tallene som kommer fra SSB er de eneste tallene som kan gi oss et komplett bilde av nøkkeltallene for norske hoteller. Alle må sende inn tallene til SSB. Deltakelse i andre benchmarkinganalyser er av abonnement og frivillighet og vil med dette ikke bli dekket av data fra hele bransjen. I år fikk vi hele påsken i mars. Det er ganske sjelden at så skjer. Sist gang var i 28 og neste gang hele påsken kommer i mars blir i 227. Med andre ord noen år til. Påsken forskyver belegget. Forretningstrafikken og kurs/konferansearrangementer uteblir. Dette betyr forholdsvis lavt belegg i byene. Det er ganske interessant å se at flere av våre egentlig svake hotellfylker har hatt en god måned i mars. Det virker som en del turister som valgte hotellpåske i år. Innlandsfylkene kan vise til mange gode resultater i mars. Vi benytter anledningen til å minne om vår hotellkonferanse som arrangeres i København den 2. juni. Dette er en videreføring av den tradisjonell HotCop konferansen. Følg følgende link og du kan få ytterligere informasjon om konferansen. Linken gir deg også muligheter til å melde deg på arrangementet: Konferansen er en unik mulighet til å få gode oppdateringer om utviklingen i det nordiske hotellmarkedet. Det er også et fint sted å utvide kontaktnettet og treffe mange interessante personer innen vårt fag. Du finner utfyllende program på linken over. Ettermiddagen inviteres de av deltakere som ønsker det, til å bli med på en h otellbefaring på interessante hoteller i Københavnområdet. Etter rundturen inviteres du til et «get together» arrangement på hotell Bella Sky.

3 N O R G E HELE LANDET - MARS (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 821,58 886,31 896,59 88,23 93,2 93,92 897,34 94,62 916,5 919,94 REVPAR 476,91 421,5 463,89 428,92 484,51 471,87 424,38 481,26 466,22 438,52 OCC 58, % 47,5 % 51,7 % 48,7 % 53,7 % 52,2 % 47,3 % 53,2 % 5,9 % 47,7 % I mars ble det en del minustall både for hele landet og en del av byene. Påsken får ta en del av skylden for dette. Antall solgte rom falt med 6.1 %. Det utgjør ca. 72 romdøgn HELE LANDET - MARS (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % HELE LANDET - MARS (27-216) Losjiomsetningen falt med 5.7%. Det lille positive i marstallene er at prisene fikk en marginal oppgang. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

4 H E L E L A N D E T HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 87,7 883,95 896,32 865,71 921,78 895,64 891,17 891,86 897,41 9,47 REVPAR 431,4 443,6 428,54 393,1 452,8 438,12 419,52 438,27 429,61 424,32 OCC 53,4 % 5,2 % 47,8 % 45,4 % 49,1 % 48,9 % 47,1 % 49,1 % 47,9 % 47,1 % Kilde: SBB HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Det er litt mer positivt å se på tallene for landet i sin helhet og så langt i år. Her er det oppgang for de aller fleste nøkkeltall. Fremgangen er marginal. Når vi kommer en måned frem og får med oss tall fra april som ikke hadde noe påskestillhet i år vil vi nok se en del større fremgang. Den pågående streiken begynte først i slutten av april så den store effekten vil vi ikke se i neste rapport.

5 L I T T O M F Y L K E S T A L L E N E. T A B E L L E R O G G R A F E R F I N N E S I V E D L E G G E N E Fylkenes nøkkeltall. Som nevnt tidligere, i år var hele påsken plassert i mars. Det er ytterst sjelden at hele påsken får «plass» i mars. Dette har effekt på hotellbelegget og gir utslag på statistikkene. Hotellene i innlandet og på fjellet har med en så tidlig påske en god mars måned og hotellene i byene har en mindre god mars måned. Derfor kommer det mange overraskende tall når man leser tabellene som man finner i et av vedleggene til denne rapporten. Dersom du ser på vedleggene vil du se i tabellene for antall rom at kapasitetsøkningen i Vestfold er ganske stor. Den er faktisk på mer enn 31 %. Det har så vidt vi vet og med god sikkerhet ikke kommet noen nye tradisjonelle hoteller i Vestfold i løpet av det siste året. Vi tror forklaringen ligger i at kapasiteten for Oslofjord Convention Centre, Brunstad som ligger i Melsomvik i Stokke Kommune, har begynt å melde inn sin kapasitet og belegg til SSB. Brunstad har pr. dato 7 leiligheter/rom med til sammen ca. 3 senger som leies ut til kommersielle virksomhet i de perioder hvor menigheten ikke bruker stedet til sine stevner. Dette er stort sett om sommeren og i påsken. Brunstad er i dag et av Norges største «hoteller» og større skal det bli. I 22 regner man å være ferdig med den pågående utbygging og da vil kapasiteten bli ca. 2 5 boenheter. Ellers er vil vi gjerne få bemerke at innlands- og vintersportsfylkene, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark alle har positiv utvikling i alle nøkkeltallene for mars og får året så langt. Ja, det er faktisk kun oppnådde priser så langt i år for hotellene i Buskerud som viser en liten nedgang. Ved gjennomgang av alle tallene, mener vi å kunne fastslå at det er hotellene i Hedmark som har gjort det best i mars og så langt i år av de nevnte innlandsfylkene. Her kan vi nevne noen punkter: SOLGTE ROM: Landet under ett hadde en nedgang i antall solgte rom på 6.1% Det var kun 7 fylker som fikk en økning i antall solgte rom. Størst økning fikk hotellene i Østfold. Fremgangen var på 8.3. Østfold, som ikke er noe vintersportsfylke fikk en fin fremgang og ble nr. 2 på listen Deretter følger hotellene i Oppland, Telemark og Buskerud Det var hotellene i Rogaland (nok en gang) som fikk størst nedgang. Den ble på hele 26.1 % Hittil i år har landet under ett en liten fremgang på.5 %. Hotellene i Nord Trøndelag, Troms og Finnmark har størst prosentvis økning. Den største nedgangen i antall solgte rom hittil i år har hotellene i Rogaland og Møre og Romsdal. Det er 8 fylker som har nedgang i antall solgte rom så langt i år BELEGGSPROSENT: I mars var det var hotellene i Oslo som fikk gjennomsnittlig høyest beleggsprosent. Den ble på 64.2% I samme måned fikk hotellene i Troms og Hedmark henholdsvis 59 og 57.8 %. I den andre enden av skalaen finner vi hotellene i Aust Agder med 33 % og Sogn og Fjordane med 3 %. Hittil i år er det hotellene i Troms som har høyest belegg. Nordlysturismen som betyr svært mye for vintertrafikken så langt nord, har medvirket til et gjennomsnitt belegg på 66.5 % Ellers er det bare et fylke til som har belegg over 6 % så langt i år. Det er Oslo og belegget er på 6.8 %.

6 L I T T O M F Y L K E S T A L L E N E. T A B E L L E R O G G R A F E R F I N N E S I V E D L E G G E N E Fylkenes nøkkeltall fortsetter: Det er hotellene i Aust Agder og Sogn og Fjordane som også har svakest belegg så langt i år. Fylkene fikk henholdsvis 3.8 og 29.5 % I mars fikk 5 fylker mer enn 1 % økning i beleggsprosenten, øverst troner hotellene i Telemark og Hedmark med en økning på henholdsvis 13.3 og 1.9 %. Hotellene i et annet vintersportsfylke, Oppland, gjorde det også bra med en økning på 1.3 %. Det er nedgang i beleggsprosenten for 13 fylker i mars måned. Størst nedgang var det for hotellene i Rogaland (dessverre ikke overraskende). Beleggsprosenten falt fra 49.5 til 35.5 %. Disse 14 prosentpoeng utgjør en nedgang på 28.3 %. Ellers fikk hotellene i Vestfold en nedgang i beleggsprosenten på mer enn 2 %. Så langt i år har hotellene i Nord Trøndelag sett at beleggsprosenten har steget fra 38.4 til 45.8 %. Dette utgjør en stigning på 19.3 % og er det fylket som har størst økning i dette parameteret. Hotellene i Oppland opplever også en økning på mer enn 1 %. Det er 9 fylker som har nedgang i beleggsprosenten hittil i år. Det er hotellene i Rogaland som ligger nederst på tabellen med en nedgang på 2.7 % OPPNÅDDE PRISER PR. SOLGTE ROM (ADR). Påsken har definitivt positiv betydning for en del hoteller. I mars ble gjennomsnittsprisen for solgte rom i Hedmark notert til kr Hotellene i Buskerud oppnådde kr 989. Agderfylkene fikk henholdsvis kr 799,- i Aust og kr 768 i Vest. Tallene så langt i år pr viser at det er også hotellene i Hedmark og Buskerud som har oppnådd de høyeste prisene. Resultatet ble henholdsvis kr 99,- og kr. 955,- Agderfylkene ligger også nederst på listen for oppnådde priser hittil i år. Resultatet ble henholdsvis kr. 766,44 for hotellene i Vest og kr. 766,56 for hotellene i Aust Agder. I mars var det hotellene i Hedmark som opplevde størst prosentvise oppgang i oppnådde priser i forhold til mars 215. Oppgang ble på 14.1 %. 1 av fylkene fikk nedgang i oppnådde priser i mars i forhold til mars 215. Størst var nedgangen for hotellene i Aust Agder. Prisfallet ble på hele 2.3%. Så langt i år er det hotellene i Oppland som har den største prosentvise prisøkningen. Den er på 8.1 %. Det er ni fylker hvor hotellene har nedgang i prisene så langt i år. Det er også hotellene i Aust Agder som har størst prisfall så langt i år. 2.7 % er prisnedgangen. REVPAR: Hotellene i Oslo som har best REVPAR. Det er vel ikke overraskende. I mars ble REVPAR for hotellene i Oslo kr. 614,- og så langt i år er resultatet kr. 575,- Hotellene i Hedmark fikk kr 596,- i REVPAR i mars og ligger da på 2. plass. Så langt i år er det hotellene i Troms som ligger på 2. plass med kr. 568,- i REVPAR Hotellene i Agderfylkene ligger også nederst på listene over REVPAR i mars og så langt i år. I mars fikk hotellene kr. 275,- og kr. 264,- i REVPAR. Så langt i år ble resultatene kr. 262,- og kr 236,-. Det er hotellene i Aust- Agder som er dårligst av de dårligste. Hotellene i Hedmark ligger høyt oppe på alle fylkestallene som vi har vist til så langt. Det samme gjelder når vi ser på fremgangen i REVPAR i mars måned. Denne ble på 26.6 %. Det er kun 6 fylker som har fremgang i mars når vi ser på REVPAR Størst nedgang ble det for hotellene i Rogaland. Her ble fallet på dramatiske 34.6 %. Litt mindre verre ble det for hotellene i Aust Agder som fikk en nedgang på 23.4 %. Så langt i år er det 1 fylker som har oppgang i REVPAR i forhold til samme periode i 215. Det er hotellene i Nord Trøndelag som har størst fremgang og den er på 22 %. Hotellene i Aust Agder og Rogaland har mer enn 25 % fall i REVPAR så langt. Fallet er på henholdsvis 25.3 og 27.5 %

7 F Y L K E N E Vi vil gå igjennom en del tall fra fylkene. I vedleggene finner du grafer og tabeller over alle nøkkeltallene. De er rangert fra størst økning til størst nedgang eller fra høyest til dårligst oppnådd resultat. Her i rapporten viser vi en graf over oppnådde fylkesresultater, for oppnådd beleggsprosent, gjennomsnittlige priser og REVPAR. FYLKENE HITTIL I ÅR PR ,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% ADR RevPAR OCC

8 R A N G E R I N G A V N Ø K K E L T A L L E N E F O R D E S T Ø R S T E D E S T I N A S J O N E N E På neste side finner du en tabell som rangerer nøkkeltallene og endringene i nøkkeltallene for de største destinasjonene. Tallene gjelder for mars 216 og status hittil i år pr Hotellene i Bærum fikk en fin mars måned når vi ser på oppnådde priser. Prisene kom godt over kr. 1 1 Ellers kan du lese at det er hotellene i Stavanger og Kristiansand som gjør det svakest i mars. De ligger nederst på rangeringene. Alle destinasjonene i denne oversikten har nedgang i beleggsprosenten i mars. Det er kun hotellene i Bærum som har positive tall når vi ser på REVPAR i mars. Det er hotellene i Bodø, Tromsø og delvis Bærum som kan vise til de beste tallene hittil i år. Rett bak disse finner vi hotellene i Oslo og i Ullensaker. Gå inn på våre hjemmesider på og få ytterligere informasjon om våre tjenester og hvilke områder som vi kan yte deg bi stand. Dette gjelder blant annet innenfor: Etablerings og feasibilityanalyser Verdivurderinger Driftsbistand. Finansieringsrådgivning Interim management Operatørsøk Bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger Bistand i forbindelse med SPA anlegg Senere i rapporten kommer vi tilbake med ytterligere kommentarer for de enkelte destinasjonen. Og det blir det dessverre hotellene i Kristiansand og Stavanger som nok en gang ligger lengst ned på Rangeringene.

9 D E S T O R E B Y E N E / H O T E L L D E S T I N A S J O N E N E R A N G E R I N G RANGERINGER - MARS ( ) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bærum 1 175,13 Oslo 613,63 Tromsø 64,% Bærum 17,% Bærum 5,2% Kristiansan -,7% Bodø 992,5 Bærum 569,15 Ullensaker 63,8% Bodø 3,9% Oslo -1,4% Tromsø -3,1% Oslo 983,85 Ullensaker 558,33 Oslo 62,4% Oslo 3,7% Kristiansan -6,9% Ullensaker -4,9% Stavanger 898,12 Bodø 525,31 Bodø 53,% Trondheim,2% Tromsø -1,5% Oslo -4,9% Trondheim 884,39 Tromsø 519,54 Trondheim 5,1% Bergen -5,7% Trondheim -11,5% Bergen -8,% Ullensaker 875,7 Trondheim 443,22 Bergen 49,6% Kristiansan -6,3% Ullensaker -11,7% Bærum -1,1% Bergen 848,22 Bergen 42,32 Bærum 48,4% Ullensaker -7,2% Bergen -13,2% Trondheim -11,7% Tromsø 811,6 Stavanger 331,4 Kristiansand 44,4% Tromsø -7,6% Bodø -18,6% Bodø -21,6% Kristiansand 729,7 Kristiansand 323,91 Stavanger 36,9% Stavanger -11,2% Stavanger -34,2% Stavanger -25,9% RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR ( ) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bærum 1 7,77 Tromsø 631,21 Tromsø 73,2% Bodø 3,9% Tromsø 4,5% Tromsø 6,5% Bodø 951,3 Oslo 574,7 Ullensaker 61,% Oslo 3,7% Ullensaker 3,7% Ullensaker 3,5% Oslo 945,86 Ullensaker 548,45 Oslo 6,8% Bærum 2,2% Trondheim 3,5% Trondheim 1,6% Ullensaker 898,95 Bodø 521,54 Bodø 54,8% Trondheim 1,8% Oslo 2,6% Kristiansan,6% Tromsø 862,9 Bærum 454,65 Trondheim 52,5% Ullensaker,2% Bodø -,4% Oslo -1,1% Stavanger 857,81 Trondheim 423,47 Bergen 49,8% Tromsø -1,9% Bærum -2,5% Bodø -4,2% Bergen 832,42 Bergen 414,27 Bærum 45,1% Bergen -6,1% Kristiansan -8,5% Bærum -4,6% Trondheim 86,1 Stavanger 343, Kristiansand 41,7% Kristiansan -9,% Bergen -1,9% Bergen -5,1% Kristiansand 724,68 Kristiansand 32,51 Stavanger 4,% Stavanger -15,1% Stavanger -27,1% Stavanger -14,2% Kilde: SBB/Statistikknett.no

10 O S L O OSLO - MARS (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 883,68 956,27 919,32 884,74 991,8 928,6 889,79 876,89 948,46 983,85 REVPAR 686,71 583,85 67,91 552,46 763,96 615,3 476,67 568,22 622,32 613,63 OCC 77,7 % 61,1 % 66,1 % 62,4 % 77,1 % 66,3 % 53,6 % 64,8 % 65,6 % 62,4 % Når vi legger til grunn at påsken fjerner all forretningsog konferansetrafikk, synes vi at hotellene i Oslo fikk en god mars. Det er rekordnotering for losjiomsetning og oppnådde priser i mars OSLO - MARS (27-216) OSLO - MARS (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Det er kun marginal nedgang i antall solgte rom i forhold til 215 Vi har sett litt på tallene for formål med oppholdet. I mars 215 var 6 % av gjestedøgnene i Oslo yrkeseller kurs/konferanserelatert trafikk. I mars 216 er denne andelen sunket til 54 %. Med andre ord i mars i år har yrkes og kursandelen hatt en tilbakegang på 1.3 % og ferie/fritidsmarkedet har hatt en økning på 15.6 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

11 O S L O H I T T I L I Å R OSLO - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 869,71 966,66 931,82 887,7 967, 99,2 887,7 889,4 911,74 945,86 REVPAR 624,82 641,81 59,42 531,11 653,11 571,63 51,41 551,55 56,6 574,7 OCC 71,8 % 66,4 % 63,4 % 59,8 % 67,5 % 62,9 % 57,5 % 62, % 61,4 % 6,8 % Kilde: SBB OSLO - HITTIL I ÅR PR (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hittil i år er det mange positive trekk fra Oslotallene. Det er rekord i antall solgte rom etter tre måneder. Losjiomsetningen har aldri vært høyere etter 3 måneders drift i et nytt år. I forhold til 215 er det oppgang for oppnådde priser. De har gått opp med 3.7 %. Antall solgte rom gikk opp med 4.4 %, men siden det er en kapasitetsøkning på 5.6 % må det bli en liten nedgang i beleggsprosent. REVPAR hittil i år viser en fremgang med 2.6 %

12 B Æ R U M BÆRUM - MARS (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 859,96 1 2,85 942,28 897,12 994,4 933,97 97,96 912,94 1 4, ,13 REVPAR 545,77 383,41 485,72 52,62 657,64 522,82 487,4 542,28 541,13 569,15 OCC 63,5 % 38,2 % 51,5 % 56, % 66,2 % 56, % 53,7 % 59,4 % 53,9 % 48,4 % BÆRUM - MARS (27-216) BÆRUM - MARS (27-216) Hotellene i Bærum fikk en uforklarlig god oppgang i oppnådde priser i mars. De gikk opp med 17 % i forhold til 215. Ellers var det mange minustegn i marstallene for hotellene i Bærum. Man fikk riktignok plusstegn for REVPAR som gikk opp med 5.2 %. Minustegnene ser vi blant annet for antall solgte rom som gikk ned med 21.5 %. Omsetningen gikk ned med 8.2 % og belegget sank med 1.1 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

13 B Æ R U M H I T T I L I Å R BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 842,57 973,84 1 9,68 922,9 978,33 961,9 944,55 924,73 985,66 1 7,77 REVPAR 495,2 482,84 493,28 455,65 534,95 46,91 453,6 462,9 466,19 454,65 OCC 58,8 % 49,6 % 48,9 % 49,4 % 54,7 % 48, % 48, % 5, % 47,3 % 45,1 % Kilde: SBB Så langt i år er det også mange minustegn å se i tallene fra Bærumshotellene. Kun et plusstegn og det er foran oppnådde priser. Som viser all time high. Så langt i år er REVPAR ned med 2.2 % og belegget er ned med 4.6 % BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ADR REVPAR BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

14 U L L E N S A K E R ULLENSAKER - MARS (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 999,63 957,48 953,92 918,62 887,85 861,19 82,73 866,92 942,78 875,7 REVPAR 768,28 539,9 65,98 58,46 54,28 511,34 474,59 514,95 632,54 558,33 OCC 76,9 % 56,3 % 63,5 % 55,4 % 56,8 % 59,4 % 57,8 % 59,4 % 67,1 % 63,8 % ULLENSAKER - MARS (27-216) ULLENSAKER - MARS (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Påsken var ikke positiv for hotellene på Gardermoen. Alle nøkkeltallene viser nedgang i forhold til samme måned i 215. Antall solgte rom gikk ned med 1,9 %. Det ble 17.3 % mindre losjiinntekter enn hva man fikk i mars 215 Prisene falt med 7.5 % Med disse tallene for øyet er det åpenbart at REVPAR går tilbake. Nedgangen ble på 11.7 % Påsken hadde positiv effekt for flyplassen. Antall passasjerer i mars steg fra ca til 2.4. millioner. Det er en økning på 5.6 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

15 U L L E N S A K E R H I T T I L I Å R ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 92,51 974,15 96,91 96,22 921,64 885,17 839,47 862,78 897,24 898,95 REVPAR 658,25 6,27 573,81 5,38 474,44 491,23 455,24 461,99 529,3 548,45 OCC 72,9 % 61,6 % 59,7 % 55,2 % 51,5 % 55,5 % 54,2 % 53,5 % 59, % 61, % Kilde: SBB ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hittil i år er tallene noe bedre. Det er økning for de fleste nøkkeltallene. Økningene er riktignok ganske små. Dette skyldes tallene for mars. Den observante leser husker jo at hotellene ved Gardermoen hadde gode tall i årets to første måneder. Prisene har gått opp med.2 %. Belegget opp med 3.5 %, og REVPAR er opp så langt i år med 3.7 %. Det er jo klart at hotellene ved flyplassen er avhengig av trafikken på flyplassen. Pr har antall reisene økt fra ca til 5.53 millioner. Det er en økning på 5.8 %.

16 K R I S T I A N S A N D KRISTIANSAND - MARS (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 716,53 79, 758,3 739,7 791,99 749,23 788,7 84,29 778,62 729,7 REVPAR 47,63 355,66 43,12 329,89 414,29 379,47 356,4 416,62 348,9 323,91 OCC 56,9 % 5,2 % 56,7 % 44,6 % 52,3 % 5,6 % 45,2 % 51,8 % 44,7 % 44,4 %.Det ble også røde tall i mars for hotellene i Kristiansand. Beleggsprosenten falt kun med.3 %, men det skylds at kapasiteten har blitt noe lavere i 216 kontra 215. Antall solgte rom gikk ned med 3.6 % og om setningen gikk ned med hele 1. 3 %. Oppnådde priser falt med 6.3 % KRISTIANSAND - MARS (27-216) KRISTIANSAND - MARS (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % REVPAR er nå helt nede i ca. kr 324. En nedgang på mer enn 6 % Det blir ikke mye igjen til produktutvikling og vedlikehold etter at lønninger, råvarer, driftskostnader og husleie blir betalt med REVPAR på dette nivået Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

17 K R I S T I A N S A N D H I T T I L I Å R KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 728,72 698,76 83,91 711,76 848,84 758,8 767,98 781,86 796,7 724,68 REVPAR 358,5 392,82 418,98 321,27 411,48 362,73 362,29 46,42 33,68 32,51 OCC 49,2 % 56,2 % 52,1 % 45,1 % 48,5 % 47,8 % 47,2 % 52, % 41,5 % 41,7 % Kilde: SBB Det er ikke noe mer lystig lesing å se på tallene hittil i år for hotellene i Kristiansand. Omsetningen er ned med 11.1 %. Prisene har falt med 9 %, og REVPAR er så langt i år nede på kr. 32,51. Det er en nedgang på 8.5 %. KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (27-216) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

18 S T A V A N G E R STAVANGER - MARS (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 914, , ,7 1 1, , , , , ,55 898,12 REVPAR 63,37 6,5 734,87 75,91 77,68 73,21 647, 815,8 53,64 331,4 OCC 68,9 % 57,3 % 66,3 % 64,2 % 71,6 % 65,1 % 57,8 % 69, % 49,8 % 36,9 % Vi har lett med lys og lykt for å se om vi kan finne noen positive trekk i marstallene for Stavangerhotellene. Det er komplett umulig. Nedenstående viser med all tydelighet hvor ille situasjonen er: STAVANGER - MARS (27-216) STAVANGER - MARS (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Omsetningen falt med 36 % i mars i år mot mars 15. Solgte rom gikk ned med 27.9 %. Oppnådde priser gikk ned med 11.2 % Beleggsprosenten er på 36.9 %, og REVPAR falt med hele 34.2 % i mars. Det er ikke bare lave oljepriser og liten aktivitet på i oljebransjen som er årsaken til denne elendighet Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

19 S T A V A N G E R H I T T I L I Å R STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 92, , ,9 1 38, , , , ,76 1 1,22 857,81 REVPAR 66,49 655,64 631,68 613,7 667,1 648,22 646,76 688,11 47,65 343, OCC 67,2 % 63, % 58,2 % 59,1 % 64, % 58,4 % 6,6 % 61,9 % 46,6 % 4, % Kilde: SBB STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Tallene som viser status pr. 31. mars bekrefter også elendigheten. Her ser vi at: Solgte romdøgn er ned med 15.5 % Omsetningen er ned med 28.2 %. Prisene har gått ned med 15.1 %.. Belegget er så vidt over 4 %., og REVPAR har så langt i år falt med 27.1 %

20 S T A V A N G E R R E G I O N E N STAVANGER REGION - MARS (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 874, , ,56 1 7,1 1 51, , , ,82 988,82 921,7 REVPAR 611,43 58,64 77,7 684,22 737,34 724,61 619,97 84,11 57,31 339,81 OCC 69,9 % 57, % 67,1 % 63,9 % 7,1 % 66,2 % 55,3 % 68,3 % 51,3 % 36,9 % Tallene for hele regionen viser at belegget ble det samme når vi slår sammen Stavanger, Sola og Sandnes, nemlig 36.9 % For øvrig blir tallene enda verre når vi ser på hele regionen. Dette betyr da at hotellene i Sandnes og Sola sliter mer enn hotellene i Stavanger kommune. Hotellene i Sandnes fikk f.eks. kr 28,- i REVPAR i mars 215. STAVANGER REGION - MARS (27-216) STAVANGER REGION - MARS (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

21 S T A V A N G E R R E G I O N E N H I T T I L I ÅR STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 864,86 1 6, , , , , ,74 1 1,79 983,43 885,92 REVPAR 581, 624,88 617,56 6,14 657,43 651,5 642,74 679,8 471, 338,81 OCC 67,2 % 62,1 % 59,7 % 59,2 % 63,9 % 59,7 % 59,7 % 61,8 % 47,9 % 38,2 % STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (27-216) STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % På et år har hotellene i Stavangerregionen tapt nesten. Kr. 45 millioner i omsetning. Fortsetter dette ut året, kan tapet bli over 15 millioner. Dette gir jo et betydelig inntektstap for eierne, da vi regner med at de aller fleste får sine inntekter som om setningsbasert leie. Verdiene på eiendommene vil falle dramatisk i takt med disse svake resultatene. REVPAR er så langt i år ned med mer enn 28% Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

22 B E R G E N BERGEN - MARS (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 749,35 845,84 87,59 819,56 854,57 894,21 934,5 918,9 899,48 848,22 REVPAR 53,36 445,53 546,2 46,9 536,59 584,54 527,42 655,14 484,36 42,32 OCC 67,2 % 52,7 % 62,7 % 56,2 % 62,8 % 65,4 % 56,4 % 71,4 % 53,8 % 49,6 % BERGEN - MARS (27-216) BERGEN - MARS (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hotellene i Bergen fikk også en elendig marsmåned. Det er solgt nesten 1 færre romdøgn i mars i år kontra mars 215, Omsetningen har falt med mer enn12 millioner. I prosent er nedgangen på 16.9 %. REVPAR er ned med 13.2 % i mars. Ikke så ille som i Stavanger, men likevel. Belegget er under 5 %, Det har vel aldri skjedd i byens historie at belegget ligger under 5 % i mars. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

23 B E R G E N H I T T I L I Å R BERGEN - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 73,1 837,7 865,85 818,66 889,81 884,49 923,83 911, 886,5 832,42 REVPAR 444,19 464,1 496,19 441,16 518,44 543,42 527,23 575,72 464,81 414,27 OCC 6,8 % 55,4 % 57,3 % 53,9 % 58,3 % 61,4 % 57,1 % 63,2 % 52,5 % 49,8 % Kilde: SBB BERGEN - HITTIL I ÅR PR (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Det er minustegn for alle nøkkeltallsgrupper så langt i år for hotellene i Bergen. Omsetningen er ned med 9.3 %. REVPAR så langt i år er ned med 1.9 %. Av de 9 destinasjonene som vi har med i rapporten finner vi hotellene i Bergen på 7. plass når det gjelder REVPAR. Slik plassering har man aldri hatt for hotellene i Bergen.

24 T R O N D H E I M TRONDHEIM - MARS (27-216) Hoteller (antall) - 2, Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 896,49 876,3 863,2 819,19 857,27 853,72 831,84 882,24 884,39 REVPAR - 462,59 619,76 525,63 558,64 586,2 464,98 54,7 5,91 443,22 OCC - 51,6 % 7,7 % 6,9 % 68,2 % 68,4 % 54,5 % 65, % 56,8 % 5,1 % Hotellene i Trondheim merket nok også at det var påske i mars i 216. Her er det også nedgang i nøkkeltallene. F.eks. solgte romdøgn gikk ned med 13 % og omsetningen gikk ned med 12.8 %. Dermed ble det en liten økning i oppnådde priser. Den ble på.2 %. TRONDHEIM - MARS (27-216) TRONDHEIM - MARS (27-216) REVPAR falt fra kr. 51 til kr. 443, med andre ord 11.5 % ned Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

25 T R O N D H E I M H I T T I L I Å R TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) - 2, Rom (antall) , Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR #DIV/! 885,67 852,3 827, 878,3 839,62 827,25 83,79 791,9 86,1 REVPAR #DIV/! 522,96 493,12 452,11 531,98 57,11 437,68 473,98 49,31 423,47 OCC #DIV/!,59 57,9 % 54,7 % 6,6 % 6,4 % 52,9 % 59, % 51,7 % 52,5 % Kilde: SBB TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (27-216) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (27-216) Når vi slår sammen årets tre første måneder kan Trondheimshotellene vise til den del plusstegn foran nøkkeltallene. Det er ikke store oppgangen, men likevel det er pluss. For eksempel. Solgte romdøgn opp med 1.7 % og omsetningen er opp med 3.5 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

26 B O D Ø BODØ - MARS (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 714,72 795,69 835,64 84,33 81,46 999,87 878,22 919,96 955,8 992,5 REVPAR 55,33 378,75 563,22 536,13 53,4 664,91 536,59 689,6 645,35 525,31 OCC 77, % 47,6 % 67,4 % 63,8 % 65,4 % 66,5 % 61,1 % 74,9 % 67,6 % 53, % La oss begynne med et positivt trekk. I mars gikk prisene i Bodø opp med 3.9 % i forhold til mars 215. Ellers ble det bare nedgang i de andre nøkkeltallene. Både solte romdøgn, omsetning og REVPAR fikk en nedgang mellom 15 og 2 %. Beleggsprosenten gikk ned med mer enn 2 % BODØ - MARS (27-216) BODØ - MARS (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

27 B O D Ø H I T T I L I Å R BODØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 78,6 739,64 824,15 824,41 856,84 923,14 879,77 894,94 915,44 951,3 REVPAR 481, 413,94 58,86 474,83 527,62 577,3 546,59 561,59 523,73 521,54 OCC 67,9 % 56, % 61,7 % 57,6 % 61,6 % 62,5 % 62,1 % 62,8 % 57,2 % 54,8 % Kilde: SBB Hittil i år er det mye godt å si om tallene for Bodøhotellene. Det er rekordnotering for antall solgte rom, for omsetningen og oppnådde priser. REVPAR og OCC viser en liten tilbakegang, men det skyldes nok kapasitetsøkningen. BODØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) BODØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

28 T R O M S Ø TROMSØ - MARS (27-216) Hoteller (antall) 15, Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 74,87 758,85 772,34 814,93 858,11 871,6 896,8 898,35 878,78 811,6 REVPAR 517,87 41,6 524,25 524,64 511,61 625,18 632,41 76,1 58,38 519,54 OCC 69,9 % 52,9 % 67,9 % 64,4 % 59,6 % 71,7 % 7,5 % 78,6 % 66, % 64, % Nordlyset har vært med på å skape god trafikk til Tromsøhotellene. I mars var det nok slutt på dette for nå er det minustegn foran alle nøkkeltallene. Inntektene er ned med 11.5 %. Oppnådde priser har gått ned med 7.6 % og REVPAR med 1.5 % TROMSØ - MARS (27-216) TROMSØ - MARS (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

29 T R O M S Ø H I T T I L I Å R TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,57 787,8 822,51 887,47 887,14 878,63 888,33 879,45 862,9 REVPAR ,22 53,61 53,51 556,48 651,45 656,42 716,9 64,29 631,21 OCC 69,4 % 61,8 % 64, % 64,5 % 62,7 % 73,4 % 74,7 % 8,6 % 68,7 % 73,2 % Kilde: SBB Hittil i år er det langt bedre for hotellene i Tromsø. Det er rekordnotering for antall solgte rom og for omsetningen. REVPAR er opp med 4.5 % så langt i år. OCC er opp med 6.5 % så langt i år TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

30 N O R D I C H O T E L C O N S U L T I N G OM NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i Norge høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: DISCLAIMER Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 15. Mai l 216 Olaf Vangstein Partner Denmark Denmark Norway Sweden Nørre Voldgade 16 st th 1358 Copenhagen K Denmark Fredens Torv 1b 8 Århus C Denmark Skoleveien 2 N-14 Ski Norway Engelbrektsgatan Stockholm Sweden

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer