NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski

2 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv september er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. I denne rapporten vil du finne en del grafer og tabeller som illustrerer situasjonen. Vi har samlet inn mye statistikk materiale og det vil bli for mye å legge alle tabeller og grafer inn i rapporten. I vedleggene vil du finner mer ufyllende informasjon om fylkene og de store destinasjonene. Highlights i denne rapporten Betydelig nedgang i REVPAR og beleggsprosent for hotellene når vi ser på hele landet. Høsten, særlig september var i sin tid en god måned for hotellene på fjellet. Nå er ikke dette tilfellet. Sjekk REVPAR for Opplandshotellene i september. Hotellene i Hedmark ligger øverst i mange parametere når det gjelder størst økning i september og hittil i år. Likevel er fylkets hoteller 3. svakest når vi ser på REVPAR så langt i år. Det er solgt mer enn 2 millioner romdøgn i Oslo i løpet av de første 9 måneder. Dette er rekord. Så langt i år er antall solgte rom i Bærum opp med 42.7 %. Alle parametere viser oppgang i september og for året så langt, for hotellene i Stavanger. Bergenshotellene kan vise til tidenes toppnotering når det gjelder oppnådde priser, REVPAR og losjiinntekter både for september måned og året så langt REVPAR i Trondheim i september 2013 ligger 17.5 % lavere enn tilsvarende for september 2008 Sist i rapporten finner du avsnittet SMÅPLUKK. Her er det en del interessant informasjon om steder og byer som ikke omtales ellers i rapporten. Hele landet Først vil vi vise den aktuelle situasjonen for landet sin helhet og vi presenterer dette i følgende tabeller og grafer: Hele landet september Hele landet hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 752,63 844,29 885,10 875,23 878,01 881,43 894,06 888,83 ADR 739,33 800,79 863,27 862,52 857,44 857,88 867,82 877,48 REVPAR 448,02 514,56 534,70 482,62 505,95 505,95 515,87 459,51 REVPAR 408,18 459,45 487,22 444,31 442,54 462,24 465,86 462,00 OCC 55,4 % 56,4 % 56,3 % 51,6 % 53,8 % 56,7 % 57,7 % 51,7 % OCC 55,2 % 57,4 % 56,4 % 51,5 % 51,6 % 53,9 % 53,7 % 52,7 % September hele landet Hele landet hittil i år pr Serie1 Serie2 Serie3 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 2

3 Hele landet nøkkeltall september Hele landet nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 58,0 % 56,0 % 56,0 % 54,0 % 52,0 % 54,0 % 52,0 % ,0 % 48,0 % Dette er en av den svakeste september måned som norske hoteller har hatt i dette årtusen. September i 2009 ligger en liten tanke under årets resultat, når vi ser på beleggsprosent og REVPAR. Vi skal riktignok ikke svartmale alt sammen. Antall solgte rom gikk ned med kun i underkant av rom, (0,5 %). Det er da en markert økning i kapasiteten som gjør sitt til at beleggsprosenten faller. Oppnådde priser er ned 0,6 % og losjiinntektene er ned med 1 %. Så langt i år i år er tallene noe bedre dersom vi trekker frem at solgte rom har gått opp med 0,9 % og losjiinntektene har gått opp med 2 %, samt at oppnådde priser er opp 1.1 %. De store byene / hotelldestinasjonene Vi har samlet nøkkeltallene for de store byene i noen tabeller og rangert hver enkel nøkkeltallsgruppe fra best til svakest. Først ser vi på tallene for august. Når vi henviser til endring så er dette relatert til september 2012 og pr i oversiktene som viser tallene så langt i år. Rangeringer september 2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 076,63 Bergen 81,3 % Bergen 842,53 Kristiansand 6,3 % Ullensaker 8,6 % Stavanger 5,6 % Bergen 1 036,41 Stavanger 77,2 % Stavanger 830,93 Bergen 4,0 % Stavanger 2,9 % Tromsø 2,9 % Bærum 957,68 Oslo 76,3 % Oslo 712,67 Stavanger 2,6 % Tromsø 1,9 % Kristiansand 2,1 % Oslo 934,30 Tromsø 72,3 % Tromsø 641,12 Bærum 2,4 % Oslo 1,6 % Bergen 0,7 % Tromsø 886,99 Trondheim 70,4 % Bærum 598,09 Tromsø 1,0 % Bergen 3,2 % Oslo 0,9 % Kristiansand 824,05 Ullensaker 67,7 % Trondheim 549,23 Oslo 2,4 % Kristiansand 4,0 % Bærum 2,9 % Trondheim 780,07 Bærum 62,5 % Kristiansand 472,67 Trondheim 8,7 % Bærum 5,1 % Ullensaker 12,0 % Ullensaker 682,34 Kristiansand 57,4 % Ullensaker 462,26 Ullensaker 18,9 % Trondheim 5,3 % Trondheim 13,5 % Vi vil kommentere de enkelte tallene senere i skrivet. Her får du en oversikt over de innbyrdes forholdene mellom våre største hotelldestinasjoner. Rangeringer hittil i år pr ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 043,79 Bergen 73,0 % Bergen 730,19 Bærum 5,0 % Stavanger 4,8 % Stavanger 7,2 % Bergen 1 000,20 Tromsø 68,7 % Stavanger 705,49 Bergen 4,4 % Kristiansand 1,9 % Bærum 4,0 % Bærum 897,10 Stavanger 67,6 % Oslo 592,47 Stavanger 2,3 % Ullensaker 1,2 % Bergen 3,0 % Oslo 894,91 Oslo 66,2 % Tromsø 592,15 Oslo 1,8 % Bærum 1,0 % Kristiansand 1,8 % Tromsø 861,90 Trondheim 60,7 % Kristiansand 495,59 Tromsø 1,1 % Tromsø 1,0 % Oslo 0,6 % Kristiansand 839,34 Kristiansand 59,0 % Trondheim 492,71 Kristiansand 0,1 % Oslo 1,2 % Tromsø 0,1 % Trondheim 811,13 Ullensaker 57,0 % Bærum 469,10 Trondheim 0,3 % Bergen 1,3 % Ullensaker 0,9 % Ullensaker 775,94 Bærum 52,3 % Ullensaker 442,34 Ullensaker 2,1 % Trondheim 5,0 % Trondheim 5,3 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 3

4 Oslo Oslo september Oslo hittil i år pr September Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 826,63 966,44 990,42 950,78 946,03 917,64 957,11 934,30 ADR 779,60 877,47 954,69 913,06 899,37 888,16 878,96 894,91 REVPAR 678,42 832,11 800,57 727,35 759,43 721,26 718,79 712,67 REVPAR 576,20 670,89 706,14 621,03 614,24 629,37 589,05 592,47 OCC 82,1 % 86,1 % 80,8 % 76,5 % 80,3 % 78,6 % 75,1 % 76,3 % OCC 73,9 % 76,5 % 74,0 % 68,0 % 68,3 % 70,9 % 67,0 % 66,2 % Hotellene i Oslo fikk en liten oppgang i beleggsprosenten i september. Dette til tross for en kapasitetsøkning. Prisene falt med 2.4 % og da ble det en nedgang i REVPAR. Dette skal man ikke juble over. REVPAR i september i år er den laveste siden Hittil i år er det kun beleggsprosenten som er ned. De andre parameterne viser oppgang. Ja, losjiomsetningen er opp med 4.7 %. Det er for øvrig all time high notering for losjiinntektene i september og så langt i år. 1 Oslo nøkkeltall sept 88,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 8 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 1 Oslo nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 6 Ullensaker Ullensaker sept Ullensaker hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 729,60 964,38 995,15 904,28 862,40 876,54 841,60 682,34 ADR 808,23 858,67 931,23 887,96 836,25 823,00 792,33 775,94 REVPAR 613,03 768,93 683,02 573,97 542,71 539,58 525,14 462,26 REVPAR 613,07 605,02 580,89 501,91 458,35 428,23 446,40 442,34 OCC 84,0 % 79,7 % 68,6 % 63,5 % 62,9 % 61,6 % 62,4 % 67,7 % OCC 75,9 % 70,5 % 62,4 % 56,5 % 54,8 % 52,0 % 56,3 % 57,0 % Det viser seg at hotellene ved Gardermoen fikk en svak september. Dette slår faktisk ut på tallene for hele fylket. Du vil se det senere i rapporten. I september gikk belegget opp fra 62.4 til 67.7 %. Det er bra, men så bra er det ikke når man ser på oppnådde priser som er ned fra ca. kr. 842, til ca. kr 6 82,. Dette tilsvarer en nedgang på 18,9 %. REVPAR er ned med 12 %. Nøkkeltall Ullensaker sept Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 4

5 Når vi ser på hittil i år for hotellene ved Gardermoen, oppdager vi at det er stort sett nedgang i alle gruppene når vi sammenligner med Bærum og Fornebu Bærum sept Bærum hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 715,57 863,18 965,52 949,36 957,90 944,69 935,55 957,68 ADR 684,08 812,55 915,60 932,09 888,66 919,77 854,02 897,10 REVPAR 547,73 697,73 714,53 636,38 690,24 589,18 615,73 598,09 REVPAR 414,37 536,64 555,44 492,06 516,99 503,62 450,93 469,10 OCC 76,5 % 80,8 % 74,0 % 67,0 % 72,1 % 62,4 % 65,8 % 62,5 % OCC 60,6 % 66,0 % 60,7 % 52,8 % 58,2 % 54,8 % 52,8 % 52,3 % Fullt så ille gikk det ikke for hotellene i Bærum. Vi skal huske på at kapasiteten har økt med mer enn 27 %. Solgte rom i september er opp med mer enn 20 %. Losjiinntektene er opp med 23.6 %. Hittil i år er losjiinntektene opp med 42.7 % og antall solgte rom er opp med 35.9 %. Bærum nøkkeltall sept Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr Kristiansand Kristiansand september Kristiansand hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 739,95 783,58 762,58 782,87 793,65 785,66 774,89 824,05 ADR 781,35 809,95 807,10 830,62 835,45 850,54 839,98 839,34 REVPAR 461,88 492,09 600,52 469,72 542,38 458,31 462,75 472,67 REVPAR 485,94 517,92 570,99 506,14 487,26 478,36 486,73 495,59 OCC 62,4 % 62,8 % 78,7 % 6 68,3 % 58,3 % 59,7 % 57,4 % OCC 62,2 % 63,9 % 70,7 % 60,9 % 58,3 % 56,2 % 57,9 % 59,0 % Kristiansand nøkkeltall september Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr ,00 700,00 500,00 300,00 100, ,00 700,00 500,00 300,00 100, Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 5

6 REVPAR i Kristiansand er opp med 2.1 % i september og 1.8 % så langt i år. For september skyldes dette i alt vesentlig grad at man fikk en prisoppgang som løftet gjennomsnittsprisen opp fra kr. 775, til kr. 824, (6,3 %). Det er flott at man klarer å øke prisene til tross for at det har blitt skjerpet konkurranse i byen. Det hotellet som Scandic driver åpnet i sommer og har 229 rom. Etter vårt syn har dette blitt et meget bra hotell. Stavanger Stavanger september Stavanger hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 824,63 960, , , , , , ,63 ADR 785,62 887, , , , , , ,79 REVPAR 675,86 770,22 841,94 812,38 824,34 725,46 786,85 830,93 REVPAR 564,72 638,51 746,75 661,51 690,99 694,42 657,92 705,49 OCC 82,0 % 80,2 % 79,8 % 75,4 % 74,1 % 72,1 % 75,0 % 77,2 % OCC 71,9 % 71,9 % 72,3 % 65,4 % 66,2 % 69,3 % 64,5 % 67,6 % Hotellene i Stavanger viser igjen markedet i byen er inne i en god trend. Alle parametere i september og hittil i år viser økning i forhold til Det er også all time high når vi ser på antall solgte rom, losjiomsetningen og beleggsprosent. Dette gjelder også for september isolert og for året så langt. Det er bare oppnådde priser i september 2009 og REVPAR i september 2008 som gjør sitt til at september i år ikke ble tidendes hotellmåned i Stavanger. Stavanger nøkkeltall september Stavanger nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 1 74,0 % 82,0 % 8 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 66,0 % 6 I vedleggene finner du også tabeller og grafer som viser Stavangerregionen som gjelder Stavanger, Sandnes og Sola. Her kan vi nevne at regionen gjør det gså bra i september og har gjort det bra så langt i år. Det er oppgang i alle parametere. Bergen Bergen september Bergen pr Sept Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 767,39 854,75 953,32 901,87 942,31 947,42 996, ,41 ADR 753,02 820,34 913,17 907,11 909,60 918,04 958, ,20 REVPAR 638,97 713,07 791,32 683,73 781,79 753,54 837,08 842,53 REVPAR 559,20 610,81 669,89 640,64 659,59 665,83 708,75 730,19 OCC 83,3 % 83,4 % 83,0 % 75,8 % 83,0 % 79,5 % 84,0 % 81,3 % OCC 74,3 % 74,5 % 73,4 % 70,6 % 72,5 % 72,5 % 74,0 % 73,0 % Tidligere i år har hotellene i Bergen vist til meget gode tall. Det er også bra i september, men vi ser enn viss nedgang i enkelte av parameterne. 81,3 % i belegg er meget bra. I rangeringstabellen over så du at Bergens belegg var høyest. Bergen var også best når det gjelder oppnådde priser. Når det gjelder beleggsprosenten så nevner vi kort at det er kun to tidligere år i tabellen over som viser lavere belegg i september enn i inneværende. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 6

7 Vi skal ikke glemme at det er tidenes resultat i september når vi ser på REVPAR og oppnådde priser. Tilsvarende topp er det når vi ser på året så langt. Bergen nøkkeltall september Bergen nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 84,0 % 82,0 % 8 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % ,0 % 74,0 % 73,0 % 72,0 % 71,0 % 7 69,0 % 68,0 % Trondheim Trondheim september Trondheim hittil i år pr Sept Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom N Disponible rom N Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 899,27 842,54 838,73 852,87 854,12 780,07 ADR 873,57 817,13 808,12 825,20 813,59 811,13 REVPAR 665,46 559,45 658,32 609,10 635,14 549,23 REVPAR 599,46 507,93 520,76 548,15 520,24 492,71 A A OCC 74,0 % 66,4 % 78,5 % 71,4 % 74,4 % 70,4 % OCC 68,6 % 62,2 % 64,4 % 66,4 % 63,9 % 60,7 % Hotellene i Trondheim har merket økt konkurranse etter hvert som man har fått nye hoteller. September i år ble ingen god måned. Denne måneds oppnådde priser og REVPAR er de laveste siden I september falt prisene med 13,5 % når vi sammenligner med september Oppnådde REVPAR i september 13 ligger 17.5 % under september Hittil i år er tallene ikke spesielt bedre. Det er så langt det svakeste hotellåret siden Hvordan vil det da gå når Scandic flytter inn som leietaker i Arthur Buchards nye 400 roms hotell ved Lerkendal som åpner sommeren Trondheim nøkkeltall september Tromsø nøkkeltall hittil i år pr N A N A 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 6 58,0 % 56,0 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 7

8 Tromsø Tromsø september Tromsø hittil i år pr September Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom N N Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 826,60 816,69 846,86 886,56 869,85 878,17 886,99 ADR 770,65 803,68 786,49 831,11 829,46 852,72 861,90 A A REVPAR 625,61 590,21 569,09 573,60 644,98 622,87 641,12 REVPAR 559,99 562,10 516,58 521,13 557,98 591,59 592,15 OCC 75,7 % 72,3 % 67,2 % 64,7 % 74,1 % 70,9 % 72,3 % OCC 72,7 % 69,9 % 65,7 % 62,7 % 67,3 % 69,4 % 68,7 % Tromsø fikk en bra september og viser til en oppgang i alle parametere i forhold til september Når det gjelder året så langt så er det en marginal nedgang. Her skal det bli spennende å se hvordan det går fremover. Det kommer mange nye rom til byen i løpet av de neste årene, slik at konkurransen blir meget hard. Vil det samme skje her som det har skjedd i Trondheim. Det blir nok ikke de nye hotellene som vil lide, men de små og eldre hotellene kan nok se et opphør i horisonten. I Tromsø har man jo nå fått et nytt lavprishotell, Smart Hotell med 160 rom. I 2014 åpner Comfort Express med 160 rom. I tillegg kommer Clarion Edge med 270 rom i april Dette blir riktignok ikke noe lavprishotell. Arthur Buchard vil også bygge hotell i Tromsø. Han planlegger et hotell opp mot 400 rom. Planlagt åpning er i 2016/2017. Det er kommet mange protester på byggeplanene i Tromsø, men vi tror nok at Arthur «rir han av» slik at hotellet kommer. Det blir vel ingen stor overraskelse dersom Scandic blir leietaker på dette hotellet N A Tromsø nøkkeltall september 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 6 58,0 % N A Tromsø nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 6 58,0 % 56,0 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 8

9 426,67 424,18 404,32 395,49 392,99 383,81 MARKEDSRAPPORT HOTELLER SEPTEMBER 2013 Fylkene Vi begynner presentasjonen av tallene for de forskjellige fylkene ved å sette opp to grafer. Den første viser oppnådd REVPAR i september og tilsvarende for hittil i år pr Fylkesvis REVPAR for september ,00 712,87 675,11 644,42 543,27 527,19 500,00 489,44 486,34 456,49 459,01 300,00 308,78 294,69 277,50 236,74 182,15 100,00 September var i sin tid en god måned for fjellhotellene. Dette er nok ikke tilfellet lengre. Opplandshotellene fikk en REVPAR på kr. 182, i september. 700,00 Fylkesvis REVPAR hittil i år pr ,56 592,43 584,17 500,00 514,26 451,01 448,75 444,45 443,09 438,31 461,18 410,77 410,74 398,63 385,35 377,57 373,28 354,92 338,43 329,12 300,00 278,68 100,00 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 9

10 Legg merke til Hedmark. Hotellene i fylket ligger langt ned på listen. Senere i skrivet eller i vedleggene vil du se at nettopp Hedmarkshotellene har stor fremgang (i %). Utgangspunktet var jo meget svakt for hotellene i Oppland. Vi har gjort noen endringer i oppsettet i rapporten. Tidligere presenterte vi tallene i tabellform for de 5 beste og de 5 svakeste fylkene innen de forskjellige nøkkeltallsgrupper. Nå gjør vi dette via grafer. Dersom du vil se tallene i tabellform kan du klikke deg inn i et av vedleggene. Vi har vist til i tidligere rapporter at hotellene i Aust Agder har hatt stor nedgang i Trenden fortsetter også i september. 1 8,2 % % vis endring i solgte rom hittil i år pr De 5 beste og 5 dårligste fylker 7,4 % 6,1 % 5,0 % 2,9 % 2,3 % Rogaland Hedmark Akershus Oslo Vest Agder Aust Agder Oppland Buskerud Telemark Møre og 5,0 % 5,9 % 5,0 % 1 8,7 % 8,5 % 13,2 % 15,0 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 10

11 Det har vært oppgang for hotellene i Hedmark når vi ser på antall solgte rom, men hotellene i Buskerud, Oppland og Telemark har stor nedgang. Totalt sett går det da sterkt nedover med hotellene i innlandsfylkene. 2 Losjiomsetning september 5 fylker med strøste økning og 5 fylker med størst nedgang i september ,0 % 15,0 % 13,5 % 1 5,0 % 4,8 % 3,5 % 3,4 % 5,0 % Hedmark Nordland Møre og Rogaland Vest Agder Aust Agder Oppland Telemark Sør Trøndelag Vestfold 1 15,0 % 12,3 % 1 16,7 % 2 20,2 % 19,8 % 25,0 % 17 % oppgang i omsetningen for hotellene i Hedmark er bra. Fortsetter dette? 2 Losjiomsetning hittil i år pr fylker med størst økning og 5 fylker med størst nedgang 15,0 % 14,2 % 1 5,0 % 7,6 % 6,4 % 4,7 % 4,6 % Hedmark Rogaland Akershus Oslo Sogn og Fjordane Aust Agder Oppland Buskerud Telemark Møre og 5,0 % 6,0 % 5,9 % 1 11,0 % 10,2 % 15,0 % 16,1 % 2 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 11

12 Her ser du at Nordlandshotellene hadde en flott september måned. Fallet i belegget for hotellene i Møre og og Oppland kan vel neste kalles dramatiske. 2 Beleggsprosenter september 5 fylker med størst økning og 5 fylker med størst nedgang 14,9 % 1 4,3 % 3,2 % 1,6 % 0,4 % Nordland Hedmark Akershus Oslo Telemark Møre og Oppland Buskerud Finnmark Nord Trøndelag ,2 % 21,2 % 4 39,2 % 37,4 % 33,4 % 5 1 Beleggsprosent hittil i år. 5 fylker med best utvikling og 5 fylker med størst nedgang 5,5 % 5,0 % 4,2 % 3,4 % 1,3 % Hedmark Telemark Rogaland Østfold Akershus 0,4 % Møre og Aust Agder Nord Trøndelag Oppland Buskerud 5,0 % 5,6 % 7,1 % 1 12,3 % 11,2 % 15,0 % 16,7 % 2 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 12

13 I grafene over har du sett at det er oppgang for hotellene i Hedmark. Dette til tross. Belegget i september ble ikke høyere enn 39 %, og dette er blant de laveste i landet. 9 September 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest beleggsprosent 8 76,3 % 7 67,3 % 64,8 % 64,5 % 64,0 % ,0 % 3 24,1 % 29,7 % 32,1 % 33,3 % 2 1 Oslo Hordaland Rogaland Akershus Troms Oppland Buskerud Møre og Finnmark Hedmark Oslo fikk en bra september. Vi kommer tilbake til dette senere i rapporten. På neste side ser du at Oslo er det fylket som har best belegg. Noe annet blir det når vi ser på Oslo som en by. 7 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest beleggsprosent hittil i år pr ,2 % 6 62,2 % 61,5 % 60,3 % 54,0 % ,4 % 40,1 % 42,0 % 42,1 % 42,9 % Oslo Hordaland Troms Rogaland Akershus Oppland Hedmark Buskerud Telemark Aust Agder Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 13

14 15,0 % Oppnådde priser i september. 5 fylker med størst og 5 fylker med dårligst endring i % 12,8 % 1 8,5 % 5,6 % 5,5 % 5,0 % 4,6 % Hedmark Sogn og Fjordane Østfold Nord Trøndelag Hordaland Akershus Sør Trøndelag Oppland Telemark Aust Agder 5,0 % 4,8 % 3,3 % 8,0 % 7,0 % 6,3 % 1 8,0 % Oppnådde priser hittil i år. 5 fylker med størst oppgang og 5 fylker med størst nedgang i % 6,3 % 6,0 % 5,6 % 4,7 % 4,0 % 3,6 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % Hedmark Vestfold Sogn og Fjordane Hordaland Østfold Aust Agder Oppland Buskerud Sør Trøndelag Møre og 2,5 % 1,8 % 1,0 % 1,0 % 4,0 % 3,3 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 14

15 1 5 fylker med høyest og 5 fylker med svakest oppnådde priser i september 1 003,14 994,47 937,73 934,30 911,65 755,79 791,75 797,09 801,22 817,36 Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Oslo Aust Agder Oppland Hedmark Buskerud Sør Trøndelag Akershus 1 Oppnådde priser hittil i år. 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest priser 975,18 968,78 957,42 896,95 894,91 765,61 781,77 806,17 829,20 835,21 Hordaland Rogaland Aust Agder Sogn og Fjordane Oslo Oppland Telemark Østfold Sør Trøndelag Akershus Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 15

16 3 September 5 fylker med størst økning og 5 fylker med størst nedgang i REVPAR 2 17,6 % 14,5 % 1 6,4 % Hedmark Nordland Sogn og Fjordane 3,0 % 0,6 % Østfold Hordaland Oppland Møre og Buskerud Finnmark Aust Agder ,6 % 3 25,5 % 33,3 % 4 41,4 % 39,5 % 5 15,0 % REVPAR HITTIL I ÅR. 5 FYLKER MED STØRST ØKNING OG 5 FYLKER MED STØRST NEDGANG 12,2 % 1 5,0 % 4,4 % 4,1 % 3,4 % 3,1 % Hedmark Vestfold Telemark Østfold Hordaland Møre og Aust Agder Nord Trøndelag Oppland Buskerud 5,0 % 7,4 % 1 10,7 % 9,4 % 15,0 % 15,2 % 17,5 % 2 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 16

17 REVPAR SEPTEMBER 5 FYLKER MED HØYEST OG 5 FYLKER MED LAVEST REVPAR 712,87 700,00 675,11 644,42 500,00 543,27 527,19 300,00 277,50 294,69 308,78 236,74 182,15 100,00 Oslo Hordaland Rogaland Troms Akershus Oppland Buskerud Møre og Finnmark Hedmark 700,00 HITTIL I ÅR. 5 FYLKER MED HØYEST OG 5 FYLKER MED LAVEST REVPAR 606,56 592,43 584,17 500,00 514,26 451,01 329,12 338,43 354,92 373,28 300,00 278,68 100,00 Hordaland Oslo Rogaland Troms Akershus Oppland Telemark Hedmark Buskerud Nord Trøndelag Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 17

18 La oss få gjøre følgende illustrasjon. Med basis i ovenstående kan vi vise til at et hotell i Hordaland på 150 rom vil oppnå ca. kr. 33 millioner i losjiomsetning. Tilsvarende vil et hotell i Oppland få ca. kr. 15 millioner i omsetning. Småplukk Det er 81 kommuner i landet som har tre eller flere hoteller i 2013 og SSB og Statistikknett gir dermed hotelltall fra disse kommunene. Her er det mye å plukke. Vi har tatt noe informasjon som vi vil dele med deg. Først tall fra september: o Landets dårligste hotellkommune er uten tvil Dovre når vi ser på listenesom nevnt over. Se her: o Beleggsprosent på 3.4 % o REVPAR på kr. 17,90 o Oppnådde priser kr 527 o o o o o o o Hotellene i Tynset fikk kr. 820, i september I september 2012 fikk man kr. 385,. Det er en oppgang på 113 %. Oppnådde priser i Kragerø i september 2013 nådde kr. 625,. I september 2012 fikk man kr , i oppnådd pris pr. solgte rom. Det er en nedgang på 40,4 %. Hotellene i Tynset fikk størst økning i REVPAR i september. Den gikk opp fra kr. 185, til kr. 402,. Dette tilsvarer pluss 117,3 %. Av byene nevner vi Kragerø som fikk en nedgang i REVPAR fra kr. 565, til kr. 251, Dette er en nedgang på 55,8 %. VikBalestrandLeikanger fikk størst endring i beleggsprosent. Den gikk opp fra 27.1 % til 39,3 %. Dette tilsvarer 45 % i økning. Så langt i år har Tynset økt REVPAR fra kr. 297, til kr. 397,. Det er en oppgang på 33,7 % og er best i landet. På den andre side av denne skalaen ligger hotellene i Dovre som har kr. 95, i REVPAR så langt i år. I 2012 pr var REVPAR kr. 223,. Nedgangen er dermed 57 %. o Bergen er kommunen som har høyest beleggsprosent så langt i år. Den ligger på 73 %. o Dovre er kommunen som har lavest beleggsprosent så langt i år. Den ligger på 15,8 %. o Så langt i år har belegget i Tynset økt med 58 %. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 2004, og utvidet med kontor i høsten Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 18

19 Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 3. november 2013 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 19

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 1. Innledning side 2 2. Overblikk generell informasjon side 2 3. Noen nyheter siden vår forrige markedsrapport side 2 4. Yield management og rack rates

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

4. Overnattingsvirksomhet 2

4. Overnattingsvirksomhet 2 Norsk turisme Overnattingsvirksomhet Tom Granseth 4. Overnattingsvirksomhet 2 Datagrunnlag er Statistisk sentralbyrås månedlige overnattingsstatistikk 1. Opplysningene hentes inn direkte fra bedriftene,

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Notater. Even Høydahl og Oddveig Selboe

Notater. Even Høydahl og Oddveig Selboe 2007/35 Notater Even Høydahl og Oddveig Selboe Notater Monitor for sekundærflytting. En deskriptiv analyse av sekundærflyttinger blant flyktninger bosatt i Norge i 1996-2005 Avdeling for personstatistikk/seksjon

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer