NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski

2 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv september er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. I denne rapporten vil du finne en del grafer og tabeller som illustrerer situasjonen. Vi har samlet inn mye statistikk materiale og det vil bli for mye å legge alle tabeller og grafer inn i rapporten. I vedleggene vil du finner mer ufyllende informasjon om fylkene og de store destinasjonene. Highlights i denne rapporten Betydelig nedgang i REVPAR og beleggsprosent for hotellene når vi ser på hele landet. Høsten, særlig september var i sin tid en god måned for hotellene på fjellet. Nå er ikke dette tilfellet. Sjekk REVPAR for Opplandshotellene i september. Hotellene i Hedmark ligger øverst i mange parametere når det gjelder størst økning i september og hittil i år. Likevel er fylkets hoteller 3. svakest når vi ser på REVPAR så langt i år. Det er solgt mer enn 2 millioner romdøgn i Oslo i løpet av de første 9 måneder. Dette er rekord. Så langt i år er antall solgte rom i Bærum opp med 42.7 %. Alle parametere viser oppgang i september og for året så langt, for hotellene i Stavanger. Bergenshotellene kan vise til tidenes toppnotering når det gjelder oppnådde priser, REVPAR og losjiinntekter både for september måned og året så langt REVPAR i Trondheim i september 2013 ligger 17.5 % lavere enn tilsvarende for september 2008 Sist i rapporten finner du avsnittet SMÅPLUKK. Her er det en del interessant informasjon om steder og byer som ikke omtales ellers i rapporten. Hele landet Først vil vi vise den aktuelle situasjonen for landet sin helhet og vi presenterer dette i følgende tabeller og grafer: Hele landet september Hele landet hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 752,63 844,29 885,10 875,23 878,01 881,43 894,06 888,83 ADR 739,33 800,79 863,27 862,52 857,44 857,88 867,82 877,48 REVPAR 448,02 514,56 534,70 482,62 505,95 505,95 515,87 459,51 REVPAR 408,18 459,45 487,22 444,31 442,54 462,24 465,86 462,00 OCC 55,4 % 56,4 % 56,3 % 51,6 % 53,8 % 56,7 % 57,7 % 51,7 % OCC 55,2 % 57,4 % 56,4 % 51,5 % 51,6 % 53,9 % 53,7 % 52,7 % September hele landet Hele landet hittil i år pr Serie1 Serie2 Serie3 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 2

3 Hele landet nøkkeltall september Hele landet nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 58,0 % 56,0 % 56,0 % 54,0 % 52,0 % 54,0 % 52,0 % ,0 % 48,0 % Dette er en av den svakeste september måned som norske hoteller har hatt i dette årtusen. September i 2009 ligger en liten tanke under årets resultat, når vi ser på beleggsprosent og REVPAR. Vi skal riktignok ikke svartmale alt sammen. Antall solgte rom gikk ned med kun i underkant av rom, (0,5 %). Det er da en markert økning i kapasiteten som gjør sitt til at beleggsprosenten faller. Oppnådde priser er ned 0,6 % og losjiinntektene er ned med 1 %. Så langt i år i år er tallene noe bedre dersom vi trekker frem at solgte rom har gått opp med 0,9 % og losjiinntektene har gått opp med 2 %, samt at oppnådde priser er opp 1.1 %. De store byene / hotelldestinasjonene Vi har samlet nøkkeltallene for de store byene i noen tabeller og rangert hver enkel nøkkeltallsgruppe fra best til svakest. Først ser vi på tallene for august. Når vi henviser til endring så er dette relatert til september 2012 og pr i oversiktene som viser tallene så langt i år. Rangeringer september 2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 076,63 Bergen 81,3 % Bergen 842,53 Kristiansand 6,3 % Ullensaker 8,6 % Stavanger 5,6 % Bergen 1 036,41 Stavanger 77,2 % Stavanger 830,93 Bergen 4,0 % Stavanger 2,9 % Tromsø 2,9 % Bærum 957,68 Oslo 76,3 % Oslo 712,67 Stavanger 2,6 % Tromsø 1,9 % Kristiansand 2,1 % Oslo 934,30 Tromsø 72,3 % Tromsø 641,12 Bærum 2,4 % Oslo 1,6 % Bergen 0,7 % Tromsø 886,99 Trondheim 70,4 % Bærum 598,09 Tromsø 1,0 % Bergen 3,2 % Oslo 0,9 % Kristiansand 824,05 Ullensaker 67,7 % Trondheim 549,23 Oslo 2,4 % Kristiansand 4,0 % Bærum 2,9 % Trondheim 780,07 Bærum 62,5 % Kristiansand 472,67 Trondheim 8,7 % Bærum 5,1 % Ullensaker 12,0 % Ullensaker 682,34 Kristiansand 57,4 % Ullensaker 462,26 Ullensaker 18,9 % Trondheim 5,3 % Trondheim 13,5 % Vi vil kommentere de enkelte tallene senere i skrivet. Her får du en oversikt over de innbyrdes forholdene mellom våre største hotelldestinasjoner. Rangeringer hittil i år pr ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 043,79 Bergen 73,0 % Bergen 730,19 Bærum 5,0 % Stavanger 4,8 % Stavanger 7,2 % Bergen 1 000,20 Tromsø 68,7 % Stavanger 705,49 Bergen 4,4 % Kristiansand 1,9 % Bærum 4,0 % Bærum 897,10 Stavanger 67,6 % Oslo 592,47 Stavanger 2,3 % Ullensaker 1,2 % Bergen 3,0 % Oslo 894,91 Oslo 66,2 % Tromsø 592,15 Oslo 1,8 % Bærum 1,0 % Kristiansand 1,8 % Tromsø 861,90 Trondheim 60,7 % Kristiansand 495,59 Tromsø 1,1 % Tromsø 1,0 % Oslo 0,6 % Kristiansand 839,34 Kristiansand 59,0 % Trondheim 492,71 Kristiansand 0,1 % Oslo 1,2 % Tromsø 0,1 % Trondheim 811,13 Ullensaker 57,0 % Bærum 469,10 Trondheim 0,3 % Bergen 1,3 % Ullensaker 0,9 % Ullensaker 775,94 Bærum 52,3 % Ullensaker 442,34 Ullensaker 2,1 % Trondheim 5,0 % Trondheim 5,3 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 3

4 Oslo Oslo september Oslo hittil i år pr September Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 826,63 966,44 990,42 950,78 946,03 917,64 957,11 934,30 ADR 779,60 877,47 954,69 913,06 899,37 888,16 878,96 894,91 REVPAR 678,42 832,11 800,57 727,35 759,43 721,26 718,79 712,67 REVPAR 576,20 670,89 706,14 621,03 614,24 629,37 589,05 592,47 OCC 82,1 % 86,1 % 80,8 % 76,5 % 80,3 % 78,6 % 75,1 % 76,3 % OCC 73,9 % 76,5 % 74,0 % 68,0 % 68,3 % 70,9 % 67,0 % 66,2 % Hotellene i Oslo fikk en liten oppgang i beleggsprosenten i september. Dette til tross for en kapasitetsøkning. Prisene falt med 2.4 % og da ble det en nedgang i REVPAR. Dette skal man ikke juble over. REVPAR i september i år er den laveste siden Hittil i år er det kun beleggsprosenten som er ned. De andre parameterne viser oppgang. Ja, losjiomsetningen er opp med 4.7 %. Det er for øvrig all time high notering for losjiinntektene i september og så langt i år. 1 Oslo nøkkeltall sept 88,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 8 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 1 Oslo nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 6 Ullensaker Ullensaker sept Ullensaker hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 729,60 964,38 995,15 904,28 862,40 876,54 841,60 682,34 ADR 808,23 858,67 931,23 887,96 836,25 823,00 792,33 775,94 REVPAR 613,03 768,93 683,02 573,97 542,71 539,58 525,14 462,26 REVPAR 613,07 605,02 580,89 501,91 458,35 428,23 446,40 442,34 OCC 84,0 % 79,7 % 68,6 % 63,5 % 62,9 % 61,6 % 62,4 % 67,7 % OCC 75,9 % 70,5 % 62,4 % 56,5 % 54,8 % 52,0 % 56,3 % 57,0 % Det viser seg at hotellene ved Gardermoen fikk en svak september. Dette slår faktisk ut på tallene for hele fylket. Du vil se det senere i rapporten. I september gikk belegget opp fra 62.4 til 67.7 %. Det er bra, men så bra er det ikke når man ser på oppnådde priser som er ned fra ca. kr. 842, til ca. kr 6 82,. Dette tilsvarer en nedgang på 18,9 %. REVPAR er ned med 12 %. Nøkkeltall Ullensaker sept Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 4

5 Når vi ser på hittil i år for hotellene ved Gardermoen, oppdager vi at det er stort sett nedgang i alle gruppene når vi sammenligner med Bærum og Fornebu Bærum sept Bærum hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 715,57 863,18 965,52 949,36 957,90 944,69 935,55 957,68 ADR 684,08 812,55 915,60 932,09 888,66 919,77 854,02 897,10 REVPAR 547,73 697,73 714,53 636,38 690,24 589,18 615,73 598,09 REVPAR 414,37 536,64 555,44 492,06 516,99 503,62 450,93 469,10 OCC 76,5 % 80,8 % 74,0 % 67,0 % 72,1 % 62,4 % 65,8 % 62,5 % OCC 60,6 % 66,0 % 60,7 % 52,8 % 58,2 % 54,8 % 52,8 % 52,3 % Fullt så ille gikk det ikke for hotellene i Bærum. Vi skal huske på at kapasiteten har økt med mer enn 27 %. Solgte rom i september er opp med mer enn 20 %. Losjiinntektene er opp med 23.6 %. Hittil i år er losjiinntektene opp med 42.7 % og antall solgte rom er opp med 35.9 %. Bærum nøkkeltall sept Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr Kristiansand Kristiansand september Kristiansand hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 739,95 783,58 762,58 782,87 793,65 785,66 774,89 824,05 ADR 781,35 809,95 807,10 830,62 835,45 850,54 839,98 839,34 REVPAR 461,88 492,09 600,52 469,72 542,38 458,31 462,75 472,67 REVPAR 485,94 517,92 570,99 506,14 487,26 478,36 486,73 495,59 OCC 62,4 % 62,8 % 78,7 % 6 68,3 % 58,3 % 59,7 % 57,4 % OCC 62,2 % 63,9 % 70,7 % 60,9 % 58,3 % 56,2 % 57,9 % 59,0 % Kristiansand nøkkeltall september Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr ,00 700,00 500,00 300,00 100, ,00 700,00 500,00 300,00 100, Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 5

6 REVPAR i Kristiansand er opp med 2.1 % i september og 1.8 % så langt i år. For september skyldes dette i alt vesentlig grad at man fikk en prisoppgang som løftet gjennomsnittsprisen opp fra kr. 775, til kr. 824, (6,3 %). Det er flott at man klarer å øke prisene til tross for at det har blitt skjerpet konkurranse i byen. Det hotellet som Scandic driver åpnet i sommer og har 229 rom. Etter vårt syn har dette blitt et meget bra hotell. Stavanger Stavanger september Stavanger hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 824,63 960, , , , , , ,63 ADR 785,62 887, , , , , , ,79 REVPAR 675,86 770,22 841,94 812,38 824,34 725,46 786,85 830,93 REVPAR 564,72 638,51 746,75 661,51 690,99 694,42 657,92 705,49 OCC 82,0 % 80,2 % 79,8 % 75,4 % 74,1 % 72,1 % 75,0 % 77,2 % OCC 71,9 % 71,9 % 72,3 % 65,4 % 66,2 % 69,3 % 64,5 % 67,6 % Hotellene i Stavanger viser igjen markedet i byen er inne i en god trend. Alle parametere i september og hittil i år viser økning i forhold til Det er også all time high når vi ser på antall solgte rom, losjiomsetningen og beleggsprosent. Dette gjelder også for september isolert og for året så langt. Det er bare oppnådde priser i september 2009 og REVPAR i september 2008 som gjør sitt til at september i år ikke ble tidendes hotellmåned i Stavanger. Stavanger nøkkeltall september Stavanger nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 1 74,0 % 82,0 % 8 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 66,0 % 6 I vedleggene finner du også tabeller og grafer som viser Stavangerregionen som gjelder Stavanger, Sandnes og Sola. Her kan vi nevne at regionen gjør det gså bra i september og har gjort det bra så langt i år. Det er oppgang i alle parametere. Bergen Bergen september Bergen pr Sept Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 767,39 854,75 953,32 901,87 942,31 947,42 996, ,41 ADR 753,02 820,34 913,17 907,11 909,60 918,04 958, ,20 REVPAR 638,97 713,07 791,32 683,73 781,79 753,54 837,08 842,53 REVPAR 559,20 610,81 669,89 640,64 659,59 665,83 708,75 730,19 OCC 83,3 % 83,4 % 83,0 % 75,8 % 83,0 % 79,5 % 84,0 % 81,3 % OCC 74,3 % 74,5 % 73,4 % 70,6 % 72,5 % 72,5 % 74,0 % 73,0 % Tidligere i år har hotellene i Bergen vist til meget gode tall. Det er også bra i september, men vi ser enn viss nedgang i enkelte av parameterne. 81,3 % i belegg er meget bra. I rangeringstabellen over så du at Bergens belegg var høyest. Bergen var også best når det gjelder oppnådde priser. Når det gjelder beleggsprosenten så nevner vi kort at det er kun to tidligere år i tabellen over som viser lavere belegg i september enn i inneværende. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 6

7 Vi skal ikke glemme at det er tidenes resultat i september når vi ser på REVPAR og oppnådde priser. Tilsvarende topp er det når vi ser på året så langt. Bergen nøkkeltall september Bergen nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 84,0 % 82,0 % 8 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % ,0 % 74,0 % 73,0 % 72,0 % 71,0 % 7 69,0 % 68,0 % Trondheim Trondheim september Trondheim hittil i år pr Sept Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom N Disponible rom N Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 899,27 842,54 838,73 852,87 854,12 780,07 ADR 873,57 817,13 808,12 825,20 813,59 811,13 REVPAR 665,46 559,45 658,32 609,10 635,14 549,23 REVPAR 599,46 507,93 520,76 548,15 520,24 492,71 A A OCC 74,0 % 66,4 % 78,5 % 71,4 % 74,4 % 70,4 % OCC 68,6 % 62,2 % 64,4 % 66,4 % 63,9 % 60,7 % Hotellene i Trondheim har merket økt konkurranse etter hvert som man har fått nye hoteller. September i år ble ingen god måned. Denne måneds oppnådde priser og REVPAR er de laveste siden I september falt prisene med 13,5 % når vi sammenligner med september Oppnådde REVPAR i september 13 ligger 17.5 % under september Hittil i år er tallene ikke spesielt bedre. Det er så langt det svakeste hotellåret siden Hvordan vil det da gå når Scandic flytter inn som leietaker i Arthur Buchards nye 400 roms hotell ved Lerkendal som åpner sommeren Trondheim nøkkeltall september Tromsø nøkkeltall hittil i år pr N A N A 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 6 58,0 % 56,0 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 7

8 Tromsø Tromsø september Tromsø hittil i år pr September Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom N N Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 826,60 816,69 846,86 886,56 869,85 878,17 886,99 ADR 770,65 803,68 786,49 831,11 829,46 852,72 861,90 A A REVPAR 625,61 590,21 569,09 573,60 644,98 622,87 641,12 REVPAR 559,99 562,10 516,58 521,13 557,98 591,59 592,15 OCC 75,7 % 72,3 % 67,2 % 64,7 % 74,1 % 70,9 % 72,3 % OCC 72,7 % 69,9 % 65,7 % 62,7 % 67,3 % 69,4 % 68,7 % Tromsø fikk en bra september og viser til en oppgang i alle parametere i forhold til september Når det gjelder året så langt så er det en marginal nedgang. Her skal det bli spennende å se hvordan det går fremover. Det kommer mange nye rom til byen i løpet av de neste årene, slik at konkurransen blir meget hard. Vil det samme skje her som det har skjedd i Trondheim. Det blir nok ikke de nye hotellene som vil lide, men de små og eldre hotellene kan nok se et opphør i horisonten. I Tromsø har man jo nå fått et nytt lavprishotell, Smart Hotell med 160 rom. I 2014 åpner Comfort Express med 160 rom. I tillegg kommer Clarion Edge med 270 rom i april Dette blir riktignok ikke noe lavprishotell. Arthur Buchard vil også bygge hotell i Tromsø. Han planlegger et hotell opp mot 400 rom. Planlagt åpning er i 2016/2017. Det er kommet mange protester på byggeplanene i Tromsø, men vi tror nok at Arthur «rir han av» slik at hotellet kommer. Det blir vel ingen stor overraskelse dersom Scandic blir leietaker på dette hotellet N A Tromsø nøkkeltall september 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 6 58,0 % N A Tromsø nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 6 58,0 % 56,0 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 8

9 426,67 424,18 404,32 395,49 392,99 383,81 MARKEDSRAPPORT HOTELLER SEPTEMBER 2013 Fylkene Vi begynner presentasjonen av tallene for de forskjellige fylkene ved å sette opp to grafer. Den første viser oppnådd REVPAR i september og tilsvarende for hittil i år pr Fylkesvis REVPAR for september ,00 712,87 675,11 644,42 543,27 527,19 500,00 489,44 486,34 456,49 459,01 300,00 308,78 294,69 277,50 236,74 182,15 100,00 September var i sin tid en god måned for fjellhotellene. Dette er nok ikke tilfellet lengre. Opplandshotellene fikk en REVPAR på kr. 182, i september. 700,00 Fylkesvis REVPAR hittil i år pr ,56 592,43 584,17 500,00 514,26 451,01 448,75 444,45 443,09 438,31 461,18 410,77 410,74 398,63 385,35 377,57 373,28 354,92 338,43 329,12 300,00 278,68 100,00 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 9

10 Legg merke til Hedmark. Hotellene i fylket ligger langt ned på listen. Senere i skrivet eller i vedleggene vil du se at nettopp Hedmarkshotellene har stor fremgang (i %). Utgangspunktet var jo meget svakt for hotellene i Oppland. Vi har gjort noen endringer i oppsettet i rapporten. Tidligere presenterte vi tallene i tabellform for de 5 beste og de 5 svakeste fylkene innen de forskjellige nøkkeltallsgrupper. Nå gjør vi dette via grafer. Dersom du vil se tallene i tabellform kan du klikke deg inn i et av vedleggene. Vi har vist til i tidligere rapporter at hotellene i Aust Agder har hatt stor nedgang i Trenden fortsetter også i september. 1 8,2 % % vis endring i solgte rom hittil i år pr De 5 beste og 5 dårligste fylker 7,4 % 6,1 % 5,0 % 2,9 % 2,3 % Rogaland Hedmark Akershus Oslo Vest Agder Aust Agder Oppland Buskerud Telemark Møre og 5,0 % 5,9 % 5,0 % 1 8,7 % 8,5 % 13,2 % 15,0 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 10

11 Det har vært oppgang for hotellene i Hedmark når vi ser på antall solgte rom, men hotellene i Buskerud, Oppland og Telemark har stor nedgang. Totalt sett går det da sterkt nedover med hotellene i innlandsfylkene. 2 Losjiomsetning september 5 fylker med strøste økning og 5 fylker med størst nedgang i september ,0 % 15,0 % 13,5 % 1 5,0 % 4,8 % 3,5 % 3,4 % 5,0 % Hedmark Nordland Møre og Rogaland Vest Agder Aust Agder Oppland Telemark Sør Trøndelag Vestfold 1 15,0 % 12,3 % 1 16,7 % 2 20,2 % 19,8 % 25,0 % 17 % oppgang i omsetningen for hotellene i Hedmark er bra. Fortsetter dette? 2 Losjiomsetning hittil i år pr fylker med størst økning og 5 fylker med størst nedgang 15,0 % 14,2 % 1 5,0 % 7,6 % 6,4 % 4,7 % 4,6 % Hedmark Rogaland Akershus Oslo Sogn og Fjordane Aust Agder Oppland Buskerud Telemark Møre og 5,0 % 6,0 % 5,9 % 1 11,0 % 10,2 % 15,0 % 16,1 % 2 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 11

12 Her ser du at Nordlandshotellene hadde en flott september måned. Fallet i belegget for hotellene i Møre og og Oppland kan vel neste kalles dramatiske. 2 Beleggsprosenter september 5 fylker med størst økning og 5 fylker med størst nedgang 14,9 % 1 4,3 % 3,2 % 1,6 % 0,4 % Nordland Hedmark Akershus Oslo Telemark Møre og Oppland Buskerud Finnmark Nord Trøndelag ,2 % 21,2 % 4 39,2 % 37,4 % 33,4 % 5 1 Beleggsprosent hittil i år. 5 fylker med best utvikling og 5 fylker med størst nedgang 5,5 % 5,0 % 4,2 % 3,4 % 1,3 % Hedmark Telemark Rogaland Østfold Akershus 0,4 % Møre og Aust Agder Nord Trøndelag Oppland Buskerud 5,0 % 5,6 % 7,1 % 1 12,3 % 11,2 % 15,0 % 16,7 % 2 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 12

13 I grafene over har du sett at det er oppgang for hotellene i Hedmark. Dette til tross. Belegget i september ble ikke høyere enn 39 %, og dette er blant de laveste i landet. 9 September 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest beleggsprosent 8 76,3 % 7 67,3 % 64,8 % 64,5 % 64,0 % ,0 % 3 24,1 % 29,7 % 32,1 % 33,3 % 2 1 Oslo Hordaland Rogaland Akershus Troms Oppland Buskerud Møre og Finnmark Hedmark Oslo fikk en bra september. Vi kommer tilbake til dette senere i rapporten. På neste side ser du at Oslo er det fylket som har best belegg. Noe annet blir det når vi ser på Oslo som en by. 7 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest beleggsprosent hittil i år pr ,2 % 6 62,2 % 61,5 % 60,3 % 54,0 % ,4 % 40,1 % 42,0 % 42,1 % 42,9 % Oslo Hordaland Troms Rogaland Akershus Oppland Hedmark Buskerud Telemark Aust Agder Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 13

14 15,0 % Oppnådde priser i september. 5 fylker med størst og 5 fylker med dårligst endring i % 12,8 % 1 8,5 % 5,6 % 5,5 % 5,0 % 4,6 % Hedmark Sogn og Fjordane Østfold Nord Trøndelag Hordaland Akershus Sør Trøndelag Oppland Telemark Aust Agder 5,0 % 4,8 % 3,3 % 8,0 % 7,0 % 6,3 % 1 8,0 % Oppnådde priser hittil i år. 5 fylker med størst oppgang og 5 fylker med størst nedgang i % 6,3 % 6,0 % 5,6 % 4,7 % 4,0 % 3,6 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % Hedmark Vestfold Sogn og Fjordane Hordaland Østfold Aust Agder Oppland Buskerud Sør Trøndelag Møre og 2,5 % 1,8 % 1,0 % 1,0 % 4,0 % 3,3 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 14

15 1 5 fylker med høyest og 5 fylker med svakest oppnådde priser i september 1 003,14 994,47 937,73 934,30 911,65 755,79 791,75 797,09 801,22 817,36 Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Oslo Aust Agder Oppland Hedmark Buskerud Sør Trøndelag Akershus 1 Oppnådde priser hittil i år. 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest priser 975,18 968,78 957,42 896,95 894,91 765,61 781,77 806,17 829,20 835,21 Hordaland Rogaland Aust Agder Sogn og Fjordane Oslo Oppland Telemark Østfold Sør Trøndelag Akershus Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 15

16 3 September 5 fylker med størst økning og 5 fylker med størst nedgang i REVPAR 2 17,6 % 14,5 % 1 6,4 % Hedmark Nordland Sogn og Fjordane 3,0 % 0,6 % Østfold Hordaland Oppland Møre og Buskerud Finnmark Aust Agder ,6 % 3 25,5 % 33,3 % 4 41,4 % 39,5 % 5 15,0 % REVPAR HITTIL I ÅR. 5 FYLKER MED STØRST ØKNING OG 5 FYLKER MED STØRST NEDGANG 12,2 % 1 5,0 % 4,4 % 4,1 % 3,4 % 3,1 % Hedmark Vestfold Telemark Østfold Hordaland Møre og Aust Agder Nord Trøndelag Oppland Buskerud 5,0 % 7,4 % 1 10,7 % 9,4 % 15,0 % 15,2 % 17,5 % 2 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 16

17 REVPAR SEPTEMBER 5 FYLKER MED HØYEST OG 5 FYLKER MED LAVEST REVPAR 712,87 700,00 675,11 644,42 500,00 543,27 527,19 300,00 277,50 294,69 308,78 236,74 182,15 100,00 Oslo Hordaland Rogaland Troms Akershus Oppland Buskerud Møre og Finnmark Hedmark 700,00 HITTIL I ÅR. 5 FYLKER MED HØYEST OG 5 FYLKER MED LAVEST REVPAR 606,56 592,43 584,17 500,00 514,26 451,01 329,12 338,43 354,92 373,28 300,00 278,68 100,00 Hordaland Oslo Rogaland Troms Akershus Oppland Telemark Hedmark Buskerud Nord Trøndelag Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 17

18 La oss få gjøre følgende illustrasjon. Med basis i ovenstående kan vi vise til at et hotell i Hordaland på 150 rom vil oppnå ca. kr. 33 millioner i losjiomsetning. Tilsvarende vil et hotell i Oppland få ca. kr. 15 millioner i omsetning. Småplukk Det er 81 kommuner i landet som har tre eller flere hoteller i 2013 og SSB og Statistikknett gir dermed hotelltall fra disse kommunene. Her er det mye å plukke. Vi har tatt noe informasjon som vi vil dele med deg. Først tall fra september: o Landets dårligste hotellkommune er uten tvil Dovre når vi ser på listenesom nevnt over. Se her: o Beleggsprosent på 3.4 % o REVPAR på kr. 17,90 o Oppnådde priser kr 527 o o o o o o o Hotellene i Tynset fikk kr. 820, i september I september 2012 fikk man kr. 385,. Det er en oppgang på 113 %. Oppnådde priser i Kragerø i september 2013 nådde kr. 625,. I september 2012 fikk man kr , i oppnådd pris pr. solgte rom. Det er en nedgang på 40,4 %. Hotellene i Tynset fikk størst økning i REVPAR i september. Den gikk opp fra kr. 185, til kr. 402,. Dette tilsvarer pluss 117,3 %. Av byene nevner vi Kragerø som fikk en nedgang i REVPAR fra kr. 565, til kr. 251, Dette er en nedgang på 55,8 %. VikBalestrandLeikanger fikk størst endring i beleggsprosent. Den gikk opp fra 27.1 % til 39,3 %. Dette tilsvarer 45 % i økning. Så langt i år har Tynset økt REVPAR fra kr. 297, til kr. 397,. Det er en oppgang på 33,7 % og er best i landet. På den andre side av denne skalaen ligger hotellene i Dovre som har kr. 95, i REVPAR så langt i år. I 2012 pr var REVPAR kr. 223,. Nedgangen er dermed 57 %. o Bergen er kommunen som har høyest beleggsprosent så langt i år. Den ligger på 73 %. o Dovre er kommunen som har lavest beleggsprosent så langt i år. Den ligger på 15,8 %. o Så langt i år har belegget i Tynset økt med 58 %. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 2004, og utvidet med kontor i høsten Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 18

19 Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 3. november 2013 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 19

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016 Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 10. oktober 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i september 2016.... 3. Hotellrombelegg i september 2016... 4. Hotellrompriser i september

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer Hotellstatistikk mars og 1.kv. 2016 Norske storbyer Spesial mars måned: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er «korrigert» for påske. Oslo, 11. april 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016 Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer Oslo, 2. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i første halvår 2016... 3. Hotellrombelegg i første halvår 2016 4. Hotellrompriser i første

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016 Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer Oslo, 16. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i juli 2016... 3. Hotellrombelegg i juli 2016.. 4. Hotellrompriser i juli 2016... 5. Hittil i

Detaljer

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016 Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer Oslo, 17. november 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i oktober 2016.... 3. Hotellrombelegg i oktober 2016..... 4. Hotellrompriser i oktober 2016.

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer