INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN"

Transkript

1 INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august i år kontra august i I tidligere rapporter har vi sett at nedgangen har stoppet opp for dette fylket, men så kom det et nytt «ras». Det er en god forklaring på dette. I 2016 ble oljemessen ONS arrangert i Stavanger, noe som ga et kjempebelegg med svært høye priser for hotellene ikke bare i Stavanger, men store deler av fylket. Messen arrangeres kun hvert annet år. I år var det ikke ONS og dermed ble det en stor nedgang omsetning for hele fylket Ellers nevnes følgende interessante punkter som du kan lese om senere i denne rapporten: Det er økning i antall solgte rom for landet under ett. Både i august og året så langt. Omsetningen hittil i år har gått opp med 5.9 %. Samlet ligger den nå på nesten 10 milliarder kroner etter 8 måneders drift. Et fylke økte omsetningen i august med langt over 20 %. Hvilket ser du i rapporten. Et fylke oppnådde over 86 % belegg i august et annet oppnådde under 45 %. Det er topp og bunn i august for det norske markedet. Det er åtte fylker som fikk nedgang i beleggsprosenten i august i forhold til august Likevel ble august en god måned for den norske hotellnæring. Det er en fin utvikling i prisbildet. Samlet for hele landet har prisene gått opp betydelig mer enn inflasjonen. REVPAR forskjellen i august er kr 884- for det beste fylket og kr 439,- for det dårligste. Hittil i år har REVPAR for hele markedet gått opp med 6.9 %. Dette er positivt og årets resultat er «all time high». SOLGTE ROM Solgte rom i august er positivt for hele landet, økningen er på 2 %. Størst økning er det for hotellene i Finnmark og i Hordaland. Det er 9 fylker som har nedgang i antall solgte rom. Størst prosentvis nedgang er det for hotellene i Telemark, Rogaland og Østfold. Ser vi på den tallmessige økningen er det hotellene i Hordaland som har størst økning, og hotellene i Rogaland som har størst tallmessig nedgang. Det er også økning i antall solgte rom så langt i år. Den er på 1.4 % som tilsvarer en økning på mer enn solgte rom. Det er 7 fylker som har negativ utvikling i antall solgte rom. Telemark og Østfold har størst prosentvis nedgang. Det er hotellene i Aust Agder som har størst prosentvis oppgang.

2 Ser vi på de tallmessige endringene ser vi at det er hotellene i Oslo som har størst økning. Den er på nesten solgte rom. På den andre siden av den skalaen finner vi hotellene i hotellene i Rogaland med nesten færre solgte rom så langt i år. Antall solgte rom rangert etter størst % vise endring Antall solgte rom rangert etter størst % vise endring Solgte rom aug.16 aug.17 Endring Endring % Solgte rom pr pr Endring Endring % Finnmark ,4 % Aust - Agder ,3 % Hordaland ,3 % Finnmark ,7 % Vest - Agder ,6 % Vest - Agder ,0 % Aust - Agder ,4 % Oslo ,8 % Akershus ,4 % Hordaland ,7 % Sogn og Fjordane ,5 % Sogn og Fjordane ,1 % Hedmark ,3 % Akershus ,8 % Vestfold ,2 % Hedmark ,9 % Oslo ,0 % Møre - og Romsdal ,8 % Oppland ,6 % Oppland ,8 % Nord - Trøndelag ,6 % Nord - Trøndelag ,8 % Troms ,7 % Nordland ,4 % Møre - og Romsdal ,0 % Troms ,9 % Buskerud ,2 % Sør - Trøndelag ,2 % Nordland ,9 % Buskerud ,2 % Sør - Trøndelag ,3 % Rogaland ,3 % Telemark ,1 % Vestfold ,5 % Rogaland ,6 % Østfold ,6 % Østfold ,8 % Telemark ,5 % Hele landet ,0 % Hele landet ,4 % LOSJIOMSETNING. Nok en gang ser vi at hotellene i Rogaland sliter, vi har riktignok sett noe bedring i juni og juli, men i august er det tilbake til den negative trenden. Omsetningen falt med nesten 24 %. I toppen av tabellen ligger hotellene i Finnmark og Troms med henholdsvis en økning på 22.1 og 18.9 %. Det er bare i tre fylker hvor det er omsetningsnedgang i august. Foruten nevnte Rogaland er det hotellene i Oppland og Østfold som har tilbakegang. Beløpsmessig sett er det hotellene i Hordaland som gjør det best. Omsetningsøkningen ble på nesten 33 millioner kroner i august. For hele landet er økningen i august på kr millioner. Dette tilsvarer 5.4 % økning. Så langt i år er det oppgang i omsetningen for alle fylkene så nær som Vestfold og Rogaland. I Vestfold er det en marginal nedgang på 0.04 %. I Rogaland er nedgangen på 6 %. Totalt for hele landet er oppgangen på 5.9 % så langt i år. Økningen i kroner er på ca. kr. 551 millioner. Det er hotellene i begge Agder fylkene som har størst prosentvis oppgang. Størst fremgang målt i kroner er det for hotellene i Oslo som er på nesten kr. 160 millioner. Nedgangen i kroner er drøye 40 millioner kroner for Rogaland. Er det nødvendig å opplyse om hvilken plass dette gis på fylkesrangeringen? Losjiomsetning rangert etter størst % vise endring Losjiomsetning rangert etter størst % vise endring - hittil i året Losjiomsetning aug.16 aug.17 Endring Endring % Losjiomsetning ytd pr pr Endring Endring % Finnmark ,1 % Aust - Agder ,0 % Troms ,9 % Vest - Agder ,8 % Sogn og Fjordane ,5 % Sogn og Fjordane ,8 % Hordaland ,2 % Finnmark ,2 % Vest - Agder ,1 % Troms ,9 % Akershus ,7 % Hedmark ,4 % Nord - Trøndelag ,8 % Oslo ,9 % Aust - Agder ,1 % Nordland ,7 % Hedmark ,3 % Akershus ,5 % Oslo ,2 % Hordaland ,7 % Vestfold ,1 % Sør - Trøndelag ,8 % Møre - og Romsdal ,0 % Nord - Trøndelag ,2 % Sør - Trøndelag ,4 % Østfold ,5 % Telemark ,4 % Møre - og Romsdal ,7 % Nordland ,1 % Buskerud ,6 % Buskerud ,1 % Telemark ,7 % Oppland ,5 % Oppland ,9 % Østfold ,5 % Vestfold ,0 % Rogaland ,9 % Rogaland ,0 % Hele landet ,4 % Hele landet ,9 %

3 BELEGGSPROSENT. Den totale beleggsprosent i august gikk opp med 2.5 % i forhold til august Noe av dette kan forklares med en viss nedgang i kapasiteten i og med at flere kjente og store hoteller er stengt på grunn av ombygging og total renovering. Hotellene i Hedmark fikk en formidabel prosentvis oppgang. Den er på over 30 %. Hotellene i Finnmark og Vest Agder kan også vise til god økning i beleggsprosenten i august. Det er kun tre fylker som fikk nedgang i beleggsprosenten. Telemark, Vestfold og Østfold var «taperne» i denne målingen. I august er det to fylker som har mer enn 80 % i belegg. Oslo ligger på toppen med svært gode 86.3 %. Det er et fylke som har lavere enn 40 % i belegg og det er Vestfold. Vestfoldtallene er til dels avskrekkende. Dette skyldes som nevnt tidligere at det store anlegget på Brunstad har kommet med i innrapporteringen. I parentes kan neves at Tønsberg fikk 53.7 % belegg i august, noe som er en del bedre enn resten av fylket. Beleggsprosent rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådde beleggsprosenter Beleggsprosent aug.16 aug.17 Endring Endring % Beleggsprosent aug.17 Hedmark 43,1 % 56,4 % 13,3 % 30,9 % Oslo 86,3 % Vest - Agder 56,8 % 71,4 % 14,6 % 25,7 % Hordaland 80,2 % Finnmark 51,6 % 61,8 % 10,2 % 19,8 % Sogn og Fjordane 78,2 % Aust - Agder 53,5 % 58,6 % 5,1 % 9,5 % Sør - Trøndelag 71,8 % Oslo 82,6 % 86,3 % 3,7 % 4,5 % Vest - Agder 71,4 % Nord - Trøndelag 59,6 % 61,7 % 2,1 % 3,5 % Akershus 69,6 % Rogaland 59,8 % 61,6 % 1,8 % 3,0 % Nordland 68,0 % Sogn og Fjordane 76,7 % 78,2 % 1,5 % 2,0 % Troms 65,9 % Akershus 68,4 % 69,6 % 1,2 % 1,8 % Møre - og Romsdal 65,6 % Oppland 60,4 % 61,1 % 0,7 % 1,2 % Finnmark 61,8 % Møre - og Romsdal 65,4 % 65,6 % 0,2 % 0,3 % Nord - Trøndelag 61,7 % Troms 66,3 % 65,9 % -0,4 % -0,6 % Rogaland 61,6 % Nordland 68,7 % 68,0 % -0,7 % -1,0 % Oppland 61,1 % Buskerud 58,8 % 58,2 % -0,6 % -1,0 % Østfold 59,8 % Sør - Trøndelag 73,5 % 71,8 % -1,7 % -2,3 % Aust - Agder 58,6 % Hordaland 82,8 % 80,2 % -2,6 % -3,1 % Buskerud 58,2 % Telemark 58,6 % 55,9 % -2,7 % -4,6 % Hedmark 56,4 % Vestfold 47,1 % 44,8 % -2,3 % -4,9 % Telemark 55,9 % Østfold 63,7 % 59,8 % -3,9 % -6,1 % Vestfold 44,8 % Hele landet 67,7 % 69,4 % 1,7 % 2,5 % Hele landet 69,4 % Det er hotellene i Agderfylkene som har størst prosentvis oppgang i belegget så langt i år. 7 fylker har nedgang, noen av disse har en marginal nedgang. Samlet for landet ser vi en oppgang på 1.3 % poeng eller 2.3 %. Oslo, Troms, Akershus og Hordaland har høyest beleggsprosent så langt i år. Oslo er eneste fylket med mer enn 70 %. Vi kommenterer tallene for Oslo i den andre seksjonen til denne rapporten. Det er bare et fylke som har lavere belegg enn 40 % så langt. Det er Vestfold og noe av forklaringen er allerede nevnt. Det er ikke bare kapasitetsøkningen som er årsaken. Det er også en reell nedgang i antall solgte rom som vi ser tidligere i denne rapporten.

4 Beleggsprosent rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Beleggsprosent pr pr Endring Endring % Aust - Agder 42,3 % 47,7 % 5,4 % 11,3 % Vest - Agder 47,7 % 53,3 % 5,6 % 10,5 % Hedmark 45,4 % 49,0 % 3,6 % 7,3 % Oslo 68,4 % 72,9 % 4,5 % 6,2 % Troms 65,5 % 68,5 % 3,0 % 4,4 % Rogaland 47,8 % 49,4 % 1,6 % 3,2 % Finnmark 50,6 % 52,1 % 1,5 % 2,9 % Akershus 60,7 % 62,4 % 1,7 % 2,7 % Møre - og Romsdal 50,1 % 51,3 % 1,2 % 2,3 % Sogn og Fjordane 54,8 % 56,1 % 1,3 % 2,3 % Sør - Trøndelag 56,7 % 57,8 % 1,1 % 1,9 % Oppland 48,0 % 48,1 % 0,1 % 0,2 % Nordland 55,6 % 55,4 % -0,2 % -0,4 % Nord - Trøndelag 51,3 % 51,1 % -0,2 % -0,4 % Buskerud 49,7 % 49,5 % -0,2 % -0,4 % Hordaland 62,0 % 60,5 % -1,5 % -2,5 % Østfold 52,9 % 50,7 % -2,2 % -4,3 % Telemark 45,8 % 42,9 % -2,9 % -6,8 % Vestfold 42,6 % 39,6 % -3,0 % -7,6 % Hele landet 55,8 % 57,1 % 1,3 % 2,3 % Belggsproent oppnådd hittil i år Beleggsprosent pr Oslo 72,9 % Troms 68,5 % Akershus 62,4 % Hordaland 60,5 % Sør - Trøndelag 57,8 % Sogn og Fjordane 56,1 % Nordland 55,4 % Vest - Agder 53,3 % Finnmark 52,1 % Møre - og Romsdal 51,3 % Nord - Trøndelag 51,1 % Østfold 50,7 % Buskerud 49,5 % Rogaland 49,4 % Hedmark 49,0 % Oppland 48,1 % Aust - Agder 47,7 % Telemark 42,9 % Vestfold 39,6 % Hele landet 57,1 % OPPNÅDDE GJENNOMSNITTSPRISR PR. SOLGTE ROM. Landet under ett ga en økning i oppnådde priser med 3.3 %. Det er kun tre fylker som har nedgang i oppnådde priser. Det er Oppland, Finnmark og Rogaland. Fire fylker har oppnådd en gjennomsnittspris som er over tusenlappen. Det er to fylker med lavere pris enn kr. 800,- i august. Oppnådde priser rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådde priser denne måned Oppnådde priser aug.16 aug.17 Endring Endring % ADR aug.17 Troms ,8 % Hordaland Nord - Trøndelag ,5 % Aust - Agder Sogn og Fjordane ,4 % Sogn og Fjordane Telemark ,0 % Sør - Trøndelag Akershus ,9 % Oslo 993 Sør - Trøndelag ,9 % Vestfold 980 Aust - Agder ,4 % Nordland 945 Nordland ,1 % Nord - Trøndelag 935 Møre - og Romsdal ,0 % Møre - og Romsdal 926 Hedmark ,8 % Telemark 919 Hordaland ,4 % Østfold 915 Vest - Agder ,1 % Vest - Agder 903 Oslo ,1 % Finnmark 892 Buskerud ,4 % Oppland 839 Østfold ,5 % Rogaland 819 Vestfold ,8 % Akershus 815 Oppland ,1 % Troms 814 Finnmark ,4 % Hedmark 797 Rogaland ,4 % Buskerud 788 Hele landet ,3 % Hele landet 942 Hittil i år har oppnådde gjennomsnittlig pris pr. solgte rom økt med 4.5 %. Det er mer enn inflasjonen og dermed er dette en positiv utvikling. Det er kun hotellene i Rogaland som har nedgang i forhold til de samme 8 første månedene i Troms og Telemarkshotellene har gjort det virkelig bra med en oppgang på mer enn 10 %. Tre fylker ligger med priser over tusenlappen så langt i år. Sogn og Fjordane og Hordalands hoteller oppnådde kr. 1040,-. Pinlig nøyaktig er at Sogn og Fjordane slo naboen med 22 øre.

5 Oppnådde priser rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådde gj.priser hittil i år Oppnådde priser pr pr Endring Endring % ADR pr Troms ,9 % Sogn og Fjordane Telemark ,0 % Hordaland Østfold ,6 % Aust - Agder Aust - Agder ,9 % Oslo 987 Sogn og Fjordane ,5 % Vestfold 957 Hedmark ,4 % Nordland 948 Nordland ,3 % Telemark 930 Sør - Trøndelag ,1 % Finnmark 926 Vest - Agder ,5 % Østfold 925 Buskerud ,0 % Hedmark 923 Akershus ,5 % Vest - Agder 919 Nord - Trøndelag ,4 % Sør - Trøndelag 904 Oslo ,0 % Nord - Trøndelag 897 Vestfold ,6 % Akershus 888 Finnmark ,3 % Buskerud 887 Hordaland ,8 % Troms 878 Møre - og Romsdal ,9 % Møre - og Romsdal 862 Oppland ,1 % Oppland 849 Rogaland ,8 % Rogaland 833 Hele landet ,5 % Hele landet 934 REVPAR (OPPNÅDDE PRISER PR. TILGJENGELIGE ROM) Innledningsvis ble det nevnt at beleggsprosenten i Hedmark hadde en formidabel økning august. Oppnådde priser økte også. Dermed ble det også en meget god økning i REVPAR for hotellene i Hedmark. På den annen side kan det ikke legges skjul på at hotellene i Hedmark er de med lavest REVPAR i august. Den ble så svak som kr. 292,-. Østfold, Oppland og Rogaland har nedgang i REVPAR i august. Det er tre fylker som oppnådde en REVPAR på mer enn kr 800,- i august. Hordaland topper med sine kr 884,- foran Oslo med kr. 857,- og Sogn og Fjordane med kr Det er tre fylker som har REVPAR lavere enn kr 500,-. Landets REVPAR gikk opp med 6.9 %. Det er meget bra, og det kan vel konkluderes med at august ble en god måned for den norske hotellindustri Oppnådd REVPAR rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådd REVPAR REVPAR pr pr Endring Endring % REVPAR aug.17 Aust - Agder ,8 % Hordaland 884 Vest - Agder ,0 % Oslo 857 Troms ,1 % Sogn og Fjordane 851 Hedmark ,9 % Sør - Trøndelag 734 Sogn og Fjordane ,0 % Vest - Agder 645 Oslo ,8 % Nordland 643 Sør - Trøndelag ,1 % Aust - Agder 641 Akershus ,5 % Møre - og Romsdal 607 Nordland ,9 % Nord - Trøndelag 577 Finnmark ,4 % Akershus 567 Østfold ,1 % Finnmark 551 Buskerud ,5 % Østfold 547 Nord - Trøndelag ,0 % Troms 537 Møre - og Romsdal ,3 % Telemark 514 Telemark ,1 % Oppland 513 Oppland ,4 % Rogaland 504 Hordaland ,3 % Buskerud 459 Rogaland ,6 % Hedmark 450 Vestfold ,7 % Vestfold 439 Hele landet ,9 % Hele landet 653 Tallene hittil i år viser at det er 5 fylker som har oppgang i REVPAR og det er kun to fylker med nedgang. Oslohotellene har ikke overraskende høyest REVPAR så langt i år. Den ble på kr 720,-. Hotellene i Hordaland og Sogn og Fjordane er også over kr. 700,- i gjennomsnittlig REVPAR. Det er hoteller i 6 fylker som har lavere REVPAR enn kr 400,- og aller galest er det for hotellene i Hedmark som ligger helt nede på kr. 292,-.

6 Oppnådd REVPAR rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådd REVPAR hittil i år REVPAR pr pr Endring Endring % REVPAR pr Aust - Agder ,8 % Oslo 720 Vest - Agder ,0 % Hordaland 629 Troms ,1 % Troms 601 Hedmark ,9 % Sogn og Fjordane 583 Sogn og Fjordane ,0 % Akershus 554 Oslo ,8 % Nordland 525 Sør - Trøndelag ,1 % Sør - Trøndelag 522 Akershus ,5 % Vest - Agder 490 Nordland ,9 % Aust - Agder 484 Finnmark ,4 % Finnmark 482 Østfold ,1 % Østfold 469 Buskerud ,5 % Nord - Trøndelag 459 Nord - Trøndelag ,0 % Hedmark 452 Møre - og Romsdal ,3 % Møre - og Romsdal 442 Telemark ,1 % Buskerud 439 Oppland ,4 % Rogaland 411 Hordaland ,3 % Oppland 408 Rogaland ,6 % Telemark 399 Vestfold ,7 % Vestfold 379 Hele landet ,9 % Sum 533 ENDRING I KAPASITET HITTIL I ÅR Hittil i år er det en viss nedgang i kapasiteten. Det er ikke bare stengte hoteller som har lagt ned virksomheten som er årsaken til reduksjonen. Det er flere hoteller som er stengt over en lengre tid på grunn av oppgradering og fornyelse er også noe som påvirker tallene. Disse hotellene er blant de stengte: Hoteller som er stengt på grunn av oppgradering er blant annet: Royal Christiania og Thon Hotel Europa i Oslo. Radisson Blu Hotel Caledonien i Kristiansand Radisson Blu Hotel Atlantic I Stavanger Hotel Norge i Bergen Hotel Britannia i Trondheim Disse hotellene har tilsammen rom, dette er mer enn den totale nedgang. Dermed har vi en viss økning i antall nye rom. Antall tilgjengelige rom rangert etter størst % vise endring Disp. rom pr pr Endring Endring % Hordaland ,3 % Finnmark ,6 % Vestfold ,8 % Nord - Trøndelag ,2 % Nordland ,8 % Sogn og Fjordane ,7 % Oppland ,6 % Akershus ,0 % Møre - og Romsdal ,6 % Telemark ,3 % Østfold ,5 % Buskerud ,8 % Oslo ,6 % Aust - Agder ,1 % Sør - Trøndelag ,1 % Troms ,3 % Rogaland ,4 % Hedmark ,6 % Vest - Agder ,0 % Hele landet ,9 %

7 OM NHR Olaf Vangstein som driver Norsk Hotellrådgivning er en av landets mest erfarne hotellrådgivere. Etter endt hotellfaglig utdannelse og arbeidet han i ledende stillinger i hotelldrift fra 1973, og frem til Fra 1996 arbeidet han i 12 år som megler/rådgiver i Colliers International. Deretter startet han eget selskap og innledet et franchisesamarbeid med det danske selskapet Nordic Hotel Consulting. Samarbeidet ble avsluttet i første halvår av 2017 og Olaf endret selskapets navn til Norsk Hotellrådgivning. Olaf innehar en unik kjennskap til norske hoteller, hotelldrift og hotellmarkedet. Med sin erfaring som rådgiver har Olaf en meget stor kontaktflate og kjenner mange toneangivende aktører i hotellbransjen. NHR tilbyr tjenester blant annen innenfor følgende områder: Markedsanalyser, markedsdata og markedsvurderinger Benchmarkinganalyser Verdivurderinger Operatørvurderinger Etableringsanalyser Rådgivning i forbindelse med salg, kjøp og utleie av hotelleiendommer Etableringsanalyser Aktivt eierskap Reforhandlinger av leiekontrakter Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale dersom det er behov for hotellfaglig rådgivning. Med vennlig hilsen Norsk Hotellrådgivning Olaf Vangstein Rådgiver

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bredbånd i Norge 2014

Bredbånd i Norge 2014 Bredbånd i Norge 2014 Direktør Torstein Olsen 30. oktober 2014 Tre hovedtema Høyhastighets bredbånd Analyse av hastighetsmålinger i Nettfart.no Dekningsberegninger for 3G og 4G 2 Høyhastighets bredbånd

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer