HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE"

Transkript

1 HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski

2 Da har vi fått tallene fra SSB og Statistikknett som omfatter desember 214. Dermed kan vi gi ut en markedsrapport som gir resultatene for hotellåret 214. Året begynte godt for norske hoteller, men når vi nærmet oss slutten av året kom nedturene. Enkelte av de store hotellbyene fikk stor nedgang i høst. Dermed ble året sett under ett noe svakere enn forventet. Riktignok ser vi av tallene at gjennomsnittlig REVPR for landet under ett går opp med 1.4 % i forhold til 213. Du vil se av tabellene og grafene at enkelte av de tradisjonelle svake hotellfylkene har hatt en god oppgang i 214, mens de store destinasjonene har nedgang, Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Her i rapporten viser vi en del tabeller for desember og får året så langt. Disse underbygges med noen grafer. Vi lager mange tabeller og grafer i forbindelse med rapportene. Det blir for omfattende dersom vi tar med alle i rapporten. For at du likevel skal ha tilgang til denne informasjon har vi laget noen vedlegg. Highlights i denne rapport lle nøkkeltallene ser vi at 214 ble tidenes beste hotellår når vi ser på landet under ett. Hotellene i Sogn og Fjordane fikk en oppgang i desember på 18.9 % når vi ser på solgte rom. Hotellene i Hedmark økte beleggsprosenten med 23.5 % i desember. Det er bra, men utgangspunktet var jo meget lavt. Det er kun to fylker som fikk mer enn 6 % belegg i 214 Kun 4 fylker fikk oppgang i oppnådde priser i desember sammenlignet med desember 213 Hotellene i Sogn og Fjordane fikk en fantastisk desember. Det ble stor oppgang i de fleste nøkkeltall 4 av fylkene oppnådde gjennomsnittspriser i 214 over kr. 95, Det er kun hotellene i Hordaland som fikk høyere REVPR enn kr. 6, når vi ser på hele året. Svak og til dels dramatisk utvikling i REVPR for hotellene i de største destinasjonene. Det er kun to av de store destinasjonene som fikk oppgang i gjennomsnittsprisene i forhold til 213 Oslohotellene fikk en bra desember. ntall solgte rom gikk opp med 14.5 %. Det er mer enn kapasitetsøkningen. Omsetningen steg med mer enn 11 % Hotellene ved Gardermoen økte antall solgte rom i desember med 232 romdøgn. REVPR for hotellene i Bærum er i % lavere enn resultatet var i 28 Oppnådde priser i Kristiansand falt med 7.6 % i desember 214 kontra desember 213. esten 16 % nedgang i REVPR for hotellene i Stavanger når vi sammenligner desember 213 mot desember 214. I desember 214 fikk hotellene i Bergen mer enn 12 % lavere REVPR enn hva man fikk i desember 213. Ingen god desember for hotellene i Tromsø Enda verre for hotellene i Bodø. Belegget falt fra 48.8 % til 38,8 % 22.1 % nedgang i REVPR for hotellene i Tromsø i desember. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 2

3 Hele landet Hele landet desember Hele landet hele år Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 767,5 848,53 858,7 862,36 87,5 875,58 865,33 896,59 872,4 DR 746,47 811,27 868,4 863,39 859,4 866,9 873,96 883,89 885,49 REVPR 317,83 357,9 334,62 321,24 332,66 336,66 334,21 342,82 341,34 REVPR 45,15 457,28 477,1 434,84 434,7 456,76 459,96 462,13 468,75 OCC 41,4 % 42,1 % 39, % 37,3 % 38,2 % 38,5 % 38,6 % 38,2 % 39,1 % OCC 54,3 % 56,4 % 54,9 % 5,4 % 5,6 % 52,7 % 52,6 % 52,3 % 52,9 % Vi antydet tidligere i rapporten at hotellåret ble noe svakere enn forventet. Med det bør presiseres at landet under ett viser all time high i alle nøkkeltallene. 2 5 Desember hele landet 8 25 Hele landet hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 1, 8, Hele landet nøkkeltall desember 43, % 42, % 41, % 1, 8, Hele landet nøkkeltall hittil i år pr , % 56, % 6, 4, % 39, % 6, 54, % 4, 38, % 37, % 4, 52, % 2, 36, % 35, % 2, 5, % , % , % Serie1 Serie2 Serie3 Fylkene Fylkenes utvikling så langt i år viser vi i noen grafer. Grafene tar for seg nøkkeltallene. Fullstendige tabeller finner du i vedleggene. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 3

4 % vise endringer i solgte rom desember 14 vs desember 13 18,9 % 14,5 % 14,1 % 13,7 % 11,6 % 11, % 9,9 % 9,8 % 8,8 % 7,2 % 6,2 % 5,7 % 7,8 % 2,8 % 2,7 % 1,6 %,2 % 1,1 % 3,2 % 7,7 % Sogn og Fjordane fikk en god utvikling i desember i forhold til desember 213. Hotellene i Oslo gjorde det også bra i desember. Samlet for hele landet gikk antall solgte rom opp med 7.8 % i desember. Endring solgte rom i 214 % vis endring 12,5 % 7,2 % 6,9 % 5,2 % 4,8 % 3,5 % 3,4 % 2,4 % 1,8 % 1,6 % 2,4 % 1, %, % 1,7 % 1,7 % 2,3 % 2,4 % 5,7 % 7, % 9,3 % ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 4

5 Grafen for desember viser god oppgang for hotellene i Sogn og Fjordane, men på årsbasis ble det ikke bra for de samme hotellene. edgangen ble på drøye 9 %. Endring losjiomsetning des % vis endring 17,7 % 13,8 % 13,4 % 11,1 % 1,5 % 9,9 % 8,3 % 4,9 % 4, % 3,1 % 4,8 % 2,5 % 2,2 % 1,9 %,4 %,5 %,7 % 1, % 2,6 % 14, % Øking i antall solgte rom gir jo som regel en økning i omsetningen. Derfor gjør Sogn og Fjordane det bra i desember når vi ser på omsetningen. Endringer i losjiomsetning 214 % vis endring 12,4 % 7,8 % 6,2 % 4,8 % 3,4 % 3,3 % 3,1 % 2,3 % 2,1 % 2,6 % 1,9 % 1,4 % 1,3 %, %,2 %,5 % 2,3 % 2,7 % 5,8 % 7,1 % ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 5

6 ,4 % 1, % 1, % 1,9 % 5,9 % 6,6 % 7,7 % Hotel Market Report Endringer i beleggsprosent desember % vise endringer 22,3 % 12,9 % 11,6 % 11,5 % 1,2 % 9,3 % 7,7 % 7,6 % 5,5 % 3,8 % 2,4 % 2,8 % 8,9 % Endring i beleggsprosent hele året 5,9 % 4, % 3,5 % 2,5 % 2,2 % 1,9 % 1,2 % 1,1 % 1,1 %,9 %,9 %,8 % 1, %,8 % 1,4 % 1,5 % 1,9 % 2,5 % 2,8 % 2,9 % Hotellene i Hedmark fikk størst økning i beleggsprosenten når vi ser på hele året. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 6

7 34, % 32,6 % 32,1 % 31,3 % 5,1 % 48,8 % 48,4 % 47,3 % 46,8 % 46,5 % 45,9 % 43,6 % 41,6 % 4,9 % 4,2 % 39,6 % Hotel Market Report Oppnådd OCC desember des.14 54,4 % 48,3 % 44,2 % 42,2 % 38,6 % 37,5 % 36,4 % 36, % 39,1 % 3,2 % 3,2 % 29,4 % 29, % 27, % 26,8 % 25,3 % Beleggsprosent hele , % 61,9 % 59,5 % 57,7 % 54,7 % 54,6 % 52,9 % 36,6 % Det er hotellene i Oslo, Troms og Hordaland som oppnår best fylkestall når vi ser på beleggsprosent. Dette gjelder både i desember og for hele året. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 7

8 ,3 %,4 %,5 %,5 %,6 % 1, % 1, % Hotel Market Report Endring oppnådde priser desember 4,2 % 4, % 2,4 %,7 %,1 % 3, % 2,8 % 4,5 % 5, % 5,8 % 6,9 % 9,9 % 1,7 % Endring oppnådde priser hele året 4,8 % 3,8 % 3,1 % 3, % 1,9 % 1,2 % 1, %,6 %,5 %,4 %,1 %, %,1 %,1 %,1 %,3 %,6 % 1,7 % 1,7 % 3,5 % ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 8

9 Oppnådde priser desember 14 des. 1 42,9 1 6,6 963,27 924,78 919,8 98,88 897,5 875,62 867,95 86,86 857,21 842,65 839,25 825,19 81,61 81,57 798,9 792,18 753,55 872,22 Oppnådde priser i 214 Hele året 99,31 98,12 973,55 945,47 893,61 89,55 886,43 861,38 86,84 855,84 852,16 846,5 84,31 839,33 829,35 829,35 816,46 87,9 884,34 783,56 ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 9

10 12,1 % 11,1 % 1,9 % 1,2 % 1,2 % 3, % 2,9 % 2,5 % 2,5 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 6,2 % 7,1 % 7,8 % Hotel Market Report 13, % Endring oppnådd REVPR desember 9,1 % 4,5 % 4,4 % 2,2 %,7 %,9 % 1,5 %,5 % 8,4 % 11,2 % 18,6 % Endring oppnådd REVPR 214 7,1 % 5, % 2,1 %,6 % 1,1 %,8 %,9 % 1,7 % 2,9 % 3,1 % ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 1

11 REVPR DES ,34 396,69 387,18 383,55 361,22 332,29 314,71 314,42 291,77 285,19 282,95 269,77 269,4 258,29 244,37 234,64 232,71 231,45 227,57 341,4 REVPR hele ,63 598,72 571,41 53,4 467,29 453,65 433,97 431,28 416,91 412,19 49,59 394,1 393,26 382,14 371,54 37,47 467,82 339,2 323,32 286,78 ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 11

12 Rangering Før vi tar for oss hver enkelt av de store destinasjonene vil vi vise deg tabeller som rangerer innbyrdes disse destinasjonene. Vi begynner med desembertallene. Rangeringer desember 214 DR Beløp OCC Belegg REVPR Beløp DR Endring % OCC Endring % REVPR Endring % Bærum 992,1 Oslo 54,4 % Oslo 476,76 Bodø 6, % Oslo 3,9 % Bærum 1, % Stavanger 947,95 Tromsø 53,9 % Bergen 454,42 Bærum 5,5 % Kristiansand 2, % Oslo,8 % Bergen 89,45 Bergen 51, % Tromsø 429,87 Trondheim 1,2 % Ullensaker 1, % Ullensaker 3,6 % Bodø 886,74 Stavanger 44,4 % Stavanger 42,53 Oslo 3, % Bærum 4,3 % Trondheim 5,3 % Oslo 875,62 Ullensaker 41,1 % Bærum 391,74 Bergen 4,1 % Trondheim 6,4 % Kristiansand 5,8 % Tromsø 798,9 Trondheim 39,7 % Bodø 343,69 Ullensaker 4,5 % Bergen 8,5 % Bergen 12,2 % Ullensaker 79,75 Bærum 39,5 % Ullensaker 324,64 Kristiansand 7,6 % Stavanger 9,2 % Bodø 15,8 % Trondheim 77,85 Bodø 38,8 % Trondheim 35,69 Stavanger 9,3 % Tromsø 9,8 % Stavanger 17,6 % Kristiansand 719,55 Kristiansand 35,7 % Kristiansand 256,6 Tromsø 13,7 % Bodø 2,6 % Tromsø 22,1 % Det er vel første gang på lenge at hotellene i Stavanger ikke er på topp i noen av ovenstående nøkkeltall. Trenden er den samme som vi så i november, de byene som har fått stor økning i kapasiteten får stor nedgang i nøkkeltallene. Fallet i REVPR for Tromsø på mer enn 22 % er et dramatisk fall. I desember var det kun hotellene i Bærum og Oslo som fikk en oppgang i REVPR, og den var marginal. De andre destinasjonene fikk nedgang. Rangeringer hittil i år pr DR Beløp OCC Belegg REVPR Beløp DR Endring % OCC Endring % REVPR Endring % Stavanger 1 54,57 Bergen 71,9 % Bergen 74,4 Ullensaker 1,6 % Ullensaker 1,9 % Ullensaker 3,5 % Bergen 979,76 Oslo 67, % Stavanger 67,69 Kristiansand,8 % Oslo,9 % Kristiansand,1 % Oslo 893,61 Tromsø 64,6 % Oslo 598,72 Stavanger,1 % Trondheim,5 % Trondheim,6 % Bærum 893,19 Bodø 63,7 % Tromsø 559,36 Trondheim,1 % Bærum,7 % Oslo,8 % Bodø 873,94 Stavanger 63,6 % Bodø 556,68 Bergen,4 % Kristiansand,7 % Bergen 1,2 % Tromsø 866,24 Trondheim 61,6 % Trondheim 5,59 Tromsø,8 % Bergen,8 % Bærum 2, % Kristiansand 839,89 Ullensaker 57,7 % Kristiansand 476,98 Bodø 1,1 % Bodø 3,6 % Bodø 4,7 % Trondheim 813,14 Kristiansand 56,8 % Ullensaker 468,16 Bærum 1,3 % Stavanger 5,3 % Stavanger 5,5 % Ullensaker 811,8 Bærum 52,2 % Bærum 466,9 Oslo 1,7 % Tromsø 5,7 % Tromsø 6,5 % Det er kun to av destinasjonene som ikke fikk nedgang i oppnådde priser i 214. De store byene / hotelldestinasjonene Vi viser nå tabeller som viser nøkkeltallene for de enkelte destinasjonene. Videre viser vi to grafer som tar for seg tallene for hele 214. Dersom du vil se tilsvarende grafer for desember, kan du gå inn i et av vedleggene til denne rapporten. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 12

13 Oslo Oslo desember Oslo hele året Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 82,6 95,21 883,65 93,23 873,61 886,93 867,7 92,35 875,62 DR 793,73 891,59 954,7 914,34 9,15 899,43 892,2 99,18 893,61 REVPR 486,85 568,47 51,75 55,81 51,45 475,39 465,63 472,93 476,76 REVPR 588,16 682,58 697,7 625,29 615,2 626,56 597,15 63,7 598,72 OCC 6,7 % 62,8 % 57,8 % 56, % 57,4 % 53,6 % 53,7 % 52,4 % 54,4 % OCC 74,1 % 76,6 % 73,1 % 68,4 % 68,3 % 69,7 % 66,9 % 66,4 % 67, % Desember måned ble en forholdsvis bra måned for hotellene i Oslo. Oppgangen i antall solgte rom ble 14.5 %. Kapasiteten økte med 11,1 %. Da ble det positiv utvikling i andre nøkkeltall. Oppnådde priser fikk riktignok en nedgang, som ble målt til minus 3 %. Årets desemberresultat ligger langt under toppåret 27. REVPR i desember 214 ligger mer enn 16 % under resultatet for 27. år vi ser på året under ett, kan vi begynne med de positive trekkene. Det er at det har aldri vært solgt høyere antall romdøgn og aldri vært høyere losjiomsetning for hotellene i Oslo som det var i 214. Oppnådde priser og REVPR fikk nedgang Oslo hittil i år pr , 1, 8, 6, 4, 2, Oslo nøkkeltall hittil i år pr , % 76, % 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Ullensaker Ullensaker desember Ullensaker hele året Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 81,1 9,4 92,7 87,68 878,83 771,69 779,13 827,89 79,75 DR 82,2 881,34 94,49 89,46 849,39 828,43 816,83 798,67 811,8 REVPR 384,4 412,8 361,73 351,49 35,25 263,66 291,79 336,66 324,64 REVPR 65,49 6,84 574,59 497,36 437,24 43,82 452,87 452,11 468,16 OCC 47,5 % 45,8 % 4,1 % 4,4 % 34,7 % 34,2 % 37,5 % 4,7 % 41,1 % OCC 73,8 % 68,2 % 61,1 % 55,9 % 51,5 % 52, % 55,4 % 56,6 % 57,7 % Hotellene i Ullensaker fikk en økning på 232 romdøgn i desember 214 kontra desember 213. Det kan vel kalles en marginal økning. Prisene og losjiinntektene falt og da ble det også en nedgang i REVPR på 3.6%. For hele året har hotellene ved hovedflyplassen klart å øke prisene med 1.6 % og med en viss oppgang i beleggsprosent ble det en oppgang i REVPR på 3.5 % i 214. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 13

14 Ullensaker hittil i år pr Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr , 8, % , 6, 4, 2, 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % , % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Bærum og Fornebu Bærum desember Bærum hele året Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 75,39 917,91 971, 974,37 1 3, ,49 925,81 94,12 992,1 DR 74,86 836,39 933,94 941,33 95,4 963,32 868,62 95,17 893,19 REVPR 259,3 334,28 321,67 293,87 267,46 397,59 37,95 387,79 391,74 REVPR 419,37 541,87 542,26 488,33 5,79 52,95 451,89 475,54 466,9 OCC 34,6 % 36,4 % 33,1 % 3,2 % 25,9 % 38,8 % 4,1 % 41,2 % 39,5 % OCC 59,5 % 64,8 % 58,1 % 51,9 % 55,3 % 54,1 % 52, % 52,5 % 52,2 % Hotellene i Bærum fikk nedgang i de fleste områder i desember. Unntatt her er oppnådde priser som gikk opp med kr. 42, (5.5 %) i desember. Det ga også det resultatet at REVPR gikk opp med 1 %. Hotellene fikk samlet en nedgang i 214 i alle nøkkeltallene. ntall solgte rom gikk ned med 1 rom døgn, losjiomsetningen falt med nesten OK 12 millioner. Oppnådd REVPR i 214 er 2 % lavere enn tilsvarende tall i 213. Verre er det når vi ser at REVPR i 214 ligger mer enn 14 % lavere enn hva hotellene fikk i 28. Bærum hittil i år pr Bærum nøkkeltall hittil i år pr , 7, % , 8, 6, 4, 2, , % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Kristiansand Kristiansand desember Kristiansand hele året Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 672,57 64,31 618,37 785,25 715,94 717,25 699,1 778,97 719,55 DR 765,84 781,57 792,93 818,46 82,8 837,3 82,76 832,83 839,89 REVPR 28,24 31,46 278,88 332,29 31,53 245,99 269,73 272,28 256,6 REVPR 459,59 489,42 538,96 481,39 47,57 451,97 464,92 476,35 476,98 OCC 41,7 % 49,9 % 45,1 % 42,3 % 42,1 % 34,3 % 38,6 % 35, % 35,7 % OCC 6, % 62,6 % 68, % 58,8 % 57,4 % 54, % 56,6 % 57,2 % 56,8 % I desember fikk hotellene en liten oppgang i beleggsprosenten, men det kostet. Oppnådde priser falt med 7.6 %. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 14

15 For hele 214 ser vi at prisene gikk opp med små,85 % og REVPR steg med,13 %. Ellers var det nedgang i alle nøkkeltall Kristiansand hittil i år pr , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr , % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % , % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Stavanger Stavanger og regionen har i det siste året hatt stor kapasitetsøkning. å skal vi se hva dette og en usikkerhet i oljeindustrien har gjort med nøkkeltallene. Stavangerregion desember Stavangerregion hele året Desember Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 773,23 888,77 968, ,41 998, , ,26 1 4,72 933,52 DR 768,48 877, ,81 1, , , , ,3 1 33,24 REVPR 38,18 465,92 486,33 496,27 55,26 543,49 58,9 52,13 422,38 REVPR 533,13 612,61 78,8 635,29 659, 677,65 666,7 664,26 651,9 OCC 49,2 % 52,4 % 5,2 % 48,7 % 5,6 % 52, % 49,4 % 5, % 45,2 % OCC 69,4 % 69,8 % 69,2 % 63,5 % 64, % 66,1 % 64,8 % 64,7 % 63,1 % Tabellene her viser kun tallene for hotellene i Stavanger kommune. I et av vedleggene vil du finne tilsvarende nøkkeltall for hele Stavanger regionen. Det ble et markert fall i belegg og priser, dermed forteller tabellene oss at i desember falt REVPR med nesten 16 % i forhold til desember 213. For hele 214 ble det marginale endringer i de fleste nøkkeltallene når vi sammenligner med 213. Stavanger hittil i år pr Stavanger nøkkeltall hittil i år pr , 74, % , 8, 72, % 7, % 68, % 6 4 6, 66, % , 2, 64, % 62, % 6, % , % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Bergen ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 15

16 Bergen desember Bergen hele året Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 7,76 795,45 859,61 82,62 84,73 881,69 89,16 928,32 89,45 DR 743, 822,98 99,3 897,21 897,97 919,49 951,75 983,24 979,76 REVPR 362,54 376,57 416,93 355,82 435,45 468,48 471,1 517,68 454,42 REVPR 536,28 595,13 653,42 68,21 638,1 655,84 691,47 712,94 74,4 OCC 51,7 % 47,3 % 48,5 % 43,4 % 51,8 % 53,1 % 52,9 % 55,8 % 51, % OCC 72,2 % 72,3 % 71,9 % 67,8 % 71, % 71,3 % 72,7 % 72,5 % 71,9 % Bergen er fortsatt en god hotellby, men vi ser også her at ny kapasitet trekker ned nøkkeltallene. Dette ga spesielt utslag i desember hvor REVPR falt med mer enn 12 %. økkeltallene for hele 214 viser kun marginale endringer. Byen er den eneste av de største byene som har belegg over 7 %. Bergen hittil i år pr Bergen nøkkeltall hittil år pr , 1, 8, 6, 4, 2, , % 73, % 72, % 71, % 7, % 69, % 68, % 67, % 66, % 65, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Trondheim Trondheim desember Trondheim hele året Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 819,49 81,9 8,41 759,25 77,87 761,4 77,85 DR 867,39 82,89 813,23 828,67 818,68 814,31 813,14 REVPR 366,28 313,89 341,81 342,46 37,72 322,71 35,69 REVPR 586,37 511,1 527,31 552,86 519,5 53,74 5,59 OCC 44,7 % 39,2 % 42,7 % 45,1 % 39,9 % 42,4 % 39,7 % OCC 67,6 % 62,3 % 64,8 % 66,7 % 63,4 % 61,9 % 61,6 % Hotellene i Trondheim merker også ny kapasitet. Scandic Lerkendal med 4 rom gir utslag på tallene. Solgte romdøgn steg med 6.3 % i desember, men når kapasiteten øker med nesten 14 % blir det en markert nedgang i beleggsprosenten. Oppnådde priser gikk opp med 1.2 %. REVPR ned med 6.4 % i desember. Beleggsprosenten i 214 gikk marginalt ned. Priser og REVPR likeså Trondheim hittil i år pr , 8, 6, 4, 2,, Trondheim nøkkeltall hittil i år pr , % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 16

17 Bodø Bodø desember Bodø hele året Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 698,98 787,77 781,15 822,13 791,69 814,1 836,61 886,74 DR 71,2 773,2 85,87 81,78 832,34 846,48 883,89 873,94 REVPR 313,84 326,14 339,8 365,85 36,22 446,94 48,27 343,69 REVPR 491,55 52,63 55,37 516,43 558,62 581, 584,17 556,68 OCC 44,9 % 41,4 % 43,5 % 44,5 % 45,5 % 54,9 % 48,8 % 38,8 % OCC 69,2 % 65, % 62,7 % 63,7 % 67,1 % 68,6 % 66,1 % 63,7 % Bodø er også en by med ny kapasitet og her kom det også nedgang i desember måned. Belegget falt fra 48.8 % til 38.8 %. Positivt er det at oppnådde priser har gått opp med 6 %. Det ble et fall i REVPR på 15.8 % som er betydelig. Oppnådde priser, REVPR og beleggsprosent i 214 er lavere enn 213. Bodø hittil i år pr Bodø nøkkeltall hittill i år pr , 8, 6, 4, 2, , % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Tromsø Tromsø desember Tromsø hele året Desember Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 728,8 762,87 729,17 799,82 826,26 793,41 924,69 798,9 DR 771,55 799,88 787,8 829,11 83,19 856,38 873,4 866,24 REVPR 394,5 366,18 38,41 362,53 449,17 493,33 552,1 429,87 REVPR 557,81 549,73 514,76 57,44 55,84 594,9 597,92 559,36 OCC 54,1 % 48, % 52,2 % 45,3 % 54,4 % 62,2 % 59,7 % 53,9 % OCC 72,3 % 68,7 % 65,4 % 61,2 % 66,4 % 69,5 % 68,5 % 64,6 % Det gikk ikke bedre for Tromsø i desember enn for de andre byene som har fått ny kapasitet. ntall solgte rom gikk riktignok opp med 19 %, men prisene falt med 13.7 %. Beleggsprosenten gikk ned fra 59.7 til 53.9 %. Da ble det et markert fall i REVPR som vi har målt til å være 22.1 %. I 214 ble det nedgang i nøkkeltallene. Hvordan vil fremtiden bli? este år kommer et nytt sykehushotell med 21 rom. Dette kommer til å ta trafikk fra de eksisterende hotellene. Vi kan nevne at pr. dato kjøper sykehuset mer enn 9 rom pr. dag på de tradisjonelle hotellene i byen. I tillegg kommer pårørende og andre som ordner bestilling direkte og som muligens vil velge det nye sykehushotellet i fremtiden. Dette blir spennende. Hva skjer dersom rthur Buchard realiserer sine planer om et nytt hotell i byen? ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 17

18 Tromsø hittil i år pr , 8, 6, 4, 2, Tromsø nøkkeltall hittil i år pr , % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % 54, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HOTCOP 215 HOTCOP er en topp aktuell internasjonal 2dagers konferanse om investering i og utvikling av hotelleiendommer i Skandinavia. Hver vår arrangerer HC med Estate Media en konferanse med fokus på det skandinaviske hotellmarkedet. Forumet behandlet aktuelle saker innen finans, investering, konseptutvikling, trender i hotellkjeder og mye mer. Det høye nivået av profesjonalitet suppleres av uformelle nettverk events hvor det er en mulighet til å fange opp med eksisterende kontakter og møte nye mennesker i bransjen. HotCop 215 vil finne sted juni i København. Du kan lese mer om konferansen på Om HC HC er det ledende konsulentselskap i orden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i HC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører HC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av HC. HC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal CH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser ordic Hotel Consulting 8. februar 215 Olaf Vangstein Partner. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, orway Telefon: Web: 18

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 1. Innledning side 2 2. Overblikk generell informasjon side 2 3. Noen nyheter siden vår forrige markedsrapport side 2 4. Yield management og rack rates

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2005 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 3,5 prosent Hedmark tapte litt marked i forhold til resten av landet Sterkere vekst på utenlandsmarkedet enn på innenlandsmarkedet

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NORSK HOTELLNÆRING

MARKEDSRAPPORT NORSK HOTELLNÆRING MARKEDSRAPPORT NORSK HOTELLNÆRING 215 INNTRODUKSJON Hotelia utarbeider to ganger pr. år en kortfattet markedsrapport om den Norske hotellbransjen, med et lite sideblikk til det svenske markedet. Rapporten

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Påsken i år ga kraftig utslag for byggevarehandelen Tallene fra Virke byggevare viser en omsetningsvekst i 1. tertial på 4,1 prosent.

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

«STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS

«STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS «STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS KORT OM HOTELIA AS De fire partnerne er Erik Myklebust, Anders Vatne,

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2006 Perspektiver Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 0,4 prosent Hedmark tapte marked i forhold til resten av landet Sterkere nedgang på utenlandsmarkedet

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Rogaland går ned. Resten av landet opp Tilstanden i dagens byggevaremarked er polarisert mellom Rogaland og landet ellers. - Bransjen

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

Riksavtalen - NHO bedrifter

Riksavtalen - NHO bedrifter Fylke Arbeidsgiver Navn Medlemmer Østfold City Hotel Fredrikstad AS - Rica City Hotel 3 Oslo/Akershus 4Service AS Avd Oksenøyveien 1 Oslo/Akershus Anker Studentboliger 1 Oslo/Akershus Bristol Hotel AS

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling Samlet omsetningsvekst på 4,1 prosent 1) Proff 5,00 % Privat 2,80 % Samlet 4,10 % Alle tall er basert på innrapporterte

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Hummerfisket 2014 - arbeidsrapport

Hummerfisket 2014 - arbeidsrapport Hummerfisket 2014 - arbeidsrapport Dette er en arbeidsrapport til alle de som bidrar med hummerdagbok. Fjorårets hummerfiske var det syvende året etter at nye reguleringer ble innført i 2008. I 2014 gikk

Detaljer