NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski

2 Highlights i denne rapport Bare halvparten av rommene var ledige i februar 212, 5 % rombelegg på landsbasis Det er ned 3.5 % i REVPAR for hele landet hittil i år pr. 29. februar Det er 36.4 % økning i antall solgte rom for Hedmark etter årets to første måneder Hotellene i Møre og Romsdal har økt losjiomsetningen med 32.7 % så langt i år Troms fikk 7 % belegg i februar Oslo har svakest utvikling av alle fylker når vi ser på REVPAR februar 212 kontra 211 Stor nedgang for hotellene i Stavanger, i februar falt REPAR med 14.4 % i forhold til februar 211. Tromsø fikk 82.4 % belegg i februar REVPAR økte med mer enn 3 % for hotellene i Tromsø, sammenlignet med februar 211 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for februar 212 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Fra og med neste rapport øker vi antall destinasjoner som vi tar med i rapporten. Vi tar nå med Bærum. Det skal bli spennende å se utviklingen i nabokommunen til Oslo, ettersom Quality Hotel Expo har åpnet for drift og Scandic Fornebu åpner kommende høst. Inntreden av disse to hotellene øker kapasiteten i Bærum med 635 nye rom. Ved årsskifte var det 31 hotellrom i kommunen. Nyetableringen øker dermed kapasiteten med mer enn 1 %. Etableringen på Fornebu med to så store hoteller vil også gi ringvirkninger inn mot byen. Det blir interessant å se om vi i fremtiden finner noen trender i så måte. Hele landet Nøkkeltall for hele landet februar måned Nøkkeltall for hele landet hittil i år pr. februar Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) ADR kr 766,17 kr 89,7 kr 894,68 kr 97,25 kr 865,97 kr 884,9 kr 893,94 ADR kr 748,31 kr 799,7 kr 882,81 kr 896,15 kr 857,3 kr 933,72 kr 89,76 REVPAR kr 387,52 kr 434,45 kr 48,81 kr 438,65 kr 411,8 kr 436,62 kr 446,97 REVPAR kr 358,28 kr 46,59 kr 455,44 kr 49,19 kr 373,92 kr 435,27 kr 42,12 OCC 5,6 % 53,7 % 53,7 % 48,3 % 47,6 % 49,3 % 5, % OCC 47,9 % 5,9 % 51,6 % 45,7 % 43,6 % 46,6 % 47,2 % Hele landet feb. solgte rom og losjiomsetning Hele landet hittil i år solgte rom og losjioms Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Begge grafer viser at året er topp for losjiomsetning antall solgte rom. Her er flere nøkkeltall presentert i grafer: Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 2

3 Nøkkeltall februar måned hele landet kr 1, 55, % kr 9, 54, % kr 8, 53, % kr 7, kr 6, kr 5, kr 4, kr 3, kr 2, 52, % 51, % 5, % 49, % 48, % 47, % 46, % kr 1, 45, % kr ADR kr 766,17 kr 89,7 kr 894,68 kr 97,25 kr 865,97 kr 884,9 kr 893,94 REVPAR kr 387,52 kr 434,45 kr 48,81 kr 438,65 kr 411,8 kr 436,62 kr 446,97 OCC 5,6 % 53,7 % 53,7 % 48,3 % 47,6 % 49,3 % 5, % 44, % Nøkkeltall hele landet hittil i år pr. februar kr 1, 54, % kr 9, 52, % kr 8, 5, % kr 7, kr 6, 48, % kr 5, 46, % kr 4, 44, % kr 3, 42, % kr 2, kr 1, 4, % kr ADR kr 748,31 kr 799,7 kr 882,81 kr 896,15 kr 857,3 kr 933,72 kr 89,76 REVPAR kr 358,28 kr 46,59 kr 455,44 kr 49,19 kr 373,92 kr 435,27 kr 42,12 OCC 47,9 % 5,9 % 51,6 % 45,7 % 43,6 % 46,6 % 47,2 % 38, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 3

4 Det er en nedgang i prisene på ca. 5 % i forhold til tilsvarende to måneder i 21. Belegget er noe opp. REVPAR er ned 3.5 %. Fylkene Her vil vi igjen gi informasjon for de forskjellige fylkene ved å vise nøkkeltall og vi rangerer oversiktene fra best til dårligst utvikling, og sammenligner med 211 i disse tabellene. Det er viktig å ta med endringene i kapasiteten når man vurderer nøkkeltallene. Derfor begynner vi med oversikt over disse: Antall hotellrom hele landet endring 211 til 212 februar Fylke feb.11 feb.12 Endring Endring % Hedmark ,6 % Østfold ,5 % NordTrøndelag ,9 % Rogaland , % VestAgder ,7 % SørTrøndelag ,8 % Oslo ,7 % Nordland ,2 % Møre og Romsdal ,1 % Hordaland ,4 % Troms ,5 % Vestfold ,2 % Buskerud ,2 % Akershus ,2 % Finnmark ,4 % Oppland ,7 % AustAgder ,7 % Telemark , % Sogn og Fjordane ,2 % Antall solgte rom årets to først mnd Diff Diff % Hedmark ,4 % Møre og Romsdal ,1 % Troms ,7 % NordTrøndelag ,6 % SørTrøndelag ,6 % Hordaland ,9 % Finnmark ,6 % Akershus ,4 % Vestfold ,3 % Nordland ,7 % Sogn og Fjordane , % Buskerud ,2 % VestAgder ,5 % Oslo ,4 % Telemark ,6 % Oppland ,6 % Rogaland ,6 % Østfold ,9 % AustAgder ,9 % På landsbasis er det en økning på 2.6 % i kapasitet. Trysil har fått et nytt hotell, siden 211. Det er Park Inn i Fageråsen som står for 33 av de nye rommene i Hedmark. Samlet for årets første to måneder er kapasitetsøkningen på drøye 3 %. Så langt i år har alle fylkene så nær som Aust Agder en økning i antall solgte rom. På landsbasis utgjør den 8.8 %. Hedmarks sin fremgang er formidabel, og det er nesten like bra for Møre og Romsdal. Det ser ut som Oslo og Akershus taper markedsandeler. Etter to måneder i 211 hadde de 32.5 % av antall solgte rom. I år ligger andelen på 29.8 %. 2.7 % i markedsandel utgjør 52 3 solgte rom. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 4

5 Losjiomsetning fylkene Februar Endring % Endring beløp Årets to første mnd Endring % Endring beløp Hedmark 4, % Møre og Romsdal 32,7 % Troms 3,5 % Hedmark 3, % Vestfold 28,4 % Troms 27,1 % Møre og Romsdal 23,4 % NordTrøndelag 25,9 % NordTrøndelag 19,9 % Nordland 18,6 % AustAgder 19,1 % Hordaland 17,2 % Finnmark 16,8 % Vestfold 15,6 % Nordland 15,8 % SørTrøndelag 14,2 % Hordaland 15,1 % Buskerud 1,5 % SørTrøndelag 12,3 % Finnmark 9,6 % Buskerud 1,8 % Akershus 8,7 % Oppland 4,6 % Rogaland 8,3 % Akershus 3, % Telemark 6,1 % Rogaland 2,5 % VestAgder 5,9 % Sogn og Fjordane 1,5 % Østfold 4,2 % VestAgder,9 % Oslo 3,2 % Oslo,9 % Oppland 2,1 % Telemark 2,4 % AustAgder 1,8 % Østfold 3,9 % Sogn og Fjordane 1,7 % Så langt i år har alle fylkene en positiv utvikling i losjiomsetningen. Hedmark må igjen fremheves for en fantastisk åpning av året, og 4 % opp i februar blir nok ikke dagligdags. Møre og Romsdal er vinneren når man slår sammen årets to første måneder. Oslo får nedgang fra februar i fjor. Årsaken til dette skal vi forklare senere i rapporten. Det er interessant å se på beleggsprosentene. På neste side kan man se en graf som viser belegget til hvert enkelt fylke for februar. Her vises de 5 fylkene som har størst økning og størst nedgang så langt i 212. pr. feb 211 pr. feb 212 Endring De 5 dårligste De 5 beste Møre og Romsdal 36,1 44,4 8,3 Troms 57,2 63,8 6,6 Hedmark 38,4 43,9 5,5 Sogn og Fjordane 34,4 39,2 4,8 Hordaland 45,8 49,4 3,6 pr. feb 211 pr. feb 212 Endring VestAgder 39,9 39,3,6 Oslo 62,5 61,1 1,4 Rogaland 52, 49,8 2,2 Østfold 36,3 33,6 2,7 AustAgder 35,8 33,1 2,7 75, Beleggsprosent fylker februar 212 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, Troms Oslo Hordaland Sør Trøndelag Rogaland Hedmark Buskerud Akershus Nord Trøndelag Møre og Romsdal Nordland VestAgder Finnmark Vestfold Oppland Sogn og Fjordane AustAgder Østfold Telemark Belegg 7,9 64,8 52,1 51,5 5,9 5, 49,8 49,4 48,9 45,8 43,4 41, 41, 4,9 4,3 4,3 37,8 35,6 35,2 Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 5

6 1 2, Oppnådde gjennomsnittlige priser pr. solgte rom hittil i år pr , 8, 6, 4, 2, REVPAR er jo parameteren som gir det beste bilde av situasjonen. Her rangerer vi endringene fra best til svakest Her viser vi fylkene med best REVPAR i februar 212 REVPAR feb.11 feb.12 Endring Troms 53,89 626,5 122,16 Vestfold 299,38 368,92 69,54 AustAgder 285,82 343,98 58,16 Hedmark 393,72 451, 57,28 Møre og Romsdal 318,78 367,77 48,99 Finnmark 332,54 373,1 4,56 Hordaland 423,85 46,56 36,71 NordTrøndelag 365,34 398,5 32,7 Buskerud 47,91 499,99 29,8 Nordland 356, 381,49 25,48 Sogn og Fjordane 323,99 341,34 17,35 SørTrøndelag 444,42 458,35 13,93 Oppland 38,35 319,58 11,23 Akershus 458,72 456,46 2,26 Telemark 289,3 282,3 6,99 VestAgder 338,65 36,27 32,38 Rogaland 563,9 525,29 37,81 Østfold 317,42 274,48 42,95 Oslo 633,41 579,31 54,1 De samme tabeller vises igjen, men når er det hittil i år som er utgangspunktet REVPAR feb.12 Troms 626,5 Oslo 579,31 Rogaland 525,29 Buskerud 499,99 Hordaland 46,56 SørTrøndelag 458,35 Akershus 456,46 Hedmark 451, NordTrøndelag 398,5 Nordland 381,49 Finnmark 373,1 Vestfold 368,92 Møre og Romsdal 367,77 AustAgder 343,98 Sogn og Fjordane 341,34 Oppland 319,58 VestAgder 36,27 Telemark 282,3 Østfold 274,48 Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 6

7 Best til svakest utvikling: REVPAR Endring Troms 457, 555, 98, Møre og Romsdal 292, 363, 71, Hordaland 383, 441, 58, NordTrøndelag 329, 387, 58, Vestfold 299, 338, 39, Nordland 38, 345, 37, Hedmark 363, 396, 33, Buskerud 412, 442, 3, Telemark 245, 269, 24, Sogn og Fjordane 292, 316, 24, Finnmark 282, 34, 22, Akershus 443, 462, 19, SørTrøndelag 47, 421, 14, Rogaland 512, 517, 5, Oppland 279, 282, 3, VestAgder 34, 3, 4, AustAgder 323, 316, 7, Østfold 273, 261, 12, Oslo 574, 549, 25, Høyest til lavest REVPAR pr. 29.feb.212 REVPAR 212 Troms 555, Oslo 549, Rogaland 517, Akershus 462, Buskerud 442, Hordaland 441, SørTrøndelag 421, Hedmark 396, NordTrøndelag 387, Møre og Romsdal 363, Nordland 345, Vestfold 338, Sogn og Fjordane 316, AustAgder 316, Finnmark 34, VestAgder 3, Oppland 282, Telemark 269, Østfold 261, De store byene / hotelldestinasjonene Oslo Oslo februar Oslo hittil i år pr Februar Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) ADR 788,79 869,3 981,34 951,23 892,68 936,69 894,39 ADR 773,76 861,18 971,3 938,98 889,35 917,77 898,62 REVPAR 519,72 596,16 678,4 614,86 542,99 633,17 579,57 REVPAR 511,26 591,4 671,8 581,6 519,89 573,55 549,5 OCC 65,9 % 68,6 % 69,1 % 64,6 % 6,8 % 67,6 % 64,8 % OCC 66,1 % 68,7 % 69,1 % 61,9 % 58,5 % 62,5 % 61,1 % Oslo feb. solgte rom og losjioms Oslo hittil i år solgte rom og losjioms Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 7

8 Nøkkeltall februar Oslo 1 2, 7, % 1, 68, % 8, 66, % 64, % 6, 62, % 4, 6, % 2, 58, % ADR 788,79 869,3 981,34 951,23 892,68 936,69 894,39 REVPAR 519,72 596,16 678,4 614,86 542,99 633,17 579,57 OCC 65,9 % 68,6 % 69,1 % 64,6 % 6,8 % 67,6 % 64,8 % 56, % Nøkkeltall Oslo hittil i år 1 2, 7, % 68, % 1, 66, % 8, 64, % 62, % 6, 6, % 4, 58, % 56, % 2, 54, % ADR 773,76 861,18 971,3 938,98 889,35 917,77 898,62 REVPAR 511,26 591,4 671,8 581,6 519,89 573,55 549,5 OCC 66,1 % 68,7 % 69,1 % 61,9 % 58,5 % 62,5 % 61,1 % 52, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 8

9 Tabellene og grafene foran viser at Oslo fikk en svakere måned i februar enn året før, og Oslo er en av de få byene som har en reell nedgang i februar. Årsaken er åpenbar VM på ski arrangeres ikke hvert år i Oslo. I 212 var det ikke VM på ski i Oslo. I tillegg var de siste dagene av februar deler av skoleferieuken, også en periode med lav aktivitet innen kurs/konferanse og yrkestrafikk. Vi har fra andre kilder sett dag for dag belegget i Oslo, og den første halvdelen av februar og vel så det var bedre i år enn i 211. Effekten av VM blir nok vel så merkbar i mars. Det var delen av mesterskapet som strakk seg inn i mars som ga det største trøkket for hotellene i byen. I tillegg til dette må man også huske på når mars skal vurderes at siste uke før påske kom i år i siste uke av mars. Dette er heller ikke blant toppene for hotellenes trafikk innen yrkesreisende og kurs/konferansesegmentet. Til tross for dette kan vi like vel glede oss over at februar i år var den beste måned i historien når vi ser isolert på antall solgte rom, men husk kapasitetsøkningen gjør sitt til at beleggsprosenten og andre nøkkeltall går ned i forhold til tidligere år. Vi kjøper inn spesialtall fra SSB som gir oss muligheter til å vise nøkkeltall gruppert i de forskjellige hotellsegmenter. Budget hotellene faller mest, nedgangen i REVPAR er 11.4 %. Mid Scale faller bare med 1.4 % og luxus hotellene med 5.7 %. Her er tallene for februar og hittil i år fordelt på hvert enkelt segment. Vi har også en graf som viser tilsvarende tall hittil i år. 1 4, Nøkkeltall Oslo feb 212 vs feb , % 1 2, 68, % 1, 67, % 8, 66, % 65, % 6, 64, % 4, 63, % 2, 62, % Luxsus 212 Luxsus 211 Mid Scale 212 Mid Scale 211 Budget 212 Budget 211 Hele byen 212 Hele byen 211 REVPAR 73,84 795,79 579,14 611,35 368,13 444,61 579,93 813,62 ADR 1 99, ,14 899,28 912,46 577, 651,4 894,39 936,69 OCC 66,5 % 68,3 % 64,4 % 67, % 63,8 % 68,6 % 64,8 % 66,5 % 61, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 9

10 12 1 Nøkkeltall hittil i år tall pr. segment 65, % 64, % 63, % 8 62, % 6 61, % 6, % 4 59, % 2 58, % 57, % Luxsus 211 Luxsus 212 Mid Scale 211 Mid Scale 212 Budget 211 Budget 212 Hele byen 211 REVPAR 689,9 681,55 567,69 555,96 398,53 337,77 573,58 ADR 1 16, ,7 915,87 98,34 616,49 567,42 917,77 OCC 62,3 % 62, % 62, % 61,2 % 64,6 % 59,5 % 62,5 % 56, % Ullensaker En liten kuriositet i begynnelsen. I februar 26 var februar belegget på Gardermoenhotellene 74.7 %. I år var den 53.5 %. I 26 var det kun 1315 hotellrom på Gardermoen, i dag er det 3 3. Februar ble bra for flyplasshotellene REVPAR går opp med 8 %. Ullensaker februar Ullensaker hittil i år Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) ADR 894,7 88,52 1 6,26 949,5 877,38 924,2 9,64 ADR 891, 844,48 981,96 964,99 899,94 96,9 898,97 REVPAR 668,31 595,92 635,55 556,17 51,4 447,75 483,71 REVPAR 647,71 597,71 633,11 556,74 496,31 441,27 48,8 OCC 74,7 73,7 63,2 58,6 58,2 48,5 53,7 OCC 72,7 7,8 64,5 57,7 55,1 48,7 53,5 Solgte rom og losjiomset hittil i år Solgte rom og losjiomsetning februar Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 1

11 Nøkkeltall februar Gardermoen 1 2, 8, 1, 7, 6, 8, 5, 6, 4, 4, 3, 2, 2, 1, ADR 894,7 88,52 1 6,26 949,5 877,38 924,2 9,64 REVPAR 668,31 595,92 635,55 556,17 51,4 447,75 483,71 OCC 74,7 73,7 63,2 58,6 58,2 48,5 53,7, Nøkkeltall Gardermoen hittil i år pr. feb 1 2, 8, 1, 7, 6, 8, 5, 6, 4, 4, 3, 2, 2, 1, ADR 891, 844,48 981,96 964,99 899,94 96,9 898,97 REVPAR 647,71 597,71 633,11 556,74 496,31 441,27 48,8 OCC 72,7 7,8 64,5 57,7 55,1 48,7 53,5, Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 11

12 Passasjerutvikling Gardermoen Det er nesten lik utvikling på antall overnattinger og antall passasjerer på Gardermoen. Antall flyreisende og antall solgte rom på Gardermoen februar Solgte rom Reisende Antall tall i grafen er i hele tusen. Kristiansand I nesten hele 211 slet hotellene i Kristiansand med nedgang i forhold til tidligere år. Trenden er forsatt den samme selv om blegget bare faller med,7 % poeng. Det var oppgang både i solgte rom og i inntektene, men det har også kommet til noen nye rom i byen, Clarion Ernst har utvidet kapasiteten. På den annen side; det var en konkurs på et av budgethotellene i juni 211. Det er et varsko når man ser at REVPAR går ned mot kr 35,. Det blir ikke mye igjen til vedlikehold, oppgradering og produktutvikling av slike inntekter. Kristiansand februar Kristiansand HITTIL I ÅR pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) ADR 688,23 739,61 73,29 758,23 691,2 757,97 739,18 ADR 664,6 737, 694,2 831,8 697,2 756,6 764,22 REVPAR 299,16 332,2 434,8 399,8 328,64 378,62 364,67 REVPAR 291,6 332,1 412,4 413,1 316,6 351,1 354,5 OCC 43,5 44,9 59,4 52,6 47,5 5, 49,3 OCC 43,9 45,1 59,4 49,7 45,4 46,4 46, Solgte rom og losjiomsetning feb Kristiansand Solgte rom og losjiomsetning hittil i år Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 12

13 Nøkkeltall Kristiansand februar 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, ADR 688,23 739,61 73,29 758,23 691,2 757,97 739,18 REVPAR 299,16 332,2 434,8 399,8 328,64 378,62 364,67 OCC 43,5 44,9 59,4 52,6 47,5 5, 49,3, Nøkkeltall hittil i år 9, 7, 8, 6, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,, ADR 664,6 737, 694,2 831,8 697,2 756,6 764,22 REVPAR 291,6 332,1 412,4 413,1 316,6 351,1 354,5 OCC 43,9 45,1 59,4 49,7 45,4 46,4 46,3, Man skal huske på at Kristiansand står foran en stor utvidelse av kapasiteten. Innen neste sommer vil byen få rundt 2 nye hotellsenger, fordelt på ca. 4 rom. Noen av disse, de som kommer i sjørøverhavnen i Dyreparken skal riktignok kun ha drift fra mai til sep/okt, men likevel blir det en økning. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 13

14 Stavanger Dette er jo byen med de beste priser og ofte med høyest REVPAR. I fjor høst kom det et nytt hotell, Scandic Forus. Har det hatt noen effekt på byens tall. Her er tallene i tabellform Stavanger aktuell måned Stavanger hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) ADR 794,9 896, , ,89 974, , ,28 ADR 788,26 895, , ,81 1, , ,18 REVPAR 487,88 67,71 697,18 6,1 599,72 75,74 63,8 REVPAR 483,6 593,75 683,86 577,22 564,26 628,1 65,61 OCC 61,4 % 67,8 % 66,9 % 55,9 % 61,5 % 67,3 % 55,3 % OCC 61,3 % 66,3 % 65,9 % 53,9 % 56,4 % 6, % 55, % Solgte rom og losjiomsetning februar Solgte rom og losjiomsetning hittil i år Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall Stavanger februar 1 2, 8, % 1, 7, % 6, % 8, 5, % 6, 4, % 4, 3, % 2, % 2, 1, % ADR 794,9 896, , ,89 974, , ,28 REVPAR 487,88 67,71 697,18 6,1 599,72 75,74 63,8 OCC 61,4 % 67,8 % 66,9 % 55,9 % 61,5 % 67,3 % 55,3 %, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 14

15 Nøkkeltall hittil i år Stavanger 1 2, 7, % 1, 6, % 8, 5, % 4, % 6, 3, % 4, 2, % 2, 1, % ADR 788,26 895, , ,81 1, , ,18 REVPAR 483,6 593,75 683,86 577,22 564,26 628,1 65,61 OCC 61,3 % 66,3 % 65,9 % 53,9 % 56,4 % 6, % 55, % Prisene i februar har steget med 4.1 % i forhold til februar 211, men det er vel det mest positive å si om Stavangertallene for februar. Antall solgte rom faller med mer enn 5 %, og losjiomsetningen faller med nesten 2 % og beleggsprosenten falt med 17.8 %. Da blir det knall og fall for REVPAR som er ned med 14.4 %. Etter to måneders drift er nedgangen i REVPAR noe bedre «bare» 8.3 %. Bergen De to første månedene har gitt hotellene i Bergen en økning i antall solgte rom med 8.1 % og losjiinntektene har økt med 16.7 %. Resten av tallene kan du lese i de etterfølgende tabeller og grafer. Bergen februar Bergen hittil i år pr. februar Februar Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) ADR 68,66 723,2 823,39 878,36 827,66 82, 873,69 ADR 679,24 718,12 833,83 863,2 818,16 814,5 878,79 REVPAR 393,86 45,33 493,81 532,65 488,42 512, 541,5 REVPAR 361,96 413,1 473,45 47,2 43,88 454,83 521,54 OCC 57,9 % 62,3 % 6, % 6,6 % 59, % 62,4 % 61,9 % OCC 53,3 % 57,5 % 56,8 % 54,5 % 52,7 % 55,9 % 59,3 %, % Nøkkeltall Bergen februar Nøkkeltall Bergen hittil i år Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 15

16 Nøkkeltall Begen februar 1, 63, % 9, 62, % 8, 61, % 7, 6, 6, % 5, 59, % 4, 58, % 3, 57, % 2, 1, 56, % ADR 68,66 723,2 823,39 878,36 827,66 82, 873,69 REVPAR 393,86 45,33 493,81 532,65 488,42 512, 541,5 OCC 57,9 % 62,3 % 6, % 6,6 % 59, % 62,4 % 61,9 % 55, % Nøkkeltall Bergen hittil i år pr. februar 1, 6, % 9, 8, 58, % 7, 56, % 6, 5, 54, % 4, 3, 52, % 2, 5, % 1, ADR 679,24 718,12 833,83 863,2 818,16 814,5 878,79 REVPAR 361,96 413,1 473,45 47,2 43,88 454,83 521,54 OCC 53,3 % 57,5 % 56,8 % 54,5 % 52,7 % 55,9 % 59,3 % 48, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 16

17 Trondheim Nå er det ikke mange dagene til Clarion Hotel & Congress i Trondheim tar i mot de første gjestene. Åpningsdagen er satt til 27. april. Byen får da en tilvekst på 4 rom, 3 m2 møteareal fordelt på 18 møterom. Hvordan vil dette påvirke byens hotellmarked? Det nye hotellet kan skape trafikk til byen som de andre hotellene kan dra nytte av og/eller det nye hotellet kan bli en «tyv» som stjeler trafikk fra de eksisterende hoteller. Svaret får vi kanskje en gang i fremtiden. Her er tallene for februar og årets så langt. Trondheim februar Trondheim hittil i år Februar Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) ADR 872,5 839,53 798,6 822,9 822,55 ADR 881,9 834,22 84,52 822,8 828,6 REVPAR 583,4 424,11 484,55 484,31 49,74 REVPAR 554,9 424,45 413,42 463,5 466,53 OCC 66,9 % 5,5 % 6,7 % 58,9 % 59,7 % OCC 62,9 % 5,9 % 51,4 % 56,3 % 56,3 % Solgte rom og losjiomsetning feb Solgte rom og omsetninglosji hittil i år Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Vi har ikke tilgjengelighet til årstall fra 26 og 27. Nøkkelltall for Trondheim februar 1, 8, % 9, 7, % 8, 6, % 7, 6, 5, % 5, 4, % 4, 3, % 3, 2, % 2, 1, 1, % ADR 872,5 839,53 798,6 822,9 822,55 REVPAR 583,4 424,11 484,55 484,31 49,74 OCC 66,9 % 5,5 % 6,7 % 58,9 % 59,7 %, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 17

18 Nøkkeltall Trondheim hittil i år 1, 7, % 9, 6, % 8, 7, 5, % 6, 4, % 5, 4, 3, % 3, 2, % 2, 1, 1, % ADR 881,9 834,22 84,52 822,8 828,6 REVPAR 554,9 424,45 413,42 463,5 466,53 OCC 62,9 % 5,9 % 51,4 % 56,3 % 56,3 %, % Byen har hatt et forholdsvis stabilt belegg og priser i løpet av de siste årene. Tromsø Vi har sett i mange tidligere rapporter at hotellene i Tromsø gjør det meget godt. Det er vel ingen stor bombe når vi forteller også i februar er Tromsø «vinnere». Belegget i februar ble på hele 82.4 %, og REVPAR øker med mer enn 3 % i sammenligning med februar 211. Se her: Tromsø februar Tromsø hittil i år pr. februar Februar Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) ADR 718,3 82,32 795,67 821,28 828,29 911,72 ADR 723,6 814,31 795,38 826,42 813,2 894,81 REVPAR 522,8 592,64 528,35 571,43 571,28 751,59 REVPAR 5,18 538,58 492,99 533,54 523,1 664,87 OCC 72,7 % 72,2 % 66,4 % 69,6 % 69, % 82,4 % OCC 69,2 % 66,1 % 62, % 64,6 % 64,3 % 74,3 % Solgte rom og losjiomsetning februar Losjiomsetning og solgte rom hittil i år Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 18

19 Nøkkeltall Tromsø februar 1, 9, % 9, 8, % 8, 7, % 7, 6, 6, % 5, % 5, 4, 3, 2, 4, % 3, % 2, % 1, 1, % ADR 718,3 82,32 795,67 821,28 828,29 911,72 REVPAR 522,8 592,64 528,35 571,43 571,28 751,59 OCC 72,7 % 72,2 % 66,4 % 69,6 % 69, % 82,4 %, % Nøkkeltall Tromsø hittil i år 1, 76, % 9, 74, % 8, 72, % 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 1, 56, % ADR 723,6 814,31 795,38 826,42 813,2 894,81 REVPAR 5,18 538,58 492,99 533,54 523,1 664,87 OCC 69,2 % 66,1 % 62, % 64,6 % 64,3 % 74,3 % 54, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 19

20 Rangering Vi avslutter rapporten med å rangere byene innen de forskjellige nøkkeltall Høyest ADR Høyest REVPAR Høyest OCC Endring i ADR Endring i REVPAR Endring i OCC Stavanger 1 92,28 Tromsø 751,59 Tromsø 82,4 % Tromsø 1,1 % Tromsø 31,6 % Tromsø 19,5 % Tromsø 911,72 Stavanger 63,8 Oslo 64,8 % Bergen 6,5 % Ullensaker 8, % Ullensaker 1,7 % Ullensaker 9,64 Oslo 579,57 Bergen 61,9 % Stavanger 4,1 % Bergen 5,7 % Trondheim 1,3 % Oslo 894,39 Bergen 541,5 Trondheim 59,7 % Trondheim,1 % Trondheim 1,3 % Bergen,8 % Bergen 873,69 Trondheim 49,74 Stavanger 55,3 % Kristiansand 2,5 % Kristiansand 3,7 % Kristiansand 1,2 % Trondheim 822,55 Ullensaker 483,71 Ullensaker 53,7 % Ullensaker 2,5 % Oslo 8,5 % Oslo 4,1 % Kristiansand 739,18 Kristiansand 364,67 Kristiansand 49,3 % Oslo 4,5 % Stavanger 14,44 % Stavanger 17,81 % Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 1.april 212 Olaf Vangstein partner NHC kontorer Danmark Kildehøjvej Birkerød Skoleveien 2 N 14 Ski Sverige Sveavägen 17, 14 th floor S Stockholm Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 2

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 1. Innledning side 2 2. Overblikk generell informasjon side 2 3. Noen nyheter siden vår forrige markedsrapport side 2 4. Yield management og rack rates

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

4. Overnattingsvirksomhet 2

4. Overnattingsvirksomhet 2 Norsk turisme Overnattingsvirksomhet Tom Granseth 4. Overnattingsvirksomhet 2 Datagrunnlag er Statistisk sentralbyrås månedlige overnattingsstatistikk 1. Opplysningene hentes inn direkte fra bedriftene,

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen Regionale effekter av finanskrisen Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7500: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen Prosjektet er finansiert av Fokus Bank SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING

Detaljer

Langstrakt land ulik livskvalitet

Langstrakt land ulik livskvalitet Langstrakt land ulik livskvalitet En gruppe FN-eksperter har sett på forventet levealder, utdanning og kjøpekraft i alle medlemsland og tildelt Norge gullmedalje i menneskelig utvikling. Mediene skrev

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Næringsanalyse Sogn og Fjordane

Næringsanalyse Sogn og Fjordane Næringsanalyse Sogn og Fjordane Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 23/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane. I 2007 er det utarbeidet

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer