NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR"

Transkript

1 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski

2 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv oktober 214 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Det ble en spesiell måned, flere av destinasjonene opplevde store fall i nøkkeltallene som beleggsprosent og REBPR. oe av årsakene til dette er betydelig økt kapasitet, ved at byer som Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø har fått nye hoteller. Kapasitetsøkningen i seg selv er ikke eneste årsak. Det er en generell nedgang i etterspørselen i flere av landets destinasjoner. Dette kommer vi tilbake til senere i rapporten. Highlights i denne rapporten Så langt i år er det all time high for det samlede hotellmarkedet. Unntatt fra dette er beleggsprosenten som var noe høyere i 26,27 og 28. REVPR for hotellene i Oslo i oktober nådde nesten kr. 66, Tilsvarende tall for hotellene i Oppland var kun ca. kr. 28,. I grunnlaget har vi sett at enkelte kommuner oppnår gjennomsnittlig 46, og kr. 6, pr. tilgjengelig rom. Det er to innlandskommuner som fikk disse tall, en i Oppland og en i Hedmark. Svake oktobertall for hotellene i Vest gder Hotellene i Hedmark har oppgang i oktober. Til tross for dette fikk hotellene i Trysil 9.2 % belegg i oktober. Det er kun 5 fylker hvor hotellene har nedgang i losjiomsetningen i oktober 214 sammenlignet med oktober 213. Hotellene i Troms fikk en nedgang på 14 % i REVPR i oktober 214 kontra oktober 213. lle av de 9 destinasjonene som omtales i denne rapporten hadde nedgang i beleggsprosenten i oktober. Det var til dels stor nedgang i REVPR for flere av de største destinasjonene i oktober. Hele landet Som vanlig starter vi med en oversikt som viser status for hele landet. Hele landet oktober Hele landet hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 764,13 837,56 896,55 855,61 856,52 886,29 897,5 897,61 92,63 DR 741,71 84,41 866,47 861,84 857,35 86,62 87,71 879,5 883,95 REVPR 49,81 479,92 491,53 434,54 426,26 456,44 478,8 474,18 469,1 REVPR 48,34 461,47 487,65 443,33 44,91 461,66 467,7 468,3 479,57 OCC 53,6 % 57,3 % 54,8 % 5,8 % 49,8 % 51,5 % 53,3 % 52,8 % 52, % OCC 55,1 % 57,4 % 56,3 % 51,4 % 51,4 % 53,6 % 53,6 % 53,2 % 54,3 % Dersom vi ser på tallene for landet under ett, oppdager vi at oktober ble en forholdsvis bra måned, til tross for at vi lengre opp advarer med store nedganger. I oktober er det en marginal oppgang for antall solgte rom og losjiomsetning. Det er også en viss oppgang i oppnådde priser. Beleggsprosenten falt med,8 % poeng, hvilket vil si en reell nedgang på 1.6 %. REVPR gikk ned med 1.1 %. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 2

3 Hittil i år er det oppgang i alle parameterne når vi ser på gjennomsnittsresultatet for norske hoteller. lle parameterne så langt i år unntatt beleggsprosenten, viser all time high for det norske hotellmarkedet. Det hjelper jo ikke alle hoteller, særlig hoteller fra innlandsfylkene. Senere vil vi se at enkelte fylker ikke fikk mer enn kr. 28, i REVPR. 2 5 Oktober hele landet Hele landet hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Hele landet nøkkeltall oktober Hele landet nøkkeltall hittil i år pr , 58, % 1, 58, % 8, 6, 56, % 54, % 52, % 8, 6, 56, % 54, % 4, 5, % 4, 52, % 2, 48, % 46, % 2, 5, % , % , % Fylkene Omtalen av resultatene for de forskjellige fylkene starter ved at vi viser to grafer. En som gir rangert REPR i oktober 214 og en som viser rangert REVPR hittil i år. Husk på at i et av vedleggene vil du finne en rekke tabeller som viser nøkkeltall for de forskjellige fylkene i september og så langt i år. Vi begynner som sagt med grafene: Du vil se av grafene at det er ikke oppløftende å erfare at tre av innlandsfylkene har REVPR under kr. 3, i oktober. Vi ser av grafene blant de svakeste fylkene at rangeringen nederst er den samme for året så langt og for tallene i oktober. Det blir vel ikke overraskende ved årets slutt å se at Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland blir de fylkene i 214 som viser svakest nøkkeltall i gjennomsnitt for fylkenes hoteller. I statistikk grunnlaget har vi sett eksempler på at det er kommuner. Som nevnt tidligere, kjente turistkommuner fikk REVPR i oktober på kr. 46, og kr. 6,. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 3

4 7, 657,24 REVPR Oktober 214 6, 584,2 567,31 556,63 5, 489,94 475,8 469,49 4, 395,94 392,63 389,84 383,41 373,75 37,21 368,33 351,47 34,97 338,4 3, 294,94 273,46 2, 27,88 1, 7, REVPR hittil i år 6, 626,57 62,71 588,44 517, 5, 4, 471,1 465,21 448,1 445,1 432,12 426,55 426,1 412,77 47,35 388,1 379,5 374,64 351,53 333,1 479,25 3, 294,95 2, 1, Det er hotellene i Hordaland, Rogaland og Oslo som gjør det best innen REVPR både i oktober og så langt i år. Eventuelle nedganger i disse nøkkeltallene vil du se senere i rapporten. Vi ser at hotellene i Troms ligger på 4. plass så langt i år. Det er nok stor fare for at det blir et svakere resultat når året er omme. ye hoteller i Tromsø og andre forhold vil påvirke tallene for hele fylket. Du vil senere i rapporten få forklaringer på hva vi mener om forholdene i Tromsø. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 4

5 Ellers kan vi nevne følgende fra nøkkeltallene. En fullstendig oversikt over fylkenes resultater vil du, som tidligere nevnt, se i et av vedleggene: I oktober hadde både Hedmark og Møre og Romsdal en økning i antall solgte rom på 8.8 %. I samme måned gikk antall solgte rom ned med 7.3 % i Sogn og Fjordane og med hele 17.6 % i Vest gder. Så langt i år har antall solgte rom økt med 13 % i Troms. I Sogn og Fjordane har antall solgte rom falt med 1.6 % I oktober fikk hotellene i Hedmark og Hordaland en omsetningsøkning på henholdsvis 6.4 og 6.1 %. Hotellene i Vest gder fikk en nedgang i omsetningen på hele 22.1 %. I oktober økte belegget for hotellene i Hedmark fra 31.4 til 35.% det er en økning p 14 %. Oslo er det fylket som oppnår høyest beleggsprosent i oktober og så langt i år. Den ble på 69.8 % i oktober og så langt i år har hotellene i Oslo et belegg på 67.9 % Hotellene i Oppland fikk 28.5 % i gjennomsnitt i oktober. Så langt i år er belegget noe høyere, 37.9 %. Det er det svakeste fylkestall. Hotellene i ust gder og i kershus fikk størst økning i oppnådde priser i oktober. Økningen var på henholdsvis 7.2 og 6.4%. Størst nedgang i oktober hadde hotellene i Vest gder og ord Trøndelag. Prisene falt med 5.5 og 3.7%. Så langt i år er det hotellene i Telemark og Sogn og Fjordane som har størst økning i oppnådde priser. Det er kun 5 fylker som har negativ utvikling i oppnådde priser så langt i år. Rogaland er fylket som fikk høyeste priser i oktober. Oppnådd gjennomsnittlig netto pris pr. solgte rom nådde kr. 988,. Så langt i år er det hotellene i Hordaland som har oppnådd høyeste priser. De ligger på kr. 994, I den andre enden av tabellen finner vi hotellene i Oppland som oppnådde kr. 729, i oktober og kr. 778, hittil i pr Hotellene i Hedmark fikk en oppgang på hele 11.5 % i REVPR i oktober. Årets tall er riktignok ikke høyere enn kr. 245,. I oktober falt REVPR for hotellene i Sør Trøndelag og Vest gder med henholdsvis 1.7, 14, og 17.4 %. Høyeste REVPR i oktober fikk hotellene i Oslo. Den nådde kr. 657,. Lavest var det i Oppland og her var tallet kr. 27, Så langt i år er det hotellene Hordaland som har høyest REVPR. Den ligger på kr. 627,. Hotellene i Oppland fikk kr. 295, ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 5

6 De store byene / hotelldestinasjonene Rangering Vi begynner omtalen av de største destinasjonene med noen tabeller som viser hvordan disse gjør det i forhold til deres «konkurrenter». Tabellene viser faktiske nøkkeltall for oktober og så langt år, samt endringen i % i forhold til samme måned i 213 og endringene så langt i år. Rangeringer oktober 214 DR Beløp OCC Belegg REVPR Beløp DR Endring % OCC Endring % REVPR Endring % Stavanger 1 7,69 Bergen 7,9 % Bergen 713,61 Bærum 1,7 % Ullensaker 1,6 % Ullensaker 2,3 % Bergen 1 6,11 Oslo 69,8 % Oslo 656,9 Bergen 6,4 % Oslo 2, % Bergen 3,1 % Bærum 989,1 Trondheim 66,9 % Stavanger 67,89 Ullensaker 4, % Bergen 9, % Oslo 3,4 % Bodø 968,71 Ullensaker 61,7 % Bodø 591,13 Stavanger 1,3 % Bodø 12,4 % Bærum 4,7 % Oslo 941,61 Bodø 61, % Trondheim 556,65 Oslo 1,5 % Kristiansand 13,6 % Bodø 14,8 % Ullensaker 88,7 Tromsø 58,9 % Ullensaker 542,63 Trondheim 1,8 % Bærum 13,9 % Trondheim 15,6 % Tromsø 871,61 Stavanger 56,8 % Bærum 529,38 Bodø 2,7 % Trondheim 14,1 % Kristiansand 16,9 % Trondheim 831,62 Kristiansand 53,9 % Tromsø 513,14 Kristiansand 3,8 % Tromsø 14,4 % Tromsø 18,8 % Kristiansand 81,83 Bærum 53,5 % Kristiansand 432,4 Tromsø 5,1 % Stavanger 18,1 % Stavanger 19,1 % Her er det noen positive tall, men også mange svært negative. lle områdene så nær som Ullensaker opplevde nedgang i REVPR i oktober. lle områdene fikk nedgang i beleggsprosent, og det var kun tre av områdene/byene som fikk oppgang i oppnådde priser. Rangeringer hittil i år pr DR Beløp OCC Belegg REVPR Beløp DR Endring % OCC Endring % REVPR Endring % Stavanger 1 56,69 Bergen 74,2 % Bergen 735,7 Ullensaker 2,6 % Ullensaker 2,9 % Ullensaker 5,6 % Bergen 991,24 Oslo 67,9 % Stavanger 696,19 Kristiansand 1,4 % Oslo 1,7 % Kristiansand 1, % Oslo 887,65 Stavanger 65,9 % Oslo 62,29 Tromsø 1,2 % Trondheim 1,1 % Trondheim 1, % Bærum 879,33 Bodø 65,8 % Tromsø 576,73 Stavanger,8 % Bergen,9 % Bergen,6 % Tromsø 877,96 Tromsø 65,7 % Bodø 57,93 Trondheim,1 % Kristiansand,4 % Oslo,2 % Bodø 867,29 Trondheim 63,2 % Trondheim 514,89 Bergen,3 % Bærum 1,4 % Stavanger 2, % Kristiansand 85,48 Ullensaker 59,3 % Kristiansand 53,25 Oslo 1,5 % Bodø 2,2 % Tromsø 3,3 % Trondheim 814,78 Kristiansand 59,2 % Ullensaker 476,75 Bodø 1,5 % Stavanger 2,8 % Bærum 3,3 % Ullensaker 84,26 Bærum 52,6 % Bærum 462,17 Bærum 1,9 % Tromsø 4,4 % Bodø 3,7 % Oslo Oslo oktober Oslo hittil i år pr Oktober Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 832,36 917, 975,86 897,62 93,93 922,34 943,98 955,48 941,61 DR 785,32 881,78 957,2 911,33 899,88 891,69 886,9 91,36 887,65 REVPR 649,24 742,77 757,27 672,32 659,87 646,18 677,31 68,34 656,9 REVPR 583,75 678,34 711,54 626,31 618,99 631,13 598,15 61,34 62,29 OCC 78, % 81, % 77,6 % 74,9 % 73, % 7,1 % 71,8 % 71,2 % 69,8 % OCC 74,3 % 76,9 % 74,3 % 68,7 % 68,8 % 7,8 % 67,5 % 66,7 % 67,9 % Selv om vi ser en nedgang i REVPR, beleggsprosent og oppnådde priser for hotellene i Oslo, ble oktober likevel en rimelig bra måned. ntall solgte rom steg med 5.5 % og omsetningen gikk opp med 3.8 % i oktober. Så langt i år er det fremgang i alle parameterne unntatt oppnådde priser. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 6

7 Oslo hittil i år pr , 1, 8, 6, 4, 2, Oslo nøkkeltall hittil i år pr , % 76, % 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Ullensaker Ullensaker oktober Ullensaker hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 861,79 955,88 982,55 91,88 869,1 862,63 856,29 846,5 88,7 DR 814,29 87,53 936,75 889,54 839,81 827,52 799,45 783,76 84,26 REVPR 688,36 666,25 647,16 539,13 412,87 51,73 52,88 53,39 542,63 REVPR 621,21 612,56 587,68 55,93 452,76 435,81 452,45 451,36 476,75 OCC 79,9 % 69,7 % 65,9 % 59,8 % 47,5 % 58,2 % 58,7 % 62,7 % 61,7 % OCC 76,3 % 7,4 % 62,7 % 56,9 % 53,9 % 52,7 % 56,6 % 57,6 % 59,3 % Hotellene ved hovedflyplassen fikk en god oktobermåned. Det ble oppgang for losjiinntektene, oppnådde priser og REVPR. Så langt i år er det fremgang for nøkkeltallene og REVPR kan vise til en oppgang på gode 5.6 %. Ullensaker hittil i år pr 31.1 Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr , 8, 6, 4, 2, 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % , % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Bærum og Fornebu Bærum okt Bærum hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 743,44 9,43 1 8,4 942,24 918, ,18 885,67 893,13 989,1 DR 69,77 822,31 924,78 933,25 891,64 95,67 857,72 896,62 879,33 REVPR 52,63 653,32 592,45 561,27 519,24 672,98 54,77 555,35 529,38 REVPR 423,39 548,55 559,22 499,16 517,23 521,54 456,81 477,91 462,17 OCC 67,6 % 72,6 % 58,8 % 59,6 % 56,6 % 55,7 % 57, % 62,2 % 53,5 % OCC 61,3 % 66,7 % 6,5 % 53,5 % 58, % 54,9 % 53,3 % 53,3 % 52,6 % ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 7

8 Hotellene i Bærum fikk stygge tall i oktober, unntatt oppnådde priser som gikk opp med 1.7 %. Men REVPR blir ikke bra når hotellene opplever et fall i belegget fra 62.2 % til 53.5 %. Dette er en nedgang på nesten 14 %. ntall solgte rom falt med 15 % og viser at det ble solgt 17 færre rom pr. døgn i gjennomsnitt i oktober i år sammenlignet med oktober 213. Hittil i år er det nedgang i alle nøkkeltall og parametere. REVPR hittil i år er det dårligste resultat siden 26. Bærum hittil i år pr 31.1 Bærum nøkkeltall hittil i år pr , 8, % , 6, 4, 2, , % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Kristiansand Kristiansand oktober Kristiansand pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 699,68 724,72 774,65 753,49 761,23 781,8 773,98 833,41 81,83 DR 774,3 82,14 84,6 823,15 827,86 844,36 833,52 838,7 85,48 REVPR 371,44 432,66 515,3 445,25 45,12 382,15 44,9 52,9 432,4 REVPR 474,53 59,61 565,49 5,7 483,51 468,64 482,18 498,1 53,25 OCC 53,1 % 59,7 % 66,5 % 59,1 % 59,1 % 48,9 % 57, % 62,4 % 53,9 % OCC 61,3 % 63,5 % 7,3 % 6,8 % 58,4 % 55,5 % 57,8 % 59,4 % 59,2 % lt gikk nedover i oktober for hotellene i Kristiansand. Losjiinntektene falt med nesten 22 %, og REVPR gikk ned med hele 16.9 %. Så langt i år er det også nedgang i de fleste nøkkeltall. edgangen er langt ifra så ille som det var for oktober måned. Det er et par positive trekk. En liten oppgang i REVPR og oppnådde priser. Ellers er det nedganger, flere av de er marginale nedganger. Kristiansand hittil i år pr 31.1 Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr , 8, % , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, , % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 8

9 Stavanger Her er tallene for hotellene i Stavanger kommune. I vedlegget finner du tilsvarende tall og grafer for hotellene i Stavangerregionen. I regionstallene har vi satt i tallene for Sola, Stavanger og Sandnes. Stavanger okt Stavanger hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 84,13 951, ,18 1 5,4 1 29,78 1 1, ,6 1 84,47 1 7,69 DR 791,89 894,5 1 39, , , ,9 1 32, ,1 1 56,69 REVPR 683,6 725,88 827,72 73,7 662,26 7,83 843,57 751,71 67,89 REVPR 576,91 647,5 755, 668,57 687,89 695,12 676,86 71,27 696,19 OCC 81,3 % 76,3 % 75,3 % 69,5 % 64,3 % 63,7 % 74,7 % 69,3 % 56,8 % OCC 72,9 % 72,4 % 72,6 % 65,8 % 66, % 68,7 % 65,5 % 67,8 % 65,9 % Byen har fått mer enn 6 nye rom siden oktober 213. Flere av hotelldirektørene fikk noen tankevekkere når man rapporterte inn tallene for årets oktober. Vi skal riktig nok fremheve at antall solgte rom har gått opp med nesten 1 4 romdøgn. Dette tilsvarer en oppgang på 2.4 %. ntall disponible rom steg med 25 %, og da blir det et skikkelig utslag på beleggsprosenten, som falt fra 69.3 til 56.8 %. Det er en nedgang på 18 %. REVPR falt med 19 %. Så langt i år er det marginale endringer, oppgang for de fleste områder og en viss nedgang for REVPR og beleggsprosent Stavanger hittil i år pr , 1, 8, 6, 4, 2, Stavanger nøkkeltall hittil i år pr , % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Bergen Bergen oktober Bergen pr Oktober Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 721,1 852,21 925,83 858,77 871,48 941,94 948,3 945,17 1 6,11 DR 749,8 823,66 914,49 92,34 95,77 92,49 957,29 994,16 991,24 REVPR 512,3 637,34 695,65 578,35 619,31 677,42 739,1 736,44 713,61 REVPR 554,27 613,58 672,52 634,23 655,47 667,3 711,86 73,81 735,7 OCC 71, % 74,8 % 75,1 % 67,3 % 71,1 % 71,9 % 78, % 77,9 % 7,9 % OCC 73,9 % 74,5 % 73,5 % 7,3 % 72,4 % 72,5 % 74,4 % 73,5 % 74,2 % Bergen har også fått nye hoteller og kapasiteten har gått opp med ca. 4 rom. Da ble det også noen «tilbakeslag» i oktober for hotellene i Bergen. lle parameterne, unntatt REVPR og oppnådde priser er riktignok i pluss. Beleggsprosenten falt fra 77.9 til 7.9 %. Da ble det en nedgang i REVPR på 3.1 %. Så langt i år er det meget positive tall for solgte romdøgn og losjiomsetningen det gir henholdsvis 1.1 % og 9.7 % i oppgang. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 9

10 1 4 Bergen hittil i år pr , Bergen nøkkeltall hittil år pr , % , 8, 6, 4, 2, 74, % 73, % 72, % 71, % 7, % 69, % , % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Trondheim Trondheim oktober Trondheim pr Oktober Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 863,86 845,67 821,22 864,96 852,41 846,55 831,62 DR 872,44 82,56 89,66 829,99 818,2 815,63 814,78 REVPR 643,58 622, 613,7 67,59 62,8 659,51 556,65 REVPR 64,27 519,75 53,31 561, 529,14 59,69 514,89 OCC 74,5 % 73,6 % 74,7 % 77,5 % 7,6 % 77,9 % 66,9 % OCC 69,3 % 63,3 % 65,5 % 67,6 % 64,7 % 62,5 % 63,2 % Trondheim har fått 14 % flere hotellrom siden oktober 213. ntall solgte rom falt med nesten 2 rom døgn, og det blir stygge tall når vi ser på beleggsprosenten. Den falt fra nesten 78 % til nesten 67 %. Det betyr 14 % nedgang. Det er nedgang i losjiinntektene og det er nedgang i oppnådde priser. REVPR falt da med mer enn kr. 1,. edgangen i % er på 14.8 %. Så langt i år er det stort sett positive tall for hotellene i Trondheim. Prisene er riktignok ned små,1%, men de andre nøkkeltallene viser oppgang. Vi tror ikke at denne trenden fortsetter ut året. Et par måneder til med økt kapasitet gjør nok sitt til at de fleste nøkkeltall ved årsslutt blir svakere enn 213. Trondheim hittil i år pr Trondheim nøkkeltall hittil i år pr , 8, 6, 4, 2,, , % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Så langt i år ligger REVPR i Trondheim hele 9 kroner under hva man fikk i 28. Oppnådde priser har falt fra kr. 872, i 28 til kr. 814, i 214. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 1

11 Bodø Bodø oktober Bodø pr Oktober Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 724,95 817,86 88,33 814,97 867,25 911,96 995,74 968,71 DR 79,47 765,98 86,74 87,45 82,8 845,77 88,71 867,29 REVPR 572,71 586,41 526,23 55,11 616,61 735,4 694,3 591,13 REVPR 52,55 58,4 518,77 518,28 558,5 583,6 592,63 57,93 OCC 79, % 71,7 % 65,1 % 67,5 % 71,1 % 8,6 % 69,7 % 61, % OCC 7,8 % 66,3 % 64,3 % 64,2 % 68, % 68,9 % 67,3 % 65,8 % Hotellene i Bodø merket også at det har kommet ny kapasitetsøkning. I oktober fikk byens hoteller 12.2 % flere solgte romdøgn, men når kapasiteten øker med 28 % blir det nedgang i beleggsprosenten. Den falt med 8.7 % poeng, noe som tilsvarer en nedgang på 12.4 %. Prisene falt noe, og REVPR gikk ned med 14,8 %. Så langt i år er det også nedgang i nøkkeltallene, men ikke så stor som det ble i oktober 214 kontra oktober 213. Bodø hittil i år pr 31.1 Bodø nøkkeltall hittill i år pr , 8, 6, 4, 2, , % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % ø Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Tromsø Tromsø oktober Tromsø hittil i år pr Oktober Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) DR 779,99 782,21 82,9 815,4 826,8 91,79 918,5 871,61 DR 771,73 81,49 788,24 829,45 829,2 857,78 867,67 877,96 REVPR 615,41 535,74 58,26 485,88 538,59 633,11 632,7 513,14 REVPR 565,93 559,36 523,16 517,22 556,3 595,83 596,21 576,73 OCC 78,9 % 68,5 % 72,3 % 59,6 % 65,1 % 7,2 % 68,8 % 58,9 % OCC 73,3 % 69,8 % 66,4 % 62,4 % 67,1 % 69,5 % 68,7 % 65,7 % I Tromsø er kapsitetsøkningen nesten 28 %. ntall solgte rom økte med 9,2 % i oktober. Det ble et markert fall i prisene som falt fra 918,5 til kr. 871,61. Dette er 5,1 %. å kan det legges til at siden oktober 213 har byen fått to nye lavprishoteller. Det er Smarthotel og Comfort Xpress. Disse hotellers prisnivå trekker ned gjennomsnittet for byen. REVPR i oktober 214 er ned med 18,8 % i forhold til oktober 213. Dette er en betydelig nedgang. Så langt i år er tallene noe bedre, men beleggsprosenten har falt med 4.4 % og REVPR er ned med 3.8 %. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 11

12 Tromsø hittil i år pr , 8, 6, 4, 2, Tromsø nøkkeltall hittil i år pr , % 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Om HC HC er det ledende konsulentselskap i orden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i HC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører HC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av HC. HC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal CH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser ordic Hotel Consulting 7. desember 214 Olaf Vangstein partner HC kontorer Danmark Kildehøjvej Birkerød Skoleveien 2 14 Ski Sverige Park Venue Engelbrektsgatan 9 11 SE Stockholm ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: Web: 12

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016 Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer Oslo, 17. november 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i oktober 2016.... 3. Hotellrombelegg i oktober 2016..... 4. Hotellrompriser i oktober 2016.

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 24. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i desember 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i desember 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016 Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 10. oktober 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i september 2016.... 3. Hotellrombelegg i september 2016... 4. Hotellrompriser i september

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Streik spesial: Perioden 24. april 20. mai 2016 Et utvalg hotellbyer Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Utvikling i antall solgte hotellrom..

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer April-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 16. mai 2017 Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer Hotellstatistikk mars og 1.kv. 2016 Norske storbyer Spesial mars måned: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er «korrigert» for påske. Oslo, 11. april 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel

Detaljer

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016 Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer Oslo, 2. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i første halvår 2016... 3. Hotellrombelegg i første halvår 2016 4. Hotellrompriser i første

Detaljer

Sammenligning/måling av hotelldata

Sammenligning/måling av hotelldata Sammenligning/måling av hotelldata 6. oktober 2016 Peter Wiederstrøm 1 HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hoteller med abonnement I Norge har vi med hoteller med til sammen rundt 50.000 rom. For et

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer