NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE 1

2 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så langt pr Vi kan med en gang fastslå at august ble en flott måned for de aller fleste fylker og destinasjoner. Ja, faktisk ser vi at destinasjoner som har hatt lange perioder med store nedgangstider får en viss oppgang i august. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenterer tall fra de største byene og destinasjonene. Vi har også en komplett oversikt over fylkene. Det meste av fylkestallene finner du i vedleggene til denne rapporten. Tallene som kommer fra SSB er de eneste tallene som kan gi oss et komplett bilde av nøkkeltallene for norske hoteller. Alle må sende inn tallene til SSB. Deltakelse i andre benchmarkinganalyser er av abonnement og frivillighet og vil med dette ikke bli dekket av data fra hele bransjen. Sett av dagene til vår flotte konferanse. Se våre web sider: Ytterligere informasjon kommer

3 NOR G E HELE LANDET - AUGUST (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 785,81 853,74 822,75 849, 83,32 846,83 865,87 871,11 872,4 914,45 REVPAR 523,68 536,17 469,76 56,31 58,16 519,11 524,72 545,53 561, 619,1 OCC 66,6 % 62,8 % 57,1 % 59,6 % 61,2 % 61,3 % 6,6 % 62,6 % 64,3 % 67,7 % HELE LANDET - AUGUST (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % HELE LANDET - AUGUST (27-216) August 217 ble historisk det samlede markedet. Det er rekordnotering for alle nøkkeltallene når vi ser på landet under ett. I august økte omsetningen med mer enn 13 % i forhold til august 215. Oppnådde priser for hele landet har aldri vært over kr 9,- i gjennomsnitt for noen august måned. I år ble det nesten kr. 915,- i gjennomsnitt Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

4 HE L E L A ND E T HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 794,89 86,28 86,78 854,49 854,65 864,19 875,94 876,67 889,28 898,29 REVPAR 457,9 485,66 443,27 438,41 457,37 459,47 462,35 472,4 488,12 51,83 OCC 57,5 % 56,5 % 51,5 % 51,3 % 53,5 % 53,2 % 52,8 % 53,9 % 54,9 % 55,9 % Kilde: SBB Det er også mange historiske toppnoteringer når vi ser på tallene for landet så langt i år. Alle viser toppnotering unntatt belegget. Beleggsprosenten så langt i år ligger på 55.9 %. Dette resultatet er slått av august i 27 og 28 som fikk henholdsvis 57.5 og 56.5 % i belegg HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (27-216) Omsetningen så langt ligger 4.5 % over samme periode i 215. Omsetningen nærmer seg 9.5 milliarder etter 8 måneders drift i 216 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

5 F Y L K E N E Vi vil gå igjennom en del tall fra fylkene. I vedlegget finner du tabeller over alle nøkkeltallene. De er rangert fra størst økning til størst nedgang eller fra høyest til dårligst oppnådd resultat. Her i rapporten viser vi en graf over oppnådde fylkesresultater, for oppnådd beleggsprosent, gjennomsnittlige priser og REVPAR. FYLKENE HITTIL I ÅR PR ,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% ADR RevPAR OCC

6 L I TT OM F Y L K E S T A L L E N E. TA B E L L E R OG GRA F E R F I NNE S I V E D L E G G E N E Det er to vedlegg til denne rapporten. Det ene viser tallene for alle fylkene for juli og resultatene hittil i år pr Tabellene er rangert fra best til svakest fylke innen de forskjellige områder. I det andre vedlegget kommer vi med noen kommentarer til nevnte fylkestall. Ved å gå igjennom vedleggene vil du virkelig se at august ble en fantastisk måned for den norske hotellnæringen. På neste side finner du en tabell som rangerer nøkkeltallene og endringene i nøkkeltallene for de største destinasjonene. Tallene gjelder for august 216 og status hittil i år pr Her ser du at hotellene i Stavanger igjen er på banen etter en lang stund med sterk nedgang og skuffende svake tall. I august i år fikk hotellene i Stavanger en oppgang i REVPAR på hele 5 % i forhold til august 215. Noe avårsaken ligger nok i at i år ble Oljemessen ONS arrangert. Den arrangeres kun 2. hvert år. Ta gjerne et besøk på våre hjemmesider på Her vil du få ytterligere informasjon om våre tjenester og hvilke områder som vi kan yte deg bistand. Dette gjelder blant annet innenfor: Etablerings og feasibilityanalyser Verdivurderinger Driftsbistand. Finansieringsrådgivning Interim management Operatørsøk Bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger Bistand i forbindelse med SPA anlegg

7 D E S TO R E B Y E NE / HOT E L L D E S TI N A S J O N E N E R A N G E R I N G RANGERINGER - AUGUST ( ) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Stavanger 1 73,47 Bergen 978,8 Bergen 91,8% Stavanger 3,5% Stavanger 5,% Tromsø 26,5% Bergen 1 66,5 Trondheim 86,75 Oslo 82,6% Bodø 13,4% Bodø 31,7% Bærum 19,3% Trondheim 979,22 Oslo 787,62 Trondheim 82,4% Trondheim 8,% Trondheim 26,6% Trondheim 17,3% Oslo 953,84 Stavanger 727,43 Bodø 77,6% Oslo 6,3% Ullensaker 11,% Bodø 16,1% Bodø 93,9 Bodø 71,82 Bærum 72,2% Bergen 3,7% Bærum 1,1% Stavanger 14,9% Kristiansand 891,72 Kristiansand 69,43 Kristiansand 68,3% Kristiansand 3,5% Tromsø 1,1% Ullensaker 1,7% Ullensaker 723,2 Bærum 52,79 Ullensaker 67,8% Ullensaker,3% Oslo 8,5% Kristiansand 3,3% Bærum 721,5 Ullensaker 49,17 Stavanger 67,8% Bærum -7,7% Kristiansand 6,9% Bergen 2,9% Tromsø 653,98 Tromsø 41,72 Tromsø 62,8% Tromsø -13,% Bergen 6,8% Oslo 2,1% RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR ( ) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bergen 996,31 Bergen 688,23 Bergen 69,1% Bodø 6,1% Trondheim 13,8% Bærum 15,4% Oslo 949,47 Oslo 649,31 Oslo 68,4% Trondheim 5,1% Bærum 12,8% Tromsø 1,8% Bodø 922,63 Bodø 61,18 Tromsø 67,5% Bergen 3,6% Bodø 9,% Trondheim 8,3% Bærum 876,54 Tromsø 532,87 Bodø 66,1% Oslo 1,8% Ullensaker 8,1% Ullensaker 8,2% Stavanger 872,2 Bærum 532,42 Ullensaker 65,1% Ullensaker -,1% Tromsø 5,% Bodø 2,7% Kristiansand 86,64 Ullensaker 532,2 Trondheim 63,2% Bærum -2,2% Bergen 3,3% Kristiansand 2,5% Trondheim 829,23 Trondheim 523,82 Bærum 6,7% Tromsø -5,2% Oslo,3% Bergen -,4% Ullensaker 816,68 Kristiansand 58,36 Kristiansand 59,1% Kristiansand -5,4% Kristiansand -3,% Oslo -1,5% Tromsø 789,86 Stavanger 451,38 Stavanger 51,8% Stavanger -5,8% Stavanger -9,% Stavanger -3,4% Kilde: SBB/Statistikknett.no

8 O S L O OSLO - AUGUST (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 859,21 948,31 85,5 834,12 818,67 838,12 881,47 852,32 897,3 953,84 REVPAR 765,44 785,98 648,78 679,86 666,21 636,28 654,29 646,51 725,7 787,62 OCC 89,1 % 82,9 % 76,3 % 81,5 % 81,4 % 75,9 % 74,2 % 75,9 % 8,9 % 82,6 % Vi kan konstatere at det ble nok en god måned for hotellene i Oslo. Til tross for nesten 7 % økning i kapasiteten, ble det økning i beleggsprosenten. De andre nøkkeltallene bortsett fra belegget viser at august er en historisk toppmåned for hotellene i Oslo. I gjennomsnitt omsatte Oslohotellene for mer enn 1 millioner pr. natt i losji. Omsetningen har gått opp med nesten 16 % i forhold til august OSLO - AUGUST (27-216) OSLO - AUGUST (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Prisene kom i år godt over kr. 95,- i snitt i august. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

9 O S L O H I T T I L I ÅR OSLO - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 864,6 949,59 97,68 892,35 891,7 867,8 889,24 868,46 932,52 949,47 REVPAR 65,51 693,97 67,74 596,6 622,74 572,77 577,73 578,33 647,42 649,31 OCC 75,2 % 73,1 % 67, % 66,8 % 69,9 % 66, % 65, % 66,6 % 69,4 % 68,4 % Kilde: SBB OSLO - HITTIL I ÅR PR (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - HITTIL I ÅR PR (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Så langt i år har hotellene i Oslo oppnådd gode tall. Det kan vises til flere gode toppnoteringer. Blant annet antall er solgte rom og losjiomsetningen rekordhøy så langt. Oppnådde priser er historiens nest beste og REVPAR har en viss økning sammenlignet med samme periode i 215

10 B Æ R U M BÆRUM - AUGUST (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 735,8 872,66 824,75 792,48 816,97 767,74 792,83 783,96 781,37 721,5 REVPAR 614,78 626,8 525,41 539,26 514,84 484,62 453,7 431,7 472,95 52,79 OCC 83,6 % 71,8 % 63,7 % 68, % 63, % 63,1 % 57,1 % 55, % 6,5 % 72,2 % BÆRUM - AUGUST (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BÆRUM - AUGUST (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hotellene i Bærum har en flott økning i forhold til august 215 når vi ser på antall solgte rom og omsetning. Antall solgte rom har gått opp med nesten 2 %. Omsetningen har gått opp med mer enn 1%. Det er en viss nedgang i oppnådde priser, men både REVPAR og beleggsprosent har en god fremgang i forhold til august 215

11 B Æ R U M H I T T I L I ÅR BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 84,67 97,85 929,27 877,51 96,57 839,85 887,92 854,19 896,49 876,54 REVPAR 516,72 535,75 474,12 495,16 476,83 428,77 453,14 439,8 471,99 532,42 OCC 64,2 % 59, % 51, % 56,4 % 52,6 % 51,1 % 51, % 51,4 % 52,6 % 6,7 % Kilde: SBB Så langt i år er det stor sett gode tall å se fra resultatene for hotellene i Bærum. Det er riktignok en liten nedgang i oppnådde priser. På den annen side kan det nevnes at beleggsprosenten så langt er opp med 12.8 %. Det er den samme økning som man har fått i omsetningsøkning. REVPAR er opp med 15.4 %. Solgte rom har gått opp med 15.4 % så langt i år. Det er en marginal nedgang i oppnådde priser. BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (27-216) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

12 U L L E N S AK E R ULLENSAKER - AUGUST (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 821,13 882,56 819,27 755,63 731,85 745,18 681,39 732,3 721,1 723,2 REVPAR 594,23 579,97 422,79 41,13 375,49 46,85 48,18 428,9 441,66 49,17 OCC 72,4 % 65,7 % 51,6 % 54,3 % 51,3 % 54,6 % 59,9 % 58,5 % 61,3 % 67,8 % Vi kan vel fastslå at august ble en god måned for hotellene ved Gardermoen selv om det Ikke er så mange rekordnoteringer. Belegget er opp med 1.7 % og REVPAR er opp med 11 % i forhold til august ULLENSAKER - AUGUST (27-216) ULLENSAKER - AUGUST (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

13 U L L E N S AK E R H I T T I L I ÅR ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 842,35 922,38 885,66 832,5 823,36 785,26 79,11 78,93 817,36 816,68 REVPAR 583,8 568,21 492,96 446,81 418,58 436,34 439,86 447,39 491,97 532,2 OCC 69,2 % 61,6 % 55,7 % 53,7 % 5,8 % 55,6 % 55,7 % 57,3 % 6,2 % 65,1 % Kilde: SBB ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (27-216) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (27-216) Så langt i år har hotellene ved flyplassen notert seg rekord når det gjelder antall solgte rom og omsetningen er også ny rekord. Videre kan vi nevne at i forhold til samme periode i 215 har belegget gått opp med 8.2 % og REVPAR er opp med 8.1 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

14 K R I S T I A N S A N D KRISTIANSAND - AUGUST (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 882,18 87,86 799,65 889,63 873,83 854,89 815,21 841,49 861,94 891,72 REVPAR 677,91 64,9 52,69 548,32 499,96 496,75 513,66 573,42 57,18 69,43 OCC 76,8 % 74,8 % 65,1 % 61,6 % 57,2 % 58,1 % 63, % 68,1 % 66,2 % 68,3 % Alle nøkkeltallene for hotellene i Kristiansand viser oppgang i forhold til august 215. Belegget er opp med 3.3 %, REVPAR er opp med 6.9 % og oppnådde priser er opp med 3.5 %. Antall solgte rom er opp med 4.2 % og omsetningen er opp med 7.6 % KRISTIANSAND - AUGUST (27-216) KRISTIANSAND - AUGUST (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Med andre ord dermed kan vi fastslå at hotellene i Kristiansand fikk en fin august. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

15 K R I S T I A N S A N D H I T T I L I ÅR KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 812,97 813,5 836,1 841,46 858,76 848,42 841,34 86,65 99,82 86,64 REVPAR 52,94 567,48 51,39 48,63 48,8 489,74 498,69 515,36 524,34 58,36 OCC 64,1 % 69,8 % 61, % 57,1 % 56, % 57,7 % 59,3 % 59,9 % 57,6 % 59,1 % Kilde: SBB Det er litt mere negativt for hotellene i Kristiansand når vi ser på tallene så langt i år. Omsetningen er ned med 4.3 %, Prisene har falt med 5.4 % og REVPAR har gått ned med 3 %. Belegget har gått opp med 2.5 % så langt i år. KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (27-216) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

16 S T AV A N G E R STAVANGER - AUGUST (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 853, ,62 866, ,28 956,89 1 9,6 1 49,2 1 84,58 822, ,47 REVPAR 664,55 824,97 591,19 833,26 675,36 738,86 779,57 821,43 485,11 727,43 OCC 77,9 % 77,1 % 68,2 % 72,5 % 7,6 % 73,2 % 74,3 % 75,7 % 59, % 67,8 % STAVANGER - AUGUST (27-216) STAVANGER - AUGUST (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Har det snudd for hotellene i Stavanger? Vi vet ikke, uansett august ble helt utrolig når vi sammenligner med 215. REVPAR er opp med 5 %, losjiinntektene er opp med 54.7 % og oppnådde priser har en økning på mer enn 3 % i forhold til august 215. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

17 S T AV A N G E R H I T T I L I ÅR STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 877,3 1 29,44 1 1, ,1 997, , , 1 45,3 925,94 872,2 REVPAR 622,6 734,98 642,6 673,3 686,5 641,99 689,74 697,32 496,2 451,38 OCC 7,9 % 71,4 % 64,2 % 65,1 % 68,8 % 63,2 % 66,4 % 66,7 % 53,6 % 51,8 % Kilde: SBB. Det er ikke så oppløftende lesing når vi ser på tallene hittil i år. Da er det nedgang i alle nøkkeltall. Nedgangen nå er riktignok ikke så stor som den har vært tidligere i år. Belegget ligger nå på 51.8 %. Toppåret i så måte var 28. Da lå belegget på 71.4 % Prisene har så langt falt med 5.8 % i forhold til samme periode i 215. REVPAR er ned med 9 % STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (27-216) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Toppen for REVPAR var i 28, da ble den på nesten 735,- kroner. I 215 ligger den litt over kr Det er en lang vei å gå. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

18 S T AV A N G E R R E G I O N E N STAVANGER REGION - AUGUST (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 814,49 1 4,37 848,9 1 18,54 949,39 1 1,11 995, ,72 85, ,61 REVPAR 616,21 778,47 562,24 79,2 663,11 718,71 688,75 776,1 483,35 648,94 OCC 75,7 % 74,8 % 66,2 % 71,3 % 69,8 % 71,2 % 69,2 % 73,4 % 56,8 % 6,4 % Tallene på denne siden gjelder hotellene i Stavanger, Sola og i Sandnes. Det er også gode tall for hele regionen i august. Omsetningen har gått opp med 51.5 % og oppnådde priser har gått opp med 26.2 % i forhold til 215. REVPAR er opp med 34.3 %. STAVANGER REGION - AUGUST (27-216) STAVANGER REGION - AUGUST (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

19 S T AV A N G E R R E G I O N E N H I T T I L I ÅR STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 856, ,31 984,6 1 22,3 1 2, , , ,42 938,54 889,56 REVPAR 59,79 699,37 613,67 65,9 665,54 64,86 649,58 677,92 498,51 428,78 OCC 69, % 68,8 % 62,4 % 63,7 % 66,4 % 63,3 % 63,9 % 65,7 % 53,1 % 48,2 % Kilde: SBB Tallene så langt i år er preget av fortsatt nedgang. REVPAR er ned med 14 %. De andre tallene er også negative. Håpet er at trenden har snudd og at vi i fremtiden ser mindre nedgang enn hva vi har sett tidligere. STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (27-216) STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

20 B E R G E N BERGEN - AUGUST (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 871,75 981,9 911,3 957,89 972,97 1 4, ,45 99, , ,5 REVPAR 88,3 873,73 751,11 864,6 856,33 917,14 968,54 875,94 916,88 978,8 OCC 92,7 % 89,1 % 82,4 % 9,3 % 88, % 88,1 % 9,7 % 88,4 % 89,2 % 91,8 % BERGEN - AUGUST (27-216) BERGEN - AUGUST (27-216) Det er også flere rekorder i august når vi ser på tallene for hotellene i Bergen. Det har aldri vær så høy omsetning i august. Prisene ligger på fantastiske kr. 166,5, Dette gir en oppgang på 3.7 % i forhold til august 215. REVPAR går opp med 6.8 % til ny toppnotering % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

21 B E R G E N H I T T I L I ÅR BERGEN - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 815,36 97,45 97,82 94,87 931,89 952,85 995,6 983,7 961,25 996,31 REVPAR 597,83 654,87 635,26 644,43 667,67 692,71 716,4 726,37 666,56 688,23 OCC 73,3 % 72,2 % 7, % 71,2 % 71,6 % 72,7 % 72, % 73,8 % 69,3 % 69,1 % Kilde: SBB De viktigste nøkkeltallene for hotellene i Bergen viser oppgang så langt i år når vi sammenligninger med samme periode i 215. Prisene er opp med 2.2 % og passerer 8 millioner noe som er rekord. Prisene går opp med 3.6 %, og det er også ny rekord. BERGEN - HITTIL I ÅR PR (27-216) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (27-216) REVPAR er opp med 3.3 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

22 T R O N D H E I M TRONDHEIM - AUGUST (27-216) Hoteller (antall) - 21, Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 913,12 888,1 886,21 89,47 831,46 92,36 881,13 97,7 979,22 REVPAR - 672,6 613,72 667,24 677,5 65,1 66,73 69,51 637,8 86,75 OCC - 73,6 % 69,1 % 75,3 % 76, % 72,8 % 71,8 % 69,2 % 7,2 % 82,4 % Super august kom til hotellene i Trondheim og alle nøkkeltall er rekordnotering. Solgte rom er opp med 8.3 %. Omsetningen stiger med nesten 17 %. Oppnådde priser passerte kr 979,- og ligger med dette 8 % over august TRONDHEIM - AUGUST (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - AUGUST (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % REVPAR er opp med hele 26.2 %. Belegget kom opp i hele 82.4 %. Dette er meget bra.

23 T R O N D H E I M H I T T I L I ÅR TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) - 2, Rom (antall) , Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR #DIV/! 87,14 813,69 83,37 84,36 87,13 815,64 84,99 789,29 829,23 REVPAR #DIV/! 591,37 51,47 53,71 552,85 54,85 485,77 499,43 46,29 523,82 OCC #DIV/!,68 61,6 % 62,7 % 65,8 % 62,5 % 59,6 % 62, % 58,3 % 63,2 % Kilde: SBB Så langt i år er det rekordnoteringer i fleng for hotellene i Trondheim. Det er bare plusstegn å se foran nøkkeltallene for hotellene i Trondheim når vi sammenligner med tallene for 215. Så langt i år har REVPAR gått opp med 13.8 %. Belegget viser også en fin økning. Det er rekordnotering for REVPAR, oppnådde priser, omsetning og antall solgte rom TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (27-216) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

24 B O D Ø BODØ - AUGUST (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 64,38 76,5 737,14 76,52 761,96 79,58 775,61 732,35 796,87 93,9 REVPAR 451,47 454,7 485,78 459,94 547,9 516,58 537,5 477,47 533,7 71,82 OCC 7,5 % 64,4 % 65,9 % 65,1 % 71,8 % 72,8 % 69,3 % 65,2 % 66,9 % 77,6 % BODØ - AUGUST (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - AUGUST (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Når vi nå har kommet sålangt ut i rapporten er de fleste superlativer brukt, men det er ikke slutt med gode tall og rekorder. August er historiens beste måned for hotellene i Bodø. Solgte romdøgn er opp med 16.7 % Omsetningen har steget med 32.3 % Prisene har passert kr 9,- og oppgangen er på 13.4 %. REVPAR er også rekordhøy og øker med 31.7%. Tilslutt, beleggsprosenten passerer 75 % med god margin, og økningen er på hele 16.1 %.

25 B O D Ø H I T T I L I ÅR BODØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 72,51 745,51 795,96 796,71 813,51 829,48 841,88 834,85 869,37 922,63 REVPAR 49,27 483,84 58,78 52,87 55,22 557,29 553,58 552,3 56,4 61,18 OCC 69,8 % 64,9 % 63,9 % 63,1 % 67,6 % 67,2 % 65,8 % 66,1 % 64,4 % 66,1 % Kilde: SBB BODØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Det er også fremgang i alle nøkkeltallene når vi ser på tallene så langt i 216. Det er også flere grupper som viser til rekordnotering. Solgte rom så langt gir ny rekord og økningen er på 5.3%. Rekord er det også for omsetningen som øker med 11.7 % i forhold til 215. Prisene så langt i år har for første gang i historien passert kr 9,- Så langt i år er oppnådde priser på kr Det er en oppgang på 6.1%. REVPAR passerer kr 61,- for første gang i historien. Økningen fra 215 er på hele 9 %

26 T R O MS Ø TROMSØ - AUGUST (27-216) Hoteller (antall) 15, Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 737,23 74,54 716,7 728,6 744,67 791,99 767,22 89,73 751,45 653,98 REVPAR 543,94 518,58 495,28 438,44 526,67 536,42 491,49 659,22 373,2 41,72 OCC 73,8 % 7, % 69,1 % 6,2 % 7,7 % 67,7 % 64,1 % 74, % 49,6 % 62,8 % Hotellene i Tromsø kan vise til gode resultater i august. Bortsett fra oppnådde priser som viser en betydelig nedgang på hele 13 %. Oppnådde priser faller fra kr. 751 til kr Hvorfor? Vi vet ikke. Belegget gikk opp med 26.5 %. Det er jo meget bra. TROMSØ - AUGUST (27-216) TROMSØ - AUGUST (27-216) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

27 TRO M S Ø HI TTI L I Å R TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,97 778,77 823,13 844,87 849,52 858,57 872,59 832,83 789,86 REVPAR ,55 51,4 513,92 561,33 587,75 586,1 588,69 57,29 532,87 OCC 72,3 % 69,6 % 65,5 % 62,4 % 66,4 % 69,2 % 68,3 % 67,5 % 6,9 % 67,5 % Kilde: SBB Det er også fin fremgang i nøkkeltallene for hotellene Tromsø. Nesten alle, men vi ser at oppnådde priser går ned i forhold til 215. Fremgangen for belegget og antall solgte rom er meget bra. 1.8 % er resultatene så langt i år. TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (27-216) % % 68% 66% 64% 62% 6% 58% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)

28 N O R D I C H O T E L C O N S U L T I N G OM NHC NHCer det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i Norge høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdragi flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: DISCLAIMER Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 9. oktober 216 Olaf Vangstein Partner Denmark Denmark Norway Sweden Nørre Voldgade 16 stth 1358 Copenhagen K Denmark Fredens Torv 1b 8 Århus C Denmark Skoleveien 2 N-14 Ski Norway Engelbrektsgatan Stockholm Sweden W W W.NORDICHOTELCONSULTING.COM

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Sammenligning/måling av hotelldata

Sammenligning/måling av hotelldata Sammenligning/måling av hotelldata 6. oktober 2016 Peter Wiederstrøm 1 HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hoteller med abonnement I Norge har vi med hoteller med til sammen rundt 50.000 rom. For et

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 24. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i desember 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i desember 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016 Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 10. oktober 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i september 2016.... 3. Hotellrombelegg i september 2016... 4. Hotellrompriser i september

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016 Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer Oslo, 17. november 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i oktober 2016.... 3. Hotellrombelegg i oktober 2016..... 4. Hotellrompriser i oktober 2016.

Detaljer

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016 Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer Oslo, 2. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i første halvår 2016... 3. Hotellrombelegg i første halvår 2016 4. Hotellrompriser i første

Detaljer

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer April-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 16. mai 2017 Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer Hotellstatistikk mars og 1.kv. 2016 Norske storbyer Spesial mars måned: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er «korrigert» for påske. Oslo, 11. april 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel

Detaljer

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016 Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer Oslo, 16. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i juli 2016... 3. Hotellrombelegg i juli 2016.. 4. Hotellrompriser i juli 2016... 5. Hittil i

Detaljer

Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 18. mars 2016

Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 18. mars 2016 Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner Oslo, 18. mars 2016 1 INNHOLD Hotellstatistikk norske storbyer/-destinasjoner feb. 2016 1. Innledning... 2. Topp og bunn i februar og hittil

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Streik spesial: Perioden 24. april 20. mai 2016 Et utvalg hotellbyer Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Utvikling i antall solgte hotellrom..

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer. Mai-tall Februar og hittil iår. Oslo 19. juni EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

Hotellstatistikk norske storbyer. Mai-tall Februar og hittil iår. Oslo 19. juni EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Mai-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 19. juni 2017 Summary Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Oktober 2017 Med restaurant-benchmarking fra Oslo With summary Oslo 9. november 2017 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3 2. Oktober... 4 3. Topp og

Detaljer

Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper

Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper Hotel Trends fra Benchmarking Alliance Oslo 10. november 2017 Peter Wiederstrøm 1 INNLEDNING Hotel Trends fra Benchmarking Alliance (BA) er primært et benchmarking-verktøy

Detaljer

Hotellstatistikk. norske storbyer 2017

Hotellstatistikk. norske storbyer 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk August norske storbyer 2017 Med restaurant-benchmarking fra Oslo With Summary Oslo 20.sep.2017 Oslo 8. august 2017 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3

Detaljer

Hotellstatistikk. Sykkel-VM, Bergen 2017

Hotellstatistikk. Sykkel-VM, Bergen 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk Sept. Sykkel-VM, Bergen 2017 Oslo 29. september 2017 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3 2. Utvikling i antall solgte hotellrom i Bergen 15.-24. september....

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Etter marked Nedgang på 8,2%, som fordeler seg på både nordmenn og utlendinger, med sterkest nedgang fra det internasjonale markedet. Nedgangen i det internasjonale markedet fordeler seg jevnt over flere

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Samlede kommersielle Etter marked Nedgang på hele 25%, som fordeler seg jevnt på nordmenn og utlendinger. Nedgangen i det internasjonale markedet er spesielt sterk fra Sverige og Danmark. Februar hadde

Detaljer

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 1. Innledning side 2 2. Overblikk generell informasjon side 2 3. Noen nyheter siden vår forrige markedsrapport side 2 4. Yield management og rack rates

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer