NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski

2 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 2013 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. I rapporten legger vi også vekt på 1. halvår Vi har tre vedlegg til rapporten her finner du tabeller og grafer som viser nøkkeltallene for alle fylkene, samt tilsvarende tall for de største hotelldestinasjonene i landet. Her i rapporten tar vi kun med et lite utvalg av grafene og tabellene. SSB har i år lagt om datagrunnlaget. Det er tatt inn flere bedrifter i hotellgruppen. Mange av disse hotellene er små distriktshoteller og vil da ikke gi noe særlig utslag på statistikkene for de store destinasjonene som vi omtaler i rapporten. På fylkesplan er det visse «rare» endringer. Blant annet er det nå 12 flere hoteller i Nordland sammenlignet med Antall rom har kun økt med 115 rom. Highlights i denne rapport Alle unntatt et av nøkkeltallene i juni er all time high når vi ser på landet i sin helhet. Hotellene i Oslo og Akershus fikk mer enn 12 % økning i netto losjipriser i juni 2013 kontra juni Det er vel ikke usannsynlig at NORSHIPPING er en medvirkende årsak. For landet i sin helhet er beleggsprosenten den samme for første halvår i 2012 og Antall solgte rom i Bergen falt med mer enn 5.5 % i juni sammenlignet med samme måned i Det ble nesten 13 % økning i losjiinntektene for hotellene i Tromsø i juni 2012 kontra juni 2013 Bærumshotellene har så langt i år hatt en omsetningsøkning på 54,1 % Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Hele landet Hele landet juni Hele landet hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 735,85 806,69 862,37 881,58 887,89 859,00 874,76 908,88 ADR 750,58 811,82 879,57 887,40 876,08 879,88 885,57 899,02 REVPAR 461,57 540,06 565,30 542,06 560,55 520,55 550,58 572,84 REVPAR 390,80 443,34 478,22 437,38 426,07 448,74 448,99 455,42 OCC 62,7 % 66,9 % 65,6 % 61,5 % 63,1 % 60,6 % 62,9 % 63,0 % OCC 52,1 % 54,6 % 54,4 % 49,3 % 48,6 % 50,6 % 50,7 % 50,7 % Beleggsprosenten for landet i sin helhet er mer eller mindre lik tilsvarende tall i Det har blitt ca. 2 % flere rom, og antall solgte rom har økt med det tilvarende. Juni tallene viser toppnotering for alle nøkkeltall unntatt beleggsprosent. Det er også mange toppnoteringer når vi ser året så langt. REVPAR pr. 30. juni 2008 ble bedre enn årets. Juni hele landet Hele landet hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 2

3 Hele landet nøkkeltall juni Hele landet nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 54,0 % 52,0 % 48,0 % 46,0 % 56,0 % 44,0 % I den senere omtale av de forskjellige destinasjonene får du kun grafer som viser tallene hittil i år. Dersom du ønsker å se tilsvarende for juni må du gå inn i et av vedleggene. Fylkene Først viser vi en graf som viser hvordan REVPAR er i de forskjellige fylkene og målestokken er hittil i år: 700,00 REVPAR FYLKE FOR FYLKE PR ,54 591,18 556,91 539,45 500,00 468,59 429,74 426,72 455,53 407,20 401,73 388,44 383,18 366,41 366,08 364,52 363,16 363,02 356,20 300,00 296,31 265,32 100,00 Det er betydelig forskjell mellom de forskjellige fylkene. Det er mer enn dobbelt så høy REVPAR for hotellene i de fire beste fylkene kontra Oppland. Forskjellen mellom Rogalandshotellene og Akershushotellene som ligger på 5 plass er mer enn 27 %. Dersom man forutsetter at hotellene blir leid ut på en omsetningsbasert leie, kan man ut av ovenstående hevde at hotellene i Rogaland er 27 % mer verdt enn hotellene i Akershus. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 3

4 Når det gjelder tallene for fylkene pleier vi å vise de 5 fylkene som har best utvikling og de 5 som har svakest utvikling i forhold til samme måned i 2012 og hittil i år. Komplette fylkesoversikter finner du som vanlig i et av vedleggene til denne rapporten. 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning, hittil i år Solgte rom jun.12 jun.13 Endring Endring % Solgte rom pr pr Endring Endring % Hedmark ,0 % Rogaland ,9 % Rogaland ,1 % Hedmark ,2 % Akershus ,5 % Akershus ,1 % Vestfold ,2 % Finnmark ,1 % Oslo ,4 % Sør Trøndelag ,1 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring Solgte rom jun.12 jun.13 Endring Endring % Solgte rom pr pr Endring Endring % Aust Agder ,5 % Aust Agder ,3 % Nord Trøndelag ,6 % Buskerud ,1 % Møre og Romsdal ,9 % Møre og Romsdal ,8 % Oppland ,1 % Oppland ,8 % Buskerud ,5 % Telemark ,7 % Vi har ofte påpekt at innlandsfylkene gjør det svakt. Det vil nok også skje i fremtiden. Men legg merke til at hotellene i Hedmark hadde størst økning i antall solgte rom. Så langt i år ligger Hedmarkshotellene på 2. plass. Vi må vel for ordens skyld legge til at i Hedmark har antall disponible rom økt kraftig. Dette skyldes en viss kapasitetsøkning, men også omleggingen av statistikkgrunnlaget som vi nevnte innledningsvis. I tilsvarende rapporter for 2012 kunne vi peke på at hotellene i Aust Agder gjorde det bra. I år har det snudd igjen, og hotellene i fylket har hatt størst nedgang. Høyest beleggsprosent juni 2013 OCC jun.13 Oslo 77,3 % Hordaland 73,9 % Troms 73,8 % Rogaland 71,9 % Vestfold 66,7 % Høyest beleggsprosent hittil i år OCC pr Oslo 63,8 % Troms 62,1 % Rogaland 59,7 % Hordaland 57,3 % Akershus 52,7 % Lavest beleggsprosent juni 2013 OCC jun.13 Hedmark 39,9 % Oppland 40,7 % Buskerud 47,6 % Telemark 47,6 % Nord Trøndelag 49,6 % Lavest beleggsprosent hittil i år OCC pr Oppland 34,6 % Aust Agder 37,4 % Telemark 37,5 % Hedmark 41,4 % Nord Trøndelag 42,4 % Vi har påpekt den store økningen i belegget for Hedmark så langt i år. Legg derfor merke til at til tross for dette, det er Hedmark som har lavest beleggsprosent i juni, fulgt av Oppland, Buskerud og Telemark. 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning OCC jun.12 jun.13 Endring Endring % OCC pr pr Endring Endring % Vestfold 61,2 % 66,7 % 5,5 % 9,0 % Hedmark 37,5 % 41,4 % 3,9 % 10,4 % Rogaland 66,5 % 71,9 % 5,4 % 8,1 % Finnmark 41,3 % 44,9 % 3,6 % 8,7 % Østfold 54,4 % 58,3 % 3,9 % 7,2 % Rogaland 55,8 % 59,7 % 3,9 % 7,0 % Telemark 45,0 % 47,6 % 2,6 % 5,8 % Telemark 36,5 % 37,5 % 1,0 % 2,7 % Hedmark 37,8 % 39,9 % 2,1 % 5,6 % Østfold 43,2 % 44,3 % 1,1 % 2,5 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring OCC jun.12 jun.13 Endring Endring % OCC pr pr Endring Endring % Nord Trøndelag 59,3 % 49,6 % 9,7 % 16,4 % Møre og Romsdal 50,3 % 43,6 % 6,7 % 13,3 % Møre og Romsdal 68,8 % 59,5 % 9,3 % 13,5 % Aust Agder 42,3 % 37,4 % 4,9 % 11,6 % Nordland 69,9 % 65,3 % 4,6 % 6,6 % Nord Trøndelag 47,3 % 42,4 % 4,9 % 10,4 % Aust Agder 61,1 % 57,2 % 3,9 % 6,4 % Sogn og Fjordane 45,6 % 42,9 % 2,7 % 5,9 % Sogn og Fjordane 65,1 % 62,8 % 2,3 % 3,5 % Nordland 47,1 % 46,3 % 0,8 % 1,7 % Over ser vi at Aust Agder har falt i beleggsprosent både så langt i år og i juni, men legg merke til tabellene under hvor vi viser: Oppnådde priser er som følger: Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 4

5 Høyest oppnådd pris juni ADR jun.13 Aust Agder 1 026,30 Oslo 1 012,68 Hordaland 999,31 Rogaland 945,36 Vestfold 928,84 Høyest oppnådd pris hittil i år ADR pr Rogaland 1 004,74 Aust Agder 998,66 Hordaland 935,00 Buskerud 917,49 Oslo 908,68 Lavest oppnådd pris juni 2013 ADR jun.13 Buskerud 730,02 Oppland 754,38 Telemark 782,97 Hedmark 826,93 Sør Trøndelag 827,37 Lavest oppnådd pris hittil i år ADR pr Telemark 765,78 Oppland 788,02 Østfold 800,34 Vest Agder 802,41 Sogn og Fjordane 831,04 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning ADR jun.12 jun.13 Endring Endring % ADR pr pr Endring Endring % Hedmark 716,08 826,93 110,85 15,5 % Sogn og Fjordane 831,04 893,20 62,15 7,5 % Oslo 896, ,68 116,24 13,0 % Vestfold 851,39 894,59 43,20 5,1 % Akershus 766,34 862,72 96,37 12,6 % Hordaland 935,00 971,91 36,92 3,9 % Sogn og Fjordane 849,96 905,25 55,29 6,5 % Hedmark 855,87 884,25 28,38 3,3 % Vestfold 873,40 928,84 55,44 6,3 % Telemark 765,78 790,16 24,38 3,2 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring ADR jun.12 jun.13 Endring Endring % ADR pr pr Endring Endring % Aust Agder 1 086, ,30 60,55 5,6 % Aust Agder 998,66 952,39 46,26 4,6 % Rogaland 997,65 945,36 52,29 5,2 % Oppland 788,02 766,81 21,21 2,7 % Nord Trøndelag 863,54 839,26 24,28 2,8 % Møre og Romsdal 850,64 836,06 14,58 1,7 % Møre og Romsdal 877,46 854,49 22,96 2,6 % Sør Trøndelag 850,26 836,07 14,20 1,7 % Oppland 773,74 754,38 19,35 2,5 % Buskerud 917,49 905,46 12,03 1,3 % Hedmark er som nevnt det fylket som har nest størst prosentvise økning i oppnådde priser i juni. På oversikten over oppnådde priser er det bare tre fylker som oppnår lavere pris enn hva gjennomsnittet er i Hedmark. Oslo, (som fylke) gjør det derimot mye bedre. Økningen i juni var på 13 %, og Oslohotellene ligger på en god 2. plass i juni når vi ser på oppnådde priser. Høyest REVPAR juni 2013 REVPAR jun.13 Oslo 782,80 Hordaland 738,49 Troms 681,81 Rogaland 679,72 Vestfold 619,53 Lavest REVPAR juni 2013 REVPAR jun.13 Oppland 307,03 Hedmark 329,94 Buskerud 347,49 Telemark 372,70 Nord Trøndelag 416,27 Høyest REVPAR hittil i år REVPAR pr Rogaland 599,54 Oslo 591,18 Hordaland 556,91 Troms 539,45 Akershus 468,59 Lavest REVPAR så langt i år REVPAR pr Oppland 265,32 Telemark 296,31 Aust Agder 356,20 Nord Trøndelag 363,02 Østfold 363,16 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning REVPAR jun.12 jun.13 Endring Endring % REVPAR pr pr Endring Endring % Hedmark 270,68 329,94 59,27 21,9 % Hedmark 320,95 366,08 45,13 14,1 % Oslo 672,33 782,80 110,47 16,4 % Finnmark 363,19 401,73 38,54 10,6 % Vestfold 534,52 619,53 85,01 15,9 % Rogaland 560,64 599,54 38,90 6,9 % Akershus 475,13 531,43 56,30 11,8 % Telemark 279,51 296,31 16,80 6,0 % Vest Agder 505,70 549,85 44,16 8,7 % Vestfold 405,26 426,72 21,46 5,3 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring REVPAR jun.12 jun.13 Endring Endring % REVPAR pr pr Endring Endring % Nord Trøndelag 512,08 416,27 95,80 18,7 % Aust Agder 422,43 356,20 66,24 15,7 % Møre og Romsdal 603,69 508,42 95,27 15,8 % Møre og Romsdal 427,87 364,52 63,35 14,8 % Aust Agder 664,07 587,04 77,02 11,6 % Nord Trøndelag 406,20 363,02 43,18 10,6 % Nordland 622,87 589,84 33,04 5,3 % Sør Trøndelag 442,14 429,74 12,40 2,8 % REVPAR som er det viktigste måleinstrument viser at til tross for andre indikasjoner tidligere i rapporten at hotellene i Hedmark har hatt en god start på REVPAR i Hedmark ligger så langt i år mer enn kr. 100, over hotellene i Oppland. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 5

6 De store byene / hotelldestinasjonene Før vi går inn på hver enkelt av de store destinasjonene har vi satt opp en rangering som viser hvordan disse byene gjør det mot hverandre: Rangering Den første tabellen viser tallene for juni, og endringer fra juni 2012 til 2013 Rangeringer juni 2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Bergen 1 066,12 Bergen 84,7 % Bergen 902,67 Bærum 19,5 % Kristiansand 10,5 % Oslo 16,5 % Stavanger 1 056,69 Tromsø 81,8 % Tromsø 810,56 Ullensaker 16,2 % Tromsø 7,0 % Kristiansand 15,5 % Oslo 1 012,68 Oslo 77,3 % Stavanger 798,91 Oslo 13,0 % Oslo 3,1 % Ullensaker 11,1 % Tromsø 991,47 Kristiansand 77,1 % Oslo 782,91 Bergen 5,1 % Trondheim 2,2 % Tromsø 9,9 % Bærum 948,83 Stavanger 75,6 % Kristiansand 672,32 Kristiansand 4,5 % Stavanger 0,5 % Bærum 9,5 % Kristiansand 872,17 Trondheim 75,1 % Trondheim 611,76 Tromsø 2,7 % Ullensaker 4,4 % Stavanger 2,7 % Trondheim 814,23 Ullensaker 62,0 % Bærum 550,88 Stavanger 2,1 % Bergen 4,9 % Trondheim 0,1 % Ullensaker 805,98 Bærum 58,1 % Ullensaker 499,92 Trondheim 2,1 % Bærum 8,4 % Bergen 0,0 % Bergen ligger øverst når vi ser på oppnådde tall i juni kontra juni Legg likevel merke til at beleggsprosenten har gått ned med 4.9 % nest svakest, og REVPAR står stille. Bærum ligger lagt ned på flere av parameterne. Senere i skrivet vil du likevel se at hotellene i Bærum gjør det bra i så langt i år. Man må huske på den store kapasitetsøkningen som har vært i Bærum i løpet av det siste året. Tallene så langt i år er som følger: Rangeringer hittil i år pr ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 084,66 Tromsø 70,7 % Stavanger 711,41 Bergen 6,0 % Stavanger 6,7 % Stavanger 9,8 % Bergen 995,83 Bergen 66,6 % Bergen 662,81 Bærum 5,1 % Bærum 2,6 % Bærum 7,9 % Bærum 946,63 Stavanger 65,6 % Tromsø 633,00 Stavanger 2,9 % Kristiansand 2,1 % Bergen 3,5 % Oslo 926,62 Oslo 63,8 % Oslo 591,15 Ullensaker 2,5 % Tromsø 1,0 % Kristiansand 2,3 % Tromsø 895,08 Trondheim 58,8 % Bærum 494,88 Oslo 2,0 % Oslo 1,7 % Tromsø 1,6 % Ullensaker 840,96 Kristiansand 54,9 % Trondheim 483,17 Tromsø 0,5 % Bergen 2,4 % Oslo 0,2 % Trondheim 822,38 Ullensaker 54,3 % Ullensaker 457,06 Kristiansand 0,3 % Ullensaker 2,5 % Ullensaker 0,1 % Kristiansand 801,05 Bærum 52,3 % Kristiansand 439,49 Trondheim 0,0 % Trondheim 4,0 % Trondheim 3,9 % Som vanlig er det Stavanger, Bergen og delvis Tromsø som ligger øverst. Trondheim og Bærum med stor kapasitetsøkning gjør det svakest så langt i år. Oslo Oslo hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 797,18 897,92 982,45 952,02 943,78 937,17 908,68 926,62 REVPAR 567,21 659,04 708,77 624,40 612,93 646,40 589,89 591,15 OCC 71,2 % 73,4 % 72,1 % 65,6 % 64,9 % 69,0 % 64,9 % 63,8 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 6

7 Oslo nøkkeltall juni Oslo nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 1 76,0 % 74,0 % 72,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % I juni fikk hotellene i Oslo en oppgang i beleggsprosenten. Den kom noe over 77 %. Oppgangen fra juni 2012 er betydelig, men årets resultat ligger fortsatt langt under toppåret 2007 hvor beleggsprosenten var på hele 85,6 %. Det er veldig positivt å se at hotellene fikk ut gode priser i juni. Gjennomsnittlig netto pris pr. solgte rom (ADR) steg med hele 13 % når vi sammenligner med juni Historisk sett er prisene fra juni i år, nest høyest. I juni 2010 lå prisene ca. kr. 10, over årets. Både prisoppgangen og beleggsoppgangen gir positivt utslag på REVPAR. i juni ble økningen i REVPAR hele 16.5 %. Ullensaker med Gardermoen Ullensaker hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 881,53 869,30 964,79 925,11 875,58 859,93 820,33 840,96 REVPAR 659,27 612,59 599,86 534,73 486,81 438,56 457,30 457,06 OCC 74,8 % 70,5 % 62,2 % 57,8 % 55,6 % 51,0 % 55,7 % 54,3 % Nøkkeltall Ullensaker juni Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 1 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % I år ser vi for første gang en reell nedgang i antall solgte rom for hotellene på Gardermoen. Så langt i år er nedgangen på ca solgte rom. Dette gir også utslag omsetningen. Så langt i år har den falt med en snau prosent. Fra den positive siden kan vi nevne at oppnådde priser i juni steg med 16.2 % i juni. Oppnådde priser så langt i år ligger 2.5 % over juni 2012, men hele 13 % under samme periode i 2008 som så langt er toppåret for hotellene i Ullensaker. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 7

8 Bærum og Fornebu Bærum hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 714,35 854,40 958,74 997,14 938,29 974,13 900,47 946,63 REVPAR 400,92 518,08 553,22 495,79 527,76 537,39 458,71 494,88 OCC 56,1 % 60,6 % 57,7 % 49,7 % 56,2 % 55,2 % 50,9 % 52,3 % Bærum nøkkeltall juni Bærum nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 1 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % Kapasiteten i Bærum har økt med nesten 85 % på to år. Quality Expo og Scandic Fornebu har blitt to dominerende hoteller i Osloregionen. Disse hotellene «stjeler» nok trafikk fra hotellene inne i Oslo og hotellene ved Gardermoen. Senere på året, når vi får noen flere erfaringstall, skal vi komme tilbake til dette. Her kan vi fastslå at også hotellene i Bærum tok del i prisoppgangen på linje med hotellene i Oslo og ellers i Akershus. Prisene i juni gikk opp med nesten 20 % i forhold til juni Så langt i år har omsetningen gått opp med mer enn 54 %. Kapasitetsøkningen er på hele 59 %. Kristiansand Kristiansand pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 701,60 755,51 759,58 804,30 767,36 803,53 798,99 801,05 REVPAR 388,66 434,42 498,29 460,27 402,40 416,64 429,43 439,49 OCC 55,4 % 57,5 % 65,6 % 57,2 % 52,4 % 51,9 % 53,7 % 54,9 % Når vi ser på beleggsprosenten kan vi fastslå at hotellene i Kristiansand har hatt en oppgang siden Prisene har vært stabile, dersom vi ser borti fra Scandic åpnet et nytt hotell i Kristiansand i juni. Det skal bli spennende å se hvordan markedet tar i mot denne nye kapasiteten. I juli og august har økningen liten betydning, da er markedet presset på grunn av Dyreparken. Det blir først ut på høsten eller neste vinter at virkelig kan se utfallet av den nye kapasiteten. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 8

9 Kristiansand nøkkeltall juni Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 900,00 700,00 500,00 40,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 300,00 100,00 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % Juni 2013 ble en fin måned for hotellene i Kristiansand. REVPAR har gått opp med 15.5 % i forhold til juni Stavanger Stavanger hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 800,74 902, , , , , , ,66 REVPAR 551,86 632,49 756,84 675,52 682,75 712,88 647,81 711,41 OCC 68,9 % 70,1 % 71,9 % 63,4 % 64,5 % 61,5 % 65,6 % Stavanger nøkkeltall juni Stavanger nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 85,0 % 1 74,0 % 72,0 % 75,0 % 64,0 % 62,0 % 65,0 % 58,0 % 56,0 % Grafen for beleggsprosent ser ut til å være en «berg og dalbane» når vi ser på tallene så langt i år. I 2013 er trenden på vei oppover. Prisene har hatt en annen utvikling, det har vært oppgang nesten hvert år. Tallene så langt i 2010 er all time high. Prisnivået i Stavanger er nesten 300 kroner høyere enn prisnivået i Kristiansand. I vedleggene vil du kunne se at utviklingen er omtrent den samme for Sola og Sandnes som den er for hotellene i Stavanger. Hotellene i Sandnes ligger noe under i belegg og priser. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 9

10 Bergen Bergenshotellene er jo vanligvis vinneren når det gjelder sommertrafikk. Juni i år ble en god måned, men som du ser litt lengre ned, juni i 2013 ble ikke på langt nær så god som juni Bergen hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 733,13 803,92 898,45 926,32 905,16 913,43 939,66 995,83 REVPAR 484,90 543,02 600,59 605,00 595,14 604,91 640,55 662,81 OCC 66,1 % 67,5 % 66,8 % 65,3 % 65,7 % 66,2 % 68,2 % 66,6 % Bergen nøkkeltall junii Bergen nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 92,0 % 90,0 % 88,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 1 68,5 % 67,5 % 67,0 % 66,5 % 65,5 % 65,0 % 64,5 % 64,0 % 63,5 % Det er ikke bare i juni at belegget har falt. Så langt i år har beleggsprosenten gått ned fra 68.2 til 66.6 %. Her er det viktig å legge merke til at det nesten ikke har vært kapasitetsøkning i Bergen. Oppnådde priser viser en god økning og det er all time high når man ser på prisene i juni og så langt i år. REVPAR hittil i år er også tidenes beste. Trondheim Trondheim hittil i år pr Hoteller (antall) N Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) A ADR 891,33 825,46 817,63 835,92 822,16 822,38 REVPAR 596,80 493,14 486,25 529,48 503,03 483,17 OCC 67,0 % 59,7 % 59,5 % 63,3 % 61,2 % 58,8 % Så langt i år har det blitt en nedgang i oppnådde priser, beleggsprosent og REVPAR. Antall solgte rom og omsetningen har økt med 7.7 %. Kapasiteten har økt med 12 %, og det er viktig å ta hensyn til når man vurderer nøkkeltallene. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 10

11 Trondheim nøkkeltall juni Trondheim nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 1 000, N A 82,0 % 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 N A 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % 54,0 % REVPAR i juni har mer eller mindre vært konstant på ca. kr. 600, siden Vi har nevnt flere ganger at kapasitetsøkningen har vært stor i Trondheim. Det har kommet mer enn nye rom på 5 år. I 2008, før utbyggingen startet, hadde byens hoteller et belegg på 67 %, nå etter at man har fått 50 % flere rom har beleggsprosenten falt til 58,8 %. Som nevnt, kapasiteten har økt med 50 % på de siste 5 årene, antall solgte rom har økt med 31.7 %. Neste år kommer Scandic Lerkendal på banen. Dette hotellet får 400 rom. Tromsø Tromsø hittil i år pr Hoteller (antall) N Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) A ADR 783,74 830,15 805,28 867,39 855,08 890,32 895,08 REVPAR 558,05 575,39 522,79 546,18 558,49 623,18 633,00 OCC 71,2 % 69,3 % 64,9 % 63,0 % 65,3 % 70,7 % Tromsø nøkkeltall juni Tromsø nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 1 000,0 72,0 % N A 90,0 % 85,0 % 75,0 % 800,0 600,0 400,0 200,0 N A 64,0 % 62,0 % 0 65,0 % 0,0 58,0 % Det har vært noen gode år for hotellene i Tromsø. I begynnelsen av året fortsatte oppgangen for hotellene i Tromsø, men som du muligens husker fra forrige rapport. I mai fikk hotellene en nedgang i solgte rom på 14 %. Det har snudd igjen i juni. Oppgangen på solgte rom er på nesten 10 %. Hittil i år er det en liten nedgang, den er på 1.7 %. Losjiomsetningen så langt har falt med 1.2 %. Begge disse nedgangene skyldes en forholdsvis svak mai måned. I juni er losjiomsetningen opp nesten 13 %. REVPAR er opp nesten 10 %. Alt i alt er det lyse tider for hotellene i Tromsø, men VARSKO, nå kommer det snart mye ny kapasitet i Ishavsbyen. Det blir langt tøffere i 2015 og Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 11

12 Småplukk Det er drøyt 100 kommuner i landet som har tre hoteller eller flere. For disse kommunene kan vi få ut kommunens hotelltall. Vi har plukket noe tall fra bykommunene. Det er 44 bykommuner på listen. Det var 4 av bykommunene som hadde mer enn 80 % belegg i juni. Det var Bergen (84.7 %), Sandefjord (84.2 %), Harstad (82,3 %) og Tromsø (81.8 %). Larvik har størst økning i beleggsprosenten i juni. Den gikk fra 58.7 til 70.7 % Beleggsprosenten i Lillehammer falt fra 61.4 til 50,1 %. I Arendal falt den fra 82.3 % til 63.4 %. Hotellene i Tønsberg fikk størst økning i oppnådd pris pr. solgte rom. Den økte fra kr. 882, til kr. 1064, Sommerbyen Kragerø er byens med lavest oppnådd pris i juni. Den ble kr 591,. En annen sommerby, Grimstad fikk kr , pr. solgte rom pr. natt. Kragerøs hoteller ligger på samme plass når det gjelder REVPAR. I juni oppnådde man kr. 296, Så langt i år er det Hamar som har størst økning i oppnådde priser. Den ble på 15.8 %. Så langt i år er det Grimstad som har størst nedgang i oppnådde priser. Den ble på 14.4 % Så langt i år: Det er hotellene i Stavanger som har høyest REVPAR den ligger på kr. 711,. Lavest er Kragerø som ikke klarte mer enn kr. 196, Hotellene i Odda har så langt i år økt REVPAR med 25.8 %. Hotellene i Arendal fikk en nedgang på 28.3 %. Så langt i år: Det er hotellene i Tromsø som har høyest beleggsprosent. Den ligger på 70.7 %. Hotellene i Kragerø har til nå oppnådd 28.7 %. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 2004, og utvidet med kontor i høsten Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 6.august 2013 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 12

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 1. Innledning side 2 2. Overblikk generell informasjon side 2 3. Noen nyheter siden vår forrige markedsrapport side 2 4. Yield management og rack rates

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

4. Overnattingsvirksomhet 2

4. Overnattingsvirksomhet 2 Norsk turisme Overnattingsvirksomhet Tom Granseth 4. Overnattingsvirksomhet 2 Datagrunnlag er Statistisk sentralbyrås månedlige overnattingsstatistikk 1. Opplysningene hentes inn direkte fra bedriftene,

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Notater. Even Høydahl og Oddveig Selboe

Notater. Even Høydahl og Oddveig Selboe 2007/35 Notater Even Høydahl og Oddveig Selboe Notater Monitor for sekundærflytting. En deskriptiv analyse av sekundærflyttinger blant flyktninger bosatt i Norge i 1996-2005 Avdeling for personstatistikk/seksjon

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Langstrakt land ulik livskvalitet

Langstrakt land ulik livskvalitet Langstrakt land ulik livskvalitet En gruppe FN-eksperter har sett på forventet levealder, utdanning og kjøpekraft i alle medlemsland og tildelt Norge gullmedalje i menneskelig utvikling. Mediene skrev

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 19/2006 Næringsanalyse for BTV 2 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup

Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004 Modul 1 Timepriser for advokattjenester Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Innhold

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer