NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski

2 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 2013 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. I rapporten legger vi også vekt på 1. halvår Vi har tre vedlegg til rapporten her finner du tabeller og grafer som viser nøkkeltallene for alle fylkene, samt tilsvarende tall for de største hotelldestinasjonene i landet. Her i rapporten tar vi kun med et lite utvalg av grafene og tabellene. SSB har i år lagt om datagrunnlaget. Det er tatt inn flere bedrifter i hotellgruppen. Mange av disse hotellene er små distriktshoteller og vil da ikke gi noe særlig utslag på statistikkene for de store destinasjonene som vi omtaler i rapporten. På fylkesplan er det visse «rare» endringer. Blant annet er det nå 12 flere hoteller i Nordland sammenlignet med Antall rom har kun økt med 115 rom. Highlights i denne rapport Alle unntatt et av nøkkeltallene i juni er all time high når vi ser på landet i sin helhet. Hotellene i Oslo og Akershus fikk mer enn 12 % økning i netto losjipriser i juni 2013 kontra juni Det er vel ikke usannsynlig at NORSHIPPING er en medvirkende årsak. For landet i sin helhet er beleggsprosenten den samme for første halvår i 2012 og Antall solgte rom i Bergen falt med mer enn 5.5 % i juni sammenlignet med samme måned i Det ble nesten 13 % økning i losjiinntektene for hotellene i Tromsø i juni 2012 kontra juni 2013 Bærumshotellene har så langt i år hatt en omsetningsøkning på 54,1 % Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Hele landet Hele landet juni Hele landet hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 735,85 806,69 862,37 881,58 887,89 859,00 874,76 908,88 ADR 750,58 811,82 879,57 887,40 876,08 879,88 885,57 899,02 REVPAR 461,57 540,06 565,30 542,06 560,55 520,55 550,58 572,84 REVPAR 390,80 443,34 478,22 437,38 426,07 448,74 448,99 455,42 OCC 62,7 % 66,9 % 65,6 % 61,5 % 63,1 % 60,6 % 62,9 % 63,0 % OCC 52,1 % 54,6 % 54,4 % 49,3 % 48,6 % 50,6 % 50,7 % 50,7 % Beleggsprosenten for landet i sin helhet er mer eller mindre lik tilsvarende tall i Det har blitt ca. 2 % flere rom, og antall solgte rom har økt med det tilvarende. Juni tallene viser toppnotering for alle nøkkeltall unntatt beleggsprosent. Det er også mange toppnoteringer når vi ser året så langt. REVPAR pr. 30. juni 2008 ble bedre enn årets. Juni hele landet Hele landet hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 2

3 Hele landet nøkkeltall juni Hele landet nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 54,0 % 52,0 % 48,0 % 46,0 % 56,0 % 44,0 % I den senere omtale av de forskjellige destinasjonene får du kun grafer som viser tallene hittil i år. Dersom du ønsker å se tilsvarende for juni må du gå inn i et av vedleggene. Fylkene Først viser vi en graf som viser hvordan REVPAR er i de forskjellige fylkene og målestokken er hittil i år: 700,00 REVPAR FYLKE FOR FYLKE PR ,54 591,18 556,91 539,45 500,00 468,59 429,74 426,72 455,53 407,20 401,73 388,44 383,18 366,41 366,08 364,52 363,16 363,02 356,20 300,00 296,31 265,32 100,00 Det er betydelig forskjell mellom de forskjellige fylkene. Det er mer enn dobbelt så høy REVPAR for hotellene i de fire beste fylkene kontra Oppland. Forskjellen mellom Rogalandshotellene og Akershushotellene som ligger på 5 plass er mer enn 27 %. Dersom man forutsetter at hotellene blir leid ut på en omsetningsbasert leie, kan man ut av ovenstående hevde at hotellene i Rogaland er 27 % mer verdt enn hotellene i Akershus. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 3

4 Når det gjelder tallene for fylkene pleier vi å vise de 5 fylkene som har best utvikling og de 5 som har svakest utvikling i forhold til samme måned i 2012 og hittil i år. Komplette fylkesoversikter finner du som vanlig i et av vedleggene til denne rapporten. 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning, hittil i år Solgte rom jun.12 jun.13 Endring Endring % Solgte rom pr pr Endring Endring % Hedmark ,0 % Rogaland ,9 % Rogaland ,1 % Hedmark ,2 % Akershus ,5 % Akershus ,1 % Vestfold ,2 % Finnmark ,1 % Oslo ,4 % Sør Trøndelag ,1 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring Solgte rom jun.12 jun.13 Endring Endring % Solgte rom pr pr Endring Endring % Aust Agder ,5 % Aust Agder ,3 % Nord Trøndelag ,6 % Buskerud ,1 % Møre og Romsdal ,9 % Møre og Romsdal ,8 % Oppland ,1 % Oppland ,8 % Buskerud ,5 % Telemark ,7 % Vi har ofte påpekt at innlandsfylkene gjør det svakt. Det vil nok også skje i fremtiden. Men legg merke til at hotellene i Hedmark hadde størst økning i antall solgte rom. Så langt i år ligger Hedmarkshotellene på 2. plass. Vi må vel for ordens skyld legge til at i Hedmark har antall disponible rom økt kraftig. Dette skyldes en viss kapasitetsøkning, men også omleggingen av statistikkgrunnlaget som vi nevnte innledningsvis. I tilsvarende rapporter for 2012 kunne vi peke på at hotellene i Aust Agder gjorde det bra. I år har det snudd igjen, og hotellene i fylket har hatt størst nedgang. Høyest beleggsprosent juni 2013 OCC jun.13 Oslo 77,3 % Hordaland 73,9 % Troms 73,8 % Rogaland 71,9 % Vestfold 66,7 % Høyest beleggsprosent hittil i år OCC pr Oslo 63,8 % Troms 62,1 % Rogaland 59,7 % Hordaland 57,3 % Akershus 52,7 % Lavest beleggsprosent juni 2013 OCC jun.13 Hedmark 39,9 % Oppland 40,7 % Buskerud 47,6 % Telemark 47,6 % Nord Trøndelag 49,6 % Lavest beleggsprosent hittil i år OCC pr Oppland 34,6 % Aust Agder 37,4 % Telemark 37,5 % Hedmark 41,4 % Nord Trøndelag 42,4 % Vi har påpekt den store økningen i belegget for Hedmark så langt i år. Legg derfor merke til at til tross for dette, det er Hedmark som har lavest beleggsprosent i juni, fulgt av Oppland, Buskerud og Telemark. 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning OCC jun.12 jun.13 Endring Endring % OCC pr pr Endring Endring % Vestfold 61,2 % 66,7 % 5,5 % 9,0 % Hedmark 37,5 % 41,4 % 3,9 % 10,4 % Rogaland 66,5 % 71,9 % 5,4 % 8,1 % Finnmark 41,3 % 44,9 % 3,6 % 8,7 % Østfold 54,4 % 58,3 % 3,9 % 7,2 % Rogaland 55,8 % 59,7 % 3,9 % 7,0 % Telemark 45,0 % 47,6 % 2,6 % 5,8 % Telemark 36,5 % 37,5 % 1,0 % 2,7 % Hedmark 37,8 % 39,9 % 2,1 % 5,6 % Østfold 43,2 % 44,3 % 1,1 % 2,5 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring OCC jun.12 jun.13 Endring Endring % OCC pr pr Endring Endring % Nord Trøndelag 59,3 % 49,6 % 9,7 % 16,4 % Møre og Romsdal 50,3 % 43,6 % 6,7 % 13,3 % Møre og Romsdal 68,8 % 59,5 % 9,3 % 13,5 % Aust Agder 42,3 % 37,4 % 4,9 % 11,6 % Nordland 69,9 % 65,3 % 4,6 % 6,6 % Nord Trøndelag 47,3 % 42,4 % 4,9 % 10,4 % Aust Agder 61,1 % 57,2 % 3,9 % 6,4 % Sogn og Fjordane 45,6 % 42,9 % 2,7 % 5,9 % Sogn og Fjordane 65,1 % 62,8 % 2,3 % 3,5 % Nordland 47,1 % 46,3 % 0,8 % 1,7 % Over ser vi at Aust Agder har falt i beleggsprosent både så langt i år og i juni, men legg merke til tabellene under hvor vi viser: Oppnådde priser er som følger: Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 4

5 Høyest oppnådd pris juni ADR jun.13 Aust Agder 1 026,30 Oslo 1 012,68 Hordaland 999,31 Rogaland 945,36 Vestfold 928,84 Høyest oppnådd pris hittil i år ADR pr Rogaland 1 004,74 Aust Agder 998,66 Hordaland 935,00 Buskerud 917,49 Oslo 908,68 Lavest oppnådd pris juni 2013 ADR jun.13 Buskerud 730,02 Oppland 754,38 Telemark 782,97 Hedmark 826,93 Sør Trøndelag 827,37 Lavest oppnådd pris hittil i år ADR pr Telemark 765,78 Oppland 788,02 Østfold 800,34 Vest Agder 802,41 Sogn og Fjordane 831,04 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning ADR jun.12 jun.13 Endring Endring % ADR pr pr Endring Endring % Hedmark 716,08 826,93 110,85 15,5 % Sogn og Fjordane 831,04 893,20 62,15 7,5 % Oslo 896, ,68 116,24 13,0 % Vestfold 851,39 894,59 43,20 5,1 % Akershus 766,34 862,72 96,37 12,6 % Hordaland 935,00 971,91 36,92 3,9 % Sogn og Fjordane 849,96 905,25 55,29 6,5 % Hedmark 855,87 884,25 28,38 3,3 % Vestfold 873,40 928,84 55,44 6,3 % Telemark 765,78 790,16 24,38 3,2 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring ADR jun.12 jun.13 Endring Endring % ADR pr pr Endring Endring % Aust Agder 1 086, ,30 60,55 5,6 % Aust Agder 998,66 952,39 46,26 4,6 % Rogaland 997,65 945,36 52,29 5,2 % Oppland 788,02 766,81 21,21 2,7 % Nord Trøndelag 863,54 839,26 24,28 2,8 % Møre og Romsdal 850,64 836,06 14,58 1,7 % Møre og Romsdal 877,46 854,49 22,96 2,6 % Sør Trøndelag 850,26 836,07 14,20 1,7 % Oppland 773,74 754,38 19,35 2,5 % Buskerud 917,49 905,46 12,03 1,3 % Hedmark er som nevnt det fylket som har nest størst prosentvise økning i oppnådde priser i juni. På oversikten over oppnådde priser er det bare tre fylker som oppnår lavere pris enn hva gjennomsnittet er i Hedmark. Oslo, (som fylke) gjør det derimot mye bedre. Økningen i juni var på 13 %, og Oslohotellene ligger på en god 2. plass i juni når vi ser på oppnådde priser. Høyest REVPAR juni 2013 REVPAR jun.13 Oslo 782,80 Hordaland 738,49 Troms 681,81 Rogaland 679,72 Vestfold 619,53 Lavest REVPAR juni 2013 REVPAR jun.13 Oppland 307,03 Hedmark 329,94 Buskerud 347,49 Telemark 372,70 Nord Trøndelag 416,27 Høyest REVPAR hittil i år REVPAR pr Rogaland 599,54 Oslo 591,18 Hordaland 556,91 Troms 539,45 Akershus 468,59 Lavest REVPAR så langt i år REVPAR pr Oppland 265,32 Telemark 296,31 Aust Agder 356,20 Nord Trøndelag 363,02 Østfold 363,16 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning REVPAR jun.12 jun.13 Endring Endring % REVPAR pr pr Endring Endring % Hedmark 270,68 329,94 59,27 21,9 % Hedmark 320,95 366,08 45,13 14,1 % Oslo 672,33 782,80 110,47 16,4 % Finnmark 363,19 401,73 38,54 10,6 % Vestfold 534,52 619,53 85,01 15,9 % Rogaland 560,64 599,54 38,90 6,9 % Akershus 475,13 531,43 56,30 11,8 % Telemark 279,51 296,31 16,80 6,0 % Vest Agder 505,70 549,85 44,16 8,7 % Vestfold 405,26 426,72 21,46 5,3 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring REVPAR jun.12 jun.13 Endring Endring % REVPAR pr pr Endring Endring % Nord Trøndelag 512,08 416,27 95,80 18,7 % Aust Agder 422,43 356,20 66,24 15,7 % Møre og Romsdal 603,69 508,42 95,27 15,8 % Møre og Romsdal 427,87 364,52 63,35 14,8 % Aust Agder 664,07 587,04 77,02 11,6 % Nord Trøndelag 406,20 363,02 43,18 10,6 % Nordland 622,87 589,84 33,04 5,3 % Sør Trøndelag 442,14 429,74 12,40 2,8 % REVPAR som er det viktigste måleinstrument viser at til tross for andre indikasjoner tidligere i rapporten at hotellene i Hedmark har hatt en god start på REVPAR i Hedmark ligger så langt i år mer enn kr. 100, over hotellene i Oppland. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 5

6 De store byene / hotelldestinasjonene Før vi går inn på hver enkelt av de store destinasjonene har vi satt opp en rangering som viser hvordan disse byene gjør det mot hverandre: Rangering Den første tabellen viser tallene for juni, og endringer fra juni 2012 til 2013 Rangeringer juni 2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Bergen 1 066,12 Bergen 84,7 % Bergen 902,67 Bærum 19,5 % Kristiansand 10,5 % Oslo 16,5 % Stavanger 1 056,69 Tromsø 81,8 % Tromsø 810,56 Ullensaker 16,2 % Tromsø 7,0 % Kristiansand 15,5 % Oslo 1 012,68 Oslo 77,3 % Stavanger 798,91 Oslo 13,0 % Oslo 3,1 % Ullensaker 11,1 % Tromsø 991,47 Kristiansand 77,1 % Oslo 782,91 Bergen 5,1 % Trondheim 2,2 % Tromsø 9,9 % Bærum 948,83 Stavanger 75,6 % Kristiansand 672,32 Kristiansand 4,5 % Stavanger 0,5 % Bærum 9,5 % Kristiansand 872,17 Trondheim 75,1 % Trondheim 611,76 Tromsø 2,7 % Ullensaker 4,4 % Stavanger 2,7 % Trondheim 814,23 Ullensaker 62,0 % Bærum 550,88 Stavanger 2,1 % Bergen 4,9 % Trondheim 0,1 % Ullensaker 805,98 Bærum 58,1 % Ullensaker 499,92 Trondheim 2,1 % Bærum 8,4 % Bergen 0,0 % Bergen ligger øverst når vi ser på oppnådde tall i juni kontra juni Legg likevel merke til at beleggsprosenten har gått ned med 4.9 % nest svakest, og REVPAR står stille. Bærum ligger lagt ned på flere av parameterne. Senere i skrivet vil du likevel se at hotellene i Bærum gjør det bra i så langt i år. Man må huske på den store kapasitetsøkningen som har vært i Bærum i løpet av det siste året. Tallene så langt i år er som følger: Rangeringer hittil i år pr ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 084,66 Tromsø 70,7 % Stavanger 711,41 Bergen 6,0 % Stavanger 6,7 % Stavanger 9,8 % Bergen 995,83 Bergen 66,6 % Bergen 662,81 Bærum 5,1 % Bærum 2,6 % Bærum 7,9 % Bærum 946,63 Stavanger 65,6 % Tromsø 633,00 Stavanger 2,9 % Kristiansand 2,1 % Bergen 3,5 % Oslo 926,62 Oslo 63,8 % Oslo 591,15 Ullensaker 2,5 % Tromsø 1,0 % Kristiansand 2,3 % Tromsø 895,08 Trondheim 58,8 % Bærum 494,88 Oslo 2,0 % Oslo 1,7 % Tromsø 1,6 % Ullensaker 840,96 Kristiansand 54,9 % Trondheim 483,17 Tromsø 0,5 % Bergen 2,4 % Oslo 0,2 % Trondheim 822,38 Ullensaker 54,3 % Ullensaker 457,06 Kristiansand 0,3 % Ullensaker 2,5 % Ullensaker 0,1 % Kristiansand 801,05 Bærum 52,3 % Kristiansand 439,49 Trondheim 0,0 % Trondheim 4,0 % Trondheim 3,9 % Som vanlig er det Stavanger, Bergen og delvis Tromsø som ligger øverst. Trondheim og Bærum med stor kapasitetsøkning gjør det svakest så langt i år. Oslo Oslo hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 797,18 897,92 982,45 952,02 943,78 937,17 908,68 926,62 REVPAR 567,21 659,04 708,77 624,40 612,93 646,40 589,89 591,15 OCC 71,2 % 73,4 % 72,1 % 65,6 % 64,9 % 69,0 % 64,9 % 63,8 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 6

7 Oslo nøkkeltall juni Oslo nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 1 76,0 % 74,0 % 72,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % I juni fikk hotellene i Oslo en oppgang i beleggsprosenten. Den kom noe over 77 %. Oppgangen fra juni 2012 er betydelig, men årets resultat ligger fortsatt langt under toppåret 2007 hvor beleggsprosenten var på hele 85,6 %. Det er veldig positivt å se at hotellene fikk ut gode priser i juni. Gjennomsnittlig netto pris pr. solgte rom (ADR) steg med hele 13 % når vi sammenligner med juni Historisk sett er prisene fra juni i år, nest høyest. I juni 2010 lå prisene ca. kr. 10, over årets. Både prisoppgangen og beleggsoppgangen gir positivt utslag på REVPAR. i juni ble økningen i REVPAR hele 16.5 %. Ullensaker med Gardermoen Ullensaker hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 881,53 869,30 964,79 925,11 875,58 859,93 820,33 840,96 REVPAR 659,27 612,59 599,86 534,73 486,81 438,56 457,30 457,06 OCC 74,8 % 70,5 % 62,2 % 57,8 % 55,6 % 51,0 % 55,7 % 54,3 % Nøkkeltall Ullensaker juni Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 1 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % I år ser vi for første gang en reell nedgang i antall solgte rom for hotellene på Gardermoen. Så langt i år er nedgangen på ca solgte rom. Dette gir også utslag omsetningen. Så langt i år har den falt med en snau prosent. Fra den positive siden kan vi nevne at oppnådde priser i juni steg med 16.2 % i juni. Oppnådde priser så langt i år ligger 2.5 % over juni 2012, men hele 13 % under samme periode i 2008 som så langt er toppåret for hotellene i Ullensaker. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 7

8 Bærum og Fornebu Bærum hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 714,35 854,40 958,74 997,14 938,29 974,13 900,47 946,63 REVPAR 400,92 518,08 553,22 495,79 527,76 537,39 458,71 494,88 OCC 56,1 % 60,6 % 57,7 % 49,7 % 56,2 % 55,2 % 50,9 % 52,3 % Bærum nøkkeltall juni Bærum nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 1 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % Kapasiteten i Bærum har økt med nesten 85 % på to år. Quality Expo og Scandic Fornebu har blitt to dominerende hoteller i Osloregionen. Disse hotellene «stjeler» nok trafikk fra hotellene inne i Oslo og hotellene ved Gardermoen. Senere på året, når vi får noen flere erfaringstall, skal vi komme tilbake til dette. Her kan vi fastslå at også hotellene i Bærum tok del i prisoppgangen på linje med hotellene i Oslo og ellers i Akershus. Prisene i juni gikk opp med nesten 20 % i forhold til juni Så langt i år har omsetningen gått opp med mer enn 54 %. Kapasitetsøkningen er på hele 59 %. Kristiansand Kristiansand pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 701,60 755,51 759,58 804,30 767,36 803,53 798,99 801,05 REVPAR 388,66 434,42 498,29 460,27 402,40 416,64 429,43 439,49 OCC 55,4 % 57,5 % 65,6 % 57,2 % 52,4 % 51,9 % 53,7 % 54,9 % Når vi ser på beleggsprosenten kan vi fastslå at hotellene i Kristiansand har hatt en oppgang siden Prisene har vært stabile, dersom vi ser borti fra Scandic åpnet et nytt hotell i Kristiansand i juni. Det skal bli spennende å se hvordan markedet tar i mot denne nye kapasiteten. I juli og august har økningen liten betydning, da er markedet presset på grunn av Dyreparken. Det blir først ut på høsten eller neste vinter at virkelig kan se utfallet av den nye kapasiteten. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 8

9 Kristiansand nøkkeltall juni Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 900,00 700,00 500,00 40,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 300,00 100,00 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % Juni 2013 ble en fin måned for hotellene i Kristiansand. REVPAR har gått opp med 15.5 % i forhold til juni Stavanger Stavanger hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 800,74 902, , , , , , ,66 REVPAR 551,86 632,49 756,84 675,52 682,75 712,88 647,81 711,41 OCC 68,9 % 70,1 % 71,9 % 63,4 % 64,5 % 61,5 % 65,6 % Stavanger nøkkeltall juni Stavanger nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 85,0 % 1 74,0 % 72,0 % 75,0 % 64,0 % 62,0 % 65,0 % 58,0 % 56,0 % Grafen for beleggsprosent ser ut til å være en «berg og dalbane» når vi ser på tallene så langt i år. I 2013 er trenden på vei oppover. Prisene har hatt en annen utvikling, det har vært oppgang nesten hvert år. Tallene så langt i 2010 er all time high. Prisnivået i Stavanger er nesten 300 kroner høyere enn prisnivået i Kristiansand. I vedleggene vil du kunne se at utviklingen er omtrent den samme for Sola og Sandnes som den er for hotellene i Stavanger. Hotellene i Sandnes ligger noe under i belegg og priser. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 9

10 Bergen Bergenshotellene er jo vanligvis vinneren når det gjelder sommertrafikk. Juni i år ble en god måned, men som du ser litt lengre ned, juni i 2013 ble ikke på langt nær så god som juni Bergen hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 733,13 803,92 898,45 926,32 905,16 913,43 939,66 995,83 REVPAR 484,90 543,02 600,59 605,00 595,14 604,91 640,55 662,81 OCC 66,1 % 67,5 % 66,8 % 65,3 % 65,7 % 66,2 % 68,2 % 66,6 % Bergen nøkkeltall junii Bergen nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 92,0 % 90,0 % 88,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 1 68,5 % 67,5 % 67,0 % 66,5 % 65,5 % 65,0 % 64,5 % 64,0 % 63,5 % Det er ikke bare i juni at belegget har falt. Så langt i år har beleggsprosenten gått ned fra 68.2 til 66.6 %. Her er det viktig å legge merke til at det nesten ikke har vært kapasitetsøkning i Bergen. Oppnådde priser viser en god økning og det er all time high når man ser på prisene i juni og så langt i år. REVPAR hittil i år er også tidenes beste. Trondheim Trondheim hittil i år pr Hoteller (antall) N Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) A ADR 891,33 825,46 817,63 835,92 822,16 822,38 REVPAR 596,80 493,14 486,25 529,48 503,03 483,17 OCC 67,0 % 59,7 % 59,5 % 63,3 % 61,2 % 58,8 % Så langt i år har det blitt en nedgang i oppnådde priser, beleggsprosent og REVPAR. Antall solgte rom og omsetningen har økt med 7.7 %. Kapasiteten har økt med 12 %, og det er viktig å ta hensyn til når man vurderer nøkkeltallene. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 10

11 Trondheim nøkkeltall juni Trondheim nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 1 000, N A 82,0 % 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 N A 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % 54,0 % REVPAR i juni har mer eller mindre vært konstant på ca. kr. 600, siden Vi har nevnt flere ganger at kapasitetsøkningen har vært stor i Trondheim. Det har kommet mer enn nye rom på 5 år. I 2008, før utbyggingen startet, hadde byens hoteller et belegg på 67 %, nå etter at man har fått 50 % flere rom har beleggsprosenten falt til 58,8 %. Som nevnt, kapasiteten har økt med 50 % på de siste 5 årene, antall solgte rom har økt med 31.7 %. Neste år kommer Scandic Lerkendal på banen. Dette hotellet får 400 rom. Tromsø Tromsø hittil i år pr Hoteller (antall) N Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) A ADR 783,74 830,15 805,28 867,39 855,08 890,32 895,08 REVPAR 558,05 575,39 522,79 546,18 558,49 623,18 633,00 OCC 71,2 % 69,3 % 64,9 % 63,0 % 65,3 % 70,7 % Tromsø nøkkeltall juni Tromsø nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 1 000,0 72,0 % N A 90,0 % 85,0 % 75,0 % 800,0 600,0 400,0 200,0 N A 64,0 % 62,0 % 0 65,0 % 0,0 58,0 % Det har vært noen gode år for hotellene i Tromsø. I begynnelsen av året fortsatte oppgangen for hotellene i Tromsø, men som du muligens husker fra forrige rapport. I mai fikk hotellene en nedgang i solgte rom på 14 %. Det har snudd igjen i juni. Oppgangen på solgte rom er på nesten 10 %. Hittil i år er det en liten nedgang, den er på 1.7 %. Losjiomsetningen så langt har falt med 1.2 %. Begge disse nedgangene skyldes en forholdsvis svak mai måned. I juni er losjiomsetningen opp nesten 13 %. REVPAR er opp nesten 10 %. Alt i alt er det lyse tider for hotellene i Tromsø, men VARSKO, nå kommer det snart mye ny kapasitet i Ishavsbyen. Det blir langt tøffere i 2015 og Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 11

12 Småplukk Det er drøyt 100 kommuner i landet som har tre hoteller eller flere. For disse kommunene kan vi få ut kommunens hotelltall. Vi har plukket noe tall fra bykommunene. Det er 44 bykommuner på listen. Det var 4 av bykommunene som hadde mer enn 80 % belegg i juni. Det var Bergen (84.7 %), Sandefjord (84.2 %), Harstad (82,3 %) og Tromsø (81.8 %). Larvik har størst økning i beleggsprosenten i juni. Den gikk fra 58.7 til 70.7 % Beleggsprosenten i Lillehammer falt fra 61.4 til 50,1 %. I Arendal falt den fra 82.3 % til 63.4 %. Hotellene i Tønsberg fikk størst økning i oppnådd pris pr. solgte rom. Den økte fra kr. 882, til kr. 1064, Sommerbyen Kragerø er byens med lavest oppnådd pris i juni. Den ble kr 591,. En annen sommerby, Grimstad fikk kr , pr. solgte rom pr. natt. Kragerøs hoteller ligger på samme plass når det gjelder REVPAR. I juni oppnådde man kr. 296, Så langt i år er det Hamar som har størst økning i oppnådde priser. Den ble på 15.8 %. Så langt i år er det Grimstad som har størst nedgang i oppnådde priser. Den ble på 14.4 % Så langt i år: Det er hotellene i Stavanger som har høyest REVPAR den ligger på kr. 711,. Lavest er Kragerø som ikke klarte mer enn kr. 196, Hotellene i Odda har så langt i år økt REVPAR med 25.8 %. Hotellene i Arendal fikk en nedgang på 28.3 %. Så langt i år: Det er hotellene i Tromsø som har høyest beleggsprosent. Den ligger på 70.7 %. Hotellene i Kragerø har til nå oppnådd 28.7 %. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 2004, og utvidet med kontor i høsten Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 6.august 2013 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 12

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016 Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer Oslo, 16. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i juli 2016... 3. Hotellrombelegg i juli 2016.. 4. Hotellrompriser i juli 2016... 5. Hittil i

Detaljer

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Anne Guro Nøkleby GEODATAPLANEN Geodataplanen har en gyldighet på 4 år Hvert fylke har sin Geodataplan som blir revidert en gang i året. Gjennomføring

Detaljer