NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski

2 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 2013 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. I rapporten legger vi også vekt på 1. halvår Vi har tre vedlegg til rapporten her finner du tabeller og grafer som viser nøkkeltallene for alle fylkene, samt tilsvarende tall for de største hotelldestinasjonene i landet. Her i rapporten tar vi kun med et lite utvalg av grafene og tabellene. SSB har i år lagt om datagrunnlaget. Det er tatt inn flere bedrifter i hotellgruppen. Mange av disse hotellene er små distriktshoteller og vil da ikke gi noe særlig utslag på statistikkene for de store destinasjonene som vi omtaler i rapporten. På fylkesplan er det visse «rare» endringer. Blant annet er det nå 12 flere hoteller i Nordland sammenlignet med Antall rom har kun økt med 115 rom. Highlights i denne rapport Alle unntatt et av nøkkeltallene i juni er all time high når vi ser på landet i sin helhet. Hotellene i Oslo og Akershus fikk mer enn 12 % økning i netto losjipriser i juni 2013 kontra juni Det er vel ikke usannsynlig at NORSHIPPING er en medvirkende årsak. For landet i sin helhet er beleggsprosenten den samme for første halvår i 2012 og Antall solgte rom i Bergen falt med mer enn 5.5 % i juni sammenlignet med samme måned i Det ble nesten 13 % økning i losjiinntektene for hotellene i Tromsø i juni 2012 kontra juni 2013 Bærumshotellene har så langt i år hatt en omsetningsøkning på 54,1 % Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Hele landet Hele landet juni Hele landet hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Losjiinntekt (1000 kr) ADR 735,85 806,69 862,37 881,58 887,89 859,00 874,76 908,88 ADR 750,58 811,82 879,57 887,40 876,08 879,88 885,57 899,02 REVPAR 461,57 540,06 565,30 542,06 560,55 520,55 550,58 572,84 REVPAR 390,80 443,34 478,22 437,38 426,07 448,74 448,99 455,42 OCC 62,7 % 66,9 % 65,6 % 61,5 % 63,1 % 60,6 % 62,9 % 63,0 % OCC 52,1 % 54,6 % 54,4 % 49,3 % 48,6 % 50,6 % 50,7 % 50,7 % Beleggsprosenten for landet i sin helhet er mer eller mindre lik tilsvarende tall i Det har blitt ca. 2 % flere rom, og antall solgte rom har økt med det tilvarende. Juni tallene viser toppnotering for alle nøkkeltall unntatt beleggsprosent. Det er også mange toppnoteringer når vi ser året så langt. REVPAR pr. 30. juni 2008 ble bedre enn årets. Juni hele landet Hele landet hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 2

3 Hele landet nøkkeltall juni Hele landet nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 54,0 % 52,0 % 48,0 % 46,0 % 56,0 % 44,0 % I den senere omtale av de forskjellige destinasjonene får du kun grafer som viser tallene hittil i år. Dersom du ønsker å se tilsvarende for juni må du gå inn i et av vedleggene. Fylkene Først viser vi en graf som viser hvordan REVPAR er i de forskjellige fylkene og målestokken er hittil i år: 700,00 REVPAR FYLKE FOR FYLKE PR ,54 591,18 556,91 539,45 500,00 468,59 429,74 426,72 455,53 407,20 401,73 388,44 383,18 366,41 366,08 364,52 363,16 363,02 356,20 300,00 296,31 265,32 100,00 Det er betydelig forskjell mellom de forskjellige fylkene. Det er mer enn dobbelt så høy REVPAR for hotellene i de fire beste fylkene kontra Oppland. Forskjellen mellom Rogalandshotellene og Akershushotellene som ligger på 5 plass er mer enn 27 %. Dersom man forutsetter at hotellene blir leid ut på en omsetningsbasert leie, kan man ut av ovenstående hevde at hotellene i Rogaland er 27 % mer verdt enn hotellene i Akershus. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 3

4 Når det gjelder tallene for fylkene pleier vi å vise de 5 fylkene som har best utvikling og de 5 som har svakest utvikling i forhold til samme måned i 2012 og hittil i år. Komplette fylkesoversikter finner du som vanlig i et av vedleggene til denne rapporten. 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning, hittil i år Solgte rom jun.12 jun.13 Endring Endring % Solgte rom pr pr Endring Endring % Hedmark ,0 % Rogaland ,9 % Rogaland ,1 % Hedmark ,2 % Akershus ,5 % Akershus ,1 % Vestfold ,2 % Finnmark ,1 % Oslo ,4 % Sør Trøndelag ,1 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring Solgte rom jun.12 jun.13 Endring Endring % Solgte rom pr pr Endring Endring % Aust Agder ,5 % Aust Agder ,3 % Nord Trøndelag ,6 % Buskerud ,1 % Møre og Romsdal ,9 % Møre og Romsdal ,8 % Oppland ,1 % Oppland ,8 % Buskerud ,5 % Telemark ,7 % Vi har ofte påpekt at innlandsfylkene gjør det svakt. Det vil nok også skje i fremtiden. Men legg merke til at hotellene i Hedmark hadde størst økning i antall solgte rom. Så langt i år ligger Hedmarkshotellene på 2. plass. Vi må vel for ordens skyld legge til at i Hedmark har antall disponible rom økt kraftig. Dette skyldes en viss kapasitetsøkning, men også omleggingen av statistikkgrunnlaget som vi nevnte innledningsvis. I tilsvarende rapporter for 2012 kunne vi peke på at hotellene i Aust Agder gjorde det bra. I år har det snudd igjen, og hotellene i fylket har hatt størst nedgang. Høyest beleggsprosent juni 2013 OCC jun.13 Oslo 77,3 % Hordaland 73,9 % Troms 73,8 % Rogaland 71,9 % Vestfold 66,7 % Høyest beleggsprosent hittil i år OCC pr Oslo 63,8 % Troms 62,1 % Rogaland 59,7 % Hordaland 57,3 % Akershus 52,7 % Lavest beleggsprosent juni 2013 OCC jun.13 Hedmark 39,9 % Oppland 40,7 % Buskerud 47,6 % Telemark 47,6 % Nord Trøndelag 49,6 % Lavest beleggsprosent hittil i år OCC pr Oppland 34,6 % Aust Agder 37,4 % Telemark 37,5 % Hedmark 41,4 % Nord Trøndelag 42,4 % Vi har påpekt den store økningen i belegget for Hedmark så langt i år. Legg derfor merke til at til tross for dette, det er Hedmark som har lavest beleggsprosent i juni, fulgt av Oppland, Buskerud og Telemark. 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning OCC jun.12 jun.13 Endring Endring % OCC pr pr Endring Endring % Vestfold 61,2 % 66,7 % 5,5 % 9,0 % Hedmark 37,5 % 41,4 % 3,9 % 10,4 % Rogaland 66,5 % 71,9 % 5,4 % 8,1 % Finnmark 41,3 % 44,9 % 3,6 % 8,7 % Østfold 54,4 % 58,3 % 3,9 % 7,2 % Rogaland 55,8 % 59,7 % 3,9 % 7,0 % Telemark 45,0 % 47,6 % 2,6 % 5,8 % Telemark 36,5 % 37,5 % 1,0 % 2,7 % Hedmark 37,8 % 39,9 % 2,1 % 5,6 % Østfold 43,2 % 44,3 % 1,1 % 2,5 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring OCC jun.12 jun.13 Endring Endring % OCC pr pr Endring Endring % Nord Trøndelag 59,3 % 49,6 % 9,7 % 16,4 % Møre og Romsdal 50,3 % 43,6 % 6,7 % 13,3 % Møre og Romsdal 68,8 % 59,5 % 9,3 % 13,5 % Aust Agder 42,3 % 37,4 % 4,9 % 11,6 % Nordland 69,9 % 65,3 % 4,6 % 6,6 % Nord Trøndelag 47,3 % 42,4 % 4,9 % 10,4 % Aust Agder 61,1 % 57,2 % 3,9 % 6,4 % Sogn og Fjordane 45,6 % 42,9 % 2,7 % 5,9 % Sogn og Fjordane 65,1 % 62,8 % 2,3 % 3,5 % Nordland 47,1 % 46,3 % 0,8 % 1,7 % Over ser vi at Aust Agder har falt i beleggsprosent både så langt i år og i juni, men legg merke til tabellene under hvor vi viser: Oppnådde priser er som følger: Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 4

5 Høyest oppnådd pris juni ADR jun.13 Aust Agder 1 026,30 Oslo 1 012,68 Hordaland 999,31 Rogaland 945,36 Vestfold 928,84 Høyest oppnådd pris hittil i år ADR pr Rogaland 1 004,74 Aust Agder 998,66 Hordaland 935,00 Buskerud 917,49 Oslo 908,68 Lavest oppnådd pris juni 2013 ADR jun.13 Buskerud 730,02 Oppland 754,38 Telemark 782,97 Hedmark 826,93 Sør Trøndelag 827,37 Lavest oppnådd pris hittil i år ADR pr Telemark 765,78 Oppland 788,02 Østfold 800,34 Vest Agder 802,41 Sogn og Fjordane 831,04 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning ADR jun.12 jun.13 Endring Endring % ADR pr pr Endring Endring % Hedmark 716,08 826,93 110,85 15,5 % Sogn og Fjordane 831,04 893,20 62,15 7,5 % Oslo 896, ,68 116,24 13,0 % Vestfold 851,39 894,59 43,20 5,1 % Akershus 766,34 862,72 96,37 12,6 % Hordaland 935,00 971,91 36,92 3,9 % Sogn og Fjordane 849,96 905,25 55,29 6,5 % Hedmark 855,87 884,25 28,38 3,3 % Vestfold 873,40 928,84 55,44 6,3 % Telemark 765,78 790,16 24,38 3,2 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring ADR jun.12 jun.13 Endring Endring % ADR pr pr Endring Endring % Aust Agder 1 086, ,30 60,55 5,6 % Aust Agder 998,66 952,39 46,26 4,6 % Rogaland 997,65 945,36 52,29 5,2 % Oppland 788,02 766,81 21,21 2,7 % Nord Trøndelag 863,54 839,26 24,28 2,8 % Møre og Romsdal 850,64 836,06 14,58 1,7 % Møre og Romsdal 877,46 854,49 22,96 2,6 % Sør Trøndelag 850,26 836,07 14,20 1,7 % Oppland 773,74 754,38 19,35 2,5 % Buskerud 917,49 905,46 12,03 1,3 % Hedmark er som nevnt det fylket som har nest størst prosentvise økning i oppnådde priser i juni. På oversikten over oppnådde priser er det bare tre fylker som oppnår lavere pris enn hva gjennomsnittet er i Hedmark. Oslo, (som fylke) gjør det derimot mye bedre. Økningen i juni var på 13 %, og Oslohotellene ligger på en god 2. plass i juni når vi ser på oppnådde priser. Høyest REVPAR juni 2013 REVPAR jun.13 Oslo 782,80 Hordaland 738,49 Troms 681,81 Rogaland 679,72 Vestfold 619,53 Lavest REVPAR juni 2013 REVPAR jun.13 Oppland 307,03 Hedmark 329,94 Buskerud 347,49 Telemark 372,70 Nord Trøndelag 416,27 Høyest REVPAR hittil i år REVPAR pr Rogaland 599,54 Oslo 591,18 Hordaland 556,91 Troms 539,45 Akershus 468,59 Lavest REVPAR så langt i år REVPAR pr Oppland 265,32 Telemark 296,31 Aust Agder 356,20 Nord Trøndelag 363,02 Østfold 363,16 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning REVPAR jun.12 jun.13 Endring Endring % REVPAR pr pr Endring Endring % Hedmark 270,68 329,94 59,27 21,9 % Hedmark 320,95 366,08 45,13 14,1 % Oslo 672,33 782,80 110,47 16,4 % Finnmark 363,19 401,73 38,54 10,6 % Vestfold 534,52 619,53 85,01 15,9 % Rogaland 560,64 599,54 38,90 6,9 % Akershus 475,13 531,43 56,30 11,8 % Telemark 279,51 296,31 16,80 6,0 % Vest Agder 505,70 549,85 44,16 8,7 % Vestfold 405,26 426,72 21,46 5,3 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring REVPAR jun.12 jun.13 Endring Endring % REVPAR pr pr Endring Endring % Nord Trøndelag 512,08 416,27 95,80 18,7 % Aust Agder 422,43 356,20 66,24 15,7 % Møre og Romsdal 603,69 508,42 95,27 15,8 % Møre og Romsdal 427,87 364,52 63,35 14,8 % Aust Agder 664,07 587,04 77,02 11,6 % Nord Trøndelag 406,20 363,02 43,18 10,6 % Nordland 622,87 589,84 33,04 5,3 % Sør Trøndelag 442,14 429,74 12,40 2,8 % REVPAR som er det viktigste måleinstrument viser at til tross for andre indikasjoner tidligere i rapporten at hotellene i Hedmark har hatt en god start på REVPAR i Hedmark ligger så langt i år mer enn kr. 100, over hotellene i Oppland. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 5

6 De store byene / hotelldestinasjonene Før vi går inn på hver enkelt av de store destinasjonene har vi satt opp en rangering som viser hvordan disse byene gjør det mot hverandre: Rangering Den første tabellen viser tallene for juni, og endringer fra juni 2012 til 2013 Rangeringer juni 2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Bergen 1 066,12 Bergen 84,7 % Bergen 902,67 Bærum 19,5 % Kristiansand 10,5 % Oslo 16,5 % Stavanger 1 056,69 Tromsø 81,8 % Tromsø 810,56 Ullensaker 16,2 % Tromsø 7,0 % Kristiansand 15,5 % Oslo 1 012,68 Oslo 77,3 % Stavanger 798,91 Oslo 13,0 % Oslo 3,1 % Ullensaker 11,1 % Tromsø 991,47 Kristiansand 77,1 % Oslo 782,91 Bergen 5,1 % Trondheim 2,2 % Tromsø 9,9 % Bærum 948,83 Stavanger 75,6 % Kristiansand 672,32 Kristiansand 4,5 % Stavanger 0,5 % Bærum 9,5 % Kristiansand 872,17 Trondheim 75,1 % Trondheim 611,76 Tromsø 2,7 % Ullensaker 4,4 % Stavanger 2,7 % Trondheim 814,23 Ullensaker 62,0 % Bærum 550,88 Stavanger 2,1 % Bergen 4,9 % Trondheim 0,1 % Ullensaker 805,98 Bærum 58,1 % Ullensaker 499,92 Trondheim 2,1 % Bærum 8,4 % Bergen 0,0 % Bergen ligger øverst når vi ser på oppnådde tall i juni kontra juni Legg likevel merke til at beleggsprosenten har gått ned med 4.9 % nest svakest, og REVPAR står stille. Bærum ligger lagt ned på flere av parameterne. Senere i skrivet vil du likevel se at hotellene i Bærum gjør det bra i så langt i år. Man må huske på den store kapasitetsøkningen som har vært i Bærum i løpet av det siste året. Tallene så langt i år er som følger: Rangeringer hittil i år pr ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 084,66 Tromsø 70,7 % Stavanger 711,41 Bergen 6,0 % Stavanger 6,7 % Stavanger 9,8 % Bergen 995,83 Bergen 66,6 % Bergen 662,81 Bærum 5,1 % Bærum 2,6 % Bærum 7,9 % Bærum 946,63 Stavanger 65,6 % Tromsø 633,00 Stavanger 2,9 % Kristiansand 2,1 % Bergen 3,5 % Oslo 926,62 Oslo 63,8 % Oslo 591,15 Ullensaker 2,5 % Tromsø 1,0 % Kristiansand 2,3 % Tromsø 895,08 Trondheim 58,8 % Bærum 494,88 Oslo 2,0 % Oslo 1,7 % Tromsø 1,6 % Ullensaker 840,96 Kristiansand 54,9 % Trondheim 483,17 Tromsø 0,5 % Bergen 2,4 % Oslo 0,2 % Trondheim 822,38 Ullensaker 54,3 % Ullensaker 457,06 Kristiansand 0,3 % Ullensaker 2,5 % Ullensaker 0,1 % Kristiansand 801,05 Bærum 52,3 % Kristiansand 439,49 Trondheim 0,0 % Trondheim 4,0 % Trondheim 3,9 % Som vanlig er det Stavanger, Bergen og delvis Tromsø som ligger øverst. Trondheim og Bærum med stor kapasitetsøkning gjør det svakest så langt i år. Oslo Oslo hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 797,18 897,92 982,45 952,02 943,78 937,17 908,68 926,62 REVPAR 567,21 659,04 708,77 624,40 612,93 646,40 589,89 591,15 OCC 71,2 % 73,4 % 72,1 % 65,6 % 64,9 % 69,0 % 64,9 % 63,8 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 6

7 Oslo nøkkeltall juni Oslo nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 1 76,0 % 74,0 % 72,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % I juni fikk hotellene i Oslo en oppgang i beleggsprosenten. Den kom noe over 77 %. Oppgangen fra juni 2012 er betydelig, men årets resultat ligger fortsatt langt under toppåret 2007 hvor beleggsprosenten var på hele 85,6 %. Det er veldig positivt å se at hotellene fikk ut gode priser i juni. Gjennomsnittlig netto pris pr. solgte rom (ADR) steg med hele 13 % når vi sammenligner med juni Historisk sett er prisene fra juni i år, nest høyest. I juni 2010 lå prisene ca. kr. 10, over årets. Både prisoppgangen og beleggsoppgangen gir positivt utslag på REVPAR. i juni ble økningen i REVPAR hele 16.5 %. Ullensaker med Gardermoen Ullensaker hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 881,53 869,30 964,79 925,11 875,58 859,93 820,33 840,96 REVPAR 659,27 612,59 599,86 534,73 486,81 438,56 457,30 457,06 OCC 74,8 % 70,5 % 62,2 % 57,8 % 55,6 % 51,0 % 55,7 % 54,3 % Nøkkeltall Ullensaker juni Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 1 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % I år ser vi for første gang en reell nedgang i antall solgte rom for hotellene på Gardermoen. Så langt i år er nedgangen på ca solgte rom. Dette gir også utslag omsetningen. Så langt i år har den falt med en snau prosent. Fra den positive siden kan vi nevne at oppnådde priser i juni steg med 16.2 % i juni. Oppnådde priser så langt i år ligger 2.5 % over juni 2012, men hele 13 % under samme periode i 2008 som så langt er toppåret for hotellene i Ullensaker. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 7

8 Bærum og Fornebu Bærum hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 714,35 854,40 958,74 997,14 938,29 974,13 900,47 946,63 REVPAR 400,92 518,08 553,22 495,79 527,76 537,39 458,71 494,88 OCC 56,1 % 60,6 % 57,7 % 49,7 % 56,2 % 55,2 % 50,9 % 52,3 % Bærum nøkkeltall juni Bærum nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 1 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % Kapasiteten i Bærum har økt med nesten 85 % på to år. Quality Expo og Scandic Fornebu har blitt to dominerende hoteller i Osloregionen. Disse hotellene «stjeler» nok trafikk fra hotellene inne i Oslo og hotellene ved Gardermoen. Senere på året, når vi får noen flere erfaringstall, skal vi komme tilbake til dette. Her kan vi fastslå at også hotellene i Bærum tok del i prisoppgangen på linje med hotellene i Oslo og ellers i Akershus. Prisene i juni gikk opp med nesten 20 % i forhold til juni Så langt i år har omsetningen gått opp med mer enn 54 %. Kapasitetsøkningen er på hele 59 %. Kristiansand Kristiansand pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 701,60 755,51 759,58 804,30 767,36 803,53 798,99 801,05 REVPAR 388,66 434,42 498,29 460,27 402,40 416,64 429,43 439,49 OCC 55,4 % 57,5 % 65,6 % 57,2 % 52,4 % 51,9 % 53,7 % 54,9 % Når vi ser på beleggsprosenten kan vi fastslå at hotellene i Kristiansand har hatt en oppgang siden Prisene har vært stabile, dersom vi ser borti fra Scandic åpnet et nytt hotell i Kristiansand i juni. Det skal bli spennende å se hvordan markedet tar i mot denne nye kapasiteten. I juli og august har økningen liten betydning, da er markedet presset på grunn av Dyreparken. Det blir først ut på høsten eller neste vinter at virkelig kan se utfallet av den nye kapasiteten. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 8

9 Kristiansand nøkkeltall juni Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 900,00 700,00 500,00 40,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 300,00 100,00 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % Juni 2013 ble en fin måned for hotellene i Kristiansand. REVPAR har gått opp med 15.5 % i forhold til juni Stavanger Stavanger hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 800,74 902, , , , , , ,66 REVPAR 551,86 632,49 756,84 675,52 682,75 712,88 647,81 711,41 OCC 68,9 % 70,1 % 71,9 % 63,4 % 64,5 % 61,5 % 65,6 % Stavanger nøkkeltall juni Stavanger nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 85,0 % 1 74,0 % 72,0 % 75,0 % 64,0 % 62,0 % 65,0 % 58,0 % 56,0 % Grafen for beleggsprosent ser ut til å være en «berg og dalbane» når vi ser på tallene så langt i år. I 2013 er trenden på vei oppover. Prisene har hatt en annen utvikling, det har vært oppgang nesten hvert år. Tallene så langt i 2010 er all time high. Prisnivået i Stavanger er nesten 300 kroner høyere enn prisnivået i Kristiansand. I vedleggene vil du kunne se at utviklingen er omtrent den samme for Sola og Sandnes som den er for hotellene i Stavanger. Hotellene i Sandnes ligger noe under i belegg og priser. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 9

10 Bergen Bergenshotellene er jo vanligvis vinneren når det gjelder sommertrafikk. Juni i år ble en god måned, men som du ser litt lengre ned, juni i 2013 ble ikke på langt nær så god som juni Bergen hittil i år pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) ADR 733,13 803,92 898,45 926,32 905,16 913,43 939,66 995,83 REVPAR 484,90 543,02 600,59 605,00 595,14 604,91 640,55 662,81 OCC 66,1 % 67,5 % 66,8 % 65,3 % 65,7 % 66,2 % 68,2 % 66,6 % Bergen nøkkeltall junii Bergen nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 92,0 % 90,0 % 88,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 1 68,5 % 67,5 % 67,0 % 66,5 % 65,5 % 65,0 % 64,5 % 64,0 % 63,5 % Det er ikke bare i juni at belegget har falt. Så langt i år har beleggsprosenten gått ned fra 68.2 til 66.6 %. Her er det viktig å legge merke til at det nesten ikke har vært kapasitetsøkning i Bergen. Oppnådde priser viser en god økning og det er all time high når man ser på prisene i juni og så langt i år. REVPAR hittil i år er også tidenes beste. Trondheim Trondheim hittil i år pr Hoteller (antall) N Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) A ADR 891,33 825,46 817,63 835,92 822,16 822,38 REVPAR 596,80 493,14 486,25 529,48 503,03 483,17 OCC 67,0 % 59,7 % 59,5 % 63,3 % 61,2 % 58,8 % Så langt i år har det blitt en nedgang i oppnådde priser, beleggsprosent og REVPAR. Antall solgte rom og omsetningen har økt med 7.7 %. Kapasiteten har økt med 12 %, og det er viktig å ta hensyn til når man vurderer nøkkeltallene. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 10

11 Trondheim nøkkeltall juni Trondheim nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 1 000, N A 82,0 % 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 N A 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % 54,0 % REVPAR i juni har mer eller mindre vært konstant på ca. kr. 600, siden Vi har nevnt flere ganger at kapasitetsøkningen har vært stor i Trondheim. Det har kommet mer enn nye rom på 5 år. I 2008, før utbyggingen startet, hadde byens hoteller et belegg på 67 %, nå etter at man har fått 50 % flere rom har beleggsprosenten falt til 58,8 %. Som nevnt, kapasiteten har økt med 50 % på de siste 5 årene, antall solgte rom har økt med 31.7 %. Neste år kommer Scandic Lerkendal på banen. Dette hotellet får 400 rom. Tromsø Tromsø hittil i år pr Hoteller (antall) N Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) A ADR 783,74 830,15 805,28 867,39 855,08 890,32 895,08 REVPAR 558,05 575,39 522,79 546,18 558,49 623,18 633,00 OCC 71,2 % 69,3 % 64,9 % 63,0 % 65,3 % 70,7 % Tromsø nøkkeltall juni Tromsø nøkkeltall hittil i år pr ,0 % 1 000,0 72,0 % N A 90,0 % 85,0 % 75,0 % 800,0 600,0 400,0 200,0 N A 64,0 % 62,0 % 0 65,0 % 0,0 58,0 % Det har vært noen gode år for hotellene i Tromsø. I begynnelsen av året fortsatte oppgangen for hotellene i Tromsø, men som du muligens husker fra forrige rapport. I mai fikk hotellene en nedgang i solgte rom på 14 %. Det har snudd igjen i juni. Oppgangen på solgte rom er på nesten 10 %. Hittil i år er det en liten nedgang, den er på 1.7 %. Losjiomsetningen så langt har falt med 1.2 %. Begge disse nedgangene skyldes en forholdsvis svak mai måned. I juni er losjiomsetningen opp nesten 13 %. REVPAR er opp nesten 10 %. Alt i alt er det lyse tider for hotellene i Tromsø, men VARSKO, nå kommer det snart mye ny kapasitet i Ishavsbyen. Det blir langt tøffere i 2015 og Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 11

12 Småplukk Det er drøyt 100 kommuner i landet som har tre hoteller eller flere. For disse kommunene kan vi få ut kommunens hotelltall. Vi har plukket noe tall fra bykommunene. Det er 44 bykommuner på listen. Det var 4 av bykommunene som hadde mer enn 80 % belegg i juni. Det var Bergen (84.7 %), Sandefjord (84.2 %), Harstad (82,3 %) og Tromsø (81.8 %). Larvik har størst økning i beleggsprosenten i juni. Den gikk fra 58.7 til 70.7 % Beleggsprosenten i Lillehammer falt fra 61.4 til 50,1 %. I Arendal falt den fra 82.3 % til 63.4 %. Hotellene i Tønsberg fikk størst økning i oppnådd pris pr. solgte rom. Den økte fra kr. 882, til kr. 1064, Sommerbyen Kragerø er byens med lavest oppnådd pris i juni. Den ble kr 591,. En annen sommerby, Grimstad fikk kr , pr. solgte rom pr. natt. Kragerøs hoteller ligger på samme plass når det gjelder REVPAR. I juni oppnådde man kr. 296, Så langt i år er det Hamar som har størst økning i oppnådde priser. Den ble på 15.8 %. Så langt i år er det Grimstad som har størst nedgang i oppnådde priser. Den ble på 14.4 % Så langt i år: Det er hotellene i Stavanger som har høyest REVPAR den ligger på kr. 711,. Lavest er Kragerø som ikke klarte mer enn kr. 196, Hotellene i Odda har så langt i år økt REVPAR med 25.8 %. Hotellene i Arendal fikk en nedgang på 28.3 %. Så langt i år: Det er hotellene i Tromsø som har høyest beleggsprosent. Den ligger på 70.7 %. Hotellene i Kragerø har til nå oppnådd 28.7 %. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 2004, og utvidet med kontor i høsten Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 6.august 2013 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 12

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer