NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski

2 Markedsrapport fra NHC Markedstallene fra SSB og Statistikknett for januar 213 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Vår rapport kommer noe senere ut enn andre markedsrapporter. Dette skyldes at tallene fra SSB og Statistikknett vanligvis kommer ut ca. en måned etter det aktuelle månedsskifte. Denne gangen ble tallene forsinket på grunn av diverse omlegginger av rapporteringen. Tallene ble frigitt den 13. mars. Rapporter som utgis før denne dato bygger på tall fra benchmarkingselskaper. Da kan det være viktig å huske på: Tallene fra SSB er de korrekte, siden alle hoteller har plikt til å sende tallene til SSB. Deltakelse i benchmarkingselskapers statistikker er frivillig og hotellene må betale en avgift for deltakelse i slikt samarbeid. Det er dermed mange hoteller som ikke deltar i benchmarkingssamarbeidet. Det blir på bakgrunn av ovenstående forholdsvis store avvik mellom statistikker bygd på SSBtallene og tall fra andre kilder. Våre fordelinger går slavisk etter fylkes og kommunene grensene, slik at når vi for eksempler omtaler hoteller i Oslo eller Stavanger så gjelder dette hotellene som ligger innenfor bygrensen. Bærum, Ski, Oppegård og andre kommuner er som bekjent tilhørende Akershus. Av plasshensyn legger vi en del tabeller og beregninger i et eget vedlegg. Highlights i denne rapport Hele landet For landet i sin helhet ble det 1 % oppgang i antall solgte rom. Losjiomsetningen gikk opp med,3 %. Det ble en svak nedgang i oppnådde priser og beleggsprosent, slik at REVPAR gikk ned med nesten 5, kroner som tilsvarer 1,2 %. Beleggsprosenten for Oslohotellene er det beste januarbelegget siden januar 29. Hotellene ved Gardermoen fikk samme beleggsprosent i januar i år som i januar 212, men prisene falt med 5,1 % I januar 213 var det mer enn 5 % flere overnattinger i Bærum enn i januar 212. REVPAR i januar 213 ble så lav som kr 34, for hotellene i Kristiansand. Over 7 % belegg i Tromsø i januar 213 Hele landet januar Januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 729,22 787,83 87,5 884,7 846,87 859, 887,28 88,53 REVPAR 33,29 38,9 43,35 38,65 337,85 36, 393,99 389,15 OCC 45,3 % 48,2 % 49,5 % 43,1 % 39,9 % 43,9 % 44,4 % 44,2 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 2

3 Hele landet januar Nøkkeltall hele landet januar , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Det ble en forholdsvis god åpning på året for norske hoteller, særlig når vi ser på antall solgte rom og losjiomsetningen. Det ble en liten nedgang i oppnådde priser og REVPAR i forhold til samme måned i 213. Fylkene Fullstendige fylkestabeller finner du i vedlegget. De er rangert fra best til svakest. Her i rapporten viser vi deg de 5 beste og de 5 svakeste fylkene innen en del av de parametere som vi kan trekke ut av statistikkmaterialet fra SSB og Statistikk & Reiseliv. De første tabellene viser at Østfold hadde en god januar. Omsetningen økte med mer enn 27 %. Verre stilt er det med Telemark som fikk en nedgang i omsetningen på 22 %. 5 påtopp Losjiomset jan.13 Losjiomsetning 5 fylker med størst økning jan 213 Oslo Losjiomset Endring % endring Rogaland Østfold ,1 % Akershus Sogn og Fjordanene ,5 % Sogn og Fjordanene Vestfold ,1 % Østfold Finnmark ,9 % Vest Ager ,4 % Losjiomsetning 5 fylker med svakest % vise utvikling jan 212 til jan på bunn losjiomsetning jan.13 Losjiomsetning Endring % endring Finnmark Telemark , % Nord Trøndelag Møre og Romsdal ,5 % Nordland Oppland ,4 % Troms Buskerud , % Sør Trøndelag Aust Agder ,7 % I den senere tid har media vist at nordlysturismen er økende. Dette kan vi vel være enige i når vi ser at Troms er fylket med høyest belegg i januar. Østfold er det fylket som har størst økning i beleggsprosenten. Faktisk opp 22 %. Det er også fint å se at Hedmark gjør det bra med en økning på mer enn 15 %. De andre innlandsfylkene merket nok oppgangen i Hedmark siden Oppland gikk ned med 9.5 % og Telemark ned med 18,3 %. OCC høyest belegg i januar 213 Beleggsprosent 5 fylker med størst økning jan 212 til jan 213 Fylke Res OCC Endring % endring Troms 59,4 % Østfold 31,6 % 38,6 % 7, % 22,2 % Oslo 58,1 % Hedmark 38, % 43,9 % 5,9 % 15,5 % Rogaland 53,4 % Finnmark 27,7 % 31,5 % 3,8 % 13,7 % Akershus 5,3 % Rogaland 48,6 % 53,4 % 4,8 % 9,9 % Hedmark 43,9 % Troms 57, % 59,4 % 2,4 % 4,2 % OCC lavest belegg i januar 213 Beleggsprosent 5 fylker med svakest utvikling jan 212 til jan 213 Fylke Res OCC Endring % endring Aust Agder 28,4 % Møre og Romsdal 43,1 % 34,7 % 8,4 % 19,5 % Oppland 28,6 % Telemark 36, % 29,4 % 6,6 % 18,3 % Telemark 29,4 % Sogn og Fjordanene 38,1 % 32,8 % 5,3 % 13,9 % Finnmark 31,5 % Oppland 31,6 % 28,6 % 3, % 9,5 % Sogn og Fjordanene 32,8 % Hordaland 46,7 % 43,6 % 3,1 % 6,6 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 3

4 I januar var det totale antall solgte romdøgn ca Oslo og Akershus har omtrent 1/3 av belegget. Solgte rom jan fylker på topp Solgte rom 5 fylker med best utvikling fra jan 212 til jan 213 Solgte rom jan.13 Solgte rom Endring Endring % Oslo Østfold ,7 % Akershus Rogaland ,7 % Rogaland Hedmark ,1 % Hordaland Vest Ager ,8 % Sør Trøndelag Finnmark ,8 % Solgte rom jan fylker på bund Solgte rom 5 fylker med svakest utvikling fra jan 212 til jan 213 Solgte rom jan.13 Solgte rom Endring Endring % Aust Agder Telemark ,4 % Finnmark Møre og Romsdal ,5 % Østfold Oppland , % Telemark Buskerud ,9 % Nord Trøndelag Nord Trøndelag ,3 % Rogaland er fortsatt fylket med høyest priser, og det er som du vil se senere i rapporten Stavangerregionen som er årsaken til dette. Beste oppnådde priser i jan. 213 Oppnådde priser 5 fylker med størst % vise økning fra jan 212 til jan 213 ADR jan.13 ADR Endring % endring Rogaland 1 14,68 Sogn og Fjordanene 763,14 88,85 117,71 15,4 % Buskerud 952,16 Telemark 79,23 772,68 63,45 8,9 % Hordaland 91,74 Østfold 785,64 834,57 48,94 6,2 % Akershus 99,42 Vestfold 816,47 862,58 46,11 5,6 % Aust Agder 891,11 Hordaland 91,7 91,74 9,67 1,1 % Dårligste priser i jan 213 Oppnådde priser 5 fylker med svakest % vise økning fra jan 212 til jan 213 ADR jan.13 ADR Endring % endring Oppland 745,89 Aust Agder 1 14,8 891,11 122,97 12,1 % Vest Ager 765,34 Hedmark 898,94 84,92 58,2 6,5 % Telemark 772,68 Oppland 776,3 745,89 3,41 3,9 % Møte og Romsdal 813,2 Sør Trøndelag 846,91 82,38 26,53 3,1 % Sør Trøndelag 82,38 Rogaland 1 47, ,68 32,61 3,1 % Best REVPAR i jan 213 REVPAR 5 fylker med best utvikling fra jan 212 til jan 213 REVPAR jan.12 RAVPAR Endring % endring Rogaland 541,84 Østfold 248,26 322,14 73,88 29,8 % Oslo 515,56 Finnmark 237,3 272,24 35,22 14,9 % Troms 498,27 Vestfold 39,44 336,4 26,96 8,7 % Akershus 457,44 Hedmark 341,6 369,16 27,57 8,1 % Hordaland 397,8 Rogaland 58,98 541,84 32,86 6,5 % Troms 488,17 498,27 1,1 2,1 % Lavest REVPAR i jan 212 REVPAR 5 fylker med svakest utvikling fra jan 212 til jan 213 REVPAR jan.13 RAVPAR Endring % endring Oppland 213,32 Møre og Romsdal 359,13 282,18 76,95 21,4 % Telemark 227,17 Oppland 245,31 213,32 31,99 13, % Aust Agder 253,8 Aust Agder 289,1 253,8 35,94 12,4 % Finnmark 272,24 Telemark 255,32 227,17 28,15 11, % Møre og Romsdal 282,18 Sør Trøndelag 385,35 358,51 26,84 7, % De store byene / hotelldestinasjonene Før vi viser grafer og tall for de enkelte destinasjonene vil vi presentere en rangering som viser nøkkeltallene i januar og endringer i forhold til januar 212. Rangeringer januar ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 47,5 Tromsø 7,4 % Stavanger 632,49 Bergen, Stavanger 1,4 % Stavanger 6,2 % Bærum 955,3 Stavanger 6,4 % Tromsø 596,4 Oslo 1,8 % Bærum 8, % Bærum 5,7 % Bergen 912,53 Oslo 58,1 % Oslo 515,56 Bærum 2,2 % Kristiansand 6,4 % Tromsø 2,4 % Oslo 887,37 Ullensaker 53,3 % Bergen 467,32 Trondheim 2,8 % Tromsø 5,7 % Oslo,8 % Ullensaker 852,6 Bergen 51,2 % Ullensaker 454,43 Tromsø 3,1 % Oslo 1, % Kristiansand 1,2 % Tromsø 847,58 Trondheim 5,4 % Bærum 451,73 Ullensaker 5,1 % Ullensaker,1 % Ullensaker 4,9 % Trondheim 811,55 Bærum 47,3 % Trondheim 49,39 Stavanger 5,6 % Trondheim 5,1 % Bergen 6,8 % Kristiansand 735,22 Kristiansand 46,3 % Kristiansand 34,5 Kristiansand 7,1 % Bergen 9,6 % Trondheim 7,8 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 4

5 Oslo Oslo januar Nøkkeltall Oslo januar , 1, 8, 6, 4, 2, 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Oslo januar Januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 759,97 853,81 961,45 926,5 885,97 896, 93,22 887,37 REVPAR 53,47 586,92 664,25 549,49 498,15 516, 519,57 515,56 OCC 66,2 % 68,7 % 69,1 % 59,3 % 56,2 % 57,6 % 57,5 % 58,1 % I 212 så vi at Oslohotellene oppnådde svakere tall måned for måned i forhold til året før. I januar 213 ser vi en liten oppgang for byens hoteller, særlig i beleggsprosenten. Denne går opp fra 57.5 til 58,1 %, til tross for at kapasiteten (antall disponible rom) innenfor bygrensen har økt med 5.7 %. Vi skal heller ikke glemme den store kapasitetsøkningen i Bærum. Dette har også effekt på tallen for byens hoteller. Oppnådde priser falt med 1,8 % og REVPAR gikk ned med,8 %. Ullensaker Ullensaker janaur Nøkkeltall Ullensaker januar , 1, 8, 6, 4, 2, 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Ullensaker aktuell måned Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 887,43 876,97 958,46 979,82 924,68 89, 897,39 852,6 REVPAR 628,85 599,21 63,64 557,28 482,45 435, 478,5 454,43 OCC 7,9 % 68,3 % 65,8 % 56,9 % 52,2 % 48,9 % 53,3 % 53,3 % Det er en stund siden at vi så nedgang i losjiinntektene for hotellene på Gardermoen. I januar 213 fikk hotellene en nedgang i omsetningen som tilsvarte 1,9 %. Beleggsprosenten ble temmelig lik 213, men REVPAR gikk ned med 4.9 %. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 5

6 Bærum og Fornebu I løpet av et drøyt år har kapasiteten på Fornebu økt med mer enn 1 %. Pr. dato er det rom i Bærum, i 211 var det 559 rom. Dette har blant annet medført at antall solgte rom er mer enn doblet fra januar 29. Fra januar 212 har antall solgte rom økt med nesten 53 %. Nye hoteller trenger tid på å komme inn i markedet. Prismekanismen og introduksjonspriser er vanligvis midler for å gjøre nye hoteller kjent. De nye hotellene på Fornebu har klart seg bra i så måte. Prisene i januar 213 ligger 2,5 % over januar 211. Bærum januar Nøkkeltall Bærum januar , 1, 8, 6, 4, 2, 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Bærum januar Januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 757,72 791,35 94,43 997,49 979,8 931,67 976,9 955,3 REVPAR 353,17 434,22 546,39 467,82 42,34 423,91 427,53 451,73 OCC 46,6 % 54,9 % 58,1 % 46,9 % 42,9 % 45,5 % 43,8 % 47,3 % Kristiansand Kristiansand januar Nøkkeltall Kristiansand januar , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Kristiansand aktuell måned Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 642,65 734,6 659,48 91,18 73,43 755,2 791,3 735,22 REVPAR 284,49 331,92 391,57 426,33 35,35 324,95 344,2 34,5 OCC 44,3 % 45,2 % 59,4 % 46,8 % 43,4 % 43, % 43,5 % 46,3 % Fra januar 212 til januar 213 gikk beleggsprosenten opp fra 43.5 % til 46,3 %. Det er positivt, men oppnådde priser gikk ned fra kr. 791, til kr. 735,. REVPAR falt helt ned til kr. 34,. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 6

7 Stavanger Rangeringene tidligere i skrivet viser at Stavanger er byen med best REVPAR og høyest oppnådde priser. Stavanger januar Nøkkeltall Stavanger januar , 7, % , 8, 6, 4, 2, 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Stavanger januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 782,3 894, ,2 1 69, , , , ,5 REVPAR 478,55 58,77 671,14 555,51 531,57 556,6 67,32 632,49 OCC 61,2 % 64,9 % 64,8 % 51,9 % 51,7 % 53,3 % 54,7 % 6,4 % Byens hoteller fikk en fin økning i beleggsprosent, den steg fra 54,7 til 6,4 %. Oppnådde priser gikk noe ned. Nedgangen var på 5,7 %. Dermed med oppgangen i REVPAR 4,2 %. I vedlegget til denne rapport vil du også finne tabeller som inneholder samlede tall for regionen, med andre ord Stavanger, Sola og Sandnes. Bergen Bergen januar Nøkkeltall januar Bergen , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Bergen januar Januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 677,71 712,83 845,2 845,25 87,3 87,12 884,58 912,53 REVPAR 332,74 378,67 453,94 412,5 377,47 42,5 51,27 467,32 OCC 49,1 % 53,1 % 53,7 % 48,7 % 46,8 % 49,8 % 56,7 % 51,2 % Bergen var en av fjorårets vinnere, men økning i nesten hver måned. Nå i januar ble det en nedgang i beleggsprosent og i solgte rom. Oppnådde priser gikk noe opp. REVPAR er ned 6.8 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 7

8 Trondheim Trondheim er jo en av byene med stor økning i kapasiteten. Det er ca. 5 flere rom i Trondheim pr. dato enn hva det var for et år siden. Går vi tilbake til 28 vil vi se at antall rom har økt med ca. 1, På grunn av dette blir det naturlig nok en viss nedgang i beleggsprosenten, den falt fra 53,2 til 5,4 %. Antall solgte rom økte med 12.7 %. Oppnådde priser gikk ned med 2,8 % og REVPAR ned med 7,8 % N A Trondheim januar N A Trondheim nøkkeltall januar 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Trondheim januar Januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 89,75 829,5 812,81 823,67 834,94 811,55 REVPAR 526,43 424,79 344, 441,72 443,97 49,39 OCC 59,1 % 51,2 % 42,3 % 53,6 % 53,2 % 5,4 % Tromsø NA Tromsø Januar Nøkketall januar Tromsø N A , % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Tromsø januar Januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom N Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 727,83 87,37 795,8 831,91 797,16 874,86 847,58 REVPAR 48,24 486,57 46,4 498,63 478,49 582,28 596,4 A OCC 66, % 6,3 % 57,9 % 59,9 % 6, % 66,6 % 7,4 % Nok en gang ser vi at hotellene i Tromsø gjør det bra. Belegget er over 7 % i januar. Prisene har falt noe, men REVPAR er opp med nesten 6 %. Nordlysturisme er visstnok en av årsakene til de gode tall. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 8

9 Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 14. mars 213 Olaf Vangstein partner NHC kontorer Danmark Kildehøjvej Birkerød Skoleveien 2 N 14 Ski Sverige Sveavägen 17, 14 th floor S Stockholm Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 9

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010

HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 HOTELLMARKEDSRAPPORT FRA NHC LEVERT PRIMO JUNI 2010 1. Innledning side 2 2. Overblikk generell informasjon side 2 3. Noen nyheter siden vår forrige markedsrapport side 2 4. Yield management og rack rates

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

4. Overnattingsvirksomhet 2

4. Overnattingsvirksomhet 2 Norsk turisme Overnattingsvirksomhet Tom Granseth 4. Overnattingsvirksomhet 2 Datagrunnlag er Statistisk sentralbyrås månedlige overnattingsstatistikk 1. Opplysningene hentes inn direkte fra bedriftene,

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer