NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1

2 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Denne gangen viser vi tall for hotellåret 215 og vi tar også med desembertallene. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenterer tall fra de største byene og destinasjonene. Tallene som kommer fra SSB er de eneste tallene som kan gi oss et komplett bilde av nøkkeltallene for norske hoteller. Alle må sende inn tallene til SSB. Deltakelse i andre benchmarkinganalyser er av abonnement og frivillighet og vil med dette ikke bli dekket av data fra hele bransjen. I desember ble det marginal oppgang i forhold til samme måned i 214 når vi ser på landet i sin helhet. Av byene var det spesielt hotellene i Oslo som fikk meget gode resultater. Hotellene i Bodø gjorde et også bra. Rapporten viser høyst overraskende fremgang for enkelte fylker. Les mer om dette i fylkesoversiktene og vedleggene. Hotellene i Stavanger og Rogaland i sin helhet er fortsatt preget av tilbakegang. N O E N H I G H L I G H T S I D E N N E R A P P O R T E N : Det ble et godt år for hotellmarkedet i Norge. Den utrolige oppturen for hotellene i Finnmark fortsatte også i desember Losjiomsetningen i Oslo gikk opp med 16 % i forhold til 214 Det ble solgt, mer enn 3 millioner romdøgn i Oslo i 215 På 1 år har logiinntektene på Gardermoen steget med mer enn 87 % REVPAR i desember for hotellene i Kristiansand var på kr, 238,-. Til sammenligning i juli var REVPAR kr 119,- Det er fortsatt ingen lyse utsikter for hotellene i Stavangerområdet. Losjiomsetningen for regionens hoteller har falt med nesten kr 145 milli oner siden 214. I desember gikk antall solgte rom i Bergen ned med 14,2 % Det ble en god desember måned for hotellene i Trondheim Hotellene i Bodø er en av vinnerene i Norge i 215

3 N O R G E H E L E L A N D E T Det ble marginale endringer i nøkkeltallene fra desember 214 til desember 215 når vi ser på gjennomsnittet for alle Norges hoteller. Det er rekordnotering for solgte rom og losjiomsetning når vi ser på desember. Det ble også en økning i REVPAR og årets resultat er det nest beste historisk sett. Når vi ser på tallene for hele 215 ser vi at det er fremgang i tallene for alle nøkkeltallsgruppene i forhold til HELE LANDET - DESEMBER (26-215) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - DESEMBER (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sågar, er det også all time high for losjiomsetningen, solgte rom, oppnådde priser og REVPAR. Det var noe høyere beleggsprosenter i 26,27 og 28 enn årets resultat. Samlede losjiinntekter ble over 13 milliarder kroner og ligger nå 5 % over hva man for eksempel i oppnådde i 26. Vi kan trygt si at 215 ble tidenes hotellår når alle innrapporterte tall samles i statistikken HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - DESEMBER (26-215) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 767,5 848,53 858,7 862,36 87,5 875,58 865,33 896,59 872,4 885,67 REVPAR 317,83 357,9 334,62 321,24 332,66 336,66 334,21 342,82 341,34 345,77 OCC 41,4 % 42,1 % 39, % 37,3 % 38,2 % 38,5 % 38,6 % 38,2 % 39,1 % 39, % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 746,47 811,27 868,4 863,39 859,4 866,9 873,96 883,89 885,49 896,62 REVPAR 45,15 457,28 477,1 434,84 434,7 456,76 459,96 462,13 468,75 481,6 OCC 54,3 % 56,4 % 54,9 % 5,4 % 5,6 % 52,7 % 52,6 % 52,3 % 52,9 % 53,7 %

4 F Y L K E N E Vi vil gå igjennom en del tall fra fylkene. I vedleggene finner du grafer og tabeller over alle nøkkeltallene. De er rangert fra størst økning til størst nedgang eller fra høyest til dårligst oppnådd resultat. Her i rapporten viser vi en graf over oppnådde fylkesresultater, for oppnådd beleggsprosent, gjennomsnittlige priser og REVPAR. FYLKENE HITTIL I ÅR PR ,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% ADR RevPAR OCC

5 L I T T O M F Y L K E S T A L L E N E. T A B E L L E R O G G R A F E R F I N N E S I V E D L E G G E N E Hotellene i Finnmark er også vinnerne i desember. Som vi nevnte i rapporten for november er nok årsaken at det er mange hoteller i Finnmark som brukes til mottak for flyktninger. Her er noen nøkkeltall fra fylkestallene Losjiomsetningen er opp med 64.3 % for hotellene i Finnmark. I Troms fikk hotellene en oppgang på 27.8 %. Hotellene i Telemark fikk en fremgang på 16.5 %. Det er ikke ofte at hotellene i Telemark kommer høyt opp på listene. Hotellene i Rogaland fikk en nedgang på 21.7 % i losjiomsetning. Enda verre var det for hotellene i Aust- Agder som fikk en nedgang på 22.7 %. Solgte rom gikk opp med 51.2 % for hotellene i Finnmark. Det ble 2. og 3. plass for hotellene i Troms og Telemark med henholdsvis 21.3 og 1.6 % oppgang. Hotellene i Rogaland fikk en nedgang på hele 21.9 % i antall solgte rom. Beleggsprosenten for hotellene i Finnmark nådde 4.1 % i desember. Egentlig ikke noe imponerende tall, men når vi viser til at beleggsprosenten i desember 214 var på 29.4 %, gir dette en fremgang på 36.4 %. Hotellene i Finnmark fikk en oppgang på 8.7 % i oppnådde priser. Hotellene i Telemark fikk også en pen oppgang i prisene. Her ble oppgangen 7.5 %. Hotellene i Aust Agder fikk en stor nedgang i prisene. Den ble på hele 23.1 %. I desember var det hotellene i Sogn og Fjordane som oppnådde best priser. Gjennomsnittsprisen ble på kr. 1 28,-. Telemarkshotellene oppnådde kr. 989,- i gjennomsnittspris. Hotellene i Aust Agder fikk ikke mer enn kr 75,- ut av hvert solgte rom. REVPAR økningen for hotellene i Finnmark ble på hele 48.3 %. Hotellene i Troms kom på 2. plass og fikk en økning på 24.6 %. Telemarkshotellene fikk en oppgang på 22. %. Størst nedgang i REVPAR i desember fikk hotellene i Hordaland ned med 11.2 %. Aust Agder ned med 24.2 % og hotellene i Rogaland fikk en nedgang på 27.1 %. Det var hotellene i Oslo og i Troms som fikk høyest REVPAR i desember. Den ble henholdsvis kr. 494 og kr 483. REVPAR for hotellene i Agderfylkene ble så lavt som henholdsvis kr. 22,- for Vest Agder og kr 24,- for hotellene Aust Agder. Når vi ser på årstallene for fylkene kan vi nevne følgende: Hotellene i Oslo økte losjiomsetningen med 16 % i 215 kontra 214. Økningen ble på mer enn 4 millioner, og hotellene i Oslo omsatte for nesten 3 milliarder kroner i netto losjisalg Hotellene i Østfold har også hatt et forholdsvis godt år, omsetningen gikk opp med 11.5 % Det er tre fylker som hadde negativ utvikling i losjiomsetningen i 215. Det var hotellene i Møre og sdal ned med 2.2 %, hotellene i Aust Agder ned 4.4 % og hotellene i Rogaland ned med 12.7 % Hotellene i Hedmark fikk i 215 en beleggsprosent på 45.2 %. I 214 var belegget på 39.6 %. Den prosentvise fremgangen ble da på 14.1 % og det var det beste fylkesresultatet i dette parameteret. Hotellene i nabofylket Oppland fikk også en grei oppgang og økte belegget fra 36.6 til 4.9 %. Det tilsvarer en økning på 11.7 %. Belegget i Rogaland gikk ned fra 57.7 til 49, %. Nedgangen utgjør med dette 15.1 %.

6 L I T T O M F Y L K E S T A L L E N E. T A B E L L E R O G G R A F E R F I N N E S I V E D L E G G E N E Høyest beleggsprosent i 215 fikk hotellene i Oslo. Den kom på 69.3 %. Hotellene i Hordaland fikk 59.4 % i belegg. Nederst på denne listen finner vi hotellene i Telemark med 42.2 % belegg, Opplandshotellene fikk 4.9 % og svakest ble det for hotellene i Aust Agder. Belegget ble på 4.4 % Hotellene i Finnmark fikk en oppgang i antall solgte rom på 12.2 % i 215. Hotellene i Buskerud og Oslo fikk henholdsvis en oppgang på 8.5 og 8.4%. Det var 4 fylker som fikk nedgang i antall solgte rom i 215 kontra 214. Det var hotellene i Aust Agder med minus.3 %, Vest Agder minus 2,3 %, Møre og sdal minus 2.5 % og hotellene i Rogaland fikk en nedgang på 7.2 % i solgte rom. I 215 fikk hotellene i Oslo en oppgang i oppnådde priser på 7 %. Østfoldhotellene fikk en økning på 4.7 % og i Oppland gikk prisene opp med 3.6 %. rom. Hotellene i Oppland fikk kr. 812,- Selv om hotellene i Oppland fikk de laveste prisene i 215, kan vi fortelle at det var hotellene i Oppland som fikk størst prosentvis økning i REVPAR. I 214 var oppnådd REVPAR kr. 287,-. I 215 fikk mann kr 332,- i REVPAR. I prosent er oppgangen på 15.8 %. Det er vel ikke overraskende når vi nevner at hotellene i Rogaland fikk størst nedgang i REVPAR i 215. REVPAR falt med kr. 115,- fra kr. 571,- til kr 456,-. Dette gir en nedgang på 2,1 % Det var hotellene i Oslo som fikk høyest REVPAR i 215. Her oppnådde man kr. 663,- Til tross for størst prosentvis økning fikk hotellene i Oppland lavest REVPAR i 215. Som nevnt tidligere den landet på kr. 332,- Du finner mye mere informasjon om fylkenes nøkkeltall ved å åpne vedleggene til denne rapporten. Det var hotellene i Hordaland som fikk ut de beste prisene når vi ser på hele året. Oppnådde priser var på kr. 961,-. Hotellene i Oslo og Sogn og Fjordane kom rett bak. På årsbasis fikk hotellene i Hedmark kr 813,- pr. solgte

7 R A N G E R I N G A V N Ø K K E L T A L L E N E F O R D E S T Ø R S T E D E S T I N A S J O N E N E På neste side finner du to tabeller som rangerer nøkkeltallene og endringene i nøkkeltallene for de største destinasjonene. Tabellene gis både for desember og for hele 215. Det var hotellene i Oslo og Bærum som oppnådde de beste prisene i desember. Hotellene i Tromsø fikk høyest beleggsprosent og REVPAR i desember Hotellene i Bodø fikk fin oppgang i desember i forhold til desember 214 I desember var det hotellene i Kristiansand som fikk de svakeste nøkkeltall og hotellene i Stavanger som fikk størst %vis nedgang Gå inn på våre hjemmesider på og få ytterligere informasjon om våre tjenester og hvilke områder som vi kan yte deg bi stand. Dette gjelder blant annet innenfor: Etablerings og feasibilityanalyser Verdivurderinger Driftsbistand. Finansieringsrådgivning Interim management Operatørsøk Bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger Bistand i forbindelse med SPA anlegg Samlet tall for hotellene viser at det hotellene i Oslo som gjør det best i 5 av 6 målepunkter. Det er hotellene i Trondheim og Stavanger som rang eres nederst i oversikten over de store destinasjonene. Senere i rapporten kommer vi tilbake med ytterligere kommentarer for de enkelte destinasjonen.

8 D E S T O R E B Y E N E / H O T E L L D E S T I N A S J O N E N E R A N G E R I N G RANGERINGER - DESEMBER ( ) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bærum 999,1 Tromsø 497,66 Tromsø 63,% Ullensaker 9,4% Bodø 16,9% Bodø 21,1% Oslo 92,25 Oslo 494,58 Oslo 53,7% Oslo 5,1% Tromsø 15,8% Tromsø 17,% Stavanger 869,11 Bodø 41,65 Bodø 46,9% Bærum,7% Ullensaker 7,9% Trondheim 5,2% Ullensaker 865,19 Bærum 388,24 Bergen 43,5% Trondheim -,9% Trondheim 4,3% Oslo -1,3% Bodø 855,71 Bergen 371,98 Trondheim 41,7% Tromsø -1,% Oslo 3,7% Ullensaker -1,4% Bergen 855,18 Ullensaker 35,38 Ullensaker 4,5% Kristiansan -1,6% Bærum -,9% Bærum -1,6% Tromsø 789,76 Trondheim 318,81 Bærum 38,9% Bodø -3,5% Kristiansan -7,2% Kristiansan -5,7% Trondheim 764,12 Stavanger 296,85 Stavanger 34,2% Bergen -4,% Bergen -18,1% Bergen -14,8% Kristiansand 77,88 Kristiansand 238,7 Kristiansand 33,6% Stavanger -8,3% Stavanger -29,4% Stavanger -23,% RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR ( ) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Oslo 956,4 Oslo 662,69 Oslo 69,3% Oslo 7,% Oslo 1,7% Ullensaker 3,9% Bergen 943,41 Bergen 63,53 Bergen 66,8% Kristiansan 4,2% Ullensaker 6,4% Oslo 3,5% Stavanger 942,76 Bodø 583,14 Bodø 64,5% Bodø 3,5% Bodø 4,8% Bodø 1,2% Bærum 922,8 Tromsø 5,9 Tromsø 6,7% Bærum 3,3% Bærum 4,2% Bærum,8% Bodø 94,53 Ullensaker 498,32 Ullensaker 59,9% Ullensaker 2,4% Kristiansan 1,4% Kristiansan -2,7% Kristiansand 875,19 Stavanger 494,58 Trondheim 58,8% Trondheim -1,2% Trondheim -5,7% Trondheim -4,5% Ullensaker 831,66 Bærum 485,56 Kristiansand 55,3% Bergen -3,7% Tromsø -1,5% Tromsø -6,% Tromsø 825,2 Kristiansand 483,85 Bærum 52,6% Tromsø -4,8% Bergen -1,5% Bergen -7,% Trondheim 83,4 Trondheim 472,25 Stavanger 52,5% Stavanger -1,6% Stavanger -26,3% Stavanger -17,5% /Statistikknett.no

9 O S L O Hotellene i Oslo fikk fremgang i enkelte nøkkeltall når vi ser isolert på desember. Inntektene gikk opp med mer enn 8 %. Oppnådde priser gikk opp med 5.1 % og REVPAR opp med 3.7 %. Antall solgte rom økte med 2.9 %. Beleggsprosenten gikk marginalt ned, men vi skal legge merke til at antall disponible rom gikk opp med 4.3 %. Hele 215 ble et knallår for hotellene i Oslo. Det notert rekord for solgte rom. Oppgangen er 8,4 % i forhold til 215. For første gang i historien er det solgt mer enn 3 millioner romdøgn for hotellene i Oslo. Losjiomsetningen gikk opp med fantastiske 16 % i 215 i forhold til 214, og omsetningen passerte 3 milliarder kroner. Omsetningen har økt med er enn 66 % siden 26. Det er også toppnotering når vi ser på gjennomsnittsprisen. Beleggsprosenten og REVPAR må se seg slått av årene 27 og 28 OSLO - DESEMBER (26-215) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) OSLO - DESEMBER (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - DESEMBER (26-215) OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 82,6 95,21 883,65 93,23 873,61 886,93 867,7 92,35 875,62 92,25 REVPAR 486,85 568,47 51,75 55,81 51,45 475,39 465,63 472,93 476,76 494,58 OCC 6,7 % 62,8 % 57,8 % 56, % 57,4 % 53,6 % 53,7 % 52,4 % 54,4 % 53,7 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 793,73 891,59 954,7 914,34 9,15 899,43 892,2 99,18 893,61 956,4 REVPAR 588,16 682,58 697,7 625,29 615,2 626,56 597,15 63,7 598,72 662,69 OCC 74,1 % 76,6 % 73,1 % 68,4 % 68,3 % 69,7 % 66,9 % 66,4 % 67, % 69,3 %

10 B Æ R U M BÆRUM - DESEMBER (26-215) BÆRUM - DESEMBER (26-215) % Det ble en forholdsvis god desember måned for hotellene i Bærum. Riktignok noen nedgang for beleggsprosent og REVPAR. Året så langt viser noe nedgang i antall solgte rom, men elller gikk losjiinntektene opp med 2.1 %, oppnådde priser med 3.3 % og REVPAR 4.2 % % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR BÆRUM - DESEMBER (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 75,39 917,91 971, 974,37 1 3, ,49 925,81 94,12 992,1 999,1 REVPAR 259,3 334,28 321,67 293,87 267,46 397,59 37,95 387,79 391,74 388,24 OCC 34,6 % 36,4 % 33,1 % 3,2 % 25,9 % 38,8 % 4,1 % 41,2 % 39,5 % 38,9 % BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 74,86 836,39 933,94 941,33 95,4 963,32 868,62 95,17 893,19 922,8 REVPAR 419,37 541,87 542,26 488,33 5,79 52,95 451,89 475,54 466,9 485,56 OCC 59,5 % 64,8 % 58,1 % 51,9 % 55,3 % 54,1 % 52, % 52,5 % 52,2 % 52,6 %

11 U L L E N S A K E R ULLENSAKER - DESEMBER (26-215) ULLENSAKER - DESEMBER (26-215) Hotellene ved hovedflyplassen fikk i desember en viss nedgang i antall solgte rom 7.7%. Da ble det også nedgang i beleggsprosenten som falt fra 41.1 til 4.5 %. Prisene derimot gikk opp med 9,4 %, og REVPAR gikk opp med 7.9%. Sistnevnte er jo i statistikkhensyn et av de beste måleinstrumenter for å se hvordan en periode er i forhold til andre perioder % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hele 215 ble et relativt godt år for hotellene på Gardermoen. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Solgte rom er opp med 2.1 %, og årets antall på mer enn 685 solgte rom er historiens beste tall. Losjiinntektene er også toppnotering 4.6 % i forhold til 214, og hele 87 % over 26. I hele 215 gikk REVPAR opp med 6.4 % og beleggsprosenten steg fra 57.7 % til 59,9 % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ULLENSAKER - DESEMBER (26-215) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 81,1 9,4 92,7 87,68 878,83 771,69 779,13 827,89 79,75 865,19 REVPAR 384,4 412,8 361,73 351,49 35,25 263,66 291,79 336,66 324,64 35,38 OCC 47,5 % 45,8 % 4,1 % 4,4 % 34,7 % 34,2 % 37,5 % 4,7 % 41,1 % 4,5 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 82,2 881,34 94,49 89,46 849,39 828,43 816,83 798,67 811,8 831,66 REVPAR 65,49 6,84 574,59 497,36 437,24 43,82 452,87 452,11 468,16 498,32 OCC 73,8 % 68,2 % 61,1 % 55,9 % 51,5 % 52, % 55,4 % 56,6 % 57,7 % 59,9 %

12 K R I S T I A N S A N D KRISTIANSAND - DESEMBER (26-215) KRISTIANSAND - DESEMBER (26-215) Samtlige nøkkeltall viser nedgang for hotellene i Kristiansand i desember måned. Prosentvis ble det størst nedgang for losjiinntektene som falt med 7.6 %, REVPAR gikk ned med 7.2 % og er ikke høyere enn kr. 238,-. Til sammenligning nevner vi at REVPAR i juli var kr. 1 19,- for hotellene i Kristiansand % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Solgte romdøgn som gikk ned med 6 %. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Det er også nedgang i antall solgte rom i hele 215. Prisene gikk opp med 4.2 % og da ble det en liten oppgang i REVPAR KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) KRISTIANSAND - DESEMBER (26-215) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 672,57 64,31 618,37 785,25 715,94 717,25 699,1 778,97 719,55 77,88 REVPAR 28,24 31,46 278,88 332,29 31,53 245,99 269,73 272,28 256,6 238,7 OCC 41,7 % 49,9 % 45,1 % 42,3 % 42,1 % 34,3 % 38,6 % 35, % 35,7 % 33,6 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 765,84 781,57 792,93 818,46 82,8 837,3 82,76 832,83 839,89 875,19 REVPAR 459,59 489,42 538,96 481,39 47,57 451,97 464,92 476,35 476,98 483,85 OCC 6, % 62,6 % 68, % 58,8 % 57,4 % 54, % 56,6 % 57,2 % 56,8 % 55,3 %

13 S T A V A N G E R Det er ikke noen fremgang å spore for hotellene i Stavanger. Snarere tvert imot nedgangen fortsetter i fullt monn. I desember mistet mann nesten 8 romdøgn. Det er 2.5 % ned i forhold til desember 215. Losjiinntektene falt med 27.1 %. Det er nesten 1 millioner kroner i nedgang. REVPAR ble i desember kr Det er nok det laveste REVPAR som Stavanger har hatt noen gang i desember. STAVANGER - DESEMBER (26-215) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) STAVANGER - DESEMBER (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) Belegget ble sørgelige 34,2 %. Som du har sett av andre rapporter fra oss, har det vært nedgang for hotellene i Stavanger i lang tid. Det er ikke overraskende at hele årets tall er negative. Losjiinntektene har falt med nesten 15 %. Noe som i kroner er mer enn 1 millioner. REVPAR er ned med 26.3 %. Vi kan vel fastslå at 215 ble tidenes bunnår for hotellene i Stavanger % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - DESEMBER (26-215) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 8,34 922,99 996, ,42 1 5, , , ,93 947,95 869,11 REVPAR 393,23 492,89 497,4 518,25 498,87 54,51 492,91 51,29 42,53 296,85 OCC 49,1 % 53,4 % 49,9 % 48,7 % 49,6 % 51,3 % 47,4 % 48,8 % 44,4 % 34,2 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 798,28 94,2 1 42,8 1 24, ,8 1 23, , ,8 1 54,57 942,76 REVPAR 572,61 648,3 741,73 667,92 684,66 695,36 675,66 79,61 67,69 494,58 OCC 71,7 % 71,7 % 71,2 % 65,2 % 65,4 % 67,9 % 65,2 % 67,2 % 63,6 % 52,5 %

14 S T A V A N G E R R E G I O N E N Stavangerregionen omfatter foruten Stavanger by, hotellene i Sandnes og Sola. Når vi tar med tallene fra de to sistnevnte kommunene ser vi enda større nedgang. Kort fortalt viser desember at antall solgte rom har falt med 24.3 %, losjiinntektene ned med 24.8 %, REVPAR ned med 31.7 %. REVPAR ble så lavt som kr. 288,3 i inntekter pr. tilgjengelige rom. Beleggsprosenten har falt fra 5 til 45.2 %. STAVANGER REGION - DESEMBER (26-215) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER REGION - DESEMBER (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Tallene for hele 215 er heller ikke oppløftende informasjon STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (26-215) STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER REGION - OKTOBER (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 789,38 916, , ,9 1 6, , ,1 1 55, , ,58 REVPAR 617, 686,95 8,99 692,1 627,82 686,1 815,63 72,13 592,91 526,63 OCC 78,2 % 75, % 73,7 % 67,9 % 62,4 % 63,7 % 72,6 % 66,5 % 57,5 % 49,3 % STAVANGER REGION - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 762,47 87, ,97 994, ,9 1 14, , , ,55 958,93 REVPAR 536,3 613,32 721,1 636,73 66,12 675,49 669,27 665,13 675,63 59,16 OCC 7,3 % 7,5 % 7,3 % 64, % 64,3 % 66,6 % 65,2 % 65, % 65,1 % 53,1 %

15 B E R G E N Ei heller for hotellene i Bergen, ble desember en god måned, snarere tvert imot. Solgte rom gikk ned med 1.6 %, inntektene falt med 14.2 %. Prisene falt med 4 %, REVPAR med 18.1 % og beleggsprosenten falt med 14.8 %. Det er også nedgang for de aller fleste nøkkeltall når vi ser på hele året. I den sammenheng kan vi nevne følgende: I 211 utarbeidet reiselivsbransjen i Bergen en ny strategiplan for årene Denne definerte byens mål for hotellbransjen til blant annet å være: Å oppnå 73 % belegg på hotellene i BERGEN - DESEMBER (26-215) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BERGEN - DESEMBER (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Å øke antall solgte rom med 18 % fra 21 til 215 Det er alltid vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Tabellene for Bergen viser at belegget i 215 ble 66.8 %. Men på den annen side oppnådde mann målet i økningen i antall solgte rom. Fra 21 til 215 har økningen vært på og antall solgte rom har økte med 18.5 %. I strategiplanen tok man ikke høyde for at kapasitetsøkningen skulle bli så stor som den har blitt i de siste årene. Det kan være årsaken at man ikke nådde målet for beleggsprosenten. I samme periode har losjiinntektene økt med drøye 24 % BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BERGEN - DESEMBER (26-215) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 7,76 795,45 859,61 82,62 84,73 881,69 89,16 928,32 89,45 855,18 REVPAR 362,54 376,57 416,93 355,82 435,45 468,48 471,1 517,68 454,42 371,98 OCC 51,7 % 47,3 % 48,5 % 43,4 % 51,8 % 53,1 % 52,9 % 55,8 % 51, % 43,5 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 743, 822,98 99,3 897,21 897,97 919,49 951,75 983,24 979,76 943,41 REVPAR 536,28 595,13 653,42 68,21 638,1 655,84 691,47 712,94 74,4 63,53 OCC 72,2 % 72,3 % 71,9 % 67,8 % 71, % 71,3 % 72,7 % 72,5 % 71,9 % 66,8 %

16 T R O N D H E I M TRONDHEIM - DESEMBER (26-215) TRONDHEIM - DESEMBER (26-215) Det ble en bra desember måned for hotellene i Trondheim. Solgte romdøgn gikk opp med nesten 5 %. Beleggsprosenten gikk opp med 5.2 % og REVPAR er opp med 4.3 % Hele året viser noen negative trekk, men ikke på langt nær så mye som vi har sett fra andre norske byer og destinasjoner Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Det er rekordnotering for antall solgte rom og for samlet losjiomsetning. Riktignok er kapasitetsøkningen større enn økningen i antall solgte rom. Dermed blir det nedgang i beleggsprosent og i REVPAR. Oppnådde priser ligger noe under hva man oppnådde i TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - DESEMBER (26-215) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,49 81,9 8,41 759,25 77,87 761,4 77,85 764,12 REVPAR ,28 313,89 341,81 342,46 37,72 322,71 35,69 318,81 OCC ,7 % 39,2 % 42,7 % 45,1 % 39,9 % 42,4 % 39,7 % 41,7 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,39 82,89 813,23 828,67 818,68 814,31 813,14 83,4 REVPAR ,37 511,1 527,31 552,86 519,5 53,74 5,59 472,25 OCC ,6 % 62,3 % 64,8 % 66,7 % 63,4 % 61,9 % 61,6 % 58,8 %

17 B O D Ø BODØ - DESEMBER (26-215) BODØ - DESEMBER (26-215) Hotellene i Bodø er blant vinnerne i desember og i 215. La oss først se på tallene for desember. Solgte rom er opp med 22.7 %. Losjiinntektene er opp med 18.4 %. Prisene falt riktignok med 3.5 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % De to siste nøkkeltallene viser en god fremgang. REVPAR opp med 16.9 % og beleggsprosenten har steget fra 38.8 % til 46.9 %. Fremgangen er dermed 16,9 % i desember. Det er også gode tall for hele året. Alle nøkkeltallsgruppene viser fremgang i forhold til 214. Det er all time high for solgte rom, losjiomsetning, oppnådde priser og REVPAR Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - DESEMBER (26-215) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 698,98 787,77 781,15 822,13 791,69 814,1 836,61 886,74 855,71 REVPAR - 313,84 326,14 339,8 365,85 36,22 446,94 48,27 343,69 41,65 OCC, % 44,9 % 41,4 % 43,5 % 44,5 % 45,5 % 54,9 % 48,8 % 38,8 % 46,9 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 71,2 773,2 85,87 81,78 832,34 846,48 883,89 873,94 94,53 REVPAR - 491,55 52,63 55,37 516,43 558,62 581, 584,17 556,68 583,14 OCC, % 69,2 % 65, % 62,7 % 63,7 % 67,1 % 68,6 % 66,1 % 63,7 % 64,5 %

18 T R O M S Ø TROMSØ - DESEMBER (26-215) TROMSØ - DESEMBER (26-215). Hotellene i Tromsø fikk fine tall i desember i forhold til desember 214. Solgte rom er opp med hele 16.2 %. Inntektene for losji gikk opp med 15%. Riktignok en liten nedgang i oppnådde priser, men belegget steg fra 53.9 til 63 % , 4, 3, 2, 1, Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % REVPAR gikk opp med 15.8 %. Desember 215 viser all time high for antall solgte rom, losjiinntekter, REVPAR og beleggsprosent. Året 215 ga en del negative trekk, REVPAR er ned med 1.5 %, og belegget er ned med 6 %. Det er all time high for antall solgte rom og for losjiinntektene TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) 74% 72% 7% 68% 66% 64% 62% 6% 58% 56% 54% Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TROMSØ - DESEMBER (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 728,8 762,87 729,17 799,82 826,26 793,41 924,69 798,9 789,76 REVPAR - 394,5 366,18 38,41 362,53 449,17 493,33 552,1 429,87 497,66 OCC - 54,1 % 48, % 52,2 % 45,3 % 54,4 % 62,2 % 59,7 % 53,9 % 63, % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 771,55 799,88 787,8 829,11 83,19 856,38 873,4 866,24 825,2 REVPAR 557,81 549,73 514,76 57,44 55,84 594,9 597,92 559,36 5,9 OCC, % 72,3 % 68,7 % 65,4 % 61,2 % 66,4 % 69,5 % 68,5 % 64,6 % 6,7 %

19 N O R D I C H O T E L C O N S U L T I N G OM NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i Norge høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: DISCLAIMER Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 7. Februar 216 Olaf Vangstein Partner Denmark Denmark Norway Sweden Nørre Voldgade 16 st th 1358 Copenhagen K Denmark Fredens Torv 1b 8 Århus C Denmark Skoleveien 2 N-14 Ski Norway Engelbrektsgatan Stockholm Sweden

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 24. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i desember 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i desember 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Sammenligning/måling av hotelldata

Sammenligning/måling av hotelldata Sammenligning/måling av hotelldata 6. oktober 2016 Peter Wiederstrøm 1 HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hoteller med abonnement I Norge har vi med hoteller med til sammen rundt 50.000 rom. For et

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016 Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 10. oktober 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i september 2016.... 3. Hotellrombelegg i september 2016... 4. Hotellrompriser i september

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer April-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 16. mai 2017 Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016 Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer Oslo, 17. november 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i oktober 2016.... 3. Hotellrombelegg i oktober 2016..... 4. Hotellrompriser i oktober 2016.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer Hotellstatistikk mars og 1.kv. 2016 Norske storbyer Spesial mars måned: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er «korrigert» for påske. Oslo, 11. april 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel

Detaljer