NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski

2 Highlights i denne rapport Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv september er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Rapporten kommer ut noe sent denne måneden og det skyldes at SSB ble ca. en uke forsinket med sine tall. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Også denne gangen har vi delt opp tabellene ved at en del av tabellene kommer i et eget vedlegg. Her er noen highlights 4.4 % økning i landets losjiomsetning i september Oppnådde priser for hele landet så langt i år har ikke tidligere vært høyere enn årets resultat. Aust Agder fikk gode september tall % oppgang i REVPAR Beleggsprosent hittil i år har ikke vært så lav siden 24 som den er i Oslo i 212 Prisene i Oslo gikk opp 4.3 % i september i år kontra september 211 Quality Expo er så langt en suksess. I september fikk hotellene i Bærum en omsetningsøkning på 57 %. Stabilt bra september for Kristiansand REVPAR i Stavanger økte med 8.5 % i september kontra september 211. Etter 14. august 214 vil Choice ha mer enn 35 % markedsandel i Stavangerregionen. Knallbra september for hotellene i Bergen, 84 % belegg. Alle byer og destinasjoner som omtales i denne rapport opplever at losjiomsetningen så langt i år er all time high. Hele landet Hittil i år har losjiomsetningen for landet i sin helhet økt med 3.6 %. De andre nøkkeltallene viser også økning i forhold til samme periode i 211. Dette er positivt September Hele landet september Hele landet hittil i år pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) ADR 752,63 844,29 885,1 875,23 878,1 881,43 894,6 ADR 739,33 8,79 863,27 862,52 857,44 857,88 867,82 REVPAR 448,2 514,56 534,7 482,62 55,95 55,95 515,87 REVPAR 48,18 459,45 487,22 444,31 442,54 462,24 465,86 OCC 55,4 % 56,4 % 56,3 % 51,6 % 53,8 % 56,7 % 57,7 % OCC 55,2 % 57,4 % 56,4 % 51,5 % 51,6 % 53,9 % 53,7 % Nøkkeltall hele landet september Nøkkeltall hele landet hittil i år 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, , % 58, % 57, % 56, % 55, % 54, % 53, % 52, % 51, % 5, % 49, % 48, % 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, , % 57, % 56, % 55, % 54, % 53, % 52, % 51, % 5, % 49, % 48, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 2

3 Fylkene Det er store variasjoner når vi går ned på fylkesnivå. I september gikk blant annet beleggsprosenten i Aust Agder opp fra 37.8 % til 49.4 %. Vi ser også at losjiomsetningen i Aust Agder gikk opp med 34.9 % i september. I vedlegget til rapporten har vi satt opp tabeller som viser alle nøkkeltall for fylkene. De er rangert slik at fylkene med best utvikling i forhold til 211 kommer øverst på listene. Her kan vi jo vise til noen av tallene som vises i vedlegget: Solgte rom hittil i år pr pr Endring Endring i % Solgte rom YTD pr pr Endring Endring i % Hedmark ,3 % Oppland ,1 % SørTrøndelag ,4 % Telemark , % Akershus ,7 % Finnmark ,1 % Østfold , % Buskerud ,4 % NordTrøndelag ,9 % Oslo ,7 % Her ser vi at nabofylkene Hedmark og Oppland er på hver sin side av tabellen. Antall solgte rom i Hedmark har økt med nesten 33 romdøgn, mens nedgang i Oppland er på nesten 31. Vi skal ikke unnlate å nevne at Hedmark har fått en stor kapasitetsøkning. Den er på nesten 14 %. I september ser vi at Sør Trøndelag er fylket med størst økning, også her er det en stor kapasitetsøkning ved at Trondheim har fått to nye hoteller i sommer. Også i september fremstår Oppland som fylket med svakest utvikling. Oppland er riktignok det fylket med flest hoteller. Det er hele 119 hotell i Oppland. Her er det mange små hoteller siden gjennomsnittet antall rom pr. hotell er ikke mer enn 54 rom. Til sammenligning i Oslo er gjennomsnittet 177 rom pr. hotell. Solgte rom sept sep.11 sep.12 Endring Endring i % SørTrøndelag ,9 % Aust Agder ,4 % NordTrøndelag ,3 % Vestfold ,9 % Hordaland ,2 % Solgte rom sept sep.11 sep.12 Endring Endring i % Oppland ,6 % Finnmark ,3 % Buskerud ,5 % Nordland ,6 % Troms ,3 % Vestfold er det fylket som har hatt best utvikling i beleggsprosenten så langt i år. Oslo er nederst på samme liste OCC YTD pr pr Endring Endring i % OCC YTD pr pr Endring Endring i % Vestfold 48,4 % 51,2 % 2,8 % 5,8 % Oslo 7,9 % 67, % 3,9 % 5,5 % Sogn og Fjordane 49,1 % 51,4 % 2,3 % 4,7 % Rogaland 6,5 % 58,3 % 2,2 % 3,6 % Møre og Romsdal 51,6 % 53,9 % 2,3 % 4,5 % Nordland 53,2 % 51,3 % 1,9 % 3,6 % Akershus 52,3 % 54,2 % 1,9 % 3,6 % Oppland 4, % 39,2 %,8 % 2, % Aust Agder 47,2 % 48,9 % 1,7 % 3,6 % SørTrøndelag 55,5 % 55, %,5 %,9 % I september er det som nevnt tidligere Aust Agder som har størst økning i beleggsprosenten og nederst på listen finner vi igjen Oppland og Oslo Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 3

4 OCC sep.11 sep.12 Endring Endring i % OCC sep.11 sep.12 Endring Endring i % Aust Agder 37,8 % 49,4 % 11,6 % 3,7 % Oppland 4,6 % 38,5 % 2,1 % 5,2 % Telemark 39,6 % 46,4 % 6,8 % 17,2 % Oslo 78,6 % 75,1 % 3,5 % 4,5 % Vestfold 52,9 % 59,9 % 7, % 13,2 % Hedmark 39,1 % 37,4 % 1,7 % 4,3 % NordTrøndelag 51,5 % 58,1 % 6,6 % 12,8 % Nordland 49,6 % 47,8 % 1,8 % 3,6 % Østfold 48,6 % 52,5 % 3,9 % 8, % Buskerud 45,5 % 44,6 %,9 % 2, % Oslo er blant fylkene med svakest utvikling i beleggsprosenten, men på den annen side må vi nevne at Oslo er fortsatt det fylket med høyest beleggsprosent hittil i år. Lavest beleggsprosent er det i Hedmark. Belegget så langt er på 38 %. Så langt i år er det Nord Trøndelag og Aust Agder som har størst prosentvis økning i losjiomsetningen. Økningen for disse fylkene ligger på ca. 15,5 %. Telemark, Oppland og Oslo er de enste fylkene i landet som har nedgang i omsetningen så langt i år. Losji oms YTD pr pr Endring Endring i % Losji oms YTD pr pr Endring Endring i % NordTrøndelag ,6 % Telemark , % Aust Agder ,5 % Oppland ,6 % Hedmark ,2 % Oslo ,3 % SørTrøndelag ,5 % Finnmark ,3 % Møre og Romsdal ,9 % Vest Agder ,8 % I september hadde Aust Agder nesten 35 % økning i omsetningen, naturlig nok siden fylket har stor økning i antall solgte rom. Oppland fikk mer enn 1 % nedgang i belegget. Losji oms sep.11 sep.12 Endring Endring i % Losji oms sep.11 sep.12 Endring Endring i % Aust Agder ,9 % Oppland ,3 % SørTrøndelag ,3 % Østfold ,9 % NordTrøndelag ,1 % Finnmark ,2 % Vestfold ,8 % Buskerud ,5 % Hordaland ,7 % Troms ,6 % Det er tre fylker; Aust Agder, Rogaland og Hordaland som så langt har mer enn kr 9, gjennomsnittspris pr. solgte rom. Aust Agder er også det fylket som har størst økning. ADR hittil i år pr pr Endring Endring i % ADR YTD pr pr Endring Endring i % Aust Agder 887,76 99,5 12,74 11,6 % Telemark 87,12 782,23 24,89 3,1 % NordTrøndelag 795,25 851,7 56,45 7,1 % Akershus 856,49 832,8 23,69 2,8 % Nordland 823,34 866,95 43,62 5,3 % Oslo 888,16 878,96 9,2 1, % Buskerud 83,51 86,96 3,45 3,7 % Hedmark 8,99 793,94 7,5,9 % Møre og Romsdal 826,8 849,36 23,29 2,8 % Vest Agder 84,54 835,27 5,27,6 % ADR sep.11 sep.12 Endring Endring i % Aust Agder 841,6 942,81 11,75 12,1 % Nordland 855,7 893,93 38,86 4,5 % Oslo 917,64 957,11 39,48 4,3 % Vestfold 844,32 874,16 29,84 3,5 % Hordaland 929,8 958,7 29,62 3,2 % ADR sep.11 sep.12 Endring Endring i % Østfold 95,9 784,56 12,53 13,3 % Buskerud 813,54 796,39 17,15 2,1 % Telemark 94,83 891,11 13,71 1,5 % Akershus 91,38 888,65 12,73 1,4 % Sogn og Fjordane 867,88 863,88 4,,5 % Oslo er fylket med høyest REVPAR både hittil i år og i september, dette til tross for nedgang i belegg og priser. Dette kommer vi tilbake til senere i skrivet. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 4

5 Fylkene med høyest REVPAR så langt i år Fylkene med høyest REVPAR i september REVPAR YTD pr pr Endring Endring i % REVPAR sep.11 sep.12 Endring Endring i % Oslo 629,7 588,9 4,8 6,5 % Oslo 721,26 718,79 2,47,3 % Hordaland 563,79 588,17 24,38 4,3 % Hordaland 611,33 671,9 59,76 9,8 % Rogaland 573,98 567,78 6,19 1,1 % Rogaland 618,2 643,17 25,15 4,1 % Troms 52,55 524,7 22,15 4,4 % Troms 562,3 562,4,37,1 % Aust Agder 419,2 484,36 65,33 15,6 % Akershus 574,18 555,4 18,77 3,3 % Innlandsfylkene Hedmark, Oppland, Telemark og Buskerud ligger alle nederst på listen over svakest REVPAR så langt i år. Østfold er også inne på den listen. Hedmark og Oppland har REVPAR ned mot kr 3, og det er svakt. Det blir ikke mye igjen til vedlikehold og produktutvikling med slike tall. Kun kr. 262, 5 ble REVPAR for Hedmark i september. Fylkene med lavest REVPAR hittil i år Fylkene med lavest REVPAR i september REVPAR YTD pr pr Endring Endring i % REVPAR sept sep.11 sep.12 Endring Endring i % Hedmark 298,77 31,7 2,93 1, % Hedmark 274,79 262,56 12,23 4,4 % Oppland 39,15 37,7 1,45,5 % Oppland 326,44 31,63 15,81 4,8 % Telemark 314,78 316,2 1,24,4 % Buskerud 37,16 355,19 14,97 4, % Østfold 365,13 372,73 7,6 2,1 % Finnmark 387,35 395,74 8,39 2,2 % Buskerud 368,75 383,13 14,38 3,9 % Vest Agder 391,79 399,22 7,43 1,9 % Når det gjelder den utviklingen i REVPAR, kan vi vise til følgende tabeller REVPAR sep.11 sep.12 Endring Endring i % Aust Agder 317,92 465,75 147,83 46,5 % Vestfold 446,65 523,62 76,98 17,2 % NordTrøndelag 421,18 486,35 65,17 15,5 % Telemark 358,31 413,48 55,16 15,4 % Hordaland 611,33 671,9 59,76 9,8 % REVPAR YTD pr pr Endring Endring i % Aust Agder 419,2 484,36 65,33 15,6 % NordTrøndelag 381,72 418,19 36,47 9,6 % Vestfold 397,47 429,99 32,52 8,2 % Møre og Romsdal 426,26 457,81 31,55 7,4 % Sogn og Fjordane 411,78 44,46 28,68 7, % Det må være mange fornøyde hotelledere i Aust Agder når man kan vise til en oppgang i REVPAR på nesten 5 % i september. REVPAR YTD pr pr endring Endring i % REVPAR sep.11 sep.12 Endring Endring i % Oslo 629,7 588,9 4,8 6,5 % Østfold 439,87 411,89 27,98 6,4 % Rogaland 573,98 567,78 6,19 1,1 % Oppland 326,44 31,63 15,81 4,8 % SørTrøndelag 464,29 46,68 3,62,8 % Hedmark 274,79 262,56 12,23 4,4 % Oppland 39,15 37,7 1,45,5 % Buskerud 37,16 355,19 14,97 4, % Telemark 314,78 316,2 1,24,4 % Akershus 574,18 555,4 18,77 3,3 % Tidligere i rapporten har vi vist til at Oslo er fylket med høyest REVPAR, men det er også fylket med svakest utvikling så langt i år. De store byene / hotelldestinasjonene Før vi går inn på hver enkelt av byene/destinasjonene vil vi gjerne sette opp rangeringen innenfor nøkkeltallene for de enkelte destinasjonene: Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 5

6 Rangeringer sept ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 49,29 Bergen 84, % Bergen 837,8 Bergen 5,2 % Bergen 5,6 % Bergen 11, % Bergen 996,12 Oslo 75,1 % Stavanger 786,85 Stavanger 4,4 % Bærum 5,5 % Stavanger 8,5 % Oslo 957,11 Stavanger 75, % Oslo 718,79 Oslo 4,3 % Trondheim 4,1 % Bærum 4,5 % Bærum 935,55 Trondheim 74,4 % Trondheim 635,14 Tromsø 1, % Stavanger 4, % Trondheim 4,3 % Tromsø 878,17 Tromsø 7,9 % Tromsø 622,87 Trondheim,1 % Kristiansand 2,4 % Kristiansand 1, % Trondheim 854,12 Bærum 65,8 % Bærum 615,73 Bærum 1, % Ullensaker 1,4 % Oslo,3 % Ullensaker 841,6 Ullensaker 62,4 % Ullensaker 525,14 Kristiansand 1,4 % Tromsø 4,3 % Ullensaker 2,7 % Kristiansand 774,89 Kristiansand 59,7 % Kristiansand 462,75 Ullensaker 4, % Oslo 4,5 % Tromsø 3,4 % Rangering hittil i år pr. 3.9 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 12,37 Bergen 74, % Bergen 78,75 Bergen 4,4 % Ullensaker 8,3 % Bergen 6,4 % Bergen 958,42 Tromsø 68,7 % Stavanger 657,92 Tromsø 2,3 % Kristiansand 3, % Stavanger 5,3 % Oslo 878,96 Oslo 67, % Oslo 589,1 Stavanger 1,8 % Tromsø 2,1 % Tromsø 4,4 % Bærum 854,2 Stavanger 64,5 % Tromsø 582,59 Oslo 1, % Bergen 2, % Ullensaker 4,2 % Tromsø 848,44 Trondheim 63,9 % Trondheim 524,47 Kristiansand 1,2 % Bærum 3,6 % Kristiansand 1,8 % Kristiansand 839,98 Kristiansand 57,9 % Kristiansand 486,73 Trondheim 1,2 % Trondheim 3,7 % Trondheim 4,9 % Trondheim 815,51 Ullensaker 56,3 % Bærum 45,93 Ullensaker 3,7 % Oslo 5,4 % Oslo 6,4 % Ullensaker 792,33 Bærum 52,8 % Ullensaker 446,4 Bærum 7,1 % Stavanger 7, % Bærum 1,5 % Stavanger er som vanlig byen som oppnår de beste prisene. Ellers er det Bergen som er ledende i de fleste andre av de forskjellige rangeringer. Nederst på listene er det Kristiansand og Ullensaker som fyller plassene i september, og det er noe større variasjon hittil i år. Nærmere presentasjon av de enkelte tallene kan du lese senere i rapporten. Oslo Tidligere i rapporten har vi pekt på fallende beleggsprosenter og REVPARS for Oslo. Dette skyldes i all vesentlig grad at byen har fått stor tilvekst av kapasitet og at denne er ikke kompensert i markedet så langt. Det er ikke bare økt kapasitet innenfor bygrensen som påvirker belegg. Det er helt klart at Quality Expo har «tatt» belegg fra byen. Dette vil også bli forsterket når Scandic Fornebu kommer i god gjenge. Da kan det være en glede for oss å peke på de positive trekk fra Oslotallene. I september gikk prisene opp i Oslo med 4.3 %. Det er også toppnotering både for antall solgte rom og losjiomsetning, både i september og så langt i år. Det er kun 27 og 28 som hadde bedre priser i september enn året. Så langt i år har prisene gått ned med 1 %. Kapasitetsøkningen gjør sitt til at beleggsprosentene i september og så langt i år er svake. Faktisk er tallene de svakeste på mange år. Dermed blir det også en nedgang i REVPAR. I september gikk REVPAR ned med bare,3 %, men så langt i år er nedgangen på hele 6.4 %. Oslo September Oslo hittil i år pr. 3.9 September Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) ADR 826,63 966,44 99,42 95,78 946,3 917,64 957,11 ADR 779,6 877,47 954,69 913,6 899,37 888,16 878,96 REVPAR 678,42 832,11 8,57 727,35 759,43 721,26 718,79 REVPAR 576,2 67,89 76,14 621,3 614,24 629,38 589,1 OCC 82,1 % 86,1 % 8,8 % 76,5 % 8,3 % 78,6 % 75,1 % OCC 73,9 % 76,5 % 74, % 68, % 68,3 % 7,9 % 67, % I denne rapporten viser vi ikke tilsvarende tabell som den over for hver enkelt destinasjon. Tabellene kan finner du i vedlegget. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 6

7 35 Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset. septe Oslo 25 Disp.rom, solgte rom og losjiomset. Oslo hittil i år Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall Oslo september Nøkkeltall Oslo hittil i år 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, , % 86, % 84, % 82, % 8, % 78, % 76, % 74, % 72, % 7, % 68, % 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, , % 76, % 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % Vi har også denne gang fått tallene for Oslo fordelt på de forskjellige segmenter. Her er nøkkeltallene i grafs form for september og for året så langt. Tabellene med tallene ligger i vedlegget. Oslo nøkkeltall pr. segment hittil i år Oslo nøkkeltall segmentert sept 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, Luxus Mid Scale Budget Hele byen 68, % 67,8 % 67,6 % 67,4 % 67,2 % 67, % 66,8 % 66,6 % 66,4 % 66,2 % 66, % 1 4, 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, Luxus Mid Scale Budget Hele byen 75,6 % 75,4 % 75,2 % 75, % 74,8 % 74,6 % 74,4 % ADR REVPAR Kap. rom ADR REVPAR Kap. rom Ullensaker Antall reisende på Gardermoen steg med 3.4 % i september i forhold til september 211. Antall solgte rom økte med 4.6 %. Så langt i år har antall solgte rom økt med nesten 1 % for flyplasshotellene. Beleggsprosenten i september 62.4 % mot 61.6 % i 212. Så langt i år ligger beleggsprosenten på 56.3 % mot 52, % i % er i seg selv intet godt nivå. På den annen side er det grunn til å legge merke til den gode økning i omsetning og antall solgte rom som området har hatt siden 26. Dette gir håp om at hotellene ved flyplassen går enda bedre tider i møte. Man skal også huske på at driftstypen for de fleste hotellene i området er svært effektiv, og gir gode driftsmarginer selv med belegg ned på 5 tallet. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 7

8 Ullensaker hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall Ullensaker sept Nøkkeltall Ullensaker hittil i år pr , 9, % 1, 8, % 1, 8, 6, 4, 2, 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % 8, 6, 4, 2, 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % , % , % Økt salg har hatt sin pris for hotellene ved flyplassen, oppnådde priser ligger pr. september % under prisene pr. september 28. Bærum og Fornebu Kapasiteten i Bærum har så langt i år økt med 5 %. Antall solgte rom har økt med 58.6 % i september. Med andre ord Quality Expo skadet ikke markedet for de andre hotellene i kommunen. Det er ganske fantastisk å se at et nytt hotell kommer så fort opp i en god markedsposisjon. Den store økningen har ikke kommet som følge av at lave priser blir brukt i salget. Prisene i september er kun 1 % lavere enn september 211. Bærum september Bærum hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 8

9 Nøkkeltall Bærum sept. Nøkkeltall Bærum hittil i år , 1, 8, 6, 4, 2, , % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, , % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Kristiansand Dersom vi ser på de siste års antall solgte rom for hotellene i Kristiansand har denne gått opp og ned som berg og dalbanene i Dyreparken. I september går «banen» opp økningen var på 5.6 %. Prisene går marginalt ned og beleggsprosenten noe opp. Dermed får REVPAR 1 % + i september. Kristiansand september Kristiansand hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall Kristiansand sept Nøkkeltall Kristiansand hittil i år pr , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, , % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, , % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Stavanger Nok en gang er Stavanger den byen i dette utvalget som får de høyeste overnattingspriser av sine gjester. I september oppnådde man nesten kr 15, i gjennomsnitt. Prisene gikk opp med 4.4 % og belegget økte med 4 %. Dermed fikk byen en oppgang i REVPAR på 8.5 %, veldig bra. Hittil i år har byens REVPAR økt med 5.3 %. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 9

10 I vedlegget, sammen med tabellene med nøkkeltallene for alle destinasjonene, vil du også finne en tabell som viser nøkkeltallene for Stavangerregionen (Stavanger, Sola og Sandnes). Regionen har også positiv økning, men den er ikke like god som byen isolert sett Stavanger hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Arthur Buchard har nå bekreftet hotellplanene for et nytt hotell på Tjensvoll i Stavanger. Det blir et Clarion Hotell med 4 rom, og blir da et av s største hoteller utenfor Oslo. Prislappen er satt til NOK 7, og åpningen blir 14. august 214 alt i følge Stavanger Aftenblad. Scandic Forus som åpnet i 211, Scandic Stavanger som åpner neste år og dette Clarionhotellet vil gi byen mer enn 5 % økning i antall rom sett i forhold til 29. Når dette hotellet åpner, vil Choice få en markedsandel på nesten 35 % av antall rom i regionen. Dette vil jo bli fordelt på 4 forskjellige brands nemlig: Clarion Clarion Collection Quality Comfort Snøhettas illustrasjon det nye Clarionhotellet i Stavanger. Nøkkeltall Stavanger sept Nøkkeltall Stavanger hittil i år pr , 1, 8, 6, 4, 2, , % 82, % 8, % 78, % 76, % 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, , % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % Bergen 84 % belegg i Bergen i september, og 74 % hittil i år. Dette er bra. Losjiinntektene i september 212 ligger 12,5 % over september 211, og REVPAR har økt med 11 %. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 1

11 Bergen september Bergen pr. 3.9 Sept Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) ADR 767,39 854,75 953,32 91,87 942,31 947,42 996,91 ADR 753,2 82,34 913,17 97,11 99,6 918,4 958,42 REVPAR 638,97 713,7 791,32 683,73 781,79 753,54 837,8 REVPAR 559,2 61,81 669,89 64,64 659,59 665,83 78,75 OCC 83,3 % 83,4 % 83, % 75,8 % 83, % 79,5 % 84, % OCC 74,3 % 74,5 % 73,4 % 7,6 % 72,5 % 72,5 % 74, % Bergen september Bergen hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall Bergen sept Nøkkeltall Bergen hittil i år pr. 3.sept 1 2, 86, % 1 2, 75, % 1, 8, 6, 4, 2, 84, % 82, % 8, % 78, % 76, % 74, % 72, % 1, 8, 6, 4, 2, 74, % 73, % 72, % 71, % 7, % 69, % , % , % Clarion Hotel Flesland og Quality Edvard Grieg skal begge utvide kapasiteten med henholdsvis 1 og 22 nye rom. Vi tror at denne økningen vil lett bli kompensert i markedet. Den årlige hotelkonferanse HotCop som NHC arrangerer i samarbeid med Magasinet Ejendom vil bli arrangert 28. og 29. mai 213. Tidligere år har konferansen blitt arrangert i København. I 213 vil vi flytte arrangementet til Stockholm. Nærmere informasjon kommer i tiden fremover, men sett av dagene allerede, slik at du unngår møtekollisjoner. Trondheim Det nye Clarionhotellet og et nytt P Hotel som åpnet på Brattøra med 128 rom har økt kapasiteten i Trondheim med 2 %. Antall solgte rom har i september økt med 25 % i forhold til september 211. Det må være fint for hotelleierne og driverne og oppleve at nye hoteller skaper ny trafikk til området. Prisene har ikke gått opp, men høyere belegg gir byens hoteller et økt REVPAR, 4.5 %. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 11

12 Trondheim september Trondheim hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall Trondheim sept Nøkkeltall Trondheim hittil i år pr. 3. sept 1, 8, % 1, 7, % 8, 6, 4, 2, 75, % 7, % 65, % 8, 6, 4, 2, 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % , % , % Det er et fall i beleggsprosenten hittil i år. Dette skyldes nok at det tok noen uker før de nye hotellene ble absorbert i markedet. Tromsø Det er en viss nedgang i nøkkeltallene for september for hotellene i Tromsø. Når man ser på året så langt så er det en viss økning. REVPAR er ned 4.3 % i september og opp 2,1 % så langt i år. Losjiomsetningen i Tromsø er så langt i år nesten 4 % høyere enn hva man hadde i 29. Antall solgte rom har økt med ca i samme perioden. Tromsø september Tromsø hittil i år pr Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 12

13 Nøkkeltall Tromsø sept Nøkkeltall Tromsø hittil i år pr , 8, 6, 4, 2, , % 76, % 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, , % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % SMÅPLUKK Det er ca. 9 kommuner i landet med mer enn 3 hoteller. Dermed kan vi få ut statistikk fra hver av disse kommunene. Her er noe småplukk som vi har tatt fra tallmaterialet til disse 9 kommunene: I september fikk hotellene i Grimstad en omsetningsøkning på nesten 7 %, Namsos 65 % og Bærum 57 %. I september falt omsetningen for hotellene i Tinn med 46 %, Øystre Slidre med 37 % og Gausdal 33 %. Hotellene i Grimstad økte REVPAR fra kr 375, til kr 732, Dette er pluss 95 %. Hotellene i Tynset reduserte REVPAR fra kr 379, til kr 185,. Det er minus 51 %. I september oppnådde hotellene i Stryn en gjennomsnittspris på kr ,. I Tynset fikk mann inn kr. 385, pr. solgte rom. Bergen hadde 84 % belegg i september. Hemsedal fikk 12.1 % belegg i september Så langt i år har Namsos økt losjiomsetningen fra 8,4 til 15.2 millioner. Det er pluss 81.6 %. I motsatte ende av tabellen ser vi at Kragerøs hoteller har falt fra ca. kr. 4 millioner til kr. 27 millioner. Det er ned mer enn 32 %. I september hadde Grimstadhotellene en REVPAR på kr. 745,. Hotellene i Nore Uvdal kr. 159, Så langt i år har hotellene i Bergen et belegg på 74 %. Nore Uvdal har klart 2.9 %. Til slutt viser vi hvilke kommuner som har størst økning og størst nedgang i antall solgte rom pr Trysil er øverst på listen. Her kom det jo et nytt hotell på slutten av 211. Dette har gitt effekt. Det er Øystre Slidre, en annen stor vintersportsdestinasjon som er taperen med en nedgang på 23,6 %. Kommune pr år Diff % Kommune pr år Diff % Trysil ,6 % Øystre Slidre ,6 % Namsos ,4 % Tinn ,7 % Bærum ,3 % Nes ,1 % Horten ,9 % Stord ,3 % Oppdal ,5 % Halden ,1 % Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 13

14 Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 11.november 212 Olaf Vangstein partner NHC kontorer Danmark Kildehøjvej Birkerød Skoleveien 2 N 14 Ski Sverige Sveavägen 17, 14 th floor S Stockholm Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 14

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer