NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1

2 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenterer tall fra de største byene og destinasjonene. Tallene som kommer fra SSB er de eneste tallene som kan gi oss et komplett bilde av nøkkeltallene for norske hoteller. Alle må sende inn tallene til SSB, til andre kilder og benchmarkingselskaper er innsendelsene betinget av abonnement og frivillighet. Når vi ser på landet under ett ble april en god måned. Antall solgte rom gikk opp med mer enn 11 %. Det er også fremgang i andre nøkkeltallene. Det er fortsatt områder som sliter, ja som sliter skikkelig. Flere av de store destinasjonene har fortsatt dramatisk nedgang i nøkkeltallene. Dette gjelder da særlig Stavanger, Bergen og Tromsø. Vi kommer tilbake til dette senere. Siden vintersesongen er over, tar vi med et ekstra avsnitt som viser utviklingen i vinter for de største vintersportsdestinasjonene. I tillegg til tabeller og grafer som vises i rapporten sender vi deg også et stor utvalg med ytterligere informasjon. Vi har funnet ut at rapporten blir for omfattende dersom vi tar med alle tallene i denne. Derfor har vi valgt å bruke noen vedlegg slik at man kan se på de detaljene som man selv vil. H I G H L I G H T S I D E N N E R A P P O R T E N Landet i sin helhet gjør det bra i april. Antall solgte rom er opp med mer enn 11 %. I april fikk Oslohotellene en fantastisk oppgang i de viktige nøkkeltall. Flyplasshotellene på Gardermoen har god utvikling så langt i 215 Det er nesten status quo for hotellene i Bærum Stygge tall for hotellene i Kristiansand. Enda styggere tall for hotellene i Stavanger REVPAR ned med 3 % I april økte hotellene i Bergen antall solgte rom med 8.5 %. Hotellene i Trondheim økte antall solgte rom i april med 15.9 % Hotellene i Bodø er vinnerne i april. Flott utvikling Hotellene i Tromsø merker også nedgang, men ikke så kraftig som hva de Andre byene har opplevd. Trysil er den vintersportsdestinasjonen som gjør det best.

3 N O R G E H E L E L A N D E T Vi begynner med en samlet oversikt over utviklingen for landet sett under ett. Det ble en god måned for landets hoteller når vi på de samlede tallene. Antall solgte rom er opp med 11 %, mens losjiomsetningen steg med nesten 15 %. Dermed er det også oppgang i REVPAR og de andre nøkkeltallene. Det er også en del positive trekk når vi ser på tallene så langt i år. Det er økninger i antall solgte rom. Samlede losjiinntekter og i oppnådde priser. Det er en liten nedgang i beleggsprosenten, som skyldes kapasitetsøkningen. HELE LANDET - APRIL (26-215) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) HELE LANDET - APRIL (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) Oppnådde priser så langt i år, som er på kr. 9,78 er tidendes høyeste prisnivå % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - APRIL (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 754,16 816,88 889,9 87,45 875,49 848,65 865,6 93,29 881,24 911,56 REVPAR 341,5 388,28 494,64 366,48 394,82 369,62 377,5 457,56 389,51 425,46 OCC 45,3 % 47,5 % 55,6 % 42,1 % 45,1 % 43,6 % 43,6 % 5,7 % 44,2 % 46,7 % HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 752,84 89,76 885,55 89,5 868,14 876,43 888,9 894,43 889,45 9,78 REVPAR 372,43 42,81 456,32 413,16 393,53 418,36 423,26 429,22 426,29 428,54 OCC 49,5 % 52, % 51,5 % 46,4 % 45,3 % 47,7 % 47,6 % 48, % 47,9 % 47,6 %

4 F Y L K E N E Så vil vi gå igjennom en del tall fra fylkene. I vedleggene finner du grafer og tabeller som viser det meste av nøkkeltallene. De er rangert fra størst økning til størst nedgang eller fra høyest oppnådd til dårligst resultat. Her i rapporten viser vi en graf over oppnådde fylkesresultater for oppnådd beleggsprosent, gjennomsnittlige priser og REVPAR. FYLKENE HITTIL I ÅR PR ,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% ADR RevPAR OCC

5 F Y L K E N E I vedleggene vil du se mer oversikt over hvordan tallene er for de forskjellige fylkene. Her kan vi nevne følgende: I april var det hotellene i Nordland som fikk størst økning i antall solgte rom. Økningen var på 22.4 %. Hotellene i Oslo fikk en oppgang på ca. 21 %. Det var kun i to fylker at hotellene fikk nedgang i antall solgte rom, og det var hotellene i Aust og Vest - Agder. Hittil i år er det hotellene i Finnmark, Nordland og Buskerud som har størst oppgang. Det er hotellene i Vest Agder som har størst nedgang i antall solgte rom, og den er på hele 17,5 %. I april økte losjiomsetningen i Oslo med nesten 32 % i forhold til april 214, Så langt i år er det hotellene i Østfold som har størst økning, den er på 13 % pr. 3.april. Størst fall i beleggsprosentene er det for hotellene i Vest Agder og i Rogaland. Det er hotellene i Akershus som har best utvikling i oppnådde priser. I april var oppgangen 11 % og så langt år er oppgangen 7.. Det er hotellene i Rogaland som har størst nedgang. I april falt prisene med 4.7 % og så langt i år er nedgangen på 8.2 %. Til tross for dette er det hotellene i Rogaland som oppnår høyeste priser. I april fikk man kr, 993,4 i gjennomsnitt. Hittil i år er det hotellene i Buskerud som har oppnådd best priser. Den ligger på kr 976,45. I april fikk hotellene i Akershus en oppgang i REVPAR på 2 % Det er hotellene i Hedmark som har størst økning i REVPAR så langt i år. Økningen er på 15.1 %, Det er hotellene i Rogaland som har størst nedgang % i april og mer enn 2 % så langt i år. Lavest REVPAR i april fikk hotellene i Oppland. Den ble på kr. 248,-. Hittil i år er det hotellene i Vest Agder som har lavest REVPAR. Den er på kr. 299,-.hotellene i Oslo som får best REVPAR. I april oppnådde man kr. 572,- og hittil i år er oppnådde priser kr. 563,-. På neste side finner du to tabeller som rangerer nøkkeltallene og endringene i nøkkeltallene for de største destinasjonene. Tabellene gis både for april og for situasjonen så langt i år pr

6 D E S T O R E B Y E N E / H O T E L L D E S T I N A S J O N E N E R A N G E R I N G RANGERINGER - APRIL (26-215) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bærum 1 32,83 Oslo 572,19 Oslo 61,2% Ullensaker 18,2% Oslo 18,3% Oslo 8,8% Stavanger 1 5,16 Bodø 542,31 Bodø 58,7% Oslo 8,8% Ullensaker 12,5% Bodø 7,6% Ullensaker 975,52 Bergen 59,7 Bergen 57,2% Bærum 6,3% Bærum 11,% Trondheim 6,7% Oslo 934,52 Stavanger 475,49 Trondheim 51,4% Kristiansand 3,4% Bodø 1,2% Bærum 4,5% Bodø 923,46 Bærum 469,31 Ullensaker 47,9% Bodø 2,4% Trondheim,8% Ullensaker -4,8% Bergen 89,45 Ullensaker 466,96 Stavanger 47,3% Tromsø -,2% Kristiansand -4,3% Bergen -7,5% Tromsø 833,12 Trondheim 49,59 Tromsø 47,3% Bergen -4,% Bergen -11,2% Kristiansand -7,5% Trondheim 796,63 Tromsø 393,96 Kristiansand 45,8% Trondheim -5,5% Tromsø -13,7% Tromsø -13,6% Kristiansand 772,12 Kristiansand 352,59 Bærum 45,4% Stavanger -9,% Stavanger -28,7% Stavanger -21,7% RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Stavanger 1 8,95 Oslo 563,7 Tromsø 63,6% Ullensaker 7,% Ullensaker 14,% Ullensaker 6,6% Bærum 995,76 Tromsø 553,71 Oslo 61,4% Bærum 6,6% Oslo 5,1% Oslo 1,1% Bodø 917,46 Bodø 528,32 Bodø 57,6% Oslo 4,% Bærum 3,% Bærum -3,4% Oslo 917,38 Ullensaker 513,74 Ullensaker 56,2% Bodø 2,3% Bodø -3,% Bodø -5,2% Ullensaker 913,65 Bergen 476,2 Bergen 53,7% Kristiansand 2,1% Trondheim -1,5% Trondheim -8,3% Bergen 887,22 Stavanger 471,85 Trondheim 51,6% Tromsø -,9% Tromsø -15,3% Tromsø -14,6% Tromsø 871,16 Bærum 466,88 Bærum 46,9% Trondheim -2,4% Kristiansand -15,3% Bergen -14,7% Trondheim 793,5 Trondheim 49,38 Stavanger 46,8% Bergen -3,% Bergen -17,3% Kristiansand -17,1% Kristiansand 789,55 Kristiansand 336,16 Kristiansand 42,6% Stavanger -9,1% Stavanger -3,9% Stavanger -24,% /Statistikknett.no

7 O S L O OSLO - APRIL (26-215) OSLO - APRIL (26-215) Det ble en virkelig god måned for hotellene i Oslo i april. Omsetningen steg med nesten 32 %. Belegget gikk opp fra 56.3 til 61.2 % og REVPAR er opp med 18.3 %. Alle nøkkeltallene hittil i år viser også oppgang for hotellene i Oslo. Omsetningen har gått opp med mer enn 11 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) OSLO - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - APRIL (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 755,54 874,61 1 8,26 883,87 897,52 839,98 865,37 93,13 859, 934,52 REVPAR 45,61 547,2 75,22 49,5 543,35 494,29 487,29 629,9 483,62 572,19 OCC 59,6 % 62,5 % 74,4 % 55,4 % 6,5 % 58,8 % 56,3 % 67,7 % 56,3 % 61,2 % OSLO - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 776,87 87,77 978,2 921,4 89,17 923,28 899,48 898,94 882,47 917,38 REVPAR 519,7 66,17 669,2 566,25 534,16 63,99 551,28 539,6 535,54 563,7 OCC 66,8 % 69,6 % 68,4 % 61,5 % 6, % 65,4 % 61,3 % 6, % 6,7 % 61,4 %

8 B Æ R U M BÆRUM - APRIL (26-215) BÆRUM - APRIL (26-215) Fremgangen for hotellene i Bærum var bra i april, men ikke like god som hva Oslohotellene oppnådde. I april er oppgangen i REVPAR på 11 % og det er bra. Prisene gikk opp med 6.3 % og beleggsprosenten gikk opp fra 43.5 til 45.4 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Så langt i år er det flere negative trekk i utviklingen. Antall solgte rom har falt med 8.2 % og losjiinntektene har falt med 2.1 %. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR BÆRUM - APRIL (26-215) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 731,57 869,45 994, ,8 1 51,44 981,83 894,93 949, 972,5 1 32,83 REVPAR 29,7 369, 566,6 338,66 439,88 356,68 364,61 581,42 422,84 469,31 OCC 39,7 % 42,4 % 56,9 % 33,3 % 41,8 % 36,3 % 4,7 % 61,3 % 43,5 % 45,4 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 734,21 847,81 979,62 1 1,84 952,48 978,1 945,59 945,95 934,23 995,76 REVPAR 371,4 463,41 53,75 454,6 451,54 511,19 435,32 487,35 453,3 466,88 OCC 5,5 % 54,7 % 51,4 % 44,9 % 47,4 % 52,3 % 46, % 51,5 % 48,5 % 46,9 %

9 U L L E N S A K E R ULLENSAKER - APRIL (26-215) ULLENSAKER - APRIL (26-215) I april gikk belegget ned for hotellene på Gardermoen. For de andre nøkkeltallene ble det oppgang. Til tross for at antall solgte rom falt med mer enn 5 % steg omsetningen med 12 %. I april gikk prisene opp med hele 18.2 %. REVPAR er opp med 12.5 % i april Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) Alle nøkkeltallene hittil i år viser positiv utvikling for hotellene på Gardermoen. Det er all time high når vi ser på losjiinntekter % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ULLENSAKER - APRIL (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 888,9 888,74 1,41 913,33 971,25 821,38 836,38 852,76 825,21 975,52 REVPAR 566,26 522,25 576,44 448,73 473,9 356,58 42,36 472,99 415,8 466,96 OCC 63,8 % 58,8 % 57,6 % 49,1 % 48,8 % 43,4 % 48,1 % 55,5 % 5,3 % 47,9 % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 893,48 899,32 98,45 95,62 922,16 882,53 874,6 842,77 854,7 913,65 REVPAR 65,24 621,23 594,26 542,39 493,27 436,93 469,74 459,58 45,58 513,74 OCC 72,8 % 69,1 % 6,6 % 57,1 % 53,5 % 49,5 % 53,7 % 54,5 % 52,8 % 56,2 %

10 K R I S T I A N S A N D KRISTIANSAND - APRIL (26-215) KRISTIANSAND - APRIL (26-215) Det er nesten bare negative tall for hotellene i Kristiansand både for april og for året så langt. Man har riktignok fått en viss oppgang i prisene. I april gikk de opp med 3.4 % og så langt i år er prisene opp med 2.1 %. Ellers er det bare negative tall Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) Så langt i år er har antall solgte rom gått ned med 17.7 %. Omsetningen har falt med 16 % og REVPAR er gått ned med 15.3 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) KRISTIANSAND - APRIL (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 673,88 678,63 831,41 813,39 793,14 751,5 814,58 787,86 744,59 77,12 REVPAR 322,4 38,43 61,48 43,46 431,94 343,75 42,85 411,17 368,57 352,59 OCC 47,8 % 56,1 % 73,4 % 49,6 % 54,5 % 45,7 % 51,7 % 52,2 % 49,5 % 45,8 % KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 676,6 715,13 738,97 86,18 734,97 765,55 773,48 773,28 773, 789,55 REVPAR 331,32 363,9 447,19 415,11 348,77 365,86 377,16 374,38 397,8 336,16 OCC 49, % 5,9 % 6,5 % 51,5 % 47,5 % 47,8 % 48,8 % 48,4 % 51,4 % 42,6 %

11 S T A V A N G E R STAVANGER - APRIL (26-215) STAVANGER - APRIL (26-215) Her viser vi tall og grafer for hotellene i Stavanger. I et av vedleggene ser du tilsvarende for hele Stavangerregionen. Så langt i 215 er det en dramatisk nedgang for hotellene i Stavanger. Det er ikke bare nedgang som skyldes økt kapasitet. Det er en reell nedgang i og med at vi ser at omsetningen går ned, antall solgte rom får nedgang. Det samme gjelder oppnådde priser, REVPAR og beleggsprosent Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % STAVANGER - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) I april falt REVPAR med nesten 29 % og så langt i år er REVPAR ned med nesten 31 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - APRIL (26-215) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 832,38 97, , , ,83 1 6,1 952, , ,6 1 5,16 REVPAR 484,13 543,87 844,68 56,73 655,5 61,57 517,88 758,13 667,31 475,49 OCC 58,2 % 59,9 % 79,2 % 55,2 % 6,5 % 6,7 % 54,4 % 68,4 % 6,4 % 47,3 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 795,13 93, ,9 1 69,7 1 49, , ,7 1 78, ,11 1 8,95 REVPAR 57,82 591,42 72,91 613,91 624,14 66,85 615,68 675,13 682,88 471,85 OCC 63,9 % 65,5 % 67, % 57,4 % 59,5 % 63,2 % 57,4 % 62,6 % 61,5 % 46,8 %

12 B E R G E N BERGEN - APRIL (26-215) BERGEN - APRIL (26-215) Hotellene i Bergen har også fått negative tall, men ikke på langt nær så ille som i Stavanger. I april fikk man 8.5 % økning i antall solgte rom, men siden kapasitetsøkningen er større blir det negativ utvikling i beleggsprosenten. Det bør nevnes at gjennomsnittsprisene falt med 4 % i april og så langt i år har prisene falt med 3 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % I april gikk REVPAR ned med 11.2 % og så langt i år har REVPAR falt med 17.3 % BERGEN - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) BERGEN - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BERGEN - APRIL (26-215) BERGEN - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 714,54 787,81 879,94 841,39 852,25 845,6 884,8 966,15 927,91 89,45 REVPAR 418,77 466,72 639,62 452,56 525,5 488,87 517,87 671,8 574,22 59,7 OCC 58,6 % 59,2 % 72,7 % 53,8 % 61,7 % 57,8 % 58,5 % 69,5 % 61,9 % 57,2 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 689,93 744,4 85,34 86,9 827,92 833,22 884,57 936,12 915,11 887,22 REVPAR 393,53 449,91 57,12 485,41 462,21 484,53 537,2 563,42 575,35 476,2 OCC 57, % 6,4 % 59,6 % 56,4 % 55,8 % 58,2 % 6,7 % 6,2 % 62,9 % 53,7 %

13 T R O N D H E I M TRONDHEIM - APRIL (26-215) TRONDHEIM - APRIL (26-215) Hotellene i Trondheim merker mindre negativitet i utviklingen enn i hva hotellene i de andre byene med sterkt kapasitetsøkning har opplevd i april og har opplevd så langt i år. I april gikk antall solgte rom opp med 15.9 % og omsetningen gikk opp med 9.5 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Oppnådde priser har gått noe ned: 5.4 % i april og 2.4 % så langt i år. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) I april gikk REVPAR opp med,8 %. Så langt i år er det en nedgang på 1.5 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - APRIL (26-215) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,54 826,2 819,42 846,13 85,64 824,83 843,31 796,63 REVPAR ,31 382,9 445,58 464,34 374,31 483,4 46,47 49,59 OCC ,2 % 46,3 % 54,4 % 54,9 % 46,5 % 58,6 % 48,2 % 51,4 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,76 846,8 825,11 828,24 831,98 826,59 812,21 793,5 REVPAR ,42 465,57 45,48 489,71 47,75 449,1 457,17 49,38 OCC ,5 % 55, % 54,6 % 59,1 % 56,6 % 54,3 % 56,3 % 51,6 %

14 B O D Ø BODØ - APRIL (26-215) BODØ - APRIL (26-215) Hotellene i Bodø har fått en fantastisk april måned med en oppgang i antall solgte rom på 33.5 %. Losjiinntektene er opp med 36.7 %. Det er kun marginal oppgang i oppnådde priser. REVPAR gikk oppmed fine 1 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Det er også positive trekk i tallene så langt i år. Riktignok har det blitt en viss nedgang i oppnådd beleggsprosent og REVPAR Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) BODØ - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - APRIL (26-215) BODØ - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 719,18 798,49 826,61 855,18 824,83 83,16 899,33 91,64 923,46 REVPAR - 417,12 584,49 433,97 51,54 486,65 468,21 597,16 492,29 542,31 OCC, % 58, % 73,2 % 52,5 % 59,7 % 59, % 56,4 % 66,4 % 54,6 % 58,7 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 71,4 757,77 824,66 831,92 797,65 93,5 885,17 896,42 917,46 REVPAR - 465,77 457,26 491,24 483,32 486,45 552,12 559,9 544,53 528,32 OCC, % 65,6 % 6,3 % 59,6 % 58,1 % 61, % 61,1 % 63,3 % 6,7 % 57,6 %

15 T R O M S Ø TROMSØ - APRIL (26-215) TROMSØ - APRIL (26-215) Dersom vi leter etter positiv utvikling for hotellene i Tromsø så ser vi at antall solgte rom har hatt en fin utvikling. I april var økningen på 1 % og så langt i år har antall solgte rom økt med 8.2 %. Nå har kapasiteten økt med ca. 27 % og da blir det betydelig nedgang i beleggsprosenten. I april falt den fra 54.7 % til 47.3 %. Hittil i år har den falt ganske betydelig fra 74.4 % til 63,6 % , 4, 3, 2, 1, Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Oppnådde priser har hatt en marginal nedgang, men det hjelper ikke på REVPAR som gikk ned med 13.7 % i april og så langt i år har REVPAR gått ned med 15.3 % TROMSØ - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TROMSØ - APRIL (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 794,58 814,49 793,6 842,52 77,46 858,11 864,74 834,48 833,12 REVPAR - 466,91 615,42 38,48 414,75 36,65 511,61 559,67 456,46 393,96 OCC - 58,8 % 75,6 % 48, % 49,2 % 46,8 % 59,6 % 64,7 % 54,7 % 47,3 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 742,82 83,18 788,26 826,76 817,24 88,8 875,52 878,85 871,16 REVPAR 496,98 523,78 473,21 5,31 481,92 615,68 632,26 653,93 553,71 OCC, % 66,9 % 65,2 % 6, % 6,5 % 59, % 69,9 % 72,2 % 74,4 % 63,6 %

16 V I N T E R N O R G E VI har samlet en del nøkkeltall fra noen av de største vintersportsdestinasjonene. Tallene presenteres i tabeller. Tabellene er rangert fra beste til svakeste resultat innen de forskjellige gruppene Tallene gjelder perioden for hittil i år med andre ord frem til og med 3. april. Det ligger også ytterligere tall om destinasjonenes resultater i et av vedleggene. Det er ganske store variasjoner i tallene og vi ser blant annet at den beste kommune/region har mer enn 7 % belegg, mens den svakeste region har kun 26.5 %. Videre ser vi at REVPAR varierer fra nesten kr 8,- til i underkant av kr. 25,- for hotellene i kommunen med dårligste resultater: % vis endring i oppnådde priser hittil i år Oppnådde priser pr Setesdal 17,4 % Hemsedal 1 285,16 Øystre Slidre 15, % Trysil 1 126,6 Øyer 14,2 % Hol 1 14,7 Valdres 13,2 % Voss 1 95,62 Nord - Arudal 11,5 % Setesdal 1 56,91 Trysil 11,3 % Ringebu 93,22 Hol 9,3 % Gol 912,64 Voss 8,5 % Nord - Arudal 896,67 Ringebu 6,7 % Tinn 892,59 Midt - Gudbrandsdal 5,1 % Øyer 871,67 Fjell - Telemark 1,3 % Midt - Gudbrandsdal 855,11 Gol,4 % Fjell - Telemark 827,67 Tinn -7,9 % Valdres 813,34 Hemsedal -19,5 % Øystre Slidre 785,47

17 V I N T E R N O R G E Endring i beleggsprosent hittil i år Oppnådd beleggsprosent pr Gol 11,8 % Trysil 7,8 % Midt - Gudbrandsdal 1,6 % Øystre Slidre 62,6 % Voss 8,8 % Hol 54,8 % Hol 7,7 % Gol 44,6 % Trysil 5,8 % Hemsedal 44,2 % Øyer 4,2 % Ringebu 43,8 % Ringebu 2,5 % Valdres 42,1 % Hemsedal,5 % Voss 41,3 % Tinn -5,4 % Øyer 4,1 % Valdres -5,4 % Fjell - Telemark 37,5 % Nord - Arudal -7, % Midt - Gudbrandsdal 37, % Fjell - Telemark -7,1 % Tinn 32,8 % Øystre Slidre -8,7 % Nord - Arudal 27,1 % Setesdal -16,4 % Setesdal 26,5 % Endring i beleggsprosent hittil i år Oppnådd beleggsprosent pr Gol 11,8 % Trysil 7,8 % Midt - Gudbrandsdal 1,6 % Øystre Slidre 62,6 % Voss 8,8 % Hol 54,8 % Hol 7,7 % Gol 44,6 % Trysil 5,8 % Hemsedal 44,2 % Øyer 4,2 % Ringebu 43,8 % Ringebu 2,5 % Valdres 42,1 % Hemsedal,5 % Voss 41,3 % Tinn -5,4 % Øyer 4,1 % Valdres -5,4 % Fjell - Telemark 37,5 % Nord - Arudal -7, % Midt - Gudbrandsdal 37, % Fjell - Telemark -7,1 % Tinn 32,8 % Øystre Slidre -8,7 % Nord - Arudal 27,1 % Setesdal -16,4 % Setesdal 26,5 %

18 N O R D I C H O T E L C O N S U L T I N G OM NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i Norge høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: DISCLAIMER Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 8. juni 215 Olaf Vangstein Partner Denmark Denmark Norway Sweden Nørre Voldgade 16 st th 1358 Copenhagen K Denmark Fredens Torv 1b 8 Århus C Denmark Skoleveien 2 N-14 Ski Norway Engelbrektsgatan Stockholm Sweden

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 24. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i desember 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i desember 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016 Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 10. oktober 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i september 2016.... 3. Hotellrombelegg i september 2016... 4. Hotellrompriser i september

Detaljer

Sammenligning/måling av hotelldata

Sammenligning/måling av hotelldata Sammenligning/måling av hotelldata 6. oktober 2016 Peter Wiederstrøm 1 HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hoteller med abonnement I Norge har vi med hoteller med til sammen rundt 50.000 rom. For et

Detaljer

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016 Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer Oslo, 17. november 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i oktober 2016.... 3. Hotellrombelegg i oktober 2016..... 4. Hotellrompriser i oktober 2016.

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer Hotellstatistikk mars og 1.kv. 2016 Norske storbyer Spesial mars måned: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er «korrigert» for påske. Oslo, 11. april 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen Befolkningen i Norge framover Marianne Tønnessen 1 Fire tunge trender Befolkningsvekst Aldring Innvandring Sentralisering 2 Slik framskrives befolkningen Tall for dagens befolkning Forutsetninger: Fruktbarhet

Detaljer

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer April-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 16. mai 2017 Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

vinter 2014 Eff Fritidsboliger på fjellet Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

vinter 2014 Eff Fritidsboliger på fjellet Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 vinter 2014 Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Eff Fritidsboliger på fjellet Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken,

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

FEBRUAR JANUAR 2017

FEBRUAR JANUAR 2017 FEBRUAR 2016 - JANUAR 2017 Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk. Fjellhytter INNHOLD Oppsummering 2 Prisutvikling 3 Volum 7 Omsetningstid 8 Usolgte fritidsboliger 9 Alle rettigheter til datamateriale,

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Fritidsboliger på fjellet Årsrapport februar 2014 januar 2015

Fritidsboliger på fjellet Årsrapport februar 2014 januar 2015 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger på fjellet Årsrapport februar 2014 januar 2015 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

FEBRUAR JANUAR 2016

FEBRUAR JANUAR 2016 FEBRUAR 2015 - JANUAR 2016 Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk. Fjellhytter INNHOLD Oppsummering 2 Prisutvikling 3 Volum 7 Omsetningstid 8 Usolgte fritidsboliger 9 Alle rettigheter til datamateriale,

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Streik spesial: Perioden 24. april 20. mai 2016 Et utvalg hotellbyer Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Utvikling i antall solgte hotellrom..

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer