NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1

2 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenterer tall fra de største byene og destinasjonene. Tallene som kommer fra SSB er de eneste tallene som kan gi oss et komplett bilde av nøkkeltallene for norske hoteller. Alle må sende inn tallene til SSB, til andre kilder og benchmarkingselskaper er innsendelsene betinget av abonnement og frivillighet. Når vi ser på landet under ett ble det en viss nedgang i nøkkeltallene i mai. Antall solgte rom gikk riktignok opp med mer enn 1.5 %. Men kapasiteten økte mer enn dette og da gikk beleggsprosenten ned for det samlede markedet. Losjiinntektene gikk opp med kun.4 %. Oppnådde priser og REVPAR fikk dermed en nedgang. Du vil se senere i rapporten at enkelte områder har god fremgang, mens andre sliter med stor nedgang. I tillegg til tabeller og grafer som vises i rapporten sender vi deg også et stor utvalg med ytterligere informasjon. Vi har funnet ut at rapporten blir for omfattende dersom vi tar med alle tallene i denne. Derfor har vi valgt å bruke noen vedlegg slik at man kan se på de detaljene som man selv vil. H I G H L I G H T S I D E N N E R A P P O R T E N Noe nedgang i mai for det samlede markedet i mai. Så langt i år er det marginale endringer. Stor fremgang for hotellene i Hedmark. Til tross for dette er det langt igjen til at fylkets hoteller gjør det godt. Hotellene i Aust Agder sliter, har bare 32.5 % i belegg så langt i år. All time high for Oslohotellene og hotellene ved Gardermoen når det gjelder solgte rom og losjiomsetning En viss tilbakegang for hotellene i Bærum i mai. Etter måneder med stygge tall for hotellene i Kristiansand, ble maitallene litt bedre. Det er ikke «lys i tunellen» for hotellene i Stavangerregionen. I Stavanger REVPAR er ned med mer enn 3 % Hotellene i Bergen har merket økt kapasitet. Det er nedgang i oppnådde i nøkkeltall.. Nedgangen har ikke stoppet opp for hotellene i Trondheim. Hotellene i Bodø gjør det bra og kan vise til gode tall så langt i215. Hotellene i Tromsø fikk en god mai måned. REVPAR er opp med 7 %.

3 N O R G E H E L E L A N D E T Vi begynner med en samlet oversikt over utviklingen for landet sett under ett. Det ble ingen topp måned for den samlede norske hotellindustri i mai. Riktignok fikk man en oppgang på 1.5 % i antall solgte rom og losjiomsetningen gikk opp med.4 %. Kapasitetsøkningen er på 3.5 % og da ble det nedgang i de andre nøkkeltallene HELE LANDET - MAI (26-215) HELE LANDET - MAI (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Så langt i år er det noen flere plusstegn, men det er ikke stor fremgang. Solgte rom er opp med 2.9 % og inntektene har gått opp med 3.7%. Oppnådde priser er opp med.7 %. Med dette som utgangspunkt viser beleggsprosenten og REVPAR marginal nedgang så langt i år. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - MAI (26-215) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 761,8 826,7 879,73 883,97 888,43 916,56 887,61 92,98 911,26 91,88 REVPAR 384,71 425,31 47,28 419, 47,88 487,61 441,53 434,12 474,1 461,39 OCC 5,5 % 51,4 % 53,5 % 47,4 % 45,9 % 53,2 % 49,7 % 48,1 % 52, % 51,2 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 754,74 813,3 884,3 889,8 872,48 885,68 888,62 896,24 894,39 91,3 REVPAR 374,98 421,76 459,22 414,4 396,57 433,3 427,8 43,25 436,41 435,46 OCC 49,7 % 51,9 % 51,9 % 46,6 % 45,5 % 48,9 % 48,1 % 48, % 48,8 % 48,3 %

4 F Y L K E N E Så vil vi gå igjennom en del tall fra fylkene. I vedleggene finner du grafer og tabeller som viser det meste av nøkkeltallene. De er rangert fra størst økning til størst nedgang eller fra høyest oppnådd til dårligst resultat. Her i rapporten viser vi en graf over oppnådde fylkesresultater for oppnådd beleggsprosent, gjennomsnittlige priser og REVPAR. FYLKENE HITTIL I ÅR PR ,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% ADR RevPAR OCC

5 F Y L K E N E I vedleggene vil du se mer oversikt over hvordan tallene er for de forskjellige fylkene. Her kan vi nevne følgende: Hotellene i Hedmark viser til størst fremgang i mai og så langt i år når vi ser på den prosentvise endringen i beleggsprosent. Utgangspunktet var lavt så til tross for oppgangen ligger hotellene i Hedmark på 3. siste plass i mai i oppnådd beleggsprosent. Så langt i år er situasjonen noen bedre her er plasseringen 7. plass. Hotellene i Oppland hadde også en god økning i mai og så langt i år. Utgangspunktet er også svakt for disse hotellene. Det er hotellene i Rogaland som har størst nedgang i beleggsprosenten både i mai og så langt i år. Når vi ser på Oslo som fylke får hotellene i byen best belegg både i mai og så langt i år. Det er hotellene i Oppland som fikk lavest belegg i mai. Resultatet ble 3.5 %. Hotellene i Telemark hadde også svakt belegg i mai. Så langt i år er det hotellene i Aust- Agder som har lavest belegg, 32.3%.. Det er hotellene i Sogn og Fjordane, Nordland og Østfold som fikk størst oppgang i omsetningen i mai. Den var på henholdsvis 16.1, 13.3 og 1,7 %. Størst nedgang er det for hotellene i Aust Agder, Møre og sdal, samt Finnmark. og den ble henholdsvis 22,8, 2, og 13, %. Oslohotellene fikk en omsetningsøkning på 3.5 % i Det er hotellene i Østfold, Hedmark og Oslo som har størst inntektsøkning så langt i år. Økningene er henholdsvis 12.5, 12,4 og 1,5 %. Størst nedgang er det for hotellene i Vest Agder, Rogaland og Aust mai. Hotellene i Østfold økte prisene med 3,5 % og i Nordland er økningen på 3.2 %. I mai gikk omsetningen ned med 11.2 % for hotellene i Aust Agder. For hotellene i Finnmark var nedgangen 7.6 % og for hotellene i Rogaland var nedgangen på 5.4. Det var hotellene i Hordaland som oppnådde best priser i mai. Den lå på kr. 1 31,. Oslo hotellene og hotellene i Rogaland ligger på de neste plassene. Lavest på denne listen er hotellene i Hedmark med kr 726,-. Hotellene i Oppland med kr. 74,- og Buskerud med kr. 757,- ligger også langt ned på listen. Hittil i år er det hotellene i Rogaland som får ut beste priser. Det er på kr. 961,- Aust Agder og Hordaland er på de neste plassene. Hotellene i Vest Agder, Oppland og Sør Trøndelag har de laveste prisene så langt i år. Det er hotellene i Hedmark, Oppland og Østfold som fikk størst økning i REVPAR i mai. Det ble på henholdsvis 32.6, 15.2 og 13.8 %. Størst nedgang i REVPAR i mai var det for hotellene i Rogaland 21.9 %, Aust Agder 2.3 % og Møre og sdal med en nedgang på 15.6 Det er hotellene i Hedmark. Oppland og Østfold som har størst økning i REVPAR så langt i år. Økningen er på henholdsvis og 9.1 % REVPAR i Rogaland har falt med 2.8 % så langt i år. Hotellene i Hordaland har nedgang på 1.8 % så langt i år. På 3. siste plass ligger hotellene i Vest Agder med 8 % nedgang. Det var kun hotellene Oslo, kr. 696,- og hotellene i Hordaland, kr 656,- som fikk over kr 6,- i REVPAR i,mai. Hotellene i Oppland, Hedmark, Telemark og Buskerud hadde lavest REVPAR i mai. Det ble under kr. 3,- for alle fylkene. Så langt i år der det hotellene i Oslo og Akershus som har best REVPAR og nederst på denne listen finner vi hotellene i Telemark. For øvrig viser vi til et av vedleggene som viser komplett oversikt over fylkenes nøkkeltall. På neste side finner du to tabeller som rangerer nøkkeltallene og endringene i nøkkeltallene for de største destinasjonene. Tabellene gis både for april og for situasjonen så langt i år pr

6 D E S T O R E B Y E N E / H O T E L L D E S T I N A S J O N E N E R A N G E R I N G RANGERINGER - MAI (26-215) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bergen 1 25,14 Bergen 749,81 Bergen 73,1% Bodø 11,3% Bodø 21,5% Bodø 9,1% Oslo 983,8 Oslo 695,7 Oslo 7,7% Ullensaker 3,8% Tromsø 2,4% Tromsø 7,% Bodø 978,82 Bodø 666,61 Bodø 68,1% Oslo 3,7% Ullensaker 1,2% Kristiansand,4% Stavanger 964,4 Stavanger 531,3 Trondheim 57,2% Trondheim -2,9% Oslo -,6% Bærum -,8% Bærum 895,88 Ullensaker 465,23 Ullensaker 57,% Kristiansand -3,6% Kristiansand -3,2% Ullensaker -2,5% Ullensaker 816,42 Bærum 457,96 Stavanger 55,1% Tromsø -4,3% Bærum -7,3% Oslo -4,1% Tromsø 86,75 Trondheim 452,75 Kristiansand 55,% Bergen -5,9% Bergen -12,1% Bergen -6,6% Trondheim 791,91 Kristiansand 434,46 Tromsø 53,7% Bærum -6,6% Trondheim -13,5% Trondheim -1,9% Kristiansand 789,21 Tromsø 432,84 Bærum 51,1% Stavanger -11,1% Stavanger -3,1% Stavanger -21,4% RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Stavanger 998,37 Oslo 59,78 Oslo 63,3% Ullensaker 6,5% Ullensaker 11,3% Ullensaker 4,5% Bærum 971,33 Bodø 551,47 Tromsø 61,5% Bodø 4,1% Oslo 3,8% Oslo,% Oslo 932,94 Bergen 534,67 Bodø 59,3% Oslo 3,9% Bodø 1,1% Bærum -2,7% Bodø 929,25 Tromsø 529,8 Bergen 57,8% Bærum 3,3% Bærum,6% Bodø -2,9% Bergen 924,59 Ullensaker 53,8 Ullensaker 56,4% Kristiansand,8% Trondheim -11,1% Trondheim -8,9% Ullensaker 893,51 Stavanger 484,29 Trondheim 52,8% Tromsø -1,5% Tromsø -11,9% Tromsø -1,5% Tromsø 859,72 Bærum 464,84 Stavanger 48,5% Trondheim -2,5% Kristiansand -12,6% Bergen -12,8% Trondheim 792,79 Trondheim 418,4 Bærum 47,9% Bergen -3,8% Bergen -16,1% Kristiansand -13,3% Kristiansand 789,46 Kristiansand 356,41 Kristiansand 45,1% Stavanger -9,6% Stavanger -3,7% Stavanger -23,3% /Statistikknett.no

7 O S L O OSLO - MAI (26-215) OSLO - MAI (26-215) I mai måned fikk hotellene en oppgang i antall solgte rom på 4.5 %. Omsetningen gikk opp med 8.5 % og prisene steg med 3.7 %. Kapasitetsøkningen er på 9.1 % og da ble det en viss nedgang i REVPAR og beleggsprosent % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Så langt i år har hotellene i Oslo gjort det bra. REVPAR er opp med 3.8 %. Prisene har gått opp med 3.9 %. Antall solgte rom har økt i takt med kapasitetsøkningen. Omsetningen har økt med 1.5 %. Alt i alt en bra utvikling for hotellene i Oslo Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - MAI (26-215) OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 833,76 922,18 995,7 982, ,8 1 49,65 952,74 925,37 948,44 983,8 REVPAR 643,49 696,42 773,9 662,19 688,5 773,59 651,84 62,91 699,1 695,7 OCC 77,2 % 75,5 % 77,6 % 67,4 % 67, % 73,7 % 68,4 % 65,2 % 73,7 % 7,7 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 79,7 882,2 982,13 935,13 921,71 952,74 911,76 94,75 898,19 932,94 REVPAR 544,87 625,1 69,95 586,3 566,75 64,4 572,56 552,66 569,2 59,78 OCC 69, % 7,8 % 7,4 % 62,7 % 61,5 % 67,2 % 62,8 % 61,1 % 63,4 % 63,3 %

8 B Æ R U M BÆRUM - MAI (26-215) BÆRUM - MAI (26-215) I mai fikk hotellene i Bærum en nedgang i oppnådde priser. De falt fra kr 959,- i mai 214 til 896,- i mai 215. Det ble en liten nedgang i antall solgte rom. Dermed ble det en nedgang i REVPAR på 7.3 %. Så langt i år er det nedgang i antall solgte rom og omsetningen har falt med 6.5 %. Prisene så langt i år er opp med 3.3 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) REVPAR er ned med 2.7 % så langt i år % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR BÆRUM - MAI (26-215) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 718,67 843,85 942,64 94,4 972,5 1 76,63 897,69 946,77 959,3 895,88 REVPAR 447,53 557,78 66,3 492,24 638,34 69,31 49,84 471,12 494,11 457,96 OCC 62,3 % 66,1 % 64,3 % 52,4 % 65,7 % 56,6 % 54,7 % 49,8 % 51,5 % 51,1 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 73,44 846,86 97,56 994,27 957,8 1 1,15 932,67 946,13 939,95 971,33 REVPAR 386,8 482,84 524,83 461,99 491,18 532,78 448,49 483,71 462,29 464,84 OCC 53, % 57, % 54,1 % 46,5 % 51,3 % 53,2 % 48,1 % 51,1 % 49,2 % 47,9 %

9 U L L E N S A K E R ULLENSAKER - MAI (26-215) ULLENSAKER - MAI (26-215) Antall solgte rom på Gardermoen viser nedgang mai i forhold til mai 214. Nedgangen er på 5.4 %. Omsetningen falt med nesten 2 %. Oppnådde priser gikk opp med 3.8%. Dermed ble den en liten oppgang i REVPAR. Så langt i år er det mye positivt. Prisene har gått opp med 6.5 % og REVPAR opp med gode 11.3 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ULLENSAKER - MAI (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 867,3 882,87 955,52 92,19 842,28 888,55 761,1 878,3 786,87 816,42 REVPAR 649,96 583,5 585,4 471,85 4,89 449,31 416,59 45,72 459,7 465,23 OCC 74,9 % 66, % 61,2 % 52,3 % 47,6 % 5,6 % 54,7 % 46,2 % 58,4 % 57, % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 887,95 895,83 975,25 941,31 95,65 883,81 85,83 849,6 838,96 893,51 REVPAR 65,18 612,85 592,35 527,85 472,34 439,5 458,79 448,61 452,47 53,8 OCC 73,2 % 68,4 % 6,7 % 56,1 % 52,2 % 49,7 % 53,9 % 52,8 % 53,9 % 56,4 %

10 K R I S T I A N S A N D KRISTIANSAND - MAI (26-215) KRISTIANSAND - MAI (26-215) Frem til 1. mai var det sterk nedgang for hotellene i Kristiansand. Det ble også en viss nedgang i mai i forhold til mai 214, men ikke på langt nær så ille som nedgangen var i de første 4 månedene. Hittil i år har omsetningen falt med mer enn 13 %. Beleggsprosenten har gått ned fra 52.1 til 45.1 %. REVPAR har falt med 12.6 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) KRISTIANSAND - MAI (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 699,76 779,98 727,75 776,43 778,5 831,56 835,79 797,74 818,55 789,21 REVPAR 448,19 484,89 513,76 494,58 456,74 55,17 464,22 462,6 449,2 434,46 OCC 64, % 62,2 % 7,6 % 63,7 % 58,7 % 6,7 % 55,5 % 58, % 54,9 % 55, % KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 682,53 73,79 736,35 798,87 745,56 782,5 787,96 779,3 782,83 789,46 REVPAR 355,7 388,91 46,94 431,68 371,6 394,8 395,45 392,4 47,73 356,41 OCC 52,1 % 53,2 % 62,6 % 54, % 49,8 % 5,5 % 5,2 % 5,4 % 52,1 % 45,1 %

11 S T A V A N G E R STAVANGER - MAI (26-215) STAVANGER - MAI (26-215) Her viser vi tall og grafer for hotellene i Stavanger. I et av vedleggene ser du tilsvarende for hele Stavangerregionen. Så langt i 215 er det en dramatisk nedgang for hotellene i Stavanger. Og det er ikke lystig lesing når vi ser på tallene for mai % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Det er ikke bare nedgang som skyldes økt kapasitet. Det er en reell nedgang i og med at vi ser at omsetningen går ned, antall solgte rom får nedgang. Det samme gjelder oppnådde priser, REVPAR og beleggsprosent. REVPAR i mai er ned med 3.1 % og så langt i år er REVPAR ned med 3.7% Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - MAI (26-215) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 844,8 925, ,2 1 62, , , , ,4 1 85,31 964,4 REVPAR 642,27 661,11 81,57 72,49 693,28 821,32 646, 763,39 76,3 531,3 OCC 76, % 71,4 % 76,5 % 67,8 % 66,1 % 76,8 % 63,7 % 67,2 % 7,1 % 55,1 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 87,3 98, , , ,6 1 51, ,6 1 91, ,42 998,37 REVPAR 535,96 65,98 723,22 636,26 638,51 694,39 621,89 693,58 698,92 484,29 OCC 66,4 % 66,7 % 69, % 59,6 % 6,8 % 66, % 58,7 % 63,5 % 63,3 % 48,5 %

12 B E R G E N Hotellene i Bergen har også fått negative tall, men ikke på langt nær så ille som i Stavanger I mai fikk hotellene i Bergen en økning i antall solgte rom på 3.4 %. Oppnådde priser falt med 5.9 % og REVPAR er ned med 12.1 %. Så langt i år har antall disponible rom økt med 14.9 %. Antall solgte rom er opp med kun.2 %. Oppnådde priser har falt med 3.8 % BERGEN - MAI (26-215) BERGEN - MAI (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Da er det enkelt å se at de andre nøkkeltallene har en negativ utvikling for hotellene i Bergen. REVPAR er ned med 16.1 % og belegget har falt fra 66.3 til 57.8 %. Ellers leser vi at Scandic skal overta driften av Hotell Norge fra 216. Når vi legger til at Scandic får et nytt hotell ved Flesland i 217 vil kjeden disponere 7 hoteller med til sammen drøye 1 7 rom. I 217 vil Choice ha 8 hoteller i byen med totalt ca. 1 5 rom. Da vil Scandic og Choice ha kontroll over ca. 62 % av byens kapasitet. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BERGEN - MAI (26-215) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 774,8 895,33 948,5 988,6 951, ,97 1 2, , , ,14 REVPAR 588,63 64,34 7,5 756,13 734,55 796,22 772,66 86,58 853,4 749,81 OCC 76, % 71,5 % 73,8 % 76,5 % 77,2 % 78,4 % 75,7 % 73,1 % 78,3 % 73,1 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 711,79 781,34 874,21 893,65 86,88 881,4 918,21 976,56 96,87 924,59 REVPAR 434,2 49,85 546,9 541,6 519,6 549,44 586,27 613,95 637,9 534,67 OCC 61, % 62,8 % 62,6 % 6,6 % 6,3 % 62,4 % 63,8 % 62,9 % 66,3 % 57,8 %

13 T R O N D H E I M TRONDHEIM - MAI (26-215) TRONDHEIM - MAI (26-215) Hotellene i Trondheim har en kapasitetsøkning på 12.4 %. Det er nesten ikke endringer i antall solgte rom. I mai var det opp.1 % og så langt i år er oppgangen på 1.4 %. Prisene har gått noe ned og da blir det en markert nedgang i REVPAR. I mai er REVPAR ned med 13.5 % og så langt i år ned 11.1 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - MAI (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,97 774,87 794,35 863,29 775,33 817,82 815,19 791,91 REVPAR ,36 493,14 473,63 69,43 55,4 486,77 523,13 452,75 OCC ,2 % 63,6 % 59,6 % 7,6 % 65,2 % 59,5 % 64,2 % 57,2 % TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,45 829,97 818,2 836,35 819,4 824,64 812,89 792,79 REVPAR ,49 471,33 455,34 513,84 477,64 456,91 47,76 418,4 OCC ,7 % 56,8 % 55,7 % 61,4 % 58,3 % 55,4 % 57,9 % 52,8 %

14 B O D Ø BODØ - MAI (26-215) BODØ - MAI (26-215) Det ble en god mai måned for hotellene i Bodø. Antall solgte rom gikk opp med 3,5 %. Inntektene gikk opp med 15.2 % og prisene gikk opp med 11.3 % Belegget gikk opp fra 62.4 til 68.1 %. REVPAR fikk en oppgang på 9.1 %. Hittil i år er antall solgte rom gått opp med 14.3 %. Omsetningen er gått opp med 19 % og prisene har steget med 11.3 % REVPAR er opp med 9,1 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - MAI (26-215) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 752,12 798,37 843,63 813,81 861,34 858,63 883,35 879,3 978,82 REVPAR - 521,97 483,1 511,24 447,6 59,88 566,7 57,93 548,71 666,61 OCC, % 69,4 % 6,5 % 6,6 % 55, % 68,6 % 66, % 57,5 % 62,4 % 68,1 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 719,58 766,27 828,77 828,2 813,17 893,43 884,81 892,79 929,25 REVPAR - 477,59 462,64 495,52 475,66 59,7 555,2 548,65 545,4 551,47 OCC, % 66,4 % 6,4 % 59,8 % 57,4 % 62,7 % 62,1 % 62, % 61,1 % 59,3 %

15 T R O M S Ø TROMSØ - MAI (26-215) TROMSØ - MAI (26-215) Hotellene i Tromsø har tidligere i år merket økt kapasitet og konkurranse, noe som har medført fall I nøkkeltallene. Mai måned ble en bedre måned. Her kan vi ser at solgte rom er opp med 15 % og inntektene er opp med 1 %. Prisene har falt med 4.3 %, men det gir likevel en økning i REVPAR på 7. % , 4, 3, 2, 1, % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hittil i år er det fortsatt noen negative tall på grunn av den økte kapasitet, REVPAR så langt år er ned med 11.9 %. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) I begynnelsen av juli åpnet sykehuset i Tromsø Pingvinhotellet. Et av Europas største sykehushotell. Hotellet har fått 243 rom og blir uten tvil en konkurrent til de tradisjonelle hotellene i byen. Det skal bli spennende å se utslaget av dette når tallene for høstmånedene blir frigitt % 68% 66% 64% 62% 6% 58% 56% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TROMSØ - MAI (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 797,11 797,95 747,44 98,53 874,98 845,96 851,52 842,77 86,75 REVPAR - 54,14 511,53 485,9 53,24 642,19 542,85 462,29 422,63 432,84 OCC - 67,8 % 64,1 % 64,9 % 55,4 % 73,4 % 64,2 % 54,3 % 5,1 % 53,7 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 754,26 82,14 779,2 844,64 831,62 874,36 871,54 872,75 859,72 REVPAR 55,99 521,3 475,69 5,99 515,65 61,25 596,68 6,31 529,8 OCC, % 67,1 % 65, % 61, % 59,3 % 62, % 68,8 % 68,5 % 68,8 % 61,5 %

16 N O R D I C H O T E L C O N S U L T I N G OM NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i Norge høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: DISCLAIMER Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 8. Juli 215 Olaf Vangstein Partner Denmark Denmark Norway Sweden Nørre Voldgade 16 st th 1358 Copenhagen K Denmark Fredens Torv 1b 8 Århus C Denmark Skoleveien 2 N-14 Ski Norway Engelbrektsgatan Stockholm Sweden

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Sammenligning/måling av hotelldata

Sammenligning/måling av hotelldata Sammenligning/måling av hotelldata 6. oktober 2016 Peter Wiederstrøm 1 HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hoteller med abonnement I Norge har vi med hoteller med til sammen rundt 50.000 rom. For et

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer