NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1

2 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenterer tall fra de største byene og destinasjonene. Tallene som kommer fra SSB er de eneste tallene som kan gi oss et komplett bilde av nøkkeltallene for norske hoteller. Alle må sende inn tallene til SSB, til andre kilder og benchmarkingselskaper er innsendelsene betinget av abonnement og frivillighet. Når vi ser på landet under ett ble det en viss nedgang i nøkkeltallene i mai. Antall solgte rom gikk riktignok opp med mer enn 1.5 %. Men kapasiteten økte mer enn dette og da gikk beleggsprosenten ned for det samlede markedet. Losjiinntektene gikk opp med kun.4 %. Oppnådde priser og REVPAR fikk dermed en nedgang. Du vil se senere i rapporten at enkelte områder har god fremgang, mens andre sliter med stor nedgang. I tillegg til tabeller og grafer som vises i rapporten sender vi deg også et stor utvalg med ytterligere informasjon. Vi har funnet ut at rapporten blir for omfattende dersom vi tar med alle tallene i denne. Derfor har vi valgt å bruke noen vedlegg slik at man kan se på de detaljene som man selv vil. H I G H L I G H T S I D E N N E R A P P O R T E N Noe nedgang i mai for det samlede markedet i mai. Så langt i år er det marginale endringer. Stor fremgang for hotellene i Hedmark. Til tross for dette er det langt igjen til at fylkets hoteller gjør det godt. Hotellene i Aust Agder sliter, har bare 32.5 % i belegg så langt i år. All time high for Oslohotellene og hotellene ved Gardermoen når det gjelder solgte rom og losjiomsetning En viss tilbakegang for hotellene i Bærum i mai. Etter måneder med stygge tall for hotellene i Kristiansand, ble maitallene litt bedre. Det er ikke «lys i tunellen» for hotellene i Stavangerregionen. I Stavanger REVPAR er ned med mer enn 3 % Hotellene i Bergen har merket økt kapasitet. Det er nedgang i oppnådde i nøkkeltall.. Nedgangen har ikke stoppet opp for hotellene i Trondheim. Hotellene i Bodø gjør det bra og kan vise til gode tall så langt i215. Hotellene i Tromsø fikk en god mai måned. REVPAR er opp med 7 %.

3 N O R G E H E L E L A N D E T Vi begynner med en samlet oversikt over utviklingen for landet sett under ett. Det ble ingen topp måned for den samlede norske hotellindustri i mai. Riktignok fikk man en oppgang på 1.5 % i antall solgte rom og losjiomsetningen gikk opp med.4 %. Kapasitetsøkningen er på 3.5 % og da ble det nedgang i de andre nøkkeltallene HELE LANDET - MAI (26-215) HELE LANDET - MAI (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Så langt i år er det noen flere plusstegn, men det er ikke stor fremgang. Solgte rom er opp med 2.9 % og inntektene har gått opp med 3.7%. Oppnådde priser er opp med.7 %. Med dette som utgangspunkt viser beleggsprosenten og REVPAR marginal nedgang så langt i år. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) HELE LANDET - MAI (26-215) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 761,8 826,7 879,73 883,97 888,43 916,56 887,61 92,98 911,26 91,88 REVPAR 384,71 425,31 47,28 419, 47,88 487,61 441,53 434,12 474,1 461,39 OCC 5,5 % 51,4 % 53,5 % 47,4 % 45,9 % 53,2 % 49,7 % 48,1 % 52, % 51,2 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 754,74 813,3 884,3 889,8 872,48 885,68 888,62 896,24 894,39 91,3 REVPAR 374,98 421,76 459,22 414,4 396,57 433,3 427,8 43,25 436,41 435,46 OCC 49,7 % 51,9 % 51,9 % 46,6 % 45,5 % 48,9 % 48,1 % 48, % 48,8 % 48,3 %

4 F Y L K E N E Så vil vi gå igjennom en del tall fra fylkene. I vedleggene finner du grafer og tabeller som viser det meste av nøkkeltallene. De er rangert fra størst økning til størst nedgang eller fra høyest oppnådd til dårligst resultat. Her i rapporten viser vi en graf over oppnådde fylkesresultater for oppnådd beleggsprosent, gjennomsnittlige priser og REVPAR. FYLKENE HITTIL I ÅR PR ,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% ADR RevPAR OCC

5 F Y L K E N E I vedleggene vil du se mer oversikt over hvordan tallene er for de forskjellige fylkene. Her kan vi nevne følgende: Hotellene i Hedmark viser til størst fremgang i mai og så langt i år når vi ser på den prosentvise endringen i beleggsprosent. Utgangspunktet var lavt så til tross for oppgangen ligger hotellene i Hedmark på 3. siste plass i mai i oppnådd beleggsprosent. Så langt i år er situasjonen noen bedre her er plasseringen 7. plass. Hotellene i Oppland hadde også en god økning i mai og så langt i år. Utgangspunktet er også svakt for disse hotellene. Det er hotellene i Rogaland som har størst nedgang i beleggsprosenten både i mai og så langt i år. Når vi ser på Oslo som fylke får hotellene i byen best belegg både i mai og så langt i år. Det er hotellene i Oppland som fikk lavest belegg i mai. Resultatet ble 3.5 %. Hotellene i Telemark hadde også svakt belegg i mai. Så langt i år er det hotellene i Aust- Agder som har lavest belegg, 32.3%.. Det er hotellene i Sogn og Fjordane, Nordland og Østfold som fikk størst oppgang i omsetningen i mai. Den var på henholdsvis 16.1, 13.3 og 1,7 %. Størst nedgang er det for hotellene i Aust Agder, Møre og sdal, samt Finnmark. og den ble henholdsvis 22,8, 2, og 13, %. Oslohotellene fikk en omsetningsøkning på 3.5 % i Det er hotellene i Østfold, Hedmark og Oslo som har størst inntektsøkning så langt i år. Økningene er henholdsvis 12.5, 12,4 og 1,5 %. Størst nedgang er det for hotellene i Vest Agder, Rogaland og Aust mai. Hotellene i Østfold økte prisene med 3,5 % og i Nordland er økningen på 3.2 %. I mai gikk omsetningen ned med 11.2 % for hotellene i Aust Agder. For hotellene i Finnmark var nedgangen 7.6 % og for hotellene i Rogaland var nedgangen på 5.4. Det var hotellene i Hordaland som oppnådde best priser i mai. Den lå på kr. 1 31,. Oslo hotellene og hotellene i Rogaland ligger på de neste plassene. Lavest på denne listen er hotellene i Hedmark med kr 726,-. Hotellene i Oppland med kr. 74,- og Buskerud med kr. 757,- ligger også langt ned på listen. Hittil i år er det hotellene i Rogaland som får ut beste priser. Det er på kr. 961,- Aust Agder og Hordaland er på de neste plassene. Hotellene i Vest Agder, Oppland og Sør Trøndelag har de laveste prisene så langt i år. Det er hotellene i Hedmark, Oppland og Østfold som fikk størst økning i REVPAR i mai. Det ble på henholdsvis 32.6, 15.2 og 13.8 %. Størst nedgang i REVPAR i mai var det for hotellene i Rogaland 21.9 %, Aust Agder 2.3 % og Møre og sdal med en nedgang på 15.6 Det er hotellene i Hedmark. Oppland og Østfold som har størst økning i REVPAR så langt i år. Økningen er på henholdsvis og 9.1 % REVPAR i Rogaland har falt med 2.8 % så langt i år. Hotellene i Hordaland har nedgang på 1.8 % så langt i år. På 3. siste plass ligger hotellene i Vest Agder med 8 % nedgang. Det var kun hotellene Oslo, kr. 696,- og hotellene i Hordaland, kr 656,- som fikk over kr 6,- i REVPAR i,mai. Hotellene i Oppland, Hedmark, Telemark og Buskerud hadde lavest REVPAR i mai. Det ble under kr. 3,- for alle fylkene. Så langt i år der det hotellene i Oslo og Akershus som har best REVPAR og nederst på denne listen finner vi hotellene i Telemark. For øvrig viser vi til et av vedleggene som viser komplett oversikt over fylkenes nøkkeltall. På neste side finner du to tabeller som rangerer nøkkeltallene og endringene i nøkkeltallene for de største destinasjonene. Tabellene gis både for april og for situasjonen så langt i år pr

6 D E S T O R E B Y E N E / H O T E L L D E S T I N A S J O N E N E R A N G E R I N G RANGERINGER - MAI (26-215) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bergen 1 25,14 Bergen 749,81 Bergen 73,1% Bodø 11,3% Bodø 21,5% Bodø 9,1% Oslo 983,8 Oslo 695,7 Oslo 7,7% Ullensaker 3,8% Tromsø 2,4% Tromsø 7,% Bodø 978,82 Bodø 666,61 Bodø 68,1% Oslo 3,7% Ullensaker 1,2% Kristiansand,4% Stavanger 964,4 Stavanger 531,3 Trondheim 57,2% Trondheim -2,9% Oslo -,6% Bærum -,8% Bærum 895,88 Ullensaker 465,23 Ullensaker 57,% Kristiansand -3,6% Kristiansand -3,2% Ullensaker -2,5% Ullensaker 816,42 Bærum 457,96 Stavanger 55,1% Tromsø -4,3% Bærum -7,3% Oslo -4,1% Tromsø 86,75 Trondheim 452,75 Kristiansand 55,% Bergen -5,9% Bergen -12,1% Bergen -6,6% Trondheim 791,91 Kristiansand 434,46 Tromsø 53,7% Bærum -6,6% Trondheim -13,5% Trondheim -1,9% Kristiansand 789,21 Tromsø 432,84 Bærum 51,1% Stavanger -11,1% Stavanger -3,1% Stavanger -21,4% RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Stavanger 998,37 Oslo 59,78 Oslo 63,3% Ullensaker 6,5% Ullensaker 11,3% Ullensaker 4,5% Bærum 971,33 Bodø 551,47 Tromsø 61,5% Bodø 4,1% Oslo 3,8% Oslo,% Oslo 932,94 Bergen 534,67 Bodø 59,3% Oslo 3,9% Bodø 1,1% Bærum -2,7% Bodø 929,25 Tromsø 529,8 Bergen 57,8% Bærum 3,3% Bærum,6% Bodø -2,9% Bergen 924,59 Ullensaker 53,8 Ullensaker 56,4% Kristiansand,8% Trondheim -11,1% Trondheim -8,9% Ullensaker 893,51 Stavanger 484,29 Trondheim 52,8% Tromsø -1,5% Tromsø -11,9% Tromsø -1,5% Tromsø 859,72 Bærum 464,84 Stavanger 48,5% Trondheim -2,5% Kristiansand -12,6% Bergen -12,8% Trondheim 792,79 Trondheim 418,4 Bærum 47,9% Bergen -3,8% Bergen -16,1% Kristiansand -13,3% Kristiansand 789,46 Kristiansand 356,41 Kristiansand 45,1% Stavanger -9,6% Stavanger -3,7% Stavanger -23,3% /Statistikknett.no

7 O S L O OSLO - MAI (26-215) OSLO - MAI (26-215) I mai måned fikk hotellene en oppgang i antall solgte rom på 4.5 %. Omsetningen gikk opp med 8.5 % og prisene steg med 3.7 %. Kapasitetsøkningen er på 9.1 % og da ble det en viss nedgang i REVPAR og beleggsprosent % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Så langt i år har hotellene i Oslo gjort det bra. REVPAR er opp med 3.8 %. Prisene har gått opp med 3.9 %. Antall solgte rom har økt i takt med kapasitetsøkningen. Omsetningen har økt med 1.5 %. Alt i alt en bra utvikling for hotellene i Oslo Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) OSLO - MAI (26-215) OSLO - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 833,76 922,18 995,7 982, ,8 1 49,65 952,74 925,37 948,44 983,8 REVPAR 643,49 696,42 773,9 662,19 688,5 773,59 651,84 62,91 699,1 695,7 OCC 77,2 % 75,5 % 77,6 % 67,4 % 67, % 73,7 % 68,4 % 65,2 % 73,7 % 7,7 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 79,7 882,2 982,13 935,13 921,71 952,74 911,76 94,75 898,19 932,94 REVPAR 544,87 625,1 69,95 586,3 566,75 64,4 572,56 552,66 569,2 59,78 OCC 69, % 7,8 % 7,4 % 62,7 % 61,5 % 67,2 % 62,8 % 61,1 % 63,4 % 63,3 %

8 B Æ R U M BÆRUM - MAI (26-215) BÆRUM - MAI (26-215) I mai fikk hotellene i Bærum en nedgang i oppnådde priser. De falt fra kr 959,- i mai 214 til 896,- i mai 215. Det ble en liten nedgang i antall solgte rom. Dermed ble det en nedgang i REVPAR på 7.3 %. Så langt i år er det nedgang i antall solgte rom og omsetningen har falt med 6.5 %. Prisene så langt i år er opp med 3.3 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) REVPAR er ned med 2.7 % så langt i år % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR BÆRUM - MAI (26-215) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 718,67 843,85 942,64 94,4 972,5 1 76,63 897,69 946,77 959,3 895,88 REVPAR 447,53 557,78 66,3 492,24 638,34 69,31 49,84 471,12 494,11 457,96 OCC 62,3 % 66,1 % 64,3 % 52,4 % 65,7 % 56,6 % 54,7 % 49,8 % 51,5 % 51,1 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 73,44 846,86 97,56 994,27 957,8 1 1,15 932,67 946,13 939,95 971,33 REVPAR 386,8 482,84 524,83 461,99 491,18 532,78 448,49 483,71 462,29 464,84 OCC 53, % 57, % 54,1 % 46,5 % 51,3 % 53,2 % 48,1 % 51,1 % 49,2 % 47,9 %

9 U L L E N S A K E R ULLENSAKER - MAI (26-215) ULLENSAKER - MAI (26-215) Antall solgte rom på Gardermoen viser nedgang mai i forhold til mai 214. Nedgangen er på 5.4 %. Omsetningen falt med nesten 2 %. Oppnådde priser gikk opp med 3.8%. Dermed ble den en liten oppgang i REVPAR. Så langt i år er det mye positivt. Prisene har gått opp med 6.5 % og REVPAR opp med gode 11.3 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ULLENSAKER - MAI (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 867,3 882,87 955,52 92,19 842,28 888,55 761,1 878,3 786,87 816,42 REVPAR 649,96 583,5 585,4 471,85 4,89 449,31 416,59 45,72 459,7 465,23 OCC 74,9 % 66, % 61,2 % 52,3 % 47,6 % 5,6 % 54,7 % 46,2 % 58,4 % 57, % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 887,95 895,83 975,25 941,31 95,65 883,81 85,83 849,6 838,96 893,51 REVPAR 65,18 612,85 592,35 527,85 472,34 439,5 458,79 448,61 452,47 53,8 OCC 73,2 % 68,4 % 6,7 % 56,1 % 52,2 % 49,7 % 53,9 % 52,8 % 53,9 % 56,4 %

10 K R I S T I A N S A N D KRISTIANSAND - MAI (26-215) KRISTIANSAND - MAI (26-215) Frem til 1. mai var det sterk nedgang for hotellene i Kristiansand. Det ble også en viss nedgang i mai i forhold til mai 214, men ikke på langt nær så ille som nedgangen var i de første 4 månedene. Hittil i år har omsetningen falt med mer enn 13 %. Beleggsprosenten har gått ned fra 52.1 til 45.1 %. REVPAR har falt med 12.6 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) KRISTIANSAND - MAI (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 699,76 779,98 727,75 776,43 778,5 831,56 835,79 797,74 818,55 789,21 REVPAR 448,19 484,89 513,76 494,58 456,74 55,17 464,22 462,6 449,2 434,46 OCC 64, % 62,2 % 7,6 % 63,7 % 58,7 % 6,7 % 55,5 % 58, % 54,9 % 55, % KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 682,53 73,79 736,35 798,87 745,56 782,5 787,96 779,3 782,83 789,46 REVPAR 355,7 388,91 46,94 431,68 371,6 394,8 395,45 392,4 47,73 356,41 OCC 52,1 % 53,2 % 62,6 % 54, % 49,8 % 5,5 % 5,2 % 5,4 % 52,1 % 45,1 %

11 S T A V A N G E R STAVANGER - MAI (26-215) STAVANGER - MAI (26-215) Her viser vi tall og grafer for hotellene i Stavanger. I et av vedleggene ser du tilsvarende for hele Stavangerregionen. Så langt i 215 er det en dramatisk nedgang for hotellene i Stavanger. Og det er ikke lystig lesing når vi ser på tallene for mai % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Det er ikke bare nedgang som skyldes økt kapasitet. Det er en reell nedgang i og med at vi ser at omsetningen går ned, antall solgte rom får nedgang. Det samme gjelder oppnådde priser, REVPAR og beleggsprosent. REVPAR i mai er ned med 3.1 % og så langt i år er REVPAR ned med 3.7% Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER - MAI (26-215) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 844,8 925, ,2 1 62, , , , ,4 1 85,31 964,4 REVPAR 642,27 661,11 81,57 72,49 693,28 821,32 646, 763,39 76,3 531,3 OCC 76, % 71,4 % 76,5 % 67,8 % 66,1 % 76,8 % 63,7 % 67,2 % 7,1 % 55,1 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 87,3 98, , , ,6 1 51, ,6 1 91, ,42 998,37 REVPAR 535,96 65,98 723,22 636,26 638,51 694,39 621,89 693,58 698,92 484,29 OCC 66,4 % 66,7 % 69, % 59,6 % 6,8 % 66, % 58,7 % 63,5 % 63,3 % 48,5 %

12 B E R G E N Hotellene i Bergen har også fått negative tall, men ikke på langt nær så ille som i Stavanger I mai fikk hotellene i Bergen en økning i antall solgte rom på 3.4 %. Oppnådde priser falt med 5.9 % og REVPAR er ned med 12.1 %. Så langt i år har antall disponible rom økt med 14.9 %. Antall solgte rom er opp med kun.2 %. Oppnådde priser har falt med 3.8 % BERGEN - MAI (26-215) BERGEN - MAI (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Da er det enkelt å se at de andre nøkkeltallene har en negativ utvikling for hotellene i Bergen. REVPAR er ned med 16.1 % og belegget har falt fra 66.3 til 57.8 %. Ellers leser vi at Scandic skal overta driften av Hotell Norge fra 216. Når vi legger til at Scandic får et nytt hotell ved Flesland i 217 vil kjeden disponere 7 hoteller med til sammen drøye 1 7 rom. I 217 vil Choice ha 8 hoteller i byen med totalt ca. 1 5 rom. Da vil Scandic og Choice ha kontroll over ca. 62 % av byens kapasitet. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BERGEN - MAI (26-215) BERGEN - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 774,8 895,33 948,5 988,6 951, ,97 1 2, , , ,14 REVPAR 588,63 64,34 7,5 756,13 734,55 796,22 772,66 86,58 853,4 749,81 OCC 76, % 71,5 % 73,8 % 76,5 % 77,2 % 78,4 % 75,7 % 73,1 % 78,3 % 73,1 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 711,79 781,34 874,21 893,65 86,88 881,4 918,21 976,56 96,87 924,59 REVPAR 434,2 49,85 546,9 541,6 519,6 549,44 586,27 613,95 637,9 534,67 OCC 61, % 62,8 % 62,6 % 6,6 % 6,3 % 62,4 % 63,8 % 62,9 % 66,3 % 57,8 %

13 T R O N D H E I M TRONDHEIM - MAI (26-215) TRONDHEIM - MAI (26-215) Hotellene i Trondheim har en kapasitetsøkning på 12.4 %. Det er nesten ikke endringer i antall solgte rom. I mai var det opp.1 % og så langt i år er oppgangen på 1.4 %. Prisene har gått noe ned og da blir det en markert nedgang i REVPAR. I mai er REVPAR ned med 13.5 % og så langt i år ned 11.1 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM - MAI (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,97 774,87 794,35 863,29 775,33 817,82 815,19 791,91 REVPAR ,36 493,14 473,63 69,43 55,4 486,77 523,13 452,75 OCC ,2 % 63,6 % 59,6 % 7,6 % 65,2 % 59,5 % 64,2 % 57,2 % TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR ,45 829,97 818,2 836,35 819,4 824,64 812,89 792,79 REVPAR ,49 471,33 455,34 513,84 477,64 456,91 47,76 418,4 OCC ,7 % 56,8 % 55,7 % 61,4 % 58,3 % 55,4 % 57,9 % 52,8 %

14 B O D Ø BODØ - MAI (26-215) BODØ - MAI (26-215) Det ble en god mai måned for hotellene i Bodø. Antall solgte rom gikk opp med 3,5 %. Inntektene gikk opp med 15.2 % og prisene gikk opp med 11.3 % Belegget gikk opp fra 62.4 til 68.1 %. REVPAR fikk en oppgang på 9.1 %. Hittil i år er antall solgte rom gått opp med 14.3 %. Omsetningen er gått opp med 19 % og prisene har steget med 11.3 % REVPAR er opp med 9,1 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) BODØ - MAI (26-215) BODØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 752,12 798,37 843,63 813,81 861,34 858,63 883,35 879,3 978,82 REVPAR - 521,97 483,1 511,24 447,6 59,88 566,7 57,93 548,71 666,61 OCC, % 69,4 % 6,5 % 6,6 % 55, % 68,6 % 66, % 57,5 % 62,4 % 68,1 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 719,58 766,27 828,77 828,2 813,17 893,43 884,81 892,79 929,25 REVPAR - 477,59 462,64 495,52 475,66 59,7 555,2 548,65 545,4 551,47 OCC, % 66,4 % 6,4 % 59,8 % 57,4 % 62,7 % 62,1 % 62, % 61,1 % 59,3 %

15 T R O M S Ø TROMSØ - MAI (26-215) TROMSØ - MAI (26-215) Hotellene i Tromsø har tidligere i år merket økt kapasitet og konkurranse, noe som har medført fall I nøkkeltallene. Mai måned ble en bedre måned. Her kan vi ser at solgte rom er opp med 15 % og inntektene er opp med 1 %. Prisene har falt med 4.3 %, men det gir likevel en økning i REVPAR på 7. % , 4, 3, 2, 1, % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hittil i år er det fortsatt noen negative tall på grunn av den økte kapasitet, REVPAR så langt år er ned med 11.9 %. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) I begynnelsen av juli åpnet sykehuset i Tromsø Pingvinhotellet. Et av Europas største sykehushotell. Hotellet har fått 243 rom og blir uten tvil en konkurrent til de tradisjonelle hotellene i byen. Det skal bli spennende å se utslaget av dette når tallene for høstmånedene blir frigitt % 68% 66% 64% 62% 6% 58% 56% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TROMSØ - MAI (26-215) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR (26-215) Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR - 797,11 797,95 747,44 98,53 874,98 845,96 851,52 842,77 86,75 REVPAR - 54,14 511,53 485,9 53,24 642,19 542,85 462,29 422,63 432,84 OCC - 67,8 % 64,1 % 64,9 % 55,4 % 73,4 % 64,2 % 54,3 % 5,1 % 53,7 % Hoteller (antall) (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 754,26 82,14 779,2 844,64 831,62 874,36 871,54 872,75 859,72 REVPAR 55,99 521,3 475,69 5,99 515,65 61,25 596,68 6,31 529,8 OCC, % 67,1 % 65, % 61, % 59,3 % 62, % 68,8 % 68,5 % 68,8 % 61,5 %

16 N O R D I C H O T E L C O N S U L T I N G OM NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i Norge høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: DISCLAIMER Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 8. Juli 215 Olaf Vangstein Partner Denmark Denmark Norway Sweden Nørre Voldgade 16 st th 1358 Copenhagen K Denmark Fredens Torv 1b 8 Århus C Denmark Skoleveien 2 N-14 Ski Norway Engelbrektsgatan Stockholm Sweden

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014 KFU- møte område D Tonsenhagen skole 26. november 2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeH 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UKordringer og satsinger i område D

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia

fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia Valg av energikilde for grunnlast i et fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia 1. Potensial for fjernvarme 2.

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Påsken i år ga kraftig utslag for byggevarehandelen Tallene fra Virke byggevare viser en omsetningsvekst i 1. tertial på 4,1 prosent.

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer