NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski J

2 Markedsrapport for januar 214 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv januar 214 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Fra og med denne rapporten utvider vi informasjonen. Vi tar med nøkkeltallene for hotellene i Bodø. Mange husker nok at Bodøhotellene viste gode resultater i flere måneder i 213. Det kommer også nye hoteller i Bodø. Derfor kan det være interessant å følge byens utvikling. Tallene kom denne gang noe senere enn vanlig. Årsaken til dette er nok at SSB tenger mer tid på å etablere tall og tabeller for et nytt år. I tillegg har vi begynt med en ny tabell som viser hvilken forskjell det er på nøkkeltallene for byhotellene kontra disktrikshoteller. I denne rapporten kan du blant annet se dette om fordelingen mellom «by og land» i 213: Beløp/tall ytd Hele landet Byene Distriktene Antall hoteller Antall rom Til gj. Rom Solgte rom Losjiomset (hele tusen) OCC % 51,8 % 6,1 % 39,7 % ADR 865,99 89,12 812,21 REVPAR 448,83 534,71 322,36 Markedsandel % Antall hoteller 36,9 % 63,1 % Antall rom 57,6 % 42,4 % Til gj. Rom 59,6 % 4,4 % Solgte rom 69, % 31, % Losjiomset (hele tusen) 71, % 29, % Priser Viser differanse mellom 77,9 REVPAR nøkkeltallene for byene 212,35 OCC % og distrikshotellene 2,4 % Det er i overkant av 4 byer som har flere enn tre hoteller og vi kan dermed få statstikktall for disse. Byene har 36,9 % av hotellene og 57,6 % av antall rom. Byene hadde 6,1 % i gjennomsnittlig belegg i 213, mens distriktshotellene oppnådde 39,7 %. Det er forholdsvis liten forskjell på oppnådde priser. Byenes REVPAR var i 213 kr. 534,71 og distriktshotellene oppnådde kr. 322,36. Byhotellene tar 71 % av losjiomsetningen og distriktshotellene får 29 % av den potten. For å få til en god rapport må vi samle mye informasjon og lage mange tabeller og grafer. Det blir for omfattende dersom vi tar med alle disse i rapporten. Derfor fortsetter vi med å sette inn et utvalg i rapporten og så legger vi alle rapportene og grafene i vedleggene til denne rapporten. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Highlights i denne rapport Marginal oppgang i januar for norske hoteller sett under ett. Østfold fikk lave priser i januar 214 kontra 213. Er det billig å bo på fylkets nye luksushotell? Finnmark har ikke fått effekt av Nordlysturismen. REVPAR i januar var på ca. kr 24, Hotellene i Troms oppnådde kr. 546, I januar 214 økte antall solgte rom i Oslo med mer enn kapasitetsøkningen. Beleggsprosenten gikk opp. Hotellene i Stavanger oppnådde mer enn kr. 1 1,i gjennomsnittlig pris pr. solgte rom. Det ble mer enn 1 % nedgang i REVPAR for hotellene i Bodø, sammenlignet med januar 213 Det ble en markert nedgang for hotellene ved Gardermoen i januar Hotellene i Tromsø fortsetter den markerte fremgangen. Omsetningen i januar 214 er nesten 3 % høyere enn januar 213. Alle nøkkeltall i januar er et historisk toppnivå for januar i Tromsø. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 2

3 Markedsrapport for januar 214 Hele landet For landet i sin helhet ble det en marginal oppgang i nøkkeltallene. Solgte rom gikk opp med 1.6 % og omsetningen gikk opp med 1.4 %. Dermed ble det en liten nedgang i oppnådde priser. De gikk ned med,3 %. Det ga hotellene en liten oppgang i REVPAR Hele landet januar Januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 729,22 787,83 87,5 884,7 846,87 859, 887,28 88,53 878,2 REVPAR 33,29 38,9 43,35 38,65 337,85 36, 393,99 389,15 39,1 OCC 45,3 % 48,2 % 49,5 % 43,1 % 39,9 % 43,9 % 44,4 % 44,2 % 44,4 % Januar hele landet Hele landet nøkkeltall , 6, % , 5, % , 4, 2, 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Vi forsøker å fremme noen positive opplysninger i våre rapporter. For landet under ett ser du at januar 214 ble historisk når vi ser på antall solgte rom, tilgjengelige rom og losjiomsetningen. Noen negative trender ser vi også: Oppnådde priser i januar 214 ligger ca. kr 4, under toppåret 29 og REVPAR i januar 214 ligger hele 1 % under januar 28 som er toppåret så langt. Fylkene Vi bruker noe plass til å vise hvordan det går med de forskjellige fylkene. Det viser blant annet at det er mange områder i som sliter. Flere ganger har vi pekt på at innlandsfylkene sliter. Vi begynner med å vise to grafer som viser hvert fylkes oppnådde REVPAR i januar, samt en som viser oppnådde priser i januar. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 3

4 833,99 826,31 822,43 85,18 79,66 787,1 Markedsrapport for januar , Fylkenes oppnådde gjennomsnittlige rompriser i januar 214 1, 1 11,11 976,64 915,53 912,87 898,31 894,43 893,58 886,42 866,88 861,4 852,78 878,2 8, 765,38 758,13 6, 4, 2, Tall kan forundre. I Østfold har det nå kommet et nytt luksushotell. Likevel faller oppnådde priser med 9.2 % og Østfold er det fylket som har lavest priser i januar. Den sannsynlige årsaken er at det nye hotellet har hatt mange introduksjonstilbud. Den neste grafen viser at som vanlig sliter hotellene i Oppland og Telemark med lav REVPAR. Hotellene i Finnmark har hatt en enda svakere måned. Troms ligger øverst. Nordlysturismen gjør sitt for hotellene i Troms. Den samme effekten har ikke nådd hotellene i Finnmark. 6, Opnådd REVPAR i januar fordelt på fylkene 5, 546,63 522,99 492,41 4, 443,22 421,75 372,1 366,12 364,74 39,1 336,81 3, 35,36 29,17 289,26 289,21 277,48 262,96 261,84 254,11 253,31 24,99 2, 1, Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 4

5 Markedsrapport for januar 214 Vi tar med noen grafer som av de fylkene som har best og svakest utvikling innen de forskjellige fylkene, og begynner med prosentvise endringer i antall solgte rom: 3, % 5 fylker med størst % vis endring i solgte rom 2, % 18,8 % 13,3 % 1, % 11, % 1,9 % 1,1 %, % Troms Møre og Romsdal Oppland Hedmark Hordaland Sogn og Fjordane Nord Trøndelag Vest Agder Østfold Aust Agder 1, % 7,8 % 12,1 % 11,8 % 2, % 17,2 % 3, % 27,2 % 25, % 5 fylker med størst % vis endring i omsenting 2, % 2,7 % 15, % 13,9 % 1, % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 5, %, % 5, % Troms Oppland Telemark Hordaland Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Østfold Nord Trøndelag Vest Agder Aust Agder 1, % 9,6 % 7,5 % 15, % 14,1 % 2, % 19,9 % 25, % 24,3 % 3, % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 5

6 Markedsrapport for januar 214 2, % 5 fylker med størst % vis endring i beleggsprosent 16,1 % 15, % 1, % 7,9 % 5, % 6, % 5,8 % 4,8 %, % Oppland Troms Hordaland Møre og Romsdal Telemark Nord Trøndelag Sogn og Fjordane Finnmark Rogaland Nordland 5, % 5,7 % 1, % 8,8 % 15, % 12,8 % 11,7 % 2, % 21,3 % 25, % 8, % 5 fylker med størst % vis endring i oppnådde priser 6,4 % 6, % 4, % 4, % 3,7 % 2,8 % 2,6 % 2, %, % Telemark Sogn og Fjordane Nord Trøndelag Vest Agder Oppland Østfold Møre og Romsdal Sør Trøndelag Akershus Nordland 2, % 1,9 % 1,7 % 1,7 % 2,8 % 4, % 6, % 8, % 1, % 9,2 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 6

7 Markedsrapport for januar , % 5 fylker med størst % vis endring i REVPAR 2, % 19,1 % 15, % 1, % 11,5 % 9,7 % 5, % 6,2 % 4,2 %, % Oppland Telemark Troms Hordaland Vest Agder Nord Trøndelag Østfold Finnmark Sogn og Fjordane Rogaland 5, % 1, % 9,3 % 9,1 % 11,5 % 15, % 13,9 % 2, % 18,3 % 25, % 7, % 5 fylker på topp og bunn oppnådd OCC jan.14 64,1 % 6, % 59, % 5, % 49,6 % 48,7 % 46,2 % 4, % 3, % 27,8 % 28,6 % 29,4 % 3,8 % 32,2 % 2, % 1, %, % Troms Oslo Akershus Rogaland Hordaland Finnmark Sogn og Fjordane Aust Agder Telemark Nord Trøndelag Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 7

8 Markedsrapport for januar , 5 fylker på topp og bunn oppnådd ADR jan.14 1, 1 11,11 976,64 915,53 912,87 898,31 8, 758,13 765,38 787,1 79,66 85,18 6, 4, 2, Rogaland Buskerud Sogn og Fjordane Hordaland Nord Trøndelag Østfold Oppland Vest Agder Møre og Romsdal Sør Trøndelag 25, % 5 fylker med størst % vis endring i REVPAR 2, % 19,1 % 15, % 1, % 11,5 % 9,7 % 5, % 6,2 % 4,2 %, % Oppland Telemark Troms Hordaland Vest Agder Nord Trøndelag Østfold Finnmark Sogn og Fjordane Rogaland 5, % 1, % 9,3 % 9,1 % 11,5 % 15, % 13,9 % 2, % 18,3 % 25, % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 8

9 Markedsrapport for januar 214 De store byene / hotelldestinasjonene Rangering Her kommer vi først med en rangering av de forskjellige destinasjonene innen nøkkeltallsgruppene. Rangeringer januar 214 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 17,35 Tromsø 77,1 % Tromsø 681,17 Kristiansand 6,6 % Tromsø 9,6 % Tromsø 14,2 % Bærum 952,55 Oslo 59, % Stavanger 623,43 Stavanger 5,8 % Bergen 7,2 % Kristiansand 12,3 % Bergen 91,61 Stavanger 56,3 % Oslo 522,99 Tromsø 4,2 % Kristiansand 5,4 % Bergen 7, % Oslo 886,42 Bergen 54,9 % Bergen 499,93 Ullensaker,6 % Trondheim 3,8 % Oslo 1,4 % Tromsø 883,16 Trondheim 52,3 % Ullensaker 439,58 Oslo,1 % Oslo 1,5 % Trondheim,1 % Ullensaker 857,48 Ullensaker 51,3 % Bodø 433,24 Bergen,2 % Ullensaker 3,9 % Stavanger 1,4 % Bodø 848,13 Bodø 51,1 % Bærum 416,84 Bærum,3 % Stavanger 6,8 % Ullensaker 3,3 % Kristiansand 783,78 Kristiansand 48,7 % Trondheim 49,6 Bodø 1,5 % Bærum 7,5 % Bærum 7,7 % Trondheim 781,52 Bærum 43,8 % Kristiansand 382,3 Trondheim 3,7 % Bodø 9,3 % Bodø 1,6 % Vi kommer tilbake til tallene under kommentaren til hver enkelt destinasjon. Her kan vi jo henvise til at Tromsø gjør det bra denne vinteren også. Mye av fremgangen skyldes nok satsingen på Nordlysopplevelser. Vi nevnte innledningsvis at tallene fra Bodø blir med i rapportene fra og med denne. I 213 kunne hotellene i Bodø oppleve gode tider. I januar 214 er det vel noe tilbake til «hverdagen» med en nedgang på mer enn 1 % i REVPAR. Oslo Oslo januar Januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 759,97 853,81 961,45 926,5 885,97 896, 93,22 887,37 886,42 REVPAR 53,47 586,92 664,25 549,49 498,15 516, 519,57 515,56 522,99 OCC 66,2 % 68,7 % 69,1 % 59,3 % 56,2 % 57,6 % 57,5 % 58,1 % 59, % Oslo januar Oslo nøkkeltall januar , 1, 8, 6, 4, 2, 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Oslohotellene fikk en ørliten nedgang i oppnådde priser når vi sammenligner med januar i 213. Årets resultat ligger langt under toppåret 28. Årets priser ligger kr 75, lavere enn januar 28. REVPAR har falt med mer enn kr. 141,. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 9

10 Markedsrapport for januar 214 Det er en nedgang på mer enn 21 %. Noen av forklaringene kan nok være at byen har fått flere budget/lavprishoteller i løpet av de siste årene. Smart Hotel for eksempel, har listepris på kr. 75, pr. natt. Citybox ligger også lavt i pris. Dette er også et av de nye tilskuddene. Det er gledelig å se at antall solgte rom øker mer enn økningen i kapasiteten. Ullensaker Ullensaker januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 887,43 876,97 958,46 979,82 924,68 89, 897,39 852,6 857,48 REVPAR 628,85 599,21 63,64 557,28 482,45 435, 478,5 454,43 439,58 OCC 7,9 % 68,3 % 65,8 % 56,9 % 52,2 % 48,9 % 53,3 % 53,3 % 51,3 % Ullensaker januar Nøkkeltall Ullensaker januar , 1, 8, 6, 4, 2, 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Dette var vel ikke helt topp når vi ser på det samlede resultat for hotellene ved Gardermoen. Belegget faller, antall solgte rom går ned og man ser en nedgang i losjiinntektene på 7.8 % i forhold til januar 213. Grafen over viser jo en nesten «stabil» nedgang i oppnådde priser. I januar i år fikk man kr 857, i gjennomsnitt pr. solgte rom. I 29 var den nesten kr 98,. Det er en nedgang på 12.5 %. Bærum og Fornebu Bærum januar Januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 757,72 791,35 94,43 997,49 979,8 931,67 976,9 955,3 952,55 REVPAR 353,17 434,22 546,39 467,82 42,34 423,91 427,53 451,73 416,84 OCC 46,6 % 54,9 % 58,1 % 46,9 % 42,9 % 45,5 % 43,8 % 47,3 % 43,8 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 1

11 Markedsrapport for januar 214 Bærum januar Bærum nøkkeltall januar , 1, 8, 6, 4, 2, 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) I nesten hele 213 kunne vi vise til at hotellene i Bærum gjorde det bra og at markedet klarte å absorbere den økte kapasiteten. I januar i år var det ikke så bra. Antall solgte rom gikk ned med mer enn 1 %, og omsetningen falt med mer enn 11 %. Kristiansand Kristiansand januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 642,65 734,6 659,48 91,18 73,43 755,2 791,3 735,22 783,78 REVPAR 284,49 331,92 391,57 426,33 35,35 324,95 344,2 34,5 382,3 OCC 44,3 % 45,2 % 59,4 % 46,8 % 43,4 % 43, % 43,5 % 46,3 % 48,7 % Kristiansand januar Kristiansand nøkkeltall januar 6 2 1, 7, % , 6, 4, 2, 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Hotellene i Kristiansand har vel grunn til å være fornøyd med januar måned. Beleggsprosenten gikk opp. Det samme gjorde oppnådde priser og da fikk man en oppgang i REVPAR på 12.3 %. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 11

12 Markedsrapport for januar 214 Stavanger Stavanger januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 782,3 894, ,2 1 69, , , , ,5 1 17,35 REVPAR 478,55 58,77 671,14 555,51 531,57 556,6 67,32 632,41 623,43 OCC 61,2 % 64,9 % 64,8 % 51,9 % 51,7 % 53,3 % 54,7 % 6,4 % 56,3 % Stavanger januar Stavanger nøkkeltall januar 1 2, 7, % 1 2, 7, % 1, 8, 6, 4, 2, 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % 1, 8, 6, 4, 2, 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, %, % Hotellene i Stavanger troner fortsatt øverst når det gjelder oppnådde priser. Ellers ble det noe nedgang i de andre nøkkeltallene for Stavangerhotellene. Det ble også tilsvarende nedgang for hele regionen. Hotellene i Sola og Sandnes fikk også en nedgang i oppnådde priser. Du kan lese mer om dette i et av vedleggene. Bergen Bergen januar Januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 677,71 712,83 845,2 845,25 87,3 87,12 884,58 912,53 91,61 REVPAR 332,74 378,67 453,94 412,5 377,47 42,5 51,27 467,21 499,93 OCC 49,1 % 53,1 % 53,7 % 48,7 % 46,8 % 49,8 % 56,7 % 51,2 % 54,9 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 12

13 Markedsrapport for januar 214 Bergen januar Bergen nøkkeltall januar , 6, % , 6, 4, 2, 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nok en gang kan hotellene i Bergen vise til gode tall. REVPAR i januar 214 ligger mer enn 5 % høyere enn hva man fikk i 24. RAVPAR ligger også betydelig over 28/29 som er nevnt som tidligere toppår for norske hoteller. Trondheim Trondheim januar Januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 89,75 829,5 812,81 823,67 834,94 811,55 781,52 REVPAR 526,43 424,79 344, 441,72 443,97 49,39 49,6 OCC 59,1 % 51,2 % 42,3 % 53,6 % 53,2 % 5,4 % 52,3 % Ikke tilgjengelig Trondheim januar Trondheim nøkkeltall N A 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) I januar gikk beleggsprosenten opp med snaue 4 %, oppnådde priser falt med omtrent det samme og da ble det en stabil utvikling på REVPAR. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 13

14 Markedsrapport for januar 214 Bodø Bodø januar Januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom N Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 675,75 78,74 785,46 788,46 744,7 831,18 861,1 848,13 A REVPAR 381,12 379,88 42,94 369, 39,64 454,65 484,8 433,24 OCC 56,4 % 53,6 % 51,3 % 46,8 % 52,5 % 54,7 % 56,3 % 51,1 % 25 Bodø januar 12 1, Bodø nøkkeltall januar 6, % 2 1 8, 5, % , 4, 4, % 3, % 2, % 5 2 2, 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Det var mange positive signaler i 213 om god utvikling for hotellene i Bodø. I januar ble det en markert nedgang når vi ser på tallene for 213. Solgte rom gikk ned med 6,6 %. Oppnådde priser falt med 1.5 % og da ble det en nedgang på mer enn 1 % i REVPAR. Dette er markert. Tromsø Tromsø januar Januar Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom N Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 727,83 87,37 795,8 831,91 797,16 874,86 847,58 883,16 A REVPAR 48,24 486,57 46,4 498,63 478,49 582,28 596,4 681,17 OCC 66, % 6,3 % 57,9 % 59,9 % 6, % 66,6 % 7,4 % 77,1 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 14

15 Markedsrapport for januar 214 Tromsø januar Tromsø nøkkeltall januar N A 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nok en gang ble det en fin hotellmåned for hotellene i Tromsø. Antall solgte rom gikk opp med nesten 22 %, og losjiinntektene gikk opp med nesten 27 %. REVPAR er opp med mer enn 14 %. Januar 214 oppnådde historiske toppnivå for hotellene i Tromsø. HOTCOP gjennomførte suksessfulle hotellkonferanser inspirer oss til å gjennomføre en ny konferanse i samarbeid med Estate Media. Det var et vellykket arrangement i Stockholm i mai 213. I mai 214 flytter vi tilbake til København. Sted for HOTCOP 214 Hotel Investment & Development Conference er denne gang er Radisson Blu Royal Hotel i København. Konferansen starter 13. mai med besøk på noen av hotellene i København, samt et «get together» arrangement. Paneldebattene og foredragene finner sted 14. mai. Også i år legges det opp til et spennende arrangement med mange interessante foredrag og paneldiskusjoner. HotCop fremstår som en ledende hotellkonferanse i Skandinavia. Her vil du få anledning til å utvide dine kunnskaper, utvide nettverket ditt, møte mange ledende aktører i det internasjonale hotellmarkedet. Du vil også få anledning til å møte mange norske aktører. Nærmere informasjon om konferansen får du ved å gå inn på Velkommen skal du være. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 15

16 Markedsrapport for januar 214 Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 12. mars 214 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: Web: 16

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 24. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i desember 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i desember 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Sammenligning/måling av hotelldata

Sammenligning/måling av hotelldata Sammenligning/måling av hotelldata 6. oktober 2016 Peter Wiederstrøm 1 HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hoteller med abonnement I Norge har vi med hoteller med til sammen rundt 50.000 rom. For et

Detaljer

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016 Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 10. oktober 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i september 2016.... 3. Hotellrombelegg i september 2016... 4. Hotellrompriser i september

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer Hotellstatistikk mars og 1.kv. 2016 Norske storbyer Spesial mars måned: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er «korrigert» for påske. Oslo, 11. april 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016 Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer Oslo, 17. november 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i oktober 2016.... 3. Hotellrombelegg i oktober 2016..... 4. Hotellrompriser i oktober 2016.

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Streik spesial: Perioden 24. april 20. mai 2016 Et utvalg hotellbyer Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Utvikling i antall solgte hotellrom..

Detaljer