NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski

2 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv mai 213 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Som bekjent lager vi rapporten med en del tabeller og grafer, men alle er ikke med i rapporten. Derfor har vi til nå lagt ved alle tabellene og grafene i et vedlegg. Her har vi gjort noen endringer. I stedet for et vedlegg har vi, slik at det skal bli lettere for deg å orientere deg, lagd tre vedlegg. Det er: 1. Et vedlegg som viser nøkkeltall for alle fylkene 2. Et vedlegg som sammenligner resultatene for mai 213 kontra mai 212, og som viser resultatene pr. 31. mai. 3. Siste vedlegg viser tabeller for grafer for hver av de enkelte destinasjonene (byene) som omtales i denne rapporten. Mai måned er tradisjonelt en hotellmåned som viser store forskjeller. I enkelte områder er det virkelig lavsesong mens andre områder har gode perioder. For eksempel Bergen og Hardanger. Antall røde dager som kommer mai har også betydning for belegget. Vi bør også nevne at SSB har gjort visse endringer i datagrunnlaget for hoteller og andre overnattingsbedrifter. Dette har blant annet medført at flere bedrifter enn tidligere har kommet med i grunnlaget. Det er noen få endringer i grunnlaget for de store byene og destinasjonene, men de er ikke vesentlige. Ser vi på landet under ett finner vi noen endringer, blant annet at det har kommet til bedrifter som melder inn nøkkeltall. Vi avslutter rapporten med småplukk, hvor vi har gått ned på fylkes og kommune nivå og finner frem til noen interessante utviklingstrekk. Highlights i denne rapporten Så langt har pressen og SSB vist til en oppgang i mai kontra mai 212. Dette er riktig da antall gjestedøgn viser en økning. Men antall solgte rom falt i mai når viser på landet under ett. Det skyldes nok at vi har hatt en reduksjon i forretningstrafikken og kurs/konferanser mens vi har fått en økning i turismen. Når vi ser på hele landet fikk vi en nedgang i beleggsprosenten i mai 213 kontra mai 212. Det er god fremgang for hotellene i Hedmark, verre er det med hotellene i Oppland og Buskerud som fortsetter den negative trenden. Hotellene i et fylke hadde 25.5 % belegg i mai. I et annet fylke oppnådde hotellene kr. 184, i REVPAR i mai. Hotellene ved Gardermoen fikk en nedgang i belegget på 15.6 % i mai. Senere rapporten kan de se hvordan det gikk med prisene. Det er mange år siden at hotellene i Oslo har hatt en så svak mai måned som man fikk i 213. Nok en gang nøkkeltall som viser all time high for hotellene i Bergen. 2 % oppgang i kapasiteten i Trondheim, solgte rom har kun gått opp med 9.3 % Tromsø fikk nedgang i mai. En av landets ledende reisleivskommuner fikk 3.7 % i mai. Se småplukk 2

3 Hele landet Hele landet mai Hele landet pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) ADR 761,8 826,7 879,73 883,97 888,43 916,56 887,61 92,98 ADR 754,74 813,3 884,3 889,8 872,48 885,68 888,62 896,24 REVPAR 384,71 425,31 47,28 419, 47,88 487,61 441,53 434,12 REVPAR 374,98 421,76 459,22 414,4 396,57 433,3 427,8 43,25 OCC 5,5 % 51,4 % 53,5 % 47,4 % 45,9 % 53,2 % 49,7 % 48,1 % OCC 49,7 % 51,9 % 51,9 % 46,6 % 45,5 % 48,9 % 48,1 % 48, % I mai fikk vi en nedgang i antall solgte rom på,4 %. Så langt i år er det en oppgang på 2 %. Losjiomsetningen gikk opp med 1.3 % i mai og så langt i år har losjiinntektene økt med ca. kr. 22 millioner. Det er 2,8 % Det er en viss prisoppgang både for mai isolert % og så langt i år, opp med,9 %. REVPAR gikk ned med 1.7 % i mai, og så langt i år ser vi en oppgang på,7 %. Beleggsprosenten falt i mai fra 49,7 % til 48,1 %. Så langt i år er det nesten ingen endring. Mai hele landet Hele landet Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Hele landet nøkkeltall mai Hele landet nøkkeltall pr , % 54, % 54, % 52, % 48, % 46, % 44, % 52, % 48, % 46, % 44, % 42, % 42, % I omtalen av resultatene for hele landet har vi lagt inn begge tabellene og fire grafer. I resten av rapporten kommer vi kun til å sette inn tabeller som viser tallene så langt i år sammenlignet med tilsvarende periode fra og med 26 til og med inneværende år. Vi legger også inn en graf, som viser nøkkeltallsutviklingen i mai sammenlignet med tidligere år. Dersom du vil se alle grafer og tabeller så viser vi til et av vedleggene. 3

4 Fylkene Fullstendige fylkestabeller finner du i et av vedleggene. Her viser vi noen tabeller over nøkkeltallsutviklingen og vi setter opp tabeller som viser de 5 fylkene som har best utvikling og de 5 fylkene som har svakest utvikling. 5 fylker på topp rangert etter 5 fylker på topp rangert etter Solgte rom mai.12 mai.13 Endring Endring % Solgte rom Endring Endring % Rogaland ,8 % Rogaland ,3 % Sogn og Fjordane ,2 % SørTrøndelag ,9 % Hedmark , % Finnmark ,7 % SørTrøndelag ,4 % Hedmark ,4 % Telemark ,4 % Akershus , % 5 fylker med svakest utvikling rangert etter 5 fylker med svakest utvikling rangert etter Solgte rom mai.12 mai.13 Endring Endring % Solgte rom Endring Endring % Aust Agder ,4 % Aust Agder ,8 % Troms ,3 % Buskerud ,7 % Buskerud ,6 % Møre og Romsdal ,5 % Vestfold ,1 % Telemark ,3 % Nordland , % Oppland ,2 % Det er ingen stor sensasjon å lese at Rogaland er et fylke hvor hotellbransjen er inne i gode tider. Mer interessant er det å lese at Hedmark gjør det bra. En lang og nedadgående trend er snutt, til oppgang. 8 % i mai og 5.4 % så langt i år. Dette gir plass blant de 5 beste. For Buskerud og Oppland er det ikke så lyse utsikter. I rapporter for tilsvarende perioder i 212 kunne vi rapportere om gode dager for hotellene i Aust Agder. Det varte ikke så lenge. Så langt i år har antall solgte rom falt med 12.8 %. I mai var nedgangen mer enn 25 %. 5 fylker på topp rangert etter 5 fylker på topp rangert etter størst %vis endring størst %vis endring Beleggsprosent mai.12 mai.13 Endring Endring % Beleggsprosent Endring Endring % Sogn og Fjordane 4,2 % 45,5 % 5,3 % 13,2 % Hedmark 37,4 % 41,8 % 4,4 % 11,8 % Hedmark 22,7 % 25,5 % 2,8 % 12,3 % Finnmark 36,3 % 4,2 % 3,9 % 1,7 % Rogaland 57,4 % 63,5 % 6,1 % 1,6 % Rogaland 53,6 % 57,2 % 3,6 % 6,7 % Telemark 32, % 32,5 %,5 % 1,6 % Telemark 34,6 % 35,3 %,7 % 2, % Finnmark 35,9 % 36,4 %,5 % 1,4 % Østfold 4,9 % 41,4 %,5 % 1,2 % 5 fylker med svakest utvikling rangert etter 5 fylker med svakest utvikling rangert etter størst %vis nedgang størst %vis nedgang Beleggsprosent mai.12 mai.13 Endring Endring % Beleggsprosent Endring Endring % Aust Agder 45,4 % 34,5 % 1,9 % 24, % Møre og Romsdal 46,2 % 4,1 % 6,1 % 13,2 % Akershus 54,1 % 45,8 % 8,3 % 15,3 % Aust Agder 38,2 % 33,5 % 4,7 % 12,3 % Troms 56,9 % 48,3 % 8,6 % 15,1 % NordTrøndelag 44,7 % 4,9 % 3,8 % 8,5 % NordTrøndelag 41,3 % 36,3 % 5, % 12,1 % Sogn og Fjordane 4 37,6 % 2,4 % 6, % Vestfold 49,6 % 44,7 % 4,9 % 9,9 % Oslo 62,8 % 61,1 % 1,7 % 2,7 % Over ser du at Hedmark ligger høyt opp på listen over størst økning i beleggsprosenten. Det er jo riktig nok, men realiteten er mer som du ser nedenfor. Hedmark og Oppland var fylkene med lavest beleggsprosent i mai. Ikke overraskende. Mai måned i fjellet gir vel ikke de største opplevelser. Høyest beleggsprosent i mai Høyest beleggsprosent Lavest beleggsprosent så langt i år Pr. Lavest beleggsprosent i mai så langt i år mai.13 pr Beleggsprosent mai.13 Oslo 65,2 % Oslo 61,1 % Hedmark 25,5 % Oppland 33,3 % Rogaland 63,5 % Troms 59,5 % Oppland 25,6 % Aust Agder 33,5 % Hordaland 62,5 % Rogaland 57,2 % Telemark 32,5 % Telemark 35,3 % SørTrøndelag 48,4 % Hordaland 53,6 % Aust Agder 34,5 % Sogn og Fjordane 37,6 % Troms 48,3 % Akershus 5,9 % Buskerud 34,6 % Møre og Romsdal 4,1 % 5 fylker på topp rangert etter 5 fylker på topp rangert etter Oms. i hele tusen mai.12 mai.13 Endring Endring % Oms. i hele tusen Endring Endring % Rogaland ,4 % Rogaland ,7 % Sogn og Fjordane ,2 % Sogn og Fjordane ,8 % SørTrøndelag ,3 % Hedmark ,4 % Hedmark ,1 % Finnmark ,6 % Hordaland ,1 % Hordaland ,3 % Fylkene med svakest utvikling i omsetning mai Fylker med størst nedgang i omsetning Oms. i hele tusen mai.12 mai.13 Endring Endring % Oms. i hele tusen Endring Endring % Aust Agder ,8 % Aust Agder ,5 % Troms ,3 % Buskerud , % Buskerud ,5 % Møre og Romsdal ,8 % Oppland ,5 % Oppland ,8 % Nordland , % Telemark ,2 % Tidligere i år har vi sett at hotellene i Troms har gjort det bra. Visstnok som en følge av «Nordlysturismen». Det ble stort fall i belegget i mai kontra mai 212. Belegget i Aust Agder falt fra 45.4 % til 34.5 % 4

5 5 fylker på topp rangert etter størst %vis endring 5 fylker på topp rangert etter størst %vis endring Oppnådde priser mai.12 mai.13 Endring Endring % Oppnådde prise Endring Endring % Akershus 827,37 96,17 78,8 9,5 % Sogn og Fjordane 822,21 887,87 65,66 8, % Vestfold 835,46 899, 63,54 7,6 % Hordaland 918,99 963,57 44,57 4,9 % Rogaland 983, ,36 55,2 5,6 % Vestfold 844,73 883,51 38,77 4,6 % Hordaland 998, ,36 41,12 4,1 % Telemark 766,66 792,25 25,58 3,3 % Finnmark 864,77 897,86 33,9 3,8 % Østfold 788,43 89,73 21,31 2,7 % Belegget i Akershus gikk ned i mai. Det er positivt å se at hotellene i fylket fikk en oppgang i prisene. 5 fylker med svakest utvikling rangert etter størst %vis nedgang 5 fylker med svakest utvikling rangert etter størst %vis nedgang Oppnådde priser mai.12 mai.13 Endring Endring % Oppnådde priser mai.12 mai.13 Endring Endring % Møre og Romsdal 883,31 842,66 4,65 4,6 % Aust Agder 968,13 927,29 4,84 4,2 % Oslo 952,74 925,37 27,38 2,9 % Oppland 791,91 77,1 21,82 2,8 % Vest Agder 816,37 794,24 22,13 2,7 % SørTrøndelag 851,15 838,51 12,65 1,5 % NordTrøndelag 869,74 848,16 21,57 2,5 % Buskerud 958,27 944,4 13,87 1,4 % Buskerud 783,67 767,41 16,25 2,1 % Møre og Romsdal 841,84 83,1 11,74 1,4 % Høyeste priser i mai Laveste priser i mai Høyeste priser Laveste priser hottil i år Hordaland 1 39,36 Oppland 719,53 Rogaland 1 19,59 Oppland 77,1 Rogaland 1 38,36 Hedmark 747,11 Hordaland 963,57 Vest Agder 788,4 Aust Agder 1 6,24 Buskerud 767,41 Buskerud 944,4 Telemark 792,25 Oslo 925,37 Telemark 782,9 Aust Agder 927,29 Østfold 89,73 Akershus 96,17 Vest Agder 794,24 Oslo 94,75 Møre og Romsdal 83,1 Til slutt i fylkesoversiktene viser vi REVPAR. Husk at du ser fullstendige tabeller i et av vedleggene. 5 fylker på topp rangert etter 5 fylker på topp rangert etter størst %vis endring størst %vis endring REVPAR mai.12 mai.13 Endring Endring % REVPAR Endring Endring % Rogaland 564,44 659,36 94,92 16,8 % Hedmark 329,29 374,85 45,56 13,8 % Sogn og Fjordane 339,68 387,61 47,93 14,1 % Finnmark 321,41 359,3 37,62 11,7 % Hedmark 17,98 19,51 19,54 11,4 % Rogaland 539,5 583,21 43,7 8,1 % Finnmark 31,45 326,82 16,37 5,3 % Telemark 265,27 279,66 14,4 5,4 % Hordaland 627,89 649,6 21,71 3,5 % Hordaland 492,58 516,47 23,89 4,9 % Hotellene i Sør Trøndelag er blant taperne i REVPAR så langt i år. Vi skal ikke glemme at det har vært stor kapasitetsøkning i fylket, særlig Trondheim. 5 fylker med svakest utvikling rangert etter størst %vis nedgang 5 fylker med svakest utvikling rangert etter størst %vis nedgang REVPAR mai.12 mai.13 Endring Endring % REVPAR mai.12 mai.13 Endring Endring % Aust Agder 459,37 347,15 112,21 24,4 % Aust Agder 369,82 31,64 59,18 16, % Troms 47,94 399,62 71,32 15,1 % Møre og Romsdal 388,93 332,87 56,6 14,4 % NordTrøndelag 359,2 37,88 51,32 14,3 % NordTrøndelag 383,29 351,94 31,34 8,2 % Møre og Romsdal 422,22 368,24 53,98 12,8 % Oslo 572,58 552,8 19,78 3,5 % Nordland 37,94 339,3 31,63 8,5 % SørTrøndelag 418,77 45, 13,77 3,3 % Høyest REVPAR mai Høyest REVPAR Lavest REVPAR i mai Lavest REVPAR REVPAR mai.13 REVPAR REVPAR mai.13 pr Rogaland 659,36 Rogaland 583,21 Oppland 184,2 Oppland 256,44 Hordaland 649,6 Oslo 552,8 Hedmark 19,51 Telemark 279,66 Oslo 63,34 Hordaland 516,47 Telemark 254,18 Aust Agder 31,64 Akershus 415,3 Troms 57,84 Buskerud 265,53 Vest Agder 33,34 Vestfold 41,85 Akershus 455,9 NordTrøndelag 359,2 Møre og Romsdal 332,87 Tabellene over viser hvor store variasjoner det er for de forskjellige områder av landet. En forskjell i REVPAR på mer enn kr 3, så langt i år merkes. 5

6 REVPAR mai , 5, 45, 35, 3, 25, Rogaland Oslo Hordaland Troms Akershus Sør Trøndelag Buskerud Vestfold Hedmark Nordland Finnmark Nord Trøndelag Østfold Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vest Agder Aust Agder Telemark Oppland REVPAR 583,21 552,8 516,47 57,84 455,9 45, 396,65 386,9 374,85 363,9 359,3 351,94 335,23 333,84 332,87 33,34 31,64 279,66 256,44 De store byene / hotelldestinasjonene Før vi går inn på hver enkelt av byene setter vi som vanlig opp en rangering som viser de innbyrdes forhold og utvikling når det gjelder hotellenes nøkkeltall. Rangeringer mai 213 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 135,4 Bergen 73,1 % Bergen 86,58 Ullensaker 15,4 % Stavanger 5,5 % Stavanger 18,2 % Bergen 1 13,53 Stavanger 67,2 % Stavanger 763,39 Stavanger 12, % Kristiansand 4,4 % Bergen 4,4 % Bærum 946,77 Oslo 65,2 % Oslo 62,91 Bergen 8,2 % Bergen 3,5 % Kristiansand,3 % Oslo 925,37 Trondheim 59,5 % Trondheim 486,77 Trondheim 5,5 % Oslo 4,8 % Ullensaker 2,6 % Ullensaker 878,3 Kristiansand 58, % Bærum 471,12 Bærum 5,5 % Trondheim 8,7 % Trondheim 3,7 % Tromsø 851,52 Tromsø 54,3 % Kristiansand 462,6 Tromsø,7 % Bærum 9, % Bærum 4, % Trondheim 817,82 Bærum 49,8 % Tromsø 462,29 Oslo 2,9 % Tromsø 15,4 % Oslo 7,5 % Kristiansand 797,74 Ullensaker 46,2 % Ullensaker 45,72 Kristiansand 4,6 % Ullensaker 15,6 % Tromsø 14,8 % Her er det noen interessante trekk. Ikke at Stavanger og Bergen gjør det best, men legg merke til at hotellene ved hovedflyplassen fikk et fall i belegget på hele 15.6 %. Prisene derimot har økt med 15.4 %. Vi har tidligere påpekt at hotellene i Troms fikk en svak mai måned. Hotellene i Tromsø ledet nok an i den nedgangen. Belegget falt med 15.4 %, prisene var forholdsvis stabile, men REVPAR falt med nesten 15 %. Rangeringer pr ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 91,43 Tromsø 68,5 % Stavanger 693,6 Bergen 6,4 % Stavanger 8,2 % Stavanger 11,5 % Bergen 976,56 Stavanger 63,5 % Bergen 613,98 Stavanger 3,1 % Bærum 6,3 % Bærum 7,9 % Bærum 946,13 Bergen 62,9 % Tromsø 596,68 Bærum 1,4 % Kristiansand,4 % Bergen 4,7 % Oslo 94,75 Oslo 61,1 % Oslo 552,66 Trondheim,6 % Tromsø,4 % Tromsø,8 % Tromsø 871,54 Trondheim 55,4 % Bærum 483,71 Ullensaker,2 % Bergen 1,5 % Kristiansand,8 % Ullensaker 849,6 Ullensaker 52,8 % Trondheim 456,91 Tromsø,3 % Ullensaker 2, % Ullensaker 2,2 % Trondheim 824,64 Bærum 51,1 % Ullensaker 448,61 Oslo,8 % Oslo 2,7 % Oslo 3,5 % Kristiansand 779,3 Kristiansand 5,4 % Kristiansand 392,4 Kristiansand 1,1 % Trondheim 4,9 % Trondheim 4,3 % 6

7 Så langt i år er det Kristiansand som sliter, men nå går jo hotellene i byen inn i en virkelig høysesong. Det skal bli spennende å se utviklingen i sommer etter som byen har fått 229 nye rom i det nye Scandichotellet. Oslo Oslo pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 79,7 882,2 982,13 935,13 921,71 952,74 911,76 94,75 REVPAR 544,87 625,1 69,95 586,3 566,75 64,4 572,56 552,66 OCC 69, % 7,8 % 7,4 % 62,7 % 61,5 % 67,2 % 62,8 % 61,1 % 1 Oslo nøkkeltall mai 75, % 65, % Det er økning i antall solgte rom så langt i år, men den økte kapasitet er større enn salgsøkningen. Derfor går beleggsprosenten nedover. Prisene har også gått ned i Oslo, og dermed har REVPAR en fallende kurve. Hotellene i byen har ikke hatt så svak åpning på året siden 26 når vi bruker REVPAR som målestokk. Nøkkeltallene viser også at mai er den svakeste måned for Oslohotellene i den måleperiode som vi bruker i våre rapporter. 55, % Ullensaker Ullensaker pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 887,95 895,83 975,25 941,31 95,65 883,81 85,83 849,6 REVPAR 65,18 612,85 592,35 527,85 472,34 439,5 458,79 448,61 OCC 73,2 % 68,4 % 6,7 % 56,1 % 52,2 % 49,7 % 53,9 % 52,8 % Hotellene ved Gardermoen har i de siste årene hatt en jevn og god økning i antall solgte rom og omsetning. Nå ser det ut til at det er en liten pause i dette. Positivt er det at man har klart å opprettholde prisnivået fra 212, men man ligger langt under toppåret Ullensaker nøkkeltall pr Det er samme trend i mai for hotellene ved Gardermoen, som det har vært

8 Bærum og Fornebu Bærum pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 73,44 846,86 97,56 994,27 957,8 1 1,15 932,67 946,13 REVPAR 386,8 482,84 524,83 461,99 491,18 532,78 448,49 483,71 OCC 53, % 57, % 54,1 % 46,5 % 51,3 % 53,2 % 48,1 % 51,1 % Kapasiteten i Bærum har økt med mer enn nesten 15 % når vi ser på disponible rom. Markedet har nesten klart å absorbere den økte kapasiteten. Antall solgte rom har økt med nesten 1 %. Bærum nøkkeltall mai Kristiansand Kristiansand pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 682,53 73,79 736,35 798,87 745,56 782,5 787,96 779,3 REVPAR 355,7 388,91 46,94 431,68 371,6 394,8 395,45 392,4 OCC 52,1 % 53,2 % 62,6 % 54, % 49,8 % 5,5 % 5,2 % 5,4 % 9, 7, 5, 3, 1, Kristiansand nøkkeltall mai I rangeringen tidligere i skrivet så du at Kristiansand ligger lengst ned på listen over oppnådde nøkkeltall. Vi vet at Kristiansand har et flott belegg og oppnår gode priser i sommersesongen. Det nye Scandichotellet vil bli et kjærkommet tilskudd når vi ser på sommersesongen isolert. Mer spennende blir det når man tar med seg resten av året. Vi tror at det nye hotellet vil klare seg bra. Verre blir det nok med noen av de små hotellene og noen av de gamle hotellene i byen som trenger å gjennomgå store oppgraderinger. Selv kjente og tradisjonsrike hoteller trenger oppgradering. 8

9 Stavanger Stavanger pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 87,3 98, , , ,6 1 51, ,6 1 91,43 REVPAR 535,96 65,98 723,22 636,26 638,51 694,39 621,89 693,6 OCC 66,4 % 66,7 % 69, % 59,6 % 6,8 % 66, % 58,7 % 63,5 % I vedleggene vil du også finne grafer og tabeller som viser resultatene for hotellene i region Stavanger. I denne sammenheng omfatter regionen Stavanger, Sola og Sandnes. 1 Stavanger nøkkeltall mai Hotellene i Stavanger har hatt et godt år så langt, som vanlig. Prisene ligger tett opp mot kr. 1 1, pr. natt. Mai måned var også en god måned. Det er all time high når vi ser på oppnådde priser. 2 1 Bergen Bergen pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 711,79 781,34 874,21 893,65 86,88 881,4 918,21 976,56 REVPAR 434,2 49,85 546,9 541,6 519,6 549,44 586,27 613,98 OCC 61, % 62,8 % 62,6 % 6,6 % 6,3 % 62,4 % 63,8 % 62,9 % Bergen nøkkeltall mai Sett i forhold til 212 har hotellene i Bergen hatt et år og en mai måned med synkende belegg. På den annen side har hotellene vært gode på å ta ut korrekte priser. Så langt i år har prisene steget til all time high. Oppgangen fra 212 er så langt i år på 6.4 %. Enda bedre ble det i mai hvor prisene gikk opp med 8.2 %. 1 78, % 76, % 74, % 72, % Dermed har hotellene i Bergen tidenes topp i REVPAR så langt i år og isolert sett i mai. 68, % 9

10 Trondheim Trondheim pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom N Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 892,45 829,97 818,2 836,35 819,4 824,64 REVPAR 568,49 471,33 455,34 513,84 477,64 456,91 A OCC 63,7 % 56,8 % 55,7 % 61,4 % 58,3 % 55,4 % N A Trondheim nøkkeltall mai Byen har fått mange nye hotellrom. Dermed er det vel ingen overraskelse at hotellene har tidenes topp når vi ser på losjiomsetning og solgte rom. Prisene holder seg forholdsvis bra. Beleggsprosenten faller siden økningen i antall solgte rom er lavere enn kapasitetsøkningen. Tromsø Tromsø pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom N Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 754,26 82,14 779,2 844,64 831,62 874,36 871,54 REVPAR 55,99 521,3 475,69 5,99 515,65 61,25 596,68 A OCC 67,1 % 65, % 61, % 59,3 % 62, % 68,8 % 68,5 % N A Tromsø nøkkeltall mai Starten på året var bra for hotellene i Tromsø, men mai var ikke bra. Solgte rom gikk ned med nesten 14 % i mai. Prisene var stabile, det er positivt i den aktuelle situasjonen. Det blir spennende å se fremover. Det bygges mange nye hotellrom i Tromsø. Det er nok de små og «slitne» hotellene som taper, særlig når Smart Hotell får markert seg og når Comfort Express åpner kommende år. 1

11 Småplukk Hotellene i Sola kommune oppnådde en gjennomsnittspris på hele kr 1 359, i mai. Hotellene på Dovre fikk kr 483, i mai. Det er en nedgang på kr. 18, I mai 212 fikk hotellene i Trysil 4.7 % belegg. I mai 213 ble belegget 3.7 % Sola fikk REVPAR på kr. 924, i mai. Trysil fikk REVPAR på kr 21, (kroner tjueen /1) i mai. Det er 11 kommuner i landet som har en gjennomsnittspris over kr 1, så langt i 213. Hotellene i Kragerø ligger i andre enden av tabellen. Så langt i år har man oppnådd kr. 572, Hoteller som ligger i kommunene SAurdal, Etnedal og VestreSlidre har kun kr 89, i REVPAR så langt i år. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 5. juli 213 Olaf Vangstein partner NHC kontorer Danmark Kildehøjvej Birkerød Skoleveien 2 N 14 Ski Sverige Sveavägen 17, 14 th floor S Stockholm

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer