NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR"

Transkript

1 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski

2 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv mai 213 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Som bekjent lager vi rapporten med en del tabeller og grafer, men alle er ikke med i rapporten. Derfor har vi til nå lagt ved alle tabellene og grafene i et vedlegg. Her har vi gjort noen endringer. I stedet for et vedlegg har vi, slik at det skal bli lettere for deg å orientere deg, lagd tre vedlegg. Det er: 1. Et vedlegg som viser nøkkeltall for alle fylkene 2. Et vedlegg som sammenligner resultatene for mai 213 kontra mai 212, og som viser resultatene pr. 31. mai. 3. Siste vedlegg viser tabeller for grafer for hver av de enkelte destinasjonene (byene) som omtales i denne rapporten. Mai måned er tradisjonelt en hotellmåned som viser store forskjeller. I enkelte områder er det virkelig lavsesong mens andre områder har gode perioder. For eksempel Bergen og Hardanger. Antall røde dager som kommer mai har også betydning for belegget. Vi bør også nevne at SSB har gjort visse endringer i datagrunnlaget for hoteller og andre overnattingsbedrifter. Dette har blant annet medført at flere bedrifter enn tidligere har kommet med i grunnlaget. Det er noen få endringer i grunnlaget for de store byene og destinasjonene, men de er ikke vesentlige. Ser vi på landet under ett finner vi noen endringer, blant annet at det har kommet til bedrifter som melder inn nøkkeltall. Vi avslutter rapporten med småplukk, hvor vi har gått ned på fylkes og kommune nivå og finner frem til noen interessante utviklingstrekk. Highlights i denne rapporten Så langt har pressen og SSB vist til en oppgang i mai kontra mai 212. Dette er riktig da antall gjestedøgn viser en økning. Men antall solgte rom falt i mai når viser på landet under ett. Det skyldes nok at vi har hatt en reduksjon i forretningstrafikken og kurs/konferanser mens vi har fått en økning i turismen. Når vi ser på hele landet fikk vi en nedgang i beleggsprosenten i mai 213 kontra mai 212. Det er god fremgang for hotellene i Hedmark, verre er det med hotellene i Oppland og Buskerud som fortsetter den negative trenden. Hotellene i et fylke hadde 25.5 % belegg i mai. I et annet fylke oppnådde hotellene kr. 184, i REVPAR i mai. Hotellene ved Gardermoen fikk en nedgang i belegget på 15.6 % i mai. Senere rapporten kan de se hvordan det gikk med prisene. Det er mange år siden at hotellene i Oslo har hatt en så svak mai måned som man fikk i 213. Nok en gang nøkkeltall som viser all time high for hotellene i Bergen. 2 % oppgang i kapasiteten i Trondheim, solgte rom har kun gått opp med 9.3 % Tromsø fikk nedgang i mai. En av landets ledende reisleivskommuner fikk 3.7 % i mai. Se småplukk 2

3 Hele landet Hele landet mai Hele landet pr Hoteller (antall) Hoteller (antall) Rom (antall) Rom (antall) Disponible rom Disponible rom Solgte romdøgn Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) ADR 761,8 826,7 879,73 883,97 888,43 916,56 887,61 92,98 ADR 754,74 813,3 884,3 889,8 872,48 885,68 888,62 896,24 REVPAR 384,71 425,31 47,28 419, 47,88 487,61 441,53 434,12 REVPAR 374,98 421,76 459,22 414,4 396,57 433,3 427,8 43,25 OCC 5,5 % 51,4 % 53,5 % 47,4 % 45,9 % 53,2 % 49,7 % 48,1 % OCC 49,7 % 51,9 % 51,9 % 46,6 % 45,5 % 48,9 % 48,1 % 48, % I mai fikk vi en nedgang i antall solgte rom på,4 %. Så langt i år er det en oppgang på 2 %. Losjiomsetningen gikk opp med 1.3 % i mai og så langt i år har losjiinntektene økt med ca. kr. 22 millioner. Det er 2,8 % Det er en viss prisoppgang både for mai isolert % og så langt i år, opp med,9 %. REVPAR gikk ned med 1.7 % i mai, og så langt i år ser vi en oppgang på,7 %. Beleggsprosenten falt i mai fra 49,7 % til 48,1 %. Så langt i år er det nesten ingen endring. Mai hele landet Hele landet Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Hele landet nøkkeltall mai Hele landet nøkkeltall pr , % 54, % 54, % 52, % 48, % 46, % 44, % 52, % 48, % 46, % 44, % 42, % 42, % I omtalen av resultatene for hele landet har vi lagt inn begge tabellene og fire grafer. I resten av rapporten kommer vi kun til å sette inn tabeller som viser tallene så langt i år sammenlignet med tilsvarende periode fra og med 26 til og med inneværende år. Vi legger også inn en graf, som viser nøkkeltallsutviklingen i mai sammenlignet med tidligere år. Dersom du vil se alle grafer og tabeller så viser vi til et av vedleggene. 3

4 Fylkene Fullstendige fylkestabeller finner du i et av vedleggene. Her viser vi noen tabeller over nøkkeltallsutviklingen og vi setter opp tabeller som viser de 5 fylkene som har best utvikling og de 5 fylkene som har svakest utvikling. 5 fylker på topp rangert etter 5 fylker på topp rangert etter Solgte rom mai.12 mai.13 Endring Endring % Solgte rom Endring Endring % Rogaland ,8 % Rogaland ,3 % Sogn og Fjordane ,2 % SørTrøndelag ,9 % Hedmark , % Finnmark ,7 % SørTrøndelag ,4 % Hedmark ,4 % Telemark ,4 % Akershus , % 5 fylker med svakest utvikling rangert etter 5 fylker med svakest utvikling rangert etter Solgte rom mai.12 mai.13 Endring Endring % Solgte rom Endring Endring % Aust Agder ,4 % Aust Agder ,8 % Troms ,3 % Buskerud ,7 % Buskerud ,6 % Møre og Romsdal ,5 % Vestfold ,1 % Telemark ,3 % Nordland , % Oppland ,2 % Det er ingen stor sensasjon å lese at Rogaland er et fylke hvor hotellbransjen er inne i gode tider. Mer interessant er det å lese at Hedmark gjør det bra. En lang og nedadgående trend er snutt, til oppgang. 8 % i mai og 5.4 % så langt i år. Dette gir plass blant de 5 beste. For Buskerud og Oppland er det ikke så lyse utsikter. I rapporter for tilsvarende perioder i 212 kunne vi rapportere om gode dager for hotellene i Aust Agder. Det varte ikke så lenge. Så langt i år har antall solgte rom falt med 12.8 %. I mai var nedgangen mer enn 25 %. 5 fylker på topp rangert etter 5 fylker på topp rangert etter størst %vis endring størst %vis endring Beleggsprosent mai.12 mai.13 Endring Endring % Beleggsprosent Endring Endring % Sogn og Fjordane 4,2 % 45,5 % 5,3 % 13,2 % Hedmark 37,4 % 41,8 % 4,4 % 11,8 % Hedmark 22,7 % 25,5 % 2,8 % 12,3 % Finnmark 36,3 % 4,2 % 3,9 % 1,7 % Rogaland 57,4 % 63,5 % 6,1 % 1,6 % Rogaland 53,6 % 57,2 % 3,6 % 6,7 % Telemark 32, % 32,5 %,5 % 1,6 % Telemark 34,6 % 35,3 %,7 % 2, % Finnmark 35,9 % 36,4 %,5 % 1,4 % Østfold 4,9 % 41,4 %,5 % 1,2 % 5 fylker med svakest utvikling rangert etter 5 fylker med svakest utvikling rangert etter størst %vis nedgang størst %vis nedgang Beleggsprosent mai.12 mai.13 Endring Endring % Beleggsprosent Endring Endring % Aust Agder 45,4 % 34,5 % 1,9 % 24, % Møre og Romsdal 46,2 % 4,1 % 6,1 % 13,2 % Akershus 54,1 % 45,8 % 8,3 % 15,3 % Aust Agder 38,2 % 33,5 % 4,7 % 12,3 % Troms 56,9 % 48,3 % 8,6 % 15,1 % NordTrøndelag 44,7 % 4,9 % 3,8 % 8,5 % NordTrøndelag 41,3 % 36,3 % 5, % 12,1 % Sogn og Fjordane 4 37,6 % 2,4 % 6, % Vestfold 49,6 % 44,7 % 4,9 % 9,9 % Oslo 62,8 % 61,1 % 1,7 % 2,7 % Over ser du at Hedmark ligger høyt opp på listen over størst økning i beleggsprosenten. Det er jo riktig nok, men realiteten er mer som du ser nedenfor. Hedmark og Oppland var fylkene med lavest beleggsprosent i mai. Ikke overraskende. Mai måned i fjellet gir vel ikke de største opplevelser. Høyest beleggsprosent i mai Høyest beleggsprosent Lavest beleggsprosent så langt i år Pr. Lavest beleggsprosent i mai så langt i år mai.13 pr Beleggsprosent mai.13 Oslo 65,2 % Oslo 61,1 % Hedmark 25,5 % Oppland 33,3 % Rogaland 63,5 % Troms 59,5 % Oppland 25,6 % Aust Agder 33,5 % Hordaland 62,5 % Rogaland 57,2 % Telemark 32,5 % Telemark 35,3 % SørTrøndelag 48,4 % Hordaland 53,6 % Aust Agder 34,5 % Sogn og Fjordane 37,6 % Troms 48,3 % Akershus 5,9 % Buskerud 34,6 % Møre og Romsdal 4,1 % 5 fylker på topp rangert etter 5 fylker på topp rangert etter Oms. i hele tusen mai.12 mai.13 Endring Endring % Oms. i hele tusen Endring Endring % Rogaland ,4 % Rogaland ,7 % Sogn og Fjordane ,2 % Sogn og Fjordane ,8 % SørTrøndelag ,3 % Hedmark ,4 % Hedmark ,1 % Finnmark ,6 % Hordaland ,1 % Hordaland ,3 % Fylkene med svakest utvikling i omsetning mai Fylker med størst nedgang i omsetning Oms. i hele tusen mai.12 mai.13 Endring Endring % Oms. i hele tusen Endring Endring % Aust Agder ,8 % Aust Agder ,5 % Troms ,3 % Buskerud , % Buskerud ,5 % Møre og Romsdal ,8 % Oppland ,5 % Oppland ,8 % Nordland , % Telemark ,2 % Tidligere i år har vi sett at hotellene i Troms har gjort det bra. Visstnok som en følge av «Nordlysturismen». Det ble stort fall i belegget i mai kontra mai 212. Belegget i Aust Agder falt fra 45.4 % til 34.5 % 4

5 5 fylker på topp rangert etter størst %vis endring 5 fylker på topp rangert etter størst %vis endring Oppnådde priser mai.12 mai.13 Endring Endring % Oppnådde prise Endring Endring % Akershus 827,37 96,17 78,8 9,5 % Sogn og Fjordane 822,21 887,87 65,66 8, % Vestfold 835,46 899, 63,54 7,6 % Hordaland 918,99 963,57 44,57 4,9 % Rogaland 983, ,36 55,2 5,6 % Vestfold 844,73 883,51 38,77 4,6 % Hordaland 998, ,36 41,12 4,1 % Telemark 766,66 792,25 25,58 3,3 % Finnmark 864,77 897,86 33,9 3,8 % Østfold 788,43 89,73 21,31 2,7 % Belegget i Akershus gikk ned i mai. Det er positivt å se at hotellene i fylket fikk en oppgang i prisene. 5 fylker med svakest utvikling rangert etter størst %vis nedgang 5 fylker med svakest utvikling rangert etter størst %vis nedgang Oppnådde priser mai.12 mai.13 Endring Endring % Oppnådde priser mai.12 mai.13 Endring Endring % Møre og Romsdal 883,31 842,66 4,65 4,6 % Aust Agder 968,13 927,29 4,84 4,2 % Oslo 952,74 925,37 27,38 2,9 % Oppland 791,91 77,1 21,82 2,8 % Vest Agder 816,37 794,24 22,13 2,7 % SørTrøndelag 851,15 838,51 12,65 1,5 % NordTrøndelag 869,74 848,16 21,57 2,5 % Buskerud 958,27 944,4 13,87 1,4 % Buskerud 783,67 767,41 16,25 2,1 % Møre og Romsdal 841,84 83,1 11,74 1,4 % Høyeste priser i mai Laveste priser i mai Høyeste priser Laveste priser hottil i år Hordaland 1 39,36 Oppland 719,53 Rogaland 1 19,59 Oppland 77,1 Rogaland 1 38,36 Hedmark 747,11 Hordaland 963,57 Vest Agder 788,4 Aust Agder 1 6,24 Buskerud 767,41 Buskerud 944,4 Telemark 792,25 Oslo 925,37 Telemark 782,9 Aust Agder 927,29 Østfold 89,73 Akershus 96,17 Vest Agder 794,24 Oslo 94,75 Møre og Romsdal 83,1 Til slutt i fylkesoversiktene viser vi REVPAR. Husk at du ser fullstendige tabeller i et av vedleggene. 5 fylker på topp rangert etter 5 fylker på topp rangert etter størst %vis endring størst %vis endring REVPAR mai.12 mai.13 Endring Endring % REVPAR Endring Endring % Rogaland 564,44 659,36 94,92 16,8 % Hedmark 329,29 374,85 45,56 13,8 % Sogn og Fjordane 339,68 387,61 47,93 14,1 % Finnmark 321,41 359,3 37,62 11,7 % Hedmark 17,98 19,51 19,54 11,4 % Rogaland 539,5 583,21 43,7 8,1 % Finnmark 31,45 326,82 16,37 5,3 % Telemark 265,27 279,66 14,4 5,4 % Hordaland 627,89 649,6 21,71 3,5 % Hordaland 492,58 516,47 23,89 4,9 % Hotellene i Sør Trøndelag er blant taperne i REVPAR så langt i år. Vi skal ikke glemme at det har vært stor kapasitetsøkning i fylket, særlig Trondheim. 5 fylker med svakest utvikling rangert etter størst %vis nedgang 5 fylker med svakest utvikling rangert etter størst %vis nedgang REVPAR mai.12 mai.13 Endring Endring % REVPAR mai.12 mai.13 Endring Endring % Aust Agder 459,37 347,15 112,21 24,4 % Aust Agder 369,82 31,64 59,18 16, % Troms 47,94 399,62 71,32 15,1 % Møre og Romsdal 388,93 332,87 56,6 14,4 % NordTrøndelag 359,2 37,88 51,32 14,3 % NordTrøndelag 383,29 351,94 31,34 8,2 % Møre og Romsdal 422,22 368,24 53,98 12,8 % Oslo 572,58 552,8 19,78 3,5 % Nordland 37,94 339,3 31,63 8,5 % SørTrøndelag 418,77 45, 13,77 3,3 % Høyest REVPAR mai Høyest REVPAR Lavest REVPAR i mai Lavest REVPAR REVPAR mai.13 REVPAR REVPAR mai.13 pr Rogaland 659,36 Rogaland 583,21 Oppland 184,2 Oppland 256,44 Hordaland 649,6 Oslo 552,8 Hedmark 19,51 Telemark 279,66 Oslo 63,34 Hordaland 516,47 Telemark 254,18 Aust Agder 31,64 Akershus 415,3 Troms 57,84 Buskerud 265,53 Vest Agder 33,34 Vestfold 41,85 Akershus 455,9 NordTrøndelag 359,2 Møre og Romsdal 332,87 Tabellene over viser hvor store variasjoner det er for de forskjellige områder av landet. En forskjell i REVPAR på mer enn kr 3, så langt i år merkes. 5

6 REVPAR mai , 5, 45, 35, 3, 25, Rogaland Oslo Hordaland Troms Akershus Sør Trøndelag Buskerud Vestfold Hedmark Nordland Finnmark Nord Trøndelag Østfold Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vest Agder Aust Agder Telemark Oppland REVPAR 583,21 552,8 516,47 57,84 455,9 45, 396,65 386,9 374,85 363,9 359,3 351,94 335,23 333,84 332,87 33,34 31,64 279,66 256,44 De store byene / hotelldestinasjonene Før vi går inn på hver enkelt av byene setter vi som vanlig opp en rangering som viser de innbyrdes forhold og utvikling når det gjelder hotellenes nøkkeltall. Rangeringer mai 213 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 135,4 Bergen 73,1 % Bergen 86,58 Ullensaker 15,4 % Stavanger 5,5 % Stavanger 18,2 % Bergen 1 13,53 Stavanger 67,2 % Stavanger 763,39 Stavanger 12, % Kristiansand 4,4 % Bergen 4,4 % Bærum 946,77 Oslo 65,2 % Oslo 62,91 Bergen 8,2 % Bergen 3,5 % Kristiansand,3 % Oslo 925,37 Trondheim 59,5 % Trondheim 486,77 Trondheim 5,5 % Oslo 4,8 % Ullensaker 2,6 % Ullensaker 878,3 Kristiansand 58, % Bærum 471,12 Bærum 5,5 % Trondheim 8,7 % Trondheim 3,7 % Tromsø 851,52 Tromsø 54,3 % Kristiansand 462,6 Tromsø,7 % Bærum 9, % Bærum 4, % Trondheim 817,82 Bærum 49,8 % Tromsø 462,29 Oslo 2,9 % Tromsø 15,4 % Oslo 7,5 % Kristiansand 797,74 Ullensaker 46,2 % Ullensaker 45,72 Kristiansand 4,6 % Ullensaker 15,6 % Tromsø 14,8 % Her er det noen interessante trekk. Ikke at Stavanger og Bergen gjør det best, men legg merke til at hotellene ved hovedflyplassen fikk et fall i belegget på hele 15.6 %. Prisene derimot har økt med 15.4 %. Vi har tidligere påpekt at hotellene i Troms fikk en svak mai måned. Hotellene i Tromsø ledet nok an i den nedgangen. Belegget falt med 15.4 %, prisene var forholdsvis stabile, men REVPAR falt med nesten 15 %. Rangeringer pr ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 91,43 Tromsø 68,5 % Stavanger 693,6 Bergen 6,4 % Stavanger 8,2 % Stavanger 11,5 % Bergen 976,56 Stavanger 63,5 % Bergen 613,98 Stavanger 3,1 % Bærum 6,3 % Bærum 7,9 % Bærum 946,13 Bergen 62,9 % Tromsø 596,68 Bærum 1,4 % Kristiansand,4 % Bergen 4,7 % Oslo 94,75 Oslo 61,1 % Oslo 552,66 Trondheim,6 % Tromsø,4 % Tromsø,8 % Tromsø 871,54 Trondheim 55,4 % Bærum 483,71 Ullensaker,2 % Bergen 1,5 % Kristiansand,8 % Ullensaker 849,6 Ullensaker 52,8 % Trondheim 456,91 Tromsø,3 % Ullensaker 2, % Ullensaker 2,2 % Trondheim 824,64 Bærum 51,1 % Ullensaker 448,61 Oslo,8 % Oslo 2,7 % Oslo 3,5 % Kristiansand 779,3 Kristiansand 5,4 % Kristiansand 392,4 Kristiansand 1,1 % Trondheim 4,9 % Trondheim 4,3 % 6

7 Så langt i år er det Kristiansand som sliter, men nå går jo hotellene i byen inn i en virkelig høysesong. Det skal bli spennende å se utviklingen i sommer etter som byen har fått 229 nye rom i det nye Scandichotellet. Oslo Oslo pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 79,7 882,2 982,13 935,13 921,71 952,74 911,76 94,75 REVPAR 544,87 625,1 69,95 586,3 566,75 64,4 572,56 552,66 OCC 69, % 7,8 % 7,4 % 62,7 % 61,5 % 67,2 % 62,8 % 61,1 % 1 Oslo nøkkeltall mai 75, % 65, % Det er økning i antall solgte rom så langt i år, men den økte kapasitet er større enn salgsøkningen. Derfor går beleggsprosenten nedover. Prisene har også gått ned i Oslo, og dermed har REVPAR en fallende kurve. Hotellene i byen har ikke hatt så svak åpning på året siden 26 når vi bruker REVPAR som målestokk. Nøkkeltallene viser også at mai er den svakeste måned for Oslohotellene i den måleperiode som vi bruker i våre rapporter. 55, % Ullensaker Ullensaker pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 887,95 895,83 975,25 941,31 95,65 883,81 85,83 849,6 REVPAR 65,18 612,85 592,35 527,85 472,34 439,5 458,79 448,61 OCC 73,2 % 68,4 % 6,7 % 56,1 % 52,2 % 49,7 % 53,9 % 52,8 % Hotellene ved Gardermoen har i de siste årene hatt en jevn og god økning i antall solgte rom og omsetning. Nå ser det ut til at det er en liten pause i dette. Positivt er det at man har klart å opprettholde prisnivået fra 212, men man ligger langt under toppåret Ullensaker nøkkeltall pr Det er samme trend i mai for hotellene ved Gardermoen, som det har vært

8 Bærum og Fornebu Bærum pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 73,44 846,86 97,56 994,27 957,8 1 1,15 932,67 946,13 REVPAR 386,8 482,84 524,83 461,99 491,18 532,78 448,49 483,71 OCC 53, % 57, % 54,1 % 46,5 % 51,3 % 53,2 % 48,1 % 51,1 % Kapasiteten i Bærum har økt med mer enn nesten 15 % når vi ser på disponible rom. Markedet har nesten klart å absorbere den økte kapasiteten. Antall solgte rom har økt med nesten 1 %. Bærum nøkkeltall mai Kristiansand Kristiansand pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 682,53 73,79 736,35 798,87 745,56 782,5 787,96 779,3 REVPAR 355,7 388,91 46,94 431,68 371,6 394,8 395,45 392,4 OCC 52,1 % 53,2 % 62,6 % 54, % 49,8 % 5,5 % 5,2 % 5,4 % 9, 7, 5, 3, 1, Kristiansand nøkkeltall mai I rangeringen tidligere i skrivet så du at Kristiansand ligger lengst ned på listen over oppnådde nøkkeltall. Vi vet at Kristiansand har et flott belegg og oppnår gode priser i sommersesongen. Det nye Scandichotellet vil bli et kjærkommet tilskudd når vi ser på sommersesongen isolert. Mer spennende blir det når man tar med seg resten av året. Vi tror at det nye hotellet vil klare seg bra. Verre blir det nok med noen av de små hotellene og noen av de gamle hotellene i byen som trenger å gjennomgå store oppgraderinger. Selv kjente og tradisjonsrike hoteller trenger oppgradering. 8

9 Stavanger Stavanger pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 87,3 98, , , ,6 1 51, ,6 1 91,43 REVPAR 535,96 65,98 723,22 636,26 638,51 694,39 621,89 693,6 OCC 66,4 % 66,7 % 69, % 59,6 % 6,8 % 66, % 58,7 % 63,5 % I vedleggene vil du også finne grafer og tabeller som viser resultatene for hotellene i region Stavanger. I denne sammenheng omfatter regionen Stavanger, Sola og Sandnes. 1 Stavanger nøkkeltall mai Hotellene i Stavanger har hatt et godt år så langt, som vanlig. Prisene ligger tett opp mot kr. 1 1, pr. natt. Mai måned var også en god måned. Det er all time high når vi ser på oppnådde priser. 2 1 Bergen Bergen pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 711,79 781,34 874,21 893,65 86,88 881,4 918,21 976,56 REVPAR 434,2 49,85 546,9 541,6 519,6 549,44 586,27 613,98 OCC 61, % 62,8 % 62,6 % 6,6 % 6,3 % 62,4 % 63,8 % 62,9 % Bergen nøkkeltall mai Sett i forhold til 212 har hotellene i Bergen hatt et år og en mai måned med synkende belegg. På den annen side har hotellene vært gode på å ta ut korrekte priser. Så langt i år har prisene steget til all time high. Oppgangen fra 212 er så langt i år på 6.4 %. Enda bedre ble det i mai hvor prisene gikk opp med 8.2 %. 1 78, % 76, % 74, % 72, % Dermed har hotellene i Bergen tidenes topp i REVPAR så langt i år og isolert sett i mai. 68, % 9

10 Trondheim Trondheim pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom N Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 892,45 829,97 818,2 836,35 819,4 824,64 REVPAR 568,49 471,33 455,34 513,84 477,64 456,91 A OCC 63,7 % 56,8 % 55,7 % 61,4 % 58,3 % 55,4 % N A Trondheim nøkkeltall mai Byen har fått mange nye hotellrom. Dermed er det vel ingen overraskelse at hotellene har tidenes topp når vi ser på losjiomsetning og solgte rom. Prisene holder seg forholdsvis bra. Beleggsprosenten faller siden økningen i antall solgte rom er lavere enn kapasitetsøkningen. Tromsø Tromsø pr Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom N Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR 754,26 82,14 779,2 844,64 831,62 874,36 871,54 REVPAR 55,99 521,3 475,69 5,99 515,65 61,25 596,68 A OCC 67,1 % 65, % 61, % 59,3 % 62, % 68,8 % 68,5 % N A Tromsø nøkkeltall mai Starten på året var bra for hotellene i Tromsø, men mai var ikke bra. Solgte rom gikk ned med nesten 14 % i mai. Prisene var stabile, det er positivt i den aktuelle situasjonen. Det blir spennende å se fremover. Det bygges mange nye hotellrom i Tromsø. Det er nok de små og «slitne» hotellene som taper, særlig når Smart Hotell får markert seg og når Comfort Express åpner kommende år. 1

11 Småplukk Hotellene i Sola kommune oppnådde en gjennomsnittspris på hele kr 1 359, i mai. Hotellene på Dovre fikk kr 483, i mai. Det er en nedgang på kr. 18, I mai 212 fikk hotellene i Trysil 4.7 % belegg. I mai 213 ble belegget 3.7 % Sola fikk REVPAR på kr. 924, i mai. Trysil fikk REVPAR på kr 21, (kroner tjueen /1) i mai. Det er 11 kommuner i landet som har en gjennomsnittspris over kr 1, så langt i 213. Hotellene i Kragerø ligger i andre enden av tabellen. Så langt i år har man oppnådd kr. 572, Hoteller som ligger i kommunene SAurdal, Etnedal og VestreSlidre har kun kr 89, i REVPAR så langt i år. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. og egne databaser Nordic Hotel Consulting 5. juli 213 Olaf Vangstein partner NHC kontorer Danmark Kildehøjvej Birkerød Skoleveien 2 N 14 Ski Sverige Sveavägen 17, 14 th floor S Stockholm

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt.

OM NORSK HOTELLRÅDGIVNING. Kjære kontakt. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt i 217 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du har nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen Befolkningen i Norge framover Marianne Tønnessen 1 Fire tunge trender Befolkningsvekst Aldring Innvandring Sentralisering 2 Slik framskrives befolkningen Tall for dagens befolkning Forutsetninger: Fruktbarhet

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer