Hotellåret I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar Benchmarking Alliance. Med tall fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra"

Transkript

1 Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance

2 INNHOLD 1. Innledning på topp 3 på bunn. Kort om Utvikling i tilbud og etterspørsel i Kapasitets- og beleggsutvikling fra 2014 til Romprisutvikling fra 2014 til Oversikt belegg og rompris 2015 og Rombelegg per ukedag og per måned (illustrasjon). 8. Østlandet (Oslo/Fornebu, Gardermoen, Drammen og Lillehammer/Hamar) 9. Sørlandet, Vestlandet og Nord-Vestlandet (Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Molde, Kristiansund og Ålesund). 10. Trøndelag og Nord-Norge (Trondheim/Værnes, Bodø og Tromsø) Om statistikkgrunnlaget og tallinnsamling Definisjoner og forklaringer. 13. Wiederstrøm Hotel Consulting. Side Alle hotell-fotos er illustrasjoner med motiv fra Quality Hotel Strand, Gjøvik Tel. (+47)

3 1 INNLEDNING Hotellåret 2015 ble meget godt for mange av landets største byer og destinasjoner, i alle fall når det gjelder utviklingen i antall solgte rom. Men her var til dels stor variasjon. Enkelte byer opplevde tilbakegang i etterspørselen. Trolig er det lenge til, om noen gang, vi får se beleggsprosenter på over 70 % på årsbasis i en norsk storby. Bergen falt under dette nivået i fjor. Noen markeder fikk tilført betydelig ny romkapasitet. Felles for de fleste var at romprisene ikke holdt tritt med utviklingen i konsumprisindeksen. Herværende oversikt gir deg forhåpentligvis et enkelt, lite overblikk over de viktigste trekkene fra hotellnæringen i storbyene det siste året. Det er også trukket noen historiske linjer. Tall og statistikk kommer primært fra Benchmarking Alliance (BA) som med sitt anerkjente og markedsledende benchmarking-verktøy, Hotel Trends, «samler inn» data fra hotellene. Wiederstrøm Hotel Consulting er BAs representant i Norge. Behøver du mer informasjon, enten tall eller analyser, ta gjerne kontakt. Litt av hva det som tilbys av abonnementer og rapporter finner du på side 16. Vi har med hoteller også fra andre byer og steder enn de 14 destinasjonene og byene som er tatt med her. Mer om det øvrige tjenestetilbudet til Wiederstrøm Hotel Consulting står omtalt på side 18 og på Oslo 31. januar 2016 Peter Wiederstrøm Tel. (+47)

4 2 «3 PÅ TOPP 3 PÅ BUNN». KORT OM 2015 (jan.-des.) Rombelegg (kapasitetsutnyttelse) Topp Bunn Bergen 66,8% Kristiansund 52,1% Oslo m.fornebu 66,7% Stavanger** 50,4% Bodø 65,0% Haugesund 47,0% Rompriser (i NOK) Topp Bunn Stavanger** 994 Molde 771 Oslo m.fornebu 991 Lilleh.-Hamar 768 Bergen 964 Drammen 766 Topp RevPAR (i NOK) Bunn Oslo m.fornebu 661 Ålesund 452 Bergen 644 Lilleh.-Hamar 407 Bodø 593 Haugesund 386 Romprisutvikling (fra år 2014) Topp Bunn Oslo m.fornebu 4,8% Drammen -4,3% Bodø 4,2% Bergen -4,6% Kristiansand 2,3% Stavanger** -11,8% Endring antall solgte rom (fra år 2014) Topp Bunn Bodø 17,7% Ålesund -4,8% Drammen 13,9% Kristiansund -6,2% Tromsø 12,0% Stavanger** -9,2% Endring losjiinntekter (fra år 2014) Topp Bunn Bodø 22,6% Haugesund -4,7% Oslo m.fornebu 11,5% Kristiansund -8,7% Tromsø 10,9% Stavanger** -19,9% Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Tallene omfatter januar-desember 2015, sammenligninger er med 2014 ** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren Se definisjoner på rompris, rombelegg og RevPAR på side 17. Ønsker du mer info og data kontakt el. eller ring Tel. (+47)

5 3 UTVIKLING I TILBUD OG ETTERSPØRSEL I 2015 TILBUD Det har vært en del kapasitetsøkninger i de norske storbyene de siste årene, også i For noen byer har veksten vært svært stor. I det følgende går vi gjennom hvordan veksten har vært i tilbudet (antall tilgjengelige hotellrom) og etterspørselen (antall solgte hotellrom). Kapasitetsøkninger slår ut ulikt i statistikken, alt etter hvilke perioder man ser på. Les mer om vekting av kapasitetsøkninger på side 15. La oss først se på de byene som hadde kapasitetsvekst i 2015: Tilgjengelige hotellrom - historisk Kilde: SSB, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Tall for de respektive kommuner Stavanger* Bergen* Oslo* Trondheim * 20% 15% 10% 5% 0% Utvikling i antall tilgjengelige hotellrom Fra år 2014 til år 2015* Tromsøs (19,5 %) og Bodøs (17,9 %) tilbudsvekst er stor, og faktisk var veksten større i det øyeblikket de nye hotellene åpnet dørene. I Bodø var antall tilgjengelige hotellrom % høyere en måned enn i tilsvarende måned året før, men når kapasitetsveksten ble fordelt utover hele året ble vekstraten mindre. Situasjonen var ikke helt ulik i Tromsø. Stavanger-regionen har økt kapasiteten i etapper, den siste kom i november, og her opplevde man i motsetning til i Nord at etterspørselen samtidig gikk ned. Mer om dette utover her i del 3. Kapasitetsøkningene fra 2014 til 2015 kommer i tillegg til stor vekst årene forut, se graf oppe til h. Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Gjelder hele perioden januar-desember de to årene ** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren *** Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune Tel. (+47)

6 UTVIKLING I TILBUD OG ETTERSPØRSEL forts. ETTERSPØRSEL 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Utvikling i antall solgte hotellrom Fra år 2014 til år 2015* Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Gjelder hele perioden januar-desember de to årene ** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren *** Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune SSB har oversikt over utviklingen i de ulike formålene, og for de 11 første mnd. i 2015 var den relative veksten fra tilsvarende periode i 2014 i stor grad «bokført» som ferieog fritidstrafikk. Yrkestrafikken falt nesten utelukkende i alle byene, også de som i vår grafiske fremstilling hadde vekst totalt. Les mer om SSB-statistikk på side 16. Juli er nesten utelukkende en måned med ferie/fritids-trafikk for hotellene i Norge. På neste side ser vi at det nettopp i juli er en betydelig vekst i antall solgte hotellrom. Solid vekst i antall solgte hotellrom i Nord og på Østlandet fra 2014 til 2015 (se diagram til venstre). Trondheim og Bergen* hadde en «grei» økning. I beltet fra Kristiansand og helt opp til og med Møre (unntatt Molde) var det fall i etterspørselen. Dette henger i stor grad sammen med den negative utviklingen i oljebransjen. Historisk (se under) har de fire største byene økt etterspørselen, men Oslo har en langt, langt høyere vekstrate enn de andre byene. (*) Bergen hadde dog fallende trend i de 3 siste månedene Solgte hotellrom - historisk Stavanger* Bergen* Oslo* Kilde: SSB, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Tall for de respektive kommuner Trondheim * Tel. (+47)

7 UTVIKLING I TILBUD OG ETTERSPØRSEL forts. ETTERSPØRSEL BEDRE UTVIKLING PÅ SOMMEREN ENN ÅRET TOTALT 30% 25% 20% 15% 10% 5% Etterspørselsutvikling* År 2015 v.s. juli 2015 År 2015 Juli 2015 I diagrammet til venstre ser vi at for alle de 12 byene og destinasjonene er etterspørselsutviklingen for juli måned bedre enn etterspørselsutviklingen for året totalt begge sammenlignet med tilsvarende periode i To byer mangler i oversikten, og de skiller seg noe ut i dette bildet. Den ene, Bodø (diagram under), har mye større vekst i april, mai og juni enn i juli. Også Molde har en relativt sett svakere juli-utvikling enn for hele året. 0% -5% -10% Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Utvikling i antall solgte rom fra tilsvarende periode i 2014 ** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren *** Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune Antall solgte hotellrom i Bodø Også i juni og august (som og har et stort innslag av ferietrafikk) har storbyene gjennomgående bedre prosentvis utvikling i antall solgte rom enn for året totalt. 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Tel. (+47)

8 UTVIKLING I TILBUD OG ETTERSPØRSEL forts. 20% 15% 10% 5% 0% Hotellrom - Utvikling i tilbud og etterspørsel Fra år 2014 til år 2015 Endring antall tilgjengelige rom (kapasitetsendring) Endring antall solgte rom Ønsker du mer info og data kontakt eller eller ring % Se rangerte verdier i «3 på topp og 3 på bunn» s. 4-10% Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Gjelder hele perioden januar-desember de to årene ** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren *** Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune Blant byene med kapasitetsvekst (blå stolper med positive verdier) er Oslo Den eneste som har en etterspørselsvekst som er høyere enn kapasitetsveksten. Bodø var riktignok svært nær, og tatt i betraktning den store kapasitetsveksten er det imponerende at man har opprettholdt beleggsprosenten fra I SSB-statistikken for Oslo* fremgår det at utenlandske hotellovernattinger økte mer enn norske - både i antall og i prosent (15,8) i fjor (per. nov.). I Bergen* stod utlendinger for «nesten all» veksten. I Stavanger* var det utlendingene som stod for veksten (+ 6,7 %), mens norske overnattinger falt med 1,6 %. I Trondheim* var utenlands-veksten større i prosent men noe mindre i antall jfr. norske. (*) Her gjelder kommune-tall Tel. (+47)

9 4 KAPASITETS- OG BELEGGSUTVIKLING FRA 2014 TIL % 15% 10% 5% 0% -5% Utvikling i rombelegg v.s. antall tilgjengelige rom Av 13 byer og destinasjoner i oversikten, var det kun fire som hadde beleggsvekst fra 2014 til Blant byene med økning i hotellrombelegget (blå stolper med positive verdier) var det tre av fire som ikke hadde hatt økning i kapasiteten. Alle de byene som hadde kapasitetsøkning (røde stolper med positiv verdi) hadde nedgang i belegget, unnt. Oslo med Fornebu. -10% -15% -20% Utvikling i rombelegg Endring i antall tilgjengelige rom Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Gjelder hele perioden januar-desember de to årene ** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren *** Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune Se rangerte verdier i «3 på topp og 3 på bunn» s. 4 Mat-/drikke- og annen omsetning Benchmarking Alliance tilbyr også benchmarking-løsninger for restaurant og kurs/konferanseomsetning. Dette inngår ikke i herværende oversikt. Tel. (+47)

10 5 ROMPRISUTVIKLING FRA 2014 TIL % 0% Utvikling i hotellrompriser Fra år 2014 til år 2015 (jan.-des.) Av 14 byer og destinasjoner i vår oversikt, var det kun fem som hadde romprisvekst fra 2014 til SSBs konsumprisindeks økte med 2,3 % fra desember 2014 til desember 2015, og det var bare tre byer som «matchet» dette. Oslo m.fornebu hadde best prisutvikling (+4,8 %), Stavanger-regionen havnet nederst med -11,8 %. -5% Se rangerte verdier i «3 på topp og 3 på bunn» s. 4-10% -15% Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Gjelder hele perioden januar-desember de to årene ** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren *** Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune Historiske priser (SSB-tall for kommuner) Ser vi på perioden fra 2000 til 2014, finner vi bl.a. at prisene på hotellrom her til lands har hatt svak utvikling fra hotellenes ståsted. I Oslo (kommune) har det vært jevn nedgang fra 2008, og faktisk var de inflasjonsjusterte prisene i 2014 langt lavere enn i år I Stavanger har det vært nedgang fra 2008 til 2014, men her var fallet mye lavere før det «stupte» fra 2014 til 2015 (se grafikk). I likhet med Bergen var 2014-prisene i Stavanger høyere enn i år I Trondheim har prisene falt relativt mye fra 2007 til Tel. (+47)

11 6 OVERSIKT BELEGG OG ROMPRIS 2015 OG 2014 Stavanger-regionen holder så vidt førsteplassen over hotellrompriser i 2015 (blå stolpe), etter å ha hatt en suveren topplass de siste årene, bl.a. i 2014 (rød). Se rangerte verdier i «3 på topp og 3 på bunn» s. 4 RevPAR På side 14 finner du en RevPAR-graf. Stavanger** Oslo m.fornebu Bergen Bodø Kristiansund Tromsø Kristiansand Gardermoen Trondheim*** Haugesund Ålesund Molde Lilleh.-Hamar Drammen Hotellrompriser* 2015 v.s % 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Hotellrombelegg* 2015 v.s Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Diagrammet gjelder hele perioden januar-desember de to årene * Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom ** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren *** Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Diagrammet gjelder hele perioden januar-desember de to årene * Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom ** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren *** Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune Tel. (+47)

12 7 ROMBELEGG PER UKEDAG OG PER MÅNED - ILLUSTRASJON Stavanger har opplevd en svært kraftig nedgang i rombelegg gjennom I figuren under til venstre ser vi hvordan nedgangen slo ut per ukedag i desember. I diagrammet under til høyre ser vi at Trondheim (med «flyplasshoteller») lå beleggsmessig høyere enn Stavangerregionen hver eneste måned gjennom fjoråret. HOTELLSTATISTIKK PER UKEDAG OG PER MND. Hotel Trends fra Benchmarking Alliance gir unike muligheter til å kjøre ut statistikk over de perioder man ønsker. Her på denne siden ser vi to eksempler. Ønsker du å fremstille andre perioder og andre byer eller se tilsvarende fordeling når det gjelder rompriser og RevPAR, ta kontakt med Peter Wiederstrøm på eller 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hotellrombelegg* Stavanger** Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Desember 2015 Desember 2014 Kilde: Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting (*) Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av ant. tilgjengelige rom (**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotellrombelegg* år 2015 Stavanger** Trondheim*** Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting (*) Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av ant. tilgj. rom (**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren (***) Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal komm. Tel. (+47)

13 8 ØSTLANDET (Oslo/Fornebu, Gardermoen, Drammen og Lillehammer/Hamar) For denne gruppen byer/destinasjoner var det i høyt rombelegg (kap.utnyttelse), unntak Lilleh./Hamar - vekst i antall solgte rom fra år relativt lave rompriser (unntatt Oslo med Fornebu) - økt rombelegg fra middels/forholdsvis høy RevPAR, unntak Lilleh./Hamar Representasjon i vår statistikk: Oslo med Fornebu ca rom Drammen ca. 650 rom Gardermoen ca rom Lillehammer / Hamar ca rom Se rangerte verdier i «3 på topp og 3 på bunn» s. 4 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Hotellrombelegg* Østlandet Gjennomsnitt i hele 2015 Gjennomsnitt i hele 2014 Kilde: Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting (*) Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom Tel. (+47)

14 9 SØRLANDET, VESTLANDET OG NORD-VESTLANDET (Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Molde, Kristiansund og Ålesund) Felles* for disse byene/destinasjonene er at det i 2015 var - lavt rombelegg (lav kap.utnyttelse) - nedgang i rombelegget - nedgang i antall solgte rom - relativt svak romprisutvikling - relativt lav RevPAR (*) «UNNTAKET»: Bergen, m.h.t. dette: - høyt rombelegg (høy kapasitetsutnyttelse) - liten vekst i antall solgte rom - høy RevPAR Se rangerte verdier i «3 på topp og 3 på bunn» s. 4 Representasjon i vår statistikk: Kristiansand ca rom Stavanger** ca rom Haugesund ca rom Bergen ca rom Molde ca. 550 rom Kristiansund ca. 450 rom Ålesund ca. 750 rom Oslo m.fornebu Bergen Bodø Gardermoen Tromsø Stavanger** Trondheim*** Kristiansand Drammen Kristiansund Molde Ålesund Lilleh.-Hamar Haugesund NEDGANGEN I «OLJEBELTET» Byene i kystbeltet fra Kristiansand og opp til og med mørekysten har et næringsliv som i relativt stor grad er avhengig av aktiviteten i oljebransjen. Fallet disse byene har hatt i form av lavere rombelegg, kan i stor grad forklares med lavere aktivitet i denne viktige sektoren. RevPAR* Gjennomsnitt i hele 2014 Gjennomsnitt i hele Kilde: Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting (*) RevPAR er losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelig rom (**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren (***) Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune Tel. (+47)

15 10 TRØNDELAG OG NORD-NORGE (Trondheim/Værnes, Bodø og Tromsø) Felles for disse byene er at det i 2015 var - høy kapasitetsvekst - fra middels til relativt høyt rombelegg (kapasitetsutnyttelse) - økning i antall solgte rom - nedgang* i rombelegget - relativt** bra romprisutvikling - rompriser i øvre middelsjikt - høy RevPAR (*) Svært knapp nedgang i Bodø (**) Sammenlignet med øvrige storbyer Kapasitetsøkninger «vektes» ut over året En økning i romkapasiteten som inntreffer i løpet av et år vil for året totalt sett fremstå prosentmessig ulikt alt etter som når på året den inntreffer. Tromsø hadde f.eks. nesten 30 % flere hotellrom i februar 2015 enn i februar 2014, men for året 2015 totalt var veksten 19,5 %. 20% 15% 10% 5% 0% Utvikling i antall tilgjengelige hotellrom Fra år 2014 til år 2015* Se rangerte verdier i «3 på topp og 3 på bunn» s. 4 Representasjon i vår statistikk: Trondheim med flyplass ca rom Bodø ca. 850 rom Tromsø ca rom Kilde: Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting (*) Gjelder hele perioden januar-desember (**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren (***) Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal komm. Tel. (+47)

16 11 OM STATISTIKKGRUNNLAGET OG TALLINNSAMLING Tallene som er brukt her er primært hentet fra benchmarking-verktøyet Hotel Trends, levert av Benchmarking Alliance (Sverige). Wiederstrøm Hotel Consulting er Benchmarking Alliance sin representant i Norge, les mere her Medlemshotellene sender daglig inn tall for losjiomsetning, belegg m.m., og kan så sammenligne egne tall med tilsvarende tall for en egendefinert gruppe med konkurrenter (kalt «Comp. Set»). Man kan sammenligne på dagsnivå eller de tidsperioder man ønsker. Man kan også sammenligne egne tall for ulike perioder. Siste døgns tall er alltid tilgjengelig. Norsk konkurranselovgivning følges. SSB-statistikk For å supplere tallene fra Benchmarking Alliance med fordeling på formål med hotell-oppholdet (ferie/fritid, yrke/forretning, kurs / konferanse), samt fordeling av nordmenn / utlendinger, har vi hentet noe tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå til enkelte deler. Disse tallene er usikre og bør leses med stor varsomhet. Peter Wiederstrøm er medlem i SSBs rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk for år Ønsker du mer info og data, kontakt Tel. (+47) Benchmarking Alliance er den dominerende aktøren innen hotellbenchmarking i Norge og i det øvrige Norden. De norske medlems-hotellene har til sammen over hotellrom, og dette gjør systemet også til en interessant og representativ statistikkbase for hotelldata. Det ant. rom de deltakende hotellene er representert med er summert under de respektive byer som er omtalt på sidene 13, 14 og 15. Data fra vår base er hyppig referert til i pressen. Én grunn til det, er at Benchmarking Alliance er først ute med hotelltall, ca. 1 måned før SSB offentliggjør sine. Benchmarking Alliance tilbyr og løsninger for kurs / konf. og restaurant / servering. Benchmarking Alliance 16

17 12 DEFINISJONER OG FORKLARINGER ROMBELEGG Rombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom. Kan også kalles kapasitetsutnyttelse rom. ROMPRIS Rompris er i hotellstatistikk-sammenheng losjiomsetning eks. MVA per solgte rom. Frokost og «moms» kommer altså i tillegg, og dette kan i sum dreie seg om NOK En «rompris» i statistikken på 900 kan således bety å betale for gjesten/kunden. REVPAR Forkortelse for revenue per available room. I den norske hotellbransjen oversettes begrepet til losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom. Det er mye brukt måltall som gir en viss indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift. Statistikken som presenteres for hver by eller destinasjon er summen av mange hoteller som hver for seg kan ha sprikende tall. Dermed kan de samlede tallene for en by «skjule» at noen gjør det relativt sett bra eller dårlig. Geografisk plassering av hotellet innen en by betyr mye. Flyplasshoteller i gangavstand til terminalen, samt sentralt plasserte sentrumshoteller, gjør det gjennomgående bedre både beleggs- og prismessig - enn de som ligger i utkanten av sentrumskjernen. I byer som har uforandrede data fra én periode til en annen, kan de samlede tallene «kamuflere» at det er store fall og økninger i enkeltsegmenter og markeder som «utlikner» hverandre. En nedgang fra ett år til et annet kan «skyldes» at det siste året var historisk godt, på samme måte som vekst til i år kan ha sin årsak i fjorårstall som var relativt dårlige sammenlignet med tidligere år. Siden tallene fra Benchmarking Alliance (BA) i denne oversikten primært omhandler 2014 og 2015, har vi derfor tatt med noen historiske tall fra SSB. I den forbindelse skal man være klar over at de geografiske inndelingene det vises til her er noe forskjellig for SSB og BA. SSBtallene gjelder kommuner, mens BA i større grad «dekker» naturlige markeder, som for eksempel at Fornebu (Bærum) er med i «Oslo». Og når man i SSB-statistikken ser på fordeling utlendinger/nordmenn og fordeling på formål (yrke, ferie og kurs/konf.) er det personer (ikke antall rom) som måles. BA måler romdøgn. Kapasitetsøkninger slår ut matematisk ulikt, alt etter hvilke perioder man analyserer. En økning i antall tilgjengelige hotellrom som kommer i løpet av året, «vektes» tilsvarende når en skal se på økningene for det hele aktuelle året. Tel. (+47)

18 13 WIEDERSTRØM HOTEL CONSULTING er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr rådgivningstjenester for reiseliv, primært innen hotell. Blant tjenestene finner vi - hotellstatistikk (i samarbeid med Benchmarking Alliance) - hotellstatistikk-analyse - styreverv - hotelldrift/management for hire - rekruttering - feasibility studies og markedsanalyser (etableringsundersøkelse nye hotellprosjekter) Virksomheten har løst et bredt spekter av oppdrag. Wiederstrøm Hotel Consulting er det desidert mest siterte hotellrådgivningsselskapet i norsk presse. Virksomheten ble startet i 2005 av Peter Wiederstrøm. Peter Wiederstrøm har i mange år tilbudt rådgivningstjenester for reiseliv, primært innen hotell. Som Norge-ansvarlig i det svenske selskapet Benchmarking Alliance selger, bearbeider og analyserer Peter Wiederstrøm hotellstatistikk fra den norske hotellbransjen. Wiederstrøm er siviløkonom fra NHH og har lang fartstid fra hotelldrift, bl.a. som hotelldirektør. Han er oppnevnt som medlem i SSBs «Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk» for perioden Peter Wiederstrøm er fast skribent i fagmagasinet «Hotell, Restaurant & Reiseliv» og på Wiederstrøm er styremedlem i Haut Nordic som står bak drift av hoteller, spa og restauranter. Tel. (+47)

Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 18. mars 2016

Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 18. mars 2016 Hotellstatistikk februar 2016 Norske storbyer og destinasjoner Oslo, 18. mars 2016 1 INNHOLD Hotellstatistikk norske storbyer/-destinasjoner feb. 2016 1. Innledning... 2. Topp og bunn i februar og hittil

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016

Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 15. desember 2016 Hotellstatistikk NOVEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 15. desember 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i november 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i november 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer

Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Hotellstatistikk DESEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 24. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i desember 2016.... 4 3. Hotellrombelegg i desember 2016....... 5 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk AUGUST 2016

Hotellstatistikk AUGUST 2016 Hotellstatistikk AUGUST 2016 Norske storbyer Oslo, 14. september 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i august 2016... 3. Hotellrombelegg i august 2016... 4. Hotellrompriser i august 2016..

Detaljer

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016

Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 17. november 2016 Hotellstatistikk OKTOBER 2016 Norske storbyer Oslo, 17. november 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i oktober 2016.... 3. Hotellrombelegg i oktober 2016..... 4. Hotellrompriser i oktober 2016.

Detaljer

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016

Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer. Oslo, 10. oktober 2016 Hotellstatistikk SEPTEMBER 2016 Norske storbyer Oslo, 10. oktober 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i september 2016.... 3. Hotellrombelegg i september 2016... 4. Hotellrompriser i september

Detaljer

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016

Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer. Oslo, 2. august 2016 Hotellstatistikk 1. halvår 2016 Norske storbyer Oslo, 2. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i første halvår 2016... 3. Hotellrombelegg i første halvår 2016 4. Hotellrompriser i første

Detaljer

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i.... 3. Hotellrombelegg i og..... 4. Hotellrompriser

Detaljer

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016

Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer. Oslo, 16. august 2016 Hotellstatistikk JULI 2016 Norske storbyer Oslo, 16. august 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Topp og bunn i juli 2016... 3. Hotellrombelegg i juli 2016.. 4. Hotellrompriser i juli 2016... 5. Hittil i

Detaljer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer

Hotellstatistikk mars og 1.kv Norske storbyer Hotellstatistikk mars og 1.kv. 2016 Norske storbyer Spesial mars måned: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er «korrigert» for påske. Oslo, 11. april 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel

Detaljer

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017

Februar Februar-tall Hotellstatistikk norske storbyer. EKSTRA: Med restaurant-benchmarking. Oslo 23. mars 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Februar-tall 2017 EKSTRA: Med restaurant-benchmarking Oslo 23. mars 2017 Rev. 26.mars 2017 INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet Hotel Trends

Detaljer

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

April-tall Hotellstatistikk norske storbyer. Februar og hittil iår. Oslo 16. mai EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer April-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 16. mai 2017 Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

Sammenligning/måling av hotelldata

Sammenligning/måling av hotelldata Sammenligning/måling av hotelldata 6. oktober 2016 Peter Wiederstrøm 1 HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hoteller med abonnement I Norge har vi med hoteller med til sammen rundt 50.000 rom. For et

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Streik spesial: Perioden 24. april 20. mai 2016 Et utvalg hotellbyer Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Utvikling i antall solgte hotellrom..

Detaljer

Hotellstatistikk. Sykkel-VM, Bergen 2017

Hotellstatistikk. Sykkel-VM, Bergen 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk Sept. Sykkel-VM, Bergen 2017 Oslo 29. september 2017 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3 2. Utvikling i antall solgte hotellrom i Bergen 15.-24. september....

Detaljer

Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper

Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper Hotell-benchmarking for destinasjonsselskaper Hotel Trends fra Benchmarking Alliance Oslo 10. november 2017 Peter Wiederstrøm 1 INNLEDNING Hotel Trends fra Benchmarking Alliance (BA) er primært et benchmarking-verktøy

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer. Mai-tall Februar og hittil iår. Oslo 19. juni EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo

Hotellstatistikk norske storbyer. Mai-tall Februar og hittil iår. Oslo 19. juni EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Februar 2016 Hotellstatistikk norske storbyer Mai-tall 2017 og hittil iår EKSTRA: Med restaurant-benchmarking i Oslo Oslo 19. juni 2017 Summary Med data fra INNHOLD Side 1. Innledning.. 3 2. Hvordan systemet

Detaljer

Hotellstatistikk. norske storbyer 2017

Hotellstatistikk. norske storbyer 2017 Februar 2016 Hotellstatistikk August norske storbyer 2017 Med restaurant-benchmarking fra Oslo With Summary Oslo 20.sep.2017 Oslo 8. august 2017 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Oktober 2017 Med restaurant-benchmarking fra Oslo With summary Oslo 9. november 2017 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3 2. Oktober... 4 3. Topp og

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

Februar Juni og 1.halvår. Hotellstatistikk. norske storbyer Med restaurant-benchmarking fra Oslo. Oslo 8. august 2017.

Februar Juni og 1.halvår. Hotellstatistikk. norske storbyer Med restaurant-benchmarking fra Oslo. Oslo 8. august 2017. Februar 2016 Hotellstatistikk Juni og 1.halvår norske storbyer 2017 Med restaurant-benchmarking fra Oslo Oslo 8. august 2017 With Summary Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3 2. Hotel

Detaljer

Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellstatistikk norske storbyer Hotellåret 2017 Med restaurant-benchmarking fra Oslo With summary Oslo 18. januar 2018 Med data fra INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3 2. Desember... 4 3. Topp

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1

Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordens ledende konsulentselskap innenfor hotellbransjen 06.09.2013 1 Nordic Hotel Consulting [NHC] ble etableret i 2004 i København. NHC har arbeidet med mange store og prestisjefylte hotelprosjekter

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L LE R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.216 NORGE 1 M ARK E D S RAP P O RT Nok en gang har vi gleden av å presentere en ny markedsrapport. Denne gangen får du tallene for august 216 og året så

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Etter marked Nedgang på 8,2%, som fordeler seg på både nordmenn og utlendinger, med sterkest nedgang fra det internasjonale markedet. Nedgangen i det internasjonale markedet fordeler seg jevnt over flere

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Samlede kommersielle Etter marked Nedgang på hele 25%, som fordeler seg jevnt på nordmenn og utlendinger. Nedgangen i det internasjonale markedet er spesielt sterk fra Sverige og Danmark. Februar hadde

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 2016 OG HOTELLÅRET 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT DESEMBER 216 OG HOTELLÅRET 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene for hotellåret er nå klare, og med i denne rapporten viser vi dermed tallene for desember 216 og hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT APRIL 216 OG HITTIL I ÅR PR. 3.4 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Samlede kommersielle Etter marked Positiv utvikling med oppgang på 8,4%, oppgangen kommer i stor grad fra nordmenn, da utlendinger har hatt en kraftig nedgang på 40%.. Nedgangen i det internasjonale markedet

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Samlede kommersielle Etter marked har hatt en nedgang på 8,8% i antall i mai. Stor nedgang i det norske markedet, men en god økning i det internasjonale takket være oppgang i. Nedgangen er sterkere i det

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

«STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS

«STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS «STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS KORT OM HOTELIA AS De fire partnerne er Erik Myklebust, Anders Vatne,

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. Om Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for august og året så langt pr. 31.8 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2017 OG ÅRET SÅ LANGT PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Etter marked RAPPORT JUNI 2017 har i juni en nedgang på 14,7% i antall kommersielle overnattinger. Sør-Gudbrandsdalen Nedgangen fordeler seg jevnt på det nasjonale og det internasjonale markedet, selv

Detaljer

Reiselivstrafikk på veg

Reiselivstrafikk på veg Sammendrag: Reiselivstrafikk på veg TØI-rapport 891/27 Forfatter: Berit Grue Oslo 27, 71 sider Reiselivstrafikk på veg kan inndeles i helgetrafikk og annen ferie- og fritidstrafikk. Helgetrafikken retter

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer