haster det? Konsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgroup,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "haster det? Konsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgroup,"

Transkript

1 Hardangerkabler haster det? Knsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgrup, sekretariatsmedlem utvalg 3

2 2 Spørsmål?

3 Jeg Kan er vi glad vente jeg jgtil slipper 2020? Spørsmål? 3

4 Utvalg g sekretariat Utvalg Fridrik M. Baldurssn, Universitetet i Reykjavik, leder Olvar Bergland, Universitetet fr miljø g bivitenskap Cathrine Hagem, Statistisk ti ti sentralbyrå Sekretariat Knut Einar Rsendahl, SSB, leder Jørgen Bjørndalen, ECgrup Ane Marte Heggedal, NTNU Håvard Men, ECgrup

5 Dersm linjen Mdalen-Mngstad-Kllsnes er på plass innen 2016 g Energiverk Mngstad (EVM) kmmer i full drift fra vil frsyningssikkerheten i BKK-mrådet med str sannsynlighet være tilfredsstillende det neste tiåret selv m Sima-Samnanger Samnanger ikke er på plass fra Utfrdrende frsyningssituasjner kan ikke utelukkes; f.eks. p.g.a. lav magasinfylling ved inngangen til en tørr g kald vinter Utvalget anbefaler derfr at BKK-mrådet etableres sm eget anmeldingsmråde så snart sm mulig

6 Brudd på en av de t frutsetningene (EVM-II, MMK linjen) vil øke sannsynligheten fr en krevende effekt- g energisituasjn spesielt m det ikke settes i verk flere av de tiltakene sm utvalget freslår Brudd på begge frutsetningene vil medføre utilfredsstillende frsyningssikkerhet i BKK-mrådet, m ikke kapasiteten på det eksisterende nettet frsterkes Så lenge endelige beslutninger m de t frutsetningene ikke er truffet, vil det være uklart m frsyningssikkerheten blir akseptabel i siste halvdel av tiåret

7 Hvrdan ppfattet t utvalget t (g sekretariatet) egentlig frsyningssikkerheten? 7

8 Prblemavgrensning BKK-snittet Bergen by har et alvrlig prblem gså med Bergenssnittet Men Sima-Samnanger imøtekmmer ikke det prblemet Fardal-Aurland, utenfr BKK-snittet, er trlig neste utfrdring(?) Sima-Samnanger bidrar til å løse/redusere det prblemet Utvalg 3 fkuserte derfr utelukkende på BKK-snittet Kilde: BKK 8

9 Og hvr kritisk var frrige vinter? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Faktisk magasinfylling Overhlde N-1 knt. (750MW) Overhlde N-1 krtv. (880MW) Ukenr. Utfrdrende kraftfrsyning, men: Få timer med ren effektknapphet (maks. 25 timer) N-1 drift hadde ikke nødvendigvis resultert i spesielt lave fyllingsnivåer ved utgangen av vinteren Men hvem visste det i februar 2010? Etterpåklkskap er viktig fr å lære, dårlig grunnlag fr kritikk 9

10 Vesentlige analysefrutsetninger Anslått utsettelse ved valg av sjøkabel 4-10 år (7 år realistisk anslag) Kriterier fr frsyningssikkerhet N-1 frnuftig kriterium i planlegging g nrmal drift Frsyningssituasjnen er akseptabel selv m nettet i spesielle situasjner driftes med ne redusert sikkerhet Økt N-1 grense i BKK-snittet siste året Kntinuerlig N-1 grense hevet fra 750 til 850 MW Krtvarig N-1 grense hevet fra 880 til 900 MW Begrenset av spenningsprblematikk SVC herewecmeagain? N-1/2 grensen er gså økt pga. endret systemvern 10

11 Endringer i tilbud g etterspørsel Frventer 1 % frbruksvekst per år i alminnelig frsyning Omtrent uendret frbruk per innbygger Tar hensyn til ENØK, økt fjernvarme g økt flketall Ser gså på 3 % vekst i vinterfrbruk g i makslast Vinterfrbruket utenm alminnelig frsyning frventes å vkse med vel 50 % fram mt 2020 Størst økning på Trll A Energiverk Mngstad anslås å være i full drift i 2015 Én turbin ved EVM prduserer ca 25 % av gjennmsnittlig prduksjn vinteren 2009/10 Usikkerhet mkring ppstart av den andre turbinen Små endringer i annen kraftprduksjn Linjen Mdalen-Mngstad-Kllsnes vil flytte 200 MW innenfr BKK-snittet Antas kmme i drift

12 Usikkerhet er viktig Temperatur påvirker frbruk i alminnelig frsyning Samlet vinterfrbruk kan bli pptil 5 % høyere (95 % knfidensintervall) Vintertilsiget har variert fra 200 til 1800 GWh siste 50 år (5-45 % av frbruk) Samvariasjn mellm temperatur g tilsig Legger til grunn 2,5 % persentil fr kmbinasjnen av temperatur (mgjrt til frbruk) g tilsig Magasinfylling pr uke 48 har variert mellm 40 g 90 prsentpeng siste 18 år (gjennmsnitt 77%) Ingen samvariasjn med vintertilsig 12

13 Og hva gir så dette? Gjennmsnittlig frbruk g prduksjn (MWh/h) vinter = 1/12-31/3 uten tiltak Frbruk (Nrmal) Frbruk (Kaldt) Prduksjn (Nrmal;Nrmal) Prduksjn (Lav; Nrmal) Prduksjn (Lav; Tørt) Prduksjn (Nrmal;Tørt) MWh/h EVM 2 MMK / / / / / / / / / / /20 13

14 Imprtbehv fr vinteren Merk at dette er gjennmsnittlig imprtbehv fr hver eneste time fra 1/12 til 31/3 uten tiltak, med ptimistiske frutsetninger Gj.sn.imprt (Nrmal;Nrmal) Gj.sn.imprt (Nrmal;Tørt/Kaldt) Gj.sn.imprt (Lav; Nrmal) Gj.sn.imprt (Lav; Tørt/Kaldt) Kntinuerlig N-1 grense Krtvarig N-1 grense 900 MWh h/h / / / / / / / / / / /20 14

15 Sikkerhetsmarginen blir spist Anslagsvis 5 % sannsynlighet fr én vinter med negativ margin Gitt at frutsetningene hlder 2100 Samlet frbruk Basis Margin (N-1) Høy vekst Samlet prduksjn N-1 verføring Margin (N-1) Basis Margin (N-1) Margin (N-1) Kaldt Høy vekst & Kaldt M W

16 Finnes det ikke relevante tiltak? J g særlig ett måtte gjennmføres straks dersm en gikk fr sjøkabel BKK-mrådet sm eget anmeldingsmråde (viktigst) Helt nødvendig fr å muliggjøre maksimal imprtutnyttelse Riktigere priser til prdusenter g frbrukere Evt. utøvelse av markedsmakt kan mtvirkes Nødvendig med klare kriterier fr vergang til N-1/2 drift Kan gi klar bedring av frsyningssikkerheten Sannsynligvis samfunnsøknmiske gevinster Spesialregulering av frbruk Effekt- g energipsjner med frbruk Størst ptensial fr effektpsjner Vurdere rdninger der flere mindre frbrukere går sammen Prblemet er at det er svært lite energi å hente 16

17 Fremskynde fristen fr AMS i BKK-mrådet Økt prisfølsmhet Frsert utbygging av fjernvarme Kan redusere vinterfrbruk i alminnelig frsyning med 1,5 % Investeringsstøtte på 150 mill. krner Andre aktuelle tiltak Mindre restriktiv praksis fr tilknytning av ny prduksjn Kan utløse ne kraftutbygging (småkraft, vindkraft) Redusert vannverdi fr eksisterende prdusenter SVC-anlegg, eventuelt kmbinert med frsert mbygging av Mauranger-Samnanger Vesentlig økning i krtvarig N-1 grense (120 MW/300 MW) Evt. økt prduksjnskapasitet innenfr BKK-snittet SVC: 150 mill kr; Frsert mbygging: mill kr + tapt vannverdi Kmpensasjn fr uteblitt levering Bedre frdeling av risik, iik g dermed d (enda) bedre vanndispnering? i 17

18 Med litt flaks (2 viktige frutsetninger ppfylt) ville det gått nenlunde bra innenfr BKK-snittet frem til ca 2020 Ingen tiltak fjerner behvet Men da måtte man gså ha en ny linje på plass BKK-prisene trlig på nivå med Midt- Nrge, eller høyere Midt-Nrge 7 % ver Osl (fra 2004) Sjøkabel vesentlig billigere enn stans i elektrifiseringen Vesentlig del av gassverdien er knyttet til Trllfeltets fleksibilitet Uten flere kmpressrer blir den fleksibiliteten brte fra 2015 Beflkningen øker 18

19 Helt uaktuelle tiltak Reservekraft Ingen permanent løsning på et behv EVM Dagens design avhenger av varmelast på raffineriet Ombygging mulig, men dyrt g lite hensiktsmessig Vanskelig site med eksplsjnsfare Separat anlegg 1 milliard ++? 3-5 år Restriksjner på magasindispnering Prblemet er lite energi på innsiden av snittet ikke at BKK sløser med vannet Prdusenter er samlet sett flinkere til å ta vare på vannet enn en nasjnal kmite fr prduksjnsplanlegging ville ha vært 19

20 Takk fr ppmerksmheten! Jørgen Bjørndalen

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS LOKAL ENERGIUTREDNING FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2012 Ansvarlig fr utredningen: Eidsiva Nett AS Sist ppdatert: 17.01.2012 Innhldsfrtegnelse: 1 Frmål lkal energiutredning g beskrivelse av utredningsprsessen...

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Lkal energiutredning Stange kmmune Revidert desember 2011. Lkal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Innhld Side 1. Frmål lkal energiutredning... 4 1.1 Bakgrunn fr pprettelse av energiutredning....

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) DET KNGELIGE FINANSDEPARTEMENT St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) FR BUDSJETTERMINEN 2002 m endring av St.prp. nr. 1 m statsbudsjettet medregnet flketrygden 2002 I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune Elverum kmmune Energi- g klimaplan Fr Elverum kmmune Del 1: Status g fakta FORORD Ansvarlig fr utarbeiding av dette dkumentet er ei plitisk arbeidsgruppe ppnevnt av frmannskapet i Elverum. Deltagerne i

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540 ARBEIDSGIVERFOREN I NGEN SPEKTER I,,L t9 rì E Þ õ Ð Ûì Jernbaneverket pstmttak@jbv.n Pstbks 4350 2308Hamar Osl,2O.12.2073 (D {, 5 'Ú aj ti s Vår ref. 49254tH540 ;!l (:) ñ ùì a ù ;,: î Gl (tl Ð' ir p 'tl

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet.

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet. Knkurranse Nytt Fem asfaltentreprenører anmeldt l Økkrim Knkurranselsynet har anmeldt Kl Veidekke AS, Lemminkiiinen Nrge AS, NCC Nrge AS, Skanska Asfalt AS g det kmmunalt eide Osl Vei AS l Økkrim fr brudd

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Saulekilen renseanlegg - Biogass Potensialer og alternative utnyttelser av biogass Mulighetsstudie

Saulekilen renseanlegg - Biogass Potensialer og alternative utnyttelser av biogass Mulighetsstudie Saulekilen renseanlegg - Bigass Ptensialer g alternative utnyttelser av bigass Mulighetsstudie - 1 - Tittel: Saulekilen renseanlegg Ptensial g alternative utnyttelser av bigass Oppdragsgiver: Arendal kmmune

Detaljer

NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg

NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg NSB Grrud Oppgradering av SD-anlegg Innledning I frbindelse med skifte av både driftsselskap g driftspersnell, har vi i Schneider Electric valgt å freta en full gjennmgang av de tekniske anleggene på Grrud

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer