Fornyelse av eldre vannkraftverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fornyelse av eldre vannkraftverk"

Transkript

1 Frnyelse av eldre vannkraftverk - Miljøvennlig frnybar energi Gr Trnsen Gr Trnsen Agder Energi

2 Hvr strt er ptensialet? Opprustingsprsjekt mulige tiltak g knsekvenser Knkrete eksempel: Håverstad, Bjelland g Hunsfs Hva må til fr å få utnyttet ptesialet?

3 Hva er ptensialet i Nrge? Utbyggbart ptensial ca 205 TWh Utbygd TWh Vernet - 44 TWh Ny kraft - 30 TWh O/U - 10 TWh

4 O/U prsjekt - drivkrefter Klimautfrdring g satsing på frnybar energi Mindre naturinngrep, miljøvennlig tiltak Klima endring økt nedbør g tilsig gir mulighet fr økt prduksjn Teknlgiutvikling - mer energi ut av samme vann Sertifikat marked katalysatr fr prsjektene Saksbehandlingstider hs myndighetene frsinkelser i prsjektutviklingen Gd kraft gdt klima

5 Opprusting av kraftverk Tiltak sm kun krever anleggsknsesjn etter energilven Opprusting mfatter nesten alltid både rehabilitering i g mdernisering i Rehabilitering: Bringe kraftverket tilbake til ny tilstand Mdernisering: Ombygging til ny teknlgi

6 Ptensial i Agder Energi Fra 400GWh til 800 GWh i eksisterende vassdrag Kartlegging av muligheter resulterte først i planer m nye 400 GWh deretter 800 GWh. - Av disse representerte ca 300 GWh pprusting g utvidelse prsjekt. Vassdrag sm system Ved å se på vassdraget sm helhet kan det fremgå nye muligheter Flaske halser Risik mråder ( knsekvenser ved ufrutsette stanser, havari, ras)

7

8 Opprusting g utvidelser i AE Prtefølje bestående av: Nye kraftverk, Eks. Færåsen, Fennefss Utvidelser: Eks. Iveland Opprusting: Eks. Håverstad g Bjelland, Hunsfss Vest Opprusting av kraftstasjner på grunn av: Øke gjenværende levetid, tilstand Ny teknlgi, styring g vervåking Pålegg åeggutenfra Økte inntekter i frm av økt prduksjn eller reduserte tap, endret kjørestrategi Samrdning av ppgaver synergi effekter

9 Mulige tiltak reduksjn av tap Utnyttelse av flmtap: Nye aggregat, økt effekt i eksisterende aggregat Reduksjn av falltap i vannvei g inntak: Strssing av tverrsnitt, driving av parallelltunneler, sandblåsing g maling av rør. Reduksjn av tap ved rehabilitering i av aggregat - Sandblåsing, sveising, maling Ledeskvltettinger - hindre tap av vann Reduksjn av tap i generatr g transfrmatr, jerntap i blikk kan reduseres med annen blikkvalitet Lastfrdelig g magasin utnyttelse

10 Mulige tiltak øking av inntekter Økt tilsig muligheter fr øking av slukeevne Nytt vann kan føres inn til stasjnen Aggregat i eksisterende tunnel eller minstevannsaggregat Turbinhjul med virkningsgradskuve tilpasset tilsig g endret kjøremønster Eksakte målinger, bedre styring g kntrll Leveranse i ulike marked: Bedre regulering g styring

11 Knsekvenser av disse tiltakene? Økt prduksjn Frlenget levetid g reduksjn av risik Kstbart alternativ ti er utsettelse tt g mindre tiltak Risik fr tap under gjennmføring lang stanstid Endret kjøremønster økt vedlikehld g slitasje, endret vedlikehldsstrategi Påvirker andre aktører i vassdraget - dialg g frutsigbarhet

12 Eksempel på utvidelse: Iveland Nytt inntak g ny kraftstasjn øst fr eksisterende Utvider kapasitet fra 350 GWh med 150 GWh Gir større slukeevne g utnytter vintervannet i Otra bedre enn i dag. NVE anbefalte tillatelse til NVE anbefalte tillatelse til bygging til OED i mars 2009

13 Eksempel på pprustingsprsjekt: Håverstad g Bjelland T kraftverk ligger etter hverandre i Mandalsvassdraget Håverstad - idriftsatt 1956/57 2 Francis aggregat, fall 80 m, prduksjn 270 GWh/år, slukeevne 70m3/s Aggregat 2 revidert i Bjelland - idriftsatt 1974/75 2 Francis aggregat, fall 90 m, prduksjn 295 GWh/år, slukeevne 80m3/s Aggregat 1 revidert i 2003 Tilstand på større kmpnentene er slik at tiltak bør iverksettes. Det er muligheter fr merinntekter ved å bytte hjul g synergi effekter ved samrdning. Ved å bytte til hjul med frbedret virkningsgrad vil man få en prduksjnsøkning på ca. 11 GWh pr. år.

14 Nærmere m Håverstad kraftstasjn. Håverstad kraftstasjn ble idriftssatt i 1956/1957. Gjennmsnittlig årlig kraftprduksjn er på ca. 270 GWh. Stasjnen utnytter et fall på ca. 80 meter gjennm t turbiner/aggregater t Stasjn har en høy utnyttelsesgrad med en brukstid på ca timer. Et eventuelt havari vil resultere i stre prduksjnstap. Flere av kmpnentene har en alder Flere av kmpnentene har en alder sm er utver nrmal teknisk levetid.

15 Begrunnelse fr prsjektet Prduksjnsøkning - gjennmført på basis av lønnsmhet. Skifte av løpehjul sm gir en betydelig prduksjnsøkning. Reinvesteringer på andre deler av turbinen må sees i sammenheng med løpehjulsskiftet l t Reinvesteringer - gjennmført på basis av tilstand/lønnsmhet Generatr sm viser tilstandssvekkelse g dermed økende havarisannsynlighet. Transfrmatrer sm viser feil g tegn til aldring. Tilleggseffekt i frhld til Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS): Oljefylt transfrmatrer i fjellanlegg med svekket tilstand (eksplsjnsfare). Luker sm representerer en sikkerhetsmessig risik (persnell, materiell).

16 Tiltak på turbinen Nytt løpehjul vil gi høyere kraftprduksjn Analyser/erfaring tilsier en økning iårsprduksjnen på ca.6,5 GWh. Frbedret prduksjnsprfil fr stasjnen. Andre tiltak på turbinen frseres sm en knsekvens av løpehjulsskiftet. Virkningsgradsgarantien fra leverandør frutsetter full revisjn av turbin. Stre besparelser ved å ta resterende turbinrevisjnen samtidig med løpehjulsskiftet. Nærmere m kalkylene sm er utført. Kalkylene tar hensyn til kapitalkstnadene ved at andre tiltak på turbinen frseres. Prsjektet t gir gd lønnsmhet med mderate tilbakebetalingstider b t li tid

17 Tiltak i generatr g transfrmatr Generatr/traf viser tegn til tilstandssvekkelse g økt havarisannsynlighet. Bevegelser i blikkpakka i statr t samt svekkelser i islasjnen. Gass-/ljeprøver i transfrmatr viser aldring g feil. Havari vil resultere i et betydelig prduksjnstap pga. mangel på magasin. Avbruddsknsekvensen kan bli str, med høye tap. Tilstandsvurderinger utført gir grunnlag fr at havari risik på generatr er høy. AE har vurdert øknmisk nytteverdi ved å frskyve investeringene i tid. En utsettelse gir reduserte kapitalkstnader. En utsettelse gir derimt økte drifts- g vedlikehldskstnader. Islert øknmisk nyttevurdering tilsier at revisjnene må frskyves Islert øknmisk nyttevurdering tilsier at revisjnene må frskyves betydelig i tid fr at drifts-/vedlikehldsalternativet skal kunne frsvares.

18 Bjelland kraftstasjn Tiltak turbin gjennmføres med begrunnelse i lønnsmhet Skifte av løpehjul sm gir en betydelig prduksjnsøkning. Reinvesteringer på andre deler av turbinen må sees i sammenheng med løpehjulsskiftet Tiltak generatr gjennmføres med begrunnelse i tilstand Generatr sm viser tilstandssvekkelse g dermed økende havarisannsynlighet. Tiltak ventilstyring gjennmføres med begrunnelse i tilstand/hms Funksjnalitet g tilstand på ventiler g ventilstyring medfører j g p g y g driftsprblem g ivaretar ikke sikkerhet ved feil.

19 Besparelser ved å gjennmføre tiltakene samlet Selv m tiltakene islert sett står på egne bein g kan frsvares hver fr seg, så har man en betydelig frventet gevinst ved å gjennmføre tiltakene samtidig (samrdningsgevinst). Redusert vanntap pga. en stans Reduserte demntasje / mntasjekstnader Transfrmatr, magnstat, luker etc. Reduserte prsjekt/administrasjnskstnader Redusert vannføring i elva begrenses til ett år ved å samrdne tiltak. Reduserte knsekvenser fr tredjepart (natur- g miljøknsekvenser). Planlegging g tiltak luker er gjennmført i år, planlegger med demntasje i mai, g idriftsettelse august 2011.

20 Nytt løpehjul Håverstad

21 Eksempel Oppgradering Hunsfss Vest Hunsfs Vest kraftstasjn ligger i Otras vestre løp rundt Hunsøya i Vennesla kmmune. Kraftstasjnen ble satt i drift i 1964 med ett kaplan aggregat på 13 MVA, en fallhøyde på 14 meter g en gjennmsnittlig årsprduksjn rundt 75 GWh. Stasjnen er et daganlegg bygget like under dammen Tilstandsvurderinger indikerte behv fr pprusting. Grundige vurderinger ble iverksatt.

22 Alternativsvurdering Opprusting: Nytt kntrll g apparatanlegg Ny kabelfrbindelse bi l mellm stasjnstraf t g 110 kv traf Generatrrevisjn med nye viklinger g ny blikkpakke Turbinrevisjn med nytt løpehjul g ny turbinregulatr. Utsettelse tt g vedlikehldstiltak: ld k Vedlikehldstiltak g utsettelse av revisjn Valgt alternativ: Utsettelse g vedlikehldstiltak Lønnsmhet ikke tilstrekkelig fr pprustingsalternativet nå

23 Hva må til fr å utnytte O/U ptensialet? Utfrdringer ved realisering av O/U prsjekt: Kmplisert g tidkrevende saksbehandling Sertifikatmarked - katalysatr Lkalmiljø g miljøvern Nett kapasitet Kapitalkrevende prsjekt må knkurrere med alternativ investering: Utsette eller gjøre en mindre reparasjn

24 Takk fr ppmerksmheten

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Lkal energiutredning Stange kmmune Revidert desember 2011. Lkal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Innhld Side 1. Frmål lkal energiutredning... 4 1.1 Bakgrunn fr pprettelse av energiutredning....

Detaljer

Saulekilen renseanlegg - Biogass Potensialer og alternative utnyttelser av biogass Mulighetsstudie

Saulekilen renseanlegg - Biogass Potensialer og alternative utnyttelser av biogass Mulighetsstudie Saulekilen renseanlegg - Bigass Ptensialer g alternative utnyttelser av bigass Mulighetsstudie - 1 - Tittel: Saulekilen renseanlegg Ptensial g alternative utnyttelser av bigass Oppdragsgiver: Arendal kmmune

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS LOKAL ENERGIUTREDNING FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2012 Ansvarlig fr utredningen: Eidsiva Nett AS Sist ppdatert: 17.01.2012 Innhldsfrtegnelse: 1 Frmål lkal energiutredning g beskrivelse av utredningsprsessen...

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune Elverum kmmune Energi- g klimaplan Fr Elverum kmmune Del 1: Status g fakta FORORD Ansvarlig fr utarbeiding av dette dkumentet er ei plitisk arbeidsgruppe ppnevnt av frmannskapet i Elverum. Deltagerne i

Detaljer

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015 Opptur Søndre Land Omstillingsplan 2013-2015 1 Innhld Bakgrunn fr mstillingsarbeidet i Søndre Land... 3 Del I: Status pr desember 2012... 3 Innledning... 3 Demgrafisk utvikling i Søndre Land... 4 Arbeid

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1 Prsjektrapprt Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge Resultater fra frprsjekt 1 Nasjnalt senter fr Telemedisin, Innmed, Bedriftskmpetanse as, Eidissen Cnsulting Frrd Prsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet

Detaljer