ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt Lillehammer Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt Lillehammer Tlf E-pst: Hjemmeside:

2 ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer Frivilligsentral INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Organisering av Lillehammer Frivilligsentral Overrdnet hvedmålsetting fr Frivilligsentralen Hvedmål fr året Virksmheten i Frivilligsentralen i Rapprtering fr Om øknmien i Småjbbsentralen i Lillehammer Takk.. 24

3 1. ORGANISERING AV LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL KORT HISTORIKK - Frivillighetssentralen i Lillehammer km i gang , med Søre Ål Menighet sm ansvarlig eier. - Den ble sentralen vedtatt mgjrt til en privat stiftelse. Stiftelsen har sm frmål å stimulere enkeltpersner g grupper i kmmunen til å bruke seg selv i frivillige nærmiljøtjenester. Den frivillige innsatsen skal være et supplement til ffentlig virksmhet, g skal ikke erstatte eksisterende tiltak. - FRISAM (Frivillighetens samarbeidsrgan) var fram til bindeledd mellm Staten g Frivillighetssentralene. - Fra fikk Frivillighetssentralene (FSene) tilhørighet i Kultur- g Kirkedepartementet (KKD). - Fra ppstarten av FSene, da man hadde brukernes beste i fkus, har Staten fra 2005 lagt pp til at FSene skal være til fr de frivillige. - Etter en landsmfattende høringsprsess i 2008, skiftet sentralen i 2009 navn til Lillehammer Frivilligsentral. Årsmøtet 2009 vedtk dette, en sak sm krever vedtektsendring. Pr hadde ikke Ltteri- g Stiftelsestilsynet ferdigbehandlet sentralens søknad m navnebytte. - Etter Strtingsvalget høsten 2009 er KKD mrganisert. Pr har vi ikke fått infrmasjn m hvrdan FSene berøres av dette. STIFTELSEN LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Pr best stiftelsen av følgende lag/freninger/menigheter: Frsvarets pensjnistfrening, avd. Lillehammer Fåberg menighet Lillehammer g mland Astma g Allergifrening Lillehammer Eldreråd Lillehammer menighet Lillehammer g Omland Hørselslag Lillehammer Pensjnistfrening Lillehammer Revmatikerfrening Lillehammer Røde Krs Lillehammer Srptimistklubb Lillehammer Spel g Dansarlag Mental Helse Sør-Gudbrandsdal Nrdre Ål menighet Nrsk Flkehjelp Lillehammer Oppland Fylkeslag av Nrges Fibrmyalgifrbund Søre Ål menighet Vingrm menighet Den søkte Pstpensjnistene i Gudbrandsdal m å få kmme med i stiftelsen, ne styret i sentralen i møte den ga grønt lys fr. Inngangsbilletten på kr 100,- ble innbetalt etter smmerferien. I følge vedtektene blir nye freninger/instanser frmelt tatt pp på det følgende årsmøtet.

4 REPRESENTANTSKAPET Instanser/rganisasjner sm har tilført stiftelsen andeler av grunnkapitalen, har en representant hver. I tillegg kan Lillehammer kmmune ppnevne t representanter. På årsmøtet i 2009 møtte 10 stemmeberettigede representanter. STYRET Etter at ny stiftelseslv ble innført i 2005 er det styret sm er stiftelsens øverste rgan. Styret har ansvar fr at FS blir drevet etter gitte lver g regler. Sentralen ledes av et styre sm fra siste årsmøte har bestått av: Kari Sand Niklaisen leder Aagt Flagstad nestleder Odd Arve Lien Harald Gundersen Ellen Traaseth Vararepresentanter: Marie Brenden Arild Berg Gunnvald Kindem I tidsrmmet var Aagt Flagstad fungerende styreleder i Kari Sand Niklaisen sitt fravær. Styret har i 2009 avhldt 6 styremøter g har behandlet tilsammen 46 saker. ANSATTE Frivilligsentralen har 1 betalt stilling i 100% sm i 2009 ble bemannet av Tne P. Larssen, daglig leder. Fra mai g ut året har vi peridevis hatt kntrmedarbeidere i 50% på tiltak via NAV. Magnhild Jten er engasjert på timebasis sm renhlder. Daglig leder er ansvarlig fr driften av sentralen. Dette skjer i gdt samarbeid med styret, g i samsvar med statens retningslinjer, FS egne vedtekter g handlingsplan. Det er utarbeidet instruks fr stillingen. Daglig leder har i 2009 deltatt på diverse møter g kurs i sin regin, pplegg arrangert fr g med daglige ledere i FS, bl. a.: - Mjøsnett, et frum fr daglige ledere i reginen - i alt 6 møter. Årets siste møte i Mjøsnett ble administrert av dgl. leder i Lillehammer. - Hedmarkssamling 22. g 23. april - et årlig frum fr daglige ledere i 3 nettverksgrupper (Hedmark + Lillehammer). Årets samling ble hldt på Htel Høsbjør i Ringsaker. Det var Mjøsnettgruppa sm hadde ansvaret fr denne samlingen. - Reginknferanse 14. g 15. september i Hafjell. Her deltk gså styreleder Kari Sand Niklaisen.

5 2. OVERORDNET HOVEDMÅLSETTING FOR FRIVILLIGSENTRALEN VÆRE EN MØTEPLASS FOR FRIVILLIG INNSATS I LILLEHAMMER - FOR ALLE ALDERSGRUPPER Sentralen skal: - være møteplass g frmidler - være nettverks- g miljøskaper - sette i gang tiltak ved behv - videreutvikle samarbeidet med eksisterende samarbeidspartnere, samt knytte til seg nye, naturlige samarbeidspartnere - arbeide fr å få flere rganisasjner inn i stiftelsen Kmmentar: Lillehammer Frivilligsentral har gså i 2009 ppfylt sin verrdnede hvedmålsetting. 3. HOVEDMÅL FOR ÅRET 2009 a) Videreutvikle sentralen i tråd med statens retningslinjer, egne vedtekter g handlingsplan b) Sikre øknmien i FSene c) Starte innføringen av ny lg d) Bidra til større aktivitet innmhus i sentralen e) Rekruttere flere frivillige alle aldersgrupper f) Evaluering, eventuelt videreføring av Småjbbsentralen i Lillehammer g) Få en ½ kntrstilling i tillegg i administrasjnen h) Få flere frivillige med i administreringen av møteplassen Kmmentarer: a) Videreutvikle sentralen i tråd med statens retningslinjer, egne vedtekter g handlingsplan Lillehammer Frivilligsentral har statens retningslinjer, egne vedtekter g handlingsplan sm sitt styringsverktøy. Styret mener at sentralens drift g videreutvikling gså i året 2009 har skjedd i samsvar med de vedtatte frmålsbestemmelser g planer. b) Sikre øknmien i FSene Siden 2001 har Lillehammer Frivilligsentral, sammen med sentralene i mjøsreginen (Mjøsnett), stilt spørsmål ved de statlige bevilgningene da disse ikke er blitt vedlikehldt i.h.t. generell lønnsvekst. Reguleringene fra 1996 har bidratt til en negativ utvikling av øknmien i FSene. Dette faktum har vært til str frustrasjn g mange skuffelser rundt m i de ikke-kmmunale sentralene gjennm mange år. De senere år har det riktignk vært en økning å spre mht det statlige tilskuddet, men langt fra gdt nk, siden vi sliter med stre etterslep fra tidligere år. Dette misfrhldet bidr til at FS i sin søknad til Lillehammer kmmune ba m et ekstra tilskudd på kr ,- fr året 2009, ne vi dessverre ikke fikk gjennmslag fr. Imidlertid må det framheves at Lillehammer kmmune gjennm årene har vært svært pliktppfyllende i sine bevilgninger til FS ved at den generelle prisøkningen i samfunnet er blitt lagt til i de årlige tilskuddene.

6 I frbindelse med vårt innspill til Kmmunedelplan Omsrgstjenester et dkument til høring på ettersmmeren i 2009 (se eget avsnitt m dette side 17) har vi verfr kmmunen signalisert at sentralen trenger ekstra tilskudd til drift i størrelsesrden kr pr år frdi dagens bevilgninger ikke er tilstrekkelig mht å dekke inn sentralens driftskstnader. Etter Strtingsvalget høsten 2009, sendte vi en ppfrdring i brevs frm til Opplandsbenken på Strtinget med kpi til kulturministeren g til kirkeministeren (frdi sistnevnte gså er fra Oppland) g til rdfører i Lillehammer kmmune hvr vi satte fkus på behvet fr ekstratilskudd / økte bevilgninger til FSene. Uten de gaver sm er gitt til sentralen i 2009, hadde vi ikke kmmet ut med pluss i regnskapet. I tillegg til gd kstnadsstyring g enighet innad i ledelsen m å hlde en stram øknmisk linje, berget vi sentralen i land gså dette året. c) Starte innføringen av ny lg Styret vedtk i ktber 2008 nytt prfilprgram fr sentralen g at dette innføres ver ne tid g i tråd med de øknmiske mulighetene sm ligger til grunn fr denne gjennmføringen. Dette er materiell sm freløpig er skaffet til veie ved innføring av den nye lgen: - CD-rm med nødvendig lgmateriell - nytt, utvendig fasadeskilt - knvlutter i et par størrelser - nytt stempel Vi frnyer vårt PR-materiell etter hvert sm vi, av andre årsaker, har behv fr å frandre dette. Mye gammelt materiell (særlig knvlutter) brukes frtsatt denne innføringen tar vi ver tid! d) Bidra til større aktivitet innmhus i sentralen Sentralen skal være en møteplass fr aktiviteter g samhandling. Fra før av har vi mange frskjellige aktiviteter gående. I løpet av året 2009 er disse nye aktivitetene kmmet i gang: - Mbiltelefntreff (annenhver uke) - Tverrkulturelt ungdmsfrum (etter t prøvesamlinger mt slutten av 2009, planlegges tiltaket videre annenhver uke) - Frivilligtreff (t ganger pr år) I tillegg ble det frsøkt å dra i gang Freldrefrum, men dette pplegget strandet etter frhldsvis krt tid. (Se side 7) e) Rekruttere flere frivillige alle aldersgrupper Via PR- g infrmasjnsmateriell har vi til enhver tid en aktiv g inviterende hldning mht å knytte til ss nye frivillige. Lkalavisene bidrar til gd synliggjøring av både nye g eksisterende tiltak, ne sm skaper interesse g skaffer ss flere frivillige. Vi deltk på PR-stand i gå-gata i begynnelsen av september. Sentralen har en gd g synlig plassering i byen fr de sm vil ppsøke ss. Dette året har vi fått flere unge frivillige, ne sm er svært psitivt fr miljøet i sentralen g fr ppgaver sm skal løses. Vi ser at ppgaver knyttet til det flerkulturelle feltet fte er av interesse fr den yngre garde frivillige. De unge melder seg helst til tjeneste via hjemmesiden, hvr vi gså er lette å finne fr denne gruppen, sm er svært frtrlige med bruk av internett. Vi erfarer at de fleste melder seg til innsats når de selv har et ønske eller et behv fr å engasjere seg g at de gjerne har vurdert saken en tid før de ppsøker sentralen. f) Evaluering, eventuelt videreføring av Småjbbsentralen i Lillehammer Etablering av Småjbbsentralen har vært en str suksess siden den km i gang sm et prøveprsjekt på ettersmmeren i Fra ble Småjbbsentralen videreført sm en fast rdning. Småjbbsentralen fungerer i regi av

7 Lillehammer Frivilligsentral, men er skilt ut sm en egen enhet med eget styre g egen øknmi. Årsrapprt fr 2009 fr Småjbbsentralen finnes i sin helhet under kapittel 7, side g) Få en ½ kntrstilling i tillegg i administrasjnen I flere år har frivillige medhjelpere bemannet kntret i FS 1 dag/uke - et pplegg til gd hjelp fr daglig leder. Den faste staben på fire frivillige kntrmedarbeidere ble i løpet av 2009 ne redusert. I takt med dette har vi siden mai hatt persner inne på tiltak fra NAV i krtere g lengre perider. Dette har vært midlertidige løsninger sm, når de har vært perative, har vært til gd avlastning fr daglig leder. Ulempen med pplegg via NAV er at dette er krtvarige engasjement, dvs altfr strt tidsfrbruk fr daglig leder til pplæring av medarbeidere. Daglig leder har et akutt behv fr kntinuerlig hjelp g avlastning på kntret. Med dagens mange gjøremål i administrasjnen, er det ingen mulighet fr en persn å klare jbben alene, fruten å redusere sentralens aktivitet. I alt fr lang tid har mye fritid blitt brukt fr å hlde arbeidsmengden unna. Denne plusstiden er tilnærmet umulig å avspasere. Overtidsmidler finnes ikke. Daglig leder har i lang tid klart signalisert at flere krefter, på fast basis, må inn i administrasjnen. Når vertid blir regelen, er det på tide å ansette flere, hørte vi på høstens reginsknferanse. Denne regelen har vært verskredet i svært lang tid i vår sentral. Målet er å få en fast kntrmedarbeider i ½ stilling. Styret i FS har i 2009 vært en sterk pådriver fr å finne veger å gå i denne saken. h) Få flere frivillige med i administreringen av møteplassen Det er en nødvendighet at frivillige bistår i sentralen, både sm verter g vertinner g sm drivende krefter i tiltak, selvhjelpsgrupper g prsjekter. Daglig leder erfarer at alle strt sett kan være med på pplegg av frskjellig art, men at bare et fåtall er villige til å ta det ekstra ansvaret sm skal til fr at tiltak g prsjekter blir selvgående. Tiltak sm det ikke finnes frivillige til å administrere, kan det ikke satses på siden daglig leder ikke på nen måte skal bli perativ i det sm fregår av virksmhet ute i sentralen. Daglig leders ppgave er å sysselsette de frivillige til innsats! Derfr er vi stadig på søk etter flk sm er villige til å ta mer ansvar fr administreringen av selve møteplassen. 4. VIRKSOMHETEN I FRIVILLIGSENTRALEN I 2009 Handlingsplanen ble vedtatt på årsmøtet den Mange ppgaver sm utføres i regi av Frivilligsentralen er i prinsippet likelydende fra år til år, pplysninger sm må være med i nye årsmeldinger fr å gi et fullstendig bilde av driften. Sentralen har str aktivitet. Å lage en krtfattet årsmelding har vist seg sm en svært vanskelig ppgave. FORMIDLING AV TJENESTER Bistand fr enkeltpersner: Disse tjenester er mest etterspurt av hjemmebende persner i hvedsak den eldre garde: - besøkstjeneste / følge eldre på rusleturer i nærmiljøet - følgetjeneste blant annet til lege, tannlege, sykehus, frisør - småtjenester sm vedbæring g parafinfylling, handling av matvarer, diverse ærend Hjemmetjenesten i kmmunen er frtsatt den største ppdragsgiveren mht besøks- g følgetjeneste.

8 Spørsmål m reservebestefreldre: Det er strt behv fr reservebestefreldre, en litt annen frm fr besøkstjeneste. Dessverre er det en sjeldenhet at nen melder seg til innsats på dette feltet. Dette er derfr et mråde hvr Lillehammer Frivilligsentral på ingen måte klarer å avhjelpe behvet. SELVHJELPSGRUPPER Frivilligsentralen administrerer ppstart g drift av selvhjelpsgrupper. Hjelp til selvhjelp er en av grunntankene i Frivilligsentralens arbeid. FS yter selvhjelp på disse mråder: Angst FS i Lillehammer har hatt angstgrupper i gang siden Gruppene følger Angstringen Nrge sine prinsipper m selvhjelp. Ved inngangen til 2009 ble angstgruppa lagt på is, av mangel på deltakere. Utver våren ble det på nytt etterspørsel m deltakelse i angstgruppa. Mt slutten av april km en minigruppe i gang med ukentlige møter. Da høsten km ble flere deltakere med g siden midten av september har 6-7 persner vært tilknyttet angstgruppa. I månedsskiftet ktber/nvember deltk lederen i angstgruppa på et t-dagers seminar på Sria Mria Htell g knferansesenter - et pplegg i regi av Angstringen Nrge. Ved utgangen av året har det kmmet en ppfrdring m å bistå med igangsetting av en angstgruppe på Gjøvik siden byen er uten dette tilbudet. Lederen i vår angstgruppe er ikke uvillig til å bistå i denne satsningen. Srgstøtte Mange srggrupper har vært i gang i regi av FS siden ppstarten i T frivillige srgstøttemedarbeidere er tilknyttet hver av gruppene. Grupper i gang i 2009: En gruppe med fire-fem deltakere avsluttet på ettervinteren/våren En ny gruppe med fire deltakere km i gang høsten Denne gruppa frtsetter i Srggruppene har strt sett hatt møter annenhver uke. Eksterne selvhjelpsgrupper i Frivilligsentralen FS er gså møteplass fr selvhjelpsgrupper sm jbber i egen regi. - AA (annyme alkhlikere). Gruppa har hatt faste, ukentlige møter gjennm hele året - Al-Ann (selvhjelpsgruppe fr pårørende g venner av rusmisbrukere). På grunn av liten ppslutning la gruppa tidlig i februar -09 virksmheten på is. Nrsk selvhjelpsfrum/selvhjelp Nrge har i 2009 vært aktive fr å frnte selvhjelpsarbeidet g inviterte høsten 2009 til igangsetterpplæring. I alt fire av våre frivillige deltk i denne pplæringen. En av disse ble invitert med fr å se på ppbygging av en selvhjelpsskle i Nrge. Utvikling av sklen er en del av Nrsk selvhjelpsfrums ppdrag fr Helsedirektratet.

9 TILTAK I FSs REGI NYE TILTAK I 2009: Freldrefrum I slutten av mars var det klart fr å dra i gang freldrefrum etter at t alenemødre hadde kmmet med identiske ønsker m et større nettverk å dele freldrerllens gleder g utfrdringer med. En gruppe på 6 enefrsørgere km i gang med månedlige samlinger til felles glede g nytte. Dessverre flyttet den ene av initiativtakerne til Bergen før høsten km. Etter dette ble det stre prblemer med å samle gruppen. Da daglig leder i FS ikke var innstilt på å være den drivende kraft i dette tiltaket, ble det lagt på is til nen fra gruppa var villig til å ta litt ekstra ansvar fr de videre møtene. Så skjedde ikke i løpet av høsten Mbiltelefntreff: I slutten av mars dr vi i gang faste mbiltelefntreff i sentralen. Første gang møtte 11 persner. Siden km det nen færre på treffene. Det ble hldt i alt fem treff fram til smmerferien g sju treff i 2. halvår. Faste frivillige ble hyret inn til å bistå i dette ufrmelle frumet hvr hensikten var å lære mbiltelefnens finesser av hverandre. I tillegg var det kaffe g kjeks - fr en rimelig penge. Etter en ppsummering på slutten av året framkm følgende: - flk sm har kmmet til treffene har vært svært frnøyd med ting de har lært, men bare et fåtall kmmer flere ganger - Det ssiale i pplegget har ikke vært så betydningsfullt. Opplegget frtsetter i Frivilligtreff: Siden staten har lagt føringer på at sentralene skal være fr de frivillige, ble det viktig fr ss å skape flere møtearenaer fr de frivillige. Slik km vi i 2009 i gang med t frivilligtreff pr år i april g i ktber. Treffene er en arena hvr de frivillige kan bli bedre kjent, hvr man kan ta pp tema, hvr man har mulighet til felles utvekslinger g gså et sted hvr man kan ha det ssialt g hyggelig. På treffet den 16.april møtte 12 persner, mens det på høstens treff den var 14 tilstede. Det ble servert kaffe g snitter på begge treff g flk ga uttrykk fr at tiltaket var vel g bra. Flerkulturelt ungdmsfrum: Daglig leders jbb i FS er å fange pp nye behv. I løpet av høsten har hun erfart at det er svært vanskelig fr innvandrerungdm å bli kjent med nrske ungdmmer. På grunnlag av dette ønsket daglig leder å sette i gang et flerkulturelt ungdmsfrum i sentralen. Nen nrske frivillige fra den yngre garde g en ungdm fra Palestina ble hanket inn sm ressurser i frumet. Det ble et par vellykkede samlinger mt slutten av året med 9-10 persner tilstede. Gruppa har ønsket at det må være et mål å ha like mange flerkulturelle deltakere sm nrske ungdmmer. Vi har bevisst satset på å starte dette frumet i det små g heller utvide på sikt. Et samarbeid med Røde Krs Ungdm er svært ønsket g henvendelser ble gjrt, uten at ne samarbeid m tiltaket km i gang i Flyktningetjenesten bistår med å hanke inn flerkulturelle deltakere, etter hvert sm antallet nrske i frumet øker. Styret i FS er svært psitive til tiltaket g freslår at det satses litt ekstra på dette tiltaket i TILTAK I GANG FRA FØR: Søppelplukking i regi av Frivilligsentralen Dette prsjektet startet pp i 2007 etter et initiativ fra en frivillig. Prsjektet km i gang i frståelse med Lillehammer kmmune, sm har infrmert ss m lver g regelverk - g sm ved flere anledninger i

10 ettertid har gitt uttrykk fr den psitive verdien av dette tiltaket Også i 2009 var det str interesse blant de frivillige m å delta i dugnaden fr å hlde byen ren fr søppel. Et ppstartsmøte ble hldt i sentralen den Fra da av var en gruppe på 10 frivillige aktive med å plukke søppel langs gater, sykkelbaner g stier - søppel sm ingen ser ut til å ha ansvar fr å fjerne. De aller fleste frivillige hadde rder i sitt eget nærmiljø. Opplegget varte til snøen km. Heller ikke i 2009 var det mange klager å registrere i pressen mht søppel i sentrumsnære mråder, ne vi velger å se i sammenheng med sentralens helhjertede innsats fr en renere by. Skriverier.cm Høsten 2006 åpnet vi fr et nytt tiltak hvr vi inviterte hbbyskribenter til å bringe med egne dikt g vers, stubber g histrier til FS. Etter at en nettside, skriverier.cm ble etablert, har prsjektet fått en dreining til å bli driftet via kntakt på internett. En frivillig, sm selv har skriving sm hbby, står sm ansvarlig redaktør av denne nettsiden. Egenprduserte bidrag kan sendes inn på e-pstadressen: Aktiviteten i 2009 i dette prsjektet har vært laber. Lyspunktene har vært henvendelser fra interesserte, slik at frventningene fr en bedring i 2010 er tilstede. Prsjektet fikk nen spnsrmidler tilført i Matpakkefellesskap Hver dag, fra mandag til fredag, inviterer FS til matpakkefellesskap fra kl , hvr kaffe, te g kjeks kan kjøpes fr en rimelig penge. Strt sett kmmer nen innm de fleste av dagene. Matpakkefellesskapet har størst suksess de dagene det fregår faste aktiviteter innmhus. Enkelte dager i uka har sentralen faste frivillige vertinner sm rdner med matpakkefellesskapet g andre gjøremål i huset. Tverrkulturell håndarbeidsgruppe Frivilligsentralen har hatt en tverrkulturell håndarbeidsgruppe i gang i mange år. Gruppa møtes hver nsdag mellm kl g fra januar til juni g fra september til desember. Dette tiltaket har blitt et av stjerneprsjektene i sentralen. Fire nrske frivillige alle damer - driver den tverrkulturelle håndarbeidsgruppa hvr flyktninger- g innvandrerkvinner møtes. Tiltaket skaper en psitiv g hyggelig arena der man blir kjent med hverandre, samtidig sm man praktiserer det nrske språket. Håndarbeidet står i fkus, g man lærer teknikker av hverandre. Mange er ivrige etter å lære g bruke symaskinene. Flere av deltakerne har avtale med Flyktningetjenesten m at ppmøtet i håndarbeidsgruppa inngår sm et avtalt pplegg i deres intrduksjnsprgram. Oppmøtelistene videresendes derfr til Flyktningetjenesten. Med unntak av Ramadan, har det gså i 2009 vært et verveldende ppmøte i den tverrkulturelle håndarbeidsgruppa, ikke sjelden med flere enn 15 deltakere. Med barn i tillegg, tilsier dette et svært høyt aktivitetsnivå på de ukentlige gruppesammenkmstene. Utgifter til den tverrkulturelle håndarbeidsgruppa ble gså i 2009 dekket av prsjektmidler fra Oppland Fylkeskmmune, samt verskudd fra Internasjnal Festaften. Den ble ne av aktiviteten i den tverrkulturelle gruppa flyttet til Lillehammer Læringssenter. Denne kvelden var mange av byens lag, freninger m.fl. invitert til sklen fr presentasjn av sine aktiviteter med tanke på en enklere rekruttering fra den flerkulturelle beflkningen i byen. Skkestrikking til beste fr barn g unge i Øst-Eurpa Dette er et hyggelig tiltak fr strikkeglade damer. Om antall frammøtte i 2009 har vært ne mindre enn de senere år, har prduksjnen av strikkeskker til barn g unge i Øst-Eurpa vært svært str. Gruppa har hatt faste sammenkmster annenhver trsdag gjennm året, med unntak av i smmerferien. Sentralen bekster garnet fr de sm møtes i gruppa. I tillegg til skkene sm prduseres av damene i strikkegruppa, mttar FS gjennm året atskillige skkepar fra flk sm har anledning til å strikke, men sm ikke ønsker å delta i strikkegruppa.

11 Det skjer ganske fte at sentralen mttar restegarn fra glade givere - garn de ikke får benyttet selv. Dette er garn sm kmmer til gd nytte i strikkeprduksjnen i FS. Sm tidligere år ble det i midten av nvember hldt pptelling fr siste års prduksjn før varene ble avlevert til Ting g Tøy / Ny start i Øst. Dette året ble i alt 566 enheter talt pp skker i alle størrelser, men gså strikketøfler, luer g skjerf, vtter g pulsvarmere, samt babyteppe g nen gensere. Alt dette ble i gd tid før jul distribuert av Ting g Tøy / Ny start i Øst til barn g unge i Øst-Eurpa. Gruppe fr enklere krt- g brettspill Gjennm året har FS hver nsdag frmiddag hatt en krtspillgruppe i gang. Strt sett møter 6-7 glade krtspillere til dette ssiale g trivelige tiltaket. Opplegget er åpent fr alle g markedsføres fast under "gdpuls" i avisen GD. De sm møter har det svært hyggelig sammen! Gruppedeltakerne er flinke til å inkludere nye deltakere sm stiller til krtspill. Søvngrupper fr småbarnsfreldre Tidligere helsesøster, Guri Jevne, tk i 2005 initiativ til å starte søvngrupper i regi av FS. Heller ikke i 2009 var det grunnlag fr å starte nye grupper. Derimt bist hun barnefamilier med individuell veiledning i spørsmål rundt søvnvaner g grensesetting. Faglig veiledning I tillegg til veiledning fr småbarnsfreldre fungerer Guri Jevne sm veileder fr fagpersner g andre i jbb- g livssituasjner hvr man kan stå ne fast. Flere enkeltpersner har gså i 2009 benyttet seg av denne muligheten. Symaskiner til dispsisjn Frivilligsentralen har fire symaskiner sm fritt kan benyttes i åpningstida, ne særlig innvandrere setter pris på. Det er en frutsetning at de sm kmmer på dagtid fr å sy kan å bruke symaskin fra før, ne de kan få lære seg i den tverrkulturelle håndarbeidsgruppa. Leksehjelp g språktrening Også i 2009 har flere frivillige i sentralen bistått innvandrere med leksehjelp g språktrening et viktig mråde å engasjere seg i. Vi erfarer at det er økende etterspørsel etter denne type hjelp g bistand, pplegg sm fregår både i små grupper g på individuell basis. Vi erfarer gså at det blant våre nye innbyggere fra ulike nasjner er et strt behv fr hjelp i frbindelse med terien til førerprøven. Frivillige i sentralen har gså i 2009 prøvd å avhjelpe ved flere av disse frespørslene. Samtidig ser vi at dette er et svært vanskelig tema fr de sm ber m denne type bistand. Bær- g fruktfrmidling Siden 1993 har FS frmidlet kntakt mellm hageeiere sm har fr mye bær g frukt til eget frbruk - g de sm på den annen side ønsker å få plukke. Fra 2008 er det en frivillig sm har stått fr selve frmidlingsarbeidet. I 2009 ble tiltaket ikke markedsført i media. Derfr var det kun et fåtall bærplukkere g hageeiere sm tk kntakt dette året. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER, GRUPPER OG OM TILTAK LILLEHAMMER KOMMUNE: - Samarbeid med hjemmetjenesten Hjemmetjenesten er sm allerede nevnt den største ppdragsgiveren fr Frivilligsentralen. (Se side 5) Gjennm dette samarbeidet er FS med på å gjøre livet enklere fr en rekke av Lillehammers innbyggere,

12 samtidig sm hjemmetjenesten har fått flere muligheter til å dekke ulike brukeres behv. Det er størst behv fr følge til lege, tannlege g sykehus. Andre ønsker frivillige med sm trygghet g støtte på små rusle- g trimturer. Gjennm året hyres gså en del frivillige sm faste besøkere. Over nen år har ledelsen i Frivilligsentralen registrert at - det spørres gjerne m bistand til svært dårlige pasienter (særlig til besøk, men gså til følge) - det spørres ikke sjelden m bistand med svært krte frister fr FS (g da avslår vi) - at FS blir avlyst - frdi andre i mellmtiden har sagt seg villige til å følge dvs at FS fte, når avlysningen kmmer, har lagt ned mye arbeid fr å finne den sm kan avhjelpe. I årets siste styremøte behandlet styret dette sm en sak hvr kriterier fr frivillige tjenester fr brukere av hjemmetjenesten ble utarbeidet. Disse kriterier ble versendt på mail til alle ansatte i hjemmetjenesten den første uka i det nye året (uke 1/2010). - Spørsmål fra tildelingsenheten Tildelingsenheten er gså i tett kntakt med brukerne. Herfra kmmer det gså en del spørsmål m enkeltpersner sm ønsker bistand fra frivillige. Spørsmålene fra tildelingsenheten gjelder gjerne faste besøk, følge ut på rusle- g trimturer eller bistand til handling / småtjenester. - Supplement i kmmunale institusjner Frivillige fra sentralen bistår i kmmunale institusjner med følgende tjenester: * Søre Ål B- g Servicesenter: - Handletjeneste 2 dg/uke. 11 brukere, 5 faste frivillige, samt 3 vikarer. Tjenesten rganiseres av 1 frivillig. - Følge til/fra lørdagskaffen fr rullestlbrukere. Frskjellige frivillige bistår hver sin lørdag gjennm måneden. * Frivillige fra vår sentral er med i frskjellige aktiviteter ved samtlige av b-sentrene i kmmunen, men dette er aktiviteter sm b-sentrene selv administrerer. * Lillehammer sykehjem: I tillegg til faste besøk g følge på rusleturer utendørs har vi flere frivillige sm bidrar i ssiale pplegg ved nen av avdelingene, eller er følgesvenner ved sykehjemmets egen, ukentlige bing. - Supplement til andre kmmunale tjenester * Villa Utsikten: Frivillig bistand i hhv kafé g i ssiale fellesskap. T faste frivillige har deltatt på Villa Utsikten stre deler av året. * Rehab-senteret: Kaffekking fr treningsgrupper 2 dg/uke. Fire-fem frivillige har deltatt i dette pplegget gjennm året. * Onsdagsklubben: Bistand på ukentlig treffkvelder fr brukere med spesielle behv. T faste frivillige var med på klubbens aktiviteter i Samarbeid med Flyktningetjenesten FS g Flyktningetjenesten har i mange år hatt samarbeid m bistand til persner fra andre kulturer, sm et ledd i deres integrering i Lillehammer. Flere av kvinnene sm deltar i den tverrkulturelle håndarbeidsgruppa i FS (beskrevet fran) har avtale med kmmunen m at dette er en aktivitet sm teller i deres intrduksjnsprgram. Videre er FS gjennm året blitt utfrdret til å finne frivillige sm kan bistå flyktninger med å trene på det nrske språket (gså beskrevet fran), samt å bistå sm vennekntakter. De fleste utfrdringer sm er gitt ss av Flyktningetjenesten i 2009 mht til bistand fr flyktninger g innvandrere er blitt innfridd. I frbindelse med at Flyktningetjenesten har flyttet sammen med Lillehammer Læringssenter er ne av sklepplegget fr flyktningene blitt mrganisert. I den sammenheng har FS fått frespørsel m å bidra med enkle kurs fr flyktninger. Ved utgangen av 2009 er dette freløpig ikke kmmet i gang, men vi har flere frivillige sm kan avhjelpe med frskjellige typer kurs, når tiden er inne. Flyktningetjenesten har gitt sterke signaler m at de ønsker et tettere samarbeid med Lillehammer Frivilligsentral, g at de kan være villige til å yte sentralen ekstra tilskudd. Ved utgangen av året er vi i dialg med ledelsen i Flyktningetjenesten m hvrdan dette kan løses.

13 - Frivillig til å hlde åpent avisrm på Lillehammer biblitek Siden senhøstes 2006 har FS vært i samarbeid med bibliteket m å stille frivillige til rådighet fr å å hlde biblitekets avisrm mrgenåpent fra kl 9 11 fem dager i uken.. Denne rdningen var i gang hele 1. halvår i Etter dette har avisrmmet ved Lillehammer biblitek vært under mbygging, g rdningen har derfr ikke vært perativ i 2. halvår. Ordningen kmmer i gang igjen etter nyttår da i helt nye lkaler mai-kmiteen Også i 2009 ble FS av 17. mai-kmiteen i Lillehammer spurt m å bistå under et kaffearrangement på nasjnaldagen fr byens eldre garde. Fire frivillige stilte pp g hjalp til under arrangementet sm gså dette året ble hldt i kafeen på Hrsters Minde b- g servicesenter. - Frivillige hanket inn til kreative rller * Høgsklen i Lillehammer hadde i begynnelsen av mars behv fr t frivillige herrer sm statister til krtfilm. I september etterlyste de mannlige statister til reklamefilmøvelse. Grunnet krt frist, klarte vi bare å skaffe til veie en frivillig til denne ppgaven. * Da Fretex hadde åpning i nye lkaler i slutten av august, stilte vi med en frivillig mannequeng. LAG, FORENINGER OG ORGANISASJONER: Lillehammer Pensjnistfrening, samarbeid m lørdagskaffe i FS Opplegg med salg av kaffe g vafler annenhver lørdag har vært i gang siden Frivillige hjelpere stiller fra både pensjnistfreningen g fra Frivilligsentralen på ulike lørdager hele året, unntatt i smmerferien. Antall frammøtte gjester i 2009 har variert på det meste har ca 20 persner møtt. Dette er et samarbeid sm er til hygge g glede fr mange av den eldre garde. Overskuddet av driften går til FS, sm kan kjøpe nødvendig ting g utstyr fr pengene. I 2009 ble det kjøpt inn nye reler til kntret i sentralen, etter vedtak fretatt av styret i FS. Helt på tampen av året var det ne usikkert hvrvidt Lillehammer Pensjnistfrening ville klare å skaffe nødvendig antall hjelpere videre. Men i det vi starter på det nye året (2010) kan det meldes m at vaktlista fr 1. halvår er i bks g at pplegget kan frtsette sm før. Mesna Rtary Klubb, samarbeid m Internasjnal Festaften fr flyktninger, innvandrere g nrdmenn Fr å styrke integreringen lkalt, har Mesna Rtary Klubb g Frivilligsentralen siden 2002 stått sm arrangør av årlige lkale, internasjnale fester. De siste årene har freningen Mesna-Lillehammer Inner Wheel vært med sm medhjelpere i festene. Den ble den sjuende internasjnale festen gjennmført. Fr tredje år på rad fregikk arrangementet i Kulturhuset Banken. En hvedkmité, samt flere underkmiteer st fr planlegging av festen. På selve festdagen var svært mange frivillige med på gjennmføringen av dette stre arrangementet. Brtimt 300 gjester (kanskje flere!) møtte til en svært vellykket fest med presentasjn av et utvalg av fltte, flerkulturelle innslag fra vår egen by. Her kunne man glede seg ver samværet, underhldningen g en bugnende buffé med fargerik g velsmakende fingermat fra Smalia, Afghanistan, Burma, Irak, Tyrkia g Vietnam, i tillegg til samisk g nrsk mat. Takket være slid spnsing fra næringslivet i frbindelse med denne strmønstringen, kunne gså denne festen hldes uten å kreve inngangspenger. Disse dekket festen i media i ettertid: - Lillehammer byavis var der g laget reprtasje - Østnytt var der g laget et innslag sm km i ettertid Opplandsarkivet på Maihaugen km med representanter dette sm et ledd i dkumentasjn av nyere innvandring. Ellers ble det tatt mange fine bilder fra festen, ft sm i de neste par ukene kunne besiktiges i biblitekets lkaler. Et verskudd på kr ,- ble verført Frivilligsentralen i ettertid, sm bidrag til det tverrkulturelle arbeidet sm sentralen driver.

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET Sluttrapprt 1. SEPTEMBER 2014 LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND KLEIVA, 8404 SORTLAND 1 Dat: 01.september 2014 Navn: Det eventyrlige Vesterålslammet Peride:

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare Desember 2012 Infrmasjnsavis www.flketsgave.n Gir millingave Nasjnal pris Samhandlerprisen sm Flkets Gave ga ut fr første gang under årets rehabiliteringsknferanse, blir nå løftet pp på et nasjnalt nivå.

Detaljer

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Leder Velkmmen til ny skisesng! Vi i Stugudal Fjell gleder ss til en ny vinter, med mange fine skipplevelser i våre fantastiske naturmråder. Frhåpentligvis vil vi få mer snø

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Osl Ntat Til: Instituttrådet ved Institutt fr ffentlig rett Dat: 26.9.2014 Innkalling til møte i instituttrådet ved IOR tirsdag 7.10.2014 kl. 13-15 i Eckhffs hjørne,

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer